ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Ειρήνης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Γούλου αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυσιάνου αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμπελιάς αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχουλάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Ειρήνη

Ο οικισμός Κομεντοράτα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

16/05/1928

Ο οικισμός Καρούζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σολωμάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βλαχουλάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γούλου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυσιάνου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κομεντοράτα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Αμπελιάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Ειρήνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Ευφημίας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ευφημία από το δήμο Πυλαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Καστού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 435Α - 27/11/1915

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πεταλάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Ευφημίας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Φερεντινάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από την κοινότητα Φερεντινάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δενδρινάτα αποσπάται από την κοινότητα Φερεντινάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από την κοινότητα Δρακοπουλάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Δενδρινάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φερεντινάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πυλαρέων

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πυλαρέων

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πυλαρέων

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πυλαρέων

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πυλαρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Θέκλης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Θέκλη από το δήμο Ανωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βέβικες αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελατώρια αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Βελατώρια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Θέκλη της κοινότητας

Ο οικισμός Βέβικες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Θέκλη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αθανασίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γριζάτα από την κοινότητα Γριζάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από την κοινότητα Καταποδάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από την κοινότητα Καταποδάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζερβάτα αποσπάται από την κοινότητα Ζερβάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλευράτα αποσπάται από την κοινότητα Ζερβάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από την κοινότητα Γριζάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταποδάτων

Ο οικισμός Ζερβάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερβάτων

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γριζάτων

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καταποδάτων

Ο οικισμός Αλευράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερβάτων

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γριζάτων

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Γριζάτων στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ζερβάτων στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Καταποδάτων στην κοινότητα


Κ. Αγκώνος (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγκώνας από το δήμο Θηναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο Θηναίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νυφίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αθέρος (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αθέρας από την κοινότητα Καρδακάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αιγιαλού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιγιαλός από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβαθινάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσέκα προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιαλού

ΦΕΚ 169Α - 05/05/1915

Ο οικισμός Αιγιαλός της κοινότητας μετονομάζεται σε Σάμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σάμης

Κ. Σάμης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 169Α - 05/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αιγιαλού

07/04/1951

Ο οικισμός Τσέκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 189Α - 02/07/1951

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από την κοινότητα Διχαλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων αποσπάται από την κοινότητα Διχαλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Διχάλια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σάμη της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβαθινάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σάμη της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σάμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σάμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αίνου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 32Α - 20/02/1897

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαράκτιον από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβερι αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάρραχον αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 101Α - 02/06/1899

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Κατάρραχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Στάβερι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αντιπάτων Πυλάρου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντιπάτα από την κοινότητα Διβαράτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λογαράτα αποσπάται από την κοινότητα Διβαράτων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Λογαράτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αντιπάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντυπάτων Ερίσου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντυπάτα από την κοινότητα Φισκάρδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γρατζιατάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διβόλος αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αντυπάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Αντιπάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου

Κ. Αντιπάτων Ερίσου (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Γρατζιατάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Διβόλος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντιπάτα από την κοινότητα Φισκάρδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Αντιπάτων Ερίσου στην κοινότητα Φισκάρδου

14/03/1971

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αντιπάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Στελάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αντιπάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Φραπάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Άνω Λειβαθούς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πισσάδες

Ο οικισμός Κουντουράτα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σπαρτιά προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κοριάνα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κλείσματα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κεραμιαίς προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Δωριζάτα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Καραβάδος προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Περατάτα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μαγουλάτα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μαζαρακάτα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Τραυλιάτα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Πισσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Κεραμιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μαγουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μαζαρακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Τραυλιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πισσάδες από το δήμο Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιαίς αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποριαράτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σίσιας (Θεοτόκου) αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Εσταυρωμένου αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Διός (Θεοτόκου) αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καρούζα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Σίσιας (Θεοτόκου) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Διός (Θεοτόκου) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτιών

Ο οικισμός Βλαχάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχάτων

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραβάδου

Ο οικισμός Κεραμιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμιών

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσάτων

Ο οικισμός Πεσσάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεσσάδων

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτιών

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτιών

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχάτων

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχάτων

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβάδου

Ο οικισμός Ποριαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουσάτων

Ο οικισμός Μονή Εσταυρωμένου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεσσάδων

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεσσάδων

Το όνομα του οικισμού Πισσάδες του δήμου διορθώνεται σε Πεσσάδες

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ανωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανωγή από το δήμο Νηριτίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Καθαρών αποσπάται από το δήμο Νηριτίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Ανωγής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Ανωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος


Δ. Ανωγητών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοντογενάδα

Ο οικισμός Βόβικες προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βιλατόρια προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Αγία Θέκλη προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Καλάτα προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δεματορά προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Σχοινιάς προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Ρίφι προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 54Α - 31/10/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μονοπωλάτα από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μονοπωλάτα από το δήμο Παλλέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντογενάδας

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμουλιανάτων

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουβαλάτων

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχοινιά

Ο οικισμός Βέβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Βελατώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Θέκλης

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμουλιανάτων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουβαλάτων

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοπωλάτων

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιά

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιά

Το όνομα του οικισμού Βόβικες του δήμου διορθώνεται σε Βέβικες

Το όνομα του οικισμού Βιλατόρια του δήμου διορθώνεται σε Βελατώρια

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αργινίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αργίνια από το δήμο Ελιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 333Α - 30/10/1933

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπρογέρακα (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρογέρακας από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πεντόγαλον αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορνέλος αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αννινάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 23Α - 02/02/1916

Ο οικισμός Πόρος προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Δούκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Αναγνώριση του οικισμού Γαλατσέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπρογέρακα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορνέλος της κοινότητας διορθώνεται σε Κορνέλλος

Ο οικισμός Πεντόγαλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαλατσέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μέγα Δούκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρογέρακας στον οικισμό Πόρος

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πόρου

Κ. Πόρου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασπρογέρακα

ΦΕΚ 4Α - 07/01/1958

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από την κοινότητα Τζανάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από την κοινότητα Τζανάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από την κοινότητα Τζανάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Αφραγιάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πόρος της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Κορνέλλος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ρίζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πόρου

ΦΕΚ 105Α - 08/08/1990

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Αννινάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ασπρογέρακας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Άσσου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άσσος

Ο οικισμός Δαφαρινάτα προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Κοκολάτα προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Κοθρέας προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Κονταίς προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Κουλούμες προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Πατρικάτα προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Βαρύ προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Κομιτάτα προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Πλαγιά προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Άσσου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Δραπανίτικα προσαρτάται στο δήμο Άσσου

Ο οικισμός Μονή Παλαιοχέρσου προσαρτάται στο δήμο Άσσου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Φρούριον προσαρτάται στο δήμο Άσσου

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άσσου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοθρέα

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομιτάτων

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλαγιάς

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικιάδων

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άσσου

Ο οικισμός Φρούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άσσου

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άσσου

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Ο οικισμός Μονή Παλαιοχέρσου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοθρέα

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοθρέα

Ο οικισμός Κονταίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοθρέα

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαγιάς

Το όνομα του οικισμού Κουλούμες του δήμου διορθώνεται σε Κουλούμι

Το όνομα του οικισμού Δαφαρινάτα του δήμου διορθώνεται σε Δεφαρανάτα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άσσου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άσσος από το δήμο Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φρούριον αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 25/04/1934

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοθρέα

ΦΕΚ 233Α - 03/06/1935

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατρικάτων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άσσος της κοινότητας διορθώνεται σε Άσος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άσου

Κ. Άσου (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άσσου

14/03/1971

Ο οικισμός Φρούριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλεριάνου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλεριάνος από την κοινότητα Χιονάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατιαίς αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 333Α - 30/10/1933

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πλατιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Πλατείαι

ΦΕΚ 33Α - 03/03/1958

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλσαμάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλσαμάτα από το δήμο Ομαλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από το δήμο Ομαλών και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ελευθέριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαλσαμάτων

ΦΕΚ 209Α - 13/09/1973

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ομαλών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ομαλών

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ομαλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρέος (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρύ από την κοινότητα Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικιάδων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικιάδες από το δήμο Δολιχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαβονικαίς αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ένωσις και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικιάδων

16/05/1928

Ο οικισμός Ένωσις της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κουλούμι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Λαβονικαίς της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κουλούμοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικιάδων

14/03/1971

Ο οικισμός Κουλούμοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βασιλικιάδες της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ερίσου

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχάτα από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαταβινάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λαταβινάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βλαχάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Βλαχάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καραβόμυλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καραβομύλου

Κ. Καραβομύλου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλαχάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχάτα από το δήμο Άνω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αφράτο προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχάτων

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Βλαχάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βλαχάτα Εικοσιμίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας

Κ. Βλαχάτων Εικοσιμίας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλαχάτων

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σισίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας

16/05/1928

Ο οικισμός Αφράτο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουρδάτων

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σισίων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουνίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 7Α - 12/01/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνί από την κοινότητα Μαντζαβινάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατωγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρυζάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρυζάτα από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 252Α - 02/08/1934

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καταποδάτων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γρυζάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Γριζάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γριζάτων

Κ. Γριζάτων (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γρυζάτων

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αθανασίου

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γριζάτα από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Γριζάτων στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

ΦΕΚ 144Α - 12/08/1972

Ο οικισμός Ζερβάτα αποσπάται από την κοινότητα Ζερβάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από την κοινότητα Καταποδάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ζερβάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γριζάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Καταποδάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γριζάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμουλιανάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμουλιανάτα από το δήμο Ανωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριφίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαυγάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαυγάτα από το δήμο Δειλινάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δειλινάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δειλινάτα

Ο οικισμός Δαυγάτα προσαρτάται στο δήμο Δειλινάτων

Ο οικισμός Κουρουκλάτα προσαρτάται στο δήμο Δειλινάτων

Ο οικισμός Φάρσα προσαρτάται στο δήμο Δειλινάτων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 10/01/1879

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Φαρακλάτων

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρακλάτων

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρακλάτων

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαυγάτων

Ο οικισμός Δειλινάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δειλινάτων

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρουκλάτων

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φάρσων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δειλινάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δειλινάτα από το δήμο Δειλινάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δειλινάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Διλινάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διλινάτων

Κ. Διλινάτων (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δειλινάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διβαράτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διβαράτα από το δήμο Πυλαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεκατωράτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρακάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρουσάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανωμεριά αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεκατσάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γεωργακάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λογαράτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θωμάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Θωμάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιπάτων Πυλάρου

Ο οικισμός Λογαράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάτων Πυλάρου

16/10/1940

Ο οικισμός Γεωργακάτα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μπεκατωράτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λουκάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Πυλάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ανωμεριά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διβαράτα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεκατσάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διβαράτα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρακάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λουκάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρουσάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αντιπάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διγαλέτου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διγαλέτον από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στάβερης αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρακτίου

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρακτίου

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρακτίου

19/03/1961

Ο οικισμός Στάβερης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διγαλέτον της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 12/08/1972

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από την κοινότητα Χαρακτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος αποσπάται από την κοινότητα Τσακαρισιάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 61Α - 11/03/1974

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυργίου

Κ. Πυργίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 61Α - 11/03/1974

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Διγαλέτου

05/04/1981

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διγαλέτον της κοινότητας

Ο οικισμός Χαράκτιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διγαλέτον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διχαλίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διχάλια από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλιά αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Σκαλιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 189Α - 02/07/1951

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάμης

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δολιχίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φισκάρδον

Ο οικισμός Επάνω Βασιλάδα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Λαβονικαίς προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Βιγλή προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Χαλικερί προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Κονιδαράτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Παληοστάρι προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Φουλιάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Ξαρά προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Τσαμαρελάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Πικουλάρι προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Κατσαλάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Αγριλιάς προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Στελάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Καμπανάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Διβόλος προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Φραπάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Αντωνάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Ψιλιθριάς προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Γερμενάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Τσελεντάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Κατσαράτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Ματσουκάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Καραμάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μπαρτσουκάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Δολιχίον προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μελαυρικάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Φακλάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μεσοβούνια προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Φακλάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μελαυρικάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δολιχίον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραμάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξαρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φουλιάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Βασιλάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντωνάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανδριτσάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Αντυπάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Βαλιανάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Βασιλικιάδες προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Βεντουράτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Γρατσιανάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Δικολάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Γραπάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Ζαμπελάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Κάλαμος προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Καλκανάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Καψαλάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Κουλουμπαριτσάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μαθάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μαθιάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μαλίδια προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μολφετάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Τουλιάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κατσαλάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου ή Φισκάρδο αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γραπάτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βαλιανάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλκανάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μολφετάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου ή Φισκάρδο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ευρετή προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μάγκανος προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Μαρικουλάτα προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

Ο οικισμός Ξερά προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικιάδων

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοβουνίων

Ο οικισμός Τουλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουλάτων

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φισκάρδου

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικιάδων

Ο οικισμός Λαβονικαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικιάδων

Ο οικισμός Ανδριτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Βιγγλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Δικολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Κουλουμπαριτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Μαβιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Ζαμπελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Καμπανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Πικουλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Μαλίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Ξερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Χαλικερί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Τσαμαρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Μαρικουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Μάγκανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Καψαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Γρατζιατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Μπαρζουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Διβόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Μαθάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Παληοστάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Αντυπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Το όνομα του οικισμού Τουλιάτα του δήμου διορθώνεται σε Τουλάτα

Το όνομα του οικισμού Βιγλή του δήμου διορθώνεται σε Βιγγλί

Το όνομα του οικισμού Μαθιάτα του δήμου διορθώνεται σε Μαβιάτα

Το όνομα του οικισμού Γρατσιανάτα του δήμου διορθώνεται σε Γρατζιατάτα

Το όνομα του οικισμού Μπαρτσουκάτα του δήμου διορθώνεται σε Μπαρζουκάτα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δρακοπουλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρακοπουλάτα από το δήμο Πυλαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ταρκασάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων αποσπάται από την κοινότητα Μακρυωτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ταρκασάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ευφημίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εικοσιμιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βλαχάτα

Ο οικισμός Ποριαράτα προσαρτάται στο δήμο Εικοσιμιάς

Ο οικισμός Μουσάτα προσαρτάται στο δήμο Εικοσιμιάς

Ο οικισμός Καρούζα προσαρτάται στο δήμο Εικοσιμιάς

Ο οικισμός Λουρδάτα προσαρτάται στο δήμο Εικοσιμιάς

Ο οικισμός Σιμοτάτα προσαρτάται στο δήμο Εικοσιμιάς

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Βλαχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Ποριαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ελειού - Πρόνων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πάστρα από την κοινότητα Πάστρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ειρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από την κοινότητα Αργινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαλεριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από την κοινότητα Βαλεριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από την κοινότητα Βαλεριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα Μαρκοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα Μαρκοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Μαρκοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από την κοινότητα Μαυράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από την κοινότητα Πάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σπαθί του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Φανιές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκάλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ελιού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαυράτα

Ο οικισμός Χαρετάτα προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Θηράμονας προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Χιονάτα προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Μαρκόπουλον προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Κολαΐτης προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Αργίνια προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Ατσουπάδες προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Πλατιαίς προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Βαλεριάνος προσαρτάται στο δήμο Ελιού

Ο οικισμός Κατελιός προσαρτάται στο δήμο Ελιού

ΦΕΚ 15Α - 30/03/1876

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαυράτα στον οικισμό Χιονάτα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χαρετάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής προσαρτάται στο δήμο Ελιού

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χιονάτων

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργινίων

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυράτων

Ο οικισμός Πλατιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργινίων

Ο οικισμός Κατελιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυράτων

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυράτων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Εξωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εξωγή από το δήμο Πολυκτορίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Εξωγής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Εξωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξωγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επανωχωρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επανωχώρι από το δήμο Ομαλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηνετάτα αποσπάται από το δήμο Ομαλών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από το δήμο Ομαλών και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Μηνετάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Επανωχώρι της κοινότητας

ΦΕΚ 209Α - 13/09/1973

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ομαλών

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ομαλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επισκοπής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπή από το δήμο Καρνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Επισκοπής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Επισκοπής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κ. Επισκοπής (Λευκάδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας


Δ. Ερίσου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικιάδες από την κοινότητα Βασιλικιάδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από την κοινότητα Άσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από την κοινότητα Βαρέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από την κοινότητα Κοθρέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από την κοινότητα Κοθρέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από την κοινότητα Κοθρέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από την κοινότητα Κοθρέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Κομιτάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από την κοινότητα Κομιτάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοβουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από την κοινότητα Πατρικάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Πλαγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζερβάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερβάτα από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλευράτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουζακάτα αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταποδάτων

07/04/1951

Ο οικισμός Μουζακάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζερβάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Ζερβάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Ο οικισμός Αλευράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερβάτα από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλευράτα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ζερβάτων στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

19/03/1961

Ο οικισμός Αλευράτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζερβάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 12/08/1972

Ο οικισμός Ζερβάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γριζάτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζώλα (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζώλα από την κοινότητα Καρδακάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζώλα της κοινότητας διορθώνεται σε Ζόλα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζόλων

Κ. Ζόλων (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζώλα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ηρακλείου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καμπιτσάτα

Ο οικισμός Αμπελά προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Γούλα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Σολωμάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Τσανάκα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Αφραγιάς προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Δημητσανάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Δαφνάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ανδριολάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ξενόπουλον προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μαυρικάτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Καπανδρίτι προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Γούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Τσανάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Δημητσανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Μαυρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θηναίας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρδακάτα

Ο οικισμός Κοντογουράτα προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

Ο οικισμός Ρίζα προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

Ο οικισμός Στεράτα προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

Ο οικισμός Πετρικάτα προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

Ο οικισμός Νύφι προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

Ο οικισμός Αγκώνας προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

Ο οικισμός Ζώλα προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

Ο οικισμός Αθέρας προσαρτάται στο δήμο Θηναίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Στεράτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδακάτων

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγκώνος

Ο οικισμός Κοντογουράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντογουράτων

Ο οικισμός Πετρικάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρικάτων

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρίζης

Ο οικισμός Ζώλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδακάτων

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδακάτων

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγκώνος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Θηναίας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδακάτα από την κοινότητα Καρδακάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρικάτα αποσπάται από την κοινότητα Πετρικάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντογουράτα αποσπάται από την κοινότητα Κοντογουράτων και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Κοντογουράτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρδακάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρικάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρδακάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρίζα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρδακάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιθακησίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ιθάκη (Βαθύ)

Ο οικισμός Περαχώρι προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Άτοκος προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άτοκος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ιθακησίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Ιθακησίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Ιθάκη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιθάκης

Ο οικισμός Περαχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περαχωρίου

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Δραγουνάρα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Μάκρη (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Βρώμενα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Ποντικός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Προβάτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Οξειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Το όνομα του οικισμού Ιθάκη (Βαθύ) του δήμου διορθώνεται σε Ιθάκη

Το όνομα του οικισμού Βρώμονας (νησίς) του δήμου διορθώνεται σε Βρώμενα (νησίς)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιθάκη από το δήμο Ιθακησίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραγουνάρα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάκρη (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρώμενα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποντικός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Προβάτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οξειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Άτοκος (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Καλονήσι (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

18/12/1920

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ιθάκης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιθάκης

16/05/1928

Ο οικισμός Καλονήσι (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Ιθάκης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρώμενα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λαζαρέττον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιθάκης

Αναγνώριση του οικισμού Βρόμωνας (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιθάκης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Ιθάκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

Δ. Ιθάκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αρκούδιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιθάκης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρλονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιθάκης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αετός και προσάρτησή του στο δήμο Ιθάκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξωγή αποσπάται από την κοινότητα Εξωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνι αποσπάται από την κοινότητα Κιονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περαχώρι αποσπάται από την κοινότητα Περαχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατρειθιάς αποσπάται από την κοινότητα Πλατρειθιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρίκες αποσπάται από την κοινότητα Πλατρειθιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λυγιά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Περαχωρίου


Κ. Ιλλάρων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιλλάροι από το δήμο Κατωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ιλλάροι της κοινότητας διορθώνεται σε Σουλλάροι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σουλλάρων

Κ. Σουλλάρων (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ιλλάρων

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατωγής

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουλλάροι από την κοινότητα Κατωγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλάμου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάλαμος από το δήμο Καρνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο Καρνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καλάμου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Καλάμου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

14/03/1971

Ο οικισμός Κεφάλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κ. Καλάμου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας


Κ. Καμιναράτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμιναράτα από το δήμο Κατωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Παρασκευής Ταφιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμιναράτων

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής Ταφιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καραβάδου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραβάδος από το δήμο Άνω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 3Α - 02/01/1940

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεσσάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρδακάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδακάτα από το δήμο Θηναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζώλα αποσπάται από το δήμο Θηναίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο Θηναίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ζώλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζώλα

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αθέρος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κατωχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδακάτων

14/03/1971

Ο οικισμός Κατωχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρδακάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θηναίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρνίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάλαμος

Ο οικισμός Καστός προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

Ο οικισμός Κεφάλι προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Καρνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Καρνίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 146Α - 14/04/1910

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκοπής

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλάμου

Ο οικισμός Καστός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστού

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλάμου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καρυάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από το δήμο Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Παλαιοχέρσου αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρέος

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Παλαιοχέρσου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστός από το δήμο Καρνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ευφημίας

ΦΕΚ 435Α - 27/11/1915

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καστού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Καστού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κ. Καστού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας


Κ. Καταποδάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταποδάτα από την κοινότητα Ζερβάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 252Α - 02/08/1934

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από την κοινότητα Γρυζάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταποδάτα από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Καταποδάτων στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου

19/03/1961

Ο οικισμός Τζανετάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καταποδάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 12/08/1972

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γριζάτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταρράχου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατάρραχον από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Σαμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταρράχου

16/10/1940

Ο οικισμός Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Κατάρραχον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καταρράχου

19/03/1961

Ο οικισμός Μοναστηράκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κάτω Λειβαθούς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλλιγάτα

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μεταξάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σκλαβάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σβορωνάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σαρλάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μηνιαίς προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Λακήθρα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Φωκάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Καραντινάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λειβαθούς

Ο οικισμός Καλλιγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Σκλαβάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Σαρλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μηνιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Φωκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Καραντινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεταξάτα από το δήμο Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλλιγάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρλάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηνιαίς αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωκάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραντινάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαρακάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραυλιάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 355Α - 31/12/1887

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μεταξάτα στον οικισμό Λακήθρα

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σκλαβάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ντομάτα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

ΦΕΚ 359Α - 20/12/1891

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λακήθρα στον οικισμό Μεταξάτα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μαγουλάτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακήθρας

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεταξάτων

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περατάτων

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σβορωνάτων

Ο οικισμός Σαρλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρλάτων

Ο οικισμός Μηνιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηνιών

Ο οικισμός Φωκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακήθρας

Ο οικισμός Καραντινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακήθρας

Ο οικισμός Καλλιγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάτων

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάτων

Ο οικισμός Μαζαρακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περατάτων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περατάτων

Ο οικισμός Τραυλιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περατάτων

Ο οικισμός Ντομάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σβορωνάτων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου του δήμου καταργείται.


Κ. Κατωγής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαντζαβινάτα από την κοινότητα Μαντζαβινάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από την κοινότητα Σουλλάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από την κοινότητα Βουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλλάρων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βαρδιάνοι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατωγής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κατωγητών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ιλλάροι

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Βουνί προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Χαυριάτα προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 54Α - 31/10/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαυδάτα από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαυδάτα από το δήμο Παλλέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαυριάτων

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμιναράτων

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιλλάρων

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαυδάτων

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντζαβινάτων

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντζαβινάτων

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμιναράτων

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαυδάτων

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαυδάτων

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαυδάτων

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαυδάτων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κεραμιών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμιαίς από το δήμο Άνω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεραμιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Κεραμειαί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεραμειών

Κ. Κεραμειών (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κεραμιών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κεραμειαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεραμειών

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Κεραμειαί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεραμειαί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κεφαλονιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργοστόλιον από το δήμο Αργοστολίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάμη αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Φαρακλάτων μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Σκάλας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Ομαλών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Αργοστόλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αργοστολίου

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

Ο οικισμός Σάμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σάμης

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κιονίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιόνι από το δήμο Νηριτίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Κιονίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Κιονίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κιόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοθρέα (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοθρέας από το δήμο Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κονταίς αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Κονταίς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 143Α - 25/04/1934

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από την κοινότητα Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκολάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκολάτα από το δήμο Αργοστολίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 140Α - 15/04/1915

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομιτάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομιτάτα από το δήμο Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσαφάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομιτάτων

16/05/1928

Ο οικισμός Χρυσαφάτα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σοφία και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομιτάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντογενάδας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντογενάδα από το δήμο Ανωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντογουράτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντογουράτα από το δήμο Θηναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Κοντογουράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θηναίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουβαλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουβαλάτα από το δήμο Ανωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πολυμεράτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουβαλάτων

Αναγνώριση του οικισμού Λιχνιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουβαλάτων

Αναγνώριση του οικισμού Ταταλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουβαλάτων

16/05/1928

Ο οικισμός Πολυμεράτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ταταλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιχνιάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λειβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουβαλάτων

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαϊτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουβαλάτων

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από την κοινότητα Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάδιον της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάδιον

Ο οικισμός Κατσαϊτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαμόλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουβαλάτων

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 170Α - 17/09/1987

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κουβαλάτα στον οικισμό Λιβάδιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρουκλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρουκλάτα από το δήμο Δειλινάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κρανίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αργοστόλιον

Ο οικισμός Σπηλιά προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Χελμάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Μπουγεράτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Κουρουπάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Μενεγάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Κομποθεκράτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Κοκολάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μπουγεράτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Άτρου προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Λατίνων προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λιμήν Αργοστολίου προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Λατίνων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 164Α - 21/06/1908

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αργοστολίου

Δ. Αργοστολίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 164Α - 21/06/1908

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κρανίων

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκολάτων

ΦΕΚ 140Α - 15/04/1915

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από την κοινότητα Κοκολάτων και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Αργοστολίου του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Εξοχικαί Θέσεις και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

16/10/1940

Ο οικισμός Εξοχικαί Θέσεις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπηλιά του δήμου καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλιά και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

14/03/1971

Ο οικισμός Κουρουπάτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μενεγάτα του δήμου

Ο οικισμός Σπηλιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αργοστόλιον του δήμου

Ο οικισμός Χελμάτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κομποθεκράτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Λάσση και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

ΦΕΚ 111Α - 01/06/1971

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακήθρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύς Γιαλός και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

ΦΕΚ 290Α - 21/12/1988

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από την κοινότητα Σβορωνάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από την κοινότητα Αγκώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από την κοινότητα Δαυγάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από την κοινότητα Διλινάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από την κοινότητα Ζόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από την κοινότητα Θηναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από την κοινότητα Κουρουκλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από την κοινότητα Νυφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από την κοινότητα Τρωϊανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από την κοινότητα Τρωϊανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από την κοινότητα Τρωϊανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από την κοινότητα Φάρσων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λάσση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλατύς Γιαλός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αργοστόλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργοστόλιον από το δήμο Κεφαλονιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Λακήθρας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λακήθρα από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φωκάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραντινάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Φωκάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λακήθρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραντινάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 111Α - 01/06/1971

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λειβαθούς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεταξάτα από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πισσάδες αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιαίς αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαρακάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραυλιάτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιγάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρλάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηνιαίς αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωκάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραντινάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτα αποσπάται από το δήμο Εικοσιμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποριαράτα αποσπάται από το δήμο Εικοσιμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο Εικοσιμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο Εικοσιμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο Εικοσιμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο Εικοσιμιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Σίσιας (Θεοτόκου) προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Εσταυρωμένου προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Διός (Θεοτόκου) προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

Ο οικισμός Πισσάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κεραμιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Βλαχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Ποριαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Σίσιας (Θεοτόκου) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Εσταυρωμένου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Διός (Θεοτόκου) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνω Λειβαθούς

Ο οικισμός Καλλιγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σκλαβάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Σαρλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μηνιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Φωκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Καραντινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μαγουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μαζαρακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Τραυλιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Λειβαθούς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κεραμειαί από την κοινότητα Κεραμειών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από την κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα Καραβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από την κοινότητα Λακήθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από την κοινότητα Λακήθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από την κοινότητα Λουρδάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από την κοινότητα Μουσάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Περατάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από την κοινότητα Περατάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από την κοινότητα Περατάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από την κοινότητα Πεσάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από την κοινότητα Πεσάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από την κοινότητα Πεσάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από την κοινότητα Σβορωνάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λεύκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεύκη από το δήμο Πολυκτορίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Πολυκτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Λεύκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Λεύκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Παλλέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 54Α - 31/10/1873

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κατωγητών

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανωγητών

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παλλέων

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Παλλέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ληξουρίου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κεχριώνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ληξουρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κεχριώνος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουβαλάτων

ΦΕΚ 210Α - 05/07/1934

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από την κοινότητα Λουκεράτων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νεοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λέπεδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ληξουρίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ληξουρίου

Δ. Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ληξουρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Κουβαλάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παλικής

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Κεφαλονιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Λουκεράτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουκεράτα από την κοινότητα Μονοπωλάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από την κοινότητα Σχοινιά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 210Α - 05/07/1934

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λουκεράτα στον οικισμό Βλυχάτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βλυχάτων

Κ. Βλυχάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 210Α - 05/07/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουκεράτων

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκινέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουρδάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουρδάτα από την κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρυωτίκων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυώτικα από το δήμο Πυλαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ποταμιανάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βασιλοπουλάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκετάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρακοπουλάτων

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βαλλιανάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυωτίκων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πνευματικάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Αναγνώριση του οικισμού Μαρκάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυωτίκων

ΦΕΚ 127Α - 07/05/1948

Ο οικισμός Ποταμιανάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμιανάτων

Ο οικισμός Πνευματικάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμιανάτων

Ο οικισμός Μαρκετάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμιανάτων

19/03/1961

Ο οικισμός Βαλλιανάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαρκάτα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Βασιλοπουλάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μακρυώτικα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαρκάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μακρυώτικα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Ποταμιανάτα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιανάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ποταμιανάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μακρυώτικα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαντζαβινάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαντζαβινάτα από το δήμο Κατωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνί από το δήμο Κατωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Βαρδιάνων και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαντζαβινάτων

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνων της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βαρδιάνοι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαντζαβινάτων

ΦΕΚ 7Α - 12/01/1949

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνίου

07/04/1951

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατωγής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρκοπούλου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 110Α - 08/05/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρκόπουλον από την κοινότητα Χιονάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 33Α - 03/03/1958

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κατελειός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυράτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυράτα από το δήμο Ελιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατελιός αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 333Α - 30/10/1933

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

Ο οικισμός Κατελιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοβουνίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσοβούνια από το δήμο Δολιχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεσοχωρητών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μονοπωλάτα

Ο οικισμός Παρισάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Καμιναράτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Μαντουκάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Τυπαλδάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Χαυδάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Καταρελάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Κουβαλάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Σαμόλι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Βλυχάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Λουκεράτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Δελαπορτάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

Ο οικισμός Φαβατάτα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωρητών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μεταξάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεταξάτα από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλλιγάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Καλλιγάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κουρκουμελάτα της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Κουρκουμελάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεταξάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηνιών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηνιαίς από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 411Α - 19/12/1925

Ο οικισμός Μηνιαίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σβορωνάτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοπωλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονοπωλάτα από το δήμο Ανωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκεράτων

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από την κοινότητα Σχοινιά και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονοπωλάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μονοπολάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μονοπολάτων

Κ. Μονοπολάτων (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μονοπωλάτων

14/03/1971

Ο οικισμός Δεματορά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μονοπολάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουσάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσάτα από το δήμο Άνω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ποριαράτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Ποριαράτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουσάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από το δήμο Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νηριτίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κιόνι

Ο οικισμός Ανωγή προσαρτάται στο δήμο Νηριτίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Νηριτίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Νηριτίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Ανωγή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανωγής

Ο οικισμός Κιόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιονίου

Ο οικισμός Μονή Καθαρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανωγής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νυφίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νύφι από την κοινότητα Αγκώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρικάτων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νύφι από την κοινότητα Πετρικάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Νυφίου στην κοινότητα Πετρικάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξενοπούλου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξενόπουλον από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυρικάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μαυρικάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαφνάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 08/08/1990

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ομαλών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φραγκάτα

Ο οικισμός Βαλσαμάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

Ο οικισμός Μιχάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

Ο οικισμός Μηνετάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

Ο οικισμός Επανωχώρι προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

Ο οικισμός Τρωϊανάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

Ο οικισμός Δεμουντσαντάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

Ο οικισμός Ματαραγκάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

Ο οικισμός Μητακάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Φραγκάτα στον οικισμό Βαλσαμάτα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μοντεσαντάτα προσαρτάται στο δήμο Ομαλών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Δεμουντσαντάτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Φραγκάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φραγκάτων

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλσαμάτων

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επανωχωρίου

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρωϊανάτων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλσαμάτων

Ο οικισμός Μηνετάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επανωχωρίου

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επανωχωρίου

Ο οικισμός Ματαραγκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρωϊανάτων

Ο οικισμός Μητακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρωϊανάτων

Ο οικισμός Μοντεσαντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρωϊανάτων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ομαλών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 209Α - 13/09/1973

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φραγκάτα από την κοινότητα Φραγκάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Επανωχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από την κοινότητα Επανωχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από την κοινότητα Βαλσαμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από την κοινότητα Βαλσαμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από την κοινότητα Βαλσαμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 194Α - 27/07/1976

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Φραγκάτα στον οικισμό Βαλσαμάτα

05/04/1981

Ο οικισμός Φραγκάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βαλσαμάτα της κοινότητας

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ομαλών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παλικής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Θέκλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Θέκλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από την κοινότητα Αθέρος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από την κοινότητα Δαμουλιανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από την κοινότητα Καμιναράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από την κοινότητα Καμιναράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από την κοινότητα Κατωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από την κοινότητα Κατωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κατωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από την κοινότητα Κοντογενάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από την κοινότητα Κουβαλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κουβαλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από την κοινότητα Μονοπολάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από την κοινότητα Μονοπολάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από την κοινότητα Μονοπολάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από την κοινότητα Ριφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από την κοινότητα Σκινέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από την κοινότητα Σκινέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από την κοινότητα Σουλλάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαβατάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από την κοινότητα Χαβδάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Χαβριάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από την κοινότητα Χαβριάτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Λόγγος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ληξουρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται


Δ. Παλλέων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ληξούρι

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανωγητών

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κατωγητών

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πάστρας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάστρα από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρουλί αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Βάλταις αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φουρνιώτης αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Πετρουλί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμμυδοπετρουλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάστρας

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Βάλταις της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κρεμμυδοπετρουλί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βάλται και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάστρας

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Βάλται της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φουρνιώτης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατρικάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 233Α - 03/06/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πατρικάτα από την κοινότητα Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περατάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περατάτα από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαζαρακάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τραυλιάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ανδρέου και προσάρτησή του στην κοινότητα Περατάτων

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Περατάτων

Αναγνώριση του οικισμού Μαγουλάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περατάτων

16/10/1940

Ο οικισμός Μαγουλάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαζαρακάτα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαζαρακάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περατάτων

14/03/1971

Ο οικισμός Τραυλιάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Περατάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαζαρακάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περαχωρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περαχώρι από το δήμο Ιθακησίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Περαχωρίου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Περαχωρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περαχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεσσάδων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεσσάδες από το δήμο Άνω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Εσταυρωμένου αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 3Α - 02/01/1940

Ο οικισμός Δωριζάτα αποσπάται από την κοινότητα Καραβάδου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πεσσάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Πεσάδα

Το όνομα του οικισμού Δωριζάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Δοριζάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πεσάδας

Κ. Πεσάδας (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πεσσάδων

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Εσταυρωμένου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πεσάδα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετρικάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετρικάτα από το δήμο Θηναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από την κοινότητα Νυφίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νυφίου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Νυφίου στην κοινότητα

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Πετρικάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θηναίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλαγιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλαγιά από το δήμο Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Άσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλαγιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατρυθιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατρυθιά από το δήμο Πολυκτορίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα αποσπάται από το δήμο Πολυκτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολλιερή αποσπάται από το δήμο Πολυκτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαχός αποσπάται από το δήμο Πολυκτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσοβουνό αποσπάται από το δήμο Πολυκτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φρίκες αποσπάται από το δήμο Πολυκτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατρυθιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Μάρμαρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Πλατρυθιάς (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Πλατρυθιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κολιερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατρυθιάς

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Κολλιερή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λίμναι

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατρυθιά της κοινότητας

Ο οικισμός Λαχός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατρυθιά της κοινότητας

Ο οικισμός Λίμναι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατρυθιά της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσοβουνό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατρυθιά της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Κολιερή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατρυθιά της κοινότητας

ΦΕΚ 315Α - 31/10/1974

Το όνομα του οικισμού Πλατρυθιά της κοινότητας διορθώνεται σε Πλατρειθιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πλατρειθιά

Κ. Πλατρειθιά (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 315Α - 31/10/1974

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πλατρυθιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατρειθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Ο οικισμός Φρίκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πολυκτορίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Σταυρός

Ο οικισμός Εξωγή προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Λεύκη προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Περιβόλιον προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Κολλιερή προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Μεσοβουνό προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Πλατρυθιά προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Φρίκες προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Άνω Σταυρός προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Αρκούδι προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Σταυρός στον οικισμό Σταυρός

Ο οικισμός Περιβόλιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρκούδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Σταυρός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαχός προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στο δήμο Πολυκτορίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Πολυκτορίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Πολυκτορίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Εξωγή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εξωγής

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεύκης

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρού

Ο οικισμός Πλατρυθιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατρυθιάς

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεύκης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρού

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατρυθιάς

Ο οικισμός Κολλιερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατρυθιάς

Ο οικισμός Λαχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατρυθιάς

Ο οικισμός Μεσοβουνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατρυθιάς

Ο οικισμός Φρίκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατρυθιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ποταμιανάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 127Α - 07/05/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμιανάτα από την κοινότητα Μακρυωτίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πνευματικάτα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυωτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκετάτα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυωτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μαρκετάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποταμιανάτα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Πνευματικάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποταμιανάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Ποταμιανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πουλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουλάτα από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πρόννων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ασπρογέρακας

Ο οικισμός Κορνέλος προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πεντόγαλον προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Αννινάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάστρα ή Κάτω Βάλταις αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούλα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσανάκα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητσανάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρικάτα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρογέρακας στον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις

ΦΕΚ 9Α - 10/03/1872

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις στον οικισμό Ασπρογέρακας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τσανάκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλείματα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Άνω Βάλταις προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Βλαχουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Καρούζα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Κορισιάνου προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πετρουλί προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πομεντουράτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Τζανάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Φουρνιώτης προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Σκλιαβάτα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Μεγαδούκα προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

ΦΕΚ 112Α - 16/05/1887

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρογέρακας στον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σκλιαβάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Άτρου αποσπάται από το δήμο Κρανίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 180Α - 23/07/1890

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πάστρα ή Κάτω Βάλταις στον οικισμό Ασπρογέρακας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μεγαδούκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πομεντουράτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκάλας

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξενοπούλου

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάστρας

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τζανάτων

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Γούλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Καρυσιάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Αμπελιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Βλαχουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Μαυρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενοπούλου

Ο οικισμός Πετρουλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Άνω Βάλταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Φουρνιώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάστρας

Ο οικισμός Πεντόγαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Κορνέλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Αννινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τζανάτων

Ο οικισμός Δημητσανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τζανάτων

Ο οικισμός Μονή Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τζανάτων

Το όνομα του οικισμού Αλείματα του δήμου διορθώνεται σε Αλειμματάς

Το όνομα του οικισμού Γούλα του δήμου διορθώνεται σε Γούλου

Το όνομα του οικισμού Κορισιάνου του δήμου διορθώνεται σε Καρυσιάνου

Το όνομα του οικισμού Αμπελά του δήμου διορθώνεται σε Αμπελιάς

Το όνομα του οικισμού Πάστρα ή Κάτω Βάλταις του δήμου διορθώνεται σε Πάστρα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πυλαρέων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μακρυώτικα

Ο οικισμός Ποταμιανάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Δρακάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λουκάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Βασιλοπουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Ταρκασάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Κουρουπάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Ραυτοπουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λογαράτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Αγία Ευφημία προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Πνευματικάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Μπεκατωράτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Αντιπάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Διβαράτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Ανωμεριά προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λεκατσάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Φερεντινάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Δενδρινάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Χαμόλακκος προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

ΦΕΚ 36Α - 06/06/1875

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μακρυώτικα στον οικισμό Αγία Ευφημία

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πνευματικάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρουπάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργακάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Θωμάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Καρουσάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Μαρκετάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

ΦΕΚ 146Α - 14/04/1910

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρνίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διβαράτων

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Ευφημίας

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρακοπουλάτων

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φερεντινάτων

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστού

Ο οικισμός Μπεκατωράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Δρακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Καρουσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Ανωμεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Λεκατσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Γεωργακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Λογαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Θωμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Ταρκασάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δρακοπουλάτων

Ο οικισμός Ποταμιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Βασιλοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Μαρκετάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Χαμόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φερεντινάτων

Ο οικισμός Δενδρινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φερεντινάτων

Ο οικισμός Ραυτοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φερεντινάτων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ευφημία από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πεταλάς (νησίς) από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φερεντινάτα από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξηροπόταμος από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δρακοπουλάτα από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα Διβαράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από την κοινότητα Διβαράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα Διβαράτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άπασα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Καλόγηρος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Λαμπρινός (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Μόδιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Πίστρος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Πράσο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Σοφία (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Σωρός (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Φίλιππος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ραζάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραζάτα από το δήμο Φαρακλάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο Φαρακλάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 485Α - 21/10/1935

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρακλάτων

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρακλάτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρίζης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρίζα από το δήμο Θηναίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θηναίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριφίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρίφι από την κοινότητα Δαμουλιανάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σαμαίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αιγιαλός

Ο οικισμός Διχάλια προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Σκαλιά προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Μουζακάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Ζερβάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Αλευράτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Τζανετάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Λαταβινάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Καταποδάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Κουλουράτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Λιβαθινάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Βλαχάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Πουλάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Χαλιωτάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Διγαλέτον προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Χαράκτιον προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Κατάρραχον προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Στάβερι προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βίγλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γρυζάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Μπενετάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Σοφάτα προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου ή Φισκάρδο προσαρτάται στο δήμο Σαμαίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου ή Φισκάρδο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολιχίου

ΦΕΚ 32Α - 20/02/1897

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αίνου

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αίνου

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αίνου

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αίνου

Ο οικισμός Στάβερι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αίνου

Ο οικισμός Κατάρραχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αίνου

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αίνου

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αίνου

ΦΕΚ 101Α - 02/06/1899

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάρραχον αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβερι αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από το δήμο Αίνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Κατάρραχον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταρράχου

Ο οικισμός Βλαχάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχάτων

Ο οικισμός Γρυζάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρυζάτων

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διγαλέτου

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλιωτάτων

Ο οικισμός Ζερβάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερβάτων

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουλάτων

Ο οικισμός Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγιαλού

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσακαρισιάνου

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διχαλίων

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καταρράχου

Ο οικισμός Λαταβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχάτων

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρυζάτων

Ο οικισμός Τζανετάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρυζάτων

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διγαλέτου

Ο οικισμός Στάβερης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διγαλέτου

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διγαλέτου

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διγαλέτου

Ο οικισμός Καταποδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερβάτων

Ο οικισμός Αλευράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερβάτων

Ο οικισμός Μουζακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερβάτων

Ο οικισμός Λιβαθινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιαλού

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διχαλίων

Ο οικισμός Σκαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διχαλίων

Το όνομα του οικισμού Στάβερι του δήμου διορθώνεται σε Στάβερης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Σάμης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμη από την κοινότητα Σάμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από την κοινότητα Γριζάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από την κοινότητα Γριζάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Καραβομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από την κοινότητα Πουλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από την κοινότητα Χαλιωτάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σάμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμη από το δήμο Κεφαλονιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Σαρλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρλάτα από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 411Α - 19/12/1925

Ο οικισμός Σαρλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σβορωνάτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σβορωνάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σβορωνάτα από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ντομάτα αποσπάται από το δήμο Κάτω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 411Α - 19/12/1925

Ο οικισμός Σαρλάτα αποσπάται από την κοινότητα Σαρλάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηνιαίς αποσπάται από την κοινότητα Μηνιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηνιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Μηνιά

14/03/1971

Ο οικισμός Ντομάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σβορωνάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρλάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σβορωνάτα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άμμες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σβορωνάτων

ΦΕΚ 290Α - 21/12/1988

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

17/03/1991

Ο οικισμός Άμμες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σβορωνάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σκάλας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκάλα

Ο οικισμός Σπαθί προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Φονιαίς προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Κουτρούκοης προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Ρατζακλί προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Πάστρα ή Κάτω Βάλταις προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Κρεμμύδι προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πάστρα ή Κάτω Βάλταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκάλας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκάλα από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Κουτρούκοης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπαθί της κοινότητας

Ο οικισμός Φονιαίς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπαθί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαρτιών (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαρτιά από το δήμο Άνω Λειβαθούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο Άνω Λειβαθούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειβαθούς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυρός από το δήμο Πολυκτορίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Πολυκτορίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Σταυρού (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Σταυρού (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

14/03/1971

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθάκης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχοινιά (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σχοινιάς από το δήμο Ανωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκεράτων

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοπωλάτων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σχοινιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Σκινέας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκινέως

Κ. Σκινέως (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σχοινιά

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από την κοινότητα Βλυχάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τζανάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τζανάτα από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημητσανάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Άτρου αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Δημητσανάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Άτρου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Τζανάτων

ΦΕΚ 4Α - 07/01/1958

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τουλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουλάτα από το δήμο Δολιχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ανδριτσάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βιγγλί αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δικολάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλουμπαριτσάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαβιάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαμπελάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμπανάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πικουλάρι αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλίδια αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξερά αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαλικερί αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαμαρελάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρικουλάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάγκανος αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καψαλάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μολφετάτα προσαρτάται στην κοινότητα Τουλάτων

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού Τουλάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Τουλιάτα

Το όνομα του οικισμού Μαβιάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μαθιάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τουλιάτων

Κ. Τουλιάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τουλάτων

18/12/1920

Ο οικισμός Μολφετάτα της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Ξερά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάλαμος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 279Α - 25/08/1932

Ο οικισμός Μαθάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαρικουλάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μαρκουλάτα

Το όνομα του οικισμού Χαλικερί της κοινότητας διορθώνεται σε Χαλικερή

Το όνομα του οικισμού Μάγκανος της κοινότητας διορθώνεται σε Μάγγανος

Το όνομα του οικισμού Τσαμαρελάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Τζαμαρελλάτα

Ο οικισμός Ανδριτσάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βιγγλί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δικολάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζαμπελάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καψαλάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμπανάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουλουμπαριτσάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαθάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαλίδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πικουλάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαθιάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουλιάτα από την κοινότητα Φισκάρδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα Φισκάρδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Τουλιάτων στην κοινότητα Φισκάρδου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βιγλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Τουλιάτων

14/03/1971

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φισκάρδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρωϊανάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρωϊανάτα από το δήμο Ομαλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ματαραγκάτα αποσπάται από το δήμο Ομαλών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μητακάτα αποσπάται από το δήμο Ομαλών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοντεσαντάτα αποσπάται από το δήμο Ομαλών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Ματαραγκάτα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Μοντεσαντάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δεμουτσαντάτα

Το όνομα του οικισμού Μητακάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μιτακάτα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσακαρισιάνου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσακαρισιάνος από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 12/08/1972

Ο οικισμός Τσακαρισιάνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διγαλέτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φαβατάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαβατάτα από την κοινότητα Χαυδάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από την κοινότητα Χαυδάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Μαντουκάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φαβατάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φαρακλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φαρακλάτα

Ο οικισμός Προκοπάτα προσαρτάται στο δήμο Φαρακλάτων

Ο οικισμός Ραζάτα προσαρτάται στο δήμο Φαρακλάτων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δειλινάτων

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δειλινάτων

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δειλινάτων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 5Α - 10/01/1879

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φαρακλάτα από το δήμο Δειλινάτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο Δειλινάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο Δειλινάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαρακλάτων

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραζάτων

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραζάτων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Φαρακλάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαρακλάτα από το δήμο Φαρακλάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 485Α - 21/10/1935

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από την κοινότητα Ραζάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από την κοινότητα Ραζάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Προκοπάτα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Προκοπάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαρακλάτων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δράπανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαρακλάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φάρσων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φάρσα από το δήμο Δειλινάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φερεντινάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φερεντινάτα από το δήμο Πυλαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαμόλακκος αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δενδρινάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραυτοπουλάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Ραυτοπουλάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φερεντινάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαμόλακκος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δενδρινάτα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φερεντινάτων

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ευφημίας

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ευφημίας

Ο οικισμός Δενδρινάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ευφημίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φισκάρδου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φισκάρδον από το δήμο Δολιχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γρατζιατάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαρζουκάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διβόλος αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαθάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληοστάρι αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντυπάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο Δολιχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Φισκάρδου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Τσελεντάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φισκάρδου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Τσελεντάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φισκάρδου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Τσελεντάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Τσελεντάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Ο οικισμός Αντυπάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Γρατζιατάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Διβόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντυπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντυπάτων Ερίσου

ΦΕΚ 279Α - 25/08/1932

Ο οικισμός Μαθάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

ΦΕΚ 142Α - 19/06/1956

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Τουλιάτων στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουλιάτων

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Φραπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Μαρκαντωνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Στελάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουλιάτων

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Αντιπάτων Ερίσου στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Μπαρζουκάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τσελεντάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληοστάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ματσουκάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα Τουλιάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αστερίς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Φισκάρδου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ματσουκάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φισκάρδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φραγκάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φραγκάτα από το δήμο Ομαλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 209Α - 13/09/1973

Ο οικισμός Φραγκάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ομαλών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαλιωτάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαλιωτάτα από το δήμο Σαμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαρακτίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαράκτιον από την κοινότητα Διγαλέτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπενετάτα αποσπάται από την κοινότητα Διγαλέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σοφάτα αποσπάται από την κοινότητα Διγαλέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σοφάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Σοφός

19/03/1961

Ο οικισμός Μπενετάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαράκτιον της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Σοφός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαράκτιον της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 12/08/1972

Ο οικισμός Χαράκτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διγαλέτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαυδάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαυδάτα από το δήμο Κατωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαβατάτων

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαβατάτων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χαυδάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Χαβδάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χαβδάτων

Κ. Χαβδάτων (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χαυδάτων

14/03/1971

Ο οικισμός Καταρελάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαβδάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Τυπαλδάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαυριάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαυριάτα από το δήμο Κατωγητών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χαυριάτα της κοινότητας διορθώνεται σε Χαβριάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χαβριάτων

Κ. Χαβριάτων (Κεφαλληνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χαυριάτων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαβριάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χιονάτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χιονάτα από το δήμο Ελιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατιαίς αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Ελιού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλεριάνου

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλεριάνου

Ο οικισμός Πλατιαίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλεριάνου

ΦΕΚ 333Α - 30/10/1933

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαλεριάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από την κοινότητα Αργινίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από την κοινότητα Μαυράτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατελιός αποσπάται από την κοινότητα Μαυράτων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κατελιός της κοινότητας διορθώνεται σε Κατελειός

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Στροφάδων και προσάρτησή του στην κοινότητα Χιονάτων

ΦΕΚ 110Α - 08/05/1950

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρκοπούλου

ΦΕΚ 33Α - 03/03/1958

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλεριάνου

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Στροφάδων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται