ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγιάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αγιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Αγιάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Αγίας Κυριακής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αγίας Κυριακής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βλασίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αγίου Βλασίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αγίου Νικολάου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Πάντων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αγίων Πάντων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίων Πάντων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αετού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αετού (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμμουδιάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αμμουδιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Αμμουδιάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Ανθούσης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ανθούσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Ανθούσης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Άνω Ξεχώρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Άνω Ξεχώρου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 153Α - 17/04/1939

Ο οικισμός Ξέχωρο Μέμκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξεχώρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Παλαιοκκλησίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Άνω Παλαιοκκλησίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

07/04/1951

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοκκλησίου

Κ. Παλαιοκκλησίου (Θεσπρωτίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Παλαιοκκλησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Παλαιοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχώβης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αραχώβης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ριζού

Κ. Ριζού (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχώβης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χλομός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριζού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριζού

Αναγνώριση του οικισμού Σιτανιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριζού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Σιτανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργυροτόπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αργυροτόπου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Κούτσι Ηγουμενίτσης αποσπάται από την κοινότητα Κουτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κούτσι Ηγουμενίτσης της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυνέριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συβότων

Ο οικισμός Αργυρότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συβότων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροκκλησίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ασπροκκλησίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπροκκλήσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αυλοτόπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αυλοτόπου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αχέροντα (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκιον Παραμυθίας από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γλυκής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκή αποσπάται από την κοινότητα Γλυκής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρότοπος αποσπάται από την κοινότητα Σκανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα Σκανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάνδαλον αποσπάται από την κοινότητα Σκανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από την κοινότητα Χόϊκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μανδρότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Γλυκή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Σκάνδαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αχλαδιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αχλαδιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αχλαδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αχλαδέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αχλαδέας

Ο οικισμός Χλωμός της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αχλαδέας (Θεσπρωτίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αχλαδιάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χλομός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδέας

17/03/1991

Ο οικισμός Χλομός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αχλαδέα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχουρίων Βαβουρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Αχουρίων Βαβουρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Αχούρια Βαβουρίου της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατάνου

Κ. Πλατάνου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχουρίων Βαβουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαβουρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βαβουρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαβούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βέλλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βέλλιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βέλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέλλιανης

07/04/1951

Ο οικισμός Κάτω Βέλιανη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Βέλλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσαυγής

Κ. Χρυσαυγής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βέλλιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βλαχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Βλαχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύδροσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυδρόσου

Κ. Πολυδρόσου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλαχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βορτοπίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βορτοπίων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Βορτόπια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αναβρυτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναβρυτού

Κ. Αναβρυτού (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βορτοπίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βραχωνά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βραχωνά (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1954

Ο οικισμός Βραχωνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συβότων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσέλλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βρυσέλλας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρυσέλλα από το δήμο Φιλιατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαρδικίου Παραμυθίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γαρδικίου Παραμυθίας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αχέροντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Γαρδίκιον Φιλιατών της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Κ. Αγίου Γεωργίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικίου Φιλιατών

Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Θανάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών

Αναγνώριση του οικισμού Τσιμπουκάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Θανάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέλισσα

Ο οικισμός Τσιμπουκάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέραμα

ΦΕΚ 339Α - 18/12/1976

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαρδίκιον Φιλιατών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών

ΦΕΚ 339Α - 18/12/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικίου Φιλιατών


Κ. Γκρίκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γκρίκας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

05/04/1981

Ο οικισμός Κάϊτσα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γκρίκα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκρίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρομερίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γκρομερίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γκρομέριον της κοινότητας διορθώνεται σε Γιρομέριον

Το όνομα του οικισμού Ιερά Μονή Γκρομερίου της κοινότητας διορθώνεται σε Ιερά Μονή Γιρομερίου

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γιρομερίου

Κ. Γιρομερίου (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γκρομερίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

14/03/1971

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γιρομερίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιρομέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλούστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γλούστας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Γλούστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαγιάς

Κ. Πλαγιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλούστας

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Ο οικισμός Πλαγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλοχωρίου

Κ. Κεφαλοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλαγιάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κοσσυβάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοσσυβάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Κεφαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλυκής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γλυκής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχέροντα

Ο οικισμός Γλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχέροντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γολάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γολάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Σολοπιά αποσπάται από την κοινότητα Σολοπιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Σολοπιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 13/01/1954

Ο οικισμός Ραδοβίστα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γολά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Ραδοβίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραικοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γραικοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραικοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δράγανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Δράγανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ράπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Δράγανης

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουρτέσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοβούνιον

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Δράγανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελιάς

Κ. Αμπελιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δράγανης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δράμεσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Δράμεσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτιανης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράμεση από την κοινότητα Κορίτιανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κορίτιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ελαίας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σίδερης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαταριάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ελαταριάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθερίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ελευθερίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Ο οικισμός Πυργί της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πυργίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελευθερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελευθεροχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ελευθεροχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1954

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερβοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ζερβοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Ασπράκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κομηνιού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεϊτός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ασφάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζερβοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ηγουμενίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ηγουμενίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 515Α - 18/12/1937

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ηγουμενίτσης

Δ. Ηγουμενίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 515Α - 18/12/1937

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ηγουμενίτσης

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάκκας

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

14/03/1971

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Ο οικισμός Αμπέλια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιόφυτα και προσάρτησή του στο δήμο Ηγουμενίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραικοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γραικοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρούδι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σελεύκεια αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σελευκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σελευκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Δροσιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γραικοχωρίου

Ο νέος οικισμός Φιλοθέη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γραικοχωρίου

Ο νέος οικισμός Εθνική Αντίσταση προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηγουμενίτσης (εκτός οικ. Δριμίτσας)

Ο νέος οικισμός Πεστανιώτικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηγουμενίτσης (εκτός οικ. Δριμίτσας)

Ο νέος οικισμός Πηγάδι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαυρουδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από το δήμο Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από το δήμο Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαταριά αποσπάται από το δήμο Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρότοπος αποσπάται από το δήμο Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από το δήμο Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόδρα αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοδίκι αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαρακιά αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίτιον αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάναινα αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοκοκκιά αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνιον αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρφιον αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από το δήμο Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορίτιανη αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από το δήμο Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Βουνίστρα και προσάρτησή του στο δήμο Ηγουμενίτσης

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Γραικοχωρίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Νέας Σελευκείας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Πέρδικας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Θεμέλου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Θεμέλου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Θεμέλου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Καρβουναρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καρβουναρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Ξηρολόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καργιωτίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καργιωτίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καργιώτιον της κοινότητας διορθώνεται σε Καριώτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καριωτίου

Κ. Καριωτίου (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καργιωτίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καριώτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρτερίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καρτερίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Ο οικισμός Συκοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καστρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Καστρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Καστρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καστρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταβόθρας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καταβόθρας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταβόθρα από την κοινότητα Μαργαριτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μηλοκοκκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταβόθρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλοκοκκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ξεχώρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κάτω Ξεχώρου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σίταινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ξεχώρου

Αναγνώριση του οικισμού Σοκολακάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ξεχώρου

Αναγνώριση του οικισμού Τσέρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ξεχώρου

Αναγνώριση του οικισμού Λαμποβίστρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ξεχώρου

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Λαμποβίστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμιά

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Τσέρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

ΦΕΚ 243Α - 27/10/1979

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Ξέχωρον στον οικισμό Βρυσούλα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ξεχώρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Κάτω Ξέχωρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Σίταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Σοκολακάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κεραμίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκινιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κοκκινιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 7Α - 13/01/1954

Ο οικισμός Ραδοβίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γολάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τσατσουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσατσουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκινολιθαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κοκκινολιθαρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Κοκκινολιθάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορίτιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κορίτιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Ρίζιαννη αποσπάται από την κοινότητα Ρίζιαννης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από την κοινότητα Σεμερίζης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπεντελένιον αποσπάται από την κοινότητα Σεμερίζης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα Δράμεσης και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Κολεστάτιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεντελένιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Ρίζιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δράμεσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δράμεσης

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Βρατίλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κορίτιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορίτιανης

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Κάτω Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορώνης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κορώνης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Ο οικισμός Τζάρα-Μάνια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουσταμάνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Κορώνης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Κουκουλιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουκουλιούς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουκουλιούς της κοινότητας διορθώνεται σε Κουκουλιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουκουλιών

Κ. Κουκουλιών (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουκουλιούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουκουλιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρεμαδίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουρεμαδίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουρεμάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρτεσίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουρτεσίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουσοβίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουσοβίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Μακροχώρα αποσπάται από την κοινότητα Μακροχώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Κουσοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Μαρίνης

Κ. Αγίας Μαρίνης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουσοβίτσης

ΦΕΚ 247Α - 20/11/1970

Ο οικισμός Βασιλικός προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 86Α - 03/07/1986

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουτσίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Κούτσι Ηγουμενίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυροτόπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωστάνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κωστάνας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Κωστάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλέας

Κ. Μηλέας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κωστάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κώτσικας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κώτσικας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Κώτσικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαδοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λαδοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάκκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λάκκας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δρυμίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Δριμίτσα

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάκκα από το δήμο Ηγουμενίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Ηγουμενίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από το δήμο Ηγουμενίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λειάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λειάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λεια της κοινότητας διορθώνεται σε Λια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιάς

Κ. Λιάς (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λειβαδαρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λειβαδαρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβαδάριον της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβαδάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαδαρίου

Κ. Λιβαδαρίου (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαδαρίου

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

Κ. Λιβαδαρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Λεπτοκαριάς Ζαγορίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 253Α - 02/07/1937

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Λύκου και προσαρτάται στην κοινότητα


Κ. Λεπτοκαρυάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

Κ. Λεπτοκαρυάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας από την επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμπόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λιμπόβου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Λίμποβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμπόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιόψης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λιόψης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Λιόψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λίστας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λίστας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λύκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Λύκου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 253Α - 02/07/1937

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεπτοκαριάς Ζαγορίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αχούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λύκου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λύκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαραυγής

Κ. Χαραυγής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λύκου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Αχούρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαζαρακιάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαζαρακιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πάναινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακιάς

Αναγνώριση του οικισμού Κόδρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Μαζαρακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Πάναινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακροχώρας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μακροχώρας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Μακροχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουσοβίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαλουνίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αχούρια Μαλουνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλουνίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βελεντζινά Μαλουνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελεντζινά Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Μαλούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Αχούρια Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαργαριτίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαργαριτίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 11Α - 17/01/1953

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταβόθρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλοδίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαργαριτίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαργαρίτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαργαριτίου

Ο οικισμός Καλοδίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαργαριτίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαργαρίτιον από την κοινότητα Μαργαριτίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεσοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από την κοινότητα Καρτερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοκοκκιά αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόδρα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαρακιά αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάναινα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοδίκι αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρφιον αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κόδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καλοδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μαζαρακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μαργαρίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πάναινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μηλοκοκκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μεσοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μόρφιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ματζαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ματζαρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Σκλιάβη αποσπάται από την κοινότητα Σκλιάβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Ματζάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αρσένιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Αρσενίου

Κ. Αγίου Αρσενίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ματζαρίου

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυπάρισσον

Ο οικισμός Σκλιάβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αρσένιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυπαρίσσου

Κ. Κυπαρίσσου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Αρσενίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σμπόκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρίσσου

05/04/1981

Ο οικισμός Σμπόκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Αρσένιος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπάρισσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρουδίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαυρουδίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Παραποτάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1955

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοποτάμου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μεσοποτάμου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Μεσοποτάμου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Μούρτου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μούρτου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μούρτος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σύβοτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Συβότων

Κ. Συβότων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μούρτου

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1954

Ο οικισμός Βραχωνάς αποσπάται από την κοινότητα Βραχωνά και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Βραχωνάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σύβοτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συβότων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύλων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μύλων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μύλοι στον οικισμό Σμέρτος

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σμέρτου

Κ. Σμέρτου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μύλων

14/03/1971

Ο οικισμός Μύλοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμέρτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Σελευκείας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Νέας Σελευκείας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Σελευκείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Σελεύκεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Νεοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 17/01/1953

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μηνίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράϊδα

Ο οικισμός Σκουπίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νουνεσατίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Νουνεσατίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψάκας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ντόλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ντόλιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Ντόλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαδουλίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξεχώρου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ξεχώρου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 153Α - 17/04/1939

Ο οικισμός Ξέχωρο Μέμκου αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ξεχώρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δάφνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξεχώρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Ξέχωρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηρολόφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ξηρολόφου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουναρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παγκρατίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παγκρατίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παγκράτι της κοινότητας διορθώνεται σε Παγκράται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παγκρατών

Κ. Παγκρατών (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παγκρατίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παγκράται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκάστρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παλαιοκάστρου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παλαιοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Μουζάκη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δονάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαμπά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παλαμπά (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαμπάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραμυθιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παραμυθιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Παραμυθιάς

Δ. Παραμυθιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Παραμυθιάς

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1954

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελευθεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Παραμυθιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίκα αποσπάται από την κοινότητα Γκρίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαταριά αποσπάται από την κοινότητα Ελαταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα Καρβουναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Καρβουναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώτιον αποσπάται από την κοινότητα Καριωτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Ξηρολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από την κοινότητα Ξηρολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράται αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησίαι αποσπάται από την κοινότητα Πέντε Εκκλησιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετούσι αποσπάται από την κοινότητα Πετουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πετροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτή αποσπάται από την κοινότητα Πλακωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Προδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Προδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλονίκη αποσπάται από την κοινότητα Σαλονίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβαστό αποσπάται από την κοινότητα Σεβαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από την κοινότητα Ψάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από την κοινότητα Ψάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραμυθία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σουλίου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Γκρίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Δονάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καριώτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πετροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ελαταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Σεβαστό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πετούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πλακωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Σαλονίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Παγκράται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παραποτάμου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παραποτάμου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρουδίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1955

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραπόταμος από την κοινότητα Μαυρουδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παραποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παραποτάμου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παραπόταμος από την κοινότητα Παραποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα Δράμεσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Δράμεσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα Κορίτιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από την κοινότητα Κορίτιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Κορίτιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα Κορίτιανης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από το δήμο Ηγουμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδουλίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Κάτω Κορίτιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Δριμίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πάργας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πάργας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάργας

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Πάργας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Πέντε Εκκλησιών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πέντε Εκκλησιών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πέντε Εκκλησιές της κοινότητας διορθώνεται σε Πέντε Εκκλησίαι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πέρδικας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πέρδικας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Ο οικισμός Κεφαλάρι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αρίλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέρδικας

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Καραβοστάσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέρδικας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετουσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πετουσίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετούσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετροβίτσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πετροβίτσας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πέτσιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πέτσιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Σαράτιον αποσπάται από την κοινότητα Σαρατίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Πέτσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόβρυση

Ο οικισμός Σαράτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύλοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυόβρυσης

Κ. Κρυόβρυσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέτσιανης

ΦΕΚ 86Α - 03/07/1986

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαδουλίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πηγαδουλίων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Ντόλιανη αποσπάται από την κοινότητα Ντόλιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ντόλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γεροπλάτανος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλαισίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πλαισίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Κώτσικα αποσπάται από την κοινότητα Κώτσικας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κώτσικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Πλαίσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλακωτής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πλακωτής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλακωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλαταριάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πλαταριάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Σκεπεστό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρύση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από την κοινότητα Σκορπιώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα Φασκομηλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλαταριάς

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φασκομηλιάς

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φασκομηλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλαταριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Συβότων

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συβότων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πόβλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πόβλας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Πόβλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελώνος

Κ. Αμπελώνος (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πόβλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προδρομίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Προδρομίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 3Α - 13/01/1969

Ο οικισμός Δαφνούλα προσαρτάται στην κοινότητα Προδρομίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραβενής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ραβενής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραβενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραγίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ραγίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιφλίκι Ράγιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρίζιαννης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ρίζιαννης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Ρίζιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαγιάδας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σαγιάδας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Λιόψη αποσπάται από την κοινότητα Λιόψης και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λιόψη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαγιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σαγιάδας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασπροκκλήσι από την κοινότητα Ασπροκκλησίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κεστρίνη αποσπάται από την κοινότητα Κεστρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα Ραγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαγιάδα αποσπάται από την κοινότητα Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμέρτος αποσπάται από την κοινότητα Σμέρτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σμέρτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Σαγιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Ασπροκκλήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Κεστρίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σαλονίκι (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σαλονίκι (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαλονίκι της κοινότητας διορθώνεται σε Σαλονίκη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαλονίκης

Κ. Σαλονίκης (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σαλονίκι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαλονίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμονίδας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σαμονίδας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαμονίδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σανμηρίζης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σανμηρίζης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σανμηρίζα της κοινότητας διορθώνεται σε Σεμερίζα

Αναγνώριση του οικισμού Μπεντελένιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σανμηρίζης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σεμερίζης

Κ. Σεμερίζης (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σανμηρίζης

Ο οικισμός Μαντελέκον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτιανης

Ο οικισμός Μπεντελένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρατίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σαρατίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Σαράτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πέτσιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σεβαστού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σεβαστού (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σεβαστό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σέλλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σέλλιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγιάς (Κοιμήσεως Θεοτόκου) της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παγανιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Σέλλιανης

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σέλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σέλλιανης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Νέα Σέλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυσταλλοπηγή

Ο οικισμός Σέλλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαύρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυσταλλοπηγής

Κ. Κρυσταλλοπηγής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέλλιανης

ΦΕΚ 177Α - 13/08/1956

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Μαύρα στον οικισμό Κεφαλόβρυσον

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Παγανιών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Μαύρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σίδερης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σίδερης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 197Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίδερη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκανδάλου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σκανδάλου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Δελβίτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Εικόνισμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανδρότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχέροντα

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχέροντα

Ο οικισμός Σκάνδαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχέροντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκλιάβης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σκλιάβης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Σμόκια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Σκλιάβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ματζαρίου


Κ. Σκορπιώνας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σκορπιώνας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαταριάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκουπίτσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σκουπίτσας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Σκουπίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεστρίνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεστρίνης

Κ. Κεστρίνης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκουπίτσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεστρίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σολοπιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σολοπιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Σολοπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γολάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουλίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαμονίδα από την κοινότητα Σαμονίδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αυλότοπος αποσπάται από την κοινότητα Αυλοτόπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκουλιοί αποσπάται από την κοινότητα Κουκουλιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα Τσαγγαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φροσύνη αποσπάται από την κοινότητα Φροσύνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουκουλιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αυλότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Φροσύνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σουλίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σαμονίδα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παραμυθία από το δήμο Παραμυθιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίκα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δονάτος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώτιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησίαι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβίτσα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαταριά αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβαστό αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετούσι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλονίκη αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράται αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρότοπος αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκή αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάνδαλον αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλιοί αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλότοπος αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φροσύνη αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Δαφνούλα του δήμου καταργείται.


Κ. Σπαθαραίων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σπαθαραίων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

16/10/1940

Ο οικισμός Κοκκινοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μάντουκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 153Α - 24/10/1983

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σπαθαραίοι στον οικισμό Μόρφιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόρφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυροχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σταυροχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Σταυροχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Δ. Συβότων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πλαταριά από την κοινότητα Πλαταριάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από την κοινότητα Αργυροτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρότοπος αποσπάται από την κοινότητα Αργυροτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από την κοινότητα Συβότων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από την κοινότητα Φασκομηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα Φασκομηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Πλαταριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πλαταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Αργυρότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τουρκοπαλούκου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Τουρκοπαλούκου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Τουρκοπαλούκου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας


Κ. Τρικορύφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Τρικορύφου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρικόρυφον από το δήμο Φιλιατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φράγμα Καλαμά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικορύφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Φράγμα Καλαμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσαγγαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Τσαγγαρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσαμαντά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Τσαμαντά (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καμίτσανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσαμαντά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμίτσανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Τσαμαντάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσαρακλιμανίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

Κ. Τσαρακλιμανίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας από την επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσαρακλιμάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιάμπελα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλιαμπέλων

Κ. Παλιαμπέλων (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσαρακλιμανίου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Παλιάμπελα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλιαμπέλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσουρίλλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Τσουρίλλας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσουρίλλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλέας

Κ. Αμυγδαλέας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσουρίλλας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Αμυγδαλέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμυγδαλέας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αβαρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φανερωμένης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φανερωμένης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φασκομηλιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φασκομηλιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαταριάς

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φασκομηλιά από την κοινότητα Πλαταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από την κοινότητα Πλαταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκορπιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συβότων

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συβότων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φατηρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φατηρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Φατηρίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Φατήριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερασοχωρίου

Κ. Κερασοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φατηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Μαυρονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φιλιατών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φιλιατών

Δ. Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φιλιατών

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα Τρικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσέλλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρικορύφου

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσέλλας

ΦΕΚ 197Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Σίδερης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελών αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαβούριον αποσπάται από την κοινότητα Βαβουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσέλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιρομέριον αποσπάται από την κοινότητα Γιρομερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολά αποσπάται από την κοινότητα Γολάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδοβίστα αποσπάται από την κοινότητα Γολάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ξέχωρον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίταινα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοκολακάτικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κεραμίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσσυβάτικα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσατσουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινολιθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινολιθάρι αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινολιθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρεμάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρεμαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσον αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λια αποσπάται από την κοινότητα Λιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίστα αποσπάται από την κοινότητα Λίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεντζινά Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα Μαλουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλούνιον αποσπάται από την κοινότητα Μαλουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχούρια Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα Μαλουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξέχωρον αποσπάται από την κοινότητα Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δονάτος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαμπάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαμπά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώτσικα αποσπάται από την κοινότητα Πλαισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαίσιον αποσπάται από την κοινότητα Πλαισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδουλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβενή αποσπάται από την κοινότητα Ραβενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτανιά αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίδερη αποσπάται από την κοινότητα Σίδερης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα Τρικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγμα Καλαμά αποσπάται από την κοινότητα Τρικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίτσανη αποσπάται από την κοινότητα Τσαμαντά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμαντάς αποσπάται από την κοινότητα Τσαμαντά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα Φανερωμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινίκιον αποσπάται από την κοινότητα Φοινικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παλαιοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αγία Τριάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σιτανιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σμέρτος αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαγιάδα αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροκκλήσι αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεστρίνη αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Φοινίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φοινίκου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φοινίκου της κοινότητας διορθώνεται σε Φοινίκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φοινικίου

Κ. Φοινικίου (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φοινίκου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φοινίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φροσύνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φροσύνης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φροσύνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χόϊκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Χόϊκας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχέροντα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψάκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ψάκας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από την κοινότητα Νουνεσατίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Νικολίτσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ψάκα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται