ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Τριάδος (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Βαρλαάμ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Δημητρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Κυριακή από την κοινότητα Θεριακησίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αβγόν αποσπάται από την κοινότητα Αβγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αβγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρλαάμ αποσπάται από την κοινότητα Βαρλαάμ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από την κοινότητα Βουλιάστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από την κοινότητα Θεριακησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από την κοινότητα Θεριακησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Θεριακησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κοπάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπάνη αποσπάται από την κοινότητα Κοπάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλέσι αποσπάται από την κοινότητα Κουκλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κουκλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα Κρυφοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα Κρυφοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Μελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Μελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιά αποσπάται από την κοινότητα Μελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυροδάφνη αποσπάται από την κοινότητα Μυροδάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεστά αποσπάται από την κοινότητα Πεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβένια αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολυβαδιά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβανη αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψαίοι αποσπάται από την κοινότητα Τερόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέροβον αποσπάται από την κοινότητα Τερόβου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παλαιοχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοχώριον του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Ταξιάρχης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σερβιανών

Ο νέος οικισμός Χάνι Τερόβου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τερόβου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Χάνι Τερόβου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βαρλαάμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πεστά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μολυβαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αβγόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κουκλέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ραψαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λαγκιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κουλουραίϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μυροδάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σκλίβανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κοπάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ραβένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Τέροβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Μηνά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 93Α - 17/06/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Μηνάς από την κοινότητα Αρτσίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αληζώτ-Τσιφλίκι (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αληζώτ-Τσιφλίκι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αληζώτ-Τσιφλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γεροπλάτανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γεροπλατάνου

Κ. Γεροπλατάνου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αληζώτ-Τσιφλίκι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλποχωρίου Βότσαρη (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλποχώρι Βότσαρη από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλποχώρι Βότσαρη της κοινότητας διορθώνεται σε Αλεποχώριον Μπότσαρη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη

Κ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλποχωρίου Βότσαρη

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τοκαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη

17/03/1991

Ο οικισμός Τοκαίοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεποχώριον Μπότσαρη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλεποχώριον Μπότσαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλποχωρίου Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλποχώρι Δωδώνης

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Ο οικισμός Αλποχώρι Δωδώνης της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαντείον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαντείου

Κ. Μαντείου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλποχωρίου Δωδώνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαντείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελείας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελεία από την κοινότητα Επισκοπικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φιλοθέη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανατολής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 174Α - 30/06/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανατολή από το δήμο Ιωαννιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανατολής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ανατολή από την κοινότητα Ανατολής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα Μπάφρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από την κοινότητα Νεοκαισαρείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ανατολικής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανατολική από την κοινότητα Κράψης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοτομίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτομίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Ανατολική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανατολικού Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μηλιωτάδες από την κοινότητα Δεματίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμνιά αποσπάται από την κοινότητα Ανθρακίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Γρεβενιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από την κοινότητα Γρεβενιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανή αποσπάται από την κοινότητα Δολιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελατοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλακκον αποσπάται από την κοινότητα Ελατοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από την κοινότητα Καβαλλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανώνας αποσπάται από την κοινότητα Καστανώνος Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίνον αποσπάται από την κοινότητα Μακρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από την κοινότητα Τριστένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράρι αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπουραρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Φλαμπουράρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ανθρακίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μηλιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καστανώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δολιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μακρίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δίλακκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ανηλίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανήλιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Άνω Καλαμά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παρακάλαμος από την κοινότητα Παρακαλάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα Αρετής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντισμένη αποσπάται από την κοινότητα Βροντισμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερομνήμη αποσπάται από την κοινότητα Ιερομνήμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονόρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παρακάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχομάντσα αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολαίικα αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεπετίστα αποσπάται από την κοινότητα Ρεπετίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παηδονιά αποσπάται από την κοινότητα Ρεπετίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριάχοβον αποσπάται από την κοινότητα Ριαχόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Σιταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλιοί αποσπάται από την κοινότητα Κουκλιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Βροντισμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ιερομνήμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Παρακάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μαζαράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κουκλιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Άνω Παρακάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μπολαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μοσχομάντσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ριάχοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ρεπετίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Παηδονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Άνω Πωγωνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλόβρυσον από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς Πωγωνίου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Κακολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μερόπη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μερόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερόπη αποσπάται από την κοινότητα Μερόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουψιά αποσπάται από την κοινότητα Ρουψιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωραιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Ωραιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Μερόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς Πωγωνίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μερόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ρουψιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ωραιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Ραβενίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Ραβένια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Ραβένια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Σουδενών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Σουδενά

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Άνω Σουδενά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Κάμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Κάμπου

Κ. Άνω Κάμπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Σουδενών

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Άνω Κάμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Πεδινά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Πεδινών

Κ. Άνω Πεδινών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κάμπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Πεδινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχώβης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αράχωβα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αραχώβης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Αραχωβίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αραχωβίτσα

Ο οικισμός Δραγωμή προσαρτάται στην κοινότητα Αραχωβίτσης

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα προσαρτάται στην κοινότητα Αραχωβίτσης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παλιουρής προσαρτάται στην κοινότητα Αραχωβίτσης

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Δραγωμή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλοπούλου

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παλιουρής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκινοχώματος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αραχωβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλόβρυσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Κ. Κεφαλοβρύσου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχωβίτσης

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκοθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοθέας

Κ. Λευκοθέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κεφαλοβρύσου

ΦΕΚ 204Α - 28/08/1996

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρβενίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρβενίτσα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Αρβενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυροτόπου

Κ. Αργυροτόπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρβενίτσης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αργυροτόπου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Αργυροχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αργυροχώριον

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα Μαυροπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 25/02/1933

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροπούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρδομίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρδομίστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου (Δουραχάνης) προσαρτάται στην κοινότητα Αρδομίστης

16/10/1940

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου (Δουραχάνης) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αρδομίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λογγάδες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λογγάδων

Κ. Λογγάδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρδομίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογγάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρδόσεως (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρδοσις από την κοινότητα Ελάφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονόδενδρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρδόσεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Μονόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρινίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρίνιστα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αρίνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κτίσματα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κτισμάτων

Κ. Κτισμάτων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρινίστης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κατούνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κτισμάτων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Νέα Κατούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Ο οικισμός Κτίσματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρματόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμάτοβον

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αρμάτοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άρματα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρμάτων

Κ. Αρμάτων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρματόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρτσίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρτσίστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μπηλαιωτίσσης προσαρτάται στην κοινότητα Αρτσίστης

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς προσαρτάται στην κοινότητα Αρτσίστης

Ο οικισμός Βετσικόν προσαρτάται στην κοινότητα Αρτσίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μπηλαιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 93Α - 17/06/1922

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μηνά

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Αρτσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρίστη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρίστης

Κ. Αρίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρτσίστης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βετσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Βίκος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασφάκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 80Α - 31/03/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασφάκα από την κοινότητα Περιβλέπτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Καρυαί Ασφάκας αποσπάται από την κοινότητα Ασπραγγέλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 18Α - 21/02/1984

Ο οικισμός Καρυαί Ασφάκας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυών Ασφάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εκάλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αυγού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 80Α - 31/03/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυγό από την κοινότητα Σερβιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αυγό της κοινότητας διορθώνεται σε Αβγόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αβγού

Κ. Αβγού (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αυγού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβγού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβγόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχουρίων Αγίου Νικολάου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχούρια Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Αχούρια Αγίου Νικολάου της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχουρίων Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αγίου Νικολάου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Αχουρίων Αγίων Πάντων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχούρια Αγίων Πάντων

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Αχούρια Αγίων Πάντων της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Πάντες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίων Πάντων

Κ. Αγίων Πάντων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχουρίων Αγίων Πάντων

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αγίων Πάντων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Αχουρίων Βαβουρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχούρια Βαβουρίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αχουρίων Βαβουρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βαβουρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαβούριον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βαβουρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βαγενητίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαγενήτι από την κοινότητα Γραμμένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπήλιο αποσπάται από την κοινότητα Δελβινακοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Σπήλιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελβινακοπούλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαγενήτι της κοινότητας διορθώνεται σε Βαγενίτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαγενιτίου

Κ. Βαγενιτίου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαγενητίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαγενίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλανιδιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαλανιδιά

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαλανιδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Βαλανιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλτίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάλτιστα

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Βάλτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαραυγής

Κ. Χαραυγής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλτίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλτσώρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 440Α - 27/12/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτσώρα από την κοινότητα Πλεσίων Μαλακασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βαλτσώρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πηγαδίων

Κ. Πηγαδίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλτσώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βανίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάνιστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου (Λυκοτρίχι) προσαρτάται στην κοινότητα Βανίστης

Ο οικισμός Ντίσπερη προσαρτάται στην κοινότητα Βανίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου (Λυκοτρίχι) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Βάνιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περάματος

Ο οικισμός Ντίσπερη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περάματος

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάνιστα από την κοινότητα Περάματος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ντίσπερη αποσπάται από την κοινότητα Περάματος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Βανίστης στην κοινότητα Περάματος

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ντίσπερη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοτρίχιον

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Βάνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρύα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρύας

Κ. Κρύας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βανίστης

ΦΕΚ 251Α - 14/09/1981

Ο οικισμός Λυκοτρίχιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Ο οικισμός Κρύα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάξιας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 124Α - 25/05/1945

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάξια από την κοινότητα Κράψης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Βάξια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρίσκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρίσκου

Κ. Δρίσκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βάξιας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταμάτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρίσκου

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρίσκου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιογκορτσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρίσκου

ΦΕΚ 18Α - 21/02/1984

Ο οικισμός Σταμάτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κράψης

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κράψης

Ο οικισμός Παλαιογκορτσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κράψης

Ο οικισμός Δρίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κράψης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαπτιστού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 336Α - 15/11/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαπτιστής από την κοινότητα Χουλιαράδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαργιάδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαργιάδες

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαργιάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρλαάμ (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαρλαάμ

Ο οικισμός Μπουράτσα προσαρτάται στην κοινότητα Βαρλαάμ

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπουράτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Τριάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρλαάμ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάρφανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάρφανη

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Βάρφανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραπόταμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παραποτάμου

Κ. Παραποτάμου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βάρφανης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παραποτάμου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βασταβετσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βασταβέτσι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βασταβέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταξιάρχαι

Ο οικισμός Λούτζονος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποτιστικά

Ο οικισμός Ζαβράτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κέδρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταξιαρχών

Κ. Ταξιαρχών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βασταβετσίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ταξιάρχαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροβούνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροβουνίου

Κ. Πετροβουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ταξιαρχών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χαροκόπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετροβουνίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετροβουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Χαροκόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βατατάδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βατατάδες από την κοινότητα Λυγωψάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εκάλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βέλλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βέλλιανη

ΦΕΚ 238Α - 01/11/1919

Ο οικισμός Ιερά Μονή Βέλλιανης (Αγίου Ιωάννου Προδρόμου) προσαρτάται στην κοινότητα Βέλλιανης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Βέλλιανης (Αγίου Ιωάννου Προδρόμου) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βέλλιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βελτσίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βελτσίστα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βελτσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κληματιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κληματιάς

Κ. Κληματιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελτσίστης

ΦΕΚ 204Α - 28/08/1996

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βερενίκης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζάλογκον από την κοινότητα Ζαλόγκου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογγον αποσπάται από την κοινότητα Ζαλόγκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από την κοινότητα Βροσίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Βροσίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από την κοινότητα Δοβλάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρπόβα αποσπάται από την κοινότητα Δοβλάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από την κοινότητα Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από την κοινότητα Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από την κοινότητα Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βερνίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βερνίκον

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βερνίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βερενίκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βερενίκης

Κ. Βερενίκης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερνίκου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερενίκης

Αναγνώριση του οικισμού Βεντερίκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερενίκης

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερενίκης

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Βερενίκη

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βήσανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βήσανη

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Βήσανη της κοινότητας διορθώνεται σε Βήσσανη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βήσσανης

Κ. Βήσσανης (Ιωαννίνων)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βήσανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βήσσανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βιλλίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βίλλια

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Βίτσα

Ο οικισμός Κάτω Βίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Βίτσης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στην κοινότητα Βίτσης

19/03/1961

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Βίτσα στον οικισμό Βίτσα

Ο οικισμός Άνω Βίτσα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βίτσα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Βίτσα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βίτσα της κοινότητας

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βίτσα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Βίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχατάνου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βλαχάτανον

Ο οικισμός Βατατάδες προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχατάνου

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγωψάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλαχάτανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εκάλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βλαχώριον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βλαχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βοϊνίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βοϊνίκον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βοϊνίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Προδρόμι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προδρομίου

Κ. Προδρομίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοϊνίκου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Προδρομίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Δ. Βορείων Τζουμέρκων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πράμαντα από το δήμο Πραμάντων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουλιαράδες αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλίτσιον αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Σιράκου αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούγα αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπελα αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Ράχη αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνόρεια αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστοί αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοκοπειόν αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομοχούστιον αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαλούχος αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφταναίοι αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλληκάριον αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαίσια Μαλακασίου αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάζαινα αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάτερον αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστήτσι αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτόσιον αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανούσσα αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροβούνιον αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίστορα αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρράκον αποσπάται από την κοινότητα Συρράκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαρρύται αποσπάται από την κοινότητα Καλαρρυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από την κοινότητα Καλαρρυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσούκι αποσπάται από την κοινότητα Ματσουκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύπεδον αποσπάται από την κοινότητα Βαθυπέδου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Βορτοπίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βορτόπια από την κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βορτοπίων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βοστίνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βοστίνα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βοστίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πωγωνιανή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πωγωνιανής

Κ. Πωγωνιανής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοστίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δολό αποσπάται από την κοινότητα Δολού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρυμάδες αποσπάται από την κοινότητα Δρυμάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυροσκιάδιον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροσκιαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δολό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Δρυμάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Σταυροσκιάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Πωγωνιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουλιάστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 271Α - 09/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουλιάστα από την κοινότητα Πεντολάκκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βούρμπιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βούρμπιανη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Οδοτμλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεσκατσίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οδοτμλή από την κοινότητα Λεσκατσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Βούρμπιανης στην κοινότητα Λεσκατσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βούρμπιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουτονοσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουτονόσιον από την κοινότητα Μετσόβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βουτονόσιον της κοινότητας διορθώνεται σε Βοτονόσιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βοτονοσίου

Κ. Βοτονοσίου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βουτονοσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βοτονόσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βράβορης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βράβορη

Ο οικισμός Τσέργιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Βράβορης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βράβορη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάργυροι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναργύρων

Κ. Αναργύρων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βράβορης

ΦΕΚ 195Α - 16/09/1927

Ο οικισμός Τσέργιαννη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσέργιαννης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βραδέτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βραδέτο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βραδέτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βράνιστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βράνιστα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κρυονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βράνιστας

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Βράνιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελίστης Κονίτσης

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελίστης Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βραχωνά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βραχωνάς

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βραχωνά (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βριάζας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βριάζα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βριάζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίστρατον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διστράτου

Κ. Διστράτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βριάζας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βροντισμένης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βροντισμένη από την κοινότητα Χρυσορράχης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βροντισμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρουσίνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρουσίνα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρουσίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Βροσίνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βροσίνας

Κ. Βροσίνας (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρουσίνας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βροσίνας

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσέλλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρυσέλλα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βρυσέλλας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Βωβούσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βωβούσα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βωβούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Βοβούσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βοβούσης

Κ. Βοβούσης (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βωβούσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βοβούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βώλια ή Μούρτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βώλια ή Μούρτος

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βώλια ή Μούρτος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μούρτος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μούρτου

Κ. Μούρτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βώλια ή Μούρτου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μούρτου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γαβρισιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαβρισιούς από την κοινότητα Πετσαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαβρισιούς της κοινότητας διορθώνεται σε Γαβρισιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαβρισιών

Κ. Γαβρισιών (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαβρισιούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαβρισιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εκάλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαναδιού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 111Α - 19/05/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαναδιό από την κοινότητα Μολίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαναδιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαρδικίου Παραμυθίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαρδίκιον Παραμυθίας

Ο οικισμός Κοτσάτιον προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας

ΦΕΚ 340Α - 22/11/1923

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγουμής

Ο οικισμός Κοτσάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγουμής

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκιον Παραμυθίας από την κοινότητα Δραγουμής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γαρδικίου Παραμυθίας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 143Α - 09/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκιον Φιλιατών από την κοινότητα Γλούστας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βορτόπια αποσπάται από την κοινότητα Γλούστας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

Ο οικισμός Βορτόπια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βορτοπίων

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γερακαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γερακάρι

Ο οικισμός Γουλά προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γουλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανιά

ΦΕΚ 266Α - 01/12/1979

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γερακάριον στον οικισμό Πλατανιά

ΦΕΚ 29Α - 09/02/1981

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανιάς

Κ. Πλατανιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 29Α - 09/02/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γερακαρίου

ΦΕΚ 153Α - 11/07/1988

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντινοί αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Κοντινοί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καραδήμας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γεωργάνου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γεωργάνον

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Γεωργάνον της κοινότητας διορθώνεται σε Γεωργάνοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γεωργάνων

Κ. Γεωργάνων (Ιωαννίνων)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γεωργάνου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπάλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Γεωργάνων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαραβίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γεωργάνων

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Ζαραβίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβάδιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Γεωργάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιάννιαρη (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιάννιαρη

16/05/1928

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Γιάννιαρη της κοινότητας καταργείται.


Κ. Γιαννίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιάννιστα

Ο οικισμός Καλύβια Τζιόρας προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίστης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπαρκμάδι αποσπάται από την κοινότητα Μπαρκμαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Καστρίτσης αποσπάται από την κοινότητα Μπαρκμαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Μπαρκμάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαρκμαδίου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Καστρίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρκμαδίου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Μπαρκμαδίου στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Τζιόρας της κοινότητας διορθώνεται σε Τζιόρα

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Τζιόρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαβίλλης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γιάννιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλικού

Κ. Βασιλικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννίστης

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βασιλικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλική

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλικής

Κ. Βασιλικής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Μαβίλλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιουργανίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 104Α - 22/02/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιουργάνιστα από την κοινότητα Καλοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χριστόφορος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιουργανίστης

ΦΕΚ 76Α - 22/03/1974

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γιουργάνιστα στον οικισμό Άγιος Χριστόφορος

17/03/1991

Ο οικισμός Γιουργάνιστα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Χριστόφορος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκουβερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκουβέριον

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γκουβέριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαράγγι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαραγγίου

Κ. Φαραγγίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκουβερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκουλεμής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 200Α - 26/06/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκουλεμή από την κοινότητα Τοσκεσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από την κοινότητα Τοσκεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 190Α - 14/05/1938

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τοσκεσίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γκουλεμή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σμυρτιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σμυρτιάς

Κ. Σμυρτιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκουλεμής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμυρτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκούρζας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκούρζα

Ο οικισμός Τσιφλίκι Γκούρζας προσαρτάται στην κοινότητα Γκούρζας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γκούρζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Παλαιοκκλήσιον

Ο οικισμός Τσιφλίκι Γκούρζας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Παλαιοκκλήσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Παλαιοκκλησίου

Κ. Άνω Παλαιοκκλησίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκούρζας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Άνω Παλαιοκκλησίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γκρίκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκρίκα

Ο οικισμός Κάϊτσα προσαρτάται στην κοινότητα Γκρίκας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γκρίκας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γκρίμπιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκρίμπιανη

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκρίμπιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρετή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρετής

Κ. Αρετής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρίμπιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκριμπόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκρίμποβον

Ο οικισμός Σέλσιανα προσαρτάται στην κοινότητα Γκριμπόβου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γκριμπόβου προσαρτάται στην κοινότητα Γκριμπόβου

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γκριμπόβου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέλσιανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Γκρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρισπάνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκρισπάνη

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γκρισπάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεύθερον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελευθέρου

Κ. Ελευθέρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρισπάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρομερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκρομέριον

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γκρομερίου προσαρτάται στην κοινότητα Γκρομερίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γκρομερίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γλαβίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γλαβίτσα

ΦΕΚ 74Α - 03/04/1924

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα Τσαγγαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσαγγαρίου

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Τσαγγαρίου στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γλαβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυλότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυλοτόπου

Κ. Αυλοτόπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλαβίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Σούλι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σαμονίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλοτόπου

ΦΕΚ 208Α - 30/06/1932

Ο οικισμός Σαμονίδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμονίδας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αυλοτόπου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γλουμπουτσαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γλουμπουτσάριον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γλουμπουτσάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακροχώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακροχώρας

Κ. Μακροχώρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλουμπουτσαρίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μακροχώρας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γλούστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γλούστα

Ο οικισμός Γαρδίκιον Φιλιατών προσαρτάται στην κοινότητα Γλούστας

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Βορτόπια αποσπάται από την κοινότητα Κεραμίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 09/06/1925

Ο οικισμός Γαρδίκιον Φιλιατών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου Φιλιατών

Ο οικισμός Βορτόπια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γλούστας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γλύζιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γλύζιανη

Ο οικισμός Ριάχοβον προσαρτάται στην κοινότητα Γλύζιανης

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Ριάχοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριαχόβου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γλύζιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταρράκτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταρράκτου

Κ. Καταρράκτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλύζιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γοβριτσάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γοβριτσά

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γοβριτσά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυόβρυσης

Κ. Κρυόβρυσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γοβριτσάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δουραχάνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δουραχάνης της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Σπόθοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Ο οικισμός Σπόθοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γολάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γολά

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γολάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γορίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γορίτσα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γορίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γορίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραικοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γραικοχώριον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γραικοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Γραμμένου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γραμμένον

Ο οικισμός Βαγενήτι προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμένου

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Βαγενήτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαγενητίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρανίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρανίτσα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρανιτσοπούλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρανιτσοπούλα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρανιτσοπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γράσδανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γράσδανη

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Γράσδανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταμάχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταμάχης

Κ. Καταμάχης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γράσδανης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κακόλακκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταμάχης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταμάχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρατσανών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρατσανά

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γρατσανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπροχωρίου

Κ. Ασπροχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρατσανών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ασπροχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κάτω Ασπροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρεβενιτίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρεβενίτιον

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βουτσάς) προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενιτίου

19/03/1961

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βουτσάς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσίπιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρεβενιτίου

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Τσίπιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπελος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δελβινακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δελβινάκιον

ΦΕΚ 129Α - 15/06/1949

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δελβινακίου

Δ. Δελβινακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 129Α - 15/06/1949

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δελβινακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αργυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βήσσανη αποσπάται από την κοινότητα Βήσσανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανή αποσπάται από την κοινότητα Καστανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κτισμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτίσματα αποσπάται από την κοινότητα Κτισμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα Μαυροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάβροχον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόβαλτος αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικάτες αποσπάται από την κοινότητα Ποντικατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατίνιστα αποσπάται από την κοινότητα Στρατινίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Τεριαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεριάχιο αποσπάται από την κοινότητα Τεριαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από την κοινότητα Φαραγγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα Κερασόβου Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

To Τοπικό Διαμέρισμα Καστανής του δήμου μετονομάζεται σε Καστάνιανης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυρόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ποντικάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ζάβροχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ξηρόβαλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κτίσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Βήσσανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Καστανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Τεριάχιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Στρατίνιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Δελβινάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δελβινακοπούλου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δελβινακόπουλον

Ο οικισμός Σπήλιο προσαρτάται στην κοινότητα Δελβινακοπούλου

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Σπήλιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαγενητίου

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Σπήλιο αποσπάται από την κοινότητα Βαγενητίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σπήλιο της κοινότητας διορθώνεται σε Σπήλαιον

ΦΕΚ 204Α - 28/08/1996

Ο οικισμός Δελβινακόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεματίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δεμάτι

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δεμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιάπης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεμάτι από την κοινότητα Λιάπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Δεματίου στην κοινότητα Λιάπης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βουτανσαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

Αναγνώριση του οικισμού Μηλιωτάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεματίου

ΦΕΚ 56Α - 28/03/1985

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δεμάτιον στον οικισμό Βουτανσαίοι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλιωτάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεντσίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δέντσικον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δέντσικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουψίκου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέντσικον από την κοινότητα Λουψίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Δεντσίκου στην κοινότητα Λουψίκου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δέντσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλαταριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλαταριάς

Κ. Γαλαταριάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δεντσίκου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γαλαταριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετομηλίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετομηλίτσης

Κ. Αετομηλίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαλαταριάς

ΦΕΚ 327Α - 16/08/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης

Κ. Αετομηλίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 327Α - 16/08/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων

Κ. Αετομηλίτσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 262Α - 09/11/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων

Κ. Αετομηλίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 262Α - 09/11/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αετομηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεπαλίτσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δεπαλίτσα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου προσαρτάται στην κοινότητα Δεπαλίτσας

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Δεπαλίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μολυβδοσκέπαστον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου

Κ. Μολυβδοσκεπάστου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δεπαλίτσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μολυβδοσκέπαστον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερβενίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δερβένι

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δερβένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσόπετρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερβεντίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δερβεντίστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής προσαρτάται στην κοινότητα Δερβεντίστης

ΦΕΚ 54Β - 13/06/1924

Ο οικισμός Δερβεντίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθοχωρίου

Κ. Ανθοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 54Β - 13/06/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβεντίστης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερβιζιάνων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δερβίζιανα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων Μεσιανών προσαρτάται στην κοινότητα Δερβιζιάνων

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων Μεσιανών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Σερζιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερζιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλποχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιοχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ρωμανού αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Σερζιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερζιανών

Ο οικισμός Παλαιοχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοχωρίου Βότσαρη

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμανού

Ο οικισμός Αλποχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ρωμανού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμανού

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ρωμανού στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σερζιανών στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Παλαιοχωρίου Βότσαρη στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 214Α - 03/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερβίζιανα από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Δερβιζιάνων στην κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δερβιζιάνων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δερβίζιανα από την κοινότητα Δερβιζιάνων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλεποχώριον Μπότσαρη αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από την κοινότητα Αρδόσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Αρδόσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχλαδέαι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαργιάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαργιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Γεωργάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από την κοινότητα Γεωργάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργάνοι αποσπάται από την κοινότητα Γεωργάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα Ελάφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα Ελάφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από την κοινότητα Μπεστιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα Μπεστιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Μπεστιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Μπότσαρη αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Μπότσαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Πεντολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεριζιανά αποσπάται από την κοινότητα Σεριζιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Σεριζιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιστρούνιον αποσπάται από την κοινότητα Σιστρουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμυρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σμυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 4Α - 14/01/2003

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λάκκας Σουλίου

Δ. Λάκκας Σουλίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 4Α - 14/01/2003

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Δερβιζιάνων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σιστρούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άνω Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Γεωργάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μονόδενδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λεπάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σμυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σεριζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πεντόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κολλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αλεποχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βαργιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δημοκορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δημοκόρι

Ο οικισμός Καλουδέ προσαρτάται στην κοινότητα Δημοκορίου

ΦΕΚ 140Α - 23/06/1924

Ο οικισμός Καλουδέ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλουδέ

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα Λάβδανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάβδανης

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Λάβδανης στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δημοκόρι της κοινότητας διορθώνεται σε Διμοκόριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διμοκορίου

Κ. Διμοκορίου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δημοκορίου

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Ψηλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διμοκόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λάβδανης

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λάβδανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοβισδιανών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοβίσδιανα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δοβίσδιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλάσματα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλασμάτων

Κ. Χαλασμάτων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβισδιανών

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Χαλάσματα της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσηλίου

Κ. Προσηλίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαλασμάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοβλάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοβλά

Ο οικισμός Βαρπόβα προσαρτάται στην κοινότητα Δοβλάς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βαρπόβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φτέρη

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Ο οικισμός Βαρπόβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοβράς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοβρά

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου προσαρτάται στην κοινότητα Δοβράς

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δοβρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπράγγελοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπραγγέλων

Κ. Ασπραγγέλων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβράς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπραγγέλων

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρυαί Ασφάκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπραγγέλων

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Καρυαί Ασφάκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασφάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπράγγελοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοβρινόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοβρίνοβον

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δοβρίνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλιοχωρίου

Κ. Ηλιοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβρινόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δόβρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δόβρον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δόβρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιά Αλώνια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιών Αλωνίων

Κ. Παλαιών Αλωνίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δόβρου

ΦΕΚ 234Α - 17/11/1969

Ο οικισμός Παλαιά Αλώνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράλωνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετραλώνων

Κ. Πετραλώνων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 234Α - 17/11/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιών Αλωνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δόλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δόλιανη

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Δόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Αμαρούσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Αμαρουσίου

Κ. Νέου Αμαρουσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δόλιανης

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Νέον Αμαρούσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δόλιανη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δόλιανης

Κ. Δόλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέου Αμαρουσίου

17/03/1991

Το όνομα του οικισμού Δόλιανη της κοινότητας διορθώνεται σε Δολιανή

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δολιανής

Κ. Δολιανής (Ιωαννίνων)

17/03/1991

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δόλιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δολιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δολλιανών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δολλιανά

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ιακώβου προσαρτάται στην κοινότητα Δολλιανών

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Δολλιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Δολιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δολιανών

Κ. Δολιανών (Ιωαννίνων)

18/12/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δολλιανών

07/04/1951

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ιακώβου της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δολιανών

ΦΕΚ 122Α - 13/06/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος Δολιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Δολιανών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δολού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δολό

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δολό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πωγωνιανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δράγανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δράγανη

ΦΕΚ 25Α - 06/02/1924

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα Καρβουναρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβουναρίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Δράγανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Δραγαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγάρι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δραγάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανώνος Ζαγορίου

Κ. Καστανώνος Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγοβετσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγοβέτσι

Ο οικισμός Άρδοσις προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοβετσίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δραγοβέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλαφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάφου

Κ. Ελάφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγοβετσίου

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρδόσεως

ΦΕΚ 109Α - 23/08/1990

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα Λίππας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγουμής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγουμή

Ο οικισμός Καμίνιον προσαρτάται στην κοινότητα Δραγουμής

ΦΕΚ 340Α - 22/11/1923

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοτσάτιον αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Κοτσάτιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπεϊτός και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμής

Αναγνώριση του οικισμού Κομηνιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμής

Αναγνώριση του οικισμού Ασπράκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμής

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου Παραμυθίας

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Δραγουμή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζερβοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζερβοχωρίου

Κ. Ζερβοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγουμής

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ζερβοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Δραγουμής Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 271Α - 09/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγουμή από την κοινότητα Σουλοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Δραγουμή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιουρή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλιουρής

Κ. Παλιουρής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγουμής Δωδώνης

ΦΕΚ 204Α - 28/08/1996

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγοψάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγοψά

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δραγοψά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψήνας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγοψά από την κοινότητα Ψήνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Δραγοψάς στην κοινότητα Ψήνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραγοψά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δράμεσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δράμεση

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Δράμεσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Δραμεσού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραμεσούς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δραμεσούς της κοινότητας διορθώνεται σε Δραμεσιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δραμεσιών

Κ. Δραμεσιών (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δραμεσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραμεσιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρεστενίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δρεστενίκον

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δρεστενίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίστενον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριστένου

Κ. Τριστένου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρεστενίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρυμάδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρυμάδες από την κοινότητα Σταυροσκιαδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πωγωνιανής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρες από την κοινότητα Δωδώνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Αναστασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Αναστασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγοψά αποσπάται από την κοινότητα Δραγοψάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραμεσιοί αποσπάται από την κοινότητα Δραμεσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωδώνη αποσπάται από την κοινότητα Δωδώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστάνιανη αποσπάται από την κοινότητα Κωστάνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέρκον αποσπάται από την κοινότητα Κωστάνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντείον αποσπάται από την κοινότητα Μαντείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Μελιγγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιγγοί αποσπάται από την κοινότητα Μελιγγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Πολυγύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύγυρος αποσπάται από την κοινότητα Πολυγύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ψήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψήνα αποσπάται από την κοινότητα Ψήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Ψήνας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Ταξιάρχαι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

Ο οικισμός Μάνδρες του δήμου μετονομάζεται σε Δωδωνούπολη

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δωδωνούπολη στον οικισμό Αγία Κυριακή

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιστρούνιον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργάνοι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδενδρον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπάδιον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμυρτιά αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεριζιανά αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντόλακκος αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολλαίικα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαργιάδες αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Τερόβου αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρλαάμ αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεστά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολυβαδιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβγόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλέσι αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψαίοι αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκιώτισσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουραίϊκα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυροδάφνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβανη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπάνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβένια αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέροβον αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροχώρι αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λίππα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίππα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαουσιοί αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλογρανίτσα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σενίκον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούλμου αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτοπούλα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομολεσσά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωτικόν αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρδαλίτσα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζωτικόν αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ασπροχώριον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυζωαίοι αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λωζανά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαγαίοι αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τύρια αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταμάχη αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανιδιά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 53Α - 11/03/2020

Ο οικισμός Πλατάνια του δήμου μετονομάζεται σε Τσερίτσανα

Η τοπική κοινότητα Πλατανίων του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Τσεριτσάνων


Δ. Εγνατίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μικρό Περιστέριον από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Γότιστα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλτούμα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάτζα αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιούτσος αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Γότιστα αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαρακάριον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιωλάδες αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Γιαρακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Σιωλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μικρά Γότιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μπαλτούμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Νέο Γερακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Σίτσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μεγάλη Γότιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μεγάλο Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Σιούτσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μικρό Περιστέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μπάτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Εκάλης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεταμόρφωση από την κοινότητα Μεταμόρφωσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από την κοινότητα Ασφάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από την κοινότητα Βατατάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτανον αποσπάται από την κοινότητα Βλαχατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρισιοί αποσπάται από την κοινότητα Γαβρισιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγοψά αποσπάται από την κοινότητα Λιγοψάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλι αποσπάται από την κοινότητα Πετσαλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαβρισιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Λιγοψά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Πετσάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βλαχάτανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Έλεσνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έλεσνα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Καταμάχης) προσαρτάται στην κοινότητα Έλεσνας

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Καταμάχης) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Έλεσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρτοπούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρτοπούλας

Κ. Αρτοπούλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Έλεσνας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρτοπούλας

17/03/1991

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρτοπούλα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρτοπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθεροχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελευθεροχώρι

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ελευθεροχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Επισκοπικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπικόν από την κοινότητα Μανωλιάσσας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από την κοινότητα Κοσμηράς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμπελιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμπελεία

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευρυμενών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 204Α - 28/08/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κληματιά από την κοινότητα Κληματιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σουλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Σουλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Σουλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Σουλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελβινακόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Δελβινακοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Δελβινακοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από την κοινότητα Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράϊκον αποσπάται από την κοινότητα Ραϊκου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σουλόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ράϊκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Δελβινακόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Μικρό Σουλόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζαγόριανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαγόριανη

Ο οικισμός Βροντισμένη προσαρτάται στην κοινότητα Ζαγόριανης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου προσαρτάται στην κοινότητα Ζαγόριανης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζαγόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσορράχης

Κ. Χρυσορράχης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαγόριανης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Βροντισμένη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βροντισμένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασπράγγελοι από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράρι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθρακίτης αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιωτάδες αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανώνας αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανή αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίνον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλακκον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνι αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτσα αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανασσής αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουτάς αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δικόρυφον αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πεδινά αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφότοπος αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνέλλιον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοχώρι αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιοχώρι αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπέσοβον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλιον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραδέτο αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά Ζαγορίου αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεγάδες αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεπέλοβον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκάδες αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάϊστα αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοβούσα αποσπάται από την κοινότητα Βοβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Πάπιγκον αποσπάται από την κοινότητα Παπίγκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάπιγκον αποσπάται από την κοινότητα Παπίγκου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ζαγόρτσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαγόρτσα

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Ζαγόρτσας

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Ζαγόρτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψήνας

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψήνας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαγόρτσα από την κοινότητα Ψήνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ζαγόρτσας στην κοινότητα Ψήνας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Ζαγόρτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύγυρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυγύρου

Κ. Πολυγύρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαγόρτσας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυγύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πολύγυρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαλόγγου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Ζάλογγον

Ο οικισμός Άνω Ζάλογγον προσαρτάται στην κοινότητα Ζαλόγγου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Ζάλογγον της κοινότητας διορθώνεται σε Ζάλογκον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζαλόγκου

Κ. Ζαλόγκου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζαλόγγου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βερενίκης

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογγον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερενίκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαραβίνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαραβίνα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ζαραβίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λίμνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λίμνης

Κ. Λίμνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαραβίνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαραβουτσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 200Α - 26/06/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαραβούτσι από την κοινότητα Κόπρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ζαραβούτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαραβουτσίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλιουρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζελεσσού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζελεσσό

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στην κοινότητα Ζελεσσού

Ο οικισμός Μποροβάρι προσαρτάται στην κοινότητα Ζελεσσού

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζελεσσό της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρόλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξηρολόφου

Κ. Ξηρολόφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελεσσού

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μποροβάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυρά Παναγιά

Ο οικισμός Τσιφλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχούλι

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ξηρολόφου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Ζελίστης Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζελίστα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζελίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φωτεινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φωτεινού

Κ. Φωτεινού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελίστης Δωδώνης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουρνόρραχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωτεινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζελίστης Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζέλιστα

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Βράνιστα αποσπάται από την κοινότητα Βράνιστας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Βράνιστας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζέλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξοχής

Κ. Εξοχής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελίστης Κονίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Κρυονέριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Βράνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τράπεζα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζέλοβας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζέλοβα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ζέλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνοπλαγιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βουνοπλαγιάς

Κ. Βουνοπλαγιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζέλοβας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουνοπλαγιάς

17/03/1991

Ο οικισμός Αμπελάκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βουνοπλαγιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνοπλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζέρμας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζέρμα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στην κοινότητα Ζέρμας

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ζέρμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαγιάς

Κ. Πλαγιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζέρμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζίτσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζίτσα από την κοινότητα Ζίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δαφνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσιον αποσπάται από την κοινότητα Ζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακελλαρικόν αποσπάται από την κοινότητα Ζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίθινον αποσπάται από την κοινότητα Λιθίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτόπαππας αποσπάται από την κοινότητα Πρωτόπαππα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγενίτιον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοτόπι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνοπλαγιά αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Γαρδίκιον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λαψίστα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοστάνη αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύγγος αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάτη αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λαψίστα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλσιανα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδοβίζι αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανιτσοπούλα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδωρον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκλησοχώριον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρεντα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίνκα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίμποβον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχούνιον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρισιοί αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγοψά αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλι αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτανον αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράϊκον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελβινακόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Σουλόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Φοινίκου στον οικισμό Μέγα Μπισδούνι


Κ. Ζίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζίτσα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πατέρων) προσαρτάται στην κοινότητα Ζίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πατέρων) της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζίτσης

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Σακελλαρικόν αποσπάται από την κοινότητα Δαφνοφύτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ζίτσας

Ο οικισμός Μελίσσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Σακελλαρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζωνδήλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζωνδήλα Κουρέντων

Ο οικισμός Γαρδίκιον προσαρτάται στην κοινότητα Ζωνδήλας

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Γαρδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Γαρδικίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ζωνδήλα Κουρέντων της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωοδόχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζωοδόχου

Κ. Ζωοδόχου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζωνδήλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωοδόχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζωνδήλης Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζωνδήλα Ζαγορίου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζωνδήλα Ζαγορίου της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίκορφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δικόρφου

Κ. Δικόρφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζωνδήλης Ζαγορίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δίκορφον της κοινότητας διορθώνεται σε Δικόρυφον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δικορύφου

Κ. Δικορύφου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δικόρφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζωρίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζώριστα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ζώριστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντόλακκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεντολάκκου

Κ. Πεντολάκκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζωρίστης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βουλιάστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεντολάκκου

ΦΕΚ 271Α - 09/09/1946

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουλιάστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ηγουμενίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ηγουμενίτσα

Ο οικισμός Γράβα προσαρτάται στην κοινότητα Ηγουμενίτσης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ηγουμενίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηγουμενίτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γράβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνοσπηλιά

ΦΕΚ 58Α - 12/04/1928

Ο οικισμός Νέα Σελεύκεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Σελευκείας

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ηγουμενίτσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ηγουμενίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Θεριακησίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θεριακήσι

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Εισόδια Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καννέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θεριακήσι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιερομνήμης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιερομνήμη

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στην κοινότητα Ιερομνήμης

Ο οικισμός Σιούτιστα προσαρτάται στην κοινότητα Ιερομνήμης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Σιούτιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπριγιαννίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιερομνήμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ισβόρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ίσβορος

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ίσβορος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμάραντος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμαράντου

Κ. Αμαράντου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ισβόρου

ΦΕΚ 56Α - 12/02/1940

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Προσήλιον της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαράντου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμάραντος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιωαννιτών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ιωάννινα

Ο οικισμός Νήσος Ιωαννίνων προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

ΦΕΚ 204Α - 16/09/1919

Ο οικισμός Τσιφλικόπουλον προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

ΦΕΚ 261Α - 06/12/1919

Ο οικισμός Τσιφλικόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρακίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ελεούσης και προσάρτησή του στο δήμο Ιωαννιτών

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου ή Ντίλλιου και προσάρτησή του στο δήμο Ιωαννιτών

ΦΕΚ 336Α - 23/09/1926

Ο οικισμός Νήσος Ιωαννίνων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου ή Ντίλλιου του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπάφρα και προσάρτησή του στο δήμο Ιωαννιτών

Αναγνώριση του οικισμού Ασφάκα και προσάρτησή του στο δήμο Ιωαννιτών

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Καισάρεια και προσάρτησή του στο δήμο Ιωαννιτών

ΦΕΚ 286Α - 17/08/1929

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περιβλέπτου

Ο οικισμός Νέα Καισάρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπιζανίου

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσικά

Ο οικισμός Ανατολή προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

ΦΕΚ 174Α - 30/06/1931

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανατολής

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιάδα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμίτσια αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Νεοχωρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυράκι αποσπάται από την κοινότητα Σταυρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντέλη αποσπάται από την κοινότητα Σταυρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιφλικόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Σταυρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελισσάριος αποσπάται από την κοινότητα Σταυρακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από το δήμο Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από το δήμο Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανούλα αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίβλεπτος αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζια αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόστομο αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγκιάδες αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπόθοι αποσπάται από το δήμο Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτομίστα αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλάς αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λερούσκο αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαβίλλης αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκόπιον αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσελιόν αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόκαλη αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζακαίοι αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρίσκος αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίτσα αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσικάς αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάδες αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από το δήμο Παμβώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μπιζάνιον αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμηρά αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονιάσα αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόντσικα αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνοικισμός Κόντσικας αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολωνιάτιον αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβεστοχώρι αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινή αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολιάσα αποσπάται από το δήμο Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νήσος Ιωαννίνων αποσπάται από την κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Εξοχή μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Νεοχωροπούλου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

ΦΕΚ 147Α - 05/10/2017

Ο οικισμός Αμπελεία του δήμου μετονομάζεται σε Αμπέλια

Η τοπική κοινότητα Αμπελείας του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Αμπελιάς


Κ. Καβαλλαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καβαλλάρι

Ο οικισμός Μογγλιούς προσαρτάται στην κοινότητα Καβαλλαρίου

ΦΕΚ 32Α - 01/03/1927

Ο οικισμός Μογγλιούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιγγιάδων

ΦΕΚ 194Α - 16/05/1939

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Λιγγιάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 64Α - 09/04/1954

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καβασίλλων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καβάσιλλα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Καβάσιλλα της κοινότητας διορθώνεται σε Καβάσιλα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καβασίλων

Κ. Καβασίλων (Ιωαννίνων)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καβασίλλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακολάκκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 63Α - 24/03/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακόλακκος από την κοινότητα Ρουμπάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακσών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακσοί από την κοινότητα Λαχανοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κακσοί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κοσμάς Πωγωνίου

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Κοσμά Πωγωνίου

Κ. Αγίου Κοσμά Πωγωνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακσών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς Πωγωνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαρρυτών (Άρτης)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Καλαρρυτών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μυστράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαρρυτών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλαρρύται της κοινότητας διορθώνεται σε Καλλαρίται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλλαριτών

Κ. Καλλαριτών (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλαρρυτών

20/11/1962

Το όνομα του οικισμού Καλλαρίται της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαρίται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλαριτών

Κ. Καλαριτών (Ιωαννίνων)

20/11/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλλαριτών

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Η ονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαριτών της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαρρυτών

Το όνομα του οικισμού Καλαρίται της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαρρύται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλαρρυτών

Κ. Καλαρρυτών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλαριτών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλαρρύται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλεντζίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλέντζι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλουδέ (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 140Α - 23/06/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλουδέ από την κοινότητα Δημοκορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Καλουδέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλόκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψηλοκάστρου

Κ. Ψηλοκάστρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλουδέ

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διμοκορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλοχώρι

ΦΕΚ 96Α - 22/06/1922

Ο οικισμός Γιουργάνιστα αποσπάται από την κοινότητα Κουρέντων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 104Α - 22/02/1936

Ο οικισμός Γιουργάνιστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιουργανίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλπακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλπάκιον από την κοινότητα Καλπακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Ραβένια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Γεροπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από την κοινότητα Δολιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Δολιανών αποσπάται από την κοινότητα Δολιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιούμπα αποσπάται από την κοινότητα Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ραβένια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου (Βελλάς) αποσπάται από την κοινότητα Νεγράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεγράδες αποσπάται από την κοινότητα Νεγράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από την κοινότητα Χρυσορράχης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλπάκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πωγωνίου

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Άνω Ραβένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μαυροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Νεγράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Λιούμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Δολιανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου (Βελλάς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κάτω Ραβένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλπακίου Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαία από την κοινότητα Ελαφοτόπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλπάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Πεδινών και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ελαία στον οικισμό Καλπάκιον

Κ. Καλπακίου (Ιωαννίνων)

Ο οικισμός Ελαία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλπάκιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλπάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλπακίου

Ο οικισμός Λιούμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλπακίου Θυάμιδος (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλπάκιον

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Καλπάκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαίας

Κ. Ελαίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλπακίου Θυάμιδος

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ελαίας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Καλωτά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλωτάς

Ο οικισμός Καμνιά προσαρτάται στην κοινότητα Καλωτά

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Καμνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμνιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλωτάς της κοινότητας διορθώνεται σε Καλουτάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλουτά

Κ. Καλουτά (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλωτά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλουτάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμνιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμνιά από την κοινότητα Καλωτά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Ο οικισμός Καμνιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθρακίτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθρακίτη

Κ. Ανθρακίτη (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καμνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καντσίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάντσικον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπλήσδιανη αποσπάται από την κοινότητα Μπλήσδιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπλήσδιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδα

ΦΕΚ 188Α - 25/07/1953

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάδας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κάντσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καντσίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρβουναρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρβουνάρι

ΦΕΚ 25Α - 06/02/1924

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγανης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβουνάρι από την κοινότητα Δράγανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καρβουναρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κάργιαννης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάργιαννη

Ο οικισμός Χλωμός προσαρτάται στην κοινότητα Κάργιαννης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κάργιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχλαδιάς

Κ. Αχλαδιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάργιαννης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αχλαδιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Καργιωτίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καργιώτιον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καργιωτίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Καρίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 64Α - 09/04/1954

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυές από την κοινότητα Καβαλλαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυών Ασφάκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 18Α - 21/02/1984

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυαί Ασφάκας από την κοινότητα Ασφάκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1997

Ο οικισμός Καρυαί Ασφάκας της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεταμόρφωσης

Κ. Μεταμόρφωσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρυών Ασφάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εκάλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστάνιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστάνιανη

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Καστάνιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανής

Κ. Καστανής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστάνιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστάνιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστάνιανη

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Καστάνιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστάνιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστρί

Ο οικισμός Τσιφλίκι Ράγιον προσαρτάται στην κοινότητα Καστρίου

Ο οικισμός Ράγιον προσαρτάται στην κοινότητα Καστρίου

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραγίου

Ο οικισμός Τσιφλίκι Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραγίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καστρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Δ. Κατσανοχωρίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλέντζι από την κοινότητα Καλεντζίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λάζαινα αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα Κορίτιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μονολιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από την κοινότητα Μονολιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Μονολιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαίσια Μαλακασίου αποσπάται από την κοινότητα Πλαισίων Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίστορα αποσπάται από την κοινότητα Φορτοσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστήτσι αποσπάται από την κοινότητα Φορτοσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτόσιον αποσπάται από την κοινότητα Φορτοσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάτερον αποσπάται από την κοινότητα Φορτοσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πλατανούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Πλατανούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανούσσα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανούσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πλαίσια Μαλακασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λάζαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πάτερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κωστήτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φορτόσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πλατανούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ξηροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Νίστορα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κατσικά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κατσικάς

ΦΕΚ 286Α - 17/08/1929

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από το δήμο Ιωαννιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Καισαρείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσικάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Λαψίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 104Α - 22/02/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Λαψίστα από την κοινότητα Λαψίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Λαψίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ραβενίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Ραβένια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ραβένια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Σουδενών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Σουδενά

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Σουδενά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κάμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Κάμπου

Κ. Κάτω Κάμπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Σουδενών

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Πεδινά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Πεδινών

Κ. Κάτω Πεδινών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κάμπου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλπάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Πεδινών

Αναγνώριση του οικισμού Λιούμπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Πεδινών

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Καλπάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλπακίου Δωδώνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κεντρικού Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασπράγγελοι από την κοινότητα Ασπραγγέλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πεδινά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πεδινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από την κοινότητα Αρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από την κοινότητα Αρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα Δικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Διλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Διποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουτάς αποσπάται από την κοινότητα Καλουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Πεδινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανασσής αποσπάται από την κοινότητα Μανασσή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από την κοινότητα Μονοδενδρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπράγγελοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ζαγορίου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μεσοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Βίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μανασσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καλουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δικόρυφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Άνω Πεδινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ελαφότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κεπεσόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεπέσοβον

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Ο οικισμός Κεπέσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπέσοβον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καπεσόβου

Κ. Καπεσόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κεπεσόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπέσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεραμίτσα

Ο οικισμός Βορτόπια προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμίτσης

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Βορτόπια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γλούστας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κεραμίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κερασόβου Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεράσοβον

Ο οικισμός Λωζανά προσαρτάται στην κοινότητα Κερασόβου Δωδώνης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κεράσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερασέας

Κ. Κερασέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κερασόβου Δωδώνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Λωζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερασόβου Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεράσοβον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φούρκας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεράσοβον από την κοινότητα Φούρκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Κερασόβου Κονίτσης στην κοινότητα Φούρκας

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Κεράσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κερασόβου Κονίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερασόβου Πωγωνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 208Α - 30/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεράσοβον από την κοινότητα Περιστερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλαζιάδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλαζιάδες

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Κλαζιάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοχωρίου

Κ. Δροσοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλαζιάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοβίλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοβίλιανη

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Λυκοστάνης) προσαρτάται στην κοινότητα Κοβίλιανης

Ο οικισμός Πογδορά προσαρτάται στην κοινότητα Κοβίλιανης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Λυκοστάνης) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κοβίλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυλόφου

Κ. Πολυλόφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοβίλιανης

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Πογδορά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοστάνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυκοστάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκινίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοκκινίστα

Ο οικισμός Ραδοβίστα προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινίστης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κοκκινίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοκκινιάς

Κ. Κοκκινιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοκκινίστης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κοκκινιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κοκκινολιθαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοκκινολιθάρι

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Μηνά προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινολιθαρίου

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Μηνά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μουτσάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινολιθαρίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μουτσάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεροχώριον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κοκκινολιθαρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κοκκινοχώματος (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκκινόχωμα από την κοινότητα Αραχωβίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 204Α - 28/08/1996

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκλιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοκλιούς

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στην κοινότητα Κοκλιούς

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκλιούς της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκλιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκλιών

Κ. Κοκλιών (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοκλιούς

20/11/1962

Το όνομα του οικισμού Κοκλιοί της κοινότητας διορθώνεται σε Κουκλιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουκλιών

Κ. Κουκλιών (Ιωαννίνων)

20/11/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοκλιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουκλιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόνιτσα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Στομίου προσαρτάται στην κοινότητα Κονίτσης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Στομίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κονίτσης

Δ. Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κονίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γεωργική Σχολή και προσάρτησή του στο δήμο Κονίτσης

17/03/1991

Ο οικισμός Γεωργική Σχολή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κόνιτσα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυξαριά αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αηδονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντος αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρματα αποσπάται από την κοινότητα Αρμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαναδιό αποσπάται από την κοινότητα Γαναδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιορράχη αποσπάται από την κοινότητα Ηλιορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από την κοινότητα Καβασίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κλειδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Κλειδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου Κονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μελισσόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόλιστα αποσπάται από την κοινότητα Μολίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολυβδοσκέπαστον αποσπάται από την κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήρι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικάνωρ αποσπάται από την κοινότητα Νικάνορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάδες αποσπάται από την κοινότητα Πάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσέλλιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοσελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Πουρνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πληκάτι αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούρμπιανη αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρσόγιαννη αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασημοχώρι αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μαστοροχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετομηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αετομηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρκα αποσπάται από την κοινότητα Φούρκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 255Α - 26/11/2013

Η τοπική κοινότητα Καστανέας του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Καστάνιανης


Κ. Κόνιτσκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόνιτσκα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Κόνιτσκα της κοινότητας διορθώνεται σε Κόντσικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κόντσικας

Κ. Κόντσικας (Ιωαννίνων)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κόνιτσκας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Κόντσικας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κόντσικας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συνοικισμός Κόντσικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Ο οικισμός Κόντσικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντοβρακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοντοβράκι

Ο οικισμός Κοντινοί προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοβρακίου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγία Ηλιόκαλη προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοβρακίου

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγία Ηλιόκαλη της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γουλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντοβρακίου

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Κοντοβράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνούλας

Κ. Δαφνούλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοντοβρακίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καραδήμας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνούλας

ΦΕΚ 153Α - 11/07/1988

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατανιάς

Ο οικισμός Κοντινοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατανιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Γουλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοπάνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοπάνη

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοπάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κοπάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κόπρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόπρα

Ο οικισμός Ζαραβούτσι προσαρτάται στην κοινότητα Κόπρας

ΦΕΚ 200Α - 26/06/1934

Ο οικισμός Ζαραβούτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαραβουτσίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κόπρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθοχωρίου

Κ. Ανθοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόπρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορίτιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορίτιανη

Ο οικισμός Βρατίλα προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτιανης

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Κολεστάτιον αποσπάται από την κοινότητα Σκορπιώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κορίτιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κορσατσίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορσάτσικον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κορσάτσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσηλίου

Κ. Προσηλίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορσατσίκου

ΦΕΚ 56Α - 12/02/1940

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορτινίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορτίνιστα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κορτίνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικάνορας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικάνορος

Κ. Νικάνορος (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορτινίστης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νικάνορας της κοινότητας διορθώνεται σε Νικάνωρ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικάνωρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορύστιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορύστιανη

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κορύστιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Φροσύνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φροσύνης

Κ. Φροσύνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορύστιανης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φροσύνης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κορύτιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορύτιανη

Ο οικισμός Νίστορα προσαρτάται στην κοινότητα Κορύτιανης

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Νίστορα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φορτόση

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορύτιανη της κοινότητας διορθώνεται σε Κορίτιανη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κορίτιανης

Κ. Κορίτιανης (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κορύτιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοσμηράς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοσμηρά

Ο οικισμός Βωτίβιστα προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμηράς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βωτίβιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελιά

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοσμηρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοσόλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοσόλιανη

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κοσόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετόπετρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετόπετρας

Κ. Αετόπετρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοσόλιανης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αετόπετρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αετόπετρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοτορτσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοτόρτσι

Ο οικισμός Λάζαινα προσαρτάται στην κοινότητα Κοτορτσίου

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Κοτόρτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετορράχης

Κ. Αετορράχης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοτορτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάζαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκλεσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουκλέσι

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουκλεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουκλέσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκουλίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουκούλι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουκούλι της κοινότητας διορθώνεται σε Κουκκούλιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουκκουλίου

Κ. Κουκκουλίου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουκουλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουκκούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκουλιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουκουλιούς

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουκουλιούς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κουρεμαδίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουρεμάδιον

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1931

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Πωγωνίου του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Θυάμιδος του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουρεμαδίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κουρέντων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κούρεντα

Ο οικισμός Γιουργάνιστα προσαρτάται στην κοινότητα Κουρέντων

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγγελομάχου προσαρτάται στην κοινότητα Κουρέντων

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγγελομάχου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πετσάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουρέντων

ΦΕΚ 96Α - 22/06/1922

Ο οικισμός Γιουργάνιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλοχωρίου

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Χήνκα αποσπάται από την κοινότητα Χήνκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από την κοινότητα Χήνκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Χήνκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χήνκας

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χήνκας

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Χήνκας στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πετσάλη της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πετσάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουρέντων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κούρεντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Πετσάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουσοβίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουσοβίτσα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουσοβίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κουσοβίτσης Πωγωνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουσοβίτσα Πωγωνίου

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Το όνομα του οικισμού Κουσοβίτσα Πωγωνίου της κοινότητας διορθώνεται σε Βατσουνιά

ΦΕΚ 72Β - 17/09/1926

Ο οικισμός Βατσουνιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Μαρίνης

Κ. Αγίας Μαρίνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 72Β - 17/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουσοβίτσης Πωγωνίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακαλέξη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακαλέξη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κούτσι Ηγουμενίτσης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουτσίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κουτσίου Φιλιατών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κούτσι Φιλιατών

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κούτσι Φιλιατών της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βρυσούλας

Κ. Βρυσούλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσίου Φιλιατών

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσολιού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουτσολιό

Ο οικισμός Φράστανα προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσολιού

Ο οικισμός Μουζακαίοι προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσολιού

Ο οικισμός Γορίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσολιού

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Ο οικισμός Μουζακαίοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουζακαίων

Ο οικισμός Φράστανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μουζακαίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουτσολιό της κοινότητας διορθώνεται σε Κουτσελιόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουτσελιού

Κ. Κουτσελιού (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουτσολιού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Κουτσελιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσούφλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουτσούφλιανη

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλιορράχης

Κ. Ηλιορράχης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσούφλιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρανούλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρανούλα από την κοινότητα Περιβλέπτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λυκόστομο και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρανούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυκόστομο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Ο οικισμός Κρανούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κράψης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κράψη

Ο οικισμός Βάξια προσαρτάται στην κοινότητα Κράψης

Ο οικισμός Λοχάνιστα προσαρτάται στην κοινότητα Κράψης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Λοχάνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολική

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Ανατολική αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανατολικής

ΦΕΚ 124Α - 25/05/1945

Ο οικισμός Βάξια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάξιας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λερούσκο και προσάρτησή του στην κοινότητα Κράψης

Ο οικισμός Σταμάτης αποσπάται από την κοινότητα Δρίσκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Δρίσκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιογκορτσιά αποσπάται από την κοινότητα Δρίσκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρίσκος αποσπάται από την κοινότητα Δρίσκου και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Παλαιογκορτσιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταμάτης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λερούσκο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Δρίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρετσουνίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρετσούνιστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στην κοινότητα Κρετσουνίστης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κρετσούνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δεσποτικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δεσποτικού

Κ. Δεσποτικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρετσουνίστης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυονερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρυονέριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυφοβού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρυφοβόν

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερασέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυφοβού

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Ο οικισμός Κερασέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κρυφοβόν

ΦΕΚ 149Α - 09/09/1992

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κρυφοβόν στον οικισμό Κάτω Κρυφοβόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωστάνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κωστάνα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κωστάνας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Κωστάνιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κωστάνιανη

Ο οικισμός Μπέρκον προσαρτάται στην κοινότητα Κωστάνιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κωστάνιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπέρκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κώτσικας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κώτσικα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κώτσικας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λάβδανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάβδανη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δημοκορίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάβδανη από την κοινότητα Δημοκορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Λάβδανης στην κοινότητα Δημοκορίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λάβδανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάβδανης

Αναγνώριση του οικισμού Βρίστοβον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάβδανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διμοκόριον αποσπάται από την κοινότητα Διμοκορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Διμοκορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Διμοκόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Βρίστοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγάτορας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαγάτορα

Ο οικισμός Μούλες προσαρτάται στην κοινότητα Λαγάτορας

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Ο οικισμός Μούλες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλών

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Λαγάτορα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυροδάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυροδάφνης

Κ. Μυροδάφνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαγάτορας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυροδάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαΐστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάϊστα

Ο οικισμός Παλαιοχώρι Λαίστης προσαρτάται στην κοινότητα Λαΐστης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας προσαρτάται στην κοινότητα Λαΐστης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιοχώρι Λαίστης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάϊστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαλίζης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάλιζα

ΦΕΚ 174Α - 30/06/1931

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 140Α - 30/08/1961

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χίνκας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαμπανίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαμπανίτσα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λαμπανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαταριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαταριάς

Κ. Ελαταριάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαμπανίτσης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ελαταριάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λαχανοκάστρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαχανόκαστρον

Ο οικισμός Κακσοί προσαρτάται στην κοινότητα Λαχανοκάστρου

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Κακσοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακσών

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λαχανόκαστρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ωραιόκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ωραιοκάστρου

Κ. Ωραιοκάστρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαχανοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ωραιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαψίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Λαψίστα

Ο οικισμός Κάτω Λαψίστα προσαρτάται στην κοινότητα Λαψίστης

ΦΕΚ 104Α - 22/02/1936

Ο οικισμός Κάτω Λαψίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Λαψίστης

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Λαψίστης

Κ. Άνω Λαψίστης (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαψίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Λαψίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λέδεσδας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λέδεσδα

Ο οικισμός Βρέστα προσαρτάται στην κοινότητα Λέδεσδας

ΦΕΚ 80Α - 28/03/1923

Ο οικισμός Βρέστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλίστης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λέδεσδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαδοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαδοχωρίου

Κ. Λαδοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λέδεσδας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λαδοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λειάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λεια

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λειάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λεπτοκαρυάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λεπτοκαρυά

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

Κ. Λεπτοκαρυάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας από την επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων


Κ. Λεσινίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λεσινίτσα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λεσινίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βρυσοχωρίου

Κ. Βρυσοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεσινίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεσκατσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λεσκάτσι

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Οδοτμλή αποσπάται από την κοινότητα Βούρμπιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Οδοτμλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούρμπιανης

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Βούρμπιανης στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λεσκάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασημοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασημοχωρίου

Κ. Ασημοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεσκατσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασημοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιάπης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιάπη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δεμάτι αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Δεμάτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεματίου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Δεματίου στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λιάπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιτέας

Κ. Ιτέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιάπης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λιάπη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιτέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιασκοβετσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιασκοβέτσι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λιασκοβέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεπτοκαριά Ζαγορίου

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεπτοκαριάς Ζαγορίου

Κ. Λεπτοκαριάς Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιασκοβετσίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λεπτοκαριά Ζαγορίου της κοινότητας διορθώνεται σε Λεπτοκαρυά Ζαγορίου

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου

Κ. Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λεπτοκαριάς Ζαγορίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά Ζαγορίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιβιαχόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιβιάχοβον

ΦΕΚ 83Α - 13/04/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα Σειστρουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από την κοινότητα Σειστρουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σειστρούνι αποσπάται από την κοινότητα Σειστρουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σειστρούνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σειστρουνίου

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σειστρουνίου

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σειστρουνίου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σειστρουνίου στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1977

Ο οικισμός Λιβιάχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ανδρέας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Ανδρέου

Κ. Αγίου Ανδρέου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1977

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιβιαχόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιβικίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιβίκιστα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λιβίκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωτικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζωτικού

Κ. Ζωτικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιβικίστης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ζωτικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζωτικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωτικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κάτω Ζωτικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιγγιάδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιγγιάδες

ΦΕΚ 32Α - 01/03/1927

Ο οικισμός Μογγλιούς αποσπάται από την κοινότητα Καβαλλαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μογγλιούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυές

ΦΕΚ 194Α - 16/05/1939

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβαλλαρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λιγγιάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Λιγκιάδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιγκιάδων

Κ. Λιγκιάδων (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λιγγιάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιγκιάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιθίνου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λίθινον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίθινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμπόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λίμποβον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λιμπόβου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λιόκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιόκου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Λιόκου της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασβεστοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασβεστοχωρίου

Κ. Ασβεστοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιόκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασβεστοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιόψης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιόψη

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λιόψης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λίππας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λίππα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λίππα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίππας

Αναγνώριση του οικισμού Βάρδας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίππας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίππας

ΦΕΚ 109Α - 23/08/1990

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελάφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Λίππα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κάτω Λίππα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λίστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λίστα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λίστας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λιτονιαβίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιτονιαβίστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λιατοβιανής προσαρτάται στην κοινότητα Λιτονιαβίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λιατοβιανής της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιτονιαβίστης

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Λιτονιαβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειδωνιάς

Κ. Κλειδωνιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιτονιαβίστης

ΦΕΚ 158Α - 09/09/1967

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κλειδωνιά στον οικισμό Καλύβια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λοζετσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λοζέτσι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Τσούκα) προσαρτάται στην κοινότητα Λοζετσίου

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Λεσιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερβιανών

Ο οικισμός Λεσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σερβιανών

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σερβιανών στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λοζέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοζετσίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Τσούκα) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουψίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λούψικον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δέντσικον αποσπάται από την κοινότητα Δεντσίκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δέντσικον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεντσίκου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Δεντσίκου στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λούψικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκόρραχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυκορράχης

Κ. Λυκορράχης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουψίκου

ΦΕΚ 348Α - 22/12/1976

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Λυκορράχης

ΦΕΚ 172Α - 20/06/1977

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λυκόρραχη στον οικισμό Κεφαλοχώρι

ΦΕΚ 129Α - 17/08/1978

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλοχωρίου

Κ. Κεφαλοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 129Α - 17/08/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκορράχης

17/03/1991

Ο οικισμός Λυκόρραχη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλοχώρι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυγωψάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λυγωψά

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από την κοινότητα Βλαχατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βατατάδων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυγωψά της κοινότητας διορθώνεται σε Λιγοψά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιγοψάς

Κ. Λιγοψάς (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυγωψάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιγοψά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εκάλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λύκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λύκον

ΦΕΚ 111Α - 19/05/1920

Ο οικισμός Μπράνια αποσπάται από την κοινότητα Τσαρακλιμανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπράνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρίνα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λύκου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Λυντζίδας (Λιδίζδας) (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λυντζίδα (Λιδίζδα)

Ο οικισμός Περδικάρι προσαρτάται στην κοινότητα Λυντζίδας (Λιδίζδας)

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Περδικάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαμαντά

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λυντζίδα (Λιδίζδα) της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπροκκλήσι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπροκκλησίου

Κ. Ασπροκκλησίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυντζίδας (Λιδίζδας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ασπροκκλησίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Μαζαρακίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαζαράκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάζιας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάζια

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κήποι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάζιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαζίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάζι

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύδωρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυδώρου

Κ. Πολυδώρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παραμυθίας του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύδωρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαζίου Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάζιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρίνου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μακρίνον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρίνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαλούνιον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαλουνίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Μανασσή (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μανασσής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανασσής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανωλιάσσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μανωλιάσσα

Ο οικισμός Μπάρτζι προσαρτάται στην κοινότητα Μανωλιάσσας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μπάρτζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Επισκοπικόν

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκοπικού

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Μανωλιάσσα της κοινότητας διορθώνεται σε Μανολιάσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μανολιάσης

Κ. Μανολιάσης (Ιωαννίνων)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μανωλιάσσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανολιάσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαστοροχωρίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πυρσόγιαννη από την κοινότητα Πυρσόγιαννης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασημοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ασημοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούρμπιανη αποσπάται από την κοινότητα Βούρμπιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Οξυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από την κοινότητα Οξυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πληκάτι αποσπάται από την κοινότητα Πληκατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από την κοινότητα Χιονάδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Πληκάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Βούρμπιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Πυρσόγιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Ασημοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ματζαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ματζάριον

Ο οικισμός Μουζάκη προσαρτάται στην κοινότητα Ματζαρίου

ΦΕΚ 111Α - 19/05/1920

Ο οικισμός Μουζάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ματζαρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Ματσουκίου (Άρτης)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Ματσουκίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ματσούκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροβουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαυροβούνι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυροβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροπούλου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαυρόπουλον

Ο οικισμός Χρυσόδουλη προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροπούλου

Ο οικισμός Ζάβροχον προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροπούλου

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυροχωρίου

ΦΕΚ 52Α - 25/02/1933

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα Αργυροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Ο οικισμός Ζάβροχον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Ο οικισμός Μαυρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαύρου Όρους (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαύρον Όρος

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μαύρον Όρος της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυρονόρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαυρονόρους

Κ. Μαυρονόρους (Ιωαννίνων)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαύρου Όρους

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρουδίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαυρούδι

Ο οικισμός Ρετσάτιον προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρουδίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ρετσάτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τροπαιούχος

16/05/1928

Ο οικισμός Τροπαιούχος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαυρουδίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Μεβδέζης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 80Α - 28/03/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέβδεζα από την κοινότητα Ρουμπάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μέβδεζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόπυργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοπύργου

Κ. Παλαιοπύργου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεβδέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Γότιστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεγάλη Γότιστα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλτούμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλης Γότιστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Γότιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Μπαλτούμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Γαρδικίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκιον από την κοινότητα Ζωνδήλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαρδίκιον της κοινότητας διορθώνεται σε Μέγα Γαρδίκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγα Γαρδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Προσγολίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέγα Προσγόλι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μέγα Προσγόλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλο Περιστέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου

Κ. Μεγάλου Περιστερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλου Προσγολίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καστρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Μηλέαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Κρυόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Καρυαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Ιτέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Κρυόβρυση της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελάκια

Ο οικισμός Καρυαί της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυόφυτον

Ο οικισμός Ιτέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Καρυόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Μεγάλο Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέγγουλης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέγγουλη

Ο οικισμός Κεράσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Μέγγουλης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μέγγουλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερίου

Κ. Περιστερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μέγγουλης

ΦΕΚ 208Α - 30/06/1932

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασόβου Πωγωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελιγγούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελιγγούς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μελιγγούς της κοινότητας διορθώνεται σε Μελιγγοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μελιγγών

Κ. Μελιγγών (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μελιγγούς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγγών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μελιγγοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσόπετρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελισσόπετρα

Ο οικισμός Πυροβίτσικα προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσόπετρας

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Δερβένι αποσπάται από την κοινότητα Δερβενίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Πυροβίτσικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλόβρυση

07/04/1951

Ο οικισμός Δερβένι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Ο οικισμός Καλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελιχόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελίχοβον

Ο οικισμός Λογγιώτιστα προσαρτάται στην κοινότητα Μελιχόβου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μελίχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελιάς

Κ. Μελιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μελιχόβου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λογγιώτιστα της κοινότητας διορθώνεται σε Λαγκιώτισσα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιάς

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Παρασκευή της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Λαγκιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Μελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοβουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσοβούνι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετζητιέ (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μετζητιέ

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μετζητιέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλόβρυσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Κ. Κεφαλοβρύσου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μετζητιέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Άνω Πωγωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετσόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέτσοβον

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στην κοινότητα Μετσόβου

Ο οικισμός Βουτονόσιον προσαρτάται στην κοινότητα Μετσόβου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στην κοινότητα Μετσόβου

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Βουτονόσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτονοσίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μετσόβου

Δ. Μετσόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μετσόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από την κοινότητα Ανηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτονόσιον αποσπάται από την κοινότητα Βοτονοσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαρακάριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιωλάδες αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Γότιστα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλτούμα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Γερακάρι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίτσαινα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Γότιστα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιούτσος αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Περιστέριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάτζα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Μηλέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μηλέα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικράς Γότιστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μικρά Γότιστα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπάτζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικράς Γότιστας

Αναγνώριση του οικισμού Σιούτσος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικράς Γότιστας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικράς Γότιστας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ριζά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικράς Γότιστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπάτζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Σιούτσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Μικρά Γότιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Μπισδουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρό Μπισδούνι από την κοινότητα Μεγάλου Μπισδουνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Μικρό Μπισδούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ιωάννης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Κ. Αγίου Ιωάννου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικρού Μπισδουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Προσγολίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μικρό Προσγόλι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μικρό Προσγόλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρό Περιστέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικρού Περιστερίου

Κ. Μικρού Περιστερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικρού Προσγολίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Ταμπούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Γιαρακάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Περιστερίου

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχούλα

ΦΕΚ 91Α - 10/07/1986

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μικρό Περιστέριον στον οικισμό Ταμπούρια

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Γερακάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Περιστερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρό Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εγνατίας

Ο οικισμός Γιαρακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Νέο Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιχαλιτσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μιχαλίτσιον

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Πάντες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιχαλιτσίου

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιχαλίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μολίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσαριά

Ο οικισμός Γαναδιό προσαρτάται στην κοινότητα Μολίστης

Ο οικισμός Μποτσιφάρι προσαρτάται στην κοινότητα Μολίστης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Θεοτόκου προσαρτάται στην κοινότητα Μολίστης

ΦΕΚ 111Α - 19/05/1920

Ο οικισμός Γαναδιό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαναδιού

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μποτσιφάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστήρι

16/05/1928

Ο οικισμός Μεσαριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μόλιστα

ΦΕΚ 200Α - 26/06/1934

Ο οικισμός Μοναστήρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόλιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μολοσσών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουτσαράς από την κοινότητα Βουτσαρά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλσιανα αποσπάται από την κοινότητα Γκριμπόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα Γκριμπόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανιτσοπούλα αποσπάται από την κοινότητα Γρανιτσοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από την κοινότητα Δεσποτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκλησοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Εκκλησοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρεντα αποσπάται από την κοινότητα Κουρέντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλη αποσπάται από την κοινότητα Κουρέντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδωρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχούνιον αποσπάται από την κοινότητα Ραδοβιζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδοβίζι αποσπάται από την κοινότητα Ραδοβιζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίνκα αποσπάται από την κοινότητα Χίνκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από την κοινότητα Χίνκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από την κοινότητα Χίνκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Γιουργανίστης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Σέλσιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ραδοβίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Γρανιτσοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Πολύδωρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Εκκλησοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κούρεντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κάτω Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Χίνκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Πετσάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Γκρίμποβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Διχούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μοναστηρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 200Α - 26/06/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοναστήρι από την κοινότητα Μολίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Εισοδίων Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοναστηρίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Εισοδίων Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστήρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοδενδρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μονοδένδρι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονής Αγίας Παρασκευής και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονοδενδρίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προφήτου Ηλιού Μονοδενδρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονοδενδρίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονής Αγίας Παρασκευής της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού Μονοδενδρίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονολιθίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 438Α - 28/10/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

Κ. Μονολιθίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 438Α - 28/10/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονολιθίου

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονολιθίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Ο οικισμός Ξηροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατσανοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μορκιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μορκιούς

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μορκιούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιόκαλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλιοκάλης

Κ. Ηλιοκάλης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μορκιούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιόκαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μόσιορης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μόσιορη

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μόσιορη της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιταριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιταριάς

Κ. Σιταριάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μόσιορης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουζακαίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουζακαίοι από την κοινότητα Κουτσολιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φράστανα αποσπάται από την κοινότητα Κουτσολιού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Φράστανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυπαρίσσια

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χαροκόπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζακαίων

19/03/1961

Ο οικισμός Χαροκόπιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κορδολόϊα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζακαίων

05/04/1981

Ο οικισμός Κορδολόϊα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουζακαίοι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Μουζακαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουκοβίνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουκοβίνα από την κοινότητα Σειστρουνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από την κοινότητα Σειστρουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 451Α - 09/10/1935

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεστιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουκοβίνας

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεστιάς

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεστιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουλών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλες από την κοινότητα Λαγάτορας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Μούλες της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρδικα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέρδικας

Κ. Πέρδικας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουλών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βασαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέρδικας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουσιωτίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Μουσιωτίτσα

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Μουσιωτίτσης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μουσιωτίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουσιωτίτσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μεσούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουσιωτίτσης

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Μουσιωτίτσα στον οικισμό Νέα Μουσιωτίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουσπίνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουσπίνα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μουσπίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λύγγος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λύγγου

Κ. Λύγγου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσπίνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λύγγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπάγιας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπάγια

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπάγια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κήποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κήπων

Κ. Κήπων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπάγιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαουσιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπαουσιούς

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Πλέσια Τσαρκοβίστης αποσπάται από την κοινότητα Πλεσίων Τσαρκοβίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Πλέσια Τσαρκοβίστης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μπαουσιούς της κοινότητας διορθώνεται σε Μπαουσιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπαουσιών

Κ. Μπαουσιών (Ιωαννίνων)

Αναγνώριση του οικισμού Πλαίσια (Τσαρκοβίστα) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπαουσιούς

16/10/1940

Ο οικισμός Πλαίσια (Τσαρκοβίστα) της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζαναίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

Αναγνώριση του οικισμού Μπαγαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

Αναγνώριση του οικισμού Κολυζωαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τύρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

ΦΕΚ 163Α - 14/09/1972

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μπαουσιοί στον οικισμό Τύρια

17/03/1991

Ο οικισμός Ζαναίοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μπαουσιοί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τύρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σελλών

Ο οικισμός Μπαγαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κολυζωαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Μπαουσιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαρκμαδίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπαρκμάδι

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Καστρίτσης προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρκμαδίου

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπαρκμάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίστης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Καστρίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίστης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαρκμάδι από την κοινότητα Γιαννίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Καστρίτσης αποσπάται από την κοινότητα Γιαννίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Μπαρκμαδίου στην κοινότητα Γιαννίστης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπαρκμάδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστρίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστρίτσης

Κ. Καστρίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαρκμαδίου

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Καστρίτσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπάφρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 295Α - 07/09/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπάφρα από την κοινότητα Νέας Καισαρείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπελθουκίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπελθούκι

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπελθούκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλάβαλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπεστιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 451Α - 09/10/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεστιά από την κοινότητα Μουκοβίνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα Μουκοβίνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Μουκοβίνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπιζανίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπιζάνι

Ο οικισμός Κολωνιάτη προσαρτάται στην κοινότητα Μπιζανίου

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Κολωνιάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραψίστης

Ο οικισμός Μπιζάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραψίστης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπιζάνι από την κοινότητα Ραψίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κολωνιάτη αποσπάται από την κοινότητα Ραψίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 286Α - 17/08/1929

Ο οικισμός Νέα Καισάρεια αποσπάται από το δήμο Ιωαννιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Ο οικισμός Νέα Καισάρεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Καισαρείας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κολωνιάτη της κοινότητας διορθώνεται σε Κολωνιάτιον

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Μπιζάνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπιζανίου

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μπιζάνι στον οικισμό Νέον Μπιζάνιον

14/03/1971

Ο οικισμός Μπιζάνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολωνιάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Ο οικισμός Νέον Μπιζάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μπιζανίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μπιζανίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πεδινή από την κοινότητα Πεδινής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από την κοινότητα Αμπελείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από την κοινότητα Αμπελείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβεστοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ασβεστοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνοικισμός Κόντσικας αποσπάται από την κοινότητα Κόντσικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόντσικα αποσπάται από την κοινότητα Κόντσικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμηρά αποσπάται από την κοινότητα Κοσμηράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολιάσα αποσπάται από την κοινότητα Μανολιάσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολωνιάτιον αποσπάται από την κοινότητα Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μπιζάνιον αποσπάται από την κοινότητα Μπιζανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονιάσα αποσπάται από την κοινότητα Πεδινής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φτέρη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεδινής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέον Μπιζάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κοσμηρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Χιονιάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κόντσικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Συνοικισμός Κόντσικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κολωνιάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Ασβεστοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Πεδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Μανολιάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μπισδουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέγα Μπισδούνι

Ο οικισμός Μικρό Μπισδούνι προσαρτάται στην κοινότητα Μπισδουνίου

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μεγάλου Μπισδουνίου

Κ. Μεγάλου Μπισδουνίου (Ιωαννίνων)

Ο οικισμός Μικρό Μπισδούνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Μπισδουνίου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μπισδουνίου

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Μέγα Μπισδούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελεούσης

Κ. Ελεούσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλου Μπισδουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπλήσδιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπλήσδιανη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπλήσδιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καντσίκου

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Λαγκάδας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 188Α - 25/07/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδα από την κοινότητα Καντσίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μποτσαρά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μποτσαράς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μποτσαράς της κοινότητας διορθώνεται σε Μποτζαράς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μποτζαρά

Κ. Μποτζαρά (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μποτσαρά

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Ο οικισμός Μποτζαράς της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κοσμάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Κοσμά

Κ. Αγίου Κοσμά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μποτζαρά

ΦΕΚ 24Α - 07/02/1976

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουτσαράς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βουτσαρά

Κ. Βουτσαρά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 24Α - 07/02/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Κοσμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουλτσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπούλτσι

ΦΕΚ 72Β - 17/09/1926

Ο οικισμός Μπούλτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλατα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάτων

Κ. Ελάτων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 72Β - 17/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουλτσίου

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Έλατα της κοινότητας διορθώνεται σε Ελάτη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ελάτης

Κ. Ελάτης (Ιωαννίνων)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ελάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουρελέσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπουρελέσα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπουρελέσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουμαριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουμαριάς

Κ. Κουμαριάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουρελέσας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μπούλμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουμαριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπούλμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουρταρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπουρτάριον

Ο οικισμός Κουτρολάδες προσαρτάται στην κοινότητα Μπουρταρίου

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Μπουρτάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνοφύτου

Κ. Δαφνοφύτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουρταρίου

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός Κουτρολάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Σακελλαρικόν

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Σακελλαρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουτσικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπουτσικόν

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπουτσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Πωγωνίσκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πωγωνίσκου

Κ. Πωγωνίσκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουτσικού

ΦΕΚ 249Α - 09/09/1955

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κονίτσης του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Πωγωνίου του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 295Α - 18/10/1955

Ο οικισμός Πωγωνίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπριγιαννίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπριγιάννιστα

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Σιούτιστα αποσπάται από την κοινότητα Ιερομνήμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπριγιάννιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλόπουλον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλοπούλου

Κ. Βασιλοπούλου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπριγιαννίστης

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Σιούτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστρίον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρυμενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Καισαρείας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Καισάρεια από την κοινότητα Μπιζανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα Κατσικά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 295Α - 07/09/1934

Ο οικισμός Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάφρας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέα Καισάρεια της κοινότητας διορθώνεται σε Νεοκαισάρεια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νεοκαισαρείας

Κ. Νεοκαισαρείας (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέας Καισαρείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Σελευκείας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 58Α - 12/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Σελεύκεια από την κοινότητα Ηγουμενίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Νέας Σελευκείας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Νεγάδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεγάδες

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεγάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τύμφης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεγράδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεγράδες

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου (Βελλάς) προσαρτάται στην κοινότητα Νεγράδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου (Βελλάς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Ο οικισμός Νεγράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοχώρι

Ο οικισμός Μηνίνα προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Σκουπίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Νεοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Νεοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 265Α - 15/12/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από την κοινότητα Ροδοτοπίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πασαρώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωροπούλου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 142Α - 05/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχωρόπουλον από την κοινότητα Σταυρακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Νεοχωρόπουλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωροπούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχωρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κάτω Νεοχωρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέστα

Ο οικισμός Βρύση προσαρτάται στην κοινότητα Νέστας

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαταριάς

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Νέστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φασκομηλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φασκομηλιάς

Κ. Φασκομηλιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέστας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φασκομηλιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Νήσου Ιωαννίνων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 336Α - 23/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νήσος Ιωαννίνων από το δήμο Ιωαννιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νήσος Ιωαννίνων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νουνεσατίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νουνεσάτιον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Νουνεσατίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Ντόλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ντόλιανη

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ντόλιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Ξεχώρου - Ζέϊνελ (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξέχωρο Ζεϊνέλ

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ξέχωρο Ζεϊνέλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Ξέχωρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Ξεχώρου

Κ. Κάτω Ξεχώρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξεχώρου - Ζέϊνελ

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κάτω Ξεχώρου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Ξεχώρου - Ντέμη (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξέχωρο Ντέμη

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ξέχωρο Ντέμη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξέχωρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξεχώρου

Κ. Ξεχώρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξεχώρου - Ντέμη

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ξεχώρου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Ξεχώρου Μέμκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξέχωρο Μέμκου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ξέχωρο Μέμκου της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Ξέχωρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Ξεχώρου

Κ. Άνω Ξεχώρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξεχώρου Μέμκου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Άνω Ξεχώρου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Ξηροβάλτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξηρόβαλτος

Ο οικισμός Μποζανίκον προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροβάλτου

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξηρόβαλτος στον οικισμό Μποζανίκον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μποζανίκου

Κ. Μποζανίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξηροβάλτου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μποζανίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορεινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορεινού

Κ. Ορεινού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μποζανίκου

07/04/1951

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου

Κ. Ορεινού Ξηροβάλτου (Ιωαννίνων)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ορεινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρόβαλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελβινακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οσδίνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οσδίνα

ΦΕΚ 238Α - 01/11/1919

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μίχλας (Γενεθλίων Θεοτόκου) προσαρτάται στην κοινότητα Οσδίνας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Οσδίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέντε Εκκλησιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέντε Εκκλησιών

Κ. Πέντε Εκκλησιών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οσδίνας

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Μίχλας (Γενεθλίων Θεοτόκου) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πέντε Εκκλησιών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Οστανίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οστανίτσα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στην κοινότητα Οστανίτσης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ταξιαρχών της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γκούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Οστανίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Γκούρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Οστανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδονοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αηδονοχωρίου

Κ. Αηδονοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οστανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδονοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παγκρατίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παγκράτι

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παγκρατίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Πάδδων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάδδες

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Πάδδες της κοινότητας διορθώνεται σε Πάδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πάδων

Κ. Πάδων (Ιωαννίνων)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πάδδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοσελίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοσέλι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλαιοσέλι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοσέλλιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοσελλίου

Κ. Παλαιοσελλίου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παλαιοσελίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοσέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώριον

ΦΕΚ 111Α - 19/05/1920

Ο οικισμός Μουζάκη αποσπάται από την κοινότητα Ματζαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από την κοινότητα Βιλλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Βίλλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δονάτος

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παλαιοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Κ. Παλαιοχωρίου Βότσαρη (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώρι Βότσαρη

Ο οικισμός Σούλι προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη

Ο οικισμός Αλποχώρι Βότσαρη προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου Βότσαρη

ΦΕΚ 74Α - 03/04/1924

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γλαβίτσης

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Αλποχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοχώρι Βότσαρη από την κοινότητα Δερβιζιάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλποχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα Δερβιζιάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Γλαβίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Παλαιοχωρίου Βότσαρη στην κοινότητα Δερβιζιάνων

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από την κοινότητα Δερβιζιάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 214Α - 03/07/1929

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβιζιάνων

Ο οικισμός Σερζιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερζιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Δερβιζιάνων στην κοινότητα

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Ο οικισμός Αλποχώρι Βότσαρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλποχωρίου Βότσαρη

ΦΕΚ 68Α - 05/03/1935

Ο οικισμός Σερζιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερζιανών

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοχωρίου Μπότσαρη

Κ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παλαιοχωρίου Βότσαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Μπότσαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβιζιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου Συρράκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιοχώρι Συρράκου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής (Χαλάσματα) προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοχωρίου Συρράκου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής (Χαλάσματα) της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλαιοχώρι Συρράκου της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώριον Σιράκου

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοχωρίου Σιράκου

Κ. Παλαιοχωρίου Σιράκου (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παλαιοχωρίου Συρράκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Σιράκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαμπά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 142Α - 05/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαμπάς από την κοινότητα Φατηρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παλαμπά (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων


Δ. Παμβώτιδος (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κατσικάς από την κοινότητα Κατσικά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πετροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκόπιον αποσπάται από την κοινότητα Πετροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτομίστα αποσπάται από την κοινότητα Ανατολικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική αποσπάται από την κοινότητα Ανατολικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαβίλλης αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλάς αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δροσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόκαλη αποσπάται από την κοινότητα Ηλιοκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καστρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κουτσελιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσελιόν αποσπάται από την κοινότητα Κουτσελιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λερούσκο αποσπάται από την κοινότητα Κράψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρίσκος αποσπάται από την κοινότητα Κράψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από την κοινότητα Κράψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάδες αποσπάται από την κοινότητα Λογγάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από την κοινότητα Μουζακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μουζακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κοτομίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Γουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Λερούσκο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Μαβίλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Χαροκόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτ