ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγαλά (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγαλάς από το δήμο Ναφθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άη Γιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Ο οικισμός Άη Γιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από το δήμο Μεσογαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από την κοινότητα Φαγιά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κήρυκος (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κήρυξ (Αγγερικός) από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άγιος Κήρυξ (Αγγερικός) της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Κήρυκος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Κ. Αγίου Κηρύκου (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγίου Κήρυκος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κήρυκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Λέοντος (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Λέων από το δήμο Ναφθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλικανά (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλικανάς από το δήμο Αρκαδίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλικανά

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Κυριακή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλικανάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλικανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλυκών (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καταστάρι από την κοινότητα Κατασταρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικανάς αποσπάται από την κοινότητα Αλικανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Μέσου Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαρού αποσπάται από την κοινότητα Μέσου Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουληκάδον αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκάδου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Καταστάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αλικανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άνω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ψαρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Σκουληκάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Γερακαρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Γερακάριον από το δήμο Αρκαδίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Γερακαρίου

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέσου Γερακαρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Γερακαρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καστέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Γερακαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Ο οικισμός Καστέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Ο οικισμός Άνω Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργασίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αργάσι από το δήμο Ζακύνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλόντος αποσπάται από το δήμο Ζακύνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεραντζούλαι αποσπάται από το δήμο Ζακύνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλιτέρος αποσπάται από το δήμο Ζακύνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Βλόντος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νεραντζούλαι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλλιτέρος της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιτέρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιτέρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αργάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βανάτου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βανάτον

Ο οικισμός Γαϊτάνι προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Κουκουναριά προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Χουρχουλίδι προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Καλλιπάδον προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Άγιος Κήρυξ προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Σαρακινάδο προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Αυριακός προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Πλάνος προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

Ο οικισμός Τσιλιβής προσαρτάται στο δήμο Βανάτου

26-07-1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ψωφίδος

Δ. Ψωφίδος (Ζακύνθου)

26-07-1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βανάτου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βαραίς προσαρτάται στο δήμο Ψωφίδος

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Κήρυξ (Αγγερικός) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κήρυκος

Ο οικισμός Βανάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βανάτου

Ο οικισμός Γαϊτάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαϊτανίου

Ο οικισμός Καλλιπάδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιπάδου

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βανάτου

Ο οικισμός Αμβριακός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βανάτου

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βανάτου

Ο οικισμός Κουκουναριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βανάτου

Ο οικισμός Χουρχουλίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βανάτου

Ο οικισμός Βαραίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊτανίου

Ο οικισμός Τσιλιβής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαϊτανίου

Το όνομα του οικισμού Άγιος Κήρυξ του δήμου διορθώνεται σε Άγιος Κήρυξ (Αγγερικός)

Το όνομα του οικισμού Αυριακός του δήμου διορθώνεται σε Αμβριακός

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βανάτου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βανάτον από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμβριακός αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκουναριά αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χουρχουλίδι αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρακινάδου

ΦΕΚ 60Α - 11/04/1927

Ο οικισμός Χουρχουλίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιπάδου

ΦΕΚ 25Α - 31/01/1931

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλάνου

16/10/1940

Ο οικισμός Αμβριακός της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Κουκουναριά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βανάτον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μαριναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βανάτου

14/03/1971

Ο οικισμός Μαριναίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βανάτον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βανάτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρκαδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικού (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 273Α - 31/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικός από το δήμο Ζακύνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον αποσπάται από το δήμο Ζακύνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Εσταυρωμένος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βασιλικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βασιλικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βασιλικός στον οικισμό Άνω Βασιλικόν

Ο οικισμός Βασιλικός της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Βασιλικόν στον οικισμό Βασιλικός

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βασιλικός της κοινότητας

Ο οικισμός Εσταυρωμένος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Βασιλικόν της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βασιλικός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άνω Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βολίμων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βολίμαις Μέσου

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω προσαρτάται στο δήμο Βολίμων

Ο οικισμός Βολίμαις Κάτω προσαρτάται στο δήμο Βολίμων

Ο οικισμός Ορθωνιαίς προσαρτάται στο δήμο Βολίμων

Ο οικισμός Πλεμονάριον προσαρτάται στο δήμο Βολίμων

Ο οικισμός Μαργιαίς προσαρτάται στο δήμο Βολίμων

Ο οικισμός Έξω Χώρα προσαρτάται στο δήμο Βολίμων

ΦΕΚ 56Α - 30/07/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ελατίων

Δ. Ελατίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 56Α - 30/07/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βολίμων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Μονή Σπηλαιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μαργιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαργιών

Ο οικισμός Πλεμονάριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλεμοναρίου

Ο οικισμός Έξω Χώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Έξω Χώρας

Ο οικισμός Ορθωνιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορθωνιών

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βολιμών Άνω

Ο οικισμός Μονή Σπηλαιωτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ορθωνιών

Ο οικισμός Βολίμαις Μέσου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βολιμών Άνω

Ο οικισμός Βολίμαις Κάτω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βολιμών Άνω

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βολιμών Άνω

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βολιμών Άνω (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βολίμαις Άνω από το δήμο Ελατίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βολίμαις Μέσου αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βολίμαις Κάτω αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Βολίμαις Μέσου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βολιμών Μέσου

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βολιμών Μέσου

Ο οικισμός Βολίμαις Κάτω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βολιμών Μέσου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βολιμών Μέσου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 42Α - 16/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βολίμαις Άνω από την κοινότητα Βολιμών Μέσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Ο οικισμός Σκινάρια αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών Μέσου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Θέκλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολιμών Άνω

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Σκινάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βολιμών Μέσου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βολίμαις Μέσου από την κοινότητα Βολιμών Άνω και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών Άνω και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βολίμαις Κάτω αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών Άνω και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών Άνω και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σχοινάρι (Φάρος) και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολιμών Μέσου

ΦΕΚ 42Α - 16/03/1927

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βολιμών Άνω

16/10/1940

Ο οικισμός Σκινάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βολιμών Άνω

Το όνομα του οικισμού Βολίμαις Μέσου της κοινότητας διορθώνεται σε Βολίμαι

Το όνομα του οικισμού Σχοινάρι (Φάρος) της κοινότητας διορθώνεται σε Σκινάρια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βολιμών

Ο οικισμός Βολίμαις Κάτω της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου της κοινότητας καταργείται.

Κ. Βολιμών (Ζακύνθου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βολιμών Μέσου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κορίθιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολιμών

Αναγνώριση του οικισμού Ασκός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολιμών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολιμών

Αναγνώριση του οικισμού Ελιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολιμών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολιμών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βολίμαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελατίων

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Κορίθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Ελιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαϊτανίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαϊτάνι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαραίς αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιλιβής αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ξεροβούνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊτανίου

Αναγνώριση του οικισμού Χαλικερό και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊτανίου

Αναγνώριση του οικισμού Φλώκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊτανίου

16/05/1928

Ο οικισμός Χαλικερό της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γιουλέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαϊτανίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βαραίς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιλιβής της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φλώκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξεροβούνια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιουλέικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαϊτάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλάρου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Γαλάρον από την κοινότητα Μικρού Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα Φιολίτη και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Γαλάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 219Α - 31/10/1957

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιολίτη

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Γαλάρου

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου

Η κοινότητα καταργείται

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Φιολίτη στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Μικρού Γαλάρου στην κοινότητα


Δ. Γαλάρων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέγα Γαλάρον

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

Ο οικισμός Λαγκαδάκια προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

Ο οικισμός Μπουγιάτον προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

Ο οικισμός Φιολήτι προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

ΦΕΚ 40Α - 10/07/1867

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αρτεμισίων

Δ. Αρτεμισίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 40Α - 10/07/1867

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Γαλάρων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μέγα Γαλάρον στον οικισμό Φιολήτι

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Φιολήτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιολήτι

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Γαλάρου

Ο οικισμός Μπουγιάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγιάτου

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκαδακίων

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Γαλάρου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαχαιράδον από την κοινότητα Μαχαιράδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λέοντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από την κοινότητα Βουγιάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από την κοινότητα Βουγιάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα Γαλάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από την κοινότητα Γυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από την κοινότητα Κοιλιωμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγώποδον αποσπάται από την κοινότητα Λαγωπόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από την κοινότητα Λούχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από την κοινότητα Ρομιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα Φιολίτη και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φτερίνι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Λέοντος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Φτερίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Γαλάρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λαγώποδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Γερακαρίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Γερακάριον

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον προσαρτάται στο δήμο Γερακαρίων

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον προσαρτάται στο δήμο Γερακαρίων

Ο οικισμός Τραγάκι προσαρτάται στο δήμο Γερακαρίων

Ο οικισμός Μπελούσι προσαρτάται στο δήμο Γερακαρίων

ΦΕΚ 68Α - 31/10/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αρκαδίων

Δ. Αρκαδίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 68Α - 31/10/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Γερακαρίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αλικανάς προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αλικανάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλικανά

Ο οικισμός Άνω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Γερακαρίου

Ο οικισμός Μπελούσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπελουσίου

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γερακαρίου

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γερακαρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βανάτον από την κοινότητα Βανάτου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κήρυκος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαραίικα αποσπάται από την κοινότητα Καλιπάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιπάδον αποσπάται από την κοινότητα Καλιπάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από την κοινότητα Πλάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από την κοινότητα Σαρακινάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάκιον αποσπάται από την κοινότητα Τραγακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χαμουζάς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου

Ο νέος οικισμός Λιμοντέικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλιπάδου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλιπάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βανάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ψαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Χαμουζάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Τραγάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Κήρυκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λιμοντέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γυρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γύρι από την κοινότητα Λούχας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελατίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βολίμαι από την κοινότητα Βολιμών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αναφωνήτρια αποσπάται από την κοινότητα Αναφωνητρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών Άνω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών Άνω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινάρια αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών Άνω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίθιον αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελιές αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Βολιμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Έξω Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα Έξω Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίαι αποσπάται από την κοινότητα Μαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθονιαί αποσπάται από την κοινότητα Ορθονιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από την κοινότητα Ορθονιών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μικρό Νησί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Άνω Βολιμών

Ο νέος οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αναφωνητρίας

Ο νέος οικισμός Άγιος Ανδρέας (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βολιμών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αναφωνήτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Έξω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Σκινάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ορθονιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μικρό Νησί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βολίμαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κορίθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μαρίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ελιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Έξω Χώρας (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έξω Χώρα από το δήμο Ελατίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 126Α - 18/08/1960

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα Λούχας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έξω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζακύνθου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζάκυνθος

Ο οικισμός Κήποι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Καλλιτέρος προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βλόντος προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Νεραντζούλαι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αργάσι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βασιλικός προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Πόχαλη προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ακρωτήρι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Διονυσίου προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίου Διονυσίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Ζακύνθου προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Πόχαλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόχαλης

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πόχαλης

Ο οικισμός Λιμήν Ζακύνθου του δήμου καταργείται.

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ζακύνθου και προσάρτησή του στο δήμο Ζακύνθου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Στροφάδων και προσάρτησή του στο δήμο Ζακύνθου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου των Ξένων και προσάρτησή του στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 273Α - 31/10/1924

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Αργάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργασίου

Ο οικισμός Βλόντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργασίου

Ο οικισμός Νεραντζούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργασίου

Ο οικισμός Καλλιτέρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργασίου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ζακύνθου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου των Ξένων του δήμου καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κήποι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλπάκι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιτέρος αποσπάται από την κοινότητα Αργασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργάσι αποσπάται από την κοινότητα Αργασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαϊτάνι αποσπάται από την κοινότητα Γαϊτανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόχαλη αποσπάται από την κοινότητα Μποχάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδώνι αποσπάται από την κοινότητα Μποχάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από την κοινότητα Μποχάλης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βασιλικού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστέλια αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταστάρι αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικανάς αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαρού αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουληκάδον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιπάδον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βανάτον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαραίικα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμουζάς αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάκιον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κήρυκος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμοντέικα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερίνι αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάρον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγώποδον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναφωνήτρια αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Χώρα αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινάρια αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθονιαί αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Νησί αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βολίμαι αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίθιον αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίαι αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελιές αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθακιά αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλάς αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκιον αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη Κερίου αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απελάτι αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντοκράτορας αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Γιάννης αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάκια αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στημιές αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαραίικα αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερί αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αργασίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Μποχάλης μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Βανάτου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Καλαμακίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

ΦΕΚ 3022Β - 21/09/2016

Ο οικισμός Μπόχαλη ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου


Κ. Καλλιπάδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλλιπάδον από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 60Α - 11/04/1927

Ο οικισμός Χουρχουλίδι αποσπάται από την κοινότητα Βανάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλλιπάδον της κοινότητας διορθώνεται σε Καλιπάδον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλιπάδου

Κ. Καλιπάδου (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλλιπάδου

19/03/1961

Ο οικισμός Χουρχουλίδι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλιπάδον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ψαραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλιπάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Ο οικισμός Καλιπάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κατασταρίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καταστάρι

Ο οικισμός Χαρτάτα προσαρτάται στο δήμο Κατασταρίων

Ο οικισμός Πηγαδάκια προσαρτάται στο δήμο Κατασταρίων

ΦΕΚ 60Α - 29/08/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Υριαίων

Δ. Υριαίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 60Α - 29/08/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κατασταρίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Υριαίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδακίων

Ο οικισμός Τραγάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραγακίου

Ο οικισμός Καταστάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατασταρίου

Ο οικισμός Χαρτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατασταρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κατασταρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταστάρι από το δήμο Υριαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαρτάτα αποσπάται από το δήμο Υριαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Χαρτάτα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ιωάννου Προδρόμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατασταρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Ιωάννου Προδρόμου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταστάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Γερακαρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Γερακάριον από την κοινότητα Άνω Γερακαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερί από το δήμο Ναφθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη Κερίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Απελάτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απελάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Ο οικισμός Κερί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Ο οικισμός Λίμνη Κερίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κοιλιωμένου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοιλιωμένος

Ο οικισμός Κερί προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Αγαλάς προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Καμπί προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Άγιος Λέων προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Λούχα προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Γύρι προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

ΦΕΚ 61Α - 06/09/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ναφθίων

Δ. Ναφθίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 61Α - 06/09/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κοιλιωμένου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούχας

Ο οικισμός Αγαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγαλά

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Λέοντος

Ο οικισμός Κερί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερίου

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούχας

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούχας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κοιλιωμένου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοιλιωμένος από το δήμο Ναφθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κοιλιωμένος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοιλιωμένου

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοιλιωμένος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοιλιωμένου

Κ. Κοιλιωμένου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκεσίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούκεσι από το δήμο Μεσογαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κούκεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κυθηρίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κύθηρα

Ο οικισμός Καψάλι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Στραπόδι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κατούνι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Σκουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κάλαμος προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Σπηλιαίς προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Φατσάδικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Πορτολαμιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Αλεξανδράδες προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Νησίδιον Αιγιλείας προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κοντελετού προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων


Δ. Λαγανά (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παντοκράτορας από την κοινότητα Παντοκράτορος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγαλάς αποσπάται από την κοινότητα Αγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Γιάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάκια αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαραίικα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απελάτι αποσπάται από την κοινότητα Κερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερί αποσπάται από την κοινότητα Κερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη Κερίου αποσπάται από την κοινότητα Κερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Κερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθακιά αποσπάται από την κοινότητα Λιθακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα Λιθακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μουζακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από την κοινότητα Παντοκράτορος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Σώστης του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Άμπελος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγαλά

Ο νέος οικισμός Στημιές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγαλά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιθακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αγαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μουζάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λίμνη Κερίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Απελάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Παντοκράτορας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άη Γιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Πευκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Στημιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μαργαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κερί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαγκαδακίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκαδάκια από το δήμο Αρτεμισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγοπόδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγοπόδον από την κοινότητα Μαχαιράδου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λαγοπόδον της κοινότητας διορθώνεται σε Λαγώποδον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαγωπόδου

Κ. Λαγωπόδου (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαγοπόδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγώποδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λιθακιάς (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιθακιά

Ο οικισμός Πισυνόντα προσαρτάται στο δήμο Λιθακιάς

Ο οικισμός Μουζάκι προσαρτάται στο δήμο Λιθακιάς

Ο οικισμός Ρόϊδον προσαρτάται στο δήμο Λιθακιάς

Ο οικισμός Λούρο προσαρτάται στο δήμο Λιθακιάς

Ο οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο δήμο Λιθακιάς

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον προσαρτάται στο δήμο Λιθακιάς

ΦΕΚ 17Α - 30/04/1870

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λιθακιά στον οικισμό Πισυνόντα

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλαμάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Λιθακιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιθακιάς

Ο οικισμός Πεισινώντας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεισινώντα

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουζακίου

Ο οικισμός Ρόϊδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρόϊδου

Ο οικισμός Λούρο ή Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούρου ή Καλαμακίου

Το όνομα του οικισμού Πισυνόντα του δήμου διορθώνεται σε Πισυνόντα

Το όνομα του οικισμού Λούρο του δήμου διορθώνεται σε Λούρο ή Καλαμάκι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λιθακιάς (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιθακιά από το δήμο Λιθακιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σώστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθακιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιθακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λούρου ή Καλαμακίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούρο ή Καλαμάκι από το δήμο Λιθακιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λούρο ή Καλαμάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαμάκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλαμακίου

Κ. Καλαμακίου (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λούρου ή Καλαμακίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαργαραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμακίου

Αναγνώριση του οικισμού Πευκάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πευκάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Ο οικισμός Μαργαραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λούχας (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούχα από το δήμο Ναφθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από το δήμο Ναφθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από το δήμο Ναφθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυρίου

ΦΕΚ 126Α - 18/08/1960

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Χώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαργιών (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαργιαίς από το δήμο Ελατίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαργιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Μαρίαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαριών

Κ. Μαριών (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαργιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαχαιράδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαχαιράδον

Ο οικισμός Λαγοπόδον προσαρτάται στο δήμο Μαχαιράδου

Ο οικισμός Ρωμήρι προσαρτάται στο δήμο Μαχαιράδου

Ο οικισμός Μελινάδον προσαρτάται στο δήμο Μαχαιράδου

ΦΕΚ 66Α - 07/10/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Οπιταϊδών

Δ. Οπιταϊδών (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 66Α - 07/10/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μαχαιράδου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαχαιράδου

Ο οικισμός Ρωμήρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμηρίου

Ο οικισμός Λαγοπόδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαχαιράδου

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιάτου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαχαιράδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαχαιράδον από το δήμο Οπιταϊδών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαγοπόδον αποσπάται από το δήμο Οπιταϊδών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Λαγοπόδον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγοπόδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Γαλάρου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Γαλάρον από την κοινότητα Μικρού Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φαραντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Γαλάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Φαραντέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλάρου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 219Α - 31/10/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Γαλάρον από την κοινότητα Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου στην κοινότητα Γαλάρου

ΦΕΚ 281Α - 10/12/1975

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλάρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλάρου

Κ. Γαλάρου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 281Α - 10/12/1975

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσου Γερακαρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέσον Γερακάριον από την κοινότητα Άνω Γερακαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ψαρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσου Γερακαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Ο οικισμός Ψαρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Γαλάρου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Γαλάρον από το δήμο Αρτεμισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου

Ο οικισμός Φαραντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Γαλάρου

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλάρου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 219Α - 31/10/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Γαλάρον από την κοινότητα Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Μικρού Γαλάρου στην κοινότητα Γαλάρου

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Πάντες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίων Πάντων

Κ. Αγίων Πάντων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικρού Γαλάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουζακίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουζάκι από το δήμο Λιθακιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δανάτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζακίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζακίου

14/03/1971

Ο οικισμός Αγριλιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουζάκιον της κοινότητας

Ο οικισμός Δανάτον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουζάκιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουζάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπελουσίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπελούσι από το δήμο Αρκαδίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μπελούσι της κοινότητας διορθώνεται σε Βελούσι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βελουσίου

Κ. Βελουσίου (Ζακύνθου)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπελουσίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βελούσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελουσίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δροσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυψέλης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νερόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυψέλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουγιάτου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουγιάτον από το δήμο Αρτεμισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο Οπιταϊδών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μπουγιάτον της κοινότητας διορθώνεται σε Βουγιάτον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βουγιάτου

Κ. Βουγιάτου (Ζακύνθου)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπουγιάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορθωνιών (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ορθωνιαίς από το δήμο Ελατίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Σπηλαιωτίσσης αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ορθωνιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Ορθονιαί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ορθονιών

Κ. Ορθονιών (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ορθωνιών

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Σπηλαιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κορώνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορθονιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορθονιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεισινώντα (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεισινώντας από το δήμο Λιθακιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 169Α - 05/05/1915

Ο οικισμός Πεισινώντας της κοινότητας μετονομάζεται σε Παντοκράτορας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παντοκράτορος

Κ. Παντοκράτορος (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 169Α - 05/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πεισινώντα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λαγενάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντοκράτορος

ΦΕΚ 130Α - 31/05/1976

Ο οικισμός Λαγενάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγανάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παντοκράτορας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λαγανά

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγανά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαδακίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πηγαδάκια από το δήμο Υριαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλάνου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 25Α - 31/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάνος από την κοινότητα Βανάτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλεμοναρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλεμονάριον από το δήμο Ελατίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Πλεμονάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αναφωνήτρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναφωνητρίας

Κ. Αναφωνητρίας (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλεμοναρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναφωνήτρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελατίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ποταμίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ποταμός

Ο οικισμός Χριστοφοριάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Λιανιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Περλεγκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Ζαγλανικιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Κουσουνάρι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Λογοθετιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Πιτσινάδες προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Αρωνιάδικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Αλοϊζιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Κίπερι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Φριλιγκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Μιτάτα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Καστριτσιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων


Κ. Πόχαλης (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πόχαλη από το δήμο Ζακύνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από το δήμο Ζακύνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κυδώνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πόχαλης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βαρρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Πόχαλης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πόχαλη της κοινότητας διορθώνεται σε Μπόχαλη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μποχάλης

Ο οικισμός Βαρρές της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μποχάλης (Ζακύνθου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πόχαλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπόχαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κυδώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρόϊδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρόϊδον από το δήμο Λιθακιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ρόϊδον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόκηποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοκήπων

Κ. Αμπελοκήπων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρόϊδου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλπάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελοκήπων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλπάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρωμηρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρωμήρι από το δήμο Οπιταϊδών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καλπάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρωμηρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρωμήρι της κοινότητας διορθώνεται σε Ρομίριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρομιρίου

Ο οικισμός Καλπάκι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ρομιρίου (Ζακύνθου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρωμηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρακινάδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρακινάδο από την κοινότητα Βανάτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σκουλικάδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκουλικάδο

Ο οικισμός Κούκεσι προσαρτάται στο δήμο Σκουλικάδου

Ο οικισμός Δράκας προσαρτάται στο δήμο Σκουλικάδου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Σκουλικάδου

Ο οικισμός Φαγιάς προσαρτάται στο δήμο Σκουλικάδου

ΦΕΚ 61Α - 06/09/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μεσογαίων

Δ. Μεσογαίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 61Α - 06/09/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Σκουλικάδου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Σκουλικάδο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουλικάδου

Ο οικισμός Φαγιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαγιά

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κούκεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκεσίου

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαγιά

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκουλικάδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκουλικάδο από το δήμο Μεσογαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκουλικάδο της κοινότητας διορθώνεται σε Σκουληκάδον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκουληκάδου

Κ. Σκουληκάδου (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκουλικάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουληκάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλυκών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τραγακίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τραγάκι από το δήμο Υριαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τραγάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Τραγάκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τραγάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φαγιά (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαγιάς από το δήμο Μεσογαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από το δήμο Μεσογαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Φαγιάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Μαρίνης

Κ. Αγίας Μαρίνης (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φαγιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φιολήτι (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φιολήτι από το δήμο Αρτεμισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φιολήτι της κοινότητας διορθώνεται σε Φιολίτης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φιολίτη

Κ. Φιολίτη (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φιολήτι

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλάρου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 219Α - 31/10/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φιολίτης από την κοινότητα Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Φιολίτη στην κοινότητα Γαλάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φρατσίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φράτσια

Ο οικισμός Βιαράδικα προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Καρβουνάδες προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Κεραμωτόν προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Δρυμών προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Πούρκος προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Καλοκαιριναί προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Πιτσινιάνικα προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Μυλοπόταμος προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Δρυμονάρι προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Αρέσι προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Δόκανα προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Αυλέμων προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων

Ο οικισμός Κοντολιάνικα προσαρτάται στο δήμο Φρατσίων