ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Αβίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόπανον της κοινότητας διορθώνεται σε Κόπανοι

Ο οικισμός Κόκας της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Αρχοντικόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αβία της κοινότητας

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Κόπανοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρογιάλιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από την κοινότητα Κάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αβία αποσπάται από την κοινότητα Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από την κοινότητα Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από την κοινότητα Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλτομιρά αποσπάται από την κοινότητα Αλτομιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυροπηγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα Σταυροπηγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπήγιον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροπηγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρής αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λαγκάδια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Αβία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σταυροπήγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Αλτομιρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κουρής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλμυρόν

Ο οικισμός Σέλιτσα προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Τρικότσοβα προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μικρά Μαντίνεια προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Πετροβούνι προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια προσαρτάται στο δήμο Αβίας

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Μεσσηνίας

Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάστρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται.


Κ. Αβραμιού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβραμιόν από το δήμο Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαντζαλί αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Αριστομένους

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ισμαήλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρακονέρι

Ο οικισμός Χαντζαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξάγναντον

ΦΕΚ 101Α - 13/03/1934

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελίκας

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελίκας

ΦΕΚ 145Α - 15/04/1935

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελίκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβραμιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Δρακονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγαλιανής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγαλιανή από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλονερόν αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 74Α - 26/03/1925

Ο οικισμός Καλονερόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλονερού

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλονερού

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καϋμένης Γυναίκας

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουζίου

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουζίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πηγαδούλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γουβαλάρια αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τραγανά αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 407Α - 26/09/1939

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Ο οικισμός Γουβαλάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Ο οικισμός Τακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Ο οικισμός Τραγανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ηλία (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ηλίας από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα Ζούρτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζούρτσης

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ηλία (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Αγίου Νίκωνος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Αγίου Νίκωνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Σώστου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Σώστης από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Είρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Φλώρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Φλώρος από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από το δήμο Αμφείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγορέλιτζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγορέλιτζα από το δήμο Πλαταμώδους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Αγορέλιτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοφύτου

Κ. Αμπελοφύτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγορέλιτζας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγουλινίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγουλινίτσα από το δήμο Βώλακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αγουλινίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Επιτάλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Επιταλίου

Κ. Επιταλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγουλινίτσης

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Επιταλίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Αγριλιάς Τριφυλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγριλιά από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Αγριλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας

17/03/1991

Ο οικισμός Αγριλιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Αγριλιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγριλοβούνου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγριλόβουνον από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 268Α - 07/11/1956

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μελπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγρίλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγριλος από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από το δήμο Αμφείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 37Α - 16/03/1928

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηδήματος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αετού (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αετός

Ο οικισμός Βιδίσοβα προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Μποντιά προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Μαλίκι προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Σαρακηνάδα προσαρτάται στο δήμο Αετού

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αετός από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αετού (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αετού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποντιάς

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρακηνάδας

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρυμπόπης

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεντεκάδας

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αετού

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιδίσοβας

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρυμπόπης

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεντεκάδας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αετού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αετός από το δήμο Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αετού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοπανάκιον από την κοινότητα Κοπανακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτίκι αποσπάται από την κοινότητα Αρτικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσερτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κοπανακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Κοπανακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα Πολυθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σιτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκορρίζιον αποσπάται από την κοινότητα Γλυκορριζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αρτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Νέα Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Τσερτσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Γλυκορρίζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ριζοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κεφαλόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κοπανάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αιγαλαίου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χανδρινός

Ο οικισμός Καντηλιοκέρι προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Φουρτζί προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Καραμανώλη προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Λέζαγα προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Κουκκουνάρα προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χανδρινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Καντηλιοκέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Λέζαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Κουκκουνάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Καραμανώλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Φουρτζί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου


Κ. Αϊδινίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αϊδίνι από την κοινότητα Βρωμόβρυσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αϊδίνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριλιά Μεσσήνης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης

Κ. Αγριλιάς Μεσσήνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αϊδινίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγριλιά Μεσσήνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αιθείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιθεία από το δήμο Θουρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αιθεία της κοινότητας διορθώνεται σε Αίθαια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αιθαίας

Κ. Αιθαίας (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αιθείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αίθαια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιπείας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λογγά

Ο οικισμός Πασαλίνα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Αραποχώρι προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κλεισούρα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κόκκινον προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Ρεμούσταφα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κουτσουμάδι προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Σούμπαλι προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Λύκισα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Γαμβριά προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 133Α - 07/06/1890

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λογγά από το δήμο Κορώνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράγκα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάζογλι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δράγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δράγκας

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκίνου

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκίσης

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακορρεύματος

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεμούσταφας

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογγάς

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουναρίων

Ο οικισμός Ανάζογλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκίνου

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσης

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσης

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακορρεύματος

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακορρεύματος

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεμούσταφας

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεμούσταφας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγάς

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγάς

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγάς

Ο οικισμός Μελανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Νέα Κορώνη (Καντιάνικα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λογγά από την κοινότητα Λογγάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεραϊδόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Αδριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Αδριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα Αδριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική Μηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλασαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κορώνη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βλασαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Νέα Κορώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Νεραϊδόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ανατολική Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ακριτοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 268Α - 07/10/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακριτοχώριον από την κοινότητα Καπλανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλαγωνίας (Μεσσηνίας)

09-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σίτσοβα

Ο οικισμός Τσερνίτσα προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Λαδάς προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Καρβέλι προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Μεγάλη Αναστάσοβα προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Μικρή Αναστάσοβα προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Μαρδακίου προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σίτσοβα στον οικισμό Τσερνίτσα

ΦΕΚ 23Α - 26/06/1863

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσερνίτσα στον οικισμό Σίτσοβα

ΦΕΚ 9Α - 14/02/1875

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σίτσοβα στον οικισμό Τσερνίτσα

ΦΕΚ 75Α - 26/11/1879

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσερνίτσα στον οικισμό Σίτσοβα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Μαρδακίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 246Α - 05/12/1907

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σίτσοβα στον οικισμό Τσερνίτσα

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σίτσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σίτσοβας

Ο οικισμός Τσερνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερνίτσης

Ο οικισμός Λαδάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαδά

Ο οικισμός Καρβέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβελίου

Ο οικισμός Μικρή Αναστάσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Αναστασόβης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σίτσοβας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σίτσοβα από το δήμο Αλαγωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σίτσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλαγονία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλαγονίας

Κ. Αλαγονίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σίτσοβας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαχαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλαγονίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλαγονία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλβένων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άλβενα από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Άλβενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μίνθη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μίνθης

Κ. Μίνθης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλβένων

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μίνθης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Αλητσελεπή (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλητσελεπή από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 79Β - 31/10/1923

Ο οικισμός Αλητσελεπή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαμικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σαμικού

Κ. Σαμικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 79Β - 31/10/1923

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλητσελεπή

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σαμικού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Αλητσελεπή (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλητσελεπή από το δήμο Οιχαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Ο οικισμός Αλητσελεπή της κοινότητας μετονομάζεται σε Οιχαλία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οιχαλίας

Κ. Οιχαλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλητσελεπή

ΦΕΚ 294Α - 28/08/1915

Ο οικισμός Τόσκεσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Οιχαλία της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οιχαλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλιφείρας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζάχα

Ο οικισμός Ρογγοζιόν προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Δράϊνα προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Τσορβατζάκι προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Μπάρτζι προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Σέκουλας προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Σίμου προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

09-12-1840

Ο οικισμός Μπρουμάζι αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάρτζελη αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελέχοβα αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίβιτσα αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδού προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Τσορβατζάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σίμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αλιφείρας (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αλιφείρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέκουλα

Ο οικισμός Μπρουμάζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρουμαζίου

Ο οικισμός Ζάχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζάχας

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατιάνας

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεστού ή Βρεστών

Ο οικισμός Ζελέχοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελέχοβας

Ο οικισμός Μπάρτζελη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάρτζελης

Ο οικισμός Ρογγοζιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρογγοζίου

Ο οικισμός Παππαδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέκουλα

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζάχας

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρεστού ή Βρεστών

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Νίβιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Δράϊνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρογγοζίου

Ο οικισμός Μπάρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρογγοζίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλποχωρίου ή Αγριδίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλποχώριον από το δήμο Βώλακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλποχωρίου ή Αγριδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Αλτομυρών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Αλτομυρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλτομυρά της κοινότητας διορθώνεται σε Αλτομιρά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλτομιρών

Κ. Αλτομιρών (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλτομυρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλτομιρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελιώνας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελιώνα από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δέλγας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Είρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμφείας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πολιανή

Ο οικισμός Γαρδίκι προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Βρωμόβρυση προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγριλος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πολιανή ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγριλος προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Βελανιδιά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Σταματινόν προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Κάτω Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Φόνισσα προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Δρέμι προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Ξηροχώραφα προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δρέμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουταλά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 36Α - 29/08/1855

Ο οικισμός Κάτω Αρφαρά ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρφαρά ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 26Α - 12/07/1874

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Αρφαρά στον οικισμό Άγριλος

ΦΕΚ 9Α - 07/02/1876

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγριλος στον οικισμό Αρφαρά

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Αρφαρά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ξηροχώραφα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Σκαλόρριζα (Τσουκαλέϊκα) προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βρωμόβρυσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμόβρυσι

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Φλώρου

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολιανής

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρφαρών

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελανιδιάς

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγρίλου

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου

Ο οικισμός Σταματινόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταματινού

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Φλώρου

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρίλου

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λέϊκων

Το όνομα του οικισμού Βρωμόβρυση του δήμου διορθώνεται σε Βρωμόβρυσι

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Σκαλόρριζα (Τσουκαλέϊκα) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φόνισσα του δήμου καταργείται.

Κ. Γαρδικίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκι από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γαρδικίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γαρδίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμφεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμφείας

Κ. Αμφείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικίου

16/10/1940

Ο οικισμός Άμφεια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άμφεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφείας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άμφεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανδανίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διαβολίτσιον από την κοινότητα Διαβολιτσίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Αγριλοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Αγριλοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μέλπεια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσύλλας αποσπάται από την κοινότητα Δεσύλλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Διαβολιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από την κοινότητα Διαβολιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλέκτρα αποσπάται από την κοινότητα Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνάσιον αποσπάται από την κοινότητα Καρνασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μέλπεια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από την κοινότητα Κωνσταντίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανα αποσπάται από την κοινότητα Κωνσταντίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα Μάλτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από την κοινότητα Μαντζαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από την κοινότητα Παραπουγκίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Διαβολίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άνω Μέλπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δεσύλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Μέλπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Καρνάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Ηλέκτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Πλάτανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Διαβολίτσι

Ο οικισμός Παραπούγκι προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Δουσίλα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Τρύφα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Τσορωτά προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Λυκούρεσι προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Κούρταγα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Μάλτα προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Σανδάνι προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαράντζα αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Πολύχνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παλαιοχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τρύφα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσορωτάς

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλιάτας

Ο οικισμός Διαβολίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διαβολιτσίου

Ο οικισμός Δουσίλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουσίλα

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωνσταντίνων

Ο οικισμός Κούρταγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούρταγα

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάλτας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούγας

Ο οικισμός Σανδάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σανδάνης

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκουρεσίου

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριλοβούνου

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δουσίλα

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατιού

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Γαράντζα του δήμου καταργείται.


Δ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ανδρίτσαινα

Ο οικισμός Σκληρός προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μπελούσι προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Φανάρι προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Κάρμιον προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Λινίσταινα προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέρεκλα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβδα αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λινίσταινα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γόραννα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούζια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Ανδριτσαίνης (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Σώστου

Ο οικισμός Σκληρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκληρού

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελιώνας

Ο οικισμός Μπέρεκλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπερέκλας

Ο οικισμός Ανδρίτσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Λάβδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάβδας

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαναρίου

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουφοπούλου

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματεσίου

Ο οικισμός Δραγουμάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγουμάνου

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκληρού

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελιώνας

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερέκλας

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερέκλας

Ο οικισμός Μπελούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαναρίου

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγουμάνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρίτσαινα από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπελούσι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροβίων

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπελούσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκιές

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1931

Ο οικισμός Συκιές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιών

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανδριτσαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Ανδρούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρούσα από το δήμο Εύας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλογερόρραχι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βασιλάδα αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλογερόρραχης

ΦΕΚ 326Α - 27/12/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανδρούσης

Δ. Ανδρούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 326Α - 27/12/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανδρούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνοεκκλησία αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοεκκλησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύα αποσπάται από την κοινότητα Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από την κοινότητα Καλογερόρραχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγγανιακόν αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανιακού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πολυλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Μεσσήνης αποσπάται από την κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ελληνοεκκλησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Εύα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αγριλιά Μεσσήνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βασιλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μαγγανιακόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ανδρούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ανεμοχωρακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανεμοχωράκι από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φρίξα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φρίξης

Κ. Φρίξης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ανεμοχωρακίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φρίξης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Ανεμοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανεμοχώρι από το δήμο Βώλακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανεμοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Ανθείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνθεια από το δήμο Θουρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Αίπεια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αίπεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανθείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντικαλάμου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντικάλαμον από την κοινότητα Σπερχογείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αντικάλαμον της κοινότητας διορθώνεται σε Αντικάλαμος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αντικάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Γαράντζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Γαράντζα

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαράντζας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαράντζας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Άνω Γαράντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Μέλπεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Μελπείας

Κ. Άνω Μελπείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Γαράντζας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μέλπεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κοπάνιτζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Κοπάνιτζα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τριάντα αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Άνω Κοπάνιτζας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Άνω Σουλιμά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Σουλιμά

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Άνω Σουλιμά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Δώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Δωρίου

Κ. Άνω Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Σουλιμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Δώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρήνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσορβαντζή

Ο οικισμός Άλβενα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Γολέμι προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Τρύπαις προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Σκλήβα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Μπαράκον προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Κομποθέκρα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Σμέρνα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Ξηροχώρι προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

09-12-1840

Ο οικισμός Καλύδωνα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεσχίνι αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχάρω αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 34Α - 22/09/1843

Ο οικισμός Ζαχάρω ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 36Α - 29/08/1855

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσορβαντζή στον οικισμό Ζαχάρω

ΦΕΚ 1Α - 19/01/1862

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαχάρω στον οικισμό Τσορβαντζή

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσορβαντζή στον οικισμό Ζαχάρω

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αρήνης (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αρήνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σμέρνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμέρνας

Ο οικισμός Μπαράκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαράκου

Ο οικισμός Σκλήβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλήβας

Ο οικισμός Άλβενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλβένων

Ο οικισμός Τουρβατζή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρβατζή

Ο οικισμός Ζαχάρω αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαχάρως

Ο οικισμός Μπεσχίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεσχινίου

Ο οικισμός Καλύδωνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυδώνης

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοβάτου

Ο οικισμός Κουμποθέκρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαράκου

Ο οικισμός Τρύπαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλήβας

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαχάρως

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσχινίου

Το όνομα του οικισμού Κομποθέκρα του δήμου διορθώνεται σε Κουμποθέκρας

Το όνομα του οικισμού Τσορβαντζή του δήμου διορθώνεται σε Τουρβατζή

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τουρβατζή (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουρβατζή από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα Μπεσχινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τουρβατζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρήνη

Ο οικισμός Γολέμι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδινά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρήνης

Κ. Αρήνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρβατζή

ΦΕΚ 58Α - 12/04/1928

Ο οικισμός Ροδινά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδινών

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρήνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Δ. Άριος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άρις από την κοινότητα Άριος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Αλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Ανεμομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αριοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπουλιά αποσπάται από την κοινότητα Ασπροπουλιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άρις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ασπροπουλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αριοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο δήμος καταργείται

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ασλάναγα

Ο οικισμός Μπαλιάγα προσαρτάται στο δήμο Άριος

Ο οικισμός Γκορτσόγλι προσαρτάται στο δήμο Άριος

Ο οικισμός Γκλιάτα προσαρτάται στο δήμο Άριος

Ο οικισμός Μπάστα προσαρτάται στο δήμο Άριος

Ο οικισμός Γαϊδουροχώρι προσαρτάται στο δήμο Άριος

Ο οικισμός Βραχάταγα προσαρτάται στο δήμο Άριος

Ο οικισμός Μπισμπάρδι προσαρτάται στο δήμο Άριος

Ο οικισμός Πήδημα προσαρτάται στο δήμο Άριος

14-09-1855

Ο οικισμός Γαϊδουροχώρι του δήμου μετονομάζεται σε Αριοχώρι

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπάστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάστας

Ο οικισμός Μεγάλη Αναστάσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Αναστασόβης

Ο οικισμός Αριοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αριοχωρίου

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλιάτας

Ο οικισμός Ασλάναγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασλάναγα

Ο οικισμός Βραχάταγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριοχωρίου

Ο οικισμός Γκορτσόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γλιάτας

Ο οικισμός Μπαλιάγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασλάναγα

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασλάναγα

Το όνομα του οικισμού Γκλιάτα του δήμου διορθώνεται σε Γλιάτα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αριοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αριοχώρι από το δήμο Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βραχάταγα αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Βραχάταγα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αριοχώρι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αριοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άριος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αριστομένους (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μουσταφάπασα

Ο οικισμός Λόι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Στρέφι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Σαμπάκαλφα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κουτήφαρης προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Δρογκάρι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αβραμιόν αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαντζαλί αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάστεμη αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείον αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλβάτσο αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουκάδα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολαίνα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτενα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκραινα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάσος αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούκα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μουσταφάπασα στον οικισμό Πολαίνα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ξενοδοχείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δάσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατζούκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 15Α - 05/06/1848

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πολαίνα στον οικισμό Κουτήφαρης

ΦΕΚ 29Α - 14/08/1863

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κουτήφαρης στον οικισμό Μουσταφάπασα

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο οικισμός Μουσταφάπασα του δήμου μετονομάζεται σε Αριστομένης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Στέρνα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Χαμουζά προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βούτενα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Άνω Βούτενα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βελίκα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Χορεύτρα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χαλβάτσο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλβάτσου

Ο οικισμός Πολαίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολαίνης

Ο οικισμός Αριστομένης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αριστομένους

Ο οικισμός Λόι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοΐου

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρεφίου

Ο οικισμός Χάστεμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χάστεμης

Ο οικισμός Αβραμιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβραμιού

Ο οικισμός Μάκραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Κουλυκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Άνω Βούτενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πολαίνης

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πολαίνης

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Κουτήφαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοΐου

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοΐου

Ο οικισμός Σαμπάκαλφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοΐου

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Χαντζαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αριστομένους (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αριστομένης από το δήμο Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτήφαρης αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Κουτήφαρης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτήφαρη

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πουλιτσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζαπάντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυόβρυση

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αριστομένης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αριστομένους

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αριστομένους (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αριστομένης από την κοινότητα Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από την κοινότητα Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα Βουταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρενα αποσπάται από την κοινότητα Βουταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα Βουταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διόδια αποσπάται από την κοινότητα Διοδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλυκάδα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτίφαρης αποσπάται από την κοινότητα Κουτίφαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από την κοινότητα Πελεκανάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πουλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Πουλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοφόρα αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από την κοινότητα Μάνεση και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χρυσοφόρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αριστομένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μάκρενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Διόδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κάτω Βούταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Άνω Βούταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κουτίφαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κουλυκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρμενών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρμενοί από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αρμενοί της κοινότητας διορθώνεται σε Αρμενιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρμενιών

Κ. Αρμενιών (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αρμενών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμενιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρσινόης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 124Α - 03/04/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρσινόη από την κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρσινόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρτικίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρτίκι

Ο οικισμός Κρίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Αρτικίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Κρίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρτίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρφαρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρφαρά από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αρφαρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρφαρών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρφαρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρφαρών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Άνω Αρφαρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρφαρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρφαρά από την κοινότητα Αρφαρών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Φλώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Φλώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από την κοινότητα Αγρίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αρφαρά αποσπάται από την κοινότητα Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρομόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Βρομόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βρομόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Βρομόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέμιον αποσπάται από την κοινότητα Βρομόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασοπούλα αποσπάται από την κοινότητα Βρομόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από την κοινότητα Πηδήματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματινόν αποσπάται από την κοινότητα Σταματινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από την κοινότητα Σταματινού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Κρασοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άνω Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άνω Βρομόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Βρομόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Δρέμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Σταματινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ασλάναγα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασλάναγα από το δήμο Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαλιάγα αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Μπαλιάγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαλιάγας

ΦΕΚ 71Β - 30/11/1922

Ο οικισμός Ασλάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοποταμία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοποταμίας

Κ. Μεσοποταμίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 71Β - 30/11/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασλάναγα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπισμπάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπροπουλιά

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Μεσοποταμία της κοινότητας μετονομάζεται σε Άρις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άριος

Κ. Άριος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεσοποταμίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Ασπροπουλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροπουλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Άριος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροπουλιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπροπουλιά από την κοινότητα Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπροπουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άριος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροχώματος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρόχωμα από το δήμο Καλαμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χάνια Κουμουνδούρου αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσίκοβο αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κατσίκοβο της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλάμι της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ακοβίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπροχώματος

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Χάνια Κουμουνδούρου της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουμουνδούρος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κατσίκοβον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπροχώματος

14/03/1971

Ο οικισμός Κουμουνδούρος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ασπρόχωμα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσίκοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ακοβίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αυλώνα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιδηρόκαστρο από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλών αποσπάται από την κοινότητα Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από την κοινότητα Βανάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα Καλιτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από την κοινότητα Καλού Νερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλόν Νερόν αποσπάται από την κοινότητα Καλού Νερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από την κοινότητα Καλού Νερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παλιοβλασσάδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγαλιανής

Ο νέος οικισμός Βουνάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Νερού

Ο νέος οικισμός Μάρμαρο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Νερού

Ο νέος οικισμός Στάση Σιδηροκάστρου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Νερού

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αυλώνος

Δ. Αυλώνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αυλώνα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αυλών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Στάση Σιδηροκάστρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Άνω Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Παλιοβλασσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σιδηρόκαστρο

Ο οικισμός Καλλίσταινα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βανάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μουρτάτον προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αγαλιανή προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βλασσάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καλονερόν προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καραμουσταφάς προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Πλατάνια προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πιτσιά αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίπεσι αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βλασσάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοπάνιτσα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Κάκαβας προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Κακή Σκάλα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μπούζι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βανάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κακή Σκάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάρμαρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βλασσάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Φόνισσα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αγιαννάκης προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αϊσέρη προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βανάδα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Τρουκάκι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Τσαμπουλίδι προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αυλώνος (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αυλώνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μουρτάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρτάτου

Ο οικισμός Κοπάνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοπανίτσης

Ο οικισμός Καραμουσταφάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραμουσταφά

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγαλιανής

Ο οικισμός Πιτσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσιών

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανίων

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ρίπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριπεσίου

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριλιάς Τριφυλίας

Ο οικισμός Κάκαβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρτάτου

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοπανίτσης

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοπανίτσης

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμουσταφά

Ο οικισμός Καλλίσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμουσταφά

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Καλονερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγαλιανής

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιών

Ο οικισμός Τσαμπουλίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βάλτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάλτα από το δήμο Εράνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαργαλιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βαλύρας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μήλα

Ο οικισμός Ζερμπίσια προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

Ο οικισμός Λούμι προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

Ο οικισμός Χρύσοβα προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

Ο οικισμός Κεφαληνός προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Λούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Κεφαληνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τζεφερεμινίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τζεφερεμίνι από το δήμο Οιχαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τζεφερεμίνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλύρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαλύρας

Κ. Βαλύρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζεφερεμινίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βανάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βανάδα από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρυμπόπης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρυμπόπη από το δήμο Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλικίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Βαρυμπόπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αριάς

Κ. Αριάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρυμπόπης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Αριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστήριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοναστηρίου

Κ. Μοναστηρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αριάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοναστηρίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικόν από την κοινότητα Άνω Βασιλικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 21/08/1933

Ο οικισμός Άνω Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βασιλικού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλιτσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλίτσι από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Χρυσοκελαριάς αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Χρυσοκελαριάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φανερωμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλιτσίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Χρυσοκελλαριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλιτσίου

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Χρυσοκελλαριάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλιτσίου

Αναγνώριση του οικισμού Φανερωμένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελανιδιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελανιδιά από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελή ή Βελή Πέρα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελή ή Βελή Πέρα από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελάκι προσαρτάται στην κοινότητα Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βελή ή Βελή Πέρα στον οικισμό Χαλαμπρέζα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλαμπρέζης

Κ. Χαλαμπρέζης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Βελή ή Βελή Πέρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

18/12/1920

Ο οικισμός Βελάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοχωρίου

Κ. Καλοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαλαμπρέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελή ή Βελή Πέρα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελή ή Βελή Πέρα από την κοινότητα Χαλαμπρέζης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Βελή ή Βελή Πέρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέραν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέραν

Κ. Πέραν (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Πέραν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοπόταμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοποτάμου

Κ. Μεσοποτάμου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέραν

ΦΕΚ 328Α - 09/11/1974

Ο οικισμός Ρομήρι αποσπάται από την κοινότητα Ρομηρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ρομήρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεσοπόταμος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χιλιοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελίκας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 101Α - 13/03/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελίκα από την κοινότητα Αβραμιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από την κοινότητα Αβραμιού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 145Α - 15/04/1935

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Αβραμιού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φιλιππάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Φιλιππάκιον

07/04/1951

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Φιλιππάκιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Βελίκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελίκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Παραλία Βελίκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βερβίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βερβίτσα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Βερβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράλωνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετραλώνων

Κ. Πετραλώνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερβίτσης

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας

Κ. Πετραλώνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας από την επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας


Δ. Βίαντος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζαϊμόγλι

Ο οικισμός Μίσκα προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Κουρτάκι προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Πελεκανάδα προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Καρακασέλι προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Δάρας προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μίσκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Καρακασέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Ζαϊμόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βιδίσοβας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιδίσοβα από το δήμο Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Βιδίσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βιδίσοβας

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκλα

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κόκλα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλάση (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλάσης από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουφράδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχοπούλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχόπουλον από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σγουρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βλαχοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Κούμαρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βλαχοπούλου

14/03/1971

Ο οικισμός Σγουρόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλαχόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παπαφλέσσα

Ο οικισμός Κούμαρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παπαφλέσσα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βολάντζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βολάντζα από το δήμο Βώλακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Βολάντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλφειούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλφειούσης

Κ. Αλφειούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βολάντζας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλφειούσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Βουναρίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνάρια από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελανέϊκα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Κορώνη (Καντιάνικα) αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μιστράκι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Μιστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλάνθης

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Νέα Κορώνη (Καντιάνικα) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κορώνης

18/12/1920

Ο οικισμός Μελανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστέλλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουτένων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βούτενα από την κοινότητα Πολαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα αποσπάται από την κοινότητα Πολαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάκραινα αποσπάται από την κοινότητα Χαλβάτσου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Βούτενα της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Βούταινα

Το όνομα του οικισμού Κάτω Βούτενα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Βούταινα

Το όνομα του οικισμού Μάκραινα της κοινότητας διορθώνεται σε Μάκρενα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βουταίνης

Κ. Βουταίνης (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βουτένων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Μάκρενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Άνω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βουφράσου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χατζή

Ο οικισμός Βλαχόπουλον προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Αρναούταλη προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Γκρούστεσι προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Βελή προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Φουρτζί αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπάσι αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρομήρι αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι Ζουρλοδερβίση αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίσκα αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακασέλι αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαϊμόγλι αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάρμιγκα αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισπίσια αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογόνι αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιώτη αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούτζη αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δάσος των Χιλίων Χωρίων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι Ζουρλοδερβίση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οσμάναγα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1851

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χατζή στον οικισμό Βλαχόπουλον

ΦΕΚ 34Α - 30/07/1856

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βλαχόπουλον στον οικισμό Χατζή

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Βουφράδος

Δ. Βουφράδος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βουφράσου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ρούτζη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νάσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κούμαρα προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Σγουρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Δουβρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Καινουργιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Παληομηλιώτη προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρεμμύδια προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Ματαράγκα προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κούμαρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σγουρόκαμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλάτανος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δουβρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παληομηλιώτη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κοντογόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντογονίου

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελεκανάδας

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλάση

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρτακίου

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάρα

Ο οικισμός Βλαχόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχοπούλου

Ο οικισμός Πισπίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πισπισίων

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζή

Ο οικισμός Μίσκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μίσκας

Ο οικισμός Γκρούστεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκρουστεσίου

Ο οικισμός Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρεμμυδίων

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουληναρίου

Ο οικισμός Βελή ή Βελή Πέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

Ο οικισμός Ρομήρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρομηρίου

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντογονίου

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντογονίου

Ο οικισμός Ζαϊμόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πελεκανάδας

Ο οικισμός Καινουργιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Σκάρμιγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πισπισίων

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χατζή

Ο οικισμός Καρακασέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίσκας

Ο οικισμός Αρναούταλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρουστεσίου

Ο οικισμός Φουρτζί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρεμμυδίων

Ο οικισμός Μηλιώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουληναρίου

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελή ή Βελή Πέρα

Ο οικισμός Καμπάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρινού

Το όνομα του οικισμού Βελή του δήμου διορθώνεται σε Βελή ή Βελή Πέρα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Βουφράδων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χατζή από την κοινότητα Χατζή και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από την κοινότητα Βλάση και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα Κουρτακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιώτιον αποσπάται από την κοινότητα Μηλιωτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίτσι αποσπάται από την κοινότητα Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 157Α - 03/07/2002

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Βουφράδος

Δ. Βουφράδος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 157Α - 03/07/2002

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βουφράδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μηλιώτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πετρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βράχου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 205Α - 16/06/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βράχος από την κοινότητα Κάτω Μελπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μελπείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρεστού ή Βρεστών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρεστόν από το δήμο Αλιφείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σελίμνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρεστού ή Βρεστών

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Βρεστόν της κοινότητας διορθώνεται σε Βρεστόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρεστού

Ο οικισμός Σελίμνα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Βρεστού (Μεσσηνίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρεστού ή Βρεστών

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βρεστού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Βρύνας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρύνα από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 450Α - 28/12/1934

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Σαμικού

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βρύνας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Βρυσών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρύσες από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρωμόβρυσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμόβρυση από το δήμο Εύας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκκορράχη αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αϊδινίου

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μισυρλίου ή Μισερλίου

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μισυρλίου ή Μισερλίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αλητσελεπή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίοδος

ΦΕΚ 292Α - 10/11/1948

Ο οικισμός Τρίοδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριόδου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Βρωμόβρυση της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμφιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμφιθέας

Κ. Αμφιθέας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρωμόβρυσης

05/04/1981

Ο οικισμός Κουκκορράχη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμφιθέα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρωμόβρυσι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμόβρυσι από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Βρωμόβρυσι της κοινότητας διορθώνεται σε Βρωμόβρυση

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρωμόβρυσης

Κ. Βρωμόβρυσης (Μεσσηνίας)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρωμόβρυσι

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κρασοπούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Δρέμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Βρωμόβρυση της κοινότητας διορθώνεται σε Βρομόβρυση

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρομόβρυσης

Κ. Βρομόβρυσης (Μεσσηνίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρωμόβρυσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βρομόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρομόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρομόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Άνω Βρομόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Δρέμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Κρασοπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βώλακος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγουλινίτσα

Ο οικισμός Βολάντζα προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

Ο οικισμός Ανεμοχώρι προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

Ο οικισμός Λαδικόν προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αλποχώριον προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Βώλακος (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Βώλακος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βολάντζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βολάντζας

Ο οικισμός Αγουλινίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγουλινίτσης

Ο οικισμός Αλποχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλποχωρίου ή Αγριδίου

Ο οικισμός Ανεμοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανεμοχωρίου

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαδικού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γαργαλιάνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαργαλιάνοι από το δήμο Πλαταμώδους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάναλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκούβαρδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Χοχλαστή και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Βρομονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

ΦΕΚ 159Α - 08/08/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γαργαλιάνων

Δ. Γαργαλιάνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 159Α - 08/08/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γαργαλιάνων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πρώτη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λαγκούβαρδος του δήμου μετονομάζεται σε Κρυσταλλοπηγή

19/03/1961

Ο οικισμός Πρώτη (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθοπόλεως

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή του δήμου καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πηγάδια και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ρίκια και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Βατιάς και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από την κοινότητα Βάλτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθόπολις αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από την κοινότητα Μουζακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα Τριφυλίας αποσπάται από την κοινότητα Φλόκας Τριφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Τριφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρώτη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βρομονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βατιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ρίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Φλόκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Γαργαλιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κάναλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Χοχλαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μαραθόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γαρδίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γάρδιτσα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Γάρδιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβόλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβολίου

Κ. Περιβολίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδίτσης

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Περιβολίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Δ. Γερηνίας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάμπος

Ο οικισμός Βαρούσι προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Μαλευριάνικα προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Μάλτα προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Οροβά προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Σωτηριάνικα προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Μπρίντα προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Αλτομυρά προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Πηγάδια προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Κάστρο προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) προσαρτάται στο δήμο Γερηνίας

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Γερηνίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας


Κ. Γιαννιτσανίκων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννιτσάνικα από το δήμο Καλαμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 157Α - 14/05/1932

Ο οικισμός Νικηταράς προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσανίκων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γιαννιτσάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαραί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαρών

Κ. Φαρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννιτσανίκων

19/03/1961

Ο οικισμός Νικηταράς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου Καλαμάτας

ΦΕΚ 27Α - 08/02/1968

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιάννιτσα από το δήμο Καλαμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Δενδρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Ζίμπελη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Περιβολάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

07/04/1951

Ο οικισμός Ζίμπελη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατανάκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Γιάννιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιοχωρίου

Κ. Ελαιοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Διάσελλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαιοχωρίου

14/03/1971

Ο οικισμός Δενδρά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρέκα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκρέκας από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γκρέκα (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Γκρουστεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκρούστεσι από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρναούταλη αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Δουβρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γκρουστεσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αρναούταλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρίτσι

16/05/1928

Ο οικισμός Δουβρέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Πετρίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετριτσίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βουδουραίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γκρουστεσίου

07/04/1951

Ο οικισμός Βουδουραίϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καζάρμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γκρουστεσίου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Γκρούστεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαραυγής

Κ. Χαραυγής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρουστεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουφράδων

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουφράδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλάτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλάτσα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γλάτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανηλίου

Κ. Ανηλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλάτσης

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανηλίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Γλιάτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλιάτα από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γλιάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλέκτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλέκτρας

Κ. Ηλέκτρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλιάτας

ΦΕΚ 12Α - 13/01/1934

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηλέκτρας

07/04/1951

Ο οικισμός Σούλιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλέκτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλιάτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλιάτα από το δήμο Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκορτσόγλι αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γλιάτα στον οικισμό Γκορτσόγλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γκορτζογλίου

Κ. Γκορτζογλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλιάτας

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλιάτας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γκορτσόγλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλώνια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλωνίων

Κ. Αλωνίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκορτζογλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άριος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλιάτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλιάτα από την κοινότητα Γκορτζογλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γλιάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανεμόμυλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανεμομύλου

Κ. Ανεμομύλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλιάτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άριος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γριβιτσών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γριβιτσά από το δήμο Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβουριανό αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαπαπί αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Νταούτι αποσπάται από την κοινότητα Μεμεριζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Νταούτι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Δαούτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Γριβιτσών

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γριβιτσά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελισμός

Ο οικισμός Γιαπαπί της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδρούλια

Ο οικισμός Δαούτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβολάκια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευαγγελισμού

Κ. Ευαγγελισμού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γριβιτσών

16/05/1928

Ο οικισμός Καβουριανό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 3Α - 13/01/1970

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χωματάδας

14/03/1971

Ο οικισμός Δενδρούλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δάρα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δάρας από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καινουργιοχώρι αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καινουργιοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καινούργιον Χωρίον

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Καινούργιον Χωρίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δέλγας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέλγα από την κοινότητα Αμπελιώνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Δέλγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέτρας

Κ. Πέτρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δέλγας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Είρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δερρών (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκάλα

Ο οικισμός Τζεφερεμίνι προσαρτάται στο δήμο Δερρών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Τζεφερεμίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Διαβολιτσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διαβολίτσι από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από την κοινότητα Δουσίλα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από την κοινότητα Γαράντζας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραπουγκίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Διαβολίτσι της κοινότητας διορθώνεται σε Διαβολίτσιον

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαβολιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διαβολίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανδανίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουσίλα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουσίλα από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διαβολιτσίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δουσίλα της κοινότητας διορθώνεται σε Δεσύλλας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δεσύλλα

Κ. Δεσύλλα (Μεσσηνίας)

Αναγνώριση του οικισμού Τρύφας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσύλλα

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δουσίλα

19/03/1961

Ο οικισμός Τρύφας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεσύλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δράγκας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράγκα από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουμπούκα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Μπουμπούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεταλιδίου

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Ο οικισμός Μπουμπούκα αποσπάται από την κοινότητα Πεταλιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δράγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαθία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαθίας

Κ. Μαθίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δράγκας

14/03/1971

Ο οικισμός Μπουμπούκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λεύκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Μαθία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγουμάνου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγουμάνον από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια ή Στρογγυλά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμάνου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δραγουμάνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοτύλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοτυλίου

Κ. Κοτυλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγουμάνου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κοτυλίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Δραγωγίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγώγι από την κοινότητα Λυνίσταινας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μποϊκά αποσπάται από την κοινότητα Λυνίσταινας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από την κοινότητα Λυνίσταινας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μποϊκά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατεία

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δραγωγίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Δράϊνας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραΐνα από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικόρφου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δυτικής Μάνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμύλη από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβία αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπήγιον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλτομιρά αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρής αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Προάστιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιατραίικα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέλεια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυοβούνιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Άι Γιάννα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Γερανού και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Λεφτίνι και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμουτσα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Μερόπη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Μπαζιγέικα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιάδα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Πολιάνα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Πραστοβά και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Στάρα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης


Δ. Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δώριον από την κοινότητα Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Δώριον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μάλθη αποσπάται από την κοινότητα Κόκλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από την κοινότητα Κόκλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κούβελα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από την κοινότητα Κούβελα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλθη αποσπάται από την κοινότητα Μάλθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μέρη αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Μάλθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άνω Δώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Μέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μάλθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σουλιμά

Ο οικισμός Βλάκα προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Λάπη προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Πιτσιά προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Ρίπεσι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Αγριλιά προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κούβελας προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πιτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Ρίπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γουβαλάρια προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Αποσταμένου προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Ράχη προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Τσάρι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Τραγάνες προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Σουλινάρι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Ζουρπάτα προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Καταμέρι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Μπράχος προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Μπάφι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Στυλιάρη προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Γουβαλάρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αποσταμένου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ράχη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τραγάνες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλινάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζουρπάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καταμέρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπράχος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπάφι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στυλιάρη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μπιζιό προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 282Α - 13/08/1892

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βασιλικόν προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Δωρίου (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούβελα

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συρτζίου

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκιά

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοχωρίου

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλέσουρας

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατζούρας

Ο οικισμός Μπιζιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούβελα

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούβελα

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συρτζίου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατζούρας

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Λάπη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλιμά του δήμου καταργείται.


Δ. Είρας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αμπελιώνα

Ο οικισμός Παλάτος προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Κακαλέτρι προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Στάσιμον προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Δέλγα προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Μπέρεκλα προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Άγιος Σώστης προσαρτάται στο δήμο Είρας

09-12-1840

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μπέρεκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέδα από την κοινότητα Νέδας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από την κοινότητα Κακαλετρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Κακαλετρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκληρός αποσπάται από την κοινότητα Σκληρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από την κοινότητα Στασίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Συρρίζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρριζον αποσπάται από την κοινότητα Συρρίζου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Νέδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σύρριζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σκληρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Εξωχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Εξωχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Ο οικισμός Νίκοβον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πρύπιστα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχώρι

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εράνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φιλιατρά

Ο οικισμός Χαλαζόνι προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Καναλουπού προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Χριστιάνον προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Πισολούρια προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Μώραινα προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Βάλτα προσαρτάται στο δήμο Εράνης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μώραινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατσίμπαλης προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Σκαφιδιάς προσαρτάται στο δήμο Εράνης

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας προσαρτάται στο δήμο Εράνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Σκαφιδιάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πισολούρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο δήμο Εράνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Εράνης (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Εράνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χαλαζόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλαζονίου

Ο οικισμός Φιλιατρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλιατρών

Ο οικισμός Χριστιάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χριστιάνου

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλτας

Ο οικισμός Καναλουπού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλαζονίου

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλιατρών

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλιατρών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Εύας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ναζήρι

Ο οικισμός Ανδρούσα προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Καλαμαράς προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Αλουποχώρι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Δρυμούσι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Επάνω Δαλακλή προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Βουρνάζι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Χασάμπασα προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Λέζι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Βασιλάδα προσαρτάται στο δήμο Εύας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαϊδουροχώρι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρωμόβρυση αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκορράχη αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βουρνάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Χασάμπασα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Λέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Δρυμούσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Δαλακλή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 22/04/1867

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ναζήρι στον οικισμό Ανδρούσα

ΦΕΚ 32Α - 29/07/1868

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ανδρούσα στον οικισμό Καρτερόλι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αλουποχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Εύας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρτερόλι στον οικισμό Ανδρούσα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πηλαλίστρα προσαρτάται στο δήμο Εύας

ΦΕΚ 85Α - 24/05/1905

Ο οικισμός Γαϊδουροχώρι του δήμου μετονομάζεται σε Μοσχούριον

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ανδρούσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρούσης

Ο οικισμός Βρωμόβρυση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Ναζήρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ναζηρίου

Ο οικισμός Βασιλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδρούσης

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Κουκκορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναζηρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναζηρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ναζηρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ναζήρι από το δήμο Εύας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ναζήρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Εύα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εύας

Κ. Εύας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ναζηρίου

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμαρά

16/10/1940

Ο οικισμός Νεοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 24/05/1996

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαρά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Ο οικισμός Εύα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευρωστίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 14Α - 04/05/1873

Ο οικισμός Δερβένιον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουνιάνικα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου


Κ. Ζαϊμογλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαϊμόγλι από την κοινότητα Πελεκανάδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Ζαϊμόγλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσιάς

Κ. Δροσιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαϊμογλίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δροσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Άνω Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαχάρως (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαχάρω από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από το δήμο Αρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ζαχάρως (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Ζάχας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζάχα από το δήμο Αλιφείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρυπητή

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρυπητής

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ζάχας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Ζέζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζέζα από την κοινότητα Μελιγαλά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζέζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθούσης

Κ. Ανθούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζέζας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιγαλά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζελέχοβας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζελέχοβα από το δήμο Αλιφείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νίβιτσα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Νίβιτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιβίτσης

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίτσης

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίτσης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζελέχοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλιών

Κ. Αμυγδαλιών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελέχοβας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αμυγδαλιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερμπίσια από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λακακούκια αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζερμπίσια της κοινότητας διορθώνεται σε Ζερμπίσια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζερμπισίων

Κ. Ζερμπισίων (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λακακούκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κογχύλιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Κογχύλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζευγολατιού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατιό από το δήμο Οιχαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 19Α - 24/01/1925

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντζαρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατιό της κοινότητας διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζευγολατείου

Κ. Ζευγολατείου (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζευγολατιού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιγαλά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζούρτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζούρτσα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από την κοινότητα Λυκίσταινας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ηλία

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζούρτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Φιγαλία

Ο οικισμός Μουνδρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Φασκομηλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Φιγαλίας

Κ. Κάτω Φιγαλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζούρτσης

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρασιδακίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Φιγαλίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Δ. Ηλεκτρίδος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ψάρι

Ο οικισμός Διμάνδρα προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Σύρτζι προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κλέσουρα προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κατζούρα προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψάρι από το δήμο Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάς προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ηλέκτρας

Δ. Ηλέκτρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 282Α - 13/08/1892

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ηπείου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γκρέκας

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Τόγια προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Καλυβάκια προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Ράχες προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Μπρουμάζι προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Πλατιάνα προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

Ο οικισμός Παλαιοφάναρον προσαρτάται στο δήμο Ηπείου

09-12-1840

Ο οικισμός Μπρουμάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Τόγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Παλαιοφάναρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος


Δ. Θείσης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λάβδα

Ο οικισμός Μάτεσι προσαρτάται στο δήμο Θείσης

Ο οικισμός Ρόβια προσαρτάται στο δήμο Θείσης

Ο οικισμός Δραγουμάνον προσαρτάται στο δήμο Θείσης

Ο οικισμός Κουφόπουλον προσαρτάται στο δήμο Θείσης

09-12-1840

Ο οικισμός Λάβδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Θουρίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θουρία από το δήμο Θουρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θουρία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θουρίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θουρίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Θουρία από την κοινότητα Θουρίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αίθαια αποσπάται από την κοινότητα Αιθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από την κοινότητα Αμφείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα Αμφείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα Αμφείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα Ανθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από την κοινότητα Ανθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρομάνη αποσπάται από την κοινότητα Μικρομάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από την κοινότητα Πολιανής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αίθαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Θουρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μικρομάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο δήμος καταργείται

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φουρτζάλα

Ο οικισμός Αΐζαγα προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Κουρτσαούση προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Μικρομάνη προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Ντελιμιμή προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Φαρμίον προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Βενζάμι προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Φουρτζάλα στον οικισμό Καμάρι

ΦΕΚ 40Α - 10/07/1867

Ο οικισμός Καμάρι του δήμου μετονομάζεται σε Θουρία

Ο οικισμός Βενζάμι του δήμου μετονομάζεται σε Άνθεια

Ο οικισμός Φαρμίον του δήμου μετονομάζεται σε Αίπεια

Ο οικισμός Ντελιμιμή του δήμου μετονομάζεται σε Ανθαία

Ο οικισμός Κουρτσαούση του δήμου μετονομάζεται σε Σπερχόγεια

Ο οικισμός Αΐζαγα του δήμου μετονομάζεται σε Αντικάλαμον

Ο οικισμός Φουρτζάλα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καμάρι του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Χάνια Κουμουνδούρου προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανθείας

Ο οικισμός Αιθεία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιθείας

Ο οικισμός Θουρία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θουρίας

Ο οικισμός Μικρομάνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρομάνης

Ο οικισμός Σπερχόγεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπερχογείας

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθείας

Ο οικισμός Αντικάλαμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπερχογείας

Ο οικισμός Χάνια Κουμουνδούρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπροχώματος

Το όνομα του οικισμού Ανθαία του δήμου διορθώνεται σε Αιθεία

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ιθώμης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαυρομμάτι

Ο οικισμός Σιμίζα προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Σιάμαρη προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Μπέτσι προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Γκολέμι προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μήλα αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούμι αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαληνός αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντιά αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγκανιακό αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαλακλή αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κάτω Δαλακλή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουρνάζι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάμπασα αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέζι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαλακλή προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 11Α - 17/04/1873

Ο οικισμός Χασάμπασα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μπέτσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γκολέμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλογερόρραχι προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Νεοχώρι Ιθώμης προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χασάμπασα στον οικισμό Μαυρομμάτι

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λακακούκια προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κάστρο προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Πετράλωνο προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βασιλικόν προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Σαρδελέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μήλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήλα

Ο οικισμός Λούμι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούμι

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων

Ο οικισμός Κεφαληνός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαληνού

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρομματίου Ιθώμης

Ο οικισμός Μαγκανιακό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγκανιακού

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δράϊνας

Ο οικισμός Νεοχώρι Ιθώμης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Ιθώμης

Ο οικισμός Χασάμπασα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χασάμπασα

Ο οικισμός Πεντιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεντιάς

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνεση

Ο οικισμός Δαλακλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνεση

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρτερολίου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλα

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλα

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούμι

Ο οικισμός Λακακούκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαληνού

Ο οικισμός Σιμίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγκανιακού

Ο οικισμός Καλογερόρραχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδρούσης

Ο οικισμός Λέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χασάμπασα

Ο οικισμός Βουρνάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χασάμπασα

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Σιάμαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Σαρδελέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Ο οικισμός Πηλαλίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Το όνομα του οικισμού Μοσχούριον του δήμου διορθώνεται σε Μοσχοχώρι

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαλύρα από την κοινότητα Βαλύρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αριστοδήμειον αποσπάται από την κοινότητα Αριστοδημείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρσινόη αποσπάται από την κοινότητα Αρσινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από την κοινότητα Ζερμπισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κογχύλιον αποσπάται από την κοινότητα Ζερμπισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλινός αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπαινα αποσπάται από την κοινότητα Λαμπαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βουλκάνου αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 106Α - 13/05/2002

To Τοπικό Διαμέρισμα Μαυρομματίου Ιθώμης του δήμου μετονομάζεται σε Αρχαίας Μεσσήνης

Ο οικισμός Μαυρομμάτι του δήμου μετονομάζεται σε Αρχαία Μεσσήνη

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρσινόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κογχύλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Λάμπαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χρυσότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αριστοδήμειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βαλύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αρχαία Μεσσήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μονή Βουλκάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κεφαλινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ικλένης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίκλενα από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παπούλια αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σγράπα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Σγράπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλου

ΦΕΚ 98Α - 26/05/1927

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορυφασίου

ΦΕΚ 70Α - 02/05/1928

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Κορυφασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ίκλενα της κοινότητας διορθώνεται σε Ίκλαινα

Το όνομα του οικισμού Παπούλια της κοινότητας διορθώνεται σε Παππούλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ικλαίνης

Κ. Ικλαίνης (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ικλένης

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Παππούλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παππουλίων

ΦΕΚ 296Α - 11/12/1956

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παππουλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίκλαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καινούργιου Χωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καινούργιο Χωριό από το δήμο Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νερουλά ή Δηλέϊκα αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Βάρακας ή Βαράκαις αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νερουλά ή Δηλέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Νερουλά

Το όνομα του οικισμού Βάρακας ή Βαράκαις της κοινότητας διορθώνεται σε Βαράκαι

ΦΕΚ 57Α - 05/03/1949

Ο οικισμός Νερουλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

19/03/1961

Ο οικισμός Βαράκαι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καινούργιο Χωρίον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καινούργιο Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακαλετρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακαλέτρι από την κοινότητα Μπερέκλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 8Α - 19/01/1979

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Σκληρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Είρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακοβάτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακόβατος από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κακοβάτου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Κακορρεύματος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακόρρευμα από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χράνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακορρεύματος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακορρεύματος

ΦΕΚ 37Α - 12/02/1973

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κακόρρευμα στον οικισμό Χράνοι

ΦΕΚ 261Α - 04/10/1976

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χράνων

Κ. Χράνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 261Α - 04/10/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακορρεύματος

05/04/1981

Ο οικισμός Βίγλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χράνοι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμαρά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμαράς από την κοινότητα Εύας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 87Α - 24/05/1996

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εύας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλαμών (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλάμαι

Ο οικισμός Λέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Σπιτάκια προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Καλάμι προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Ασπρόχωμα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Γιαννιτσάνικα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Γιάννιτσα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κατσίκοβο προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μονή Βελανιδιάς προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Αβραμιού προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Ταμπακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 59Α - 24/12/1860

Ο οικισμός Νέαι Καλάμαι προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μιχαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αλωνάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μενινά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μιχαλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ταμπακέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπιτάκια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λέϊκων

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροχώματος

Ο οικισμός Γιάννιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννίτσης

Ο οικισμός Γιαννιτσάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσανίκων

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λέϊκων

Ο οικισμός Κατσίκοβο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπροχώματος

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπροχώματος

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίτσης

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίτσης

Το όνομα του οικισμού Νέαι Καλάμαι του δήμου διορθώνεται σε Παραλία Καλαμών

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μενινά προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

18/12/1920

Ο οικισμός Αβραμιού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλεύνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Καλαμών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από την κοινότητα Λέϊκων και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ακοβίτικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Καλάμαι του δήμου μετονομάζεται σε Καλαμάτα

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλαμάτας

Δ. Καλαμάτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καλαμών

19/03/1961

Ο οικισμός Ακοβίτικα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Πέταλον και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

ΦΕΚ 27Α - 08/02/1968

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα Φαρών και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Πέταλον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου

Ο οικισμός Φαραί του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μπουρνιάς και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλαγονία αποσπάται από την κοινότητα Αλαγονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα Αλαγονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντικάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αντικαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτεμισία αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσίκοβον αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακοβίτικα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βέργα αποσπάται από την κοινότητα Βέργας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βέργα αποσπάται από την κοινότητα Βέργας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Βέργας αποσπάται από την κοινότητα Βέργας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμιαλοί αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβέλι αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρβέλιον αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδάς αποσπάται από την κοινότητα Λαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Λαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Λαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάμπι αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Μαντίνεια αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέδουσα αποσπάται από την κοινότητα Νεδούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουρόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπερχόγεια αποσπάται από την κοινότητα Σπερχογείας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρις αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπουλιά αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριοχώρι αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασοπούλα αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αρφαρά αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βρομόβρυση αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρομόβρυση αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέμιον αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματινόν αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίθαια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θουρία αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρομάνη αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Πάντες και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φανούριος και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Αγριόματα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Αλιμονέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Γιανιτσάνικα - Σκουπιδότοπος και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Γουλίσματα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Γουλίσματα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Δενδρά και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Ζουζουλέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Καγκαρέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα - Κούρτη Ράχη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόραχη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα - Δημητρακοπουλέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Μούσγα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Πάνω Γαλάρι - Καμπινάρι και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Φιλοθέη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Σιλίμποβες - Άγιος Βασίλης και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Συρρόκα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προφήτη Ιωήλ και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας


Κ. Καλιτσαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλίτσαινα από την κοινότητα Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλογερεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλογερέσι από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλογερέσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλογερόρραχης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλογερόρραχη από την κοινότητα Ανδρούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλονερού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 74Α - 26/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλονερόν από την κοινότητα Αγαλιανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αϊσέρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σεραφείμ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλονερόν της κοινότητας διορθώνεται σε Καλό Νερό

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλού Νερού

Κ. Καλού Νερού (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλονερού

Ο οικισμός Άγιος Σεραφείμ της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καλόν Νερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλού Νερού

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από την κοινότητα Γλυκορριζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Άνω Καλόν Νερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβακίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλυβάκια από την κοινότητα Σκυλλουντίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλυβακίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Καλυβίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 247Α - 21/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από την κοινότητα Μερόπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυδώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύδωνα από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλυδώνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Καμαρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμάρι από την κοινότητα Σιτοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάμπου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κάμπου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάμινα Μάλτσινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

Αναγνώριση του οικισμού Τούμπια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Οροβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Οροβάς

Ο οικισμός Κάμινα Μάλτσινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτωμα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αβίας

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καναλουπούς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καναλουπού από την κοινότητα Χαλαζονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Καναλουπού της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλάτης

Κ. Πλάτης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καναλουπούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καπλανίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπλάνι από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσαΐζι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλτσουκα αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γρίζι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού Βάλτσουκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βάλτουκα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Τσαΐζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Υάμεια

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός Υάμεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υαμείας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γρίζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακριτοχώριον

ΦΕΚ 268Α - 07/10/1948

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακριτοχωρίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Βάλτουκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχικόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρακαβελίου ή Καρακασελίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρακασέλι από την κοινότητα Μίσκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Καρακασέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρποφόρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρποφόρων

Κ. Καρποφόρων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρακαβελίου ή Καρακασελίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ριζόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρποφόρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Καρποφόρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καραμανώλη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραμανώλη από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Καραμανώλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυφάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλυφάδας

Κ. Γλυφάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραμανώλη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καραμουσταφά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραμουσταφάς από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλίσταινα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από την κοινότητα Κοπανίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 44Β - 12/07/1922

Ο οικισμός Καραμουσταφάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυλών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυλώνος

Κ. Αυλώνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 44Β - 12/07/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραμουσταφά

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλιτσαίνης

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Τρουκάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτέρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρβελίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβέλι από το δήμο Αλαγωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Εμιαλοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελίου

Αναγνώριση του οικισμού Χανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Χανάκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καρβέλιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελίου

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Εμιαλοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Καρβέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Κάτω Καρβέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρδαμύλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Τροσκονά προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Τρίπιτσα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Κ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Καρδαμύλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γούρνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Σοφία

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδαμύλης

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδαμύλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδαμύλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λεύκτρου

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρτερολίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρτερόλι από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηλαλίστρα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιπερίτσης

Ο οικισμός Πηλαλίστρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηλαλίστρας

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλαλίστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυοβουνίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Καρυοβουνίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Πιάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυόπη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Καρυοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Καστανιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστάνια από το δήμο Κορώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πολυστάρι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πολυστάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Πολιστάριον

17/03/1991

Ο οικισμός Πολιστάριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστάνια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατζούρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατζούρα από το δήμο Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 161Α - 29/08/1916

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Μήλα και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Βασιλικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 73Β - 12/12/1922

Ο οικισμός Κατζούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Βασιλικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Βασιλικού

Κ. Άνω Βασιλικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 73Β - 12/12/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατζούρας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 21/08/1933

Ο οικισμός Άνω Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατσαρού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσαρός από το δήμο Οιχαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιάμον αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 172Α - 28/06/1923

Ο οικισμός Σιάμον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατσίμπαλη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσίμπαλης από την κοινότητα Φιλιατρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Κατσίμπαλης της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξοχικού

Κ. Εξοχικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατσίμπαλη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Γαράντζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Γαράντζα

Ο οικισμός Βράχος προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Γαράντζας

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Γαράντζας

ΦΕΚ 64Β - 10/10/1920

Ο οικισμός Κάτω Γαράντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαράντζα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαράντζας

Κ. Γαράντζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 64Β - 10/10/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Γαράντζας

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διαβολιτσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γαράντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Μέλπεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Μελπείας

Κ. Κάτω Μελπείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαράντζας

ΦΕΚ 205Α - 16/06/1930

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βράχου

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Βράχου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παζαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Μελπείας

Αναγνώριση του οικισμού Βενακούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Μελπείας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Παζαράκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

ΦΕΚ 268Α - 07/11/1956

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριλοβούνου

14/03/1971

Ο οικισμός Βενακούλιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Μέλπεια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μέλπεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Δολών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κάτω Δολών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δολών

Κ. Δολών (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Δολών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Κοπανακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Κοπανάκι

Ο οικισμός Άνω Κοπανάκι προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κοπανακίου

ΦΕΚ 172Α - 28/06/1923

Ο οικισμός Άνω Κοπανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λάπης

ΦΕΚ 39Α - 01/02/1951

Ο οικισμός Κάτω Κοπανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοπανακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Λάπης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Λάπη

Ο οικισμός Άνω Λάπη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λάπης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λάπης

Ο οικισμός Στηλάρι προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λάπης

18/12/1920

Ο οικισμός Άνω Λάπη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σπαρτέζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λάπης

Αναγνώριση του οικισμού Μπρέχθη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λάπης

ΦΕΚ 172Α - 28/06/1923

Ο οικισμός Άνω Κοπανάκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κοπανακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 39Β - 23/04/1924

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Λάπη στον οικισμό Άνω Κοπανάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Κοπανακίου

Κ. Άνω Κοπανακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 39Β - 23/04/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Λάπης

16/05/1928

Ο οικισμός Σπαρτέζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Μπρέχθη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζοχώρι

16/10/1940

Ο οικισμός Κάτω Λάπη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 01/02/1951

Ο οικισμός Άνω Κοπανάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοπανακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Σαμικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 450Α - 28/12/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Σαμικόν από την κοινότητα Βρύνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Σαμικού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Κάτω Σουλιμάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Σουλιμά

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Δώριον προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Σουλιμάς

ΦΕΚ 65Β - 26/07/1924

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Σουλιμά στον οικισμό Δώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δωρίου

Κ. Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 65Β - 26/07/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Σουλιμάς

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Γουβαλάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Τακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Τραγανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Σουλιμά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 407Α - 26/09/1939

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γουβαλάρια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τραγανά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Τραγανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαμπαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δωρίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γουβαλάρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Πέτρος

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

Ο οικισμός Τακέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αθανάσιος

Ο οικισμός Κατσαμπαναίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκη

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργάκιον

ΦΕΚ 328Α - 09/11/1974

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καϋμένης Γυναίκας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καϋμένη Γυναίκα από την κοινότητα Αγαλιανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προδρόμου

Κ. Προδρόμου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καϋμένης Γυναίκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κενηρίου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιγούδιστα

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στο δήμο Κενηρίου

Ο οικισμός Καβαλλαρία προσαρτάται στο δήμο Κενηρίου

Ο οικισμός Μουζάκι προσαρτάται στο δήμο Κενηρίου

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας προσαρτάται στο δήμο Κενηρίου

Ο οικισμός Αγορέλιτζα προσαρτάται στο δήμο Κενηρίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λιγούδιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Καβαλλαρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Αγορέλιτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κέντρου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κέντρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαληνού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαληνός από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 106Α - 12/05/1924

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεφαληνός της κοινότητας διορθώνεται σε Κεφαλινός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεφαλινού

Κ. Κεφαλινού (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κεφαληνού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλέσουρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλέσουρα από το δήμο Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Κλέσουρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμφιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμφιθέας

Κ. Αμφιθέας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλέσουρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αμφιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφιθέας

ΦΕΚ 328Α - 09/11/1974

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλήματος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 24Α - 19/01/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλήμα από την κοινότητα Τρικόρφου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικόρφου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκίνου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκκινον από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ανάζογλι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ανάζογλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανέικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Πανέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κόκλα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκλας από την κοινότητα Δροσοπηγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 211Α - 23/10/1969

Ο οικισμός Κάτω Μάλθη αποσπάται από την κοινότητα Μάλθης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μάλθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κολωνίδων (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κορώνη

Ο οικισμός Τζαφερόγλι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Χαροκοπιόν προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Μουσουλί προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Αϊδίνι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Κανδερόγλι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Αγία Τριάδα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Κατηνιάδες προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Πετριάδες προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Κόμποι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Δόσταγα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Βουνάρια προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Καστέλλια προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Χωματερόν προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Ελαιών της Κορώνης προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Σαρατζάς προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Βασιλίτσι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Καπλάνι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Τσαΐζι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Γρίζι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ελαιών της Κορώνης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αρβιτσανής (διαλελυμένη) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι των Μπέϊδων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ελαιοτριβείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερακάρες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ελαιοτριβείον Κατράνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Αγανούσα (Βενέτικον) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρμενοί προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Πανιάραις προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Ζιζάνιον προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Δόσταγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Άννα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Βάλτσουκα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Λειβαδάκια προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Παλαμάρι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Μιστράκι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

04/08/1895

Ο οικισμός Νέα Κορώνη προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουτσομούλι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπλανίου

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαροκοπιού

Ο οικισμός Σαρατζάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρατζά

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλιτσίου

Ο οικισμός Πανιάραις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανιάρων

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορώνης

Ο οικισμός Μιστράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Τσαΐζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Βάλτσουκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Γρίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Κατηνιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Μουσουλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Αρμενοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Πετριάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Κανδερόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλιτσίου

Ο οικισμός Μονή Χρυσοκελαριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλιτσίου

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανιάρων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανιάρων

Ο οικισμός Παλαμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανιάρων

Ο οικισμός Τζαφερόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορώνης

Το όνομα του οικισμού Κουτσομούλι του δήμου διορθώνεται σε Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη

Το όνομα του οικισμού Νέα Κορώνη του δήμου διορθώνεται σε Νέα Κορώνη (Καντιάνικα)

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κόμπων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόμποι από την κοινότητα Χαροκοπείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Περούλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κόμπων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Περούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντογονίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντογόνι από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Ο οικισμός Κοντογόνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παπαφλέσσας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παπαφλέσσα

Κ. Παπαφλέσσα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοντογονίου

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανιακίου

Ο οικισμός Τουλούπα Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μανιακίου

ΦΕΚ 429Α - 31/12/1931

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαργελίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κοντογόνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παπαφλέσσα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Παπαφλέσσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοντογόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παπαφλέσσα

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παπαφλέσσα

Ο οικισμός Παπαφλέσσας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παπαφλέσσα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοπανακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 39Α - 01/02/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Κοπανάκι από την κοινότητα Άνω Κοπανακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κοπανάκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κοπανακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αραντούρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοπανακίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Αραντούρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Κοπανάκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Κοπανάκιον της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στηλάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 166Α - 29/06/1981

Ο οικισμός Άνω Κοπανάκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοπανάκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοπανάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αετού

Ο οικισμός Ριζοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοπανίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοπάνιτσα από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμουσταφά

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουζίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Κοπάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυών

Κ. Καρυών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορομηλέας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 250Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορομηλέα από την κοινότητα Κυνηγού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικόρφου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορυφασίου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ίκλενα

Ο οικισμός Κάτω Παπούλιον προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Μύλος Πισπίσια προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Ρωμανός προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Πετροχώρι προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Γουβαλοβαρός προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Σχινόλακκα προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Οσμάναγα προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Άνω Παπούλιον προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Πισάσκι προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Μύλος του Καλέλη προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της Γιάλοβας προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Μύλος Καραμανώλη προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κάτω Παπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μύλος Πισπίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Ίκλενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Γουβαλοβαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Οσμάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Άνω Παπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μύλος του Καλέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της Γιάλοβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μύλος Καραμανώλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Οσμάναγα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οσμάναγα από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Ο οικισμός Οσμάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφάσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορυφασίου

Κ. Κορυφασίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οσμάναγα

ΦΕΚ 98Α - 26/05/1927

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Ικλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 70Α - 02/05/1928

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ικλένης

ΦΕΚ 188Α - 30/08/1949

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμανού

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορυφάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πεταλίδι

Ο οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κακόρρευμα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Παστριμόγλι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Δράγκα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Λεύκα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Τρύπες προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Καστάνια προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Πολυστάρι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Πέρα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Χαϊκάλι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Πανυπέρι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μύλοι του Ζέρμπα και των Κορωναίων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μπαλί προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 9Α - 15/03/1855

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πεταλίδι στον οικισμό Λογγά

ΦΕΚ 75Α - 26/11/1879

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λογγά στον οικισμό Πεταλίδι

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παστριμόγλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανάζογλι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Καφού προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Μπουμπούκα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 133Α - 07/06/1890

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αιπείας

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Δράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Ανάζογλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 103Α - 22/06/1905

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Πεταλιδίου

Δ. Πεταλιδίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 103Α - 22/06/1905

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κορώνης

ΦΕΚ 55Α - 03/02/1910

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κορώνης

Δ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 55Α - 03/02/1910

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Πεταλιδίου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πανυπέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανυπερίου

Ο οικισμός Πεταλίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεταλιδίου

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανίων

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαϊκαλίου

Ο οικισμός Πέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανυπερίου

Ο οικισμός Πολυστάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανίων

Ο οικισμός Μπαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊκαλίου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγκας

Ο οικισμός Μπουμπούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγκας

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγκας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορώνη από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τζαφερόγλι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Τζαφερόγλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασίνη Κορώνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνης

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορώνη της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Ασίνη Κορώνης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορώνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κορώνη από την κοινότητα Κορώνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ακριτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα Βουναρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από την κοινότητα Καπλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από την κοινότητα Καπλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από την κοινότητα Καπλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από την κοινότητα Κόμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλια αποσπάται από την κοινότητα Κόμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υάμεια αποσπάται από την κοινότητα Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλάνθη αποσπάται από την κοινότητα Φαλάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από την κοινότητα Φαλάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Φαλάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκελλαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοκελλαριά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκελλαριάς και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Περούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Υάμεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Φαλάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μυστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χρυσοκελλαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κούβελα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούβελας από το δήμο Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπιζιό αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαυρομμάτι της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυρομμάτιον

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Μπιζιό της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουκκουνάρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκκουνάρα από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λέζαγα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Λέζαγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενοσιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουκκουνάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χιλιοχωρίων

Ο οικισμός Στενοσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χιλιοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κούρταγα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούρταγα από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κούρταγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεντρικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεντρικού

Κ. Κεντρικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κούρταγα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρτακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρτάκι από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουφράδων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτήφαρη (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κουτήφαρη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουτήφαρη της κοινότητας διορθώνεται σε Θαλάμαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θαλαμών

Ο οικισμός Γουράτον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Θαλαμών (Μεσσηνίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουτήφαρη

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Σβήνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτήφαρη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτήφαρης από την κοινότητα Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουτήφαρης της κοινότητας διορθώνεται σε Κουτίφαρης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουτίφαρη

Κ. Κουτίφαρη (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουτήφαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτίφαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουφοπούλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουφόπουλον από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουφοπούλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Κρεμμυδίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρεμμύδια από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φουρτζί αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κρεμμύδια στον οικισμό Άνω Κρεμμύδια

Ο οικισμός Κρεμμύδια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κρεμμύδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρεμμυδίων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κρεμμύδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρεμμυδίων

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Φουρτζί της κοινότητας μετονομάζεται σε Βελανιδιές

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμμύδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρεμμυδίων

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Κρεμμύδια στον οικισμό Κρεμμύδια

Ο οικισμός Άνω Κρεμμύδια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρεμμύδια της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρεμμύδια της κοινότητας

Ο οικισμός Βελανιδιές της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρεμμύδια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρεμμύδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χιλιοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρεσταίνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρέσταινα από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κρέσταινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σελινούς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σελινούντος

Κ. Σελινούντος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρεσταίνων

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Ο οικισμός Σελινούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρέσταινα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρεσταίνων

Κ. Κρεσταίνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σελινούντος

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κρεσταίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Κυνηγού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυνηγός από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 228Α - 13/09/1948

Ο οικισμός Αραπόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πυλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Αραπόλακκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας Πυλίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυνηγός από την κοινότητα Χαλβάτσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από την κοινότητα Χαλβάτσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από την κοινότητα Μαγκανιακού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζαγάρενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορομηλιά

16/05/1928

Ο οικισμός Κορομηλιά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κορομηλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυνηγού

ΦΕΚ 250Α - 28/09/1948

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορομηλέας

ΦΕΚ 138Α - 12/06/1956

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κυνηγός στον οικισμό Ξηροκάσι

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοκάστρου

Κ. Παλαιοκάστρου (Μεσσηνίας)

Ο οικισμός Κυνηγός της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόκαστρον

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κυνηγού

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυνηγός

Ο οικισμός Ξηροκάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόκαστρον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικόρφου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικόρφου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κυπαρισσία

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Βρύσες προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μουριατάδα προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Καρβούνι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μαλενίτι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Στασιό προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Αρμενοί προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Ποδογορά προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Φαρακλάδα προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλι αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Μάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σπηλιά προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μύρον προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Ράχες προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μονή Κατσιμινάδας προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Κατσιμινάδας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλημάκι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Ροντάκι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Κυπαρισσίας (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχών

Ο οικισμός Κυπαρισσία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Φαρακλάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαρακλάδας

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσών

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουριατάδας

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στασιού

Ο οικισμός Αρμενοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμενών

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπηλιάς

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Αλημάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Ροντάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουριατάδας

Ο οικισμός Μαλενίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στασιού

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλιάς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυπαρισσία από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ροντάκι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 155Α - 27/04/1937

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ροντάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ρουζάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίας

Αναγνώριση του οικισμού Μύλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κυπαρισσίας

Δ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κυπαρισσίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Τερψιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Κυπαρισσίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μεμί και προσάρτησή του στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμενιοί αποσπάται από την κοινότητα Αρμενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από την κοινότητα Μουριατάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από την κοινότητα Μουριατάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από την κοινότητα Μύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικονέρι αποσπάται από την κοινότητα Περδικονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από την κοινότητα Στασιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάδα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάδας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κυπαρισσία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τριφυλίας

Ο οικισμός Περδικονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αλιμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Φαρακλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μεμί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ρουζάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αρμενιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κυτριών (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Δολοί

Ο οικισμός Άνω Δολοί προσαρτάται στο δήμο Κυτριών

Ο οικισμός Κιτριές προσαρτάται στο δήμο Κυτριών

Ο οικισμός Καλιανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Κυτριών

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Κυτριών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας


Κ. Κωνσταντίνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωνσταντίνοι από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 45Β - 23/05/1916

Ο οικισμός Πολίχνη προσαρτάται στην κοινότητα Κωνσταντίνων

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Πολίχνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολίχνης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κωνσταντίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Πλάτανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάβδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάβδα από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 208Α - 03/06/1915

Ο οικισμός Λάβδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεισόα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θεισόας

Κ. Θεισόας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 208Α - 03/06/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λάβδας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Θεισόας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Λαγκάδας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Λαγκάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαδά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαδάς από το δήμο Αλαγωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαδά

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαδά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαδικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαδικόν από το δήμο Βώλακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαδικού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Λαντζολά ή Λαντζουνάτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαντζουνάτον ή Λαντζολά από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού Λαντζουνάτον ή Λαντζολά της κοινότητας διορθώνεται σε Λαντζουνάτον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαντζουνάτου

Κ. Λαντζουνάτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαντζολά ή Λαντζουνάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαντζουνάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαχανάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαχανάδα από το δήμο Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ταβέρνα αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Ταβέρνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλία Λαχανάδας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Παραλία Λαχανάδας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Λαχανάδας

ΦΕΚ 54Α - 05/04/1957

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φοινικούντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεζίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λέζι από την κοινότητα Χασάμπασα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Ο οικισμός Λέζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάμπαινα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαμπαίνης

Κ. Λαμπαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάμπαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λέϊκων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λέϊκα από το δήμο Καλαμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από το δήμο Αμφείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Λαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαιίκων

Κ. Λαιίκων (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λέϊκων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σπιτάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαιίκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροκάμπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ξηροκάμπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Λαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεντεκάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεντεκάδα από το δήμο Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λεντεκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεντεκάδας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Λεντεκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεντεκάδας

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λεντεκάδα στον οικισμό Κάτω Λεντεκάδα

Ο οικισμός Λεντεκάδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Άνω Λεντεκάδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Ο οικισμός Κάτω Λεντεκάδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδιάς

Κ. Ροδιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεντεκάδας

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Τριάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λεπρέου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζούρτσα

Ο οικισμός Κοπάνιτζα προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Τριάντον προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Μουνδρά προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Στροβίτσι προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Πρασιδάκι προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

09-12-1840

Ο οικισμός Ζούρτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Κοπάνιτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Τριάντον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στροβιτσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στροβίτσι από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 78Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Στροβίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λέπρεον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεπρέου

Κ. Λεπρέου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 78Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στροβιτσίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λεπρέου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Δ. Λευκοθέας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αβραμιόν

Ο οικισμός Ισμαήλ προσαρτάται στο δήμο Λευκοθέας

Ο οικισμός Χαντζαλί προσαρτάται στο δήμο Λευκοθέας

Ο οικισμός Χάστεμη προσαρτάται στο δήμο Λευκοθέας

Ο οικισμός Φιλιππάκι προσαρτάται στο δήμο Λευκοθέας

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους προσαρτάται στο δήμο Λευκοθέας

Ο οικισμός Ξενοδοχείον προσαρτάται στο δήμο Λευκοθέας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αβραμιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Χαντζαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Χάστεμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ξενοδοχείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λεύκτρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κουμάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμύλη από την κοινότητα Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νίκωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Εξωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από την κοινότητα Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από την κοινότητα Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από την κοινότητα Καρυοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Καρυοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέλεια αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από την κοινότητα Νομιτσή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από την κοινότητα Πλάτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πλάτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από την κοινότητα Πλάτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Προάστιον αποσπάται από την κοινότητα Προαστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Προαστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από την κοινότητα Προαστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ρίγκλια αποσπάται από την κοινότητα Ριγκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίγκλια αποσπάται από την κοινότητα Ριγκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ριγκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από την κοινότητα Σαϊδόνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από την κοινότητα Τραχήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιατραίικα αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρδαμύλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Νέον Προάστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Γιατραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κυβέλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καρυοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιασινόβης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Λιασινόβης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλύβαις της κοινότητας διορθώνεται σε Καλύβαι

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λιασίνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσηλίου

Κ. Προσηλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιασινόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιγουδίστης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιγούδιστα από το δήμο Φλεσσιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Λιγούδιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χώρας

Κ. Χώρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιγουδίστης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χώρα της κοινότητας

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χώρας

Δ. Χώρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νέστορος

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λογγάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λογγά από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Πασαλίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεραντζιά

16/10/1940

Ο οικισμός Αραποχώρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λαΰνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λογγάς

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λογγά της κοινότητας

Ο οικισμός Νεραντζιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λογγά της κοινότητας

Ο οικισμός Λαΰνα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λογγά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιπείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λοΐου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λόι από το δήμο Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαμπάκαλφα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Λόι της κοινότητας μετονομάζεται σε Διόδια

Ο οικισμός Σαμπάκαλφα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοφωλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διοδίων

Κ. Διοδίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοΐου

ΦΕΚ 132Α - 29/06/1966

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στέρνας

ΦΕΚ 31Α - 08/03/1985

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στέρνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διόδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λούμι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούμι από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Λούμι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεμματιά

Ο οικισμός Χρύσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ρεμματιάς

Κ. Ρεμματιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λούμι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρεμματιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ρευματιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρευματιάς

Κ. Ρευματιάς (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρεμματιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτρός από το δήμο Οιχαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκίσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λύκισα από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σούμπαλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγνάντιο

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Λύκισα της κοινότητας διορθώνεται σε Λύκισσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λυκίσσης

Κ. Λυκίσσης (Μεσσηνίας)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυκίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Λύκισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Αγνάντιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκίσταινας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκίσταινα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μποϊκά αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζούρτσης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λυνίσταινας

Κ. Λυνίσταινας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυκίσταινας

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγωγίου

Ο οικισμός Μποϊκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγωγίου

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγωγίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λυνίσταινας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Λυκοτράφου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκότραφος από το δήμο Παμίσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 101Α - 10/05/1973

Ο οικισμός Μυρτοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Πιλαλίστρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρτοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Λυκότραφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκουδέσι ή Λιχουδέσι από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κλωνί αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ασούτενα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα Καλογερεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 138Α - 11/07/1927

Ο οικισμός Ασούτενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραυτοπούλου

ΦΕΚ 412Α - 30/12/1933

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριπύλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυκουδέσι ή Λιχουδέσι της κοινότητας διορθώνεται σε Λυκουδέσιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λυκουδεσίου

Κ. Λυκουδεσίου (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου

Ο οικισμός Κλωνί της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κλωνίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκουδεσίου

ΦΕΚ 247Α - 20/11/1970

Ο οικισμός Λυκουδέσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσικός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσικού

Κ. Χρυσικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 247Α - 20/11/1970

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκουδεσίου

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Ο οικισμός Χρυσικός της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκουδέσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυκουδεσίου

Κ. Λυκουδεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χρυσικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Ο οικισμός Λυκουδέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκουρεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκούρεσι από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Λυκούρεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δασοχωρίου

Κ. Δασοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκουρεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγκανιακού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγκανιακό από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κυνηγού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαγκανιακό της κοινότητας διορθώνεται σε Μαγγανιακόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαγγανιακού

Κ. Μαγγανιακού (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαγκανιακού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγγανιακόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγούλας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγούλα από την κοινότητα Στενυκλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελιγαλά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαδαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάδαινα από το δήμο Παμίσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μάδαινα της κοινότητας διορθώνεται σε Μάδενα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαδένης

Κ. Μαδένης (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαδαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάδενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαζίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάζι από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τόγια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκυλλουντία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκυλλουντίας

Κ. Σκυλλουντίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζίου

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Τόγια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τόγια

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβακίων

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σκυλλουντίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Δ. Μακίστου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλύδωνα

Ο οικισμός Μπεσχίνι προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Κακόβατος προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Ζαχάρω προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Γλάτσα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Μουφκίτζα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Γλατσοπούλα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Καστρούγγαινα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Λυκίσταινα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Μονή διαλελυμένη Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Νερόλιμνα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Μπούζι προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

09-12-1840

Ο οικισμός Καλύδωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Μπεσχίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Ζαχάρω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Γλάτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μουφκίτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Γλατσοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Λυκίσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μονή διαλελυμένη Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Νερόλιμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μπαράκου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαράκον από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουμποθέκρας αποσπάται από το δήμο Αρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπαράκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάκιστος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακίστου

Κ. Μακίστου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαράκου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μακίστου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Μακρισίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρίσια από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπάμπαις και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρισίων

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μακρισίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Μάλας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάλα από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού Μάλα της κοινότητας διορθώνεται σε Μάλη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μάλης

Κ. Μάλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μάλας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κερασέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάλης

17/03/1991

Ο οικισμός Κερασέα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάλη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλικίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλίκι από την κοινότητα Βαρυμπόπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Μαλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυθέας

Κ. Πολυθέας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαλικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάλτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάλτα από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάνδρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 12Α - 13/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρα από την κοινότητα Ηλέκτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάνεση (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσης από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαλακλή από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δαλακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύλοφον

ΦΕΚ 212Α - 25/09/1950

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυλόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανιακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανιάκι από την κοινότητα Παπαφλέσσα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τουλούπα Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Παπαφλέσσα και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Τουλούπα Χάνια της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τουλούπα Χάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανιακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παπαφλέσσα

Ο οικισμός Τουλούπα Χάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παπαφλέσσα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαντζαρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 19Α - 24/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαντζάρι από την κοινότητα Ζευγολατιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαραθοπόλεως (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθόπολις από το δήμο Πλαταμώδους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Ο οικισμός Πρώτη (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρώτη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαργαλιάνων

Ο οικισμός Μαραθόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαργαλιάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαργελίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 429Α - 31/12/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαργέλι από την κοινότητα Παπαφλέσσα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παπαφλέσσα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάτεσι από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ματεσίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας


Κ. Μαυρομματίου Ιθώμης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρομμάτι από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σιμίζα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Βουλκάνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης

ΦΕΚ 106Α - 12/05/1924

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από την κοινότητα Κεφαληνού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σιμίζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρσινόη

ΦΕΚ 124Α - 03/04/1934

Ο οικισμός Αρσινόη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρσινόης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Μονή Βουλκάνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρομματίου Παμίσου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρομμάτι από το δήμο Παμίσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Αναστασόβης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Αναστάσοβα από το δήμο Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μεγάλη Αναστάσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέδουσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεδούσης

Κ. Νεδούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Αναστασόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέδουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεθώνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεθώνη

21-04-1835

Ο οικισμός Καλαφάτι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γεφύρι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Όψιμον προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Μεσοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Ρίπαινα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Χόντζογλι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μεμερίζι αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νταούτι αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μινάγια αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μινάγια αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακαλιά αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι Τσελεπή αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιναγιώτενα αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κρήτη αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβοτσά αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαπαπιά αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαριάννα (νήσος) αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίζα (νήσος) αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Αγία Μαριάννα (νήσος) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μιναγιώτενα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιαπαπιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι Τσελεπή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Όψιμον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σακαλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σχίζα (νήσος) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξάκαλη προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γάμος προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γεφύρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουβοτσά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Κρήτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραπόλακκα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Βαράκες προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γριζόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γριβιτσά προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Διακούπια προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Καμάρια προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Νερουλά προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Ταβέρνα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ξάκαλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καβουριανό προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Βλασέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Διακούπια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαφάτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιαπαπί προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοχωρίου

Ο οικισμός Μεμερίζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεμεριζίου

Ο οικισμός Χόντζογλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χοντζογλίου

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλίτσης

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινούργιου Χωρίου

Ο οικισμός Γριβιτσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γριβιτσών

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεθώνης

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαχανάδας

Ο οικισμός Βάρακας ή Βαράκαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίου

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Αραπόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Νταούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Γάμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Ρίπαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χοντζογλίου

Ο οικισμός Άνω Μινάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλίτσης

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλίτσης

Ο οικισμός Κάτω Μινάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλίτσης

Ο οικισμός Νερουλά ή Δηλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινούργιου Χωρίου

Ο οικισμός Καβουριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Γιαπαπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Οινούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαχανάδας

Ο οικισμός Ταβέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαχανάδας

Το όνομα του οικισμού Βαράκες του δήμου διορθώνεται σε Βάρακας ή Βαράκαις

Το όνομα του οικισμού Νερουλά του δήμου διορθώνεται σε Νερουλά ή Δηλέϊκα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεθώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεθώνη από το δήμο Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οινούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από την κοινότητα Γριβιτσών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αγατζίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φοινίκη

16/05/1928

Ο οικισμός Οινούσα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Ρίπαινα αποσπάται από την κοινότητα Πηδάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 57Α - 05/03/1949

Ο οικισμός Νερουλά αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου Χωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 88Α - 22/04/1966

Ο οικισμός Φοινίκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φοινίκης

14/03/1971

Ο οικισμός Ρίπαινα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νερουλά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεθώνης

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεθώνης (Μεσση