ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβρακόντε (Λασιθίου)

ΦΕΚ 288Α - 24/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβρακόντες από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουδουμαλιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Κουδουμαλιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αβρακόντες της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβρακόντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Τριάδος (Λασιθίου)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Ζήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα Ζήρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουφονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δασονάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Αχλάδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

14/03/1971

Ο οικισμός Δασονάριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Κουφονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αντωνίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αντώνιος από την κοινότητα Λατσίδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανάλι αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικολάκια αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βούτες αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κανάλι της κοινότητας διορθώνεται σε Κουνάλιον

Ο οικισμός Βούτες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νικολάκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Βασίλειος Βιάννου

Ο οικισμός Πεύκος προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου

Ο οικισμός Κρεββατάς προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου

Ο οικισμός Μονή Άρβη προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεύκου

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Αγίου Βασιλείου Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Αγίου Γεωργίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος

Ο οικισμός Αβρακόντες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Κουδουμαλιά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Πλαθιανό προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 288Α - 24/08/1931

Ο οικισμός Αβρακόντες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβρακόντε

Ο οικισμός Κουδουμαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αβρακόντε

07/04/1951

Ο οικισμός Πλαθιανό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φέρμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Φωτιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσουνάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

14/03/1971

Ο οικισμός Καλύβα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 22Α - 28/02/1984

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Ιωάννης στον οικισμό Κουτσουνάριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσουνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Φέρμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος

Ο οικισμός Μέσα Λασηθάκι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Μονή Κρουσταλλένιας προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Μέσα Λασήθι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος στον οικισμό Μέσα Λασήθι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μέσα Λασηθίου

Κ. Μέσα Λασηθίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Μονή Κρουσταλλένιας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μέσα Λασήθι της κοινότητας διορθώνεται σε Μέσα Λασίθιον

Το όνομα του οικισμού Μέσα Λασηθάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Μέσα Λασιθάκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μέσα Λασιθίου

Κ. Μέσα Λασιθίου (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μέσα Λασηθίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέσα Λασίθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο οικισμός Μέσα Λασιθάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος από την κοινότητα Μέσα Λασηθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Κρουσταλλένιας αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λασηθίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Κρουσταλλένιας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Νικολάου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Νικόλαος

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πατερίδες προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ατσιμπραγά προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πισσίδες προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαρδάτος προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κατσίκια προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ελληνικά προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

16/05/1928

Ο οικισμός Σταυρός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαρδάτος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αλευρικά και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

16/10/1940

Ο οικισμός Ατσιμπραγά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πατερίδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλευρικά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πισσίδες του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Πάντες (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πίσσιδος και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρουχάς αποσπάται από την κοινότητα Βρουχά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Βρουχά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίσμα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυδών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρικιανόν αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιορέτζηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρνέλληδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεπόνηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Ποτάμοι αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρό Νερό αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσακιανά αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Ποτάμοι αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζένια αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσαπιδιά αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτί αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίστρον αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρούστας αποσπάται από την κοινότητα Κρούστα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράκος αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Πρίνοι αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωρονικήτας αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνα αποσπάται από την κοινότητα Πρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλιχάδια αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χονδροβολάκοι αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάπαι αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαρόν αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριτσά αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσα Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρδάτι αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμουριανά αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργιέλιον αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίσμα αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοκάμωται αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βρυονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτσινιανός αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούβλος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Σίσιον αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερά Ξύλα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρετίου αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεληνάρι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράσι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιοφύρι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μιλάτου αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περονίδες αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμεριάκος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σείσι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φινοκαλιά αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάμπελα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλακκος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνες αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νοφαλιάς αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγέννησα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νισπήτας αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσόπουλος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουδούμαλος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδράβαστος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Ατζιμπράγα και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Κερατίδια και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Βραχασίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Αγίου Στεφάνου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Στέφανος

Ο οικισμός Αόρι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

Ο οικισμός Πεύκοι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

ΦΕΚ 116Α - 10/06/1927

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεύκων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μακρύ Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

14/03/1971

Ο οικισμός Αόρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Μακρύ Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυρών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμυρά

Ο οικισμός Κεφαλοβρύσιον προσαρτάται στην κοινότητα Αμυρών

Ο οικισμός Βαχός προσαρτάται στην κοινότητα Αμυρών

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Ο οικισμός Κεφαλοβρύσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλοβρυσίου

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαχού

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Αμυρών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Ανατολής (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανατολή

Ο οικισμός Καλόγερος προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολής

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αμμουδάραι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Στόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Ανατολή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμουδάραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Νέα Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Βιάννος

Ο οικισμός Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βιάννου

Ο οικισμός Αγία Μονή προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βιάννου

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βιάννου

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Άνω Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Αρμένων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμένοι

Ο οικισμός Δρογκάρι προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Μέσα Απίδιον προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Τσιπά προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Μονή Καψά προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Καλός Λάκκος προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Έξω Απίδιον προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Ιτέα προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Περιβολάκια προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

ΦΕΚ 162Α - 16/08/1928

Ο οικισμός Μέσα Απίδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέσα Απιδίου

Ο οικισμός Έξω Απίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μέσα Απιδίου

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μέσα Απιδίου

Ο οικισμός Δρογκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μέσα Απιδίου

ΦΕΚ 85Α - 04/04/1933

Ο οικισμός Τσιπά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μέσα Απιδίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρόλιθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρμένων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Ασπρόλιθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλάδια από την κοινότητα Σκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιμουριώτης αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παρασπόριον αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρασπόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αχλάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κιμουριώτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαχού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαχός από την κοινότητα Αμυρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Βαχού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Βουλισμένης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουλισμένη

Ο οικισμός Βούτες προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Νικολάκια προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Ξηρολίμνη προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Φραθιά προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Νικολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Βούτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βραχασίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βραχάσι

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Βραχασίου

Ο οικισμός Σείσι προσαρτάται στην κοινότητα Βραχασίου

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραχασίου

Αναγνώριση του οικισμού Καρτσινιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραχασίου

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Σίσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραχασίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραχασίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σεληνάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραχασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Επάνω Σίσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Σεληνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Σείσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Καρτσινιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 57Α - 15/03/2006

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βραχάσι από το δήμο Νεαπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρουχά (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρουχάς

Ο οικισμός Μεσαρμί προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μασχάλι προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Χωματόβουνα προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Πλακομούρι προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Σέλλες προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μονή Αγριλιάς προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μπάντουρα προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Λούμας προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μωρονικήτας προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Σκοινιά προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βρουχάς στον οικισμό Λούμας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λούμα

Κ. Λούμα (Λασιθίου)

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρουχά

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Βρουχάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρουχά

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μπάντουρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Χωματόβουνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

16/05/1928

Ο οικισμός Μεσαρμί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μασχάλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγριλιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλακομούρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραμανλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Σκοινιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκοινιάς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λούμας στον οικισμό Κάτω Λούμας

Ο οικισμός Λούμας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραμανλή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Λούμας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λούμας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σέλλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μωρονικήτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρουχά (Λασιθίου)

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρουχάς από την κοινότητα Λούμα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάντουρα αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χωματόβουνα αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Χωματόβουνα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Μπάντουρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρουχάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρύσες

Ο οικισμός Ρουσαπιδιά προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Αρκουδάς προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Αμυγδάλοι προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστών προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Γαϊδούρο προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Μονή Κουφής Πέτρας προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Ζένια προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γαϊδούρο της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Αμυγδάλοι

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Κουφής Πέτρας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 241Α - 15/07/1930

Ο οικισμός Ζένια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζενίων

Ο οικισμός Αρκουδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζενίων

Ο οικισμός Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζενίων

Ο οικισμός Άνω Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζενίων

Ο οικισμός Ρουσαπιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζενίων

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστών της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γιοφύρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρυσών

Αναγνώριση του οικισμού Δράσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρυσών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιοφύρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Δράσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γδοχίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γδόχια από την κοινότητα Μύρτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βάτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γδοχίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γδόχια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννιτσίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννίτσι από την κοινότητα Κεντρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Ο οικισμός Γιαννίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαϊνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαϊνιάς

Κ. Βαϊνιάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννιτσίου

ΦΕΚ 37Α - 12/02/1973

Ο οικισμός Βαϊνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρα-Λυγιάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 234Α - 17/10/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρα Λυγιά από το δήμο Ιεραπέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Ο οικισμός Γρα Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελούντας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελούντα

Ο οικισμός Πηνές προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Σπιναλόγκα προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Χαυγάς προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πηνές της κοινότητας διορθώνεται σε Επάνω Πιναί

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Ελούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρικιανόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πιναί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Σχίσμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ελούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ελούντα στον οικισμό Επάνω Ελούντα

Ο οικισμός Ελούντα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιφλίκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φουρνής

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Σπιναλόγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλυδών (νησίς)

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Επάνω Ελούντα στον οικισμό Σχίσμα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σχίσμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καλυδών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαυρικιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έξω Λακωνίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έξω Λακώνια

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Λακωνίων

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρητσάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Έξω Λακώνια της κοινότητας διορθώνεται σε Έξω Λακκώνια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Κ. Έξω Λακκωνίων (Λασιθίου)

Αναγνώριση του οικισμού Καρτέρηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Βλάχηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαρνέλληδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Φιορέτζηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Πεπόνηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Έξω Λακωνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιορέτζηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Έξω Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαρνέλληδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πεπόνηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καρτέρηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βλάχηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έξω Μουλιανών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έξω Μουλιανά

Ο οικισμός Μέσα Μουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Μουλιανών

Ο οικισμός Λιόπετρο προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Μουλιανών

Ο οικισμός Καλαβρός προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Μουλιανών

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Μέσα Μουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέσα Μουλιανών

Ο οικισμός Καλαβρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μέσα Μουλιανών

16/05/1928

Ο οικισμός Λιόπετρο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έξω Μουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έξω Ποτάμων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έξω Ποτάμοι

Ο οικισμός Μέσα Ποτάμοι προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Ποτάμων

Ο οικισμός Ρουσσακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Ποτάμων

Ο οικισμός Αργυρό Νερό προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Ποτάμων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έξω Ποτάμοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αργυρό Νερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ρουσσακιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μέσα Ποτάμοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζάκρου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζάκρος

Ο οικισμός Κλησίδι προσαρτάται στην κοινότητα Ζάκρου

Ο οικισμός Χοχλακιές προσαρτάται στην κοινότητα Ζάκρου

Ο οικισμός Κελλάρια προσαρτάται στην κοινότητα Ζάκρου

Ο οικισμός Αζοκέραμος προσαρτάται στην κοινότητα Ζάκρου

Ο οικισμός Αδραβάστοι προσαρτάται στην κοινότητα Ζάκρου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ζάκρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζάκρου

ΦΕΚ 120Α - 04/08/1962

Ο οικισμός Χοχλακιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζάκρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Κελλάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Αδραβάστοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Αζοκέραμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Κλησίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Κάτω Ζάκρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζενίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 241Α - 15/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζένια από την κοινότητα Βρυσών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρκουδάς αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρουσαπιδιά αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Ο οικισμός Αρκουδάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αδριανός

16/10/1940

Ο οικισμός Άνω Αμυγδάλοι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοιλιάρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζενίων

Αναγνώριση του οικισμού Θεριανόπουλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζενίων

14/03/1971

Ο οικισμός Θεριανόπουλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοιλιάρης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αμυγδάλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζενίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ζένια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ρουσαπιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζήρου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζήρος

Ο οικισμός Καλό Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Ζήρου

Ο οικισμός Αχλάδι προσαρτάται στην κοινότητα Ζήρου

Ο οικισμός Χαμαίτουλον προσαρτάται στην κοινότητα Ζήρου

Ο οικισμός Λέθι προσαρτάται στην κοινότητα Ζήρου

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στην κοινότητα Ζήρου

16/05/1928

Ο οικισμός Λέθι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζήρος της κοινότητας διορθώνεται σε Ζίρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζίρου

Κ. Ζίρου (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζήρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ξερόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζίρου

Αναγνώριση του οικισμού Λαμνώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζίρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζίρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ειρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζίρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζίρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λεύκης

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Λαμνώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Χαμαίτουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιεραπέτρας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιεράπετρα

Ο οικισμός Λιμήν Ιεράπετρας προσαρτάται στην κοινότητα Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Γρα Λυγιά προσαρτάται στην κοινότητα Ιεραπέτρας

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ιεράπετρας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιεραπέτρας

Δ. Ιεραπέτρας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 234Α - 17/10/1950

Ο οικισμός Γρα Λυγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρα-Λυγιάς

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή (Γαϊδουρονήσιον) (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμοι και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Κεφάλα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Ο οικισμός Γρα Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα Γρα-Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Ο οικισμός Κεντρί αποσπάται από την κοινότητα Κεντρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Κεντρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα Κεντρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 37Α - 12/02/1973

Ο οικισμός Βαϊνιά αποσπάται από την κοινότητα Βαϊνιάς και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγιασμένος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλαι αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθοκοτσανά αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελάκανον αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουνάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φέρμα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάραι αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γδόχια αποσπάται από την κοινότητα Γδοχίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Γδοχίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακαλεύριον αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμάντης αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσαι αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθί αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμαύκα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρυπτή αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυλιά αποσπάται από την κοινότητα Μακρυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσελέροι αποσπάται από την κοινότητα Μεσελέρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνιές αποσπάται από την κοινότητα Μουρνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα Μουρνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύθοι αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μινός αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορνιάς αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδιον αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρίλης αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπάνες αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχεία Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακούρα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καημένος αποσπάται από την κοινότητα Ρίζης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουράς αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρος Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάπιθος αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριανός αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύ Γιαλός αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Λακούδια και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροκαμάρα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Ψαρή και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 239Α - 09/11/2011

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας


Δ. Ιτάνου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαίκαστρον από την κοινότητα Παλαικάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζάκρος αποσπάται από την κοινότητα Ζάκρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλάρια αποσπάται από την κοινότητα Ζάκρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδραβάστοι αποσπάται από την κοινότητα Ζάκρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζοκέραμος αποσπάται από την κοινότητα Ζάκρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλησίδι αποσπάται από την κοινότητα Ζάκρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζάκρος αποσπάται από την κοινότητα Ζάκρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσίδιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκάθια αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοχλακιές αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητάτον αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτύδια αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριαμάδι αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύδια αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπλού αποσπάται από την κοινότητα Παλαικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζάκρου

Ο νέος οικισμός Ξεροκαμπιάς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζάκρου

Ο νέος οικισμός Σφάκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζάκρου

Ο νέος οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαικάστρου

Ο νέος οικισμός Κουρεμένος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαικάστρου

Ο νέος οικισμός Χιώνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαικάστρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Χιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Χοχλακιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Τοπλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Λύδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αγκάθια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ξεροκαμπιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κουρεμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μερτύδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αδραβάστοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κάτω Ζάκρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αζοκέραμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ζάκρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κλησίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κυριαμάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μητάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Βρυσίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Παλαίκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κελλάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καβουσίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καβούσι

Ο οικισμός Παχειά Άμμος προσαρτάται στην κοινότητα Καβουσίου

Ο οικισμός Βασιλική προσαρτάται στην κοινότητα Καβουσίου

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στην κοινότητα Καβουσίου

ΦΕΚ 262Α - 22/09/1925

Ο οικισμός Παχειά Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παχειάς Άμμου

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παχειάς Άμμου

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παχειάς Άμμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ξεράμπελα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Δρακαλεύριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Μέλισσαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Τσαμάντης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Σαλονικίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Σόπατα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Τράπεζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβουσίου

14/03/1971

Ο οικισμός Ξεράμπελα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαλονικίας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σόπατα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τράπεζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρακαλεύριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Τσαμάντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μέλισσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμαύκας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαμαύκα

Ο οικισμός Ψαθί προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμαύκας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αμμούδας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμαύκας

Αναγνώριση του οικισμού Ανώγεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμαύκας

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμαύκας

14/03/1971

Ο οικισμός Αμμούδας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ανώγεια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαθί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καλαμαύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλάμι

Ο οικισμός Κάτω Σύμη προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

Ο οικισμός Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

Ο οικισμός Συκολόγος προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Κάτω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Ο οικισμός Συκολόγος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκολόγου

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Καλαμίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Καλού Χωρίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλόν Χωρίον

Ο οικισμός Πρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Πρίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρίνας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλού Χωρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα Κεντρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεντρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ίστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλού Χωρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φορτί και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φορτί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ίστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμινακίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμινάκι από την κοινότητα Ψυχρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμινάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κανένε (Λασιθίου)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κανένε από την κοινότητα Χανδρά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαβέλοι αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαμαύκι αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παντέλι αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από την κοινότητα Λιθήνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουρτούλοι αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Ο οικισμός Τουρτούλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνίας

16/10/1940

Ο οικισμός Παντέλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 18/02/1947

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παππαγιαννάδων

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παππαγιαννάδων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κανένε της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

Ο οικισμός Βαβέλοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Πραισός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πραισού

Κ. Πραισού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κανένε

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Πραισός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Καλαμαύκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυδίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρύδι

Ο οικισμός Χώνος προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

Ο οικισμός Κατσιδώνιον προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

Ο οικισμός Παλαιό Μητάτο προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

Ο οικισμός Μαγκασάς προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

Ο οικισμός Σίτανος προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

Ο οικισμός Μυσιργιού προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Ο οικισμός Μυσιργιού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυσιργιούς

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυσιργιούς

Ο οικισμός Παλαιό Μητάτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυσιργιούς

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυσιργιούς

Ο οικισμός Μαγκασάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυσιργιούς

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1933

Ο οικισμός Κατσιδώνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσιδωνίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυδίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ζάκανθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυδίου

ΦΕΚ 139Α - 27/05/1952

Ο οικισμός Σίτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιδωνίου

31/12/1954

Ο οικισμός Ζάκανθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιδωνίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 140Α - 17/05/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρύδι από την κοινότητα Καστελίου Φουρνής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αρετίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυδίου

ΦΕΚ 286Α - 05/10/1973

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από την κοινότητα Φουρνής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Μονή Αρετίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστελλίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστέλλι

Ο οικισμός Καρύδι προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Δουργιά προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Μονή Αρέτι προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Σύρμεσο προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Μονή Καρδαμούτσας προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αρέτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Καρδαμούτσας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 206Α - 09/10/1928

Ο οικισμός Δουργιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστέλλι της κοινότητας διορθώνεται σε Καστέλιον Φουρνής

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστελίου Φουρνής

Κ. Καστελίου Φουρνής (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστελλίου

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φουρνής

ΦΕΚ 140Α - 17/05/1948

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατσιδωνίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσιδώνιον από την κοινότητα Καρυδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σανδάλιον αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 139Α - 27/05/1952

Ο οικισμός Σίτανος αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

31/12/1954

Ο οικισμός Ζάκανθος αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Ζάκανθος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Σανδάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κατσιδώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βιάννος από την κοινότητα Χόνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Κάτω Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Κάτω Μετοχίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μετόχι από την κοινότητα Ψυχρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γεροντομουρί αποσπάται από την κοινότητα Ψυχρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Γεροντομουρί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Χαράλαμπος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Σύμης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Σύμη από την κοινότητα Πεύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Κάτω Σύμης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Χωρίον

Ο οικισμός Επάνω Χωρίον προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας

Ο οικισμός Παπαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Θρυπτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας

19/03/1961

Ο οικισμός Επάνω Χωρίον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Χωρίον της κοινότητας

Ο οικισμός Παπαδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Χωρίον της κοινότητας

Ο οικισμός Επισκοπή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Χωρίον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θρυπτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Χωριό

Ο οικισμός Επάνω Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου

ΦΕΚ 206Α - 09/10/1928

Ο οικισμός Δουργιά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κάτω Χωριό της κοινότητας μετονομάζεται σε Φουρνή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φουρνής

Ο οικισμός Επάνω Χωριό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φουρνή της κοινότητας Φουρνής

Κ. Φουρνής (Λασιθίου)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δουργιά της κοινότητας διορθώνεται σε Δοριαί

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα Καστελίου Φουρνής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 286Α - 05/10/1973

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεντρίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεντρί

Ο οικισμός Καπίστρι προσαρτάται στην κοινότητα Κεντρίου

Ο οικισμός Γιαννίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Κεντρίου

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης προσαρτάται στην κοινότητα Κεντρίου

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καπίστρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Ο οικισμός Κεντρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλοβρυσίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλοβρύσιον από την κοινότητα Αμυρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Κεφαλοβρυσίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Κρητσάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρητσά

Ο οικισμός Μαρδάτι προσαρτάται στην κοινότητα Κρητσάς

Ο οικισμός Τάπαις προσαρτάται στην κοινότητα Κρητσάς

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρητσάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρητσά της κοινότητας διορθώνεται σε Κριτσά

Το όνομα του οικισμού Τάπαις της κοινότητας διορθώνεται σε Τάπαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κριτσάς

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κριτσάς (Λασιθίου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρητσάς

ΦΕΚ 212Α - 06/07/1946

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέσα Λακκωνίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καθαρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμμουδάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

Αναγνώριση του οικισμού Θεολόγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάλυβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

Αναγνώριση του οικισμού Ρούσα Λίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τάπαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καθαρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κριτσά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ρούσα Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαρδάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρούστα (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρούστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρούστας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρυά από την κοινότητα Ρουκάκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Ρουκάκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα Ρουκάκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκορδίλον αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Μάμας της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρυά της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Κρυά

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Κρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Επάνω Κρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κάτω Κρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Σκορδίλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 292Α - 10/11/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγού από την κοινότητα Τζερμιάδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πινακιανό αποσπάται από την κοινότητα Τζερμιάδου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο οικισμός Πινακιανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάστρου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάστρος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιον Πνεύμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Λάστρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λατσίδας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λατσίδα

Ο οικισμός Ανώγεια προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Τσαμπί προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Κανάλι προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Κανάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ζούρβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

Αναγνώριση του οικισμού Αγόροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

Αναγνώριση του οικισμού Αγκιναρσέλλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

Αναγνώριση του οικισμού Σώπατα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

19/03/1961

Ο οικισμός Σώπατα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγκιναρσέλλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λεύκης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζίρος από την κοινότητα Ζίρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούδουρας αποσπάται από την κοινότητα Απιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Απιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Απίδιον αποσπάται από την κοινότητα Απιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Απίδιον αποσπάται από την κοινότητα Απιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόλιθος αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ζίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Ζίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμνώνιον αποσπάται από την κοινότητα Ζίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Ζίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμαίτουλον αποσπάται από την κοινότητα Ζίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Ζίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελιώνας αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Παππαγιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα Παππαγιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορίον αποσπάται από την κοινότητα Παππαγιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από την κοινότητα Παππαγιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουφονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Βορίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Γούδουρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Λαμνώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ασπρόλιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Χαμαίτουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μέσα Απίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Έξω Απίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ζίρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κατελιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιθήνων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιθήνες

Ο οικισμός Αζάλι προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

Ο οικισμός Σκλάβοι προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

Ο οικισμός Βορύ προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

Ο οικισμός Ανδρόμυλοι προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

Ο οικισμός Πηλαλήματα προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

Ο οικισμός Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Λιθήνων

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κανένε

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Λιθήνες της κοινότητας διορθώνεται σε Λιθίνες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιθινών

Ο οικισμός Λουτράκι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Λιθινών (Λασιθίου)

Αναγνώριση του οικισμού Βάγια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αντώνιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Τράχιλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Ρούσος Ποταμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Μαροιλά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Μαγκανιάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Λεπιδιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Καλά Πλάγια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Αναγνώριση του οικισμού Πεζούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λιθήνων

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Ο οικισμός Βορύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παππαγιαννάδων

ΦΕΚ 205Α - 16/06/1930

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβολακίων

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολακίων

Ο οικισμός Πεζούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολακίων

16/10/1940

Ο οικισμός Πηλαλήματα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βάγια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλά Πλάγια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λεπιδιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαγκανιάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαροιλά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρούσος Ποταμός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τράχιλας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαγκάδα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Ανδρόμυλοι της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθινών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμνών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λίμνες

Ο οικισμός Δύο Πρίνοι προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνών

Ο οικισμός Καλός Λάκκος προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνών

Ο οικισμός Δράκος προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνών

Ο οικισμός Λουσέστο προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνών

Ο οικισμός Αγία Πελαγία προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνών

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δράκος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δύο Πρίνοι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλός Λάκκος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λουσέστο της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ιωάννης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερατίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνών

Αναγνώριση του οικισμού Δράκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνών

Αναγνώριση του οικισμού Δύο Πρίνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνών

Αναγνώριση του οικισμού Καλός Λάκκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνών

14/03/1971

Ο οικισμός Κερατίδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δράκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δύο Πρίνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακρύ Γιαλού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κουτσουράς από την κοινότητα Σταυροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύ Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριανός αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάπιθος αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Σχινοκαψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρος Κόλυμπος αποσπάται από την κοινότητα Σχινοκαψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Σχινοκαψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Κουτσουράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μαύρος Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Λάπιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ανδριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μακρύ Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μακρυλιάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 302Α - 01/12/1942

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυλιά από την κοινότητα Μεσελέρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρυλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλλών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάλλαις

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Μαλλών

Ο οικισμός Μονή Εξακουστής προσαρτάται στην κοινότητα Μαλλών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μάλλαις της κοινότητας διορθώνεται σε Μάλαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαλών

Κ. Μαλών (Λασιθίου)

Αναγνώριση του οικισμού Συκέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαλλών

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Εξακουστής της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συκέα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλών

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Μάλαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέων Μαλών

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρμακέτου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρμακέτο από την κοινότητα Τζερμιάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φαρσάρον αποσπάται από την κοινότητα Τζερμιάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαρσάρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο οικισμός Μαρμακέτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρωνίας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαρωνία

Ο οικισμός Τουρτούλοι προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνίας

Ο οικισμός Επάνω Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνίας

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνίας

Ο οικισμός Σωτήρα προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνίας

Ο οικισμός Σανδάλιον προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνίας

Ο οικισμός Σφακιά προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνίας

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κανένε

Ο οικισμός Τουρτούλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κανένε

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Ο οικισμός Τουρτούλοι αποσπάται από την κοινότητα Κανένε και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Σφακιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1933

Ο οικισμός Σανδάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιδωνίου

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Ο οικισμός Τουρτούλοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρτούλων

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουρτούλων

Ο οικισμός Επάνω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουρτούλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρωνία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσα Απιδίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 162Α - 16/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέσα Απίδιον από την κοινότητα Αρμένων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Έξω Απίδιον αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρογκάρι αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 85Α - 04/04/1933

Ο οικισμός Τσιπά αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Δρογκάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιπά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γούδουρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Απιδίου

ΦΕΚ 82Α - 19/05/1978

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Απιδίων

Κ. Απιδίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 82Α - 19/05/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μέσα Απιδίου

ΦΕΚ 92Α - 20/05/1985

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μέσα Απίδιον στον οικισμό Γούδουρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γούδουρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Έξω Απίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Μέσα Απίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσα Λακκωνίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 212Α - 06/07/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέσα Λακκώνια από την κοινότητα Κριτσάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κακοκάμωται και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Φλαμουριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαργιέλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Σχίσμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Χαμηλόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Λακκωνίων

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μέσα Λακκώνια στον οικισμό Χαμηλόν

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 137Β - 14/06/1952

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χαμηλόν στον οικισμό Φλαμουριανά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φλαμουριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαργιέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σχίσμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κακοκάμωται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσα Μουλιανών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέσα Μουλιανά από την κοινότητα Έξω Μουλιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλαβρός αποσπάται από την κοινότητα Έξω Μουλιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Καλαβρός της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλαβρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Μουλιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαβρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μέσα Μουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσελέρων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσελέροι

Ο οικισμός Μακρυλιά προσαρτάται στην κοινότητα Μεσελέρων

Ο οικισμός Τσαμαντουριανά προσαρτάται στην κοινότητα Μεσελέρων

16/10/1940

Ο οικισμός Τσαμαντουριανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 302Α - 01/12/1942

Ο οικισμός Μακρυλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσελέροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλάτου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μήλατος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μήλατος της κοινότητας διορθώνεται σε Μίλατος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μιλάτου

Κ. Μιλάτου (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηλάτου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Μιλάτου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιλάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Παραλία Μιλάτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουρνιών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουρνιές

Ο οικισμός Μονή Καρύδι προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνιών

Ο οικισμός Ρίζα προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνιών

Ο οικισμός Μινός προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνιών

Ο οικισμός Μύρτος προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνιών

Ο οικισμός Μύθοι προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνιών

Ο οικισμός Γδόχια προσαρτάται στην κοινότητα Μουρνιών

ΦΕΚ 121Α - 18/06/1927

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύρτου

Ο οικισμός Γδόχια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μύρτου

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρίζης

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Καρύδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βιάννου του νομού Λασιθίου και υπάγεται στην επαρχία Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καρύδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρνιών

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σύμη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρνιών

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Ο οικισμός Μύθοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύθων

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Μινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μύθων

Ο οικισμός Καρύδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μύθων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουρνιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άνω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύθων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύθοι από την κοινότητα Μουρνιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Μινός αποσπάται από την κοινότητα Μουρνιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρύδιον αποσπάται από την κοινότητα Μουρνιών και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ορνιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύθων

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύθων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύθοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ορνιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καρύδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυρσίνης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρσίνη από την κοινότητα Τουρλωτής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύρτου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 121Α - 18/06/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύρτος από την κοινότητα Μουρνιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γδόχια αποσπάται από την κοινότητα Μουρνιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βιάννου του νομού Λασιθίου και υπάγεται στην επαρχία Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Γδόχια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γδοχίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Μύρτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρτου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρτου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κοπάνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρτου

Αναγνώριση του οικισμού Γαβρίλης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύρτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Γαβρίλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Κοπάνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Νέος Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυσιργιούς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυσιργιού από την κοινότητα Καρυδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιό Μητάτο αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαγκασάς αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 62Β - 17/03/1952

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μυσιργιού στον οικισμό Παλαιό Μητάτο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μητάτου

Κ. Μητάτου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 62Β - 17/03/1952

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυσιργιούς

ΦΕΚ 77Α - 29/03/1952

Ο οικισμός Παλαιό Μητάτο της κοινότητας μετονομάζεται σε Μητάτον

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μυσιργιού της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Ο οικισμός Μαγκασάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσίδιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μητάτου

ΦΕΚ 198Α - 25/11/1994

Ο οικισμός Μητάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Βρυσίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεαπόλεως (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεάπολις

Ο οικισμός Δίλακκος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Μακρυγέννησα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αγαλιανό προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αδράβαστος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Κουρούνες προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Λιθόμανδρα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Κουδούμαλος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αμυγδαλιά προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Γούβες προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Περονίδες προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αχλαδάκι προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Μενεγή προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ρωμανόν προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Σούβλος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αγία Σοφία προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Περάμπελα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Πέτρος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Νικηθιανός προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Πατσόπουλο προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Νοφαλιάς προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Φινοκαλιά προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νικηθιανού

16/05/1928

Ο οικισμός Μενεγή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κερατίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Ακρυγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Νίσπητα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεαπόλεως

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυγδαλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέα

Ο οικισμός Αγία Σοφία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γούβες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ακρυγιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κερατίδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουδούμαλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μακρυγέννησα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πατσόπουλο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περάμπελα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περονίδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρωμανόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σούβλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νίσπητα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 149Α - 08/05/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νεαπόλεως

Δ. Νεαπόλεως (Λασιθίου)

ΦΕΚ 149Α - 08/05/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νεαπόλεως

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ξερά Ξύλα και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Κουδούμαλος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυγέννησα και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Πατσόπουλος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Περάμπελα και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Περονίδες και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Ρωμανός και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Σούβλος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

14/03/1971

Ο οικισμός Αγαλιανό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιθόμανδρα του δήμου καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νισπήτας και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Σίσιον αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεληνάρι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σείσι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτσινιανός αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιοφύρι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράσι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από την κοινότητα Μιλάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μιλάτου αποσπάται από την κοινότητα Μιλάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από την κοινότητα Νικηθιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Νικηθιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από την κοινότητα Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Χουμεριάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμεριάκος αποσπάται από την κοινότητα Χουμεριάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από την κοινότητα Καστελίου Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρετίου αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αυγό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μιλάτου

ΦΕΚ 57Α - 15/03/2006

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραχασίου

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχασίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρτσινιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αυγό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σούβλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Σίσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ξερά Ξύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μονή Αρετίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σεληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δράσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Γιοφύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Παραλία Μιλάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Περονίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Χουμεριάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σείσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φινοκαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Περάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δίλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κουρούνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νοφαλιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μακρυγέννησα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νισπήτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πατσόπουλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κουδούμαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αδράβαστος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Νέων Μαλών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μάλαι από την κοινότητα Μαλών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής αποσπάται από την κοινότητα Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από την κοινότητα Χριστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθοκοτσανά αποσπάται από την κοινότητα Χριστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελάκανον αποσπάται από την κοινότητα Χριστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μάλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μαθοκοτσανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Σελάκανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νικηθιανού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νικηθιανός από την κοινότητα Νεαπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Χουμεριάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 85Α - 04/04/1933

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χουμεριάκου

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Χουμεριάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορεινού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορεινόν

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σχοινοκάψαλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σχοινοκάψαλα της κοινότητας διορθώνεται σε Σχινοκάψαλα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ανδριανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινού

Αναγνώριση του οικισμού Αχλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινού

Αναγνώριση του οικισμού Καλυβίτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινού

ΦΕΚ 218Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχινοκαψάλων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανδριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Οροπεδίου Λασιθίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τζερμιάδον από την κοινότητα Τζερμιάδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αβρακόντες αποσπάται από την κοινότητα Αβρακόντε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κρουσταλλένιας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμινάκι αποσπάται από την κοινότητα Καμινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγού αποσπάται από την κοινότητα Λαγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακιανό αποσπάται από την κοινότητα Λαγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρσάρον αποσπάται από την κοινότητα Μαρμακέτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμακέτο αποσπάται από την κοινότητα Μαρμακέτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Λασίθιον αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λασιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Λασιθάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λασιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα Πλάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάς αποσπάται από την κοινότητα Ψυχρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχρό αποσπάται από την κοινότητα Ψυχρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κουδουμαλιά και προσάρτησή του στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Βιδιανής και προσάρτησή του στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Αναγνώριση του οικισμού Νικηφόρηδων και προσάρτησή του στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Αναγνώριση του οικισμού Σμαλιανό και προσάρτησή του στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου


Κ. Παλαικάστρου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαίκαστρον

Ο οικισμός Μονή Τοπλού προσαρτάται στην κοινότητα Παλαικάστρου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χωρίον Αγκαθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχια Μονής Τοπλού και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Μερτίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Διάφοροι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Παλαιοκάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Τοπλού της κοινότητας διορθώνεται σε Τοπλού

Ο οικισμός Διάφοροι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Παλαιοκάστρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχια Μονής Τοπλού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χωρίον Αγκαθιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μερτίδια της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λύδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Βάϊον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγκάθια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Μερτύδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

ΦΕΚ 120Α - 04/08/1962

Ο οικισμός Χοχλακιές αποσπάται από την κοινότητα Ζάκρου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Βάϊον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τοπλού της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κυριαμάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαικάστρου

ΦΕΚ 198Α - 25/11/1994

Ο οικισμός Μητάτον αποσπάται από την κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρυσίδιον αποσπάται από την κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαίκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιτάνου

Ο οικισμός Βρυσίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Αγκάθια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Χοχλακιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Μητάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Μερτύδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Κυριαμάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Λύδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Ο οικισμός Τοπλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παππαγιαννάδων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παππαγιαννάδες από την κοινότητα Χανδρά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βορύ αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βορύ της κοινότητας διορθώνεται σε Βορίον

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα

ΦΕΚ 25Α - 18/02/1947

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Κανένε και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από την κοινότητα Κανένε και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Βορίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρσά (Λασιθίου)

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παρσάς από την κοινότητα Χριστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Παρσάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταξοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεταξοχωρίου

Κ. Μεταξοχωρίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παρσά

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παχειάς Άμμου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 262Α - 22/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παχειά Άμμος από την κοινότητα Καβουσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παχειά Άμμος της κοινότητας διορθώνεται σε Παχεία Άμμος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παχείας Άμμου

Κ. Παχείας Άμμου (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παχειάς Άμμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παχείας Άμμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Παχεία Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιβολακίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 205Α - 16/06/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιβολάκια από την κοινότητα Λιθινών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πεζούλα αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πεζούλα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Περιβολάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολακίων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πεζούλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολακίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλόν Νερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεύκου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεύκος από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Κάτω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Σύμης

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Σύμης

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Πεύκου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Πεύκων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 116Α - 10/06/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεύκοι από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πιλαλήματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεύκων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψις και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεύκων

ΦΕΚ 70Α - 15/04/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πεύκοι στον οικισμό Ανάληψις

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άσπρος Ποταμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεύκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πισκοκεφάλου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πισκοκέφαλο

Ο οικισμός Μετόχι Σκλαβοδιάκος προσαρτάται στην κοινότητα Πισκοκεφάλου

Ο οικισμός Κάτω Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Πισκοκεφάλου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Μετόχι Σκλαβοδιάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Πισκοκέφαλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Κάτω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 394Α - 09/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πισκοκέφαλο από την κοινότητα Σητείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Σκλαβοδιάκος αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκλαβοδιάκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πισκοκεφάλου

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι Σκλαβοδιάκος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Σκλαβοδιάκος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Πισκοκέφαλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλάτης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάτη από την κοινότητα Ψυχρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρίνας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πρίνα από την κοινότητα Καλού Χωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρίζης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρίζα από την κοινότητα Μουρνιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βιάννου του νομού Λασιθίου και υπάγεται στην επαρχία Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καημένος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρίζης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σφακούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρίζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφακούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καημένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρουκάκας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρουκάκα

Ο οικισμός Δάφνη προσαρτάται στην κοινότητα Ρουκάκας

Ο οικισμός Άγιος Μάμας προσαρτάται στην κοινότητα Ρουκάκας

Ο οικισμός Κρυά προσαρτάται στην κοινότητα Ρουκάκας

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Κρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρυών

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυών

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυών

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ρουκάκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσοπηγής

Κ. Χρυσοπηγής (Λασιθίου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρουκάκας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπέμπονας και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοπηγής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρούσας Εκκλησιάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 191Α - 11/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρούσα Εκκλησιά από την κοινότητα Σητείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτσουλόπετρες αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Θόλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρούσας Εκκλησιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρούσα Εκκλησιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ρούσσα Εκκλησία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρούσσας Εκκλησίας

Ο οικισμός Κοσκινάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουτσουλόπετρες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Θόλος της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ρούσσας Εκκλησίας (Λασιθίου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρούσας Εκκλησιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρούσσα Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σητείας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σητεία

Ο οικισμός Κάτω Δρύς προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Ρούσα Εκκλησιά προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Επάνω Δρύς προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Κοσκινάς προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Μανδραλιδιά προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Πετράς προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Σφακάκια προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Σταυρωμένος προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Ζου προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Ζαχαρίνος προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Κουτσουλόπετρες προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Αρνικόν προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Αγία Φωτιά προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

Ο οικισμός Μεσακά Μετόχια προσαρτάται στην κοινότητα Σητείας

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Μετόχι Σκλαβοδιάκος αποσπάται από την κοινότητα Πισκοκεφάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πισκοκέφαλο αποσπάται από την κοινότητα Πισκοκεφάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Πισκοκεφάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 394Α - 09/12/1925

Ο οικισμός Πισκοκέφαλο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πισκοκεφάλου

Ο οικισμός Κάτω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πισκοκεφάλου

Ο οικισμός Μετόχι Σκλαβοδιάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πισκοκεφάλου

ΦΕΚ 191Α - 11/06/1926

Ο οικισμός Ρούσα Εκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρούσας Εκκλησιάς

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρούσας Εκκλησιάς

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρούσας Εκκλησιάς

Ο οικισμός Κουτσουλόπετρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρούσας Εκκλησιάς

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα Ρούσας Εκκλησιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρωμένου

Ο οικισμός Σφακάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

Ο οικισμός Μεσακά Μετόχια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

Ο οικισμός Κάτω Δρύς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

Ο οικισμός Ζου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

Ο οικισμός Ζαχαρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

Ο οικισμός Επάνω Δρύς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

Ο οικισμός Αρνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

Ο οικισμός Μανδραλιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρωμένου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σητείας

Δ. Σητείας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σητείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρασπόριον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδια αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιμουριώτης αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Μουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Έξω Μουλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίτανος αποσπάται από την κοινότητα Κατσιδωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανδάλιον αποσπάται από την κοινότητα Κατσιδωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσιδώνιον αποσπάται από την κοινότητα Κατσιδωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Κρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Κρυά αποσπάται από την κοινότητα Κρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κρυά αποσπάται από την κοινότητα Κρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Κρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορδίλον αποσπάται από την κοινότητα Κρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα αποσπάται από την κοινότητα Λάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάστρος αποσπάται από την κοινότητα Λάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβρός αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Μουλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Μουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Μουλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Πισκοκεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισκοκέφαλο αποσπάται από την κοινότητα Πισκοκεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πραισός αποσπάται από την κοινότητα Πραισού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα Πραισού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμαύκι αποσπάται από την κοινότητα Πραισού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσσα Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα Ρούσσας Εκκλησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπή αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαδιόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζου αποσπάται από την κοινότητα Σταυρωμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνικόν αποσπάται από την κοινότητα Σταυρωμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δρύς αποσπάται από την κοινότητα Σταυρωμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Σταυρωμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από την κοινότητα Σφάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Σφάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόχλος αποσπάται από την κοινότητα Τουρλωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από την κοινότητα Τουρλωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμέζιον αποσπάται από την κοινότητα Χαμεζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρωνία αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Διόνυσος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ρούσσας Εκκλησίας

Ο νέος οικισμός Παναγία Φανερωμένη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκοπής

Ο νέος οικισμός Σαραντάπηχος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκοπής

Ο νέος οικισμός Ανεμομύλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σητείας

Ο νέος οικισμός Γιανυσάδα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σητείας

Ο νέος οικισμός Δραγονάδα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σητείας

Ο νέος οικισμός Παξιμάδα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σητείας

Ο νέος οικισμός Τρυπητός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σητείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιώνα αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοχλακιές αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπλού αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύδια αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκάθια αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξεροκαμπιάς αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρεμένος αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτύδια αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδραβάστοι αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζάκρος αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζοκέραμος αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάκρος αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλησίδι αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριαμάδι αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητάτον αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσίδιον αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίκαστρον αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλάρια αποσπάται από το δήμο Ιτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορίον αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούδουρας αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλάβοι αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμνώνιον αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόλιθος αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμαίτουλον αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Απίδιον αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Απίδιον αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζίρος αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελιώνας αποσπάται από το δήμο Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 239Α - 09/11/2011

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από το δήμο Ιεραπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 93Α - 14/04/2014

Ο οικισμός Ανάληψις της τοπικής κοινότητας Πευκών ορίζεται έδρα της δημοτικής ενότητας Ανάληψης

Η τοπική κοινότητα Χρυσοπηγής προσαρτάται στη δημοτική ενότηταΑνάληψης

Η τοπική κοινότητα Λιθινών προσαρτάται στη δημοτική ενότηταΑνάληψης

Η τοπική κοινότητα Περιβολακίων προσαρτάται στη δημοτική ενότηταΑνάληψης

Η τοπική κοινότητα Πευκών προσαρτάται στη δημοτική ενότηταΑνάληψης

ΦΕΚ 104Α - 26/07/2017

Η κοινότητα Μητάτου καταργείται

Ο οικισμός Μητάτον αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Βρυσίδιον αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Παλαικάστρου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από τη δημοτική κοινότητα Μητάτου και προσαρτάται στην τοπική κοινότητα Παλαικάστρου


Κ. Σκοινιάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκοινιά από την κοινότητα Λούμα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκοινιά της κοινότητας διορθώνεται σε Σκινιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκινιά

Κ. Σκινιά (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκοινιάς

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χονδροβολάκοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινιά

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βλιχάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βλιχάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Χονδροβολάκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκοπής (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκοπή

Ο οικισμός Ρίζα προσαρτάται στην κοινότητα Σκοπής

Ο οικισμός Χαμαίζι προσαρτάται στην κοινότητα Σκοπής

Ο οικισμός Σκορδίλον προσαρτάται στην κοινότητα Σκοπής

Ο οικισμός Αχλάδια προσαρτάται στην κοινότητα Σκοπής

Ο οικισμός Κιμουριώτης προσαρτάται στην κοινότητα Σκοπής

Ο οικισμός Παρασπόριον προσαρτάται στην κοινότητα Σκοπής

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Χαμαίζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαμαιζίου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Σκορδίλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυών

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυών

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Αχλάδια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδίων

Ο οικισμός Κιμουριώτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδίων

Ο οικισμός Παρασπόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παπαδιόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπής

Αναγνώριση του οικισμού Ξερόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Παπαδιόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυροχωρίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σταυροχώρι

Ο οικισμός Λάπιθος προσαρτάται στην κοινότητα Σταυροχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσικαλαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυροχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσουράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυροχωρίου

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σταυροχώρι στον οικισμό Κουτσουράς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσουράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Λάπιθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρωμένου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυρωμένος από την κοινότητα Σητείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σφακάκια αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσακά Μετόχια αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Δρύς αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζου αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαχαρίνος αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επάνω Δρύς αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρνικόν αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδραλιδιά αποσπάται από την κοινότητα Σητείας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σφακάκια της κοινότητας διορθώνεται σε Σφακία

Ο οικισμός Μανδραλιδιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεσακά Μετόχια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μύλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρωμένου

14/03/1971

Ο οικισμός Επάνω Δρύς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Ζαχαρίνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρνικόν της κοινότητας

Ο οικισμός Σφακία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σταυρωμένος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αρνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Κάτω Δρύς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκολόγου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκολόγος από την κοινότητα Καλαμίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Συκολόγου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Σφάκας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σφάκα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σφάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχινοκαψάλων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 218Α - 11/12/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σχινοκάψαλα από την κοινότητα Ορεινού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γαλήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχινοκαψάλων

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρος Κόλυμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχινοκαψάλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Μαύρος Κόλυμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρύ Γιαλού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τζερμιάδων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζερμιάδες

Ο οικισμός Πινακιανό προσαρτάται στην κοινότητα Τζερμιάδων

Ο οικισμός Λαγού προσαρτάται στην κοινότητα Τζερμιάδων

Ο οικισμός Μαρμακέτο προσαρτάται στην κοινότητα Τζερμιάδων

Ο οικισμός Φαρσάρον προσαρτάται στην κοινότητα Τζερμιάδων

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Μαρμακέτο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρμακέτου

Ο οικισμός Φαρσάρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμακέτου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τζερμιάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Τζερμιάδον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τζερμιάδου

Κ. Τζερμιάδου (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τζερμιάδων

ΦΕΚ 292Α - 10/11/1948

Ο οικισμός Λαγού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγού

Ο οικισμός Πινακιανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τζερμιάδον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τουρλωτής (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τουρλωτή

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Τουρλωτής

Ο οικισμός Μόχλος προσαρτάται στην κοινότητα Τουρλωτής

Ο οικισμός Μυρσίνη προσαρτάται στην κοινότητα Τουρλωτής

Ο οικισμός Άγιος Μάμας προσαρτάται στην κοινότητα Τουρλωτής

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Μάμας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρσίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόχλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τουρτούλων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουρτούλοι από την κοινότητα Μαρωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επάνω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τουρτούλοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Κ. Αγίου Γεωργίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρτούλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επάνω Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαμαιζίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαμαίζι από την κοινότητα Σκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χαμαίζι της κοινότητας διορθώνεται σε Χαμέζιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χαμεζίου

Κ. Χαμεζίου (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χαμαιζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαμέζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χανδρά (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χανδράς

Ο οικισμός Βαβέλοι προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

Ο οικισμός Βόϊλας προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

Ο οικισμός Κατελιώνας προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

Ο οικισμός Κανένε προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

Ο οικισμός Καλαμαύκι προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

Ο οικισμός Παντέλι προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρά

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Κανένε αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κανένε

Ο οικισμός Βαβέλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κανένε

Ο οικισμός Καλαμαύκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κανένε

Ο οικισμός Παντέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κανένε

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα Λιθήνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 47Α - 14/02/1930

Ο οικισμός Παππαγιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παππαγιαννάδων

16/10/1940

Ο οικισμός Βόϊλας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατελιώνας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Χανδρά

Αναγνώριση του οικισμού Κατελιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Χανδρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Κατελιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χόνδρου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χόνδρος

Ο οικισμός Κάτω Βιάννος προσαρτάται στην κοινότητα Χόνδρου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Κάτω Βιάννος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βιάννου

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Χόνδρου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου


Κ. Χουμεριάκου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χουμεριάκος

Ο οικισμός Πλατυπόδιον προσαρτάται στην κοινότητα Χουμεριάκου

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικηθιανού

ΦΕΚ 85Α - 04/04/1933

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Νικηθιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικηθιανού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χουμεριάκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Χουμεριάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χριστού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χριστός

Ο οικισμός Παρσάς προσαρτάται στην κοινότητα Χριστού

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Παρσάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρσά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σελάκανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χριστού

Αναγνώριση του οικισμού Μαθοκοτσανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Χριστού

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Ο οικισμός Μαθοκοτσανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Ο οικισμός Σελάκανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψυχρού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ψυχρό

Ο οικισμός Γεροντομουρί προσαρτάται στην κοινότητα Ψυχρού

Ο οικισμός Μονή Βιδιανής προσαρτάται στην κοινότητα Ψυχρού

Ο οικισμός Καμινάκι προσαρτάται στην κοινότητα Ψυχρού

Ο οικισμός Κάτω Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Ψυχρού

Ο οικισμός Μαγουλάς προσαρτάται στην κοινότητα Ψυχρού

Ο οικισμός Πλάτη προσαρτάται στην κοινότητα Ψυχρού

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Καμινάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμινακίου

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Κάτω Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μετοχίου

Ο οικισμός Γεροντομουρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μετοχίου

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλάτης

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Βιδιανής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγουλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο οικισμός Ψυχρό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η κοινότητα καταργείται