ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Παρασκευή

Ο οικισμός Καλομόδια προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Ο οικισμός Κυρ-Νικολός προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Ο οικισμός Κεραμάτες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Ο οικισμός Αλή Μπέη προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Αλή Μπέη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανέζης

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Ο οικισμός Κεραμάτες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραματών

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Κυρ-Νικολός της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθότοπος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Ο οικισμός Καλομόδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγνάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγναντα

Ο οικισμός Κουσοβίστα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ραφταναίοι προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σκλούπον προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κουκκουλίστα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γρετσίστα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ρωμανός προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γουργιανά προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σχωρέτσανα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σερέσι προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Λιπιανά προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ράμια προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αικατερίνης προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αικατερίνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 369Α - 14/12/1910

Ο οικισμός Άγναντα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σχωρέτσανα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ράμιας

Ο οικισμός Σχωρέτσανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχωρετσάνων

Ο οικισμός Σκλούπον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλούπου

Ο οικισμός Ραφταναίοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραφταναίων

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγνάντων

Ο οικισμός Γρετσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρετσίστας

Ο οικισμός Κουκκουλίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκκουλίστας

Ο οικισμός Κουσοβίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουσοβίστας

Ο οικισμός Λιπιανά ή Λεπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιπιανών ή Λεπιανών

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρετσίστας

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρετσίστας

Ο οικισμός Σερέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιπιανών ή Λεπιανών

Το όνομα του οικισμού Λιπιανά του δήμου διορθώνεται σε Λιπιανά ή Λεπιανά

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγνάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγναντα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Στρανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Φράστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Άρτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Ζίφκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Καταφύγιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Γκοργούσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Γκοργούσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Γοργούσα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κονάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

14/03/1971

Ο οικισμός Στρανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιβάδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γοργούσα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Ζίφκος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγνάντων

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγνάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγναντα από την κοινότητα Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από την κοινότητα Κτιστάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από την κοινότητα Μικροσπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Μικροσπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από την κοινότητα Κουκκουλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αγριδίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Δ. Αθαμανίας (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλι από την κοινότητα Βουργαρελίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από την κοινότητα Ανεμορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Τερπνάς του δήμου μετονομάζεται σε Τερπνά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουργαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ακροποταμιάς (Άρτης)

ΦΕΚ 99Α - 10/06/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακροποταμιά από την κοινότητα Παχυκαλάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλευράδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αλευράδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αλευράδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Δ. Αμβρακικού (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ανέζα από την κοινότητα Ανέζης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Βίγλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα Γαβριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσκαμιά αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Ράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από την κοινότητα Ψαθοτοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόμερον αποσπάται από την κοινότητα Ανέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Ανέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα Καλογερικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνησία αποσπάται από την κοινότητα Κορωνησίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κορωνησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ανέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Απόμερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Παλαιοσκαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αμπελακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αμπελακίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αμπελακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αμφιλοχίας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Ανέζης (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανέζα

Ο οικισμός Μπαντούλα προσαρτάται στην κοινότητα Ανέζης

Ο οικισμός Μύτικας προσαρτάται στην κοινότητα Ανέζης

Ο οικισμός Γενίτσαρη προσαρτάται στην κοινότητα Ανέζης

Ο οικισμός Γαβριά προσαρτάται στην κοινότητα Ανέζης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κωστακιών

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Αλή Μπέη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Αλή Μπέη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαθοτόπι

Ο οικισμός Μπαντούλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Απόμερον

Ο οικισμός Γενίτσαρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαθάδες

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ψαθάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαράδες

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 316Α - 10/09/1931

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαθοτοπίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανέζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αμβρακικού

Ο οικισμός Απόμερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αράχθου (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Νεοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλομόδια αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ακροποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από την κοινότητα Λουτροτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λουτροτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχυκάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Παχυκαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από την κοινότητα Περάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα Συκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Συκεών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αλυκή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Παχυκάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Καλομόδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αρταίων (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άρτα

Ο οικισμός Γλυκόρριζον προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Λιμένι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Τσουπί προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Συκιαίς προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Λέσβεϊ προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Μπάνι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κομμένο προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Μπάνι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κάτω Μπάνι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λέσβεϊ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόπραινα προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Γλυκόρριζον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλυκορρίζου

Ο οικισμός Κάτω Μπάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μπάνι

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελεντζικού

Ο οικισμός Κομμένο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομμένου

Ο οικισμός Άνω Μπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μπάνι

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελεντζικού

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομμένου

Ο οικισμός Τσουπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομμένου

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομμένου

Το όνομα του οικισμού Λιμένι του δήμου διορθώνεται σε Λιμήνη

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Γλυκόρριζον αποσπάται από την κοινότητα Γλυκορρίζου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Λιμήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμήνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ελεούσα και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου ή Κάτω Παναγίας και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Ιμαρέτιον και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Γεφύρι Άρτας και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Γεφύρι Άρτας του δήμου μετονομάζεται σε Γέφυρα

07/04/1951

Ο οικισμός Ιμαρέτιον του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Ελεούσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άρτα του δήμου

Ο οικισμός Γέφυρα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άρτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Γλυκορρίζου και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθοβούνι και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμάτες αποσπάται από την κοινότητα Κεραματών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστακιοί αποσπάται από την κοινότητα Κωστακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγγουνέικα αποσπάται από την κοινότητα Κωστακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανασαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κωστακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμίνη αποσπάται από την κοινότητα Λιμίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνησία αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανέζα αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόμερον αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσκαμιά αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαδαίικα αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμάνια αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμενίτσα αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυών αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύπεδον αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλησιοί αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιρκιζάτες αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόβατον αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπή αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωγειατά αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμότοπος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κωστακιών μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Βαλμάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Βαλμάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Βαλμάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Βαρετάδου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Βαρετάδου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Βαρετάδου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Βελεντζικού (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελεντζικόν από το δήμο Αρταίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από το δήμο Αρταίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) προσαρτάται στην κοινότητα Βελεντζικού

Ο οικισμός Ρετσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βελεντζικού

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Καλεντίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μηλάτων και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Διχομήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Μπλαγκοβίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Διχομήρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διχομηρίου

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διχομηρίου

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διχομηρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διχομηρίου

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυνιάδας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπλαγκοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Διάσελον

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Ροβελίστης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μηλάτων της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλεντίνη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ροβελίστης και Προσήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Διάσελον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διασέλου

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Ροβελίστης και Προσήλια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Δόβρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Κάρπινον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Σελλίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Ασφακερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Δόβρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βίγλας (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βίγλα

Ο οικισμός Μαρατιό προσαρτάται στην κοινότητα Βίγλας

Ο οικισμός Ζαβάκια προσαρτάται στην κοινότητα Βίγλας

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Μαρατιό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρατιού

Ο οικισμός Ζαβάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρατιού

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 108Α - 17/03/1934

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυδρόσου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 209Α - 04/07/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίγλα από την κοινότητα Πολυδρόσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχέρνας (Άρτης)

ΦΕΚ 17Α - 05/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχέρνα από την κοινότητα Γραμμενίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Πρόγονο αποσπάται από την κοινότητα Δαφνωτής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα Δαφνωτής και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρκαδαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βλαχέρνας

19/03/1961

Ο οικισμός Ζαρκαδαίοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πρόγονο της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Σκαμνιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Ζαρκαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βλαχέρνας (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γραμμενίτσα από την κοινότητα Γραμμενίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα Γραμμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Γραμμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από την κοινότητα Γραμμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα Γριμπόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυών αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμάνια αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Βλαχερνών

Δ. Βλαχερνών (Άρτης)

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βλαχέρνας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ζαρκαδαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ρουμάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Γραμμενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Δρυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βουργαρελίου (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλιον από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αβαρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκάτουνον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Σκιαδάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουβέλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκλέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

ΦΕΚ 141Α - 27/06/1950

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνου

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός Βουργαρέλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Άρτης)

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουργαρελίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Τσουκλέρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάμπος

19/03/1961

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 100Α - 30/04/1980

Ο οικισμός Δροσοπηγή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουργαρέλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βουργαρελίου

Κ. Βουργαρελίου (Άρτης)

ΦΕΚ 100Α - 30/04/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δροσοπηγής

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ομαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουργαρέλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αθαμανίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρατσίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρατσίστα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βρατσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανιάς

Κ. Καστανιάς (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρατσίστας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Αναγνώριση του οικισμού Φράξον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Αναγνώριση του οικισμού Μηλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

19/03/1961

Ο οικισμός Πέτρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστανέα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Αναγνώριση του οικισμού Τσελιγγάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρεντενίτσας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρεντενίτσα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βρεντενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πηγών

Κ. Πηγών (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρεντενίτσας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χουτιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιομύλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Κονάτσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Γρέβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γλύνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσερκούβιανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

14/03/1971

Ο οικισμός Γλύνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός Γρέβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέαι

Ο οικισμός Κονάτσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδονιά

Ο οικισμός Τσερκούβιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κασιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δίλοφο και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαβριάς (Άρτης)

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαβριά από την κοινότητα Κωστακιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διάσελλον από την κοινότητα Διασέλλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοπήλια αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Δημαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημάριον αποσπάται από την κοινότητα Δημαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάνιον αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικορράχη αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλινα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννιώτιον αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουληκαριά αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκαριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 253Α - 23/10/2001

Ο οικισμός Πέτρα του δήμου μετονομάζεται σε Άνω Πέτρα

ΦΕΚ 192Α - 25/09/2008

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Διάσελλον στον οικισμό Παναγιά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πηγαί ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτέσιον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισοτά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανιές αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστροχώριον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παναγιά στον οικισμό Άνω Καλεντίνη


Κ. Γιαννοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Γιαννοπούλου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Γιαννοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Γλυκορρίζου (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλυκόρριζον από το δήμο Αρταίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Γλυκόρριζον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραμμενίτσης (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γραμμενίτσα

Ο οικισμός Βλαχέρνα προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμενίτσης

Ο οικισμός Γρίμποβον προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμενίτσης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χανόπουλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραμμενίτσης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γριμπόβου

ΦΕΚ 17Α - 05/02/1922

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχέρνας

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σκαμνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραμμενίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσούλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραμμενίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμμενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βλαχέρνας

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρετσίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρετσίστα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γρετσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γραικικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γραικικού

Κ. Γραικικού (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρετσίστας

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γραικικόν στον οικισμό Άνω Γραικικόν

Ο οικισμός Γραικικόν της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γραικικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γραικικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γραβιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σελίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γριμπόβου (Άρτης)

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρίμποβον από την κοινότητα Γραμμενίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνωτής (Άρτης)

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Πρόγονο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχέρνας

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχέρνας

Κ. Δαφνωτής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης

Κ. Δαφνωτής (Άρτης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δημαριού (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δημαριό από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυνιάδας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δημαριό της κοινότητας διορθώνεται σε Διμαριόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διμαριού

Κ. Διμαριού (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχωράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Διμαριού

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δημαριού

20/03/1962

Το όνομα του οικισμού Διμαριόν της κοινότητας διορθώνεται σε Δημάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δημαρίου

Κ. Δημαρίου (Άρτης)

20/03/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Διμαριού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Δημάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διασέλου (Άρτης)

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διάσελον από την κοινότητα Βελεντζικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 484Α - 21/10/1935

Ο οικισμός Βυσεκρεάστοβα αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκαριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Διάσελον της κοινότητας διορθώνεται σε Διάσελλον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διασέλλου

Κ. Διασέλλου (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ροβελίστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλου

Αναγνώριση του οικισμού Δρακότρυπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλου

Αναγνώριση του οικισμού Δόσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Διασέλου

Ο οικισμός Πυργάκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποτάμι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινοπήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Βυσεκρεάστοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάκκα

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ροβελίστης της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Δόσιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παναγιά της κοινότητας

Ο οικισμός Δρακότρυπα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παναγιά της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παναγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κάτω Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κοκκινοπήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διχομηρίου (Άρτης)

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διχομήρι από την κοινότητα Βελεντζικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρετσιανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Διχομήρι της κοινότητας διορθώνεται σε Διχομοίριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διχομοιρίου

Κ. Διχομοιρίου (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Κρισέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κούφαλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκινον Λιθάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Διχομηρίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζυγός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εμπεσού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Εμπεσού (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Εμπεσού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Επάνω Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επάνω Πέτα από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσερκίστα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χώσιανα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυνιάδας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Επάνω Πέτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Πέτρα

Ο οικισμός Τσερκίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειστόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Πέτρας

Κ. Άνω Πέτρας (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Επάνω Πέτα

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1933

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πέτα

ΦΕΚ 186Α - 23/08/1947

Ο οικισμός Χώσιανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωσιάνων

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Άνω Πέτρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέτρας

Κ. Πέτρας (Άρτης)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Πέτρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σέλινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κέδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σέλινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άνω Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ηρακλείας (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκουληκαριά

Ο οικισμός Βελεντζικόν προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Δημαριό προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Χώσιανα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Επάνω Πέτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Τσερκίστα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Λιβίτσικο προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μαρκινιάδα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μηλάταις προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

ΦΕΚ 113Α - 27/04/1888

Ο οικισμός Βελεντζικόν ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δημαριό ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 348Α - 25/09/1892

Ο οικισμός Δημαριό ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βελεντζικόν ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καλεντίνη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μονή Ροβελίστης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Σκουληκαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουληκαριάς

Ο οικισμός Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεντίνης

Ο οικισμός Δημαριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δημαριού

Ο οικισμός Επάνω Πέτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επάνω Πέτα

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δημαριού

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Πέτα

Ο οικισμός Τσερκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Πέτα

Ο οικισμός Χώσιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Πέτα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Καλεντίνη από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανιές αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισοτά αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Λιτέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Φισοτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άνω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κρανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Θεοδωριάνων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θεοδώριανα από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκαρπάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεοδωριάνων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θεοδώριανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σκαρπάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θεοδωρίας (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βουργαρέλιον

Ο οικισμός Θεοδώριανα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Μήγερι προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Λειψίστα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Καλεντίνη προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Χώσεψι προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Νησίστα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Πιστιανά προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Μήγερι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήγερι

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιστιανών

Ο οικισμός Χώσεψι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώζεψι ή Χώσεψι

Ο οικισμός Βουργαρέλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουργαρελίου

Ο οικισμός Θεοδώριανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θεοδωριάνων

Ο οικισμός Λουψίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουψίστας

Ο οικισμός Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιστιανών

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώζεψι ή Χώσεψι

Το όνομα του οικισμού Λειψίστα του δήμου διορθώνεται σε Λουψίστα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ιμάμ Τσαούσι (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιμάμ Τσαούσι

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Ιμάμ Τσαούσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος

Κ. Αγίου Σπυρίδωνος (Άρτης)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιμάμ Τσαούσι

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρογγυλής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύπεδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δοκίμια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Ο οικισμός Βαθύπεδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμιών (Άρτης)

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμιές από την κοινότητα Χαλκιάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλαμιές της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαμιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλαμιάς

Κ. Καλαμιάς (Άρτης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλαμιών

ΦΕΚ 64Α - 22/04/1994

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλαρρυτών (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλαρρύται

Ο οικισμός Ματσούκι προσαρτάται στο δήμο Καλαρρυτών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας ή Βιλίτσης προσαρτάται στο δήμο Καλαρρυτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Καλαρρύται αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαρρυτών

Ο οικισμός Ματσούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματσουκίου

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας ή Βιλίτσης του δήμου καταργείται.

Κ. Καλαρρυτών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαρρύται από το δήμο Καλαρρυτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Καλαρρυτών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης


Κ. Καλεντίνης (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλεντίνη από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλεντίνη της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Καλεντίνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Κ. Άνω Καλεντίνης (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Σέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Πλακουτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Καλεντίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Σέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλεντίνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλείας

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλογερικού (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης

Κ. Καλογερικού (Άρτης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυδέας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης

Κ. Καρυδέας (Άρτης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

Κ. Σκούπας (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Καρυδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταβόθρας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταβόθρα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Καταβόθρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αστροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αστροχωρίου

Κ. Αστροχωρίου (Άρτης)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καταβόθρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αστροχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καστανιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αστροχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Βουτανιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αστροχωρίου

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αστροχώριον στον οικισμό Πλάτανος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αστροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Αθαμανίου (Άρτης)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Αθαμανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγγελαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

Αναγνώριση του οικισμού Γωνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

Αναγνώριση του οικισμού Ταύλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

Αναγνώριση του οικισμού Φωταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Καλεντίνης (Άρτης)

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Καλεντίνη από την κοινότητα Πιστιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Φάγκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Καλεντίνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μηλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Καλεντίνης

05/04/1981

Ο οικισμός Φάγκος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Καλεντίνη της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Μηλιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Καλεντίνη της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Καλεντίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Μπάνι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μπάνι από το δήμο Αρταίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Μπάνι αποσπάται από το δήμο Αρταίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κάτω Μπάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λουτροτόπου

Κ. Λουτροτόπου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μπάνι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Άνω Μπάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Περάνθη

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περάνθης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτροτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καψάλων (Άρτης)

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάψαλα από την κοινότητα Τετρακώμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κονταραίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψάλων

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψάλων

Αναγνώριση του οικισμού Τερπνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψάλων

07/04/1951

Ο οικισμός Κονταραίοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 26/09/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάψαλα στον οικισμό Τερπνάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων (Άρτης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλι από το δήμο Αθαμανίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θεοδώριανα αποσπάται από την κοινότητα Θεοδωριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαρπάριον αποσπάται από την κοινότητα Θεοδωριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργοί αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Κεραματών (Άρτης)

ΦΕΚ 275Α - 09/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμάτες από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεχρινιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Κεχρινιάς (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Κεχρινιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Κιρκιζατών (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιρκιζάτες

Ο οικισμός Πλησιοί προσαρτάται στην κοινότητα Κιρκιζατών

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλησιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Ο οικισμός Κιρκιζάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομμένου (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομμένο από το δήμο Αρταίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο Αρταίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουπί αποσπάται από το δήμο Αρταίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο Αρταίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κόπραινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλυκή

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Τσουπί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγριλλος

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιών

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκιών

Ο οικισμός Άγριλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Συκιών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Συνοικισμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομμένου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κομμένο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομποτίου (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομπότι από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομποτίου

07/04/1951

Ο οικισμός Αλυκή της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομποτίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κομπότι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κομποτίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομποτίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κομποτίου (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κομπότι από την κοινότητα Κομποτίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλάδες αποσπάται από την κοινότητα Σελλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Σελλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Σελλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Κομπότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κορωνησίας (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορωνησία

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Πρεβέζης του νομού Πρεβέζης

Κ. Κορωνησίας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πρεβέζης του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης

Κ. Κορωνησίας (Άρτης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορωνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκκουλίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκκουλίστα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κουκκουλίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουκκούλια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουκκουλίων

Κ. Κουκκουλίων (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκκουλίστας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεζερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουκκουλίων

Αναγνώριση του οικισμού Μεγαμπέλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουκκουλίων

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Νεζερά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολή

14/03/1971

Ο οικισμός Ανατολή της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Μεγαμπέλιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κουκκούλια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμτζάδων (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουμτζάδες

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κουμτζάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμμότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμμοτόπου

Κ. Αμμοτόπου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουμτζάδων

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Συνοικισμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμμοτόπου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπέλια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμότοπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουσοβίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουσοβίστα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κουσοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κτιστάδες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κτιστάδων

Κ. Κτιστάδων (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουσοβίστας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βίλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κτιστάδων

14/03/1971

Ο οικισμός Βίλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κριεκουκίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Κριεκουκίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Κριεκουκίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης


Κ. Κωστακιών (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κωστακιοί

Ο οικισμός Παναγία Ιμαρέτ προσαρτάται στην κοινότητα Κωστακιών

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα Ανέζης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Παναγία Ιμαρέτ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεούσα

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβριάς

16/10/1940

Ο οικισμός Ελεούσα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Θανασαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κωστακιών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Συγγουνέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κωστακιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κωστακιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Συγγουνέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Θανασαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεπενούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Λεπενούς (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Λεπενούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης


Κ. Λιμήνης (Άρτης)

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιμήνη από το δήμο Αρταίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λιμήνη της κοινότητας διορθώνεται σε Λιμίνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιμίνης

Κ. Λιμίνης (Άρτης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λιμήνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιπιανών ή Λεπιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιπιανά ή Λεπιανά από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σερέσι αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σερέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροσπηλιά

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Λιπιανά ή Λεπιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Λεπιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λεπιανών

Κ. Λεπιανών (Άρτης)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λιπιανών ή Λεπιανών

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χουλιαραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

Αναγνώριση του οικισμού Μακρύκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

Αναγνώριση του οικισμού Βατάτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Χουλιαραίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρικόν

ΦΕΚ 141Α - 19/07/1966

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικροσπηλιάς

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μικροσπηλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Λουτρού (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Λουτρού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Λουψίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουψίστα από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λουψίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειψόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λειψού

Κ. Λειψού (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουψίστας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουρακάται και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψού

Αναγνώριση του οικισμού Τελήσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψού

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψού

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψού

Αναγνώριση του οικισμού Σκαλούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψού

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Λειψόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Αθαμάνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αθαμανίου

Κ. Αθαμανίου (Άρτης)

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λειψού

19/03/1961

Ο οικισμός Κουρακάται της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αθαμάνιον της κοινότητας

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αθαμανίου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθαμανίου

Αναγνώριση του οικισμού Κορακάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθαμανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρυνιάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρκινιάδα από την κοινότητα Δημαριού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από την κοινότητα Επάνω Πέτα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λιβίτσικο της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζυγός

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλάταις της κοινότητας διορθώνεται σε Μελάται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαρκινιάδας

Κ. Μαρκινιάδας (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Μελατών και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

Αναγνώριση του οικισμού Μέγκλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυνιάδας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Μελατών της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μελάται της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κοσμήτσιανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

14/03/1971

Ο οικισμός Κοσμήτσιανα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Διασέλλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλεσιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Μαλεσιάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Μαλεσιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Μαρατιού (Άρτης)

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρατιό από την κοινότητα Βίγλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαβάκια αποσπάται από την κοινότητα Βίγλας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζαβάκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύδροσον

16/05/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαρατιό στον οικισμό Πολύδροσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυδρόσου

Ο οικισμός Μαρατιό της κοινότητας καταργείται.

Κ. Πολυδρόσου (Άρτης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαρατιού

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 108Α - 17/03/1934

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Βίγλας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 209Α - 04/07/1946

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίγλας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοσκαμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυδρόσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοσκαμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματσουκίου (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ματσούκι από το δήμο Καλαρρυτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Ματσουκίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης


Κ. Μεγάρχης (Άρτης)

ΦΕΚ 256Α - 02/09/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάρχη από την κοινότητα Σελλάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσουργών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελισσουργοί από το δήμο Πραμάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσουργών

19/03/1961

Ο οικισμός Κλήμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μελισσουργοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μήγερι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μήγερι από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάψαλα προσαρτάται στην κοινότητα Μήγερι

Ο οικισμός Τελήσιον προσαρτάται στην κοινότητα Μήγερι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μήγερι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τετράκωμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τετρακώμου

Κ. Τετρακώμου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μήγερι

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καψάλων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λογγάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Νεβρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Νεβρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Λογαρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Κεράνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Γρεβενίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Αριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Καλαρέτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Καλαρέτσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

Ο οικισμός Γρεβενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυά

19/03/1961

Ο οικισμός Λογγάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγή της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Πετράλωνον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλιανά από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Μελιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μελιανών

Κ. Μελιανών (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Βρεστόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιανών

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιανών

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιανών

Αναγνώριση του οικισμού Λικεσίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιανών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηλιανών

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Βρεστόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλώνια

Ο οικισμός Τσιφλίκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργος

Ο οικισμός Λικεσίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρδικα

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Μελιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλιανά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλιανών

Κ. Μηλιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μελιανών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καρυές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικροσπηλιάς (Άρτης)

ΦΕΚ 141Α - 19/07/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικροσπηλιά από την κοινότητα Λεπιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουσιούντας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσιούντα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μουσιούντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσούντα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσούντος

Κ. Μεσούντος (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσιούντας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

Αναγνώριση του οικισμού Στενόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

Αναγνώριση του οικισμού Γκούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Γκούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

19/03/1961

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στενόν της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπλίσκας (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπλίσκα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μπλίσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλόβατον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοβάτου

Κ. Καλοβάτου (Άρτης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπλίσκας

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κακόβατος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλοβάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Ο οικισμός Καλόβατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπονικέβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Μπονικέβου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Μπονικέβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Μπότσι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπότσι από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπότσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαλόχαρη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγαλόχαρης

Κ. Μεγαλόχαρης (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπότσι

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καρυαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Αφροξυλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Λαμπίριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Βελτίστη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Ποτιστικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

19/03/1961

Ο οικισμός Καρυαί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεγαλόχαρη της κοινότητας

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Βελτίστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρύα Βρύση

ΦΕΚ 120Α - 29/05/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μεγαλόχαρη στον οικισμό Κρύα Βρύση

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κρύα Βρύση στον οικισμό Μεγαλόχαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπούγας (Άρτης)

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούγα από την κοινότητα Χώζεψι ή Χώσεψι και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπούγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανεμορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανεμορράχης

Κ. Ανεμορράχης (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπούγας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπρένιστας (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπρένιστα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπρένιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορφοβούνι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορφοβουνίου

Κ. Κορφοβουνίου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρένιστας

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σμείξη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορφοβουνίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρουμάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορφοβουνίου

Αναγνώριση του οικισμού Έλατος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορφοβουνίου

Αναγνώριση του οικισμού Νεζερίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορφοβουνίου

07/04/1951

Ο οικισμός Σμείξη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Νεζερίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορφοβουνίου

Αναγνώριση του οικισμού Σμίξη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορφοβουνίου

05/04/1981

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορφοβούνι της κοινότητας

Ο οικισμός Σμίξη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Δάφνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορφοβουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Δρυών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Ο οικισμός Ρουμάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βλαχέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοχώριον

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νησίστας Νέας Ελλάδος (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νησίστα

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άμμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Καθαροβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Σουμέσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Περδικάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Νέας Ελλάδος

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Νησίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδαυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδαυγής

Κ. Ροδαυγής (Άρτης)

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νησίστας Νέας Ελλάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νησίστα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φτέρη προσαρτάται στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

Ο οικισμός Κρυονέρι προσαρτάται στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πολίτσιανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Νησίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεντρικόν

Ο οικισμός Πολίτσιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεντρικού

Κ. Κεντρικού (Άρτης)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ανδρεάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεντρικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νικολάου Σκουφά (Άρτης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέτα από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχυκάλαμος αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλομόδια αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλάδες αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπότι αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομμένο αποσπάται από την κοινότητα Κομμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κομμένου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Νεοχωρίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Κομποτίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Δ. Ξηροβουνίου (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμμότοπος από την κοινότητα Αμμοτόπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αμμοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπή αποσπάται από την κοινότητα Καμπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωγειατά αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πιστιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από την κοινότητα Πιστιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Πιστιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυδέα αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από την κοινότητα Δαφνωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Δαφνωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα Φανερωμένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καμπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ανωγειατά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Αμμότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Οχθίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Οχθίων (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Οχθίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης


Κ. Παλαιοκατούνου (Άρτης)

ΦΕΚ 141Α - 27/06/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοκάτουνον από την κοινότητα Βουργαρελίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός Αβαρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπέλια

19/03/1961

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δροσοπηγής

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

Αναγνώριση του οικισμού Θανάσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

Αναγνώριση του οικισμού Ζάλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μητσορούβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παντανάσσης (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παντάνασσα

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ανωγειατά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

Αναγνώριση του οικισμού Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Ανωγειατά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατιοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Πατιοπούλου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Πατιοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Παχυκαλάμου (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παχυκάλαμος

Ο οικισμός Τσαπρασλή προσαρτάται στην κοινότητα Παχυκαλάμου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τσαπρασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροποταμιά

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 99Α - 10/06/1928

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακροποταμιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παχυκάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περάνθης (Άρτης)

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περάνθη από την κοινότητα Λουτροτόπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πέτας

Ο οικισμός Σελλάδες προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Μεγάρχη προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Νεοχωράκι προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Κομπότι προσαρτάται στο δήμο Πέτα

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Πέτα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέτα

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέτα

Ο οικισμός Σελλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλάδων

Ο οικισμός Κομπότι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομποτίου

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλάδων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέτας από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχωράκι από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Θεοτοκίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Θεοτοκίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1933

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πέτας της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αμφιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

Αναγνώριση του οικισμού Πουρνάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

ΦΕΚ 228Α - 10/10/1989

Ο οικισμός Πέτας της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτα

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πέτα

Δ. Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πέτα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από την κοινότητα Μεγάρχης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Άνω Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πιστιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πιστιανά από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Θεοδωρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Καλεντίνης

Ο οικισμός Καλεντίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καλεντίνη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πιστιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Πιστιανά Παλαιάς Ελλάδος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Κ. Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Τραπεζάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Τζαπάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Σινιάγκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Σιάντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πιστιανών

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Σινιάγκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέραμα

Ο οικισμός Σιάντος της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούλα

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Πιστιανά Παλαιάς Ελλάδος της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίστρατον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διστράτου

Κ. Διστράτου (Άρτης)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

05/04/1981

Ο οικισμός Πέραμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δίστρατον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιστιανών Νέας Ελλάδος (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πιστιανά

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπατσούδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Νέας Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Ποτιστικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Νέας Ελλάδος

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μπατσούδια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατάνια

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαχαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Νέας Ελλάδος

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πιστιανών

Κ. Πιστιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πιστιανών Νέας Ελλάδος

05/04/1981

Ο οικισμός Ποτιστικά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πιστιανά της κοινότητας

ΦΕΚ 39Α - 06/04/1984

Ο οικισμός Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πραμάντης (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Μελισσουργοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσουργών

Ο οικισμός Πράμαντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πραμάντων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πραμάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πράμαντα από το δήμο Πραμάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιόπολα προσαρτάται στην κοινότητα Πραμάντων

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Πραμάντων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης


Κ. Πριάντζα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Πριάντζα (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Πριάντζα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Ράμιας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ράμια από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ντάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

Αναγνώριση του οικισμού Ελαφοπήδημα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

Αναγνώριση του οικισμού Γεροβρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραφταναίων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραφταναίοι από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Ραφταναίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης


Κ. Ράχης (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράχη

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρετσιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρετσιανά από την κοινότητα Διχομηρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λιτέσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρετσιανών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρετσιανών

Αναγνώριση του οικισμού Φισοτά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρετσιανών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κρανιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρετσιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Λιτέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Φισοτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρόκας (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρόκα

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρόκα της κοινότητας διορθώνεται σε Ρόκκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρόκκας

Κ. Ρόκκας (Άρτης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρόκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλοθέης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σακαρετσίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Σακαρετσίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Σακαρετσίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Σαρδινίνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Σαρδινίνων (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Σαρδινίνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Σεκλίστης (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σεκλίστα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ρισέσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεκλίστης

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροβρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεκλίστης

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάτης

Ο οικισμός Σεκλίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελάτη

Κ. Ελάτης (Άρτης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σεκλίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελλάδων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελλάδες από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 256Α - 02/09/1933

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάρχης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σελλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομποτίου

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομποτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκλούπου (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκλούπον από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Σκλούπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης


Κ. Σκουληκαριάς (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκουληκαριά από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κλείτσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σκουληκαριάς

Ο οικισμός Ρεκίστιανα προσαρτάται στην κοινότητα Σκουληκαριάς

ΦΕΚ 291Α - 26/08/1915

Ο οικισμός Κλείτσοβον ορίζεται χειμερινή έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ρεκίστιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρείκια

Ο οικισμός Κλείτσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειδί

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σκουληκαριά στον οικισμό Κλειδί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειδίου

Κ. Κλειδίου (Άρτης)

Ο οικισμός Σκουληκαριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουληκαριάς

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκουληκαριάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννιώτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κορετσικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μελίσσια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τσερνιάς της κοινότητας

Ο οικισμός Ρείκια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσερνιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Κορετσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Περδικορράχη

14/03/1971

Ο οικισμός Τσερνιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1974

Ο οικισμός Γιαννιώτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουληκαριάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

Αναγνώριση του οικισμού Ακροποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Γαλάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Περδικορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκουληκαριάς (Άρτης)

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκουληκαριά από την κοινότητα Κλειδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 484Α - 21/10/1935

Ο οικισμός Βυσεκρεάστοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουληκαριάς

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1974

Ο οικισμός Γιαννιώτιον αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Γιαννιώτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σκουληκαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουμερού (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουμερού από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σουμερού της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόπυργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοπύργου

Κ. Μεσοπύργου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουμερού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κοσμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Βουλιαγμένον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

07/04/1951

Ο οικισμός Κοσμαίικα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κολτσίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

Αναγνώριση του οικισμού Αλαταριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Αλαταριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

Ο οικισμός Κολτσίδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλωνάκι

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κανάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοπύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπάρτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Σπάρτου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Σπάρτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Στάνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Στάνου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Στάνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Στρεβίνας (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στρεβίνα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Στρεβίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμπή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καμπής

Κ. Καμπής (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρεβίνας

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στρογγυλής (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στρογγυλή

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμάμ Τσαούσι

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρογγυλή από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκιών (Άρτης)

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκιαίς από την κοινότητα Κομμένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα Κομμένου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγριλλος αποσπάται από την κοινότητα Κομμένου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέαι

Το όνομα του οικισμού Άγριλλος της κοινότητας διορθώνεται σε Άγριλος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκεών

Κ. Συκεών (Άρτης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκιών

19/03/1961

Ο οικισμός Άγριλος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Συκέαι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχωρετσάνων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σχωρέτσανα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σχωρέτσανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταρράκτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταρράκτου

Κ. Καταρράκτου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σχωρετσάνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σγάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

Αναγνώριση του οικισμού Σκλούψα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

Αναγνώριση του οικισμού Μουτσιάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

Αναγνώριση του οικισμού Αλώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μουτσιάρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυοπηγή

Ο οικισμός Σκλούψα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βλάγκαδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράκτου

05/04/1981

Ο οικισμός Αλώνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βλάγκαδα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σωροβιγλίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Σωροβιγλίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Σωροβιγλίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης


Δ. Τετραφυλίας (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βρεστενίτσα

Ο οικισμός Μηλιανά προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Σουμερού προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μπότσι προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Καταβόθρα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βρατσίστα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Σεκλίστα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μουσιούντα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

ΦΕΚ 341Α - 18/12/1887

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βρεστενίτσα στον οικισμό Μπότσι

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιανών

Ο οικισμός Μουσιούντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσιούντας

Ο οικισμός Μπότσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπότσι

Ο οικισμός Νησίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

Ο οικισμός Σουμερού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουμερού

Ο οικισμός Σεκλίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεκλίστης

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταβόθρας

Ο οικισμός Βρατσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρατσίστας

Ο οικισμός Βρεντενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεντενίτσας

Το όνομα του οικισμού Βρεστενίτσα του δήμου διορθώνεται σε Βρεντενίτσα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αστροχώριον από την κοινότητα Αστροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αστροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φανερωμένης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης

Κ. Φανερωμένης (Άρτης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Άρτης του νομού Άρτης από την επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας του νομού Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξηροβουνίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φιλοθέης (Άρτης)

ΦΕΚ 64Α - 22/04/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαλκιάδες από την κοινότητα Χαλκιάδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύπεδον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από την κοινότητα Καλοβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόβατον αποσπάται από την κοινότητα Καλοβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλησιοί αποσπάται από την κοινότητα Κιρκιζατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιρκιζάτες αποσπάται από την κοινότητα Κιρκιζατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από την κοινότητα Ρόκκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Βαθύπεδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Πλησιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κιρκιζάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καλόβατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φλωριάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Φλωριάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Φλωριάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Χαλκιάδων (Άρτης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χαλκιάδες

Ο οικισμός Κανεσοί προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκιάδων

Ο οικισμός Γεωργουσοί προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκιάδων

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κανεσοί της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμιές

16/05/1928

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τμήμα Υποδιοικήσεως Φιλιππιάδος του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Καλαμιές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμιών

16/10/1940

Ο οικισμός Γεωργουσοί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 64Α - 22/04/1994

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φιλοθέης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαλκιοπούλων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Χαλκιοπούλων (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Χαλκιοπούλων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης


Κ. Χώζεψι ή Χώσεψι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώσεψι από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Θεοδωρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούγας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χώσεψι της κοινότητας διορθώνεται σε Χώσεψη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χώσεψης

Κ. Χώσεψης (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Πολιάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Αναγνώριση του οικισμού Λούτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χώζεψι ή Χώσεψι

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ρουπακιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Πολιάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλονή

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Χώσεψη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Άρτης)

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χώσεψης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χωσιάνων (Άρτης)

ΦΕΚ 186Α - 23/08/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώσιανα από την κοινότητα Άνω Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Χώσιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φωτεινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φωτεινού

Κ. Φωτεινού (Άρτης)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χωσιάνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομποτίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψαθοτοπίου (Άρτης)

ΦΕΚ 316Α - 10/09/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψαθοτόπι από την κοινότητα Ανέζης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακικού

Η κοινότητα καταργείται