ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίας Παρασκευής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

14/03/1971

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Παρασκευή της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Τριάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βλασίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Βλασίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Στρόφιλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαλάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρόφιλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Ο οικισμός Μαλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ιωλκού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δύο Ρεύματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Νηλείας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Δύο Ρεύματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Άνω Γατζέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Κάτω Γατζέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φερών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από την κοινότητα Περιβλέπτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιβλέπτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου Πηλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Δημητρίου Πηλίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Πηλίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Ιωάννου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Λαυρεντίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Λαυρεντίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σερβανάτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Απόστολος ο Νέος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Απόστολος ο Νέος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Ο οικισμός Άγιος Λαυρέντιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Ο οικισμός Βροχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Ο οικισμός Σερβανάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ονουφρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Ονουφρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίων Θεοδώρων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγριάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγριάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγριά από την κοινότητα Αγριάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανεμούτσα αποσπάται από την κοινότητα Δρακείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράκεια αποσπάται από την κοινότητα Δρακείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Δρακείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Ανεμούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Δράκεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αερινού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 152Α - 10/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αερινόν από την κοινότητα Βελεστίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γουρουνόσταυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αερινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γουρουνόσταυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Αερινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιαντείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αιαντείου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Αιαντείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Κ. Αϊδινίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αϊδινίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αϊδίνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Αγχιάλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αισωνίας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διμήνιον από την κοινότητα Διμηνίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από την κοινότητα Διμηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Σέσκλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέσκλον αποσπάται από την κοινότητα Σέσκλου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάκκαβος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Διμηνίου

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο οικισμός Διμήνιον του δήμου μετονομάζεται σε Διμήνι

Ο οικισμός Σέσκλον του δήμου μετονομάζεται σε Σέσκλο

Ο οικισμός Παλιούριον του δήμου μετονομάζεται σε Παλιούρι

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Σέσκλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Διμήνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Κάκκαβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή Παναγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άλλης Μεριάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Άλλης Μεριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γορίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άλλης Μεριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλλη Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πορταριάς

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πορταριάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 295Α - 23/12/1900

Ο οικισμός Αϊδίνιον του δήμου μετονομάζεται σε Κασσαβέτεια

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Νέα Αγχίαλος προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Χαϊδαρλί προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Κ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 9Α - 16/01/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλμυρού

Δ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 9Α - 16/01/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλμυρού

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Δαουτσιά του δήμου μετονομάζεται σε Πέρδικα

Ο οικισμός Χαϊδαρλί του δήμου μετονομάζεται σε Βράχος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρκαδοχώριον και προσάρτησή του στο δήμο Αλμυρού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αλμυρού και προσάρτησή του στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Κάστρο αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Ευξεινουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευξεινούπολις αποσπάται από την κοινότητα Ευξεινουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκωτοί αποσπάται από την κοινότητα Κοκκωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κροκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκιον αποσπάται από την κοινότητα Κροκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όθρυς αποσπάται από την κοινότητα Κωφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωφοί αποσπάται από την κοινότητα Κωφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοροστάσι αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκη αποσπάται από την κοινότητα Φυλάκης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Νέο Κάστρο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοτσάκι αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελεός αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόνησον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρό αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειχούρα αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταρόλακκα αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νηές αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαλιάπολις αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύναινα αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα Ανάβρας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κίκινθος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Σούρπης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Δ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γιούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκάτζουρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαθούρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Ευβοίας

Δ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευβοίας από το νομό Μαγνησίας

Κ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γέρακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Πιπέριον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Ισώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

19/03/1961

Ο οικισμός Μουρτερόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ισώματα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αδελφοί (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Γιούρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Στενή Βάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Μαρπούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

ΦΕΚ 41Α - 07/03/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αλόννησος στον οικισμό Πατητήριον

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Πέτρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Μηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλοννήσου

Δ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλοννήσου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Ισιώματα και προσάρτησή του στο δήμο Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Μουρτερό και προσάρτησή του στο δήμο Αλοννήσου

09/05/2011

Ο οικισμός Χρυσή Μηλιά του δήμου καταργείται.


Κ. Αμαλιαπόλεως (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αμαλιαπόλεως (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμαλιάπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανάβρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανάβρας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανακασιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανακασιάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Καλύβι Αλυκής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Παγασών

07/04/1951

Ο οικισμός Αλυκαί της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κήπια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανακασιάς

ΦΕΚ 6Α - 15/01/1982

Ο οικισμός Κήπια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Ανακασιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιωλκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανηλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανηλίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανηλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανθοτόπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανθοτόπου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

07/04/1951

Ο οικισμός Τσουρνάτιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Κελεμενί της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράϊδα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Κάστρο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανθοτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Κάστρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βόλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Άνω Βόλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ιωλκός και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βόλου

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Άνω Βόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

Ο οικισμός Ιωλκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Λεχωνίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Άνω Λεχωνίων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Λεχώνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρτέμιδας

Ο οικισμός Πλατανίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργαλαστής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αργαλαστής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Τζάστενη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Χόρτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Τζάστενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αύρα

19/03/1961

Ο οικισμός Αύρα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάλαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Λεφόκαστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Πάλτση και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Μυριοβρύτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργαλαστή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αργαλαστής

Ο οικισμός Πάου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Ο οικισμός Λεφόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Ο οικισμός Πάλτση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Ο οικισμός Χόρτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Ο οικισμός Μυριοβρύτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αργαλαστής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργαλαστή από την κοινότητα Αργαλαστής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πάου αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεφόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλτση αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόρτον αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοβρύτη αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Ξινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα Ξινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αργαλαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ξινόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πάλτση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λεφόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Χόρτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μυριοβρύτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αρτέμιδας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λεχώνια από την κοινότητα Άνω Λεχωνίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στρόφιλος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Απόστολος ο Νέος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λαυρέντιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροχιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερβανάτες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίδι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Λεχωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λεχωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λεχώνια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λεχωνίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Λεχώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Πλατανίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άνω Λεχώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Μαλάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Στρόφιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άγιος Λαυρέντιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Βροχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Σερβανάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άγιος Απόστολος ο Νέος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αφετών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Νεοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αφέται αποσπάται από την κοινότητα Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινού αποσπάται από την κοινότητα Λαμπινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβόχια αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από την κοινότητα Συκής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λαμπινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αφέται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ζερβόχια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αφετών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αφετών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 208Α - 28/10/1905

Ο οικισμός Άφυσσος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεοχώριον ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Αφετών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Κ. Αχιλλείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αχιλλείου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Ο οικισμός Αργυρόνησον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελεστίνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βελεστίνου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 152Α - 10/07/1950

Ο οικισμός Αερινόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αερινού

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Γεδεών της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χλόη της κοινότητας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βελεστίνου

Δ. Βελεστίνου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βελεστίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελεστίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Φερών

Ο οικισμός Χλόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βενέτου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βενέτου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Βενέτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμιδίου

Ο οικισμός Μονή Φλαμπουρίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βοίβης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Βοίβης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Βοίβης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Κ. Βρυναίνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βρυναίνης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κονταρόλακκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρυναίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονταρόλακκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Ο οικισμός Βρύναινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βυζίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βυζίτσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αργυραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυζίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βυζίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Αργυραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαβριανής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαβριανή από την κοινότητα Πτελεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πτελεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλαφυρών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Γλαφυρών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλαφυρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γλώσσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Γλώσσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Γλώσσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Ευβοίας

Δ. Γλώσσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευβοίας από το νομό Μαγνησίας

Κ. Γλώσσης (Πλατάνας) (Ευβοίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Γλώσσης (Πλατάνας) (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Το όνομα του οικισμού Γλώσσα (Πλατάνα) της κοινότητας διορθώνεται σε Γλώσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γλώσσης

Κ. Γλώσσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γλώσσης (Πλατάνας)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αθέατον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοπέλου

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοπέλου

Ο οικισμός Αθέατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοπέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διμηνίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Διμηνίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Ο οικισμός Κάκαβος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 142Α - 03/06/1981

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διμήνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αισωνίας

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αισωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρακείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Δρακείας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακείας

Αναγνώριση του οικισμού Σανατώριον Πηλίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακείας

05/04/1981

Ο οικισμός Σανατώριον Πηλίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χάνια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανεμούτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγριάς

Ο οικισμός Δράκεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγριάς

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγριάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρυμώνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Δρυμώνος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευξεινουπόλεως (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ευξεινουπόλεως (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευξεινουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Ευξεινούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζαγοράς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Ζαγοράς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 81Α - 03/04/1900

Ο οικισμός Βένετος αποσπάται από το δήμο Κασθαναίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ζαγοράς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Κ. Ζαγοράς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ζαγοράς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πουριανός Σταυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαγοράς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαγοράς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζαγορά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ζαγοράς

Ο οικισμός Χορευτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

Ο οικισμός Πουριανός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζαγοράς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζαγορά από την κοινότητα Ζαγοράς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χορευτό αποσπάται από την κοινότητα Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουριανός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από την κοινότητα Μακρυρράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυρράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράβωμα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυρράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρί αποσπάται από την κοινότητα Πουρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ελίτσα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πουρίου

Ο νέος οικισμός Οβριός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πουρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζαγορά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Χορευτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Ελίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Πουριανός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Πουρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Καράβωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Οβριός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζαγορά από το δήμο Ζαγοράς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορευτό αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίτσα αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουριανός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρί αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράβωμα αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οβριός αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ξορύχτι αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούρεσι αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαγκαράδα αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξορύχτιον αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Πηλίου αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νταμούχαρη αποσπάται από το δήμο Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Ιωλκού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Ιωλκού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ιωλκού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Δ. Ιωλκού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ανακασιά από την κοινότητα Ανακασιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ονουφρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βόλος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιωλκός αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βόλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ιωλκός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άνω Βόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Ανακασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλών Νερών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Καλών Νερών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καναλίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Καναλίων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάρλας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κάρλας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στεφανοβίκειον από την κοινότητα Στεφανοβικείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Καναλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Ριζομύλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Στεφανοβίκειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κασθαναίας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 81Α - 03/04/1900

Ο οικισμός Βένετος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς


Κ. Κάτω Λεχωνίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κάτω Λεχωνίων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λεχωνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Ο οικισμός Κάτω Λεχώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτέμιδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατωχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κατωχωρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πορταριάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμιδίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κεραμιδίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Βενέτον αποσπάται από την κοινότητα Βενέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Φλαμπουρίου αποσπάται από την κοινότητα Βενέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεραμιδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βενέτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Μονή Φλαμπουρίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερασέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κερασέας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Κερασέα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Κάτω Κερασέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάρλας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κισσού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Κισσού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Κισσού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Κ. Κισσού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κισσού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλήματος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κλήματος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος

ΦΕΚ 168Α - 01/11/1984

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κλήμα στον οικισμό Νέο Κλήμα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοπέλου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοπέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκωτών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κοκκωτών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκωτοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κροκίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κροκίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κορφαλάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κροκίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορφαλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Κρόκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωφών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κωφών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Όθρυς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κωφών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όθρυς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Κωφοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαμπινούς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Λαμπινούς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαμπινού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαύκου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Λαύκου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλίνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κουκουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κυδωνιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σηπιάδος

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακρυνίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Μακρυνίτσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Σουρβιάς του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μακρυνίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Κ. Μακρινίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μακρινίτσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φυτόκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινίτσης

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Φυτόκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρυρράχης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μακρυρράχης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Σαράντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυρράχης

Αναγνώριση του οικισμού Καράβωμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυρράχης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

Ο οικισμός Καράβωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσατίκων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μελισσατίκων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Ο οικισμός Κουγιάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μελισσάτικα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κούμες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσατίκων

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσατίκων

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αερόκαμπος

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Κούμες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Ο οικισμός Αερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Ο οικισμός Μελισσάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετοχίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μετοχίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Μηλεών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Κ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μηλεών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροδρόμι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μηλεών

Ο οικισμός Κορόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μηλεών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μηλέαι από την κοινότητα Μηλεών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Νηλείας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Ρεύματα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γατζέα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γατζέα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυζίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βυζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυραίικα αποσπάται από την κοινότητα Βυζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα Καλών Νερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορόπη αποσπάται από την κοινότητα Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Πινακατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακάτες αποσπάται από την κοινότητα Πινακατών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 192Α - 25/09/2008

Ο οικισμός Μηλέαι του δήμου μετονομάζεται σε Μηλιές

Ο οικισμός Πινακάται του δήμου μετονομάζεται σε Πινακάτες

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αργυραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κορόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μηλιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Βυζίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κάτω Γατζέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Δύο Ρεύματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πινακάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άνω Γατζέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Νηλείας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μηλίνης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλίνα από την κοινότητα Λαύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλίνης

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαί

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρη Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικροθηβών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μικροθηβών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καστράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικροθηβών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικροθήβαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Αγχιάλου

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Αγχιάλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Περιβολακίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μικρού Περιβολακίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρό Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουρεσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μουρεσίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Νταμούχαρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νταμούχαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Ο οικισμός Μούρεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μουρεσίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τσαγκαράδα από την κοινότητα Τσαγκαράδας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από την κοινότητα Ανηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Ανηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από την κοινότητα Κισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νταμούχαρη αποσπάται από την κοινότητα Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούρεσι αποσπάται από την κοινότητα Μουρεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ξορύχτι αποσπάται από την κοινότητα Ξορυχτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξορύχτιον αποσπάται από την κοινότητα Ξορυχτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Τσαγκαράδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου Πηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Πηλίου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου Πηλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Κάτω Ξορύχτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Μούρεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Τσαγκαράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Ξορύχτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Πηλίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο οικισμός Νταμούχαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μυρεσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Μυρεσίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μυρεσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Κ. Νέας Αγχιάλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Νέας Αγχιάλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 174Α - 06/07/1945

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αλμυρού του νομού Μαγνησίας και υπάγεται στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

Αναγνώριση του οικισμού Μάραθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κριθαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Αγχιάλου

Δ. Νέας Αγχιάλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Αγχιάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αϊδίνιον αποσπάται από την κοινότητα Αϊδινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροθήβαι αποσπάται από την κοινότητα Μικροθηβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Μικροθηβών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Δημητριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Μικροθήβαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Νέα Αγχίαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Αϊδίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Κριθαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέας Ιωνίας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ιωνία από το δήμο Παγασών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/05/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Ιωνίας

Δ. Νέας Ιωνίας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/05/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Ιωνίας

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Φυτόκον αποσπάται από την κοινότητα Μακρινίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμες αποσπάται από την κοινότητα Μελισσατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μελισσατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσάτικα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσατίκων και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Ο οικισμός Αερόκαμπος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Ιωνία του δήμου

Ο οικισμός Κούμες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Ιωνία του δήμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κλήμα και προσάρτησή του στο δήμο Νέας Ιωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλαφυρά αποσπάται από την κοινότητα Γλαφυρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γλαφυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Μελισσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Νέα Ιωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Φυτόκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Νεοχωρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Γιούρτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Βρύση

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλάκα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αφετών

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Ο οικισμός Ζερβόχια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέων Παγασών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβι Αλυκής από την κοινότητα Ανακασιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Καλύβι Αλυκής της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέαι Παγασαί

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δημητριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Παγασών

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Νέαι Παγασαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Δημητριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νηλείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Νηλείας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Λεχωνίων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Λεχώνια προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Μαλάκι προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Πλατανίδι προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Παναΐτσα προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Νηλείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Κ. Νιάου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Νιάου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Νιάου της κοινότητας μετονομάζεται σε Αφέται

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αφετών

Κ. Αφετών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νιάου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αφετών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αφέται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νοτίου Πηλίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργαλαστή από το δήμο Αργαλαστής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πάου αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινόβρυση αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλτση αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεφόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόρτον αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοβρύτη αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινού αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφέται αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβόχια αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυραίικα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορόπη αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιές αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυζίτσα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γατζέα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Ρεύματα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακάτες αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γατζέα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Νηλείας αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χονδρή Άμμος αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύθος αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλίνα αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κότται αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιό Τρίκερι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλατάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκερι αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/01/2014

Η τοπική κοινότητα Καλαμακίου του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Πρόπαν

ΦΕΚ 3022Β - 21/09/2016

Ο οικισμός Τρίκερι ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου


Κ. Ξινόβρυσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ξινόβρυσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ποτιστικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξινόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξινόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξορυχτίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ξορυχτίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ξορύχτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξορυχτίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ξορύχτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Ο οικισμός Ξορύχτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Όθρυος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Όθρυος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μαλάμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απόσυκο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πέντε Βρύσαις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουρνάτι προσαρτάται στο δήμο Όθρυος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Όθρυος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Δ. Ορμινίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Ορμινίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ορμινίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Δ. Παγασών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Παγασών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Παγασών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Παγασών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Νέα Ιωνία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Ιωνίας

Το όνομα του οικισμού Συνοικία Νέας Ιωνίας του δήμου διορθώνεται σε Νέα Ιωνία

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Βόλου

Δ. Βόλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Παγασών

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ιωλκού αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ιωλκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Παγασαί αποσπάται από την κοινότητα Νέων Παγασών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητριάς αποσπάται από την κοινότητα Νέων Παγασών και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βόλος του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ιωλκού του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βόλος του δήμου

Ο οικισμός Νέαι Παγασαί του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βόλος του δήμου

Ο οικισμός Δημητριάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βόλος του δήμου

ΦΕΚ 6Α - 15/01/1982

Ο οικισμός Κήπια αποσπάται από την κοινότητα Ανακασιάς και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Κήπια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βόλος του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Δημητριάδα και προσάρτησή του στο δήμο Βόλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγριά αποσπάται από το δήμο Αγριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμούτσα αποσπάται από το δήμο Αγριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράκεια αποσπάται από το δήμο Αγριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Αγριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από το δήμο Αισωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέσκλο αποσπάται από το δήμο Αισωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμήνι αποσπάται από το δήμο Αισωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάκκαβος αποσπάται από το δήμο Αισωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή Παναγίας αποσπάται από το δήμο Αισωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιωλκός αποσπάται από το δήμο Ιωλκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βόλος αποσπάται από το δήμο Ιωλκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο Ιωλκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανακασιά αποσπάται από το δήμο Ιωλκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητριάδα αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροθήβαι αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αγχίαλος αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊδίνιον αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαριά αποσπάται από το δήμο Νέας Αγχιάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαφυρά αποσπάται από το δήμο Νέας Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Νέας Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσάτικα αποσπάται από το δήμο Νέας Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ιωνία αποσπάται από το δήμο Νέας Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτόκον αποσπάται από το δήμο Νέας Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταγιάται αποσπάται από το δήμο Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από το δήμο Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από το δήμο Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλλη Μεριά αποσπάται από το δήμο Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λεχώνια αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίδι αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λεχώνια αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάκιον αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόφιλος αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λαυρέντιος αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροχιά αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερβανάτες αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Απόστολος ο Νέος αποσπάται από το δήμο Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μακρινίτσης και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Παλιουρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Παλιουρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 142Α - 03/06/1981

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διμηνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιβλέπτου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Περιβλέπτου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκαλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβλέπτου

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Ο οικισμός Κοκκινόβραχος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελευθεροχώριο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Ελευθεροχώριο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Κοκκίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πινακατών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πινακατών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πινακατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Πινακάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πλατάνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Πλατάνου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 75Α - 09/05/1905

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Προσήλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουκνίδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσαϊράκι προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Αϊντίνι προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Γαύρος Κωφών προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Πλατάνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Κ. Πλατάνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πλατάνου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

07/04/1951

Ο οικισμός Αμύγδαλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστράκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Χοροστάσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

17/03/1991

Ο οικισμός Αλία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέος Πλάτανος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χοροστάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Νέος Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πορταριάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πορταριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορταριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πορταριάς

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πορταριάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πορταριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πορταριά από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άλλη Μεριά αποσπάται από την κοινότητα Άλλης Μεριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από την κοινότητα Άλλης Μεριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κατωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταγιάται αποσπάται από την κοινότητα Σταγιατών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πορταριάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σταγιάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άλλη Μεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πουρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πουρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πουρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προμυρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Προμυρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μούσγες και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Λύρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Τρόχαλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μορτιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Πατριχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ροδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βοδίνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καστρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρόπαν (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πρόπαν (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Πρόπαν της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμάκιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλαμακίου

Κ. Καλαμακίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρόπαν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πτελεού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πτελεού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πηγάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτελεού

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβριανής

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από την κοινότητα Γαβριανής και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτελεού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λειχούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτελεού

Αναγνώριση του οικισμού Καραβοτσάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτελεού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πτελεός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πτελεού

Ο οικισμός Καραβοτσάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Ο οικισμός Λειχούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πτελεού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πτελεού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πτελεός από την κοινότητα Πτελεού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα Αχιλλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αχιλλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόνησον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αχιλλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοτσάκι αποσπάται από την κοινότητα Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειχούρα αποσπάται από την κοινότητα Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από την κοινότητα Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιοι Απόστολοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πτελεού

Ο νέος οικισμός Λουτρό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πτελεού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Καραβοτσάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Πτελεός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Αργυρόνησον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Λουτρό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Λειχούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ρήγα Φεραίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βελεστίνον από το δήμο Φερών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Κάρλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Κάρλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο Κάρλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανοβίκειον αποσπάται από το δήμο Κάρλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερινόν αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυζαίικα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώριο αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλόη αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκαλαίικα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φερών αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενέτον αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φλαμπουρίου αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κερασέα και προσάρτησή του στο δήμο Ρήγα Φεραίου


Κ. Ριζομύλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας

Κ. Ριζομύλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάρλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σέσκλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σέσκλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Ακτή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σέσκλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσή Ακτή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αισωνίας

Ο οικισμός Σέσκλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αισωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σηπιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Σηπιάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Σηπιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Δ. Σηπιάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαύκος από την κοινότητα Λαύκου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Μηλίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιοι Απόστολοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαύκου

Ο νέος οικισμός Χονδρή Άμμος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαύκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Χονδρή Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σκιάθου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σκιάθου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

07/04/1951

Ο οικισμός Δασκαλονήσιον (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τρούλλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σκιάθου

Δ. Σκιάθου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σκιάθου

14/03/1971

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξενία και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Φτελιά και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Καναπίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

05/04/1981

Ο οικισμός Φτελιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκίαθος του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μάραθα και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδιάς και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Κολιός και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

18/03/2001

Ο οικισμός Αμπέλια του δήμου μετονομάζεται σε Ξάνεμος

Ο οικισμός Μάραθα του δήμου μετονομάζεται σε Κουκουναριές

Ο οικισμός Ξενία του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζορμπάδες και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαρός και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιάς και προσάρτησή του στο δήμο Σκιάθου


Δ. Σκοπέλου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Σκοπέλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Ευβοίας

Δ. Σκοπέλου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευβοίας από το νομό Μαγνησίας

Κ. Σκοπέλου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σκοπέλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σκοπέλου

Δ. Σκοπέλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σκοπέλου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δασιά (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σκοπέλου

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δασιά (νησίς) του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγνώντας και προσάρτησή του στο δήμο Σκοπέλου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγηρος και προσάρτησή του στο δήμο Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Στάφυλος και προσάρτησή του στο δήμο Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Πάνορμος και προσάρτησή του στο δήμο Σκοπέλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μύλοι και προσάρτησή του στο δήμο Σκοπέλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Γλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα Γλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθέατον αποσπάται από την κοινότητα Γλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Σούρπης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σούρπης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νηές και προσάρτησή του στην κοινότητα Σούρπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σούρπης

Ο οικισμός Νηές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σούρπης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σούρπης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σούρπη από την κοινότητα Σούρπης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαλιάπολις αποσπάται από την κοινότητα Αμαλιαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταρόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Βρυναίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύναινα αποσπάται από την κοινότητα Βρυναίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νηές αποσπάται από την κοινότητα Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Κονταρόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Νηές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Αμαλιάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Βρύναινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Σπαλάθρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Σπαλάθρων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Σπαλάθρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας


Κ. Σταγιατών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σταγιατών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταγιάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πορταριάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στεφανοβικείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 107Α - 02/05/1945

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας

Κ. Στεφανοβικείου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 107Α - 02/05/1945

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 320Α - 27/10/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας και υπάγεται στην επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης

Κ. Στεφανοβικείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 320Α - 27/10/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης από την επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας

Κ. Στεφανοβικείου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στεφανοβίκειον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κάρλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Συκής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρικερίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Τρικερίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αλατάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σοφία και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

Αναγνώριση του οικισμού Γεροπλίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

Αναγνώριση του οικισμού Πύθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πύθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Γεροπλίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κότται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Παλαιό Τρίκερι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αλατάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Τρίκερι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσαγκαράδας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Τσαγκαράδας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μυλοπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσαγκαράδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσαγκαράδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μουρεσίου

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουρεσίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φερών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Φερών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Φερών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

Δ. Φερών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βελεστίνον από το δήμο Βελεστίνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φερών αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουρουνόσταυλος αποσπάται από την κοινότητα Αερινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερινόν αποσπάται από την κοινότητα Αερινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιβολακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώριο αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνα αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλόη αποσπάται από το δήμο Βελεστίνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Γουρουνόσταυλος του δήμου μετονομάζεται σε Πολυζαίικα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βελεστίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Αερινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Πολυζαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Κοκκίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Ελευθεροχώριο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Μικρό Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Χλόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Κοκκαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φερών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φυλάκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Φυλάκης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυλάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται