ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίου Αθανασίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος από την κοινότητα Αγρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Γεωργίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγρός από την κοινότητα Αγρού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αφιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από την κοινότητα Αφιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Γύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Γύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχτάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από την κοινότητα Χωρεπισκόπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Ηλία (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ηλίας από το δήμο Ευγήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Αγίου Ηλία (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Αγίου Ιωάννου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 170Α - 30/04/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από την κοινότητα Κομπιτσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

29/12/1960

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Κομπιτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Αναγνώριση του οικισμού Κουραμαδίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Μάρκου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Μάρκος από το δήμο Απηλιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άγιος Μάρκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Μάρκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ματθαίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ματθαίος από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ματθαίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικήτα (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικήτας από το δήμο Εξανθείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Αγίου Νικήτα (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Αγίου Παντελεήμονος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαύκη αποσπάται από το δήμο Κασσωπαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Λαύκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαύκη

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βραχλερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Αναγνώριση του οικισμού Πριφτιάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Αναγνώριση του οικισμού Αναχαράβη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Αναγνώριση του οικισμού Λαζαράτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγυλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φουρνί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

ΦΕΚ 88Α - 06/04/1981

Ο οικισμός Αναχαράβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχαράβη

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Αχαράβη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θιναλίου

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Πέτρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Πέτρος από το δήμο Απολλωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νικολή

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Αγίου Πέτρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Αγίων Δέκα (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Δέκα από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Δούλων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Δούλοι από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξανθάτων

18/12/1920

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πανδάτικα ή Πεντάτικα αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι

Ο οικισμός Ποτάμι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Μελίκια προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Μπαστάτικα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκίμμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκίμμης

Κ. Λευκίμμης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

ΦΕΚ 274Α - 01/11/1924

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Πανδάτικα ή Πεντάτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 24/01/1929

Ο οικισμός Μπαστάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μελίκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμμη της κοινότητας

Ο οικισμός Ποτάμι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμμη της κοινότητας

ΦΕΚ 29Α - 21/03/1986

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγραφών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγραφοί από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουσάδων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγραφών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγρού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγρός από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αθανασίου

19/03/1961

Ο οικισμός Αθηνιοί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγρός της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αθανίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αθάνι από το δήμο Απολλωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φάρος Δουκάτου αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Φάρος Δουκάτου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Αθανίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Ακρολοφιτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρουσάδες

Ο οικισμός Καβαλούρι προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Αγραφοί προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Αντιπερνοί προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο Παρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Ρόδα) προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

ΦΕΚ 83Α - 31/12/1879

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Επιζεφυρίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 38Α - 25/05/1882

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απηλιωτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Δούλων

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγραφών

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλανείου

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουσάδων

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κληματιάς

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νυμφών

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφακερών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Δούλων

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Δούλων

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγραφών

Ο οικισμός Καβαλούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουσάδων

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κληματιάς

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κληματιάς

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σφακερών

Το όνομα του οικισμού Άγιος Γεώργιος (Ρόδα) του δήμου διορθώνεται σε Ρόδα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ακρωρείων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Επίσκεψις

Ο οικισμός Σγουράδες προσαρτάται στο δήμο Ακρωρείων

Ο οικισμός Ομαλή προσαρτάται στο δήμο Ακρωρείων

Ο οικισμός Ζυγός προσαρτάται στο δήμο Ακρωρείων

Ο οικισμός Στρινίλας προσαρτάται στο δήμο Ακρωρείων

Ο οικισμός Λεύκη προσαρτάται στο δήμο Ακρωρείων

Ο οικισμός Σπαρτίλας προσαρτάται στο δήμο Ακρωρείων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιζεφυρίων

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Στρινίλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Σπαρτίλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλειμματάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 64Α - 09/03/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλειμματάδες από την κοινότητα Αρκαδάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Άννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλειμματάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλεξάνδρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλέξανδρος από το δήμο Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κολοβάτα αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Κόκκινης Εκκλησίας αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Αλεξάνδρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Αλεπούς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλεπού από το δήμο Ποταμογειτόνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμφιπαγιτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καββαδάτες

Ο οικισμός Μαγουλάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Ραχτάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Κουναβάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Αρμενάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Αφιώνας προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Περλεψιμάδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Γαβράδες προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καββαδάτες στον οικισμό Μαγουλάδες

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Υψηλής προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Υψηλής του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγουλάδων

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περουλάδων

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμενάδων

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυλιωτών

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελονάδων

Ο οικισμός Καβαδάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβαδάδων

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχτάδων

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περουλάδων

Ο οικισμός Περλεψιμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμενάδων

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμενάδων

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλιωτών

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελονάδων

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελονάδων

Ο οικισμός Αφιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καβαδάδων

Το όνομα του οικισμού Καββαδάτες του δήμου διορθώνεται σε Καβαδάδες

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αντιπερνών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 277Α - 05/10/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντιπερνοί από την κοινότητα Καρουσάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βυρού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βυρόν από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καστανιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βυρού

ΦΕΚ 357Α - 09/10/1931

Ο οικισμός Άνω Βυρόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Βυρός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βυρού

Κ. Βυρού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 357Α - 09/10/1931

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Βυρού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βυρός της κοινότητας διορθώνεται σε Βιρός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βιρού

Κ. Βιρού (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βυρού

19/03/1961

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από την κοινότητα Καναλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Καλαφατιώνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Γαρούνας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Γαρούνα από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κορακιάνας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κορακιάνα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πουλάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Κορακιάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Παυλιάνας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Παυλιάνα από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Παυλιάνας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Παυλιάνας

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεοφύλακτος

14/03/1971

Ο οικισμός Θεοφύλακτος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Παυλιάνα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραμόνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Παυλιάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Απηλιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκριπερό από το δήμο Επιλιμνίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Κοραικέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Κοραικέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο Κοραικέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεββατζούλα αποσπάται από το δήμο Κοραικέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ύψος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 38Α - 25/05/1882

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ονουφρίου του Σκριπερού προσαρτάται στο δήμο Απηλιωτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ονουφρίου του Σκριπερού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρεββατζούλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκριπερού

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωκρακίου

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μάρκου

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδελάδων

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουκάδων

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιαπάδων

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Κορακιάνα του δήμου καταργείται.


Δ. Απολλωνίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Πέτρος

Ο οικισμός Αθάνι προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Δράγανον προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Κομιλιό προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Διαμιλιάνη προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Διαμιλιάνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Μανάση προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Νικολής προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Πόντι προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Ρουπακιά προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Φάρος Δουκάτου προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Χορτάτα προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Απολλωνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Απολλωνίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χορτάτων

Ο οικισμός Κωμυλιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωμυλιού

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγάνου

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αθανίου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Πέτρου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κωμυλιού

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Φάρος Δουκάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αθανίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αθανίου

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πέτρου

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πέτρου

Ο οικισμός Πόντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικής

Το όνομα του οικισμού Κομιλιό του δήμου διορθώνεται σε Κωμυλιό

Ο δήμος καταργείται


Κ. Απολπένης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απόλπενα από το δήμο Λευκάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Απολπένης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Αργυράδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αργυράδες από το δήμο Λευκιμμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολοκυθίου

ΦΕΚ 140Α - 17/05/1948

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλατίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργυράδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορισσίων

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρκαδάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρκαδάδες από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

ΦΕΚ 64Α - 09/03/1932

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλειμματάδων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τρουμπέττας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκαδάδων

ΦΕΚ 28Α - 23/02/1947

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλάνων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καμπάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκαδάδων

ΦΕΚ 285Α - 24/12/1970

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλάνων Γύρου

14/03/1971

Ο οικισμός Καμπάκια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρμενάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρμενάδες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περλεψιμάδες αποσπάται από το δήμο Αμφιπαγιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο Αμφιπαγιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 399Α - 17/11/1934

Ο οικισμός Περλεψιμάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περλεψιμάδων

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περλεψιμάδων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τερμενάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρμενάδων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρμενάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπρογερακάτων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρογερακάτα από το δήμο Σφακιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Ασπρογερακάτων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Αστυγειτόνων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κυνοπιάσται

Ο οικισμός Βυρό (Άνω και Κάτω) προσαρτάται στο δήμο Αστυγειτόνων

Ο οικισμός Καλαφατιώνες προσαρτάται στο δήμο Αστυγειτόνων

Ο οικισμός Ψωραροί προσαρτάται στο δήμο Αστυγειτόνων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Βυρό (Άνω και Κάτω) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Ψωραροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αυλιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυλιώτες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο Αμφιπαγιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από την κοινότητα Βελονάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Γαρνάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουκνικάδες της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Πελαγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλιωτών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλιωτών

Αναγνώριση του οικισμού Στάουσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλιωτών

Αναγνώριση του οικισμού Γαρνάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλιωτών

Αναγνώριση του οικισμού Κουκνικάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλιωτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αφιώνος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 300Α - 31/12/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αφιών από την κοινότητα Καββαδάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αφιωνίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αφιώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άφρας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άφρα από το δήμο Ποταμογειτόνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καραμουτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άφρας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καραμουτσαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Βλάσιος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κουρκουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άφρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αχιλλείων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 180Α - 30/08/1995

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαστούρι από την κοινότητα Γαστουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Γαστουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Προκοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Δέκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαρούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαρυπατάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από την κοινότητα Καλαφατιώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Γαρούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Γαρούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από την κοινότητα Κουραμάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από την κοινότητα Μπενιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βαθέος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαθύ από το δήμο Ταφίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Βαθέος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Βαλανείου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλανείον από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρυπατάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρυπατάδες από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρυπατάδων

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Τριάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικής (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλική από το δήμο Ευγήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πόντι αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 191Α - 28/08/1919

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από την κοινότητα Κονταραίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 65Α - 17/03/1925

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονταραίνης

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Βασιλικής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Βάτου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάτος από την κοινότητα Κοκκινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μυρτιδιωτίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάτου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαυκερής (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαυκερή από το δήμο Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νυδρί αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατυστόμου

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Βαυκερής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Βελονάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελονάδες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο Αμφιπαγιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο Αμφιπαγιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλιωτών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελονάδων

ΦΕΚ 86Α - 03/07/1986

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εσπερίων

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βιταλάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 45Α - 21/02/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιταλάδες από την κοινότητα Περιβολίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γαρδένος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βιταλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βόρειας Κέρκυρας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αχαράβη από το δήμο Κερκυραίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Βουνιατάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνιατάδες από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουρνικά (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουρνικάς από το δήμο Ευγήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Βουρνικά (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Γαϊανών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γάϊος

Ο οικισμός Αγαθάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Αγγουρακάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Λοϊσιάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κουρτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Λευκάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κρασάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κατσιμάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Γρανακάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κουρνιακτάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Βελιανιτάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Φαναριωτάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Μακράτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Μποϊκάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Τσουγανάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Μπογδανάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κουβάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Λυχνάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κοκκινάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Βλαχοπουλάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κονταράτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Γιαννιτσάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κλωνάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Αντιπαξοί προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τσουγανάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μπορδακάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλαδικάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

Ο οικισμός Κωστάτικα προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καλτσονήσι προσαρτάται στο δήμο Γαϊανών

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γάϊος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαϊου

Ο οικισμός Γιαννιτσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Κατσιμάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Κωστάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Κλωνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Καλτσονήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Λευκάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Κουβάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Αγαθάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Κρασάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Φαναριωτάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Αγγουρακάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Αντίπαξος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Λυχνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Μακράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Κουρνιακτάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Κονταράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Κοκκινάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Καλαδικάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Γρανακάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Λοϊσιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Μπογδανάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Βελιανιτάτικα ή Βελλιανάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Βλαχοπουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Ο οικισμός Μπορδακάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊου

Το όνομα του οικισμού Αντιπαξοί του δήμου διορθώνεται σε Αντίπαξος (νησίς)

Το όνομα του οικισμού Βελιανιτάτικα του δήμου διορθώνεται σε Βελιανιτάτικα ή Βελλιανάτικα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γαϊου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γάϊος από το δήμο Γαϊανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσιμάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κωστάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κλωνάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλτσονήσι αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λευκάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουβάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγαθάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρασάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φαναριωτάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγγουρακάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντίπαξος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυχνάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μακράτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρνιακτάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κονταράτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοκκινάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαδικάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γρανακάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λοϊσιάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπογδανάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελιανιτάτικα ή Βελλιανάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχοπουλάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπορδακάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γρανακάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλαδικάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κονταράτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουρνιακτάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κρασάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κωστάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λοϊσιάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυχνάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπορδακάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μποϊκάτικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊου

16/05/1928

Ο οικισμός Καλτσονήσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κλωνάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουβάτικα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Αγαθάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγγουρακάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λευκάτικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊου

Αναγνώριση του οικισμού Οξιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊου

Αναγνώριση του οικισμού Ιερομόναχος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Γάϊος της κοινότητας μετονομάζεται σε Παξοί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παξών

Κ. Παξών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαϊου

14/03/1971

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βελιανιτάτικα της κοινότητας

Ο οικισμός Φαναριωτάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βελιανιτάτικα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεφαλάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βελιανιτάτικα της κοινότητας

ΦΕΚ 243Α - 27/10/1979

Ο οικισμός Παξοί της κοινότητας μετονομάζεται σε Γάϊος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαϊου

Κ. Γαϊου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 243Α - 27/10/1979

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παξών

17/03/1991

Το όνομα του οικισμού Οξιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Οζιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάϊος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παξών

Ο οικισμός Κατσιμάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Οζιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μακράτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Ιερομόναχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Βλαχοπουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Βελιανιτάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μπογδανάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Αντίπαξος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαρδελάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδελάδες από το δήμο Απηλιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαστουρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαστούρι από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πέραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαστουρίου

ΦΕΚ 180Α - 30/08/1995

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αχιλλείων

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννάδες από το δήμο Παρελείων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρόπα αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Ρόπα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Έρμονες και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιμαρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 253Α - 08/08/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιμάριον από την κοινότητα Σινιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγνή αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λούστρι αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζαγκινάτικα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Αγνή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουλούρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Λούστρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ράχη

Ο οικισμός Τζαγκινάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιά

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κασσοπαίων

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Διαποντίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Οθωνοί (νησίς) από το δήμο Οθωνών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σαμαθράκη αποσπάται από το δήμο Οθωνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερικούσα αποσπάται από το δήμο Ερικουσίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Σαμαθράκη του δήμου διορθώνεται σε Μαθράκιον (νησίς)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οθωνών

Ο οικισμός Ερρίκουσαι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερρικουσών

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ερρικουσών

Το όνομα του οικισμού Ερικούσα του δήμου διορθώνεται σε Ερρίκουσαι (νησίς)

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δουκάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουκάδες από το δήμο Απηλιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παπαθανάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δουκάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγάνου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράγανον από το δήμο Απολλωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικολή

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Δραγάνου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Δραγωτινών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγωτινά από την κοινότητα Νεοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 189Α - 30/08/1950

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εγκλουβής (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εγκλουβή από το δήμο Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Εγκλουβής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Ελλομένου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κατωχώρι

Ο οικισμός Χαραδιάτικα προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Φτερνό προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Πόρος προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Άλατρον προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ελλομένου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ελλομένου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Λευκάδος

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαραδιατίκων

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατωχωρίου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόρου

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαραδιατίκων

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατωχωρίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Εξάνθεια

Ο οικισμός Κάτω Εξάνθεια προσαρτάται στο δήμο Εξανθείας

Ο οικισμός Καλαμίτσι προσαρτάται στο δήμο Εξανθείας

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας προσαρτάται στο δήμο Εξανθείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικήτα

Ο οικισμός Κάτω Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Εξανθείας

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμιτσίου

Ο οικισμός Άνω Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Εξανθείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άνω Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Εξάνθεια από το δήμο Εξανθείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Άνω Εξανθείας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Επιζεφυρίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Δούλοι από το δήμο Παρωρείων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο Παρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο Παρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Παρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Παρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο Παρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Κοραικέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 83Α - 31/12/1879

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Επιλιμνίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκριπερό

Ο οικισμός Γαρδελάδες προσαρτάται στο δήμο Επιλιμνίων

Ο οικισμός Λιαπάδες προσαρτάται στο δήμο Επιλιμνίων

Ο οικισμός Δουκάδες προσαρτάται στο δήμο Επιλιμνίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Απηλιωτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Επισκέψεως (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επίσκεψις από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Επισκέψεως

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επισκοπιανών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπιανά από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μωραΐτικα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 98Α - 14/03/1915

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Επισκοπιανά στον οικισμό Μωραΐτικα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μωραϊτίκων

Κ. Μωραϊτίκων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 98Α - 14/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Επισκοπιανών

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωματιανών

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωματιανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μωραΐτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Μοραΐτικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μοραϊτίκων

Κ. Μοραϊτίκων (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μωραϊτίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μελιτειέων

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ερικουσίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερικούσα

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Ερικούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διαποντίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ερρικουσών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερρίκουσαι (νησίς) από το δήμο Διαποντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Διαποντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαθρακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ερρίκουσαι (νησίς) της κοινότητας διορθώνεται σε Ερεικούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ερεικούσσης

Κ. Ερεικούσσης (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ερρικουσών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ερεικούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εσπερίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αυλιώτες

Ο οικισμός Γαρνάδες προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Κουκνικάδες προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Σιδάρι προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Περουλάδες προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βελονάδες από την κοινότητα Βελονάδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Δούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από την κοινότητα Αγραφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγραφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα Αντιπερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από την κοινότητα Βαλανείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από την κοινότητα Βελονάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από την κοινότητα Βελονάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα Βελονάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από την κοινότητα Καβαλλουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από την κοινότητα Περουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από την κοινότητα Σιδαρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μέγα Υδρί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Περουλάδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ευγήρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σύβρος

Ο οικισμός Κοντάραινα προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

Ο οικισμός Βουρνικάς προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

Ο οικισμός Μαραντοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

Ο οικισμός Εύγηρος προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

Ο οικισμός Βασιλική προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Λιθάρι προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σύβοτα προσαρτάται στο δήμο Ευγήρου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ευγήρου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ευγήρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ηλία

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σύβρου

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευγήρου

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουρνικά

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραντοχωρίου

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικής

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονταραίνης

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευγήρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ευγήρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εύγηρος από το δήμο Ευγήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο Ευγήρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Ευγήρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Ευρωπούλων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευρωπούλοι από το δήμο Ποταμογειτόνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ευρωπούλοι της κοινότητας διορθώνεται σε Εβροπούλοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Εβροπούλων

Κ. Εβροπούλων (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ευρωπούλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εβροπούλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζυγού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζυγός από την κοινότητα Κληματιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θιναλίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αχαράβη από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από την κοινότητα Επισκέψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Επισκέψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από την κοινότητα Σφακερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα Σφακερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Σφακερών και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Λιβαδάκια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρόδα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από την κοινότητα Νυμφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από την κοινότητα Νυμφών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Κληματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από την κοινότητα Κληματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από την κοινότητα Κληματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από την κοινότητα Ξανθάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αχαράβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ιστωναίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λάκωνες

Ο οικισμός Βυτουλάδες προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Αλειμματάδες προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Βίστωνας προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μακράδες προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Κρήνη προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλακοί αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνιαίς αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινήλας αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λάκωνες στον οικισμό Αρκαδάδες

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκαστρίτσης προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαριάς

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγρού

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρκαδάδων

Ο οικισμός Μαλακιοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακιών

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακώνων

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακράδων

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάγων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρεπισκόπων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδάδων

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδάδων

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδάδων

Ο οικισμός Βυτουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακώνων

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακράδων

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακράδων

Ο οικισμός Βατωνιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάγων

Ο οικισμός Πρινήλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάγων

Το όνομα του οικισμού Μαλακοί του δήμου διορθώνεται σε Μαλακιοί

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκαστρίτσης του δήμου καταργείται.


Κ. Καβαδάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καβαδάδες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αφιώνας αποσπάται από το δήμο Αμφιπαγιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καβαδάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Καββαδάδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καββαδάδων

Κ. Καββαδάδων (Κερκύρας)

Το όνομα του οικισμού Αφιώνας της κοινότητας διορθώνεται σε Αφιών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καβαδάδων

ΦΕΚ 300Α - 31/12/1947

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αφιώνος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σαουλάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καββαδάδων

Αναγνώριση του οικισμού Αρίλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καββαδάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καβαλουρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καβαλούρι από την κοινότητα Καρουσάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καβαλούρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καβαλλούριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καβαλλουρίου

Κ. Καβαλλουρίου (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καβαλουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καββάλου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάββαλος από το δήμο Σφακιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Καββάλου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Καλαμιτσίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμίτσι από το δήμο Εξανθείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Καλαμιτσίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Καλαφατιώνων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαφατιώνες από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κοθονίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαφατιώνων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαφατιώνων

Αναγνώριση του οικισμού Τζαρής και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαφατιώνων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τζαρής της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

ΦΕΚ 206Α - 21/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιρού

05/04/1981

Ο οικισμός Κοθονίκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαφατιώνες της κοινότητας

Ο οικισμός Πηγάδια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαφατιώνες της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμάρας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμάρα από την κοινότητα Καστελλάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμάρας

Αναγνώριση του οικισμού Αλεποχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμάρας

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρδαμάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κανακάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 264Α - 01/12/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κανακάδες από την κοινότητα Μαρμάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καναλίου Λεμεντίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κανάλι Λεμεντίων από το δήμο Ποταμογειτόνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κανάλι Γραικικόν αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανάλι Αρβανίτικο αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κανάλι Αρβανίτικο της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Ο οικισμός Κανάλι Γραικικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Ελεούσα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπαστούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καναλίου Λεμεντίων

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Κανάλι Λεμεντίων της κοινότητας μετονομάζεται σε Κανάλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καναλίου

Κ. Καναλίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καναλίου Λεμεντίων

19/03/1961

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιρού

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κανάλιον της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κανάλιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κανάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρουσάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρουσάδες από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβαλούρι αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Καβαλούρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβαλουρίου

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα Αγραφών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 277Α - 05/10/1953

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιπερνών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ρόδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουσάδων

Αναγνώριση του οικισμού Αστρακερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουσάδων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουσάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρυάς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρυά

Ο οικισμός Εγκλουβή προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Βαυκερή προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Πλατύστομα προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Αλέξανδρος προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Μονή Κόκκινης Εκκλησίας προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Εγκλουβής προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κολοβάτα προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Νυδρί προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Πηγαδισιάνοι προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

Ο οικισμός Ρεκατσινάτα προσαρτάται στο δήμο Καρυάς

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Καρυάς (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Καρυάς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πηγαδισιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδισιάνων

Ο οικισμός Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Εγκλουβή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εγκλουβής

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαυκερής

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαδισιάνων

Ο οικισμός Κολοβάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Μονή Κόκκινης Εκκλησίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Νυδρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαυκερής

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαυκερής

Ο οικισμός Μονή Ασωμάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαυκερής

Το όνομα του οικισμού Πλατύστομα του δήμου διορθώνεται σε Πλατύστομον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρυάς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από το δήμο Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Καρυάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Καρυωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 23Α - 28/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυώτες από την κοινότητα Κατούνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Καρυωτών (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Κασσιώπης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κασσιώπη από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κασσιώπη της κοινότητας διορθώνεται σε Κασσιόπη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κασσιόπης

Κ. Κασσιόπης (Κερκύρας)

Αναγνώριση του οικισμού Κελλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Λιθιασμένος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Κατούνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Περιστεραί (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κασσιώπης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κατούνοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

19/03/1961

Ο οικισμός Περιστεραί (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποδολάκκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ημερολιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Κογεβίνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

17/03/1991

Ο οικισμός Κογεβίνας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κασσιόπη της κοινότητας

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κασσωπαίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Περίθεια

Ο οικισμός Σινιαίς προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Κουλούρα προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Κασσιώπη προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρινίλας αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτίλας αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κουλούρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Πεσάλεια προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Παντελεήμονος

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκέψεως

Ο οικισμός Κασσιώπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασσιώπης

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθείας

Ο οικισμός Πεσάλεια ή Πετάλεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεσάλειας ή Πετάλειας

Ο οικισμός Σινιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σινιών

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σγουράδων

Ο οικισμός Σπαρτίλλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτίλλα

Ο οικισμός Λαύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεσάλειας ή Πετάλειας

Ο οικισμός Ομαλοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σγουράδων

Το όνομα του οικισμού Λεύκη του δήμου διορθώνεται σε Λαύκη

Το όνομα του οικισμού Πεσάλεια του δήμου διορθώνεται σε Πεσάλεια ή Πετάλεια

Το όνομα του οικισμού Στρινίλας του δήμου διορθώνεται σε Στρενίλλας

Το όνομα του οικισμού Ομαλή του δήμου διορθώνεται σε Ομαλοί

Το όνομα του οικισμού Σπαρτίλας του δήμου διορθώνεται σε Σπαρτίλλας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Κασσοπαίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γιμάριον από την κοινότητα Γιμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πλατειά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

Ο νέος οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

Ο νέος οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

Ο νέος οικισμός Περιστερές (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καστελλάνων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστελλάνοι από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωριτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψωραροί αποσπάται από το δήμο Μεσοχωριτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ψωραροί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψωραρών

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμάρας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπριαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστελλάνων

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Το όνομα του οικισμού Καστελλάνοι της κοινότητας διορθώνεται σε Καστελλάνοι Μέσης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστελλάνων Μέσης

Κ. Καστελλάνων Μέσης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστελλάνων

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Μπριαμάκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Εσταυρωμένος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστελλάνων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 28Α - 23/02/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστελλάνοι από την κοινότητα Αρκαδάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Το όνομα του οικισμού Καστελλάνοι της κοινότητας διορθώνεται σε Καστελλάνοι Γύρου

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστελλάνων Γύρου

Κ. Καστελλάνων Γύρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστελλάνων

ΦΕΚ 285Α - 24/12/1970

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατούνης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατούνα από το δήμο Λευκάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυώτες αποσπάται από το δήμο Λευκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 23Α - 28/01/1925

Ο οικισμός Καρυώτες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυωτών

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Κατούνης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Κάτω Γαρούνας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Γαρούνα από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γόρδιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Γαρούνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Εξάνθεια από το δήμο Εξανθείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Κάτω Εξανθείας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Κάτω Κορακιάνας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Κορακιάνα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Γαζάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Ύψος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μαγαζιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Λασκαράτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Κεντράτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ελένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

Αναγνώριση του οικισμού Τζαβαράτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Ελένη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Κορακιάνα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Κορακιάνα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεντράτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Κορακιάνα της κοινότητας

Ο οικισμός Λασκαράτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Κορακιάνα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαγαζιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Κορακιάνα της κοινότητας

Ο οικισμός Τζαβαράτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Κορακιάνα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κορακιάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φαιάκων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Παυλιάνας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Παυλιάνα από την κοινότητα Άνω Παυλιάνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατωχωρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατωχώρι από το δήμο Ελλομένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατωχωρίου

ΦΕΚ 155Α - 23/06/1925

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φτερνού

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Κατωχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κέρκυρα από το δήμο Κερκυραίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτυχία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμπλόνιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαρέτο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάκοπο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάπλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φέλεκας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβροπούλοι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερεικούσσα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Κερκυραίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κέρκυρα

Ο οικισμός Ανάληψις προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Φυγαρέτον προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στρατιαί προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαρίτζα προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ανεμόμυλος προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μανδούκιον προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σαρρίκος προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Σαρρίκος του δήμου διορθώνεται σε Άγιος Ρόκκος

Ο οικισμός Μονή Πλατυτέρας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ευφημίας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μονή Κασσοπέτρας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Πλατυτέρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κέρκυρας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ευφημίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κασσοπέτρας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φυγαρέτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυγαρέτου

Το όνομα του οικισμού Στρατιαί του δήμου διορθώνεται σε Στρατιά

Ο οικισμός Γαρίτζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανεμόμυλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μανδούκιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ρόκκος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κέρκυρας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Φυγαρέτον αποσπάται από την κοινότητα Φυγαρέτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 460Α - 15/12/1915

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνι αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Πλατυτέρας και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Κερκύρας και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίων Θεοδώρων και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ευφημίας και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

16/05/1928

Ο οικισμός Μπαστούνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κερκύρας του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τεμπλόνι και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Βίδο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τεμπλόνι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ανεμόμυλος και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Λαζαρέττον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Γαρίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαντούκιον και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ρόκκος και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 164Α - 29/07/1949

Ο οικισμός Βίδο (νησίς) του δήμου μετονομάζεται σε Πτυχία (νησίς)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Άγιος Ρόκκος του δήμου μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

07/04/1951

Ο οικισμός Στρατιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κέρκυρα του δήμου

Ο οικισμός Ανάληψις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φυγαρέτον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Πλατυτέρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ευφημίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανεμόμυλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαρίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαντούκιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων του δήμου καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Λαζαρέττον (νησίς) του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τεμπλόνιον και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από την κοινότητα Αλεπούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβροπούλοι αποσπάται από την κοινότητα Εβροπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλιον αποσπάται από την κοινότητα Καναλίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λαζαρέτο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κερκυραίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ερεικούσσα αποσπάται από την κοινότητα Ερεικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχειά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάκοπο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάπλο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Οθωνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχαράβη αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικούνας αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φέλεκας αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κάτω Γαρούνας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Μοραϊτίκων μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Άφρας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Κασσιόπης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Νυμφών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Αχαράβη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κέρκυρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πτυχία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Τεμπλόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λαζαρέτο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Διάκοπο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Διάπλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Τραχειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Φέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Εβροπούλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ερεικούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κανάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χαλικούνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κληματιάς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κληματιά από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζυγού

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κληματιάς

07/04/1951

Ο οικισμός Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κληματιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκινίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκκίνι από την κοινότητα Πέλεκα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρίαλος αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μυρτιδιωτίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλόβρυσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινίου

Αναγνώριση του οικισμού Κελλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκκίνι της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκίνιον

Ο οικισμός Τρίαλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κελλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 373Α - 31/12/1946

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κολοκυθίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολοκύθι από την κοινότητα Αργυράδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από την κοινότητα Βασιλατίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Κολοκύθι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κολοκυθίου

16/10/1940

Ο οικισμός Ρουμανάδες της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νότος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Ρουμανάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομπιτσίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομπίτσι από το δήμο Ποταμογειτόνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπιτσίου

ΦΕΚ 170Α - 30/04/1935

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

29/12/1960

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονταραίνης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντάραινα από το δήμο Ευγήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 191Α - 28/08/1919

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικής

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 65Α - 17/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντάραινα από την κοινότητα Βασιλικής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Κονταραίνης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Κοραικέων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κορακιάνα

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος προσαρτάται στο δήμο Κοραικέων

Ο οικισμός Ύψος προσαρτάται στο δήμο Κοραικέων

Ο οικισμός Κρεββατζούλα προσαρτάται στο δήμο Κοραικέων

Ο οικισμός Σωκράκι προσαρτάται στο δήμο Κοραικέων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απηλιωτών

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απηλιωτών

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απηλιωτών

Ο οικισμός Κρεββατζούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απηλιωτών

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιζεφυρίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κορισσίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αργυράδες

Ο οικισμός Νεοχωράκι προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Μαραθιάς προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Περιβόλι προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Ρουμανάδες προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Κολοκύθι προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Κορακάδες προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Βασιλάτικα προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Κουσπάδες προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Χλωμός προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Σπήλαιον προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Βιταλάδες προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργυράδες από την κοινότητα Αργυράδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα Αργυράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αργυράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Αργυράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από την κοινότητα Κουσπάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από την κοινότητα Κουσπάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβιώτης αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από την κοινότητα Πετριτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Πετριτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από την κοινότητα Πετριτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλατίκων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Καλυβιώτης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κουραμάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουραμάδες από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουσπάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 231Α - 13/12/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουσπάδες από την κοινότητα Βασιλατίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μούκαρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουσπάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρήνης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρήνη από την κοινότητα Μακράδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Παρασκευής και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρήνης

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυνοπιαστών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυνοπιάσται από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κυνοπιάσται της κοινότητας διορθώνεται σε Κυνοπιάσται

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πικουλάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυνοπιαστών

Αναγνώριση του οικισμού Σουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυνοπιαστών

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσηίς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυνοπιαστών

ΦΕΚ 180Α - 30/08/1995

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωμυλιού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωμυλιό από το δήμο Απολλωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικολή

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Κωμυλιού (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Λαζαράτων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαζαράτα από το δήμο Σφακιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρεμεντινός αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Λαζαράτων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Λάκκας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάκκα από το δήμο Λακκιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαστοράτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χουρδάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετράτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρωνάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Απεργάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δολιετάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιαρεκέϊκα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αργυράτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραντάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γεωργουτσάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γραμματικαίικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μουγκελάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάκκας

16/10/1940

Ο οικισμός Λιαρεκέϊκα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Αργυράτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Απεργάτικα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασιλάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρωνάτικα της κοινότητας

Ο οικισμός Γεωργουτσάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πετράτικα της κοινότητας

Ο οικισμός Ραντάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρωνάτικα της κοινότητας

Ο οικισμός Χουρδάτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαστοράτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Πετράτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Γραμματικαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Αρωνάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Δολιετάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Απεργάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μουγκελάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λακκιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λογκός

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Κουσάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Καγκάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ζερβάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Στανελλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Βερονικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μουρικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μποϊκάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αντιοχάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ευαγγελίστρα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αγγελάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μαστοράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μανεσάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Καλοδικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Γραμματικέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ρωμανάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αρωνάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Βασιλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αργυράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Δολιετάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Σουμπασαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Πετράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Κάτω Αργυράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Απεργάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Δενδιάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ευαγγελίστρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουμπασαρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Αργυράτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λάκκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Φουντάνα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 80Α - 27/12/1879

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λογκός στον οικισμό Λάκκα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βουτάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Γεωργουτσάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Λαρικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Λιαρεκέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Χουρδάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μουκελάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στανελλάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βερονικάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μουρικάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουτάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαρικάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μουκελάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κούτσι προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μαγαζιά προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ραντάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάκκας

Ο οικισμός Λογγάς ή Λογγός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Μαγαζειά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγαζειών

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Μαστοράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Χουρδάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Πετράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Αρωνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Απεργάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Δολιετάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Λιαρεκέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Αργυράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Ραντάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Γεωργουτσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Γραμματικαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Δενδιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Κουσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Ρωμανάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Αγγελάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Αντιοχάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Ζερβάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Καλοδικάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Μανεσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Φουντάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Το όνομα του οικισμού Γραμματικέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Γραμματικαίικα

Το όνομα του οικισμού Λογκός του δήμου διορθώνεται σε Λογγάς ή Λογγός

Το όνομα του οικισμού Μαγαζιά του δήμου διορθώνεται σε Μαγαζειά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λακώνων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάκωνες από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βυτουλάδες αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακώνων

16/10/1940

Ο οικισμός Βυτουλάδες της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιοκαστρίτσα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκαστρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακώνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παλαιοκαστριτών

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαύκη (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαύκη από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λαύκη της κοινότητας διορθώνεται σε Λαύκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαυκίου

Κ. Λαυκίου (Κερκύρας)

Αναγνώριση του οικισμού Τριμόδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαυκίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μαρτίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαυκίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαύκη

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ψαχνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαυκίου

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λευκάς

Ο οικισμός Απόλπενα προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Φρύνη προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Καλλιγόνι προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Τσουκαλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Καρυώτες προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κατούνα προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Πεφανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Λευκάδος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσουκαλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουκαλάδων

Ο οικισμός Απόλπενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απολπένης

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατούνης

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκάδος

Ο οικισμός Καρυώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατούνης

Ο οικισμός Καλλιγόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκάδος

Ο οικισμός Αλυκαί Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκάδος

Ο οικισμός Φρύνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκάδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λευκάς από το δήμο Λευκάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλλιγόνι αποσπάται από το δήμο Λευκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλυκαί Λευκάδος αποσπάται από το δήμο Λευκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φρύνη αποσπάται από το δήμο Λευκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Λευκάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φανερωμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Λευκάδος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Λευκιμμαίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος

Ο οικισμός Ποτάμιον προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Ριγγλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Αναπλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Μελίκια προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Σπαρτερό προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Δραγωτινά προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κρητικά προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος στον οικισμό Περιβόλι

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 13Α - 27/04/1873

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιβόλι στον οικισμό Ριγγλάδες

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πανδάτικα προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κάβος προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 166Α - 17/07/1903

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ριγγλάδες στον οικισμό Λευκίμη

Ο οικισμός Ριγγλάδες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Αναπλάδες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Ποτάμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Μελίκια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Λευκίμη και προσάρτησή του στο δήμο Λευκιμμαίων

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργυράδων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβολίου

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλωμού

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Πανδάτικα ή Πεντάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυράδων

Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυράδων

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίου

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ριγγλάδων

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Λευκίμη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 29Α - 21/03/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λευκίμμη από την κοινότητα Άνω Λευκίμμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Λευκίμμη στον οικισμό Λευκίμμη

Ο οικισμός Άνω Λευκίμμη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμμη του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από την κοινότητα Βιταλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από την κοινότητα Βιταλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιαπάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιαπάδες από το δήμο Απηλιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιαπάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λογγά ή Λογγού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λογγάς ή Λογγός από το δήμο Λακκιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δενδιάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουσάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζειών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζερβάτικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζειών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζειών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζειών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ντσίλιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Ντσίλιος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λογγάς ή Λογγός της κοινότητας διορθώνεται σε Λογγός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λογγού

Ο οικισμός Ζερβάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουσάτικα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Λογγού (Κερκύρας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λογγά ή Λογγού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δενδιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτσών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λούτσαι

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αναπαυτήρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτσών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Απραός και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτσών

Αναγνώριση του οικισμού Μαγάρικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτσών

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγαζειών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγαζειά από το δήμο Λακκιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωμανάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγγελάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντιοχάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννιτσάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζερβάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλοδικάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανεσάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φουντάνα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Ζερβάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ζενεμπισάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζειών

Αναγνώριση του οικισμού Βερονικάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζειών

Αναγνώριση του οικισμού Στανελάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζειών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαγαζειά της κοινότητας διορθώνεται σε Μαγαζιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαγαζιών

Ο οικισμός Αγγελάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αντιοχάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιαννιτσάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλοδικάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρωμανάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στανελάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βερονικάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μανεσάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μποϊκάτικα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μαγαζιών (Κερκύρας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαγαζειών

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Φουντάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κουρταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

Αναγνώριση του οικισμού Αρβανιτακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

Αναγνώριση του οικισμού Μανεσάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

Αναγνώριση του οικισμού Μποϊκάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρβανιτακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μανεσάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Κουρταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μαγαζιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγουλάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγουλάδες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αρίλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Γουσάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκαλιό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Πουλημάτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαθρακίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαθράκιον (νησίς) από την κοινότητα Ερρικουσών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαθράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαθρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μαθράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαθρακίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαθράκιον (νησίς) στον οικισμό Άνω Μαθράκιον

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μαθράκιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαθρακίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Μαθράκιον στον οικισμό Μαθράκιον (νησίς)

Ο οικισμός Άνω Μαθράκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαθράκιον (νησίς) της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μαθράκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαθράκιον (νησίς) της κοινότητας

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Διάκοπο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαθρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Διάπλο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαθρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Τραχειά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαθρακίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τραχειά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Διάκοπο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Διάπλο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακράδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακράδες από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρήνης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Παρασκευής και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακράδων

17/03/1991

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μακράδες της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλακιών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλακιοί από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μαλακιοί της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσάτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσάτου

Κ. Δροσάτου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαλακιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαραντοχωρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραντοχώρι από το δήμο Ευγήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Μαραντοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Μαρμάρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάρμαρον από το δήμο Παρελείων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινίου

ΦΕΚ 264Α - 01/12/1947

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κανακάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μελιτειέων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βουνιατάδες

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Στρογγυλή προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Μεσογγή προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Μωραΐτικα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Επισκοπιανά προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Χλωμοτινά προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βουνιατάδες στον οικισμό Στρογγυλή

ΦΕΚ 10Α - 23/03/1871

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στρογγυλή στον οικισμό Βουνιατάδες

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πεντάτης προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρού

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ματθαίου

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Γαρούνας

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνιατάδων

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Γαρούνας

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκοπιανών

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Παυλιάνας

Ο οικισμός Στρογγυλοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρογγυλών

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεντατίου

Ο οικισμός Μωραΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπιανών

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπιανών

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπιανών

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Παυλιάνας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωμού

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωμού

Ο οικισμός Χλωματιανά ή Χλωμοτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωμού

Το όνομα του οικισμού Στρογγυλή του δήμου διορθώνεται σε Στρογγυλοί

Το όνομα του οικισμού Πεντάτης του δήμου διορθώνεται σε Πεντάτι

Το όνομα του οικισμού Χλωμοτινά του δήμου διορθώνεται σε Χλωματιανά ή Χλωμοτινά

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μοραΐτικα από την κοινότητα Μοραϊτίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ματθαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ματθαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από την κοινότητα Βουνιατάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Παυλιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από την κοινότητα Μοραϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από την κοινότητα Πεντατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Παυλιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από την κοινότητα Άνω Παυλιάνας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χαλικούνας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Ματθαίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χαλικούνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μεσαριάς (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσαριά από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθύλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαριάς

ΦΕΚ 86Α - 03/07/1986

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελονάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεσοχωριτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Συναράδες

Ο οικισμός Κουραμάδες προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Καστελλάνοι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Βαρυπατάδες προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρό (Άνω και Κάτω) αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψωραροί αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο Χρυσιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσα αποσπάται από το δήμο Χρυσιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο Χρυσιδέων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Συναράδες στον οικισμό Καστελλάνοι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τριόλος προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Κοθονίκι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Μπριαμάκι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καστανιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοθονίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπριαμάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδιωτίσσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Δέκα

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρυπατάδων

Ο οικισμός Άνω Βυρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βυρού

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαστουρίου

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαφατιώνων

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλάνων

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουραμάδων

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυνοπιαστών

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπενιτσών

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέλεκα

Ο οικισμός Συναράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συναράδων

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλάνων

Ο οικισμός Ψωραροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλάνων

Ο οικισμός Τρίαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πέλεκα

Το όνομα του οικισμού Βυρό (Άνω και Κάτω) του δήμου διορθώνεται σε Άνω Βυρόν

Το όνομα του οικισμού Μπενίτσα του δήμου διορθώνεται σε Μπενίτσαι

Το όνομα του οικισμού Τριόλος του δήμου διορθώνεται σε Τρίαλος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μπενιτσών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπενίτσαι από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τσάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπενιτσών

17/03/1991

Ο οικισμός Τσάκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μπενίτσαι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από το δήμο Λευκιμμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νεοχώρι στον οικισμό Βασιλάτικα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλατίκων

Κ. Βασιλατίκων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 274Α - 01/11/1924

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κολοκυθίου

ΦΕΚ 140Α - 17/05/1948

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυράδων

ΦΕΚ 231Α - 13/12/1965

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουσπάδων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πετριτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλατίκων

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετριτής

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πετριτής

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλατίκων

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πετριτής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 274Α - 01/11/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από την κοινότητα Βασιλατίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα Ριγγλάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 25Α - 24/01/1929

Ο οικισμός Μπαστάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλαιοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώριον

Το όνομα του οικισμού Σπαρτερό της κοινότητας διορθώνεται σε Σπαρτερά

ΦΕΚ 37Α - 13/02/1948

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγωτινών

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγωτινών

ΦΕΚ 189Α - 30/08/1950

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα Δραγωτινών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από την κοινότητα Δραγωτινών και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Μπαστάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι Λευκάδος από το δήμο Ελλομένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ταφίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Νεοχωρίου Λευκάδος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Νησακίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νησάκι από την κοινότητα Σινιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βιγγλατούριον προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Απολυσοί προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Γαρλελάτικα προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Μπουράτικα προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Κατάβολος προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Καμηνάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Φαφαμιά προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Μπαναράτικα προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

Ο οικισμός Παλαιό Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Νησακίου

16/10/1940

Ο οικισμός Γαρλελάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουράτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμηνάκιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φαφαμιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπαναράτικα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιό Χωριό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νικολή (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νικολής από την κοινότητα Αγίου Πέτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από την κοινότητα Δραγάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Κωμυλιού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Νικολή (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Νότιας Κέρκυρας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λευκίμμη από το δήμο Κερκυραίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικούνας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Νυμφών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νύμφαι από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτωνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νυμφών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξανθάτων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξανθάτες από την κοινότητα Αγίων Δούλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκικύλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξανθάτων

05/04/1981

Ο οικισμός Κοκκικύλας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξανθάτες της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Οθωνών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Οθωνοί (νησίς)

Ο οικισμός Σαμαθράκη προσαρτάται στο δήμο Οθωνών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διαποντίων

Ο οικισμός Σαμαθράκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διαποντίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Οθωνών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οθωνοί (νησίς) από το δήμο Διαποντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πάγων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάγοι από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βατωνιαίς αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρινήλας αποσπάται από το δήμο Ιστωναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βατωνιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Βατωνίαι

Το όνομα του οικισμού Πρινήλας της κοινότητας διορθώνεται σε Πρινύλας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάγων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παλαιοκαστριτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λάκωνες από την κοινότητα Λακώνων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από την κοινότητα Αλειμματάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Αλειμματάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από την κοινότητα Γαρδελάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από την κοινότητα Δουκάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από την κοινότητα Δουκάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λακώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα Λιαπάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από την κοινότητα Λιαπάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από την κοινότητα Μακράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από την κοινότητα Μακράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από την κοινότητα Σκριπερού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φέλεκας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκριπερού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Φέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Παξών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γάϊος από την κοινότητα Γαϊου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κατσιμάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οζιάς αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράτικα αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερομόναχος αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοπουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιανιτάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπογδανάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντίπαξος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Γαϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοράτικα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράτικα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρωνάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιετάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απεργάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουγκελάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λογγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λογγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λογγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα Λογγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα Λογγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λογγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανιτακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανεσάτικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρταίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγαζιά αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Μαγαζιών και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Παρελείων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γιαννάδες

Ο οικισμός Ρόπα προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Μάρμαρον προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Κανακάδες προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Πέλεκας προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Βάτος προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Κοκκίνι προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρμάρου

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννάδων

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμάρου

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμάρου

Ο οικισμός Ρόπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννάδων

Ο οικισμός Κοκκίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πέλεκα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Παρελίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοκκίνιον από την κοινότητα Κοκκινίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από την κοινότητα Άφρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Άφρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Άφρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Βάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα Γιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από την κοινότητα Γιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από την κοινότητα Κανακάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από την κοινότητα Κομπιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από την κοινότητα Σιναράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από την κοινότητα Σιναράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από την κοινότητα Σιναράδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Παρωρείων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιοι Δούλοι

Ο οικισμός Βαλανείον προσαρτάται στο δήμο Παρωρείων

Ο οικισμός Κυπριανάδες προσαρτάται στο δήμο Παρωρείων

Ο οικισμός Ξανθάτες προσαρτάται στο δήμο Παρωρείων

Ο οικισμός Κληματιά προσαρτάται στο δήμο Παρωρείων

Ο οικισμός Νύμφαι προσαρτάται στο δήμο Παρωρείων

Ο οικισμός Σφακερά προσαρτάται στο δήμο Παρωρείων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Επιζεφυρίων

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακρολοφιτών

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιζεφυρίων

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιζεφυρίων

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιζεφυρίων

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιζεφυρίων

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιζεφυρίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πέλεκα (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέλεκας από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοκκίνι αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρίαλος αποσπάται από το δήμο Μεσοχωριτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Κοκκίνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκινίου

Ο οικισμός Τρίαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέλεκα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέλεκα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αβράμης και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέλεκα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ονούφριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέλεκα

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόγεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέλεκα

Αναγνώριση του οικισμού Πλακωτό και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέλεκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεντατίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεντάτι από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Περιάγρων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγρός

Ο οικισμός Μεσαριά προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Βελονάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Μαλακοί προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Αρκαδάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Αθηνιοί προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Βατωνιαίς προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Πάγοι προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Καστελλάνοι προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Ραφαλάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Πρινήλας προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Μανιατάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

Ο οικισμός Ασπιωτάδες προσαρτάται στο δήμο Περιάγρων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μαλακοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Βατωνιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Πρινήλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Περιβολίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιβόλι από το δήμο Λευκιμμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 45Α - 21/02/1948

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιταλάδων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλυβιώτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίου

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμια και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλυβιώτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περίθεια από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στην κοινότητα Περιθείας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λούστρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκητόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Βουνίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Κρινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Ριλιάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Πίθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Περούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

07/04/1951

Ο οικισμός Λούστρα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Παρσελίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Παρσελίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύ

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάρνιαρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περλεψιμάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 399Α - 17/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περλεψιμάδες από την κοινότητα Αρμενάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Περλεψιμάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Περλεψιμάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περουλάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περουλάδες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από το δήμο Αμφιπαγιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 33Α - 10/03/1928

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδαρίου

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδαρίου

Ο οικισμός Μεγαδρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεσάλειας ή Πετάλειας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεσάλεια ή Πετάλεια από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο Κασσωπαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πεσάλεια ή Πετάλεια της κοινότητας διορθώνεται σε Πετάλεια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πεταλείας

Κ. Πεταλείας (Κερκύρας)

Αναγνώριση του οικισμού Ερίβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεταλείας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πεσάλειας ή Πετάλειας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λούστρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεταλείας

Αναγνώριση του οικισμού Σαλιβανάμπελα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεταλείας

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Λούστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσερή

Ο οικισμός Σαλιβανάμπελα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέραμα

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετριτής (Κερκύρας)

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετριτή από την κοινότητα Βασιλατίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από την κοινότητα Βασιλατίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Βασιλατίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορισσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαδισιάνων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πηγαδισιάνοι από το δήμο Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Πηγαδισιάνων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Πινακοχωρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πινακοχώρι από το δήμο Σφακιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Πινακοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Πλατυστόμου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατύστομον από την κοινότητα Βαυκερής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Πλατυστόμου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Πόρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πόρος από το δήμο Ελλομένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Πόρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Ποταμογειτόνων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ποταμός

Ο οικισμός Ευρωπούλοι προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Αλεπού προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Τρίκλινον προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Κανάλια προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Άφρα προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Κοντόκαλι προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Γουβί προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τρίκλινον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κανάλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κανάλι Αρβανίτικο προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Κανάλι Γραικικόν προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Κανάλι Λεμεντίκου προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Κομπίτσι προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

Ο οικισμός Μπαστούνι προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας προσαρτάται στο δήμο Ποταμογειτόνων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεπούς

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άφρας

Ο οικισμός Ευρωπούλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευρωπούλων

Ο οικισμός Κανάλι Λεμεντίων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καναλίου Λεμεντίων

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομπιτσίου

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμού

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευρωπούλων

Ο οικισμός Κανάλι Γραικικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καναλίου Λεμεντίων

Ο οικισμός Κανάλι Αρβανίτικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καναλίου Λεμεντίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομπιτσίου

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Μπαστούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Το όνομα του οικισμού Κανάλι Λεμεντίκου του δήμου διορθώνεται σε Κανάλι Λεμεντίων

Το όνομα του οικισμού Γουβί του δήμου διορθώνεται σε Γουβιά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ποταμού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμός από το δήμο Ποταμογειτόνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαστούνι αποσπάται από το δήμο Ποταμογειτόνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 460Α - 15/12/1915

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μπαστούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχτάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραχτάδες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριγγλάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ριγγλάδες

Ο οικισμός Αναπλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Ριγγλάδων

ΦΕΚ 274Α - 01/11/1924

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αικατερίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριγγλάδων

19/03/1961

Ο οικισμός Αναπλάδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ριγγλάδες της κοινότητας

ΦΕΚ 161Α - 12/08/1965

Ο οικισμός Ριγγλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Λευκίμμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Λευκίμμης

Κ. Άνω Λευκίμμης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 161Α - 12/08/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ριγγλάδων

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Λευκίμμη της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μώλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Λευκίμμης

ΦΕΚ 29Α - 21/03/1986

Ο οικισμός Άνω Λευκίμμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λευκιμμαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σγουράδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σγουράδες από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ομαλοί αποσπάται από το δήμο Κασσωπαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ομαλοί της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ομαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σγουράδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιδαρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 33Α - 10/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιδάρι από την κοινότητα Περουλάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από την κοινότητα Περουλάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεγαδρί αποσπάται από την κοινότητα Περουλάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μεγαδρί της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Δρυς και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Πετσάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδαρίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Πετσάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβάδιον

19/03/1961

Ο οικισμός Λιβάδιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σιδάριον της κοινότητας

Ο οικισμός Μελίσσια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μεγάλη Δρυς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σιδάριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σινιών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σινιαίς από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νησακίου

ΦΕΚ 253Α - 08/08/1932

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιμαρίου

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

Ο οικισμός Αγνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

Ο οικισμός Λούστρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

Ο οικισμός Τζαγκινάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιμαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σινιαίς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βίγγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Τριτσίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Τσίκουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Αγνίτσινη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Κρέμιθας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Ρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Μέγγουλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκοκύλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Καρυώτικον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Λιθιασμένος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Σαρακηνάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

ΦΕΚ 111Β - 31/05/1954

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Τσίκουρος στον οικισμό Πόρτα

ΦΕΚ 77Α - 16/06/1960

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πόρτα στον οικισμό Αγνίτσινη

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκινη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Σάντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Αϊξέρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

Αναγνώριση του οικισμού Καμένα Αλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σινιών

14/03/1971

Ο οικισμός Αϊξέρια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μέγγουλας της κοινότητας

Ο οικισμός Καμένα Αλώνια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βίγγλα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιθιασμένος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κόκκινη της κοινότητας

Ο οικισμός Τσίκουρος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σάντα της κοινότητας

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκριπερού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκριπερό από το δήμο Απηλιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαιοκαστριτών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπανοχωρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπανοχώρι από το δήμο Σφακιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Σπανοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Σπαρτίλλα (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαρτίλλας από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σπαρτίλλας της κοινότητας διορθώνεται σε Σπαρτύλας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σπαρτύλα

Κ. Σπαρτύλα (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σπαρτίλλα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μπαρμπάτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτύλα

Αναγνώριση του οικισμού Κορτέλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτύλα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κορτέλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βούνος

19/03/1961

Ο οικισμός Βούνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπαρτύλας της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαρμπάτιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπαρτύλας της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πυργί και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτύλα

Αναγνώριση του οικισμού Μπαρμπάτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτύλα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαρτοχωρίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαρτοχώρι από το δήμο Ταφίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκορπίδι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ταφίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ταφίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκορπιός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ταφίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπάρτη (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ταφίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Σκορπίδι (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Σπαρτοχωρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Σταυρού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυρός από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σταυρός στον οικισμό Μακράτα

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χαλιδιάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Μακράτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Λουκάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κομιανάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κορνάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Δαφνάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μακράτα στον οικισμό Λουκάτα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στρογγυλών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρογγυλοί από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στρογγυλοί της κοινότητας διορθώνεται σε Στρογγυλή

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Στρογγυλής

Κ. Στρογγυλής (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Στρογγυλών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Περιστερών και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρογγυλής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σύβρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σύβρος από το δήμο Ευγήρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Σύβρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Συναράδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συναράδες από το δήμο Μεσοχωριτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συναράδες της κοινότητας διορθώνεται σε Σιναράδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σιναράδων

Κ. Σιναράδων (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συναράδων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ασπάι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιναράδων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κοντογιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιναράδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σφακερών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σφακερά από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λιβαδάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σφακερών

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Λιβαδάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σφακιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαζαράτα

Ο οικισμός Σπανοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Πινακοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Κάββαλος προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Πρεμεντινός προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Βουνόν προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κουντουράτα προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κουντουράτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Σφακιωτών (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Σφακιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λαζαράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαζαράτων

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπρογερακάτων

Ο οικισμός Κάββαλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καββάλου

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πινακοχωρίου

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπανοχωρίου

Ο οικισμός Πρεμεντινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαζαράτων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σωκρακίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σωκράκι από το δήμο Απηλιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πυλίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σωκρακίου

16/10/1940

Ο οικισμός Πυλίδα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πηλίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σωκρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαιάκων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ταφίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαθύ

Ο οικισμός Σπαρτοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Σπάρτη (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Σκορπίδι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Σκορπιός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Θηλιά προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Πετάλα προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Κόθρος προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

Ο οικισμός Χελώνη προσαρτάται στο δήμο Ταφίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Καστρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Θηλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πετάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόθρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χελώνη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ταφίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ταφίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαθέος

Ο οικισμός Σπαρτοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος

Ο οικισμός Σκορπίδι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Σκορπιός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο οικισμός Σπάρτη (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτοχωρίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τσουκαλάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσουκαλάδες από το δήμο Λευκάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Τσουκαλάδων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Φαιάκων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ύψος από την κοινότητα Κάτω Κορακιάνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κορακιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κορακιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κορακιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κορακιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κορακιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κορακιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κορακιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από την κοινότητα Σγουράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα Σγουράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτύλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτύλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτύλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από την κοινότητα Σωκρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από την κοινότητα Σωκρακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φτερνού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 155Α - 23/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φτερνό από την κοινότητα Κατωχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Φτερνού (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Φυγαρέτου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φυγαρέτον από το δήμο Κερκυραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Φυγαρέτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαραδιατίκων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαραδιάτικα από το δήμο Ελλομένου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Χαραδιατίκων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Κ. Χλωματιανών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χλωματιανά από την κοινότητα Χλωμού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Χλωμού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Μωραϊτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από την κοινότητα Μωραϊτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χλωματιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Χλοματιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χλοματιανών

Κ. Χλοματιανών (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χλωματιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χλωμού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χλωμός από το δήμο Λευκιμμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χλωματιανά ή Χλωμοτινά αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Χλωματιανά ή Χλωμοτινά της κοινότητας διορθώνεται σε Χλωματιανά

ΦΕΚ 264Α - 07/08/1929

Ο οικισμός Χλωματιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλωματιανών

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωματιανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χλωμός της κοινότητας διορθώνεται σε Χλομός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χλομού

Κ. Χλομού (Κερκύρας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χλωμού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λίνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χλομού

Αναγνώριση του οικισμού Ψαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Χλομού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χορτάτων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χορτάτα από το δήμο Απολλωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Χορτάτων (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας


Δ. Χρυσιδέων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαστούρι

Ο οικισμός Μπενίτσα προσαρτάται στο δήμο Χρυσιδέων

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα προσαρτάται στο δήμο Χρυσιδέων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Μπενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χωρεπισκόπων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χωρεπίσκοποι από το δήμο Ιστωναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψωραρών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψωραροί από την κοινότητα Καστελλάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Ο οικισμός Ψωραροί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Προκόπιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Προκοπίου

Κ. Αγίου Προκοπίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ψωραρών

ΦΕΚ 180Α - 30/08/1995

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται