ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρούσι αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλευριάνικα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροβά αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίντα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλτομυρά αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αλμυρόν στον οικισμό Κάμπος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πετροβούνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα προσαρτάται στο δήμο Αβίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Αβίας (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελίτσης

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδίων

Ο οικισμός Μικρά Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Μαντινείας

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωτηριανίκων

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Μαντινείας

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Δολών

Ο οικισμός Αλτομυρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλτομυρών

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάμπου

Ο οικισμός Μπαρούσια ή Βαρούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαρουσίων ή Βαρουσίων

Ο οικισμός Αλμυρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελίτσης

Ο οικισμός Τρικότσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σωτηριανίκων

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Μπρίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Οροβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Μαλευριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρουσίων ή Βαρουσίων

Το όνομα του οικισμού Βαρούσι του δήμου διορθώνεται σε Μπαρούσια ή Βαρούσια

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγγελώνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγγελώνα από το δήμο Ασωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγγελώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Αγκυλώνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγκυλώνας

Κ. Αγκυλώνας (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγγελώνας

20/11/1962

Το όνομα του οικισμού Αγκυλώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Αγγελώνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγγελώνας

Κ. Αγγελώνας (Λακωνίας)

20/11/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγκυλώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγγελώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 31/08/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βασίλειος από την κοινότητα Μαραθέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλοτρούπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

07/04/1951

Ο οικισμός Καλοτρούπιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βιγκλάφια αποσπάται από την κοινότητα Ελαφονήσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεγάλη Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Βιγκλάφια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Μεγάλη Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Γκιόρτσαλη αποσπάται από την κοινότητα Κρεμαστής και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Δημήτριος Ζάρακος

18/12/1920

Ο οικισμός Γκιόρτσαλη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Ζάρακος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νιάτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χωργιουδάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας

Αναγνώριση του οικισμού Φλόκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας

Αναγνώριση του οικισμού Μαρκιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας

05/04/1981

Ο οικισμός Μαρκιάνικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φλόκα της κοινότητας

Ο οικισμός Χωργιουδάκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φλόκα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόζι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεραμιόν αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πακωτά αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συνάμπεη αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαλούλον αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαούσι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Τσεραμιόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συνάμπεη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσεραμιόν και Συνάμπεη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

16/05/1928

Ο οικισμός Πακωτά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Χαλούλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρικά

Ο οικισμός Τσαούσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Κυριακή

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Βαρικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο οικισμός Κόζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

07/04/1951

Ο οικισμός Τσεραμιόν και Συνάμπεη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 194Α - 21/09/1959

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Μονεμβασία προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιά Μονεμβασία της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από το δήμο Μελιτίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Βαρδούνια αποσπάται από το δήμο Μελιτίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάστρον - Βαρδούνια αποσπάται από το δήμο Μελιτίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Μελιτίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 207Α - 10/10/1928

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνων Λουριών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κάστρον - Βαρδούνια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Παλαιά Βαρδούνια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαρδούνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

19/03/1961

Ο οικισμός Δεσφίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαρδούνια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 134Α - 25/06/1996

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Νικολάου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 134Α - 25/06/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από την κοινότητα Αρχοντικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από την κοινότητα Αρχοντικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελεγούδι αποσπάται από την κοινότητα Σελεγουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνων Λουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από την κοινότητα Καστανίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σμύνους

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Σελεγούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από το δήμο Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κόρακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τσουμάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Τσουμάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Αποστόλων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντραφουριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανολαριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεντιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκλαβούνα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μεντιάνικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Απόστολοι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανολαριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Σκλαβούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Κοντραφουριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγόριανης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγόργιαννη από το δήμο Πελλάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγριάνων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγριάνοι από το δήμο Θεραπνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 197Α - 17/09/1927

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκοριτσάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ακριών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Απιδιά

Ο οικισμός Νιάτα προσαρτάται στο δήμο Ακριών

Ο οικισμός Γούβες προσαρτάται στο δήμο Ακριών

Ο οικισμός Βεζάνι προσαρτάται στο δήμο Ακριών

Ο οικισμός Βλαχιώτης προσαρτάται στο δήμο Ακριών

Ο οικισμός Βρόνικον προσαρτάται στο δήμο Ακριών

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Ακριών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Απιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Βεζάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Βρόνικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλεποχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλεποχώρι από το δήμο Γερονθρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλευρούς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλευρού από το δήμο Πελλάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Πελλάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλευρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλίκων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άλικα από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μάραθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλίκων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κυπάρισσος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλτομυρών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλτομυρά από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Τούμπια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλτομυρών

16/05/1928

Ο οικισμός Τούμπια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Αλτομυρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Δ. Αμυκλών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκλαβοχώρι

Ο οικισμός Μάνδρα προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Κατσαρός προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Τσαούσι προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Γόδαινα προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Ριζά προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Κάρπαλι προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Σοχά προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Νερόμυλοι προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

09-12-1840

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Τσαούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Γόδαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κάρπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκλαβοχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκλαβοχώρι από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαρμπαλί αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Σοχάς

18/12/1920

Ο οικισμός Μάνδρα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γίδενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

ΦΕΚ 52Β - 19/05/1921

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμύκλαι

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Γίδενα της κοινότητας διορθώνεται σε Γοδένα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπαρμπαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαφειόν

ΦΕΚ 316Α - 10/09/1931

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμύκλαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυκλών

Κ. Αμυκλών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκλαβοχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ριζά της κοινότητας διορθώνεται σε Ρίζα

Ο οικισμός Αμύκλαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γοδένα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αμύκλαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βαφειόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αναβρυτής (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αναβρυτή από το δήμο Βρυσεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Βρυσεών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων Σοχάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φανερωμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναβρυτής

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Περγαντέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Περγανταίϊκα

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Εισοδίων Θεοτόκου Ζαγούνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναβρυτής

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Εισοδίων Θεοτόκου Ζαγούνας της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Περγανταίϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αναβρυτή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανατολικής Μάνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κότρωνας από την κοινότητα Κότρωνα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργιλιά αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Έξω Νυμφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλύπα αποσπάται από την κοινότητα Έξω Νυμφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Νύμφιον αποσπάται από την κοινότητα Έξω Νυμφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιαί αποσπάται από την κοινότητα Κοκκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Κοκκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλομοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικιά Βάτα αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γονέα αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγια αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας Λαγίας αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτο Κάγιο αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμαρίστικα αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορογονιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από την κοινότητα Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύρριχος αποσπάται από την κοινότητα Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κοκκινόγεια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαγίας

Ο οικισμός Χαλίκια του δήμου μετονομάζεται σε Αλύπα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χωσιάριον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγίαι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελινίτσα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμήνος αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύνορα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέριον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διρόν αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούκα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύθειον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεφυράκι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρούλια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριτσιώτικον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυριστά αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίχοβα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτοβά αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτρούβη αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγερανός αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεμονιά αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελεγούδι αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιτίνη αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρδενίτσα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρδενίτσα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συχαλάσματα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχιά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτράφιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιαναί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάποι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθιά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλιά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουτσελιάνικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερμυγκιάνικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρματσούκα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβραμιάνικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκλέζι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπινάρες αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξεπαπαδιάνικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελούσι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάκης αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγουδιαί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίτα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κότρωνας στον οικισμό Γύθειον


Κ. Αντρογιαλίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 111Α - 30/06/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πιόντες (Αντρογιάλι) από την κοινότητα Λαγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πιόντες (Αντρογιάλι) της κοινότητας μετονομάζεται σε Αντρογιάλι

ΦΕΚ 67Α - 04/03/1930

Ο οικισμός Αντρογιάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Καστανιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 148Α - 16/04/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Καστανιά από την κοινότητα Καστανιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Καστανέας

Κ. Άνω Καστανέας (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Καστανιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Μπουλαριών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μπουλαριοί από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέπων αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεοντάκι αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Δίπορτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λεοντάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Λεοντάκης

Ο οικισμός Δίπορτον της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Πέπων της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βαθιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λεοντάκης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Γιαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βαθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανωγείων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανώγεια από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κολομποκά αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Κολομποκά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σωτήρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανωγείων

Αναγνώριση του οικισμού Διπόταμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανωγείων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Διπόταμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απιδιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απιδιά από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Απιδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Απιδέα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Απιδιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Απιδέας

Κ. Απιδέας (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Απιδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νιάτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχώβης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πιάλα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυοβούνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυοβουνίου

Κ. Καρυοβουνίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχώβης

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Καρυοβουνίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Αρεοπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρεόπολις από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουσκούνι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρυόλια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγοκοίλι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρελιάνικα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Δρυόλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαγοκοίλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμένι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Δρυάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Λαγοκοίλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Λιμένιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεοπόλεως

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουσκούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σωτήρας

Ο οικισμός Κρελιάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομαλαί

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρεοπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρεόπολις από την κοινότητα Αρεοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από την κοινότητα Βαχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από την κοινότητα Κελεφάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Οιτύλου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Άρεος (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αρεόπολις (Τσίμοβα)

Ο οικισμός Λιμένι προσαρτάται στο δήμο Άρεος

Ο οικισμός Τσίπα προσαρτάται στο δήμο Άρεος

Ο οικισμός Κουσκούνι προσαρτάται στο δήμο Άρεος

Ο οικισμός Κρελιάνικα προσαρτάται στο δήμο Άρεος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αρεόπολις (Τσίμοβα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τσίπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουσκούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κρελιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άρνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρνα από το δήμο Φελλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοτσαντίνα αποσπάται από το δήμο Φελλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κοτσαντίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σπαρτιά

ΦΕΚ 303Α - 05/09/1932

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρχοντικού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρχοντικόν από το δήμο Μελιτίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 195Α - 16/09/1927

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από την κοινότητα Πετρίνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 134Α - 25/06/1996

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ασίνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φλομοχώρι

Ο οικισμός Βάτα προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Νύφη προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Δριαλί προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Αργηλιά προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Καυκί προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Πύργος Γεωργιτσάνων προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Πύργος Σκούλια προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Πύργος Τσούδες προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

28-02-1841

Ο οικισμός Φλομοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Βάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Νύφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Αργηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Γεωργιτσάνων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Σκούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Τσούδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ασωπού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 84Α - 16/05/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παππαδιάνικα από την κοινότητα Παππαδιανίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πλύτρα αποσπάται από την κοινότητα Παππαδιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσιον αποσπάται από την κοινότητα Παππαδιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιαί αποσπάται από την κοινότητα Φοινικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρισά αποσπάται από την κοινότητα Φοινικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασωπός αποσπάται από την κοινότητα Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα Δαιμονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαιμονία αποσπάται από την κοινότητα Δαιμονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Δαιμονίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του οικισμού Κρίσα του δήμου διορθώνεται σε Κρισά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καραβοστάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Ασωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κρισά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Δαιμονία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Φοινίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Πλύτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο δήμος καταργείται

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μολάοι

Ο οικισμός Πάκια προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Συκέα προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Καταβόθρα προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Αγγελώνα προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Φοινίκι προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Βελιαίς προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Λιρά προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Αρχάγγελος προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Πλύτρα προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Κοντεβιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Παππαδιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ελαία προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Καλύβια Γκαγκανιάς προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Ασωπού (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Ασωπού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταβόθρας

Ο οικισμός Μολάοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μολάων

Ο οικισμός Πάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πακίων

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκέας

Ο οικισμός Αγγελώνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγελώνας

Ο οικισμός Φοινίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φοινικίου

Ο οικισμός Κοντεβιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντεβιανίκων

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παππαδιανίκων

Ο οικισμός Καλύβια Γκαγκανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μολάων

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκέας

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντεβιανίκων

Ο οικισμός Πλύτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παππαδιανίκων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αφυσσού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αφυσσόν από το δήμο Παραποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αφυσσόν της κοινότητας διορθώνεται σε Αφισιόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αφισιού

Κ. Αφισιού (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αφυσσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αφισιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάθειας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάθεια από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μιαναί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάθειας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάποι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάθειας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μιαναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαμβακούς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαμβακού από το δήμο Οινούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Βρεσθένων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρβίτσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρβίτσα από την κοινότητα Βαμβακούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρσόβης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάρσοβα από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μιτάτοβα αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρσόβης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μιτάτοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγραπιδούλα

16/10/1940

Ο οικισμός Καμάρια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγραπιδούλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Ειρήνης

Κ. Αγίας Ειρήνης (Λακωνίας)

Ο οικισμός Βάρσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Ειρήνη

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρσόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασαρά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασαράς από το δήμο Οινούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Βέρροια αποσπάται από την κοινότητα Βρεσθένων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βέρροια της κοινότητας διορθώνεται σε Βέρια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Βασαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαχού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαχός από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πραγώνι ή Προγόνι αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λέϊτσα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λευκάνοι αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Τσεροβάς και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λευκάνοι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πραγώνι ή Προγόνι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λευκάνοι και Προγόνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαχού

16/05/1928

Ο οικισμός Κερασιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λέϊτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λευκάνοι και Προγόνοι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Σκάλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βεζανίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βεζάνι από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βεζάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυκόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλυκόβρυσης

Κ. Γλυκόβρυσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βεζανίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γλυκόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Γλυκόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γλυκόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Γλυκόβρυσης

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γλυκόβρυση στον οικισμό Κάτω Γλυκόβρυση

Ο οικισμός Γλυκόβρυση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 84Α - 06/05/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Γλυκόβρυση στον οικισμό Κάτω Γλυκόβρυση

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελανιδίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελανίδια από το δήμο Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελανίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βελεμίνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λογκανίκος

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Κόνιτσα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Μέραγα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Βουτούχι προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Αγόργιαννη προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Ρεγκόζενα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Κόνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Μέραγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Βουτούχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Ρεγκόζενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βελιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελιαίς από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελιαίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχιώτη (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχιώτης από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 209Α - 10/12/1962

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Έλους

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βοιών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λάχι

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Βελανίδια προσαρτάται στο δήμο Βοιών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από το δήμο Μαλεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Μαλεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Μαλεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαλεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεζούλα προσαρτάται στο δήμο Βοιών

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λάχι στον οικισμό Πεζούλα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Νεάπολις προσαρτάται στο δήμο Βοιών

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πεζούλα στον οικισμό Νεάπολις

Ο οικισμός Πεζούλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Βοιών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Βοιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάμπου Βοιών

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαρακλού

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεαπόλεως

Ο οικισμός Λάχι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαχίου

Ο οικισμός Βελανίδια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελανιδίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου Βοιών

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεάπολις από το δήμο Νεαπόλεως Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγκλάφια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουμάλα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολαριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβούνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντραφουριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανίδια αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίκα αποσπάται από την κοινότητα Ελίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα Ελίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από την κοινότητα Ελίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Ελίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερματιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδιάκοπος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από την κοινότητα Λαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάχι αποσπάται από την κοινότητα Λαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ελισσαίος αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βαρκό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς

Ο νέος οικισμός Παναγία προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς

Ο νέος οικισμός Λίμνες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παντανάσσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ελισσαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κοντραφουριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άνω Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Αδιάκοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Δερματιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Βελανίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Σκλαβούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μεγάλη Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κάτω Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μανολαριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Λάχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Βιγκλάφια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Τσουμάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Ελίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Βαρκό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο δήμος καταργείται


Δ. Βορδωνίας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βορδωνία

Ο οικισμός Λογγάστρα προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Μιτάτοβα προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Σούστιανη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Τσιρίμπεη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Κοσομέρος προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Χασάν Εφέντη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Μπαμπιώτη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

09-12-1840

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μιτάτοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Σούστιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Τσιρίμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κοσομέρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Χασάν Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μπαμπιώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Βορδωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Κ. Βορδονίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βορδόνια από το δήμο Καστορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

Αναγνώριση του οικισμού Παππαδιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

Αναγνώριση του οικισμού Λόπεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

Αναγνώριση του οικισμού Σουλήνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Σουλήνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Επάνω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουτιάνων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουτιάνοι από το δήμο Σελλασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουτιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρεσθένων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρέσθενα από το δήμο Οινούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βέρροια αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαμβακούς

Ο οικισμός Βέρροια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασαρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρέσθενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρινίκου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρίνικον από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βρίνικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αστέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αστερίου

Κ. Αστερίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρινίκου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρονταμά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρονταμάς από το δήμο Γερονθρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 102Α - 05/07/1994

Ο οικισμός Βρονταμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βρυσεών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αναβρυτή

Ο οικισμός Περγαντέϊκα προσαρτάται στο δήμο Βρυσεών

Ο οικισμός 6 Νερόμυλοι προσαρτάται στο δήμο Βρυσεών

09-12-1840

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός 6 Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 27Α - 11/10/1848

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αναβρυτή από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στο δήμο

Ανακαλείται η προσάρτηση του δήμου Βρυσεών στο δήμο Σπάρτης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Βρυσεών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Βρυσεών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Βρυσεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναβρυτής

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναβρυτής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γερακίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεράκι από το δήμο Γερονθρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βελωτά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γερακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γεράκι της κοινότητας διορθώνεται σε Γεράκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γερονθρών

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γερηνίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Γερηνίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Βαρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μαλευριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Οροβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μπρίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Αλτομυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας


Κ. Γέρμας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γέρμα από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρέας

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερολιμένος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γερολιμήν από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γερονθρών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γεράκι

Ο οικισμός Βρονταμάς προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

Ο οικισμός Ξενία Ζευγολάτι προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ξενία Ζευγολάτι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τούλια προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

Ο οικισμός Βελωτά προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τούλια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Γερονθρών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Γερονθρών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακίου

Ο οικισμός Βρονταμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρονταμά

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρίτσης

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεποχωρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γεράκιον από την κοινότητα Γερακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γεωργιτσίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεωργίτσι από το δήμο Πελλάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 441Α - 23/12/1929

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Αλευρούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβολίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεωργίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκοριτσάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκοριτσά από το δήμο Θεραπνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 197Α - 17/09/1927

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από την κοινότητα Αγριάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τζίτζινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύδροσον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκοριτσά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θεραπνών

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γοράνων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γοράνοι από το δήμο Φελλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Γόλας αποσπάται από το δήμο Φελλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Γόλας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γοράνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γουβών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούβες από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σωτηραίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

Αναγνώριση του οικισμού Μακρινάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

ΦΕΚ 209Α - 10/12/1962

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχιώτη

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Σωτηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραμμούσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γράμμουσα από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Γράμμουσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοχωρίου

Κ. Αμπελοχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γραμμούσης

ΦΕΚ 94Α - 13/04/1981

Ο οικισμός Αμπελοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γράμμουσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γραμμούσης

Κ. Γραμμούσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 94Α - 13/04/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμπελοχωρίου

ΦΕΚ 102Α - 05/07/1994

Ο οικισμός Γράμμουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γύθειον

Ο οικισμός Κρανάη ή Μαραθωνήσι προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαυροβούνιον προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Ράχη προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λίμνη προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαρούλια προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κουτουμού προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πύργος Μαγγιόρου προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

28-02-1841

Ο οικισμός Εξοχαί αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κρανάη ή Μαραθωνήσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Μαγγιόρου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πασσαβάς προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Παρασπόρι προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Δελάμπαλι προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαραθόλακα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λάκα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μεσιακόν προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λιακός προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πριτζιώτικον προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Εξοχαί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαραθόλακα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιακός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Γυθείου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γύθειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυθείου

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Δελάμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Κουτουμού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Μαρούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γύθειον από το δήμο Γυθείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δελάμπαλι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτουμού αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρούλια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Β - 27/02/1918

Ο οικισμός Κουτουμού της κοινότητας μετονομάζεται σε Σύνορα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παναγίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Παπά Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Γυθείου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Γυριστό και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

ΦΕΚ 23Α - 14/02/1927

Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανίων Κουτουμούς

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δελάμπαλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεσιακόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παναγίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παπά Βρύση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Γυθείου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σελινίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πριτζιώτικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλούνι

16/10/1940

Ο οικισμός Βασιλούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σελινίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γυριστό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λίμνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πασσαβάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γυθείου

Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γυθείου

ΦΕΚ 165Α - 14/09/1961

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιών

Ο οικισμός Σύνορα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιών

14/03/1971

Ο οικισμός Μαυροβούνιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γύθειον του δήμου

05/04/1981

Ο οικισμός Ράχη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γύθειον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Βουτρούβη και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Πασσαβάς και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γυριστά και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Σελινίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Πριτσιώτικον και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύνορα αποσπάται από την κοινότητα Αιγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγίαι αποσπάται από την κοινότητα Αιγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Αιγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτοβά αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμήνος αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέριον αποσπάται από την κοινότητα Λυγερέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από την κοινότητα Λυγερέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διρόν αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούκα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγερανός αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίχοβα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από την κοινότητα Σκαμνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωσιάριον αποσπάται από την κοινότητα Χωσιαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Γεφυράκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρβελά

Ο νέος οικισμός Καυκί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου

Ο νέος οικισμός Μεσοχώρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χωσιάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αιγίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σελινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σμήνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σύνορα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αστέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Διρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κουλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γύθειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γεφυράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαρούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πριτσιώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γυριστά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δίχοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πρωτοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βουτρούβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγερανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δαιμονίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαιμονία από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αρχάγγελος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαιμονίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαιμονίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Δαιμονία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαφνί από το δήμο Κροκεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πυρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνίου

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνίου

Αναγνώριση του οικισμού Λυκοβουνό και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνίου

16/05/1928

Ο οικισμός Βελανιδιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυκοβουνό της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Πυρί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Διλημενίας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας

Ο οικισμός Βελιαίς προσαρτάται στο δήμο Διλημενίας

Ο οικισμός Λιρά προσαρτάται στο δήμο Διλημενίας

Ο οικισμός Δαιμονία προσαρτάται στο δήμο Διλημενίας

Ο οικισμός Ελίκα προσαρτάται στο δήμο Διλημενίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Βελιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Λιρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Δαιμονία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Ελίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Διρού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πύργος Διρού από την κοινότητα Πύργου Διρού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Γκλέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βελούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δουραλίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουραλί από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Δουραλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Έλους

Κ. Έλους (Λακωνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουραλίου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δριαλίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δριαλί από την κοινότητα Έξω Νυμφίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αργιλιά αποσπάται από την κοινότητα Έξω Νυμφίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Δριαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμού

Κ. Δρυμού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δριαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αργιλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρυάλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρύαλος από την κοινότητα Μίνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκυφιάνικα προσαρτάται στην κοινότητα Δρυάλου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Φραγκούλιας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυάλου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα - Φτείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυάλου

ΦΕΚ 375Α - 09/09/1939

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Δυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληόχωρα της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώρα

Το όνομα του οικισμού Αγία Βαρβάρα - Φτείον της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Βαρβάρα

Ο οικισμός Σκυφιάνικα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Φραγκούλιας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δρύαλος της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαία από την κοινότητα Κοντεβιανίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολάων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαφονήσου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 75Α - 24/03/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαφόνησος (νησίς) από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βιγκλάφια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφονήσου

24/07/1952

Ο οικισμός Λατομείον αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λατομείον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βιγκλάφια της κοινότητας

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Βιγκλάφια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καπάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Νησί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφονήσου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Πούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφονήσου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ελαφονήσου

Δ. Ελαφονήσου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ελαφονήσου


Κ. Ελίκας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελίκα από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα Λιρών και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελίκας

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελίκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Έλους (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βλαχιώτης από την κοινότητα Βλαχιώτη και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από την κοινότητα Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Αστερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Απιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Γλυκόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Γλυκόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σωτηραίϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο δήμος καταργείται

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δουραλί

Ο οικισμός Τσάσι προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Φελήσι προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Αλαΐμπεη προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Μυρτιά προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Γράμμουσα προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Κιάμαλι προσαρτάται στο δήμο Έλους

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Απιδιά αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεζάνι αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρόνικον αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δουραλί στον οικισμό Μυρτιά

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μυρτιά στον οικισμό Απιδιά

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κιάμαλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Έλους (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Έλους (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουβών

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιάτων

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρτιάς

Ο οικισμός Απιδιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απιδιάς

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχιώτη

Ο οικισμός Δουραλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουραλίου

Ο οικισμός Βρίνικον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρινίκου

Ο οικισμός Γράμμουσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμμούσης

Ο οικισμός Τσάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσασίου

Ο οικισμός Βεζάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεζανίου

Ο οικισμός Φελήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσασίου

Το όνομα του οικισμού Βρόνικον του δήμου διορθώνεται σε Βρίνικον

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Αλαΐμπεη του δήμου καταργείται.


Κ. Έξω Νυμφίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έξω Νύμφη από το δήμο Τευθρώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σολοτέρι αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αργηλιά αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέσα Νύμφη αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Σολοτέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

16/05/1928

Ο οικισμός Μέσα Νύμφη της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αργηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αργιλιά

Το όνομα του οικισμού Έξω Νύμφη της κοινότητας διορθώνεται σε Έξω Νύμφιον

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Νυμφίου Κουρνού και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δριαλίου

Ο οικισμός Αργιλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δριαλίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Νυμφίου Κουρνού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αλίπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αλίπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλίκια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέσα Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αλύπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Έξω Νύμφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εξωχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εξωχώρι από το δήμο Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νίκοβον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρύπιστα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμπόχοβον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιατρέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τροσκονά αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερίων

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

Ο οικισμός Λιμπόχοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

Ο οικισμός Ιατρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

18/12/1920

Ο οικισμός Τροσκονά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Εξωχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Δ. Επιδαύρου Λιμηράς (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μονεμβασία

Ο οικισμός Κουλέντια προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου Λιμηράς

Ο οικισμός Σώρακας προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου Λιμηράς

Ο οικισμός Βουβουτσέλια προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου Λιμηράς

Ο οικισμός Λογγιά προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου Λιμηράς

Ο οικισμός Νόμια προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου Λιμηράς

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μονεμβασία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μονεμβασίας

Ο οικισμός Κουλέντια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Νόμια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουβουτσέλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σώρακας του δήμου καταργείται.


Δ. Ευρυσθένων (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βρέσθενα

Ο οικισμός Βέρροια προσαρτάται στο δήμο Ευρυσθένων

Ο οικισμός Βασαράς προσαρτάται στο δήμο Ευρυσθένων

Ο οικισμός Μαυρίλα προσαρτάται στο δήμο Ευρυσθένων

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Βέρροια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Περαίας

Ο οικισμός Βασαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Μαυρίλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

09-12-1840

Ο οικισμός Βρέσθενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ευρώτα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκάλα από το δήμο Σκάλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάνοι αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκιον αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κροκεαί αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίνησα αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γράμμουσα αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλήσιον αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεήμονας αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανιά αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρονταμάς αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Ζάρακος αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 118Α - 10/08/2017

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου μετονομάζεται σε Ζαραφώνα

Η τοπική κοινότητα Καλλιθέας του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Ζαραφώνα


Δ. Ζάρακος (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ρηχέα

Ο οικισμός Χάραξ προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

Ο οικισμός Ιέραξ προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο Κυφάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Κυφάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψάλα αποσπάται από το δήμο Κυφάντων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καψάλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 23/06/1856

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ρηχέα στον οικισμό Κρεμαστή

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κουπιά προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

Ο οικισμός Πιστάματα προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

Ο οικισμός Φρέγηρα προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

ΦΕΚ 8Α - 28/01/1881

Ο οικισμός Κυπαρίσσι ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρεμαστή ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λογγάρι προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Ζάρακος (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Ζάρακος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρεμαστής

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυπαρισσίου

Ο οικισμός Χάραξ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χάρακος

Ο οικισμός Κουπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουπιών

Ο οικισμός Ρηχέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρηχέας

Ο οικισμός Ιέραξ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιέρακος

Ο οικισμός Γκιόρτσαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρεμαστής

Ο οικισμός Φρέγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Πιστάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιέρακος

Ο οικισμός Αριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιέρακος

Το όνομα του οικισμού Γκιότσαλι του δήμου διορθώνεται σε Γκιόρτσαλη

Το όνομα του οικισμού Φρέγηρα του δήμου διορθώνεται σε Φρέγκα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ζάρακα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ρειχέα από την κοινότητα Ρειχέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Ιέρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμήν Ιέρακος αποσπάται από την κοινότητα Ιέρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από την κοινότητα Ιέρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριάνα αποσπάται από την κοινότητα Ιέρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιέραξ αποσπάται από την κοινότητα Ιέρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Λαμποκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστάματα αποσπάται από την κοινότητα Λαμποκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπελεσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ρειχέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάραξ αποσπάται από την κοινότητα Χάρακος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάψαλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κυπαρισσίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πιστάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Χάραξ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Ρειχέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Λιμήν Ιέρακος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μπελεσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Αριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Ιέραξ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Λαμπόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζαραφόνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαραφόνα από το δήμο Θεραπνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ζαραφόνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαραφόνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζουπένης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζούπενα από το δήμο Θεραπνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ζούπενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Ανάργυροι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίων Αναργύρων

Κ. Αγίων Αναργύρων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζουπένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θαλαμών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κουτήφαρη

Ο οικισμός Νομιτσής προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

Ο οικισμός Κουμάνι προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

Ο οικισμός Σβήνα προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

Ο οικισμός Τραχήλα προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κουτήφαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κουμάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κουτήφαρη (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτήφαρη από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γουράτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουτήφαρη

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κουτήφαρη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Θεολόγου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Θεολόγος από το δήμο Σελλασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Σελλασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χτόριζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

16/05/1928

Ο οικισμός Χτόριζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θεραπνών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χρύσαφα

Ο οικισμός Πέρπενη προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Πλατάνα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Ζαγάνον προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Κεφαλάς προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μελαθριά προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Αφυσσόν προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Παυλέικα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μικρή Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Καραγκίνι προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μπαμπάσι προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Βασιλοπέραμα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Γκοριτσά προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Ζούπενα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Τσούνι προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μόρου προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Πλέσια προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Τσούκα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Φλόκα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

09-12-1840

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο Κρονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαραφόνα αποσπάται από το δήμο Κρονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ένας Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο Κρονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από το δήμο Πάρνωνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βασιλοπέραμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ένας Νερόμυλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραγκίνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μικρή Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μόρου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαμπάσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παυλέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλέσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσούκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλόκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκούρα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

ΦΕΚ 153Α - 17/12/1896

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χρύσαφα στον οικισμό Γκοριτσά

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Θεραπνών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Θεραπνών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριάνων

Ο οικισμός Χρύσαφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσάφων

Ο οικισμός Ζαραφόνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαραφόνας

Ο οικισμός Πέρπενη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περπένης

Ο οικισμός Ζούπενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζουπένης

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλά

Ο οικισμός Γκοριτσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκοριτσάς

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριάνων

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσάφων

Ο οικισμός Σανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περπένης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γκοριτσά από την κοινότητα Γκοριτσάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από την κοινότητα Αγριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα Γκοριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από την κοινότητα Σκούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσαφα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσάφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσάφων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 710Β - 09/06/2006

Ο οικισμός Χρύσαφα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Χρύσαφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γκοριτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θυρίδων (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κούνος

Ο οικισμός Κηπούλα προσαρτάται στο δήμο Θυρίδων

Ο οικισμός Πάγκια προσαρτάται στο δήμο Θυρίδων

Ο οικισμός Σταυρί προσαρτάται στο δήμο Θυρίδων

Ο οικισμός Δρυ προσαρτάται στο δήμο Θυρίδων

Ο οικισμός Κέρια προσαρτάται στο δήμο Θυρίδων

Ο οικισμός Οχιά προσαρτάται στο δήμο Θυρίδων

Ο οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο δήμο Θυρίδων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ιέρακος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιέραξ από το δήμο Ζάρακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από το δήμο Ζάρακος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αριάνα αποσπάται από το δήμο Ζάρακος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιέρακος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιέρακος

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ιέρακος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιέρακος

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Ο οικισμός Λιμήν Ιέρακος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Ο οικισμός Αριάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Ο οικισμός Ιέραξ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιππολών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δρύαλος

Ο οικισμός Βάμβακα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Τσόπακας προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Παληόχωρα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Βρίκιον προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Καφιώνα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Κουλούμι προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Κουτρέλα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Έρημος Λάκκος προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Μίνα προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

Ο οικισμός Καρύνια προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Έρημος Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Καινιπόλεως (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άλικα

Ο οικισμός Τσουκαλιά προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

Ο οικισμός Βάθεια προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

Ο οικισμός Κυπάρισσος προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Τσουκαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Καλαμών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αλωνάκι προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μενινά προσαρτάται στο δήμο Καλαμών


Κ. Καλυβίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Πελλάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελλάνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πελλάνας

Κ. Πελλάνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 421Α - 02/12/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από την κοινότητα Καστορείου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελλάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 212Α - 26/08/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από την κοινότητα Σκουταρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων Σοχάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια Σοχάς από την κοινότητα Σκλαβοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμινίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμίνια από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μούσγα αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρασίναις ή Ρασίνα αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Τζανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμινίων

16/05/1928

Ο οικισμός Βρυσικά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρασίναις ή Ρασίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώριον

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καμίνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθοχώριον

Ο οικισμός Μούσγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καμινίων

ΦΕΚ 49Α - 26/04/1963

Ο οικισμός Κυδωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

ΦΕΚ 207Α - 15/11/1965

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάμπου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Οροβά αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρουσίων ή Βαρουσίων

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κάμπου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Κάμπου Βοιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από το δήμο Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοχωρίου

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάμπος στον οικισμό Δερματιάνικα

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σγαρδελιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Μανολαριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Κατούνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Σκλαβούνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Μεντιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Αδιάκοπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Κοντραφουριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Καλογεριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Δερματιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

ΦΕΚ 75Α - 24/03/1949

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαφονήσου

07/04/1951

Ο οικισμός Καλογεριάνικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Λατομείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

24/07/1952

Ο οικισμός Λατομείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελαφονήσου

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Κοντραφουριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Μανολαριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Μεντιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Σκλαβούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Μεγάλη Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

14/03/1971

Ο οικισμός Σγαρδελιάνικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δερματιάνικα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δερματιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Αδιάκοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καράσπαη (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καράσπαη από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καράσπαη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόχωμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοχώματος

Κ. Λευκοχώματος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καράσπαη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρβελά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβελάς από το δήμο Μαλευρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δυρόν αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταρέλιτσα αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 98Α - 01/06/1916

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από την κοινότητα Πανίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθέας

Ο οικισμός Δυρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθέας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθέας

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθέας

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθέας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κούρσοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελά

Αναγνώριση του οικισμού Βισόκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελά

Αναγνώριση του οικισμού Φιλιατρό και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελά

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Τσιχοβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθειά Λάκκα

16/10/1940

Ο οικισμός Σταρέλιτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαθειά Λάκκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βισόκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κούρσοβα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φιλιατρό της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πετροβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρδαμύλη

Ο οικισμός Γούρνιτσα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Χώρα Ανδρούβιστα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Εξωχώρι προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Νίκοβον προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Προάστειον αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιασίνοβα αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαις αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάζος αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λεπτίνι προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ιατρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κουτρουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Λυμπόχοβα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Καρδαμύλης (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λιασίνοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιασινόβης

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εξωχωρίου

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαϊδόνας

Ο οικισμός Προάστειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προαστείου

Ο οικισμός Καρδαμύλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδαμύλης

Ο οικισμός Λεπτίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιασινόβης

Ο οικισμός Καλύβαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιασινόβης

Ο οικισμός Νίκοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Πρύπιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Λιμπόχοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Ιατρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Τροσκονά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προαστείου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλης

Ο οικισμός Γούρνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλης

Το όνομα του οικισμού Τρίπιτσα του δήμου διορθώνεται σε Πρύπιστα

Το όνομα του οικισμού Λυμπόχοβα του δήμου διορθώνεται σε Λιμπόχοβον

Το όνομα του οικισμού Χώρα Ανδρούβιστα του δήμου διορθώνεται σε Χώρα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμύλη από το δήμο Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γούρνιτσα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Καρδαμύλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Καρέας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρέα από την κοινότητα Γέρμας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρίτσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρίτσα από το δήμο Γερονθρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρυούπολις

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Πασαβάς προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καυκί προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Χωσάρι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Φλήτσον προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Μονή Καταφυγιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

28-02-1841

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεροβά αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροχά αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλοι Νικολάου Πανατάκη αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή της Παρθένου αποσπάται από το δήμο Πυρρίχου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οροχά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νερόμυλοι Νικολάου Πανατάκη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο Κολοκυνθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο Κολοκυνθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Σκάλα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κερασιά προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Λέϊτσα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Παγανέα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 22Α - 02/06/1855

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρυούπολις στον οικισμό Σκούταρι

ΦΕΚ 33Α - 18/08/1864

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σκούταρι στον οικισμό Καρυούπολις

ΦΕΚ 15Α - 08/05/1873

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρυούπολις στον οικισμό Σκούταρι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Καταφυγιωτίσσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή της Παρθένου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Λευκή Συκιά προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κληματσίνα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Χάνια προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Μάλτα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Παλαιά Καρυούπολις προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Μουζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Παλαβιτσιώτικα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κοτρώνι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Σέλιτσα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Καταφύγι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Πεταλέα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λευκή Συκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κληματσίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιά Καρυούπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μουζέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοτρώνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καμάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πεταλέα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαβιτσιώτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέλιτσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Τσεροβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσεροβάς

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουταρίου

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαχού

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Φλήτσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσεροβάς

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Λούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουταρίου

Ο οικισμός Πασαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Ο οικισμός Πραγώνι ή Προγόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Ο οικισμός Λέϊτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Ο οικισμός Λευκάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

Το όνομα του οικισμού Τσαροβούνι του δήμου διορθώνεται σε Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι

Το όνομα του οικισμού Πραγώνι του δήμου διορθώνεται σε Πραγώνι ή Προγόνι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυούπολις από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πασαβάς αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χοσιάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Σέλιτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Μπούα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

16/05/1928

Ο οικισμός Βαθύ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Φράγκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 148Α - 16/04/1935

Ο οικισμός Χοσιάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χοσιαρίου

Ο οικισμός Πασαβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χοσιαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μπούα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Φράγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρύσαι

Ο οικισμός Σέλιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πρωτοβά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρωτοβά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρυών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αράχωβα

Ο οικισμός Βαρβίτσα προσαρτάται στο δήμο Καρυών

09-12-1840

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αράχωβας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Οινούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυών

Κ. Καρυών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αράχωβας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καστανιάς (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστανιά

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου προσαρτάται στο δήμο Καστανιάς

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καστανιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Καστανιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Καστανιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 148Α - 16/04/1935

Ο οικισμός Άνω Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Καστανιάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καστανέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καστανιά στον οικισμό Κάτω Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Καστανιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστάνια από το δήμο Μελιτίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 134Α - 25/06/1996

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καστορίου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστανιά

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Σερβέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Ντεμίρι προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Μπολανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Καΐτσα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

09-12-1840

Ο οικισμός Βορδωνία αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καΐτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ντεμίρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Καστορίου προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Καστορίου (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Καστορίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βορδονίας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Μπολανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Σερβέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Το όνομα του οικισμού Βορδωνία του δήμου διορθώνεται σε Βορδόνια

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καστανιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Καστορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από το δήμο Πελλάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπολανέϊκα αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σερβέϊκα αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μοσχοβιτέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Ο οικισμός Καστανιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστόρειον

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστορείου

Κ. Καστορείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστανιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Λιβερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστορείου

16/10/1940

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μοσχοβιτέϊκα της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μπολανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Νέα Λιβερά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστρί της κοινότητας

Ο οικισμός Σερβέϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστρί της κοινότητας

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πελλάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστόρειον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πελλάνας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταβόθρας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταβόθρα από το δήμο Ασωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Καταβόθρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωσις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεταμορφώσεως

Κ. Μεταμορφώσεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καταβόθρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολάων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Δολών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Δολοί από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κάτω Δολών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Κάτω Ρηγγλίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Ρήγγλια από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ίσνα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Β - 20/01/1918

Ο οικισμός Κάτω Ρήγγλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρίγκλια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ριγκλίων

Κ. Ριγκλίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 7Β - 20/01/1918

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Ρηγγλίων

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Άνω Ρήγγλια της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Ρίγκλια

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπαζιγέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριγκλίων

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Ριγκλίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Κελεφάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κελεφά από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλάς από το δήμο Θεραπνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κίττας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κίττα από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φουκαλωτόν αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαρδένικα (Άνω και Κάτω) προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

16/05/1928

Ο οικισμός Βλαχέρνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νιάσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κίττας

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κίττα της κοινότητας διορθώνεται σε Κοίτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοίτας

Κ. Κοίτας (Λακωνίας)

Αναγνώριση του οικισμού Αρχιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοίτας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κίττας

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαρδένικα (Άνω και Κάτω) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νιάσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρχιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γαρδενίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοίτας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γαρδενίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοίτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάτω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κοίτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άνω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλαδά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλαδάς από το δήμο Σελλασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλαδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κνακαδίου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάβαλος

Ο οικισμός Χειμάρρα προσαρτάται στο δήμο Κνακαδίου

Ο οικισμός Λουκάδικα προσαρτάται στο δήμο Κνακαδίου

Ο οικισμός Πύργος Μπουκουβαλάκου προσαρτάται στο δήμο Κνακαδίου

Ο οικισμός Πύργος Σαθιανών προσαρτάται στο δήμο Κνακαδίου

28-02-1841

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Μπουκουβαλάκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Σαθιανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κοκκάλας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκκάλα από την κοινότητα Λαγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από την κοινότητα Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελυμπιές αποσπάται από την κοινότητα Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σολοτέρι αποσπάται από την κοινότητα Έξω Νυμφίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορακιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σολοτέρι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκάλας

Αναγνώριση του οικισμού Σολοτέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκάλας

05/04/1981

Ο οικισμός Κορακιάτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοκκάλα της κοινότητας

Ο οικισμός Σολοτέρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοκκάλα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ολυμπιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκίνων Λουριών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκκινα Λουριά από το δήμο Μελιτίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο Μελιτίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 207Α - 10/10/1928

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 134Α - 25/06/1996

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονακίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κονάκια από το δήμο Μαλευρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τόμπρα αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλούκια ή Κλούκα αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Κουλούκια ή Κλούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθέας

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Τόμπρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονιδίτσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κονιδίτσα από το δήμο Σελλασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σκουφέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κονιδίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Κοπητέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κονιδίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Κοπητέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κοπελιάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κονιδίτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοπελιάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Κοπελιά

Ο οικισμός Σκουφέϊκα της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κουρεμένος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κονιδίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονιδίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Κοπελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Κουρεμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντεβιανίκων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντεβιάνικα από το δήμο Ασωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοντεβιάνικα της κοινότητας διορθώνεται σε Ασωπός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ασωπού

Κ. Ασωπού (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοντεβιανίκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασωπού

ΦΕΚ 84Α - 16/05/1996

Ο οικισμός Ασωπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κότρωνα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κότρωνας από το δήμο Τευθρώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γωνέα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρή αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φλεμοχώρι αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάτα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβάλου

18/12/1920

Ο οικισμός Ξηρή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβάλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φλεμοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Φλομοχώριον

Ο οικισμός Αλεπού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καυκί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λούτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γωνέα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκαλτσοτιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

05/04/1981

Ο οικισμός Βάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φλομοχώριον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Χαλικιά Βάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

Αναγνώριση του οικισμού Γονέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κότρωνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Φλομοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χαλικιά Βάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γονέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουλεντίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουλέντια από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βουβουτσέλια αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φούτια αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουλέντια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

Ο οικισμός Βουβουτσέλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουλεντίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αργειταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελληνικού

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σοφία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελληνικού

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Σοφία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φούτια της κοινότητας

Ο οικισμός Αργειταίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φούτια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Φούτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κούνου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούνος από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάχος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λαγουδιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

Αναγνώριση του οικισμού Φλώρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

Αναγνώριση του οικισμού Χαραμπός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Εληά της κοινότητας διορθώνεται σε Ελαία

Το όνομα του οικισμού Φλώρος της κοινότητας διορθώνεται σε Φλωρίδες

Ο οικισμός Λάχος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαραμπός της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Αγία Κυριακή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φλωρίδες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγουδιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουπιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουπιά από το δήμο Ζάρακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολάων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρτσούνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρτσούνα από το δήμο Φελλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουρτσούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλική

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλικής

Κ. Βασιλικής (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουρτσούνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρεμαστής (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρεμαστή από το δήμο Ζάρακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκιόρτσαλη αποσπάται από το δήμο Ζάρακος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Γκιόρτσαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ζάρακος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νιάτων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κροκεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κροκεαί από την κοινότητα Κροκεών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουμάνοι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από την κοινότητα Δαφνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από την κοινότητα Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από την κοινότητα Λάγιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα Λάγιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από την κοινότητα Λάγιου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Κουμάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Βασιλάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Κροκεαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο δήμος καταργείται

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πετρίνα

Ο οικισμός Τάραψα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Πρίτση προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ρόζοβα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Στρούντζα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ζελίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ασήμι προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Λεβέτσοβα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Αλαΐμπεης προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Λάγιον προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Κάτω Παλαβίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Ψυχαρέικα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Νεράντσα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Επάνω Παλαβίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Κουρτάκι προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Κλούμιτσα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

09-12-1840

Ο οικισμός Πρίτση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Στρούντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Ζελίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Λυκοβουνόν αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Σίνα προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάτω Παλαβίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχαρέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεράντσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Παλαβίνα του δήμου καταργείται.

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πετρίνα στον οικισμό Λεβέτσοβα

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λυκοβουνόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλούμιτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάνια προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Κροκεών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Κροκεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαφνίου

Ο οικισμός Τάραψα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταράψης

Ο οικισμός Λεβέτσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβετσόβης

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρίνας

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάγιου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταράψης

Ο οικισμός Ασήμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταράψης

Ο οικισμός Αλαΐμπεης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεβετσόβης

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρίνας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κρονίου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγριάνοι

Ο οικισμός Ζαραφόνα προσαρτάται στο δήμο Κρονίου

Ο οικισμός Ένας Νερόμυλος προσαρτάται στο δήμο Κρονίου

09-12-1840

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Ζαραφόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Ένας Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κρυονερίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρυονέρι από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Τσίγγου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίου

Αναγνώριση του οικισμού Κλαϊνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαβίστια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κλαϊνου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαβίστια της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Τσίγγου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Κονάκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καρέα

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κυδωνίας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λυκοβουνόν

Ο οικισμός Πυρί προσαρτάται στο δήμο Κυδωνίας

Ο οικισμός Δαφνί προσαρτάται στο δήμο Κυδωνίας

Ο οικισμός Καράσπαη προσαρτάται στο δήμο Κυδωνίας

Ο οικισμός Καβουράκι προσαρτάται στο δήμο Κυδωνίας

Ο οικισμός Κυδωνιά προσαρτάται στο δήμο Κυδωνίας

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης προσαρτάται στο δήμο Κυδωνίας

09-12-1840

Ο οικισμός Καράσπαη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Λυκοβουνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών


Κ. Κυπαρισσίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυπαρίσσι από το δήμο Ζάρακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καψάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Καψάλη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίου

Αναγνώριση του οικισμού Μητρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κυτριών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Κυτριών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κυφάντων (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κρεμαστή

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Κυφάντων

Ο οικισμός Καψάλα προσαρτάται στο δήμο Κυφάντων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

Ο οικισμός Καψάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λαγείας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λάγεια

Ο οικισμός Δημαρίστικα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Παχιάνικα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Σολοτέρι προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Σπείρα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

28-02-1841

Ο οικισμός Πιόντες αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορογωνιάνικα αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρακες αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήρι Πορτοκάγιον αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δημαρίστικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μοναστήρι Πορτοκάγιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Αχίλλειον προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Πύργαρος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Κορακιάτικα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Κοκκάλα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Μάραθος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Ελυμπιές προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μαρμάρι προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Λαγείας (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Λαγείας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λάγεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγείας

Ο οικισμός Σολοτέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Ελυμπιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Κορακιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Πύργαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Πιόντες (Αντρογιάλι) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Χάρακες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Αμπελάς ή Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βάθειας

Το όνομα του οικισμού Παχιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Πηχιάνικα

Το όνομα του οικισμού Πιόντες του δήμου διορθώνεται σε Πιόντες (Αντρογιάλι)

Το όνομα του οικισμού Κορογωνιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα

Το όνομα του οικισμού Αμπελάς του δήμου διορθώνεται σε Αμπελάς ή Άμπελος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λαγείας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάγεια από το δήμο Λαγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελυμπιές αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορακιάτικα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύργαρος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πιόντες (Αντρογιάλι) αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάρακες αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμπελάς ή Άμπελος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκάλας

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Ελυμπιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Κορακιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

18/12/1920

Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Μάραθος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόγια Μιανές και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγείας

ΦΕΚ 111Α - 30/06/1928

Ο οικισμός Πιόντες (Αντρογιάλι) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντρογιαλίου

ΦΕΚ 67Α - 04/03/1930

Ο οικισμός Αντρογιάλι αποσπάται από την κοινότητα Αντρογιαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λάγεια της κοινότητας διορθώνεται σε Λάγια

Το όνομα του οικισμού Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα της κοινότητας διορθώνεται σε Κορογονιάνικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαγίας

Ο οικισμός Αμπελάς ή Άμπελος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινόγια Μιανές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αντρογιάλι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Λαγίας (Λακωνίας)

Αναγνώριση του οικισμού Διμαρίστικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

Αναγνώριση του οικισμού Ακρογιάλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαγείας

07/04/1951

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πύργαρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χάρακες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτο Κάγιο και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας Λαγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λάγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας Λαγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πόρτο Κάγιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Διμαρίστικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κορογονιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάγιου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάγιον από το δήμο Κροκεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάγιου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γλώσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάγιου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγκάδας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδα από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από την κοινότητα Πολιάνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολιάνας

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Λαγκάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Λαχίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάχι από το δήμο Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόκαστρο και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαχίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Λάχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεβετσόβης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεβέτσοβα από το δήμο Κροκεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλαΐμπεης αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 205Α - 11/11/1916

Ο οικισμός Κλούμιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Λεβετσόβης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μοναχόλακκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Καράτζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Κατσικόπουλο και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Χέρσοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Ψηφίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

Αναγνώριση του οικισμού Μακριά Χούνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβετσόβης

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Ο οικισμός Λεβέτσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκεαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκεών

Κ. Κροκεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεβετσόβης

16/05/1928

Ο οικισμός Κλούμιτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μακριά Χούνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μοναχόλακκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καράτζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατσικόπουλο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρυσούλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψηφίον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αλαΐμπεης της κοινότητας μετονομάζεται σε Φάρος

Ο οικισμός Χέρσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργος

ΦΕΚ 303Α - 28/12/1956

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κροκεαί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κροκεών

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεήμονα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεήμονας από το δήμο Τρινάσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σεϊδαλί αποσπάται από το δήμο Τρινάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σεϊδαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Ταξιάρχαι

ΦΕΚ 102Α - 05/07/1994

Ο οικισμός Λεήμονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Άγιοι Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λεπτινίου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιασίνοβα

Ο οικισμός Τσέρια προσαρτάται στο δήμο Λεπτινίου

Ο οικισμός Καλύβαις προσαρτάται στο δήμο Λεπτινίου

Ο οικισμός Λάζος προσαρτάται στο δήμο Λεπτινίου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λιασίνοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Καλύβαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Λάζος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λεύκτρου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος Λεύκτρου

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Λεύκτρον προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Σελίνιτσα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοσνά αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελίστια αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαγριάνικα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσνα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτήφαρη αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάνι αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Πολυάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο Πολυάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από το δήμο Πολυάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πύργος Λεύκτρου στον οικισμό Πλάτσα

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σελίστια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μηλέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Χώρα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πιάλα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Στούπα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Λεύκτρου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Λεύκτρου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Φαγριάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαγριανίκων

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλάτσης

Ο οικισμός Κουτήφαρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτήφαρη

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάδας

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραχήλας

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολιάνας

Ο οικισμός Σελίνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελινίτσης

Ο οικισμός Κάτω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ρηγγλίων

Ο οικισμός Πιάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αραχώβης

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαγριανίκων

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαγριανίκων

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαγριανίκων

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλάτσης

Ο οικισμός Λοσνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλάτσης

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτήφαρη

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτήφαρη

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελινίτσης

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελινίτσης

Ο οικισμός Άνω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ρηγγλίων

Ο οικισμός Ίσνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ρηγγλίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιασινόβης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιασίνοβα από το δήμο Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεπτίνι αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβαις αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Λεπτίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Λιασινόβης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Λιμπέρδου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λίμπερδον από το δήμο Μαλευρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιάννη Χωριό αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζάρκο - Καλύβια προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπέρδου

18/12/1920

Ο οικισμός Ζάρκο - Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμπέρδου

Αναγνώριση του οικισμού Παληαχώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμπέρδου

Αναγνώριση του οικισμού Παληόμυλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμπέρδου

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάγρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμπέρδου

16/05/1928

Ο οικισμός Καλαμάγρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παληαχώρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παληόμυλοι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Γιάννη Χωριό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλικά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λίμπερδον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατάνου

Κ. Πλατάνου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμπέρδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιρών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιρά από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελίκας

Ο οικισμός Άγιος Μάμας προσαρτάται στην κοινότητα Λιρών

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τέρια αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Λιρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λογγάστρας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λογγάστρα από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καραβάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λογγάστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λογκανίκου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λογκανίκος από το δήμο Πελλάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από το δήμο Πελλάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κυπαρίσσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λογκανίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυγερέα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυγερέας από το δήμο Μαλευρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σολά αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλοβά αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκουφομύτη αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Παλοβά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλοβά

18/12/1920

Ο οικισμός Σκουφομύτη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Σολά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αστέριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αστέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγούλας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγούλα από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σανατόριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μυστρά

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαλεού (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φαρακλόν

Ο οικισμός Μεσοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μαλεού

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Μαλεού

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Μαλεού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μαλευρίου (Λακωνίας)

28-02-1841

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πάνιτσα από το δήμο Σμήνους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούκια αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτσακας αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόμπρα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουφομύτη αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολά αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλοβά αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταρέλιτσα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόζια αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμπερδον αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Αλιόματου αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πετροβούνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάτσακας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Αλιόματου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλυκά προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Δυρόν προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καλόγερος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαθάκια προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλυκά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιάννη Χωριό προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Μαλευρίου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Μαλευρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυγερέα

Ο οικισμός Λίμπερδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμπέρδου

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονακίων

Ο οικισμός Πάνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανίτσης

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβελά

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαμνακίου

Ο οικισμός Σολά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγερέα

Ο οικισμός Παλοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγερέα

Ο οικισμός Σκουφομύτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγερέα

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπέρδου

Ο οικισμός Γιάννη Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπέρδου

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Τόμπρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονακίων

Ο οικισμός Κουλούκια ή Κλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονακίων

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονακίων

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανίτσης

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Δυρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Σταρέλιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαμνακίου

Ο οικισμός Κόζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαμνακίου

Το όνομα του οικισμού Κουλούκια του δήμου διορθώνεται σε Κουλούκια ή Κλούκα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μαλιτσίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλιτσίνα από το δήμο Μελιτίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μαλιτσίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέλισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελίσσης

Κ. Μελίσσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαλιτσίνης

ΦΕΚ 134Α - 25/06/1996

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαραθέας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρβελάς

Ο οικισμός Μαραθέα προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Πετροβούνι προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Κουλούκια προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Μάτσακας προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Τσιχοβά προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

28-02-1841

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Κουλούκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Μάτσακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαραθέας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθέα από την κοινότητα Καρβελά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δυρόν αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλούκια ή Κλούκα αποσπάται από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κολαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθέας

ΦΕΚ 282Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουλούκια ή Κλούκα της κοινότητας διορθώνεται σε Κουλούκα

Το όνομα του οικισμού Δυρόν της κοινότητας διορθώνεται σε Διρόν

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κολαράς της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Μαραθέα

ΦΕΚ 27Α - 20/01/1956

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαραθέα στον οικισμό Νέα Μαραθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κουλούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυροβουνίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυροβούνιον από το δήμο Γυθείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Μαντινείας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Μαντίνεια από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παληόχωρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλης Μαντινείας

Αναγνώριση του οικισμού Αρχοντικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλης Μαντινείας

Αναγνώριση του οικισμού Κόπανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλης Μαντινείας

ΦΕΚ 77Β - 05/09/1924

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μεγάλη Μαντίνεια στον οικισμό Παληόχωρα

ΦΕΚ 69Α - 25/02/1926

Ο οικισμός Παληόχωρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αβία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αβίας

Κ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 69Α - 25/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Μαντινείας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κόκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβίας

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Αβίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Δ. Μελιτίνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Νικόλαος

Ο οικισμός Κάστρον - Βαρδούνια προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Αγιοστράτης προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Μπασσούνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Σελεγούδι προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Καστάνια προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Τζαλακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Μαλιτσίνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Αρχοντικόν προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Δεσφίνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Πρίτση αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούντζα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελίνα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Φελλίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αγιοστράτης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπασσούνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζαλακέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Παλαιά Βαρδούνια προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Μελιτίνης (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Μελιτίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πρίτση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρίτσης

Ο οικισμός Ζελίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελίνης

Ο οικισμός Σελεγούδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελεγουδίου

Ο οικισμός Στροτζά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροτζάς

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκίνων Λουριών

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρχοντικού

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανίας

Ο οικισμός Μαλιτσίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλιτσίνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελίνης

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροτζάς

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκίνων Λουριών

Ο οικισμός Παλαιά Βαρδούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάστρον - Βαρδούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Το όνομα του οικισμού Στρούντζα του δήμου διορθώνεται σε Στροτζά

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζελίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζελίνα από το δήμο Μελιτίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Μελιτίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 74Α - 26/03/1925

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από την κοινότητα Στροτζάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζελίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελιτίνη

Ο οικισμός Ρόζοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεμονιά

Ο οικισμός Τσέρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελιτίνης

Κ. Μελιτίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελιτίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Λεμονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσοχώρι από την κοινότητα Κάμπου Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πασάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοχωρίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Πασάκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μέσσης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κίττα

Ο οικισμός Νόμια προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κεχριάνικα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γαρδενίκια προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μέζαπος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Δίπορον προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λεοντάκι προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μποδενίτσα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καλοννοί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μπουλαροί Μέσσοι προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιά αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Θυρίδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αρχιά προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Εληά προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λαγουδιές προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Μουντανίστικα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Τροχάλακας προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Ψίον προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Νέασα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κεντροκολόσπητον προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Βλαχέρνα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Φουκαλωτόν προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Συχαλάσματα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Κοτράφι προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Ξερόλακος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λευκή Πέτρα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Αγριάδα προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γουλάς προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λαγουδιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρχιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάραθος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κυπάρισσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαρδενίκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δίπορον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεντροκολόσπητον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συχαλάσματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοτράφι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξερόλακος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λευκή Πέτρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γουλάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καστρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερολιμήν προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Καλόπυργος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Λάχος προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γαρδενίκια Άνω προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

Ο οικισμός Γαρδενίκια Κάτω προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Μέσσης (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Μέσσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάθειας

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερολιμένος

Ο οικισμός Κίττα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίττας

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούνου

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλίκων

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσικκαλιών

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γερολιμένος

Ο οικισμός Φουκαλωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

Ο οικισμός Λάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούνου

Ο οικισμός Πέπων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Λεοντάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσικκαλιών

Το όνομα του οικισμού Πέπο του δήμου διορθώνεται σε Πέπων

Το όνομα του οικισμού Τσουκαλιά του δήμου διορθώνεται σε Τσικκαλιά

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Γαρδενίκια Άνω του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαρδενίκια Κάτω του δήμου καταργείται.


Δ. Μηλέας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μηλέα

Ο οικισμός Γαρμπελέα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Ξανθιάνικα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Φαγριάνικα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Ίσνα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Φαγριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Ίσνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Φαγριανίκων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαγριάνικα από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Φαγριάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλέας

Κ. Μηλέας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φαγριανίκων

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Μηλέας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Μικράς Μαντινείας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρά Μαντίνεια από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Μικράς Μαντινείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Μίνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μίνα από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κριτσελί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρυάλου

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρυάλου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κοτσιφά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κότροφα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνας

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα Κίττας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρίκιον της κοινότητας διορθώνεται σε Μπρίκιον

Ο οικισμός Μέζαπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κριτσελί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοτσιφά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κότροφα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μολάων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μολάοι από το δήμο Ασωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια Γκαγκανιάς αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Γκαγκανιάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γκαγκανιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μολάων

ΦΕΚ 42Α - 17/03/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μολάων

Δ. Μολάων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 42Α - 17/03/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μολάων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκαγκανιά του δήμου μετονομάζεται σε Μεταμόρφωσις

19/03/1961

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μολάοι του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουπιά αποσπάται από την κοινότητα Κουπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάκια αποσπάται από την κοινότητα Πακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Μολάοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Κουπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μονεμβασίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μονεμβασία από το δήμο Επιδαύρου Λιμηράς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουλέντια αποσπάται από το δήμο Επιδαύρου Λιμηράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας αποσπάται από το δήμο Διλημενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιαίς αποσπάται από το δήμο Διλημενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιρά αποσπάται από το δήμο Διλημενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαιμονία αποσπάται από το δήμο Διλημενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίκα αποσπάται από το δήμο Διλημενίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Τάλαντα προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Γερμάνι προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Παντάνασσα προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Φλώκα προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Μαρκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Χωριδάκι προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Άγιος Μάμας προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Βουβουτσέλια προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Χατζάλαγα προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Σώρακας προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Τέρια προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νόμια προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

Ο οικισμός Φούτια προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ποριά προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Μονεμβασίας (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Μονεμβασίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Βελιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας

Ο οικισμός Μονεμβασία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονεμβασίας

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταλάντων

Ο οικισμός Δαιμονία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαιμονίας

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νομίων

Ο οικισμός Ελίκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελίκας

Ο οικισμός Λιρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιρών

Ο οικισμός Κουλέντια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουλεντίων

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παντανάσσης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νομίων

Ο οικισμός Χατζάλαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νομίων

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς (Βούταμον) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νομίων

Ο οικισμός Ποριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νομίων

Ο οικισμός Τέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νομίων

Ο οικισμός Σώρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νομίων

Ο οικισμός Βουβουτσέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουλεντίων

Ο οικισμός Φούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουλεντίων

Ο οικισμός Γερμάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παντανάσσης

Το όνομα του οικισμού Βούταμον του δήμου διορθώνεται σε Άγιος Φωκάς (Βούταμον)

Το όνομα του οικισμού Γερμάνι του δήμου διορθώνεται σε Γερμάνα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μονεμβασίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονεμβασία από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονεμβασίας

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονεμβασίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονεμβασία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μονεμβασιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μονεμβασία από την κοινότητα Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγγελώνα αποσπάται από την κοινότητα Αγγελώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιαίς αποσπάται από την κοινότητα Βελιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούτια αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρια αποσπάται από την κοινότητα Λιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιρά αποσπάται από την κοινότητα Λιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα Λιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Μονεμβασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα Μονεμβασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξιφίας αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροχαλία αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από την κοινότητα Νομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάλαντα αποσπάται από την κοινότητα Ταλάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληρονομαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ταλάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 253Α - 13/10/2005

To Τοπικό Διαμέρισμα Ελληνικού του δήμου μετονομάζεται σε Κουλεντίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πάκια αποσπάται από το δήμο Μολάων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Μολάων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο Μολάων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Μολάων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολάοι αποσπάται από το δήμο Μολάων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουπιά αποσπάται από το δήμο Μολάων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστάματα αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάραξ αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρειχέα αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμήν Ιέρακος αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπελεσαίικα αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριάνα αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιέραξ αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ζάρακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσιον αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασωπός αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρισά αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαιμονία αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινίκι αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλύτρα αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ελισσαίος αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντραφουριάνικα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστανέα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδιάκοπος αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερματιάνικα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανίδια αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβούνα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστανέα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολαριάνικα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάχι αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρακας αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγκλάφια αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουμάλα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίκα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκό αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μονεμβασία στον οικισμό Μολάοι

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμμύδι και προσάρτησή του στο δήμο Μονεμβασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Παλιά Μονεμβασία και προσάρτησή του στο δήμο Μονεμβασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Παρασπόρια και προσάρτησή του στο δήμο Μονεμβασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Πορί και προσάρτησή του στο δήμο Μονεμβασιάς

ΦΕΚ 114Α - 22/05/2013

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μονεμβασίας

Δ. Μονεμβασίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 114Α - 22/05/2013

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μονεμβασιάς


Κ. Μπαρουσίων ή Βαρουσίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαρούσια ή Βαρούσια από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλευριάνικα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Μπαρουσίων ή Βαρουσίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Μπήλιοβας (Γαϊτσών) (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπήλιοβα (Γαϊτσών) από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπρίντα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) της κοινότητας μετονομάζεται σε Κέντρον

Ο οικισμός Μπρίντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βόρειον

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κέντρου

Κ. Κέντρου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κέντρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Μυρτιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρτιά από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυρτιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μυρτέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μυρτέας

Κ. Μυρτέας (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μυρτιάς

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυστρά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυστράς από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Διάσελον αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρσινίκον αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Διάσελον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκλαβική και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυστρά

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρορίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βαρσινίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταϋγέτη

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Χώρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 123Α - 08/05/1981

Ο οικισμός Σκλαβική της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιολόγιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Ο οικισμός Παλαιολόγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Ο οικισμός Ταϋγέτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυστρά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαγούλα από την κοινότητα Μαγούλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ειρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Λογγάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από την κοινότητα Λογγάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιολόγιον αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταϋγέτη αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα Παρορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουστιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Σουστιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Σουστιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Τρύπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπη αποσπάται από την κοινότητα Τρύπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Τρύπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σουστιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Τρύπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ταϋγέτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παλαιολόγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νεαπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεάπολις από το δήμο Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παραδείσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεαπόλεως

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νεαπόλεως Βοιών

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νεαπόλεως Βοιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεάπολις από την κοινότητα Νεαπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βοιών

Ο οικισμός Φαρακλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέου Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Οίτυλον από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Νεοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Νεοχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φλήτσον αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μάλτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φλήτσον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαθύ της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Καυκί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγερανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δίχοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγερανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Δίχοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νιάτων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νιάτα από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νιάτων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νιάτων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος Ζάρακος από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από την κοινότητα Απιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα Κρεμαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από την κοινότητα Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Ζάρακος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Νικάνδρου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

Ο οικισμός Νικάνδρι προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

Ο οικισμός Χαρούδα προσαρτάται στο δήμο Νικάνδρου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νομιτσή (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νομιτσής από την κοινότητα Πλάτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Νομιτσή (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας


Κ. Νομίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νόμια από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζάλαγα αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς (Βούταμον) αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποριά αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τέρια αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σώρακας αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πραταζιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Νομίων

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιρών

Ο οικισμός Τέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιρών

16/05/1928

Ο οικισμός Σώρακας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποριά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Χατζάλαγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Στέφανος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άγιος Φωκάς (Βούταμον) της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Φωκάς

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Πραταζιές της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τροχαλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Νομίων

Αναγνώριση του οικισμού Ξιφίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νομίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καστέλλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νομίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξιφίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Τροχαλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μονεμβασιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηροκαμπίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηροκάμπι από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρκασάδες αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαμουσούμπαση αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιακέϊκα αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμουστά αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αρκασάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αρκασάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μαμουσούμπαση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Αρκασάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Αρκασάς της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξηροκάμπι της κοινότητας διορθώνεται σε Ξηροκάμπιον

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κουμουστά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πενταυλοί

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χριστόφορος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

ΦΕΚ 49Α - 26/04/1963

Ο οικισμός Κυδωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 207Α - 15/11/1965

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Αρκασάδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξηροκάμπιον της κοινότητας

Ο οικισμός Λιακέϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξηροκάμπιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηροκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φαρίδος

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Κυδωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Πενταυλοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Οινούντος (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαμβακού

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

09-12-1840

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βαμβακού στον οικισμό Βρέσθενα

Ο οικισμός Βρέσθενα αποσπάται από το δήμο Ευρυσθένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από το δήμο Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασαράς αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρροια αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρίλα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μαυρίλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Οινούντος (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Οινούντος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αράχωβας

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαμβακούς

Ο οικισμός Βρέσθενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεσθένων

Ο οικισμός Βασαράς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασαρά

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαμβακούς

Ο οικισμός Βέρροια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρεσθένων

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρεσθένων

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασαρά

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σελλασία από την κοινότητα Σελλασίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βαρβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρια αποσπάται από την κοινότητα Βασαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από την κοινότητα Βασαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασαράς αποσπάται από την κοινότητα Βασαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Βουτιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρέσθενα αποσπάται από την κοινότητα Βρεσθένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιδίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κονιδίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπελιά αποσπάται από την κοινότητα Κονιδίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρεμένος αποσπάται από την κοινότητα Κονιδίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουτιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Θεολόγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βασαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κονιδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βρέσθενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σελλασία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κοπελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κουρεμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Οίτυλον (Βοίτυλον)

Ο οικισμός Καραβοστάσι προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κρυονέρι προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καρέα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κελεφά προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αρεόπολις (Τσίμοβα) αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσίπα αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσκούνι αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρελιάνικα αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρημος Λάκκος αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Οίτυλον (Βοίτυλον) στον οικισμό Αρεόπολις (Τσίμοβα)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κονάκια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αφαλετή-Καφιώνας προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λάκκος προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μαντοφόριον προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Σουλιά προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πελάνα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Φτείο προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μονή Βρυκέσι προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μαντοφόριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πελάνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βρυκέσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γέρμα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ασφύγγια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρυόλια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλός προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χοτάσια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Οιτύλου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρυονερίου

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γέρμας

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κελεφάς

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Οιτύλου

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μίνας

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οιτύλου

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυονερίου

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γέρμας

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Οιτύλου

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Οιτύλου

Ο οικισμός Κουσκούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Δρυόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Λαγοκοίλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Κρελιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Μαρματσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Κριτσελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

Το όνομα του οικισμού Αρεόπολις (Τσίμοβα) του δήμου διορθώνεται σε Αρεόπολις

Το όνομα του οικισμού Λαγωκοίλη του δήμου διορθώνεται σε Λαγοκοίλι

Το όνομα του οικισμού Έρημος Λάκκος του δήμου διορθώνεται σε Έρημος

Το όνομα του οικισμού Οίτυλον (Βοίτυλον) του δήμου διορθώνεται σε Οίτυλον

Το όνομα του οικισμού Ασφύγγια του δήμου διορθώνεται σε Αρφίγκια

Ο δήμος καταργείται

Κ. Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οίτυλον από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Οίτυλον από την κοινότητα Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από την κοινότητα Γέρμας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από την κοινότητα Καρέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρεόπολις από το δήμο Αρεοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκλέζι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελούσι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από την κοινότητα Αλίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα Αλίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα Αλίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάκης αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλιά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθιά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάποι αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιαναί αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από την κοινότητα Γερολιμένος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από την κοινότητα Γερολιμένος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίτα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγουδιαί αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συχαλάσματα αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτράφιον αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αρχιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοίτας

Ο νέος οικισμός Σκάλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαχού

Ο νέος οικισμός Αβραμιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γέρμας

Ο νέος οικισμός Μπουτσελιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρέας

Ο νέος οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κούνου

Ο νέος οικισμός Μερμυγκιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μίνας

Ο νέος οικισμός Καμπινάρες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Διρού

Ο νέος οικισμός Μαρματσούκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Διρού

Ο νέος οικισμός Ξεπαπαδιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Διρού

Ο νέος οικισμός Ξερόλακκος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τσικκαλιών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Γαρδενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Γαρδενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Συχαλάσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κοτράφιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μιαναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βαθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γιαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μπουτσελιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μερμυγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαρματσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αβραμιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γκλέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καμπινάρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ξεπαπαδιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βελούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λεοντάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγουδιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κοίτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πακίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάκια από το δήμο Ασωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σκλαβαλή ή Αμερίτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πακίων

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πακίων

16/05/1928

Ο οικισμός Κοκκινιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σκλαβαλή ή Αμερίτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλομοίρα

16/10/1940

Ο οικισμός Καλομοίρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολάων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοπαναγίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοπαναγιά από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νιχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπαναγίας

Αναγνώριση του οικισμού Τόριζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπαναγίας

Αναγνώριση του οικισμού Πολιάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπαναγίας

ΦΕΚ 252Α - 29/09/1948

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραπεζοντής

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Πολιάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

05/04/1981

Ο οικισμός Νιχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τόριζα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Τόριζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλοβά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλοβά από την κοινότητα Λυγερέα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αχουμάτου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλοβά

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αρβανίτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλοβά

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Παλοβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρήνης

Κ. Κρήνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλοβά

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Αχουμάτου της κοινότητας μετονομάζεται σε Σμήνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμήνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανίτσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάνιτσα από το δήμο Μαλευρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 98Α - 01/06/1916

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Τόμπρα αποσπάται από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γλύνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Καλογήρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Ρεγκλέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανίτσης

16/10/1940

Ο οικισμός Γλύνας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλογήρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρεγκλέας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τόμπρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Προφήτης Ηλίας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Πάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρσίνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρσίνης

Κ. Μυρσίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παντανάσσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παντάνασσα από το δήμο Μονεμβασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερμάνα αποσπάται από το δήμο Μονεμβασίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Στενά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ελισσαίος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιστό και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

16/10/1940

Ο οικισμός Στενά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατανιστό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γερμάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόβρυση

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ελισσαίος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παππαδιανίκων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παππαδιάνικα από το δήμο Ασωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλύτρα αποσπάται από το δήμο Ασωπού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καραβοστάσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παππαδιανίκων

ΦΕΚ 84Α - 16/05/1996

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ασωπού

Ο οικισμός Πλύτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Ο οικισμός Καραβοστάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασωπού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παραποταμίων (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Παραποταμίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αφυσσόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αφυσσού

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνας

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούρας

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνας

Ο οικισμός Τσούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πάρνωνος (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τζίτζινα

09-12-1840

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παρορίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παρόρι από την κοινότητα Μυστρά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Παρόρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παρόρειον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παρορείου

Κ. Παρορείου (Λακωνίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παρορίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πελλάνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καστόρειον από την κοινότητα Καστορείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουνταίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από την κοινότητα Αγόριανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευρού αποσπάται από την κοινότητα Αλευρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλήνα αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργίτσι αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Καστορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από την κοινότητα Λογκανίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Λογκανίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Λογκανίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελλάνα αποσπάται από την κοινότητα Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από την κοινότητα Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάστωρ προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καστορείου

Ο νέος οικισμός Γιακουμαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λογκανίκου

Ο νέος οικισμός Κοτίτσα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λογκανίκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γεωργίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σουλήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κάστωρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αλευρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Επάνω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κοτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Φουνταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γιακουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καστόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πελλάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πελλάνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γεωργίτσι

Ο οικισμός Αλευρού προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Δημητσανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Παρδάλι προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

09-12-1840

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόνιτσα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέραγα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτούχι αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεγκόζενα αποσπάται από το δήμο Βελεμίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δημητσανέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόνιτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μέραγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουτούχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργιτσάνικα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Καρυωτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γλεκέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Καραμελέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Ραβαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Τσιπουρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης