ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίου Ηλία (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Αγίου Ηλία (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικήτα (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Αγίου Νικήτα (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Πέτρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Αγίου Πέτρου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

17/03/1991

Ο οικισμός Ρουπακιάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Πέτρος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αθανίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Αθανίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος Νηράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Νηράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλεξάνδρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Αλεξάνδρου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

07/04/1951

Ο οικισμός Κιάφα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 14/04/1973

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αλέξανδρος στον οικισμό Νικιάνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κολοβάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Ανωγής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Ανωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

Κ. Ανωγής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Καθαρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Ο οικισμός Ανωγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Απολλωνίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Απολλωνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Απολλωνίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

Δ. Απολλωνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βασιλική από την κοινότητα Βασιλικής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Νηράς αποσπάται από την κοινότητα Αθανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από την κοινότητα Αθανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από την κοινότητα Βουρνικά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από την κοινότητα Δραγάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δραγάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από την κοινότητα Ευγήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από την κοινότητα Ευγήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από την κοινότητα Κομηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από την κοινότητα Κονταραίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μαραντοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από την κοινότητα Νικολή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από την κοινότητα Νικολή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από την κοινότητα Σύβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από την κοινότητα Χορτάτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πόντη Αγίου Πέτρου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Πέτρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πόντη Αγίου Πέτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Νηράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πανωχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Απολπαίνης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Απολπαίνης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απόλπαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπρογερακάτων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Ασπρογερακάτων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαθέος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Βαθέος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Κατωμέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατωμερίου

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγανησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Βασιλικής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαυκερής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Βαυκερής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κολώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαυκερής

17/03/1991

Ο οικισμός Κολώνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βαυκερή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλυχού (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Βλυχού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλυχόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Γένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουρνικά (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Βουρνικά (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγάνου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Δραγάνου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πανωχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Πανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εγκλουβής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Εγκλουβής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αμμόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγκλουβής

Αναγνώριση του οικισμού Στρυφτούνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγκλουβής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Εγκλουβή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Στρυφτούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελλομένου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ελλομένου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ελλομένου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

Δ. Ελλομένου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νυδρί από την κοινότητα Νυδρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από την κοινότητα Βαυκερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχόν αποσπάται από την κοινότητα Βλυχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γένιον αποσπάται από την κοινότητα Βλυχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κατωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Νυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημοσάρι αποσπάται από την κοινότητα Νυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από την κοινότητα Φτερνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Χαραδιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Χαραδιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από την κοινότητα Χαραδιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιγιάλιον αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύστομα αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δημοσάρι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Δεσίμι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κατωχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Γένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Νυδρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βλυχόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Περιγιάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μικρός Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πλατύστομα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Δεσίμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος


Δ. Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

Κ. Άνω Εξανθείας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Άνω Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Ο οικισμός Άνω Εξάνθεια της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξάνθεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξανθείας

Κ. Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Εξανθείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εξωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Εξωγής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Εξωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Επισκοπής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Επισκοπής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κάστρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Επισκοπής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κ. Επισκοπής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλάμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευγήρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ευγήρου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Λιθάρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ευγήρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

Κ. Ευγήρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Ευγήρου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιθακησίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ιθακησίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 224Α - 25/08/1908

Ο οικισμός Οξειά (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Μάκρη (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Βρώμονας (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Ποντικός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Δραγουνάρα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Προβάτι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Ιθακησίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

Κ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Ιθάκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιθάκης

Δ. Ιθάκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιθάκης

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

Δ. Ιθάκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Καθαρών αποσπάται από την κοινότητα Ανωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωγή αποσπάται από την κοινότητα Ανωγής και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Καβάλλου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καβάλλου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Κάβαλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμιτσίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καλαμιτσίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλάμου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καλάμου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Καλάμου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κ. Καλάμου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καριωτών (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καριωτών (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Ο οικισμός Σπασμένη Βρύση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καριώται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρνίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Καρνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 205Α - 01/08/1908

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Καρνίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Δ. Καρυάς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Καρυάς (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Εγκλουβής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρεκατσινάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Καρυάς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

Κ. Καρυάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καρυάς (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ρεκατσινάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ανδρέας

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καρυάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρυάς (Λευκάδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από την κοινότητα Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμμόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Εγκλουβής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγκλουβή αποσπάται από την κοινότητα Εγκλουβής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυφτούνα αποσπάται από την κοινότητα Εγκλουβής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδησάνοι αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδησάνων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Στρυφτούνα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πηγαδησάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Εγκλουβή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Αμμόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καστού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καστού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Καστού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κ. Καστού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατούνης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Κατούνης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λυγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατούνης

ΦΕΚ 54Α - 24/04/1986

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κατούνα στον οικισμό Λυγιά

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Επίσκοπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατούνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Επίσκοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Εξανθείας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Κάτω Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Κάτω Εξάνθεια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμώνος

Κ. Δρυμώνος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Εξανθείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατωμερίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατωμέριον από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Κατωμέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεγανησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατωχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Κατωχωρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιονίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Κιονίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Κιονίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Κομηλίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομήλιον από την κοινότητα Χορτάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονταραίνης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Κονταραίνης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

05/04/1981

Ο οικισμός Παλαιόφουρνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοντάραινα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαζαράτων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Λαζαράτων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Ο οικισμός Πρεμεντινός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαζαράτα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Λαζαράτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Λευκάδος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Πεφανερωμένης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλυκαί Λευκάδος προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

Δ. Λευκάδος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Λευκάδος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικήτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικιάνα αποσπάται από την κοινότητα Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοβάτα αποσπάται από την κοινότητα Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλπαινα αποσπάται από την κοινότητα Απολπαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώται αποσπάται από την κοινότητα Καριωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από την κοινότητα Κατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκοπος αποσπάται από την κοινότητα Κατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα Κατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Τσουκαλάδων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλαβρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τσουκαλάδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόντη Αγίου Πέτρου αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Νηράς αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανωχώριον αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γένιον αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυδρί αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχόν αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιγιάλιον αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Γιαλός αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύστομα αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσίμι αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδησάνοι αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγκλουβή αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόκαμπος αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτα αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβαλλος αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Καλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Καλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστός αποσπάται από την κοινότητα Καστού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κατούνης μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Λεύκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Λεύκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Λεύκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Μαραντοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Μαραντοχωρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεγανησίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κατωμέριον από την κοινότητα Κατωμερίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σπαρτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορπιός (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάρτη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Νεοχωρίου Λευκάδος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Νεοχωρίου Λευκάδος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Αυλάκιο και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκατούνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Παλαιοκατούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Χριστόφορος

ΦΕΚ 130Α - 22/09/1983

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νεοχώρι Λευκάδος στον οικισμό Μεγάλο Αυλάκιο

ΦΕΚ 146Α - 30/06/1988

Ο οικισμός Μεγάλο Αυλάκιο της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νηριτίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Νηριτίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Καθαρών προσαρτάται στο δήμο Νηριτίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Νηριτίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Νικολή (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Νικολή (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νικολής της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νυδρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Νυδρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νυδρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δημοσάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νυδρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νυδρί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελλομένου

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Δημοσάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περαχωρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Περαχωρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Περαχωρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Πηγαδησάνων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Πηγαδησάνων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγαδησάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πινακοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Πινακοχωρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατρυθιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Πλατρυθιάς (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Πλατρυθιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Πλατυστόμων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Πλατυστόμων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 131Α - 25/06/1954

Ο οικισμός Αχούρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιγιάλιον

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατυστόμων

05/04/1981

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Περιγιάλιον της κοινότητας

ΦΕΚ 153Α - 11/07/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πλατύστομα στον οικισμό Περιγιάλιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιγιάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Πλατύστομα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πολυκτορίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Πολυκτορίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Πολυκτορίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Πόρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Πόρου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μικρός Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπανοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Σπανοχωρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαρτοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Σπαρτοχωρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Σπαρτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγανησίου

Ο οικισμός Σκορπιός (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγανησίου

Ο οικισμός Σπάρτη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγανησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Σταυρού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Σταυρού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Κ. Σύβρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Σύβρου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σφακιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Σφακιωτών (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βουνόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Σφακιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

Δ. Σφακιωτών (Λευκάδος)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαζαράτα από την κοινότητα Λαζαράτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από την κοινότητα Ασπρογερακάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβαλλος αποσπάται από την κοινότητα Καβάλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πινακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σπανοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από την κοινότητα Εξανθείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Λαζαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κάβαλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ταφίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ταφίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ταφίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος


Κ. Τσουκαλάδων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Τσουκαλάδων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσουκαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φτερνού (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Φτερνού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαραδιατίκων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Χαραδιατίκων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Στενόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαραδιατίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χορτάτων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Χορτάτων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομηλίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χορτάτων

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χορτάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Η κοινότητα καταργείται