ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβδουλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβδουλάρ από το δήμο Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αβδουλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Περιβόλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Περιβολίου

Κ. Νέου Περιβολίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβδουλάρ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγιά από την κοινότητα Αγιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Αετολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα Ανάβρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Ανάβρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα Ελάφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από την κοινότητα Νερομύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό Καρίτσης αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεξανδρινή αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομόλιον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατειά Άμμος αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαΐρι αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλή αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαρίνη αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Λακέρειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισιώματα αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίβοια αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκήτη αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πολυδένδριον αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουπιά αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηρίτσα αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρακοπόταμος αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό Μελιβοίας αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από το δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Αγιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μέλια και προσάρτησή του στο δήμο Αγιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχια και προσάρτησή του στο δήμο Αγιάς

Αναγνώριση του οικισμού Οστροβός και προσάρτησή του στο δήμο Αγιάς

Αναγνώριση του οικισμού Στρίντζιος και προσάρτησή του στο δήμο Αγιάς


Κ. Αγίας Παρασκευής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από το δήμο Ιωλκού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίας Παρασκευής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίας Τριάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από το δήμο Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Μονή Ξενιάς αποσπάται από την κοινότητα Βρυνένης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Ξενιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίου Γεωργίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Κυπαρίσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Νηλείας από το δήμο Νηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Γατζέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γατζέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γατζέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας

Ο οικισμός Γατζέα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων από το δήμο Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Φερρών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Φερρών από το δήμο Φερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άγιος Γεώργιος Φερρών της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Γεώργιος Φερών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φερών

Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φερρών

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίου Δημητρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 160Α - 20/07/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από την κοινότητα Λειβαδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Αγίου Δημητρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης


Κ. Αγίου Δημητρίου Πηλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος Πηλίου από την κοινότητα Κισσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κισσού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Δημητρίου Πηλίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίου Ιωάννου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 166Α - 17/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από την κοινότητα Βρυνένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Ιωάννου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 20/12/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Λαυρεντίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Λαυρέντιος

ΦΕΚ 114Α - 18/05/1887

Ο οικισμός Άγιος Λαυρέντιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγίου Λαυρεντίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Λαυρέντιος από το δήμο Νηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιφλίκια αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τσιφλίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Βροχιά

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Λαυρεντίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίου Ονουφρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ονούφριος από το δήμο Ιωλκού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Ονουφρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγίων Αναργύρων Φαρσάλων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι από την κοινότητα Βαμβακούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 78Α - 21/03/1932

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαμβακούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι από το δήμο Πτελεατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίων Θεοδώρων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγριάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγριά από το δήμο Νηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Αγριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγριάς

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγριάς

16/10/1940

Ο οικισμός Καλύβια Αγριάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Αγριάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αγροσυκιών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγροσυκιές από την κοινότητα Κυπαρίσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φιλίκια αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Αγροσυκιές της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαράς

Κ. Χαράς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγροσυκιών

19/03/1961

Ο οικισμός Φιλίκια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγυιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγυιά από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αγυιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγιάς

Κ. Αγιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγυιάς

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Αστέγων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιάς

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Συνοικισμός Αστέγων της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαλλίς

19/03/1961

Ο οικισμός Χρυσαλλίς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αθανάτου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αθάνατον από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 66Β - 20/10/1920

Ο οικισμός Αθάνατον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελίβοια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελιβοίας

Κ. Μελιβοίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 66Β - 20/10/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αθανάτου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βελίκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιβοίας

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκινο Νερό Μελιβοίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιβοίας

05/04/1981

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό Μελιβοίας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κόκκινο Νερό Καρίτσης της κοινότητας Καρίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσουπιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιβοίας

Αναγνώριση του οικισμού Παλιουριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιβοίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσουπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Ο οικισμός Μελίβοια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιαντείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τρίκερι

Ο οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο δήμο Αιαντείου

Ο οικισμός Νήσος Αλατά (Τίσαι) προσαρτάται στο δήμο Αιαντείου

Ο οικισμός Νήσος Πίθου προσαρτάται στο δήμο Αιαντείου

Ο οικισμός Νήσος Παλαιοτρίκερι προσαρτάται στο δήμο Αιαντείου

Ο οικισμός Νήσος Κικύνηθος προσαρτάται στο δήμο Αιαντείου

Ο οικισμός Νήσος Πρασούδα προσαρτάται στο δήμο Αιαντείου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Νήσος Αλατά (Τίσαι) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Πίθου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Παλαιοτρίκερι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Κικύνηθος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Πρασούδα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αιαντείου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Αιαντείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τρίκερι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρικερίου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικερίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αιγάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιγάνη από το δήμο Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παπαπούλι αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Αιγάνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Αιγάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Ο οικισμός Παπαπούλι της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μεσάγκαλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγάνης

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αιγάνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγάνης

Αναγνώριση του οικισμού Παπαπούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αιγάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Ο οικισμός Κάτω Αιγάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Ο οικισμός Παπαπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Ο οικισμός Νέα Μεσάγκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αϊδινίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 25Α - 24/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αϊδίνιον από την κοινότητα Μικροθηβών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αϊδινίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Αιτωλικού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 114Α - 18/05/1887

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ακιτσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άκιτσι από το δήμο Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κασσαβέτεια αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Άκιτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροθήβαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικροθηβών

Κ. Μικροθηβών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ακιτσίου

ΦΕΚ 25Α - 24/01/1929

Ο οικισμός Αϊδίνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αϊδινίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μικροθηβών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Άκρης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άκρη από την κοινότητα Λουτρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άκρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιχασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αληφακλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αληφακλάρ από το δήμο Κασθαναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αληφακλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλαμακίου

Κ. Καλαμακίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αληφακλάρ

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καλαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμακίου

14/03/1971

Ο οικισμός Κάτω Καλαμάκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάκι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άλλης Μεριάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άλλη Μεριά από το δήμο Ιωλκού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Άλλης Μεριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλμυρός

Ο οικισμός Κουρφάλι-Καραμάνη προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Αϊδίνιον προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Άκιτσι προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Καραμπάσι προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γιαντζελί προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γκερεκλί προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 112Α - 16/05/1887

Ο οικισμός Τουρκομουσλί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραδαναλί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαουτσιά αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κετίκ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπασίτ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασουμελί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιολουλάρ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελεμενλή αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενιτσίκ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιτσίκι αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλατσερί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γενιτσίκ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιτσίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γλατσερί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσιγγέλι προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 100Α - 03/05/1890

Ο οικισμός Γούρα αποσπάται από το δήμο Όθρυος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 4Α - 03/01/1891

Ο οικισμός Γούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Όθρυος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Δημητριάς προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Ιντζέκ προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλμυρού

Ο οικισμός Κουρφάλι ή Κορφήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρφαλίου ή Κορφηλίου

Ο οικισμός Άκιτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακιτσίου

Ο οικισμός Νέα Αγχίαλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αγχιάλου

Ο οικισμός Γκερεκλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Γιαντζελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Ιντζέκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Καραδαναλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Χασουμελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κιουλελέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κελεμενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Δαουτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Τουρκομουσλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Χαϊδαρλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Μπασίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κασσαβέτεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ακιτσίου

Ο οικισμός Δημητριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

Ο οικισμός Καραμπάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

Το όνομα του οικισμού Κιολουλάρ του δήμου διορθώνεται σε Κιουλελέρ

Το όνομα του οικισμού Κελεμενλή του δήμου διορθώνεται σε Κελεμενί

Το όνομα του οικισμού Κετίκ του δήμου διορθώνεται σε Κιτίκι

Το όνομα του οικισμού Μπασίτ του δήμου διορθώνεται σε Μπασίτι

Το όνομα του οικισμού Κουρφάλι-Καραμάνη του δήμου διορθώνεται σε Κουρφάλι ή Κορφήλιον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλμυρός από το δήμο Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκερεκλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαντζελί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιντζέκ αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραδαναλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χασουμελί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κιουλελέρ αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κελεμενί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαουτσιά αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουρκομουσλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαϊδαρλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπασίτι αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιτικίου

Το όνομα του οικισμού Κιουλελέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Κελελέρ

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού Κελελέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Κιλελέρ

18/12/1920

Ο οικισμός Καραδαναλί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιγγέλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιαντζελί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γενισλέρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γιαντζελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γιαντζελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καραδαναλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καραδαναλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κιλελέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθότοπος

Ο οικισμός Ιντζέκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχωράκιον

Ο οικισμός Χασουμελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαρκαδοχώρι

Ο οικισμός Τουρκομουσλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργιλοχώρι

Ο οικισμός Άνω Γιαντζελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

Ο οικισμός Κάτω Γιαντζελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Δούκα

Ο οικισμός Άνω Καραδαναλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Μαυρόλοφος

Ο οικισμός Κάτω Καραδαναλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Μαυρόλοφος

ΦΕΚ 11Α - 11/01/1935

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανθοτόπου

Ο οικισμός Κελεμενί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθοτόπου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Μαυρόλοφος της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυρόλοφος

Ο οικισμός Γκερεκλί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπασίτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γενισλέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζαρκαδοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Αμαλιαπόλεως (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης

Δ. Αμαλιαπόλεως (Λαρίσης)

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμαλιάπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαλιαπόλεως

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμαλιαπόλεως (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμαλιάπολις από το δήμο Αμαλιαπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αμαλιαπόλεως (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αμαρλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμαρλάρ από το δήμο Κραννώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αληφακάρ αποσπάται από το δήμο Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζηχαλάρ αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Αλήφακα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουρσουνλάρ

Το όνομα του οικισμού Αληφακάρ της κοινότητας διορθώνεται σε Αλήφακα

ΦΕΚ 27Β - 19/04/1919

Ο οικισμός Χατζηχαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελευθεραί

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αμαρλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοιλάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοιλάδος

Κ. Κοιλάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμαρλάρ

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευθερών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κοιλάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμουρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμούρι από την κοινότητα Δομενίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμπελακίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αμπελάκια

Ο οικισμός Μπαμπά προσαρτάται στο δήμο Αμπελακίων

Ο οικισμός Σπηλιά προσαρτάται στο δήμο Αμπελακίων

Ο οικισμός Λασποχώρι προσαρτάται στο δήμο Αμπελακίων

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελακίων

Ο οικισμός Λασποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λασποχωρίου

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπηλιάς

Ο οικισμός Μπαμπά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαμπά

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμπελακίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελάκια από το δήμο Αμπελακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χατζηόμπαση αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Ιερά Τέμπη ή Βαρλάμ προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίων

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Τέμπη ή Βαρλάμ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Χατζηόμπαση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζηόμπαση

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τέμπη αποσπάται από την κοινότητα Τεμπών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τέμπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανακασιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανακασιά ή Άνω Βόλος από το δήμο Ιωλκού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 66Α - 01/04/1916

Ο οικισμός Ανωμαλιά ή Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στην κοινότητα Ανακασιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ανακασιά ή Άνω Βόλος της κοινότητας διορθώνεται σε Ανακασιά

Ο οικισμός Ανωμαλιά ή Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανακασιάς

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανακασιάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Αναμπακλί (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αναμπακλί από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ιρενί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαγκλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιναλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αναμπακλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράιδα

Ο οικισμός Ιρενί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόγεια

Ο οικισμός Τσαγκλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερέτρεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεράιδας

Κ. Νεράιδας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αναμπακλί

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλάδες

Ο οικισμός Ιναλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόμυλος

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Ασπρόγεια

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Ερέτρεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερετρείας

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερετρείας

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερετρείας

16/10/1940

Ο οικισμός Άνω Ασπρόγεια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξυλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανηλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανήλιον από το δήμο Κισσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανηλίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Ανθοτόπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 11/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανθότοπος από την κοινότητα Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κελεμενί αποσπάται από την κοινότητα Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τσουρνάτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανθοτόπου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανθοτόπου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Αντιχασίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρανέα Ελασσόνος από την κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άκρη αποσπάται από την κοινότητα Άκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρανέα Ελασσόνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Άκρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Δουβλατάν (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Δουβλατάν από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 05/08/1916

Ο οικισμός Άνω Δουβλατάν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δουβλατάν

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Λεχωνίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λεχώνια από το δήμο Νηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατανίδι αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Άνω Λεχωνίων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Άνω Μαχαλά (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μαχαλάς από το δήμο Ιωλκού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Άνω Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Βόλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Βόλου

Κ. Άνω Βόλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Μαχαλά

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Άνω Βόλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Άνω Πλατυκάμπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Πλατύκαμπος από την κοινότητα Πλατυκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 318Α - 17/10/1977

Ο οικισμός Άνω Πλατύκαμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλήνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλήνης

Κ. Γαλήνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 318Α - 17/10/1977

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Πλατυκάμπου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Σιατερλί (Λαρίσης)

ΦΕΚ 33Α - 10/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Σιατερλί από την κοινότητα Κιοπεκλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Άνω Σιατερλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διλόφου

Κ. Διλόφου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Σιατερλί

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραδοσιβίων Ζεϊνέλ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αραδοσίβια Ζεϊνέλ

Ο οικισμός Σκόμεια προσαρτάται στην κοινότητα Αραδοσιβίων Ζεϊνέλ

Ο οικισμός Αραδοσίβια Ορτά προσαρτάται στην κοινότητα Αραδοσιβίων Ζεϊνέλ

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αραδοσίβια Ζεϊνέλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Στεφανόβουνον

Ο οικισμός Αραδοσίβια Ορτά της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλανόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στεφανοβούνου

Κ. Στεφανοβούνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραδοσιβίων Ζεϊνέλ

ΦΕΚ 541Α - 12/11/1935

Ο οικισμός Γαλανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλανόβρυσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκόμεια της κοινότητας διορθώνεται σε Σκόμπα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Σκόμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεύκη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Στεφανόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργαλαστής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αργαλαστή από το δήμο Σπαλάθρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χόρτο αποσπάται από το δήμο Σπαλάθρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μπαλτσί αποσπάται από την κοινότητα Μπεσκνίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπιρ αποσπάται από την κοινότητα Μπεσκνίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λεφόκαστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Κάλαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη και Μικρά Μπάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρι και Κατσιλοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

Αναγνώριση του οικισμού Βαρλαμέϊκα και Ζάσθενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

16/05/1928

Ο οικισμός Μεγάλη και Μικρά Μπάου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μυριόβρυτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργαλαστής

16/10/1940

Ο οικισμός Μπιρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμάρι και Κατσιλοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαρλαμέϊκα και Ζάσθενα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάλαμος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λεφόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπαλτσί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χόρτο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυριόβρυτη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αργαλαστής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Αρμενίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρμένιον από την κοινότητα Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μέγα Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα Νίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα Νίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήριον αποσπάται από την κοινότητα Σωτηρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Αρμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Σωτήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μέγα Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γκερλί

Ο οικισμός Χατζήμισι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Ριζόμυλος προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Γιαχαλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Χατζόμπασι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Μπουραζάν προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Σαραχάτι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Σακαλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Πέτρα (Αδατεπέ) προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Σαρασλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Κουνιάρη ή Κουγιούγγερη προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Τσελτσιξή προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Κιομπόμπαση (Ντεμεκλή) προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Μικρό Χαλίτσι ή Αλίτσι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Αβδουλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Δεδέργιαννη (Ντεντέ Βεράτ) προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Κιουλελέρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κιομπόμπαση (Ντεμεκλή) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 356Α - 29/12/1911

Ο οικισμός Σαρασλάρ του δήμου μετονομάζεται σε Μέγα Μοναστήριον

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χατζήμισι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζημισίου

Ο οικισμός Δεδέργιαννη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεδέργιαννης

Ο οικισμός Γκερλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερλίου

Ο οικισμός Κιλελέρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιλελέρ

Ο οικισμός Αβδουλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβδουλάρ

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριζομύλου

Ο οικισμός Γιαχαλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαχαλάρ

Ο οικισμός Μέγα Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Μοναστηρίου

Ο οικισμός Χατζόμπασι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζομπασίου

Ο οικισμός Κουνιάρη ή Κουγιούγγερη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελεστίνου

Ο οικισμός Τελτιξί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δεδέργιαννης

Ο οικισμός Αλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιλελέρ

Ο οικισμός Σαραχάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουλάρ

Ο οικισμός Σακαλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουλάρ

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαχαλάρ

Ο οικισμός Μπουραζάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χατζομπασίου

Το όνομα του οικισμού Δεδέργιαννη (Ντεντέ Βεράτ) του δήμου διορθώνεται σε Δεδέργιαννη

Το όνομα του οικισμού Τσελτσιξή του δήμου διορθώνεται σε Τελτιξί

Το όνομα του οικισμού Κιουλελέρ του δήμου διορθώνεται σε Κιλελέρ

Το όνομα του οικισμού Μικρό Χαλίτσι ή Αλίτσι του δήμου διορθώνεται σε Αλίτσι

Το όνομα του οικισμού Πέτρα (Αδατεπέ) του δήμου διορθώνεται σε Πέτρα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ασαρλίκ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασαρλίκ από το δήμο Νέσσωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Ο οικισμός Ασαρλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Όσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Όσσης

Κ. Όσσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασαρλίκ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αφετών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νεοχώριον

Ο οικισμός Νιάου προσαρτάται στο δήμο Αφετών

Ο οικισμός Άφυσσος προσαρτάται στο δήμο Αφετών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αφετών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Αφετών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Νιάου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιάου

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αφύσσου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αφύσσου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άφυσσος από το δήμο Αφετών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 221Α - 28/09/1920

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχιλλείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 114Α - 26/05/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχίλλειον από το δήμο Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλανίδας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαλανίδα

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον προσαρτάται στην κοινότητα Βαλανίδας

Ο οικισμός Κλεισούρα προσαρτάται στην κοινότητα Βαλανίδας

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλοβρύσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλανίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλή (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλής από την κοινότητα Βαμβακούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελεστίνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελεστίνον από το δήμο Φερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νταρμπεγλί αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουνιάρη ή Κουγιούγγερη αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Περσεφλή αποσπάται από την κοινότητα Σεραντζή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γερμί προσαρτάται στην κοινότητα Βελεστίνου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ντομουζλάρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεστίνου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Νταρμπεγλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεδεών

Ο οικισμός Περσεφλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αερινόν

Ο οικισμός Κουνιάρη ή Κουγιούγγερη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χλόη

Ο οικισμός Γερμί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερολίθι

Ο οικισμός Ντομουζλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόν

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βελεστίνου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Βενέτου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βενέτον από το δήμο Ζαγοράς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φλαμπουρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βενέτου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βενέτου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Βερδικούσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βερδικούσα

Ο οικισμός Παλαιά Σμόλια προσαρτάται στην κοινότητα Βερδικούσης

ΦΕΚ 193Α - 27/08/1920

Ο οικισμός Παλαιά Σμόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Σμόλιας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βερδικούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Βερδικούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βερδικούσσης

Κ. Βερδικούσσης (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βερδικούσης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερδικούσσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάσκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερδικούσσης

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάμπελα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερδικούσσης

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσούφλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερδικούσσης

Αναγνώριση του οικισμού Βάρκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερδικούσσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βερδικούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Παλιάσκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Βάρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχογιάννη (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βλαχογιάννη

Ο οικισμός Δαμάσι προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχογιάννη

Ο οικισμός Μέγα Ελευθεροχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχογιάννη

Ο οικισμός Δαμασούλι προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχογιάννη

ΦΕΚ 140Α - 24/06/1919

Ο οικισμός Δαμάσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμασίου

Ο οικισμός Δαμασούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμασίου

ΦΕΚ 95Α - 25/04/1920

Ο οικισμός Μέγα Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βλαχογιάννη της κοινότητας διορθώνεται σε Βλαχογιάννιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βλαχογιαννίου

Κ. Βλαχογιαννίου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βλαχογιάννη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλαχογιάννιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βοίβης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κανάλια

Ο οικισμός Κάπουρνα προσαρτάται στο δήμο Βοίβης

Ο οικισμός Κερασιά προσαρτάται στο δήμο Βοίβης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Βοίβης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Βοίβης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάπουρνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπούρνης

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καναλίων

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βουβάλας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουβάλα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στην κοινότητα Βουβάλας

Ο οικισμός Γιαννωτά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβάλας

ΦΕΚ 59Α - 11/03/1920

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννωτών

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Ο οικισμός Βουβάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άζωρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αζώρου

Κ. Αζώρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουβάλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρανταπόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουλγαρινής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουλγαρινή από το δήμο Κασθαναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Καμπάνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλγαρινής

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Βουλγαρινή της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλαφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάφου

Κ. Ελάφου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουλγαρινής

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Καμπάνας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουναίνων (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης και υπάγεται στην επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης

Κ. Βουναίνων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βούναινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Βούναινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βούρμπας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βούρμπα

Ο οικισμός Φαρμάκη προσαρτάται στην κοινότητα Βούρμπας

Ο οικισμός Γκλίκοβο προσαρτάται στην κοινότητα Βούρμπας

Ο οικισμός Τσαπουρνιά προσαρτάται στην κοινότητα Βούρμπας

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Γκλίκοβο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκλικόβου

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσαπουρνιάς

Ο οικισμός Φαρμάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαπουρνιάς

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βούρμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλέας

Κ. Μηλέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βούρμπας

ΦΕΚ 92Α - 16/06/1994

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σαρανταπόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυνένης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρύνενα από το δήμο Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κελέρια αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Πτελεατών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊντίνι αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ξενιάς αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Αϊντίνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 166Α - 17/08/1928

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Μονή Ξενιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρυναίνης

Ο οικισμός Κελέρια της κοινότητας καταργείται.

Κ. Βρυναίνης (Λαρίσης)

Το όνομα του οικισμού Βρύνενα της κοινότητας διορθώνεται σε Βρύναινα

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρυνένης

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βρυναίνης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Βρυσών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρύσαις από την κοινότητα Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρύσαις της κοινότητας διορθώνεται σε Βρυσιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρυσιών

Κ. Βρυσιών (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρυσών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βυζίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βυζίτσα από το δήμο Μηλεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα Μηλεών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Καλών Νερών και προσάρτησή του στην κοινότητα Βυζίτσης

ΦΕΚ 152Α - 25/07/1927

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλών Νερών

16/05/1928

Ο οικισμός Όρμος Καλών Νερών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Βυζίτσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Γαλανόβρυσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 541Α - 12/11/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλανόβρυση από την κοινότητα Στεφανοβούνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερακαρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 12/07/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γερακάριον από την κοινότητα Ανάβρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιάννουλης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 219Α - 22/07/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιάννουλη από την κοινότητα Φαλάννης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παιδόπολις Απόστολος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιάννουλης

17/03/1991

Ο οικισμός Παιδόπολις Απόστολος Παύλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γιάννουλης

Ο οικισμός Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γιάννουλης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γιάννουλης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γιάννουλη από την κοινότητα Γιάννουλης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος αποσπάται από την κοινότητα Γιάννουλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Φαλάννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάλαννα αποσπάται από την κοινότητα Φαλάννης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Φάλαννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γιαννωτών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 59Α - 11/03/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννωτά από την κοινότητα Βουβάλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρανταπόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαχαλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαχαλάρ από το δήμο Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 86Β - 11/12/1918

Ο οικισμός Γιαχαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σωτήριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σωτηρίου

Κ. Σωτηρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 86Β - 11/12/1918

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαχαλάρ

16/10/1940

Ο οικισμός Πέτρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σωτήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκερλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκερλί από το δήμο Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 86Β - 11/12/1918

Ο οικισμός Γκερλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρμένιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρμενίου

Κ. Αρμενίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 86Β - 11/12/1918

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκερλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμένιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρμενίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκλικόβου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκλίκοβο από την κοινότητα Βούρμπας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γκλίκοβο της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαραντάπορον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σαρανταπόρου

Κ. Σαρανταπόρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκλικόβου

ΦΕΚ 92Α - 16/06/1994

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρανταπόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκοτσμπασσάν (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκοτσμπασσάν από το δήμο Φακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γκοτσμπασσάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Λεύκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Λεύκης

Κ. Νέας Λεύκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκοτσμπασσάν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γόννων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γόννοι από την κοινότητα Γόννων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από την κοινότητα Γόννων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιπεύκη αποσπάται από την κοινότητα Καλλιπεύκης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Καλλιπεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Γόννοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δερελί

Ο οικισμός Μπαλαμούτι προσαρτάται στο δήμο Γόννων

Ο οικισμός Ουρτζούν προσαρτάται στο δήμο Γόννων

Ο οικισμός Κιτσιλέρ προσαρτάται στο δήμο Γόννων

Ο οικισμός Κόσδερε προσαρτάται στο δήμο Γόννων

Ο οικισμός Καραδεμιρλέρ προσαρτάται στο δήμο Γόννων

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δερελί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερελίου

Ο οικισμός Μπαλαμούτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαλαμούτι

Ο οικισμός Κιτσιλέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δερελίου

Ο οικισμός Ουρτζούν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουσαλάρ

Ο οικισμός Καραδεμιρλέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουσαλάρ

Ο οικισμός Κόσδερε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουσαλάρ

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γουνίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούνιτσα από την κοινότητα Θωμαΐου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Προσφύγων και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουνίτσης

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Γούνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλέας

Κ. Αμυγδαλέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συνοικισμός Προσφύγων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γούρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούρα από το δήμο Όθρυος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαρλάϊ αποσπάται από το δήμο Όθρυος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουρνάτι αποσπάται από το δήμο Όθρυος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Τσουρνάτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαρλάϊ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάβρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανάβρας

Κ. Ανάβρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γούρας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανάβρας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Δαμασίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 140Α - 24/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμάσι από την κοινότητα Βλαχογιάννη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαμασούλι αποσπάται από την κοινότητα Βλαχογιάννη και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κέδρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Δαμασούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Δαμάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δασολόφου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δασόλοφος από την κοινότητα Λαζάρ Μπούγας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Δασόλοφος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δασολόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Δασόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Δασόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δασοχωρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Κ. Δασοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

Κ. Δασοχωρίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης


Κ. Δασοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 178Α - 13/09/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δασοχώρι από την κοινότητα Φαλάννης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλάννης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεδέργιαννης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεδέργιαννη από το δήμο Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τελτιξί αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δεδέργιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγναντερή

Ο οικισμός Τελτιξί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγροκήπιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγναντερής

Κ. Αγναντερής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δεδέργιαννης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγναντερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Αγροκήπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δελερίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δελέρια από το δήμο Τυρνάβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ευρενόζι αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτάφι αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ευρενόζι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουτάφι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δελέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμπελώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δελινίστης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεράνια από την κοινότητα Λυκουδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γερανίων

Κ. Γερανίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δελινίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρανταπόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεμερλή (Λαρίσης)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεμερλί από την κοινότητα Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δεμερλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυρού

Κ. Σταυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δεμερλή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δένδρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δένδρα από την κοινότητα Τυρνάβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δουρσανάδες αποσπάται από την κοινότητα Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οξιλάρ αποσπάται από την κοινότητα Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαταλάρ αποσπάται από την κοινότητα Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Οξιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Σοφία

Ο οικισμός Τσαταλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανούλια

Ο οικισμός Δουρσανάδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δένδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 71Β - 18/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δένδρα στον οικισμό Αγία Σοφία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Πλατανούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερελίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερελί από το δήμο Γόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιτσιλέρ αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δερελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Γόννοι

Ο οικισμός Κιτσιλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Εληά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γόννων

Κ. Γόννων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερελίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γόννοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γόννων

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόννων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δέσιανης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 76Α - 10/04/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέσιανη από την κοινότητα Δογάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσεκίρι αποσπάται από την κοινότητα Δογάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δέσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετόλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετολόφου

Κ. Αετολόφου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δέσιανης

16/10/1940

Ο οικισμός Τσεκίρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεσκάτης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Κ. Δεσκάτης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δεσκάτης

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

Κ. Δεσκάτης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Δ. Δεσκάτης (Λαρίσης)

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δεσκάτης


Κ. Διμηνίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διμήνι από το δήμο Μακρυνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάκαβος αποσπάται από το δήμο Μακρυνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Διμήνι της κοινότητας διορθώνεται σε Διμήνιον

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Διμηνίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Δογάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δογάνη από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κερμενλή αποσπάται από το δήμο Δωτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο Δωτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δέσιανη αποσπάται από το δήμο Δωτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεκίρι αποσπάται από το δήμο Δωτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 10/04/1919

Ο οικισμός Δέσιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δέσιανης

Ο οικισμός Τσεκίρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δέσιανης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κερμενλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γερακάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Γερακάριον

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Δογάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάβρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανάβρας

Κ. Ανάβρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δογάνης

ΦΕΚ 136Α - 12/07/1966

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δολίχης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 12/07/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δολίχη από την κοινότητα Πυθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δολίχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιβαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δομενίκου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δομένικον

Ο οικισμός Μυλόγουστα προσαρτάται στην κοινότητα Δομενίκου

Ο οικισμός Κονιατσή προσαρτάται στην κοινότητα Δομενίκου

Ο οικισμός Αμούρι προσαρτάται στην κοινότητα Δομενίκου

ΦΕΚ 172Α - 03/08/1919

Ο οικισμός Κονιατσή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονιατσής

ΦΕΚ 185Α - 19/08/1919

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμουρίου

ΦΕΚ 209Α - 12/09/1920

Ο οικισμός Μυλόγουστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυλογούστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δομένικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοξαρά (Λαρίσης)

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δοξαράς από την κοινότητα Κυπαρίσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοξαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δράκειας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δράκεια

Ο οικισμός Αγριά προσαρτάται στο δήμο Δράκειας

ΦΕΚ 114Α - 18/05/1887

Ο οικισμός Δράκεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Αγριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δρακείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράκεια από το δήμο Νηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανεμούτσα αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Παναΐτσα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σουβάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακείας

Αναγνώριση του οικισμού Αγριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακείας

16/05/1928

Ο οικισμός Αγριά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Σουβάλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Δρακείας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Δριανόβου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δριάνοβον από την κοινότητα Ελασσόνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Δριάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμού

Κ. Δρυμού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δριανόβου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρίσκολης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρίσκολη από το δήμο Ευυδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χατζηόμπασι αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρικάγια αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπιτσιλέρ αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μέγα Γκουσγουνάρι αποσπάται από την κοινότητα Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Το όνομα του οικισμού Μπιτσιλέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Μπέτσιλερ

Το όνομα του οικισμού Σαρικάγια της κοινότητας διορθώνεται σε Σαρίκαγια

ΦΕΚ 16Β - 02/03/1919

Ο οικισμός Μπέτσιλερ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Χατζηόμπασι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζηόμπασι

ΦΕΚ 78Α - 21/03/1932

Ο οικισμός Χατζηόμπασι αποσπάται από την κοινότητα Χατζηόμπασι και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χατζηόμπασι της κοινότητας διορθώνεται σε Χατζόμπασης

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Ο οικισμός Χατζόμπασης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζόμπαση

ΦΕΚ 156Α - 14/07/1949

Ο οικισμός Μέγα Γκουσγουνάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέγα Ευύδριον

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Ο οικισμός Μέγα Ευύδριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Ευυδρίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Δρίσκολη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

Ο οικισμός Σαρίκαγια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αύρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρήνης

Κ. Κρήνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρίσκολης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικόν Προσφύγων και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρήνης

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Ελληνικόν Προσφύγων της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργάκια

ΦΕΚ 209Α - 15/10/1966

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελληνικού

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 146Α - 21/07/1971

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρυμώνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρυμών από το δήμο Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Δρυμώνος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Δωτίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγυιά

Ο οικισμός Ρέτσανη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Τουρκοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Δέσιανη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Τσεκίρι προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Νιβόλιανη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Δογάνη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Γερακάρι προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Κερμενλή προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Αθάνατον προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Σελίτσανη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Τσούξανη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Πλασιά προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Σκήτη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Κάπιτσα προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

Ο οικισμός Μαρμάριανη προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

ΦΕΚ 218Α - 18/09/1903

Ο οικισμός Κουκουράβα αποσπάται από το δήμο Κασθαναίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγυιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγυιάς

Ο οικισμός Κουκουράβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκουράβας

Ο οικισμός Δογάνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δογάνης

Ο οικισμός Σελίτσανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελίτσανης

Ο οικισμός Τσουζάνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουζάνης

Ο οικισμός Μαρμάριανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρμάριανης

Ο οικισμός Νιβόλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιβόλιανης

Ο οικισμός Αθάνατον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αθανάτου

Ο οικισμός Ρέτσανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρετσάνης

Ο οικισμός Τουρκοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρκοχωρίου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμιάς

Ο οικισμός Σκέτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκέτης

Ο οικισμός Κάπιτσα ή Κάπιστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπίτσης ή Καπίστης

Ο οικισμός Κερμενλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δογάνης

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δογάνης

Ο οικισμός Δέσιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δογάνης

Ο οικισμός Τσεκίρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δογάνης

Ο οικισμός Πλασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστρίου

Το όνομα του οικισμού Τσούξανη του δήμου διορθώνεται σε Τσουζάνη

Το όνομα του οικισμού Σκήτη του δήμου διορθώνεται σε Σκέτα

Το όνομα του οικισμού Κάπιτσα του δήμου διορθώνεται σε Κάπιτσα ή Κάπιστα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ελασσόνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελασσών

Ο οικισμός Δριάνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ελασσόνος

Ο οικισμός Τσερνίλο προσαρτάται στην κοινότητα Ελασσόνος

Ο οικισμός Μικρό Ελευθεροχώρι ή Ελευθεροχωράκι προσαρτάται στην κοινότητα Ελασσόνος

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δριάνοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δριανόβου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μεργιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελασσόνος

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τσερνίλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιονέριον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μικρό Ελευθεροχώρι ή Ελευθεροχωράκι της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρό Ελευθεροχώριον

Ο οικισμός Μεργιά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Πολυνέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελασσόνος

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ελασσόνος

Δ. Ελασσόνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ελασσόνος

ΦΕΚ 39Α - 17/03/1978

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα Τσαριτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Ο οικισμός Νέον Πολυνέριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγιονέριον του δήμου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλανίδα αποσπάται από την κοινότητα Βαλανίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Βαλανίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Γαλανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Στεφανοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Στεφανοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαριτσάνη αποσπάται από την κοινότητα Τσαριτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρανέα Ελασσόνος αποσπάται από το δήμο Αντιχασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο Αντιχασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρη αποσπάται από το δήμο Αντιχασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολίχη αποσπάται από το δήμο Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοπούλες αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα Ολύμπου αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Σπαρμού αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγειον αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραιτώριον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχογιάννιον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομένικον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Αναλήψεως αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρμάκη αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούδιον αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερδικούσσα αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάσκια αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρκος αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαριτσάνη αποσπάται από την κοινότητα Τσαριτσάνης και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ελευθερίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 95Α - 25/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελευθέριον από την κοινότητα Τοπουσλάρ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθερών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελευθεραί από την κοινότητα Κοιλάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελληνικού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 209Α - 15/10/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελληνικόν από την κοινότητα Κρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ενιππέα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Ευύδριον από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από την κοινότητα Βασιλή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κατωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κατωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυνερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπέρεια αποσπάται από την κοινότητα Υπερείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Υπέρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Μέγα Ευύδριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ερετρείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερέτρεια από την κοινότητα Νεράιδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ερέτρεια της κοινότητας διορθώνεται σε Ερέτρια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ερετρίας

Κ. Ερετρίας (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ερετρείας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αργιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

Αναγνώριση του οικισμού Αποστολίδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

05/04/1981

Ο οικισμός Αποστολίδιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ερέτρια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Αργιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευξεινουπόλεως (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ευξεινούπολις

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ευξεινουπόλεως (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Ευρυμενών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσάγεζι

Ο οικισμός Καρύτσα προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου ή Κομνήνειος προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Ποτάμια προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ποτάμια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεχριά προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Λάπατον προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καρύτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρύτσης

Ο οικισμός Τσάγεζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσαγεζίου

Ο οικισμός Λάπατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαγεζίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαγεζίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου ή Κομνήνειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαγεζίου

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαγεζίου

Ο οικισμός Κεχριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαγεζίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στόμιον από την κοινότητα Στομίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό Καρίτσης αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομόλιον αποσπάται από την κοινότητα Ομολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου αποσπάται από την κοινότητα Στομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Στομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου αποσπάται από την κοινότητα Στομίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πλατειά Άμμος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρίτσης

Ο νέος οικισμός Αλεξανδρινή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοπύργου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό Καρίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Αλεξανδρινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Ομόλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Πλατειά Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ευυδρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέγα Γκουσγουνάρι

Ο οικισμός Δρίσκολη προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Χατζηόμπασι προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Δεμερλί προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Σαρικάγια προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Μπάμπασι προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Μπιτσιλέρ προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Τζίνι προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Μικρόν Γκουσγουνάρι προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Πασσά Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Τατάρ προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Καραδεμερτζή προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Μπαϊρακλί προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Σιμικλί προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Σέχι προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

Ο οικισμός Βασιλής προσαρτάται στο δήμο Ευυδρίου

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Φαρσάλων του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 58Α - 19/03/1893

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μέγα Γκουσγουνάρι στον οικισμό Δρίσκολη

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπάμπασι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπαϊρακλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαϊρακλίου

Ο οικισμός Δρίσκολη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρίσκολης

Ο οικισμός Τατάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

Ο οικισμός Σέχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

Ο οικισμός Πασσά Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

Ο οικισμός Καραδεμερτζή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

Ο οικισμός Χατζηόμπασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δρίσκολης

Ο οικισμός Σαρικάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δρίσκολης

Ο οικισμός Μπιτσιλέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δρίσκολης

Ο οικισμός Τζίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Μικρόν Γκουσγουνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Δεμερλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Σιμικλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Μέγα Γκουσγουνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ζαγοράς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Παλαιά Μιτζέλα προσαρτάται στο δήμο Ζαγοράς

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Ζαγοράς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ζαγοράς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πουρί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουρίου

Ο οικισμός Βενέτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βενέτου

Ο οικισμός Ζαγορά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαγοράς

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυρράχης

Ο οικισμός Παλαιά Μιτζέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουρίου

Ο οικισμός Χορευτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαγοράς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζαγοράς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαγορά από το δήμο Ζαγοράς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χορευτό αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ζαγοράς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Ζωοδόχου Πηγής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή από την κοινότητα Βαμβακούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θαυμακών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δομοκός

Ο οικισμός Σκάρμιτσα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσιφλικάκι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Λεύκαι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Γερακλί προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Βούζι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Βελεσιώτες προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσιφλάρι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσιόμπα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Μπεκριλέρ προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Βαρδαλή προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Γιακαρόμπα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Κοζλόμπα προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Παπαλί προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Μασλή προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Καρατζιόλι προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Τσατμάς προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παπαλί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Δομοκού του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αγόριανη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Θαυμακών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θαυμακών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Θαυμακών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θαυμακών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Λαρίσης


Δ. Ιτώνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τουρκομουσλί

Ο οικισμός Καραδαναλί προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Δαουτσιά προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Κετίκ προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Μπασίτ προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Χασουμελί προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Κιολουλάρ προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Κελεμενλή προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Γενιτσίκ προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Γιτσίκι προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

Ο οικισμός Γλατσερί προσαρτάται στο δήμο Ιτώνου

ΦΕΚ 112Α - 16/05/1887

Ο οικισμός Τουρκομουσλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Καραδαναλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Δαουτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Κετίκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Μπασίτ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Χασουμελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Κιολουλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Κελεμενλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γενιτσίκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γιτσίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γλατσερί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ιωλκού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ανακασιά

Ο οικισμός Μπαξέδες προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

Ο οικισμός Άλλη Μεριά προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

Ο οικισμός Άνω Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Ιωλκού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Ιωλκού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ιωλκού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

Ο οικισμός Μπαξέδες ή Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαξέδων ή Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ονουφρίου

Ο οικισμός Άλλη Μεριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άλλης Μεριάς

Ο οικισμός Ανακασιά ή Άνω Βόλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανακασιάς

Ο οικισμός Άνω Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μαχαλά

Το όνομα του οικισμού Μπαξέδες του δήμου διορθώνεται σε Μπαξέδες ή Άγιος Γεώργιος

Το όνομα του οικισμού Ανακασιά του δήμου διορθώνεται σε Ανακασιά ή Άνω Βόλος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καζακλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καζακλάρ από το δήμο Τυρνάβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καζακλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελώνος

Κ. Αμπελώνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καζακλάρ

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμπελώνος

Δ. Αμπελώνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμπελώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόλιθος αποσπάται από την κοινότητα Βρυοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυότοπος αποσπάται από την κοινότητα Βρυοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελέρια αποσπάται από την κοινότητα Δελερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρδεσι αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπελώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Δελέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Βρυότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Κόρδεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Μικρόλιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ από το δήμο Λαρίσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από το δήμο Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γούνιτσα αποσπάται από το δήμο Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Γούνιτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουρσουνλάρ

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουρσουνλάρ

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Τερψιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τερψιθέας

Κ. Τερψιθέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άργισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τερψιθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Άργισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλών Νερών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 152Α - 25/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλά Νερά από την κοινότητα Βυζίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Καλών Νερών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Καναλίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κανάλια από το δήμο Βοίβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Καναλίων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Καπίτσης ή Καπίστης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάπιτσα ή Κάπιστα από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κάπιτσα ή Κάπιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σωτηρίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σωτηρίτσης

Κ. Σωτηρίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καπίτσης ή Καπίστης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σωτηρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σωτηρίτσης

ΦΕΚ 186Α - 09/08/1989

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σωτηρίτσα στον οικισμό Κάτω Σωτηρίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σωτηρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μελιβοίας

Ο οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καπούρνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάπουρνα από το δήμο Βοίβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κάπουρνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλαφυρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλαφυρών

Κ. Γλαφυρών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καπούρνης

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Γλαφυρών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Καραμπαϊράμ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραμπαϊράμ από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερμί αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊβαλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Β - 27/04/1919

Ο οικισμός Αϊβαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρήγαιον

18/12/1920

Ο οικισμός Γερμί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Καραμπαϊράμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυδάμειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυδαμείου

Κ. Πολυδαμείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραμπαϊράμ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρήγαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Πολυδάμειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καραμπασίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραμπάσι από το δήμο Νηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλάκι αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στροφόλον αποσπάται από το δήμο Νηλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Στροφόλον της κοινότητας διορθώνεται σε Στρόφυλον

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Καραμπάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Βλάσιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Βλασίου

Κ. Αγίου Βλασίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραμπασίου

16/05/1928

Ο οικισμός Στρόφυλον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Στρόφυλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Στρόφυλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

16/10/1940

Ο οικισμός Άνω Στρόφυλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Στρόφυλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαλάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Βλασίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Καρατσολίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρατσόλι από το δήμο Τυρνάβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκριτζόβαλι αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αργυρόπουλον ή Αργυροπούλι (Στρατιωτικός Σταθμός) αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσακίρι (Στρατιωτικός Σταθμός) αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουβλισμένη (Στρατιωτικός Σταθμός) αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυγαριά (Στρατιωτικός Σταθμός) αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πέτρα - Στρούγκα (Στρατιωτικός Σταθμός) αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελέτσικον (Στρατιωτικός Σταθμός) αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Σουβλισμένη (Στρατιωτικός Σταθμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πέτρα - Στρούγκα (Στρατιωτικός Σταθμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυγαριά (Στρατιωτικός Σταθμός) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγελαδαργιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρατσολίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυροπουλίου

Ο οικισμός Καρατσόλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυροπούλι

Ο οικισμός Γκριτζόβαλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βοτανοχώρι

Κ. Αργυροπουλίου (Λαρίσης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατσολίου

16/05/1928

Ο οικισμός Βελέτσικον (Στρατιωτικός Σταθμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσακίρι (Στρατιωτικός Σταθμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αργυρόπουλον ή Αργυροπούλι (Στρατιωτικός Σταθμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγελαδαργιά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αργυροπούλι της κοινότητας διορθώνεται σε Αργυροπούλειον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αργυροπουλείου

Κ. Αργυροπουλείου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αργυροπουλίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αργυροπούλειον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργυροπουλείου

ΦΕΚ 223Α - 25/10/1966

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυροπούλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Βοτανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Ο οικισμός Άνω Αργυροπούλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυρνάβου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρυά

Ο οικισμός Πουλιάνα προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Ο οικισμός Σκαμνιά προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

ΦΕΚ 98Α - 29/04/1920

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαμνιάς

Ο οικισμός Πουλιάνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουλιάνας

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Καρυάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Κ. Καρυάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από την κοινότητα Συκαμινέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρύτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρύτσα από το δήμο Ευρυμενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκινο Νερό Καρίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καρύτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Καρίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καρίτσης

Κ. Καρίτσης (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καρύτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό Καρίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κασθαναίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κεραμίδιον

Ο οικισμός Αληφακλάρ προσαρτάται στο δήμο Κασθαναίας

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Κασθαναίας

Ο οικισμός Βουλγαρινή προσαρτάται στο δήμο Κασθαναίας

Ο οικισμός Σκλήθρον προσαρτάται στο δήμο Κασθαναίας

Ο οικισμός Πολυδένδρι προσαρτάται στο δήμο Κασθαναίας

Ο οικισμός Βένετος προσαρτάται στο δήμο Κασθαναίας

Ο οικισμός Κουκουράβα προσαρτάται στο δήμο Κασθαναίας

ΦΕΚ 218Α - 18/09/1903

Ο οικισμός Κουκουράβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωτίου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αληφακλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αληφακλάρ

Ο οικισμός Βουλγαρινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουλγαρινής

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστρίου

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλήθρου

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμιδίου

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκέτης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καστρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστρί από το δήμο Κασθαναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλασιά αποσπάται από το δήμο Δωτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Πλασιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λακέρειας

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λακέρειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Δερεκλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 294Α - 24/11/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Δερεκλί από την κοινότητα Κιοπεκλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κάτω Δερεκλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελιάς

Κ. Αμπελιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Δερεκλίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμπελιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμπελεία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμπελείας

Κ. Αμπελείας (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμπελιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Δουβλατάν (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Δουβλατάν από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 05/08/1916

Ο οικισμός Άνω Δουβλατάν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Δουβλατάν και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ζιάκου Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Δουβλατάν

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κάτω Δουβλατάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Βασιλικά

Ο οικισμός Άνω Δουβλατάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Βασιλικά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Βασιλικών

Κ. Κάτω Βασιλικών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Δουβλατάν

16/05/1928

Ο οικισμός Ζιάκου Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Βασιλικά στον οικισμό Βασιλικά

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βασιλικών

07/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βασιλικά στον οικισμό Κάτω Βασιλικά

Ο οικισμός Βασιλικά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Βασιλικών

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Βασιλικών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κάτω Ολύμπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πυργετός από την κοινότητα Πυργετού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αιγάνη αποσπάται από την κοινότητα Αιγάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αιγάνη αποσπάται από την κοινότητα Αιγάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαπούλι αποσπάται από την κοινότητα Αιγάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μεσάγκαλα αποσπάται από την κοινότητα Αιγάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθητικαί Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα Κρανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα Κρανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα Κρανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψάνη αποσπάται από την κοινότητα Ραψάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Ραψάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περαταριά αποσπάται από την κοινότητα Ραψάνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παραλία Κουλούρας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κρανέας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Αιγάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Παραλία Κουλούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Μαθητικαί Κατασκηνώσεις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Νέα Μεσάγκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Περαταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Ραψάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Παπαπούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Αιγάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Πυργετός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κάτω Σιατερλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Σιατερλί από την κοινότητα Κιοπεκλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κάτω Σιατερλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Δένδρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δένδρων

Κ. Δένδρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Σιατερλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατωχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατωχώρι από το δήμο Ορμινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κατωχωρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Κατωχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατωχώρι από την κοινότητα Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμιδίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμίδιον από το δήμο Κασθαναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αγυιάς του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Βόλου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κεραμιδίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Κερασιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερασιά από το δήμο Βοίβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Σουρβιάς προσαρτάται στην κοινότητα Κερασιάς

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Σουρβιάς της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κερασέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κερασέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κερασέας

Ο οικισμός Κερασιά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κερασέας (Λαρίσης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κερασιάς

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κερασέας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Κεφαλοβρύσου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλόβρυσον από την κοινότητα Βαλανίδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιλελέρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιλελέρ από το δήμο Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλίτσι αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29Β - 10/05/1919

Ο οικισμός Κιλελέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 29Β - 10/05/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιλελέρ

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αλίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκίνες

ΦΕΚ 74Α - 26/04/1985

Ο οικισμός Κυψέλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κιλελέρ

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κιλελέρ

Κ. Κιλελέρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 74Α - 26/04/1985

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κυψέλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κιλελέρ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κιλελέρ

Ο οικισμός Κοκκίνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κιλελέρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κιλελέρ από την κοινότητα Κιλελέρ και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγναντερή αποσπάται από την κοινότητα Αγναντερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγροκήπιον αποσπάται από την κοινότητα Αγναντερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνες αποσπάται από την κοινότητα Κιλελέρ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κιλελέρ ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομορφοχώρι αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαύκη αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδεστος αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάματα αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλκη αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύκαμπος αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από το δήμο Πλατυκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Βουνόν αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχικόν αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοράχη αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοξαράς αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κραννών αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βούναινα αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούναινα αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμένιον αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήριον αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Αρμενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρά αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Καρυαί αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκαια αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφόν αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρα αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάππειον αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από το δήμο Νίκαιας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Κιοπελκίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιοπελκί από το δήμο Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουλουκλόμπασι αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Δερεκλί αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καπλόμπασι αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Σιατερλί αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Σιατερλί αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Δερεκλί αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Κιοπελκί της κοινότητας διορθώνεται σε Κιοπεκλί

Το όνομα του οικισμού Καπλόμπασι της κοινότητας διορθώνεται σε Κοπλόμπαση

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κιοπεκλίου

Κ. Κιοπεκλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κιοπελκίου

ΦΕΚ 294Α - 24/11/1924

Ο οικισμός Κάτω Δερεκλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Δερεκλίου

ΦΕΚ 33Α - 10/03/1928

Ο οικισμός Άνω Σιατερλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Σιατερλί

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Κάτω Σιατερλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Σιατερλίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κοπλόμπαση της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Δερεκλί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κιοπεκλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ναρθάκιον

Ο οικισμός Κουλουκλόμπασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ναρθακίου

Κ. Ναρθακίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιοπεκλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ναρθάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ναρθακίου

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κισλαρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κισλάριον από την κοινότητα Σκοπιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ντινομπάσιον αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ισακερλίον αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Κιτίκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κισλάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Ο οικισμός Ντινομπάσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδροχώριον

Ο οικισμός Ισακερλίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κισλαρίου

Κ. Κισλαρίου (Λαρίσης)

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκίνω και προσάρτησή του στην κοινότητα Κισλαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Ο οικισμός Δενδροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Ο οικισμός Κοκκίνω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κισσού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κισσός

Ο οικισμός Ανήλιον προσαρτάται στο δήμο Κισσού

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Κισσού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Κισσού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Κισσού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανηλίου

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κισσού

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κισσού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κισσού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κισσός από το δήμο Κισσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κισσού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Πηλίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου Πηλίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κισσού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Κιτικίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιτίκι από την κοινότητα Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κιτίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φυλάκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φυλάκης

Κ. Φυλάκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιτικίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Φυλάκης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Κοιλάδας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοιλάδα από την κοινότητα Κοιλάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Συνοικισμός Προσφύγων αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από την κοινότητα Κουτσοχέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Ραχούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα Ραχούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Συνοικισμός Προσφύγων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Αργυρόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρισαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κοκκινογίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκκινόγι από την κοινότητα Πυθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκκινόγι της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκινόγειον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκκινογείου

Κ. Κοκκινογείου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοκκινογίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκινόγειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκινοπλού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοκκινοπλός

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκκινοπλός της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκινοπηλός

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάμπελα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινοπλού

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινοπλού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκκινοπηλού

Κ. Κοκκινοπηλού (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοκκινοπλού

ΦΕΚ 54Α - 28/03/1969

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λόφου

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1977

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κοκκινοπηλός στον οικισμό Καλύβια

ΦΕΚ 46Α - 31/03/1978

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πυθίου

05/04/1981

Ο οικισμός Παλιάμπελα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια της κοινότητας

ΦΕΚ 66Α - 06/05/1991

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονιατσής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 172Α - 03/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κονιατσή από την κοινότητα Δομενίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κονιατσή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελισμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευαγγελισμού

Κ. Ευαγγελισμού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κονιατσής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκουράβας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκουράβα από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κουκουράβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλής

Κ. Αμυγδαλής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκουράβας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αμυγδαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλής

ΦΕΚ 16Α - 31/01/1972

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αμυγδαλή στον οικισμό Κάτω Αμυγδαλή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λακέρειας

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λακέρειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκουτσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουκουτσί

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Κουκουτσί της κοινότητας διορθώνεται σε Κωκετσί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κωκετσίου

Κ. Κωκετσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουκουτσίου

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού Κωκετσί της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκωτί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκωτίου

Κ. Κοκωτίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κωκετσίου

18/12/1920

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Κοκωτί της κοινότητας καταργείται.


Κ. Κουκουτών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκουτοί από το δήμο Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσαϊράκι αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαύρος Κωφών αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκιούζι αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσατάλι αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκουτσί Νεζερών προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουτών

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Κουκουτσί Νεζερών της κοινότητας διορθώνεται σε Κωκετσί Νεζερού

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού Κωκετσί Νεζερού της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκοτί Νεζερόν

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Κουκουτοί της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκωτί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκωτίου

Κ. Κοκωτίου (Λαρίσης)

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μονή Ξενιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκωτίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουκουτών

Ο οικισμός Γαύρος Κωφών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γκιούζι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσατάλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαϊράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκοτί Νεζερόν της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Μονή Ξενιάς της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκωτί της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκωτοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκκωτών

Κ. Κοκκωτών (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοκωτίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κοκκωτών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Κουρφαλίου ή Κορφηλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρφάλι ή Κορφήλιον από το δήμο Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 35Β - 03/06/1919

Ο οικισμός Κουρφάλι ή Κορφήλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρόκιον

ΦΕΚ 35Β - 03/06/1919

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκίου

Κ. Κροκίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 35Β - 03/06/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουρφαλίου ή Κορφηλίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κροκίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Κουτσοχέρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτσόχερον από την κοινότητα Θωμαΐου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρανιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρανιά από το δήμο Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουλούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρανιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κρανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κρανέας

Κ. Κρανέας (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρανιάς

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κρανέας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Κρανέας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μαθητικαί Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρανέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαθητικαί Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρανιάς Δεσκάτης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Κ. Κρανιάς Δεσκάτης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Κρανιά Δεσκάτης της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρανέα Ελασσόνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος

Κ. Κρανέας Ελασσόνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρανιάς Δεσκάτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρανέα Ελασσόνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αντιχασίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κραννώνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσουρμακλί

Ο οικισμός Χατζηλάρ προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Σουλέτσι προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Καρατζόλι προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Μπουχλάρ προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Ψυχικό (Κετσελή) προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Δοξαρά (Γιατσιλάρ) προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Σούμπαση Κιόϊ προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Τουρκομουσλή προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Τουρκομουσλή προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Μέγα Χαλίτσι προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Ταουσάνη προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Χασάν Τατάρ προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Χατζηχαλάρ προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Λουτρός (Αουντουκλάρ) προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Αμαρλάρ προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Καρλίγκα προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσουρμακλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουρμακλίου

Ο οικισμός Μέγα Χαλίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Χαλιτσίου

Ο οικισμός Αμαρλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαρλάρ

Ο οικισμός Σουλέτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλετσίου

Ο οικισμός Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρού

Ο οικισμός Χατζηλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουρμακλίου

Ο οικισμός Χασάν Τατάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουρμακλίου

Ο οικισμός Χατζηχαλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαρλάρ

Ο οικισμός Ψυχικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλετσίου

Ο οικισμός Καρατζόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλετσίου

Ο οικισμός Μπουχλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλετσίου

Ο οικισμός Σούμπασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλετσίου

Ο οικισμός Τουρκομουσλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλετσίου

Ο οικισμός Δοξαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλετσίου

Ο οικισμός Καρλίγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Ο οικισμός Ταουσιάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Το όνομα του οικισμού Ψυχικό (Κετσελή) του δήμου διορθώνεται σε Ψυχικόν

Το όνομα του οικισμού Δοξαρά (Γιατσιλάρ) του δήμου διορθώνεται σε Δοξαράς

Το όνομα του οικισμού Σούμπαση Κιόϊ του δήμου διορθώνεται σε Σούμπασι

Το όνομα του οικισμού Λουτρός (Αουντουκλάρ) του δήμου διορθώνεται σε Λουτρόν

Το όνομα του οικισμού Ταουσάνη του δήμου διορθώνεται σε Ταουσιάν

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κραννώνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κραννών από την κοινότητα Αγίων Αναργύρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καρκέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κραννώνος

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Καρκέριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάμπος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κραννών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κραννώνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι από την κοινότητα Αγίων Αναργύρων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεσοράχη αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βούναινα αποσπάται από την κοινότητα Βουναίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούναινα αποσπάται από την κοινότητα Βουναίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοξαράς αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κραννών αποσπάται από την κοινότητα Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κραννώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Βουνόν αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Βουνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχικόν αποσπάται από την κοινότητα Ψυχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μικρόν Βουνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Ψυχικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μεσοράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Δοξαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Κραννών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Άνω Βούναινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Βούναινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κιλελέρ στον οικισμό Νίκαια

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κωφών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωφοί από το δήμο Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κωφών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Λαζάρ Μπούγας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαζάρ Μπούγα από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεκίδες αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ορμάν Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Σέχι αποσπάται από την κοινότητα Μπαϊρακλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 63Β - 21/07/1924

Ο οικισμός Ορμάν Μαγούλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασόλοφος

ΦΕΚ 142Α - 09/06/1925

Ο οικισμός Σέχι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεματιά

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Ρεματιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεματιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Δασόλοφος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 14/07/1949

Ο οικισμός Μπεκίδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασόλοφος

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Ο οικισμός Δασόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δασολόφου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Λαζάρ Μπούγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιτόχωρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιτοχώρου

Κ. Σιτοχώρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαζάρ Μπούγας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιτόχωρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λακέρειας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δήμητρα από την κοινότητα Δήμητρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλή αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαρίνη αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Τσαΐρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ανατολής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Τσαΐρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Μαρμαρίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαμπρινούς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαμπρινού από το δήμο Μυρεσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Λαμπρινού της κοινότητας διορθώνεται σε Λαμπινού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαμπινούς

Κ. Λαμπινούς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαμπρινούς

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Λαμπινούς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Λαρίσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λάρισα

Ο οικισμός Κιόσκι προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Κουλούρι προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Μπάκραινα προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Σατόμπασι προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Τουρσουνλάρ προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Αληφακάρ προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Γούνιτσα προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Κουτσόχερον προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

Ο οικισμός Καϊσλάρ προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ

Ο οικισμός Τουρσουνλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρσουνλάρ

Ο οικισμός Αληφακάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαρλάρ

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ

Ο οικισμός Γούνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ

Ο οικισμός Σατόμπασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαϊρλίου

Το όνομα του οικισμού Καϊσλάρ του δήμου διορθώνεται σε Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ

Ο οικισμός Νέα Φιλιππούπολις προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Γεωργική Σχολή και προσάρτησή του στο δήμο Λαρίσης

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από την κοινότητα Φαλάννης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλάννης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σμύρνη και προσάρτησή του στο δήμο Λαρίσης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αβέρωφ και προσάρτησή του στο δήμο Λαρίσης

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κιόσκι του δήμου μετονομάζεται σε Χλόη

19/03/1961

Ο οικισμός Αβέρωφ του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάρισα του δήμου

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάρισα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Σμύρνη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάρισα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Φιλιππούπολις του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάρισα του δήμου

Ο οικισμός Χλόη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάρισα του δήμου

14/03/1971

Ο οικισμός Γεωργική Σχολή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λάρισα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αμφιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα Τερψιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άργισσα αποσπάται από την κοινότητα Τερψιθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λαρισαίων

Δ. Λαρισαίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λαρίσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ελευθεραί αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνοικισμός Προσφύγων αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρόν αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόμυλος αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Κοιλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από το δήμο Γιάννουλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος αποσπάται από το δήμο Γιάννουλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάλαννα αποσπάται από το δήμο Γιάννουλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από το δήμο Γιάννουλης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Άργισσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Τερψιθέας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Λασποχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λασποχώρι από το δήμο Αμπελακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Ο οικισμός Λασποχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομόλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ομολίου

Κ. Ομολίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λασποχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ομόλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαύκου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαύκος από το δήμο Σηπιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προμυρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χονδρή Άμμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Βλιχάδες και Μαύρη Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Κουμάν Ρεύμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Λογγάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συκιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χονδρή Άμμος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βλιχάδες και Μαύρη Πέτρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουμάν Ρεύμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λογγάρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κυδωνιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

16/10/1940

Ο οικισμός Κυδωνιές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Λαύκου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Λειβαδίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λειβάδιον

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδίου

ΦΕΚ 160Α - 20/07/1919

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάδιον της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαδίου

Κ. Λιβαδίου (Λαρίσης)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαδίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λιβαδίου

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιβαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεχωνίων ή Κάτω Λεχωνίων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεχώνια ή Κάτω Λεχώνια από το δήμο Νηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λεχώνια ή Κάτω Λεχώνια της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Λεχώνια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Λεχωνίων

Κ. Κάτω Λεχωνίων (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λεχωνίων ή Κάτω Λεχωνίων

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κάτω Λεχωνίων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Λιβαδίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιβάδιον από την κοινότητα Λιβαδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δολίχη αποσπάται από την κοινότητα Δολίχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Βίγλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Δολίχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λουτρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτρόν από το δήμο Κραννώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρλίγκα αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ταουσιάν αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Μακροβούνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακροβουνίου

Ο οικισμός Ταουσιάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακροβούνι

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καρλίγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρόμυλος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυρόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Ο οικισμός Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Κ. Λουτρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Άκρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άκρης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιχασίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκουδίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λυκούδιον

Ο οικισμός Μάλεσι προσαρτάται στην κοινότητα Λυκουδίου

Ο οικισμός Δελίνιστα προσαρτάται στην κοινότητα Λυκουδίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μάλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρωτός

Ο οικισμός Δελίνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γεράνια

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελινίστης

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκουδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυκούδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρανταπόρου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρανταπόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγούλας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαγούλα

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στην κοινότητα Μαγούλας

Ο οικισμός Πραιτώριον προσαρτάται στην κοινότητα Μαγούλας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στην κοινότητα Μαγούλας

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιάς

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Πραιτώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πραιτωρίου

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαϊμουλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαϊμούλι από το δήμο Ογχήστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σουφλάρ αποσπάται από το δήμο Ογχήστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπεχτσιλέρ αποσπάται από το δήμο Ογχήστου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μπεχτσιλέρ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεχτσιλέρ

Ο οικισμός Σουφλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεχτσιλέρ

ΦΕΚ 66Α - 17/09/1918

Ο οικισμός Μαϊμούλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χάλκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χάλκης

Κ. Χάλκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 66Α - 17/09/1918

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαϊμουλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάλκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακροβουνίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακροβούνι από την κοινότητα Λουτρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακροβούνι της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυροβούνιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαυροβουνίου

Κ. Μαυροβουνίου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακροβουνίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κρύα Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυροβουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακρυνίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μακρυνίτσα

Ο οικισμός Κουκουράβα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

Ο οικισμός Σταγιάταις προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1887

Ο οικισμός Δεμίνι αποσπάται από το δήμο Παγασών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάκαβος αποσπάται από το δήμο Παγασών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσάτικα αποσπάται από το δήμο Παγασών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από το δήμο Παγασών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κουκουράβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουγιάτικα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

Ο οικισμός Μονή Σουρβιάς προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Μακρυνίτσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μακρυνίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλιουρίου

Ο οικισμός Σπαγιάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαγιατών

Ο οικισμός Διμήνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διμηνίου

Ο οικισμός Μακρυνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυνίτσης

Ο οικισμός Μελισσάτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσατίκων

Ο οικισμός Κάκαβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διμηνίου

Ο οικισμός Κουγιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσατίκων

Το όνομα του οικισμού Σταγιάταις του δήμου διορθώνεται σε Σπαγιάταις

Το όνομα του οικισμού Δεμίνι του δήμου διορθώνεται σε Διμήνι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μακρυνίτσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυνίτσα από το δήμο Μακρυνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακρυνίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρινίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μακρινίτσης

Κ. Μακρινίτσης (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυνίτσης

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μακρινίτσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Μακρυρράχης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυρράχη από το δήμο Ζαγοράς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μακρυρράχης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Μακρυχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυχώρι από το δήμο Νέσσωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπάκραινα αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καραμάτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυχωρίου

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Μπάκραινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπακραίνης

ΦΕΚ 247Α - 21/07/1930

Ο οικισμός Μπάκραινα αποσπάται από την κοινότητα Μπακραίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακρυχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρυχώριον

Ο οικισμός Καραμάτι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μπάκραινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γυρτώνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρυχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μακρυχωρίου

Ο οικισμός Γυρτώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακρυχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μακρυχώριον από την κοινότητα Μακρυχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελάτεια αποσπάται από την κοινότητα Ελατείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυρτώνη αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μακρυχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τεμπών

Ο οικισμός Γυρτώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Ελάτεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μάνδρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρα από την κοινότητα Ραχούλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχούλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 133Α - 03/06/1976

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρα από την κοινότητα Ραχούλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρμάριανης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρμάριανη από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαρμάριανη της κοινότητας διορθώνεται σε Μαρμαρίνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαρμαρίνης

Κ. Μαρμαρίνης (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαρμάριανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρμαρίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λακέρειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 95Α - 25/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Ελευθεροχώρι από την κοινότητα Βλαχογιάννη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγα Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Ευυδρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Ευύδριον από την κοινότητα Δρίσκολης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 129Α - 25/05/1956

Ο οικισμός Μικρόν Ευύδριον αποσπάται από την κοινότητα Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζίνι αποσπάται από την κοινότητα Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Τζίνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόφος

14/03/1971

Ο οικισμός Μικρόν Ευύδριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μέγα Ευύδριον της κοινότητας

ΦΕΚ 146Α - 21/07/1971

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγα Ευύδριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ενιππέα

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Μοναστήριον από το δήμο Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγα Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Χαλιτσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Χαλίτσι από το δήμο Κραννώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μέγα Χαλίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διλόφου

Κ. Διλόφου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλου Χαλιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μελιβοίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σωτηρίτσα από την κοινότητα Σωτηρίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουτσουπιά αποσπάται από την κοινότητα Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από την κοινότητα Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίβοια αποσπάται από την κοινότητα Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα Μελιβοίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πολυδένδριον αποσπάται από την κοινότητα Σκήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Σκήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκήτη αποσπάται από την κοινότητα Σκήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από την κοινότητα Σκλήθρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Σωτηρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κόκκινο Νερό Μελιβοίας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μελιβοίας

Ο νέος οικισμός Ισιώματα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκλήθρου

Ο νέος οικισμός Ρακοπόταμος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκλήθρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ισιώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Μελίβοια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Σκήτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Κάτω Πολυδένδριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Κουτσουπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Σωτηρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Ρακοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό Μελιβοίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μελισσατίκων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελισσάτικα από το δήμο Μακρυνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουγιάτικα αποσπάται από το δήμο Μακρυνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μελισσατίκων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Μελίσσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 16Α - 22/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέλισσα από την κοινότητα Μελίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαραχάτι αποσπάται από την κοινότητα Μελίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σαραχάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λοφίσκος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μελιταίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αβαρίτσα

Ο οικισμός Χιλιαδού προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

Ο οικισμός Καραχασάν προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

Ο οικισμός Μαντασιά προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

Ο οικισμός Αληφακάρ προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

Ο οικισμός Δραχανί προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

Ο οικισμός Δραμάλα προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

Ο οικισμός Παλαμάς προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Δομοκού του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μακρολείβαδον προσαρτάται στο δήμο Μελιταίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Μελιταίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μελιταίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μελιταίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Λαρίσης


Κ. Μετεσελή (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετεσελή από το δήμο Συκουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέχαλη αποσπάται από το δήμο Συκουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χασάμπαλη αποσπάται από το δήμο Συκουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 142Α - 09/06/1925

Ο οικισμός Μετεσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελισσοχωρίου

Κ. Μελισσοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 142Α - 09/06/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μετεσελή

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νέχαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομορφοχώρι

16/10/1940

Ο οικισμός Χασάμπαλη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετοχίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχι από το δήμο Σπαλάθρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μετοχίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μηλέαι

Ο οικισμός Πρόπαν προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Πινακάταις προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Βυζίτσα προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Καλά Νερά προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπούφα προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Μηλεών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πινακάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πινακατών

Ο οικισμός Βυζίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυζίτσης

Ο οικισμός Πρόπαν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρόπαν

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλεών

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλεών

Ο οικισμός Μπούφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλεών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλέαι από το δήμο Μηλεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπούφα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυζίτσης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπούφα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορόπη

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μηλεών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Μικρού Βουνού (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης και υπάγεται στην επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης

Κ. Μικρού Βουνού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόν Βουνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Κεσερλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Κεσερλί από το δήμο Νέσσωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαλτζί αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Μπαλτζί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαλτζίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μικρόν Κεσερλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελάτεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελατείας

Κ. Ελατείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικρού Κεσερλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελάτεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουρεσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούρεσι από το δήμο Μυρεσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ταμούχαρι αποσπάται από το δήμο Μυρεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Ταμούχαρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μουρεσίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Μουσαλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσαλάρ από το δήμο Τυρνάβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ουρτζούν αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραδεμιρλέρ αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόσδερε αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μουσαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδιάς

Κ. Ροδιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσαλάρ

16/05/1928

Ο οικισμός Καραδεμιρλέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κόσδερε της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ουρτζούν της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κόρδεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόρδεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμπελώνος

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμπελώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαϊρακλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαϊρακλί από το δήμο Ευυδρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τατάρ αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σέχι αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πασσά Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραδεμερτζή αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Σέχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαζάρ Μπούγας

ΦΕΚ 6Β - 01/02/1920

Ο οικισμός Τατάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Ανάργυροι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Φαρσάλων και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

Αναγνώριση του οικισμού Λούκι Καραδεμερτζή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

Αναγνώριση του οικισμού Τεκές Καραδεμερτζή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαϊρακλίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπαϊρακλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαμβακού

Ο οικισμός Καραδεμερτζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλκιάδες

Ο οικισμός Πασσά Μαγούλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδράκι

Ο οικισμός Τεκές Καραδεμερτζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρεμαστή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαμβακούς

Κ. Βαμβακούς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαϊρακλίου

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Αναργύρων Φαρσάλων

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλή

ΦΕΚ 78Α - 21/03/1932

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αναργύρων Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Φαρσάλων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

16/10/1940

Ο οικισμός Λούκι Καραδεμερτζή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 348Α - 03/12/1946

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκιάδων

ΦΕΚ 156Α - 14/07/1949

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωοδόχος Πηγή

ΦΕΚ 216Α - 20/09/1949

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζωοδόχου Πηγής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σερίφης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαμβακούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Σερίφης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Δενδράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπακραίνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπάκραινα από την κοινότητα Μακρυχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 247Α - 21/07/1930

Ο οικισμός Μπάκραινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπακρατσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 419Α - 29/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπακράτσι από την κοινότητα Νέων Καρυών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σουϊκλί αποσπάται από την κοινότητα Νέων Καρυών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπακράτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζάππειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζαππείου

Κ. Ζαππείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπακρατσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σουϊκλί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζάππειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαλαμούτι (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαλαμούτι από το δήμο Γόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπαλαμούτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιτιάς

Κ. Ιτιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαλαμούτι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ιτιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ιτέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ιτέας

Κ. Ιτέας (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ιτιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόννων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαλτζίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαλτζί από την κοινότητα Μικρού Κεσερλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μπαλτζί της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψελοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψελοχωρίου

Κ. Κυψελοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαλτζίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ακρινόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυψελοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακρινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Κυψελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαμπά (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαμπά από το δήμο Αμπελακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπαμπά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τέμπη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τεμπών

Κ. Τεμπών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαμπά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τέμπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαξέδων ή Αγίου Γεωργίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαξέδες ή Άγιος Γεώργιος από το δήμο Ιωλκού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπαξέδες ή Άγιος Γεώργιος της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Γεώργιος Ιωλκού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ιωλκού

Κ. Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπαξέδων ή Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Μπεστινίκων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεστίνικα από το δήμο Σπαλάθρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπιρ αποσπάται από το δήμο Σπαλάθρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαλτσί αποσπάται από το δήμο Σπαλάθρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Μπεστίνικα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπεσκνίκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπεσκνίκων

Κ. Μπεσκνίκων (Λαρίσης)

Ο οικισμός Μπαλτσί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αργαλαστής

Ο οικισμός Μπιρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αργαλαστής

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπεστινίκων

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού Μπεσκνίκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπεστίνικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπεστινίκων

Κ. Μπεστινίκων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπεσκνίκων

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπεστίνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυνόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξυνόβρυσης

Κ. Ξυνόβρυσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεστινίκων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξυνόβρυση της κοινότητας διορθώνεται σε Ξινόβρυση

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ξινόβρυσης

Κ. Ξινόβρυσης (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ξυνόβρυσης

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ξινόβρυσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Μπεχτσιλέρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεχτσιλέρ από την κοινότητα Μαϊμουλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σουφλάρ αποσπάται από την κοινότητα Μαϊμουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 6Β - 28/01/1919

Ο οικισμός Μπεχτσιλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοσκοχώρι

Ο οικισμός Σουφλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυπαρίσσια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοσκοχωρίου

Κ. Μοσκοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 6Β - 28/01/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεχτσιλέρ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μοσκοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Μοσχοχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μοσχοχωρίου

Κ. Μοσχοχωρίου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μοσκοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μποζιλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μποζιλάρ από το δήμο Νέσσωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Μποζιλάρ της κοινότητας διορθώνεται σε Μπαξιλάρ

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπαξιλάρ

Κ. Μπαξιλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μποζιλάρ

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπαξιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραπόταμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παραποτάμου

Κ. Παραποτάμου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαξιλάρ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυλογούστης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 209Α - 12/09/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυλόγουστα από την κοινότητα Δομενίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μυλόγουστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοχωρίου

Κ. Μεσοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυλογούστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυρεσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσαγκαράδα

Ο οικισμός Ξουρίχτι προσαρτάται στο δήμο Μυρεσίου

Ο οικισμός Μούρεσι προσαρτάται στο δήμο Μυρεσίου

Ο οικισμός Λαμπινού προσαρτάται στο δήμο Μυρεσίου

Ο οικισμός Ταμούχαρι προσαρτάται στο δήμο Μυρεσίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Μυρεσίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μυρεσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μούρεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρεσίου

Ο οικισμός Ξουρίχτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξουριχτίου

Ο οικισμός Λαμπρινού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπρινούς

Ο οικισμός Τσαγκαράδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσαγκαράδας

Ο οικισμός Ταμούχαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρεσίου

Το όνομα του οικισμού Λαμπινού του δήμου διορθώνεται σε Λαμπρινού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ναρθακίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ναρθάκιον από την κοινότητα Ναρθακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Κισλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Κισλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κισλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνω αποσπάται από την κοινότητα Κισλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Κισλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Διλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα Δένδρων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κοκκίνω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ναρθάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Δενδροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέας Αγχιάλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Αγχίαλος από το δήμο Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δημητριάς αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραμπάσι αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόπετρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

Αναγνώριση του οικισμού Καντίρρεμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

Αναγνώριση του οικισμού Χυλόρεμμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

16/05/1928

Ο οικισμός Καραμπάσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινόπετρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καντίρρεμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χυλόρεμμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δημητριάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Νέας Αγχιάλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Νέας Σμόλιας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 193Α - 27/08/1920

Ο οικισμός Παλαιά Σμόλια αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσης και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Νεζερού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεζερός από το δήμο Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Νεζερός της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιπεύκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιπεύκης

Κ. Καλλιπεύκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεζερού

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Καλλιπεύκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Καλλιπεύκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιπεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόννων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεμπεγλέρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεμπεγλέρ από το δήμο Φακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμπατσιλέρ αποσπάται από το δήμο Ογχήστου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Καμπατσιλέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Καμπατζιλέρ

ΦΕΚ 6Β - 28/01/1919

Ο οικισμός Νεμπεγλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νίκαια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νίκαιας

Κ. Νίκαιας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 6Β - 28/01/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεμπεγλέρ

16/10/1940

Ο οικισμός Καμπατζιλέρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νίκαια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νίκαιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από το δήμο Αφετών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 221Α - 28/09/1920

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από την κοινότητα Αφύσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γιούρτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ζερβόχια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νεοχώριον της κοινότητας διορθώνεται σε Νεοχώριον

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Νεοχωρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Νέσσωνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συκούριον από την κοινότητα Συκουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χειμάδιον αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρινόν αποσπάται από την κοινότητα Κυψελοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κυψελοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέσσων αποσπάται από την κοινότητα Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από την κοινότητα Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από την κοινότητα Όσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Πουρναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Κυψελοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Νέσσων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Ακρινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Χειμάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Συκούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεμπών

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέγα Κεσερλί

Ο οικισμός Μικρόν Κεσερλί προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Χατζηόμπαση προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Τοϊβάσι προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Ασαρλίκ προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Πουρνάρι (Ιλεντσελού) προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Μακρυχώρι (Οτμανλή) προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Μποζιλάρ προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Μπαχισλάρ προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Μπαλτζί προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Ντουγουσλάρ προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μπαχισλάρ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ντουγουσλάρ του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σουφλάρ Τοϊβασι προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Τζαμί προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τοϊβάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοϊβασίου

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυχωρίου

Ο οικισμός Ασαρλίκ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασαρλίκ

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουρναρίου

Ο οικισμός Μέγα Κεσερλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Κεσερλίου

Ο οικισμός Μικρόν Κεσερλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Κεσερλίου

Ο οικισμός Μποζιλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποζιλάρ

Ο οικισμός Χατζηόμπαση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίων

Ο οικισμός Σουφλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τοϊβασίου

Ο οικισμός Τζαμί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τοϊβασίου

Ο οικισμός Μπάκραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυχωρίου

Ο οικισμός Μπαλτζί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Κεσερλίου

Το όνομα του οικισμού Σουφλάρ Τοϊβασι του δήμου διορθώνεται σε Σουφλάρι

Το όνομα του οικισμού Μακρυχώρι (Οτμανλή) του δήμου διορθώνεται σε Μακρυχώρι

Το όνομα του οικισμού Πουρνάρι (Ιλεντσελού) του δήμου διορθώνεται σε Πουρνάρι

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέων Καρυών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέαι Καρυαί από το δήμο Φακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ισαρλίκ αποσπάται από το δήμο Φακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφαλάρ αποσπάται από το δήμο Φακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπακράτσι αποσπάται από το δήμο Φακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουϊκλί αποσπάται από το δήμο Φακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 419Α - 29/11/1926

Ο οικισμός Μπακράτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπακρατσίου

Ο οικισμός Σουϊκλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπακρατσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ισαρλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιοκκλήσιον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χατζή Μουσταφαλάρ της κοινότητας διορθώνεται σε Χατζημουσταφάς

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Χατζημουσταφάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεύμα

19/03/1961

Ο οικισμός Παλιοκκλήσιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέαι Καρυαί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Ο οικισμός Νέαι Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νηλείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος Νηλείας

Ο οικισμός Γατσέα προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Καραμπάσι προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Στρόφυλος προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Λεχώνια ή Κάτω Λεχώνια προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Όρμος Λεχωνίων προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

ΦΕΚ 114Α - 18/05/1887

Ο οικισμός Δράκεια αποσπάται από το δήμο Δράκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριά αποσπάται από το δήμο Δράκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λαυρέντιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Λαυρεντίου και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Γεώργιος Νηλείας στον οικισμό Λεχώνια ή Κάτω Λεχώνια

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γατσέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ανεμούτσα προσαρτάται στο δήμο Νηλείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Νηλείας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Νηλείας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καραμπάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραμπασίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Νηλείας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Νηλείας

Ο οικισμός Άγιος Λαυρέντιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου

Ο οικισμός Αγριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριάς

Ο οικισμός Άνω Λεχώνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Λεχωνίων

Ο οικισμός Δράκεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρακείας

Ο οικισμός Λεχώνια ή Κάτω Λεχώνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεχωνίων ή Κάτω Λεχωνίων

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμπασίου

Ο οικισμός Μαλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμπασίου

Ο οικισμός Στροφόλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμπασίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας

Ο οικισμός Τσιφλίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου

Ο οικισμός Πλατανίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Λεχωνίων

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δρακείας

Ο οικισμός Ανεμούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δρακείας

Το όνομα του οικισμού Στρόφυλος του δήμου διορθώνεται σε Στροφόλον

Το όνομα του οικισμού Τσιφλίκι του δήμου διορθώνεται σε Τσιφλίκια

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νιαμάτων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νιάματα από το δήμο Συκουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νιάματα της κοινότητας διορθώνεται σε Νάματα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ναμάτων

Κ. Ναμάτων (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νιαμάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νάματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νιάου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νιάου από το δήμο Αφετών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Νιάου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Νιβόλιανης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νιβόλιανη από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Νιβόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαλόβρυσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγαλοβρύσου

Κ. Μεγαλοβρύσου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νιβόλιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νίκαιας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νίκαια από την κοινότητα Νίκαιας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζάππειον αποσπάται από την κοινότητα Ζαππείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από την κοινότητα Μύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρα αποσπάται από την κοινότητα Μύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφόν αποσπάται από την κοινότητα Μύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Νέων Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρά αποσπάται από την κοινότητα Χαράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Διλόφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Χαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Νέαι Καρυαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Νίκαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Σοφόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Ζάππειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νυκτερέμ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νυκτερέμ από το δήμο Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 142Α - 09/06/1925

Ο οικισμός Νυκτερέμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παληόπυργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παληοπύργου

Κ. Παληοπύργου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 142Α - 09/06/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νυκτερέμ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληόπυργος της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόπυργος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοπύργου

Κ. Παλαιοπύργου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παληοπύργου

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Παλαιοπύργου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Παλαιοπύργου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξουριχτίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξουρίχτι από το δήμο Μυρεσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξουρίχτι της κοινότητας διορθώνεται σε Ξορύχτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ξορυχτίου

Κ. Ξορυχτίου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ξουριχτίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ξορυχτίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Ξυνιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ομβριακή

Ο οικισμός Δαουκλή προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Δερβέν προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Οζερός προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Δερελί προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Παναγία προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Αλχανί προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Δομοκού του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ξυνιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Λαρίσης


Δ. Ογχήστου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαϊμούλι

Ο οικισμός Σαρχανλάρ προσαρτάται στο δήμο Ογχήστου

Ο οικισμός Τσουλάρ προσαρτάται στο δήμο Ογχήστου

Ο οικισμός Μπεχτσιλέρ προσαρτάται στο δήμο Ογχήστου

Ο οικισμός Σάρκολον προσαρτάται στο δήμο Ογχήστου

Ο οικισμός Καμπατσιλέρ προσαρτάται στο δήμο Ογχήστου

Ο οικισμός Σουφλάρ προσαρτάται στο δήμο Ογχήστου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσουλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουλάρ

Ο οικισμός Μαϊμούλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαϊμουλίου

Ο οικισμός Σάρκολον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουλάρ

Ο οικισμός Σαρχανλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουλάρ

Ο οικισμός Καμπατσιλέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεμπεγλέρ

Ο οικισμός Σουφλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαϊμουλίου

Ο οικισμός Μπεχτσιλέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαϊμουλίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Όθρυος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γούρα

ΦΕΚ 100Α - 03/05/1890

Ο οικισμός Γούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 4Α - 03/01/1891

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γούρα από το δήμο Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μαλάμι προσαρτάται στο δήμο Όθρυος

Ο οικισμός Απόσυκο προσαρτάται στο δήμο Όθρυος

Ο οικισμός Πέντε Βρύσαις προσαρτάται στο δήμο Όθρυος

Ο οικισμός Χαρλάϊ προσαρτάται στο δήμο Όθρυος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Όθρυος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Όθρυος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γούρας

Ο οικισμός Χαρλάϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γούρας

Ο οικισμός Τσουρνάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γούρας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ολυμπιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ολυμπιάς από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ολύμπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλιθέα Ολύμπου από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγειον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινογείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοπηλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοπηλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα Λόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Λόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από την κοινότητα Ολυμπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Σπαρμού αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοπούλες αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Βρυσοπούλες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Καλλιθέα Ολύμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Ιερά Μονή Σπαρμού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Κοκκινόγειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ραψάνη

Ο οικισμός Κρανιά προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Πυργετός προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Νυκτερέμ προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Κλούρα προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Αιγάνη προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Νεζερός προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παπαπούλι προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κλούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αιγάνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγάνης

Ο οικισμός Νεζερός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεζερού

Ο οικισμός Νυκτερέμ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νυκτερέμ

Ο οικισμός Πυργετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργετού

Ο οικισμός Ραψάνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραψάνης

Ο οικισμός Κρανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρανιάς

Ο οικισμός Παπαπούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγάνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ομορφοχωρίου (Λαρίσης)

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χασάμπαλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ομορφοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χασάμπαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Ο οικισμός Ομορφοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ορμινίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πορταριά

Ο οικισμός Κατηχώρι προσαρτάται στο δήμο Ορμινίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Ορμινίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ορμινίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πορταριάς

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατωχωρίου

Το όνομα του οικισμού Κατηχώρι του δήμου διορθώνεται σε Κατωχώρι

Ο δήμος καταργείται


Δ. Παγασών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βόλος

Ο οικισμός Δεμίνι προσαρτάται στο δήμο Παγασών

Ο οικισμός Κάκαβος προσαρτάται στο δήμο Παγασών

Ο οικισμός Μελισσάτικα προσαρτάται στο δήμο Παγασών

Ο οικισμός Καλύβαι Αλυκής προσαρτάται στο δήμο Παγασών

Ο οικισμός Παλιούρι προσαρτάται στο δήμο Παγασών

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1887

Ο οικισμός Δεμίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

Ο οικισμός Κάκαβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

Ο οικισμός Μελισσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

Ο οικισμός Παλιούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνίτσης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καλύβαι Αλυκής του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λιμήν Βόλου προσαρτάται στο δήμο Παγασών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Παγασών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Παγασών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λιμήν Βόλου του δήμου καταργείται.

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Βόλου και προσάρτησή του στο δήμο Παγασών

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Βόλου του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικία Νέας Ιωνίας και προσάρτησή του στο δήμο Παγασών

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Παγασών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Παζαρλάδων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παζαρλάδες από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Παζαρλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λόφου

Κ. Λόφου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παζαρλάδων

ΦΕΚ 54Α - 28/03/1969

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοπηλού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκάστρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόκαστρον από την κοινότητα Μαγούλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλιουρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλιούρι από το δήμο Μακρυνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλιούρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλιούριον

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Παλιουρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Παρασκευής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης και υπάγεται στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

Κ. Παρασκευής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 10Α - 21/01/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης από την επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

Κ. Παρασκευής (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης


Κ. Πινακατών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πινακάταις από το δήμο Μηλεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πινακάταις της κοινότητας διορθώνεται σε Πινακάται

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πινακατών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Πλατάνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πλάτανος

Ο οικισμός Μπακλαλί προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Καραντσανταγλή προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Κωφοί προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Κοκκωτοί προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Βρύνενα προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Μονή Ξενιάς προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Κελέρια προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Δρυμών προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Μποκιλαλή προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μποκιλαλή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γκιούζι προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Προσήλια προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Τσουκνίδα προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Τσατάλι προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Τσικλιμπικί προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Πλατάνου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Πλατάνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Βρύνενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυνένης

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρυμώνος

Ο οικισμός Κουκουτοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκουτών

Ο οικισμός Κωφοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωφών

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου

Ο οικισμός Κελέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυνένης

Ο οικισμός Αϊντίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυνένης

Ο οικισμός Μονή Ξενιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυνένης

Ο οικισμός Τσαϊράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουτών

Ο οικισμός Γαύρος Κωφών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουτών

Ο οικισμός Γκιούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουτών

Ο οικισμός Τσατάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκουτών

Ο οικισμός Μπακλαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Καρατζά Νταγλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Τσικλιμπικί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Το όνομα του οικισμού Κοκκωτοί του δήμου διορθώνεται σε Κουκουτοί

Το όνομα του οικισμού Καραντσανταγλή του δήμου διορθώνεται σε Καρατζά Νταγλή

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πλατάνου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάτανος από το δήμο Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπακλαλί αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρατζά Νταγλή αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσικλιμπικί αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29Β - 10/05/1919

Ο οικισμός Καρατζά Νταγλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

18/12/1920

Ο οικισμός Τσικλιμπικί της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μπακλαλί της κοινότητας διορθώνεται σε Αλία

Αναγνώριση του οικισμού Σούδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

16/10/1940

Ο οικισμός Σούδες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αμύγδαλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πλατάνου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Πλατυκάμπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πλατύκαμπος από την κοινότητα Πλατυκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Γαλήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Γλαύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαύκη αποσπάται από την κοινότητα Γλαύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδεστος αποσπάται από την κοινότητα Μελίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από την κοινότητα Μελίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από την κοινότητα Μελίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάματα αποσπάται από την κοινότητα Ναμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάμπαλη αποσπάται από την κοινότητα Ομορφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομορφοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ομορφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλκη αποσπάται από την κοινότητα Χάλκης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Χασάμπαλη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Ομορφοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Γλαύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Μόδεστος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Νάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Χάλκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Πλατύκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο οικισμός Αναγέννησις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλελέρ

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πολυδάμαντα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαμβακού από την κοινότητα Βαμβακούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από την κοινότητα Αμπελείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερίφης αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδράκι αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δασόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Δασολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Δασολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργιθέα αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλάδες αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρήγαιον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδαμείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδάμειον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδαμείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτόχωρον αποσπάται από την κοινότητα Σιτοχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θετίδειον αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ξυλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σερίφης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Δασόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ρήγαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Δενδράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σιτόχωρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αργιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κάτω Δασόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Θετίδειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Πολυδάμειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άνω Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πολυνερίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολυνέρι από την κοινότητα Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ενιππέα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πορταριάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πορταριά από το δήμο Ορμινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πορταριάς (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Ποταμιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμιά από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ποταμιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βλαχογιάννιον από την κοινότητα Βλαχογιαννίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από την κοινότητα Αμουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομένικον αποσπάται από την κοινότητα Δομενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραιτώριον αποσπάται από την κοινότητα Πραιτωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Αναλήψεως αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πραιτώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Βλαχογιάννιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Δομένικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Καλύβια Αναλήψεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Μέγα Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πουλιάνας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 98Α - 29/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουλιάνα από την κοινότητα Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Πουλιάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυόβρυσης

Κ. Κρυόβρυσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πουλιάνας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

19/03/1961

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πουρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουρί από το δήμο Ζαγοράς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Μιτζέλα αποσπάται από το δήμο Ζαγοράς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σχιζόπετρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πουρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιά Μιτζέλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινόκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σχιζόπετρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πουρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Πουρναρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουρνάρι από το δήμο Νέσσωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πραιτωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πραιτώριον από την κοινότητα Μαγούλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πραιτώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προμυρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προμύριον από το δήμο Σηπιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Πλατανιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Λιμήν Πλατανιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Προμυρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Πρόπαν (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πρόπαν από το δήμο Μηλεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πρόπαν (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Πτελεατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης

Δ. Πτελεατών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Χαμάκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαμάκου

Ο οικισμός Πτελεόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πτελεού

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούρπης

Ο οικισμός Καλύβια Χαμάκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαμάκου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυνένης

Ο οικισμός Γαυρίνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτελεού

Ο οικισμός Όρμος Πτελεού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτελεού

Ο οικισμός Νιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σούρπης

Το όνομα του οικισμού Γαύριανη του δήμου διορθώνεται σε Γαυρίνοι

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.


Κ. Πτελεού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πτελεόν από το δήμο Πτελεατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαυρίνοι αποσπάται από το δήμο Πτελεατών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Όρμος Πτελεού αποσπάται από το δήμο Πτελεατών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Γαυρίνοι της κοινότητας διορθώνεται σε Γαυριανή

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πτελεόν της κοινότητας διορθώνεται σε Πτελεός

Το όνομα του οικισμού Γαυριανή της κοινότητας διορθώνεται σε Γαβριανή

Ο οικισμός Όρμος Πτελεού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Πτελεού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Πυργετού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυργετός από το δήμο Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Τεμπών και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργετού

16/10/1940

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Τεμπών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Πυργετού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Πυργετού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργετός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κάτω Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραψάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραψάνη από το δήμο Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Ραψάνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 65Α - 24/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης

Κ. Ραψάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 14/01/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τυρνάβου του νομού Λαρίσης από την επαρχία Πιερίας του νομού Θεσσαλονίκης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Περαταριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραψάνης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραψάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραψάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Ο οικισμός Περαταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρεματιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρεματιά από την κοινότητα Λαζάρ Μπούγας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρεματιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ρευματιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρευματιάς

Κ. Ρευματιάς (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρεματιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρετσάνης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρέτσανη από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ρέτσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελίσσι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελισσίου

Κ. Μελισσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρετσάνης

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Μελίσσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταξοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεταξοχωρίου

Κ. Μεταξοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μελισσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταξοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριζομύλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ριζόμυλος από το δήμο Αρμενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας

Κ. Ριζομύλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βόλου του νομού Μαγνησίας από την επαρχία Λαρίσης του νομού Λαρίσης


Κ. Σαντόβου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάντοβον

Ο οικισμός Μητσούνι προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

Ο οικισμός Καραούλι προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

Ο οικισμός Παζαρλή ή Παζαρλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

Ο οικισμός Μπαϊρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι Μονής Σπαρμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντόβου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Μητσούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντόβου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Σπαρμού Ολύμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντόβου

ΦΕΚ 63Β - 21/07/1924

Ο οικισμός Μπαϊρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόχωμα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σάντοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα Ολύμπου

Ο οικισμός Μητσούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλάμπουρον

Ο οικισμός Παζαρλή ή Παζαρλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Φιλιππαίοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου

Κ. Καλλιθέας Ολύμπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαντόβου

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ολυμπιάδος

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινοπλού

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Σπαρμού Ολύμπου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Σπαρμού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Παζαρλάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παζαρλάδων

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλαμπούρου

Ο οικισμός Καραούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρου

Ο οικισμός Καλύβια Μητσούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρου

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρου

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Κάτω Φιλιππαίοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παζαρλάδες

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα Ολύμπου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ολύμπου

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σαρανταπόρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 92Α - 16/06/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μηλέα από την κοινότητα Μηλέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από την κοινότητα Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Τσαπουρνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρμάκη αποσπάται από την κοινότητα Τσαπουρνιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από την κοινότητα Αζώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από την κοινότητα Γερανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από την κοινότητα Γιαννωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούδιον αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Φαρμάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Λυκούδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σαρτζιλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρτζιλάρ από το δήμο Συκουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρίμιον ή Σαρίζνιον αποσπάται από το δήμο Συκουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Σαρίμιον ή Σαρίζνιον της κοινότητας διορθώνεται σε Σκρίμκοϊ

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού Σκρίμκοϊ της κοινότητας διορθώνεται σε Σαρίζνιον

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σαρτζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλαύκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλαύκης

Κ. Γλαύκης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρτζιλάρ

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Σαρίζνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Ο οικισμός Γλαύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελίτσανης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελίτσανη από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σελίτσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανατολής

Κ. Ανατολής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σελίτσανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λακέρειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σέλους (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέλος

Ο οικισμός Δεμιράδες προσαρτάται στην κοινότητα Σέλους

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αντωνίου προσαρτάται στην κοινότητα Σέλους

Ο οικισμός Δούχλιστα προσαρτάται στην κοινότητα Σέλους

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σέλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύθιον

Ο οικισμός Δούχλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δολίχη

Ο οικισμός Δεμιράδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόγι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυθίου

Κ. Πυθίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέλους

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Κοκκινόγι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκινογίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αντωνίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 12/07/1966

Ο οικισμός Δολίχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δολίχης

ΦΕΚ 46Α - 31/03/1978

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοπηλού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 06/05/1991

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινοπηλού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σεραντζή (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σεραντζή από το δήμο Φερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περσεφλή αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουσαφακλή αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουσλάρ αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρδουάν αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Περσεφλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελεστίνου

Το όνομα του οικισμού Κουσλάρ της κοινότητας διορθώνεται σε Ουσλάρ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παλιούρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεραντζή

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σεραντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Περίβλεπτον

Ο οικισμός Αρδουάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόβραχος

Ο οικισμός Μουσαφακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκίνα

Ο οικισμός Ουσλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβλέπτου

Κ. Περιβλέπτου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σεραντζή

16/10/1940

Ο οικισμός Παλιούρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Περιβλέπτου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Σεσκούλου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέσκουλον από το δήμο Φερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σέσκουλον της κοινότητας διορθώνεται σε Σέσκλον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σέσκλου

Κ. Σέσκλου (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σεσκούλου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σέσκλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Σηπιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαύκος

Ο οικισμός Προμύριον προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μηλίνα προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Πλατανιά προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Σηπιάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Σηπιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προμυρίου

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαύκου

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαύκου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαύκου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σκαμνιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 98Α - 29/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαμνιά από την κοινότητα Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκαμνιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκαμινέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκαμινέας

Κ. Συκαμινέας (Λαρίσης)

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκαμινέας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκαμνιάς

07/04/1951

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκέτης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκέτα από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από το δήμο Κασθαναίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Σκέτα της κοινότητας διορθώνεται σε Σκήτη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκήτης

Κ. Σκήτης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκέτης

16/10/1940

Ο οικισμός Πολυδένδρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πολυδένδριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκήτης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Πολυδένδριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκήτης

07/04/1951

Ο οικισμός Κάτω Πολυδένδριον της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγιόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκήτης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πολυδένδριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκήτης

17/03/1991

Ο οικισμός Άνω Πολυδένδριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πολυδένδριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Ο οικισμός Σκήτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκλήθρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκλήθρον από το δήμο Κασθαναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκλήθρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιβοίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σκοτούσσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Δουβλατάν

Ο οικισμός Χατζήμπεη προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Σουπλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Κολαξήζι προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αρναουτλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Κάτω Δουβλατάν προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Καραμπαϊράμ προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αλχανί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ιρενί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Τσαγκλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ιναλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αναμπακλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αϊβαλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ορμάν Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Λαζάρ Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Μπεκίδες προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αρδουάν προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ασικλάρ προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Καπλόμπασι προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Κάτω Δερεκλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Άνω Δερεκλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ασικλάρ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Φαρσάλων του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Δουβλατάν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Δουβλατάν

Ο οικισμός Αναμπακλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναμπακλί

Ο οικισμός Καραμπαϊράμ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραμπαϊράμ

Ο οικισμός Λαζάρ Μπούγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαζάρ Μπούγας

Ο οικισμός Άνω Δουβλατάν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Δουβλατάν

Ο οικισμός Κολαξήζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολαξηζίου

Ο οικισμός Αρδουάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σεραντζή

Ο οικισμός Ιρενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Τσαγκλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Ιναλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Αϊβαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμπαϊράμ

Ο οικισμός Μπεκίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαζάρ Μπούγας

Ο οικισμός Ορμάν Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαζάρ Μπούγας

Ο οικισμός Αλχανί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο οικισμός Χατζήμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο οικισμός Αρναουτλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο οικισμός Σουπλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κολαξηζίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολαξήζι από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλχανί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζήμπεη αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρναουτλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουπλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 16Β - 02/03/1919

Ο οικισμός Χατζήμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος

ΦΕΚ 35Β - 03/06/1919

Ο οικισμός Αλχανί της κοινότητας μετονομάζεται σε Θετίδειον

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κολαξήζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοτούσα

Ο οικισμός Αρναουτλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Σκοτούσσα

Ο οικισμός Σουπλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοτούσης

Κ. Σκοτούσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κολαξηζίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκοτούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Σκοτούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκοτούσσης

Κ. Σκοτούσσης (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκοτούσης

ΦΕΚ 282Α - 20/12/1966

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Άνω Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Θετίδειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουλετσίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουλέτσι από το δήμο Κραννώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ψυχικόν αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρατζόλι αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουχλάρ αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούμπασι αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουρκομουσλή αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δοξαράς αποσπάται από το δήμο Κραννώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 16Β - 02/03/1919

Ο οικισμός Μπουχλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 63Β - 21/07/1924

Ο οικισμός Σουλέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυπάρισσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυπαρίσσου

Κ. Κυπαρίσσου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 63Β - 21/07/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουλετσίου

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Ψυχικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψυχικού

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Καρατζόλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρύπα

Ο οικισμός Σούμπασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγροσυκιές

Ο οικισμός Τουρκομουσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλίκια

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Ο οικισμός Δοξαράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δοξαρά

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Ο οικισμός Αγροσυκιές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγροσυκιών

Ο οικισμός Φιλίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγροσυκιών

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Τρύπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κραννώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σούρπης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σούρπη από το δήμο Πτελεατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νιαίς αποσπάται από το δήμο Πτελεατών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παληούρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σούρπης

Αναγνώριση του οικισμού Κλινοβός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σούρπης

16/10/1940

Ο οικισμός Κλινοβός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παληούρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νιαίς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σούρπης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Σπαγιατών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαγιάταις από το δήμο Μακρυνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Σπαγιάταις της κοινότητας διορθώνεται σε Σταγιάταις

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σταγιατών

Κ. Σταγιατών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σπαγιατών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σταγιάταις της κοινότητας διορθώνεται σε Σταγιάται

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σταγιατών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Δ. Σπαλάθρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αργαλαστή

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

Ο οικισμός Μπιστινίκα προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

Ο οικισμός Μπιρ προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

Ο οικισμός Συκή προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

Ο οικισμός Χόρτο προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

Ο οικισμός Όρμος Καλάμου προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

Ο οικισμός Όρμος Λειφοκάστρου προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Όρμος Καλάμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Λειφοκάστρου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπαλτσί προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Σπαλάθρων (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Σπαλάθρων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπεστίνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεστινίκων

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκής

Ο οικισμός Αργαλαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργαλαστής

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετοχίου

Ο οικισμός Μπιρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεστινίκων

Ο οικισμός Μπαλτσί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεστινίκων

Ο οικισμός Χόρτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργαλαστής

Το όνομα του οικισμού Μπιστινίκα του δήμου διορθώνεται σε Μπεστίνικα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σπηλιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπηλιά από το δήμο Αμπελακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκής (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκή από το δήμο Σπαλάθρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Συκής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Συκιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκιά από την κοινότητα Μαγούλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Αναλήψεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λάπανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκέας

Ο οικισμός Λάπανα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Συκέας (Λαρίσης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια Αναλήψεως αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Συκουρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τοπουσλάρ

Ο οικισμός Καραλάρ προσαρτάται στο δήμο Συκουρίου

Ο οικισμός Σαρτζιλάρ προσαρτάται στο δήμο Συκουρίου

Ο οικισμός Νιάματα προσαρτάται στο δήμο Συκουρίου

Ο οικισμός Σαρίμησι προσαρτάται στο δήμο Συκουρίου

Ο οικισμός Μετεσελή προσαρτάται στο δήμο Συκουρίου

Ο οικισμός Νέχαλη προσαρτάται στο δήμο Συκουρίου

Ο οικισμός Χασάμπαλη προσαρτάται στο δήμο Συκουρίου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σαρτζιλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρτζιλάρ

Ο οικισμός Μετεσελή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετεσελή

Ο οικισμός Νιάματα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιαμάτων

Ο οικισμός Τοπουσλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοπουσλάρ

Ο οικισμός Σαρίμιον ή Σαρίζνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρτζιλάρ

Ο οικισμός Νέχαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετεσελή

Ο οικισμός Χασάμπαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετεσελή

Ο οικισμός Καραλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τοπουσλάρ

Το όνομα του οικισμού Σαρίμησι του δήμου διορθώνεται σε Σαρίμιον ή Σαρίζνιον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεγάλου Κεσερλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Κεσερλί από το δήμο Νέσσωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μέγα Κεσερλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκούριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Συκουρίου

Κ. Συκουρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλου Κεσερλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκούριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέσσωνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τακταλισμάν (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τακταλισμάν από το δήμο Φερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Β - 21/07/1924

Ο οικισμός Τακταλισμάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρό Περιβολάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικρού Περιβολακίου

Κ. Μικρού Περιβολακίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 63Β - 21/07/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τακταλισμάν

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μικρού Περιβολακίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Ταμπακλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ταμπακλί από το δήμο Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτσελί αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσακερλί αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κισλάρ αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ντινόμπασι αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληοδερελί αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Β - 04/09/1919

Ο οικισμός Ταμπακλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοπιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοπιάς

Κ. Σκοπιάς (Λαρίσης)

ΦΕΚ 54Β - 04/09/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ταμπακλίου

16/05/1928

Ο οικισμός Παληοδερελί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κουτσελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αντώνιος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κισλάρ της κοινότητας διορθώνεται σε Κισλάριον

Το όνομα του οικισμού Ντινόμπασι της κοινότητας διορθώνεται σε Ντινομπάσιον

Το όνομα του οικισμού Τσακερλί της κοινότητας διορθώνεται σε Ισακερλίον

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1947

Ο οικισμός Κισλάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κισλαρίου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κισλαρίου

Ο οικισμός Ντινομπάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κισλαρίου

Ο οικισμός Ισακερλίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κισλαρίου

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κισλαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναρθακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τατάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τατάρ από το δήμο Τυρνάβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιαννούλι αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οσμάν Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο Τυρνάβου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Οσμάν Τσιφλίκι της κοινότητας διορθώνεται σε Ορμάν Τσιφλίκι

Το όνομα του οικισμού Γιαννούλι της κοινότητας διορθώνεται σε Γιάννουλη

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Ο οικισμός Τατάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Φάλαννα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαλάννης

Κ. Φαλάννης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τατάρ

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρίσης

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από το δήμο Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ορμάν Τσιφλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοχώρι

ΦΕΚ 219Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Γιάννουλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιάννουλης

ΦΕΚ 178Α - 13/09/1966

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δασοχωρίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γιάννουλης

Ο οικισμός Φάλαννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γιάννουλης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τεμπών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μακρυχώριον από το δήμο Μακρυχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιπεύκη αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόννοι αποσπάται από το δήμο Γόννων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αιγάνη αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κουλούρας αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθητικαί Κατασκηνώσεις αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μεσάγκαλα αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περαταριά αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψάνη αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαπούλι αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγάνη αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργετός αποσπάται από το δήμο Κάτω Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυρτώνη αποσπάται από το δήμο Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτεια αποσπάται από το δήμο Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψελοχώριον αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέσσων αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρινόν αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμάδιον αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούριον αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέμπη αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Καστρί Λουτρό και προσάρτησή του στο δήμο Τεμπών

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Γόννων μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Τζαμίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 271Α - 30/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τζαμί από την κοινότητα Τοϊβασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Ο οικισμός Τζαμί της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέσσων

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέσσωνος

Κ. Νέσσωνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζαμίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κόρακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέσσωνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέσσων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τοϊβασίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τοϊβάσι από το δήμο Νέσσωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σουφλάρι αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζαμί αποσπάται από το δήμο Νέσσωνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 30/10/1924

Ο οικισμός Τζαμί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τζαμίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Τοϊβάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοχώριον

Ο οικισμός Σουφλάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χειμάδιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοχωρίου

Κ. Καλοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τοϊβασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χειμάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέσσωνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τοπουσλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τοπουσλάρ από το δήμο Συκουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραλάρ αποσπάται από το δήμο Συκουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 86Β - 11/12/1918

Ο οικισμός Καραλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελευθέριον

ΦΕΚ 95Α - 25/04/1920

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευθερίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τοπουσλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατύκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατυκάμπου

Κ. Πλατυκάμπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τοπουσλάρ

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατυκάμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατυκάμπου

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Ο οικισμός Άνω Πλατύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Πλατυκάμπου

16/10/1940

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατυκάμπου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Πλατύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πλατυκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τουρκοχωρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουρκοχώρι από το δήμο Δωτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τουρκοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νερόμυλοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νερομύλων

Κ. Νερομύλων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρκοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τουρσουνλάρ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουρσουνλάρ από το δήμο Λαρίσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Γούνιτσα αποσπάται από την κοινότητα Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από την κοινότητα Καϊσλάρ ή Μπαϊσλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλήφακα αποσπάται από την κοινότητα Αμαρλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 56Β - 10/09/1919

Ο οικισμός Τουρσουνλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Θωμαΐ

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θωμαΐου

Κ. Θωμαΐου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 56Β - 10/09/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρσουνλάρ

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Γούνιτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουνίτσης

Ο οικισμός Κουτσόχερον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσοχέρου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Θωμαϊου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θωμαΐου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Συνοικισμός Θωμαϊου της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάνδρα

Ο οικισμός Θωμαΐ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράϊδα

Ο οικισμός Αλήφακα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μάνδρας

Κ. Μάνδρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Θωμαΐου

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Νεράϊδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ραχούλας

Κ. Ραχούλας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μάνδρας

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 133Α - 03/06/1976

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοιλάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρικερίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρίκερι από το δήμο Αιαντείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Αιαντείου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιό Τρίκερι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κότται και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Τρικερίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Τσαγεζίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσάγεζι από το δήμο Ευρυμενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάπατον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου ή Κομνήνειος αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεχριά αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου ή Κομνήνειος της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κομνήνειος

18/12/1920

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεχριά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λάπατον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κόκκινο Νερό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κομνήνειος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τσάγεζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Στόμιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στομίου

Κ. Στομίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσαγεζίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου της Κομνηνείου και προσάρτησή του στην κοινότητα Στομίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου της Κομνηνείου της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Στομίου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Στομίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Απόστολος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Στομίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευρυμενών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσαγκαράδας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσαγκαράδα από το δήμο Μυρεσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Τσαγκαράδας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης


Κ. Τσαϊρλίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσαϊρλί από το δήμο Τυρνάβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σατόμπασι αποσπάται από το δήμο Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα