ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Μαύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίας Μαύρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ρουπάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Μαύρας

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο οικισμός Ρουπάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρουπακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Γεωργίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Δημητρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Ο οικισμός Σκληρού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Κολοκυθάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ηλία (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ηλία (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ηλία Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ηλία Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σταματελαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ηλία Λετρίνων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πυργί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ηλία Λετρίνων

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου

Κ. Αγίου Ηλία Πύργου (Ηλείας)

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Ηλία Λετρίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Σταματελαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ηλία Πηνηίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ηλία Πηνηίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ιωάννου Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παλάτας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τραγανό και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων

Αναγνώριση του οικισμού Κυανή Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Τραγανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Παλάτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγνάντων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγνάντων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγραμπέλων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγραμπέλων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Πορετζού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

Κ. Αγραμπέλων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας


Κ. Αγραπηδοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγραπηδοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγραπηδοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Αγραπιδοχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγραπιδοχωρίου

Κ. Αγραπιδοχωρίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγραπηδοχωρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κοτρώνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγραπιδοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτρώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Αγραπιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλιφείρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλιφείρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κούτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χελιδόνιον

ΦΕΚ 86Α - 15/04/1966

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαφνούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Αλιφείρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλιφείρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλιθέα από την κοινότητα Καλλιθέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από την κοινότητα Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιφείρα αποσπάται από την κοινότητα Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλιές αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα Βρεστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από την κοινότητα Βρεστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρακίτικα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσης αποσπάται από την κοινότητα Μυρωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράμα αποσπάται από την κοινότητα Μυρωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Μυρωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρώνια αποσπάται από την κοινότητα Μυρωνίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μυρώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μπαρακίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ράμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Αλιφείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλποχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλποχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλποχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καπανδρίτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλποχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χανάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Καπανδρίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλποχωρίου ή Αγριδίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλποχωρίου ή Αγριδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλποχώριον της κοινότητας διορθώνεται σε Αγρίδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγριδίου

Κ. Αγριδίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλποχωρίου ή Αγριδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλφειούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλφειούσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλφειούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμαλιάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Αμαλιάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσιχλέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Τσιχλαίικα

Το όνομα του οικισμού Μαραθιάς του δήμου διορθώνεται σε Μαραθέα

Ο οικισμός Σεϊντέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμά και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Ασφαλακτόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσιχλαίικα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ελίσσης και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούτας και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλούκι και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τσαφλέικα και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Τσιχλέϊκα και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγείον αποσπάται από την κοινότητα Αυγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανίκα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιολάνθη αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστεραίικα αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιδιάρης αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαβάλια αποσπάται από την κοινότητα Σαβαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώστιον αποσπάται από την κοινότητα Σωστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Χάβαρι αποσπάται από την κοινότητα Χαβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Χαβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από την κοινότητα Χαβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμαλιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ήλιδας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κασιδιάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σώστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Τσαφλέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δανίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σαβάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αστεραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πέρα Χάβαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Παλούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αυγείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Παλαιολάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αμπελόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κουρούτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κολοκυθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αμπελοκάμπου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αμπελοκάμπου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλιών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αμυγδαλιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυγδαλιές της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέαι

Αναγνώριση του οικισμού Καλέντζιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλιών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμυγδαλεών

Κ. Αμυγδαλεών (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμυγδαλιών

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καλέντζιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεραμίδιον

29/12/1960

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κορμπά Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεών

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Κορμπά Χάνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεύκη

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κράνας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα Κράνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 35Α - 24/02/1979

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αμυγδαλέαι στον οικισμό Κάτω Αμυγδαλιές

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αμυγδαλιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεών

05/04/1981

Ο οικισμός Λεύκη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Αμυγδαλιές της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανδραβίδας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανδραβίδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 177Α - 07/05/1935

Ο οικισμός Βραχνέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ρετούνης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βραχνέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βραχναίικα

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανδραβίδας

Δ. Ανδραβίδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 112Α - 02/05/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανδραβίδας

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Βραχναίικα του δήμου μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταφιδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Σταφιδοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούσι αποσπάται από την κοινότητα Στρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανδραβίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Στρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Σταφιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βάρδα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λεχαινά από το δήμο Λεχαινών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανδραβίδα αποσπάται από το δήμο Ανδραβίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούσι αποσπάται από το δήμο Ανδραβίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ανδραβίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταφιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ανδραβίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσιον αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράχι αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Λεχαινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Κυλλήνης αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλή Ράχη αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάκι αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκαλίδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίκαρος αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παναγία αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Μυρτουντίων αποσπάται από το δήμο Κάστρου - Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενιές αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Υρμίνης αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανασουλαίικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμαραίικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κουρτέσιον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συμπάνιον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβουλαίικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίνια αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοττέικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Πεύκον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουναίικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολάς αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μανολάς αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κάστρου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (Ηλείας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανδρίτσαινα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρέσταινα από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλαίικα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεισόα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρώνια αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρακίτικα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλιές αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράμα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιφείρα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσης αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπά Χάνια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρίξα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Γρύλλου αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουτοχώριον αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχούλα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίκωμον αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγγοκκλησιά αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμικόν αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραίκας αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρύλλος αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικάκι αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίνα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Καμίνια και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Αναγνώριση του οικισμού Μπάμπες και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Αναγνώριση του οικισμού Σιλήμνα και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων


Κ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανδριτσαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 252Α - 08/09/1951

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανδριτσαίνης

Δ. Ανδριτσαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 252Α - 08/09/1951

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανδριτσαίνης

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Συκεών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 7Α - 23/01/1975

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από την κοινότητα Δραγωγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από την κοινότητα Δραγωγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα Δραγωγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεισόα αποσπάται από την κοινότητα Θεισόας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Κουφοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από την κοινότητα Λινισταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από την κοινότητα Ματεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από την κοινότητα Ροβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από την κοινότητα Σέκουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από την κοινότητα Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μπαλαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σέκουλα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μπαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Θεισόα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ανδρωνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανδρωνίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ανδρώνι της κοινότητας διορθώνεται σε Αντρώνι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αντρωνίου

Κ. Αντρωνίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ανδρωνίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια Πανοπούλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντρωνίου

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια Σπαρτουλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντρωνίου

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Χάνια Πανοπούλου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανίων Πανοπούλου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Πανόπουλος αποσπάται από την κοινότητα Χανίων Πανοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 146Α - 06/07/1968

Ο οικισμός Χάνια Πανοπούλου της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόπουλος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντρωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πανόπουλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λασιώνος

Ο οικισμός Χάνια Σπαρτουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Ο οικισμός Αντρώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανεμοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανεμοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανεμοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανηλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανηλίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανθώνος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανθώνος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από την κοινότητα Μηλιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ανθώνας της κοινότητας διορθώνεται σε Ανθών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Ανθών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κοπάνιτζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Άνω Κοπάνιτζας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Άνω Κοπάνιτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κοπάνιτζας

19/03/1961

Ο οικισμός Τριάντα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τριάντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Τριάντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Λουκαβίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 119Α - 18/04/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λουκάβιτσα από την κοινότητα Κάτω Λουκαβίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάμπου

Κ. Κάμπου (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Λουκαβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρβανίτη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρβανίτη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρήνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρήνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρχαίας Ολυμπίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρχαίας Ολυμπίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Δ. Αρχαίας Ολυμπίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας

ΦΕΚ 135Α - 26/05/1989

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Φλόκα και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρχαία Ολυμπία του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα Άσπρων Σπιτιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμενα αποσπάται από την κοινότητα Καμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κάμενα αποσπάται από την κοινότητα Καμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκωνία αποσπάται από την κοινότητα Καυκωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλάδεος αποσπάται από την κοινότητα Κλαδέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαναράς αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα Λιναριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούβρον αποσπάται από την κοινότητα Λούβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα Λούβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα Μάγειρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριά αποσπάται από την κοινότητα Μουριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπάρι αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελόπιον αποσπάται από την κοινότητα Πελοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκαι αποσπάται από την κοινότητα Πευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Πουρναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμίλα αποσπάται από την κοινότητα Σμίλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρέφιον αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλοκαίικα αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα Χελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Πίσα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Πίσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Πίσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκας αποσπάται από την κοινότητα Φλόκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καρούτες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σμίλας

Ο οικισμός Φλοκαίικα του δήμου μετονομάζεται σε Κάτω Στρέφι

Ο οικισμός Ολυμπιάς του δήμου μετονομάζεται σε Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χάνια Σπαρτουλιά αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόπουλος αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντρώνι αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπαραίικα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊ Γιαννάκης αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουρούμπας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φολόη αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδινή αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπεια αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοφυτιά αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Αστρά αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Άσπρων Σπιτιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Άσπρων Σπιτιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αστρά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αστρά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Αστρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αστρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια Αστρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αχλαδινής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσουρούμπας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδινής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Ο οικισμός Κουτσουρούμπας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάλακας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βάλακας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 228Α - 13/10/1938

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βάλακας στον οικισμό Κουμουθέκρα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουμουθέκρα της κοινότητας διορθώνεται σε Κομποθέκρα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κομποθέκρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βάλακας της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετορράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετορράχης

Κ. Αετορράχης (Ηλείας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βάλακας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρβασαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βαρβασαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βαρβάσαινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρβασαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κάτω Βαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρθολομιού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βαρθολομιού (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 18/04/1932

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυγιάς

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγιάς

ΦΕΚ 46Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Καλύβια Μυρτουντίων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Μυρτουντίων

05/04/1981

Ο οικισμός Βρανάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βαρθολομιόν της κοινότητας

ΦΕΚ 46Α - 10/02/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βαρθολομιού

Δ. Βαρθολομιού (Ηλείας)

ΦΕΚ 46Α - 10/02/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βαρθολομιού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμονας και προσάρτησή του στο δήμο Βαρθολομιού

Αναγνώριση του οικισμού Βατιώνας και προσάρτησή του στο δήμο Βαρθολομιού

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Θινών και προσάρτησή του στο δήμο Βαρθολομιού

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκάλα και προσάρτησή του στο δήμο Βαρθολομιού

Αναγνώριση του οικισμού Στρουμπούλη και προσάρτησή του στο δήμο Βαρθολομιού

Αναγνώριση του οικισμού Ρωμέικα και προσάρτησή του στο δήμο Βαρθολομιού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρεγκλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δήμητρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα Δήμητρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκούδι αποσπάται από την κοινότητα Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιονικόν αποσπάται από την κοινότητα Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από την κοινότητα Μάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Μυρτουντίων αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων Μυρτουντίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παραλία Θινών του δήμου μετονομάζεται σε Θίνες

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βατιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Στρουμπούλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Ρεγκλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Βαρθολομιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Καλύβια Μυρτουντίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Θίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Ιονικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Αρκούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βασιλακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βασιλακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Βασιλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελανιδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βελανιδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 29Β - 11/04/1942

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σούλι στον οικισμό Βελανίδι

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κέντρου

ΦΕΚ 30Α - 06/03/1985

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουνάργου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βουνάργου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουπρασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βουπρασίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Βερούχον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Συμπάνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουπρασίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουγαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουπρασίου

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βάρδας

Κ. Βάρδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουπρασίου

ΦΕΚ 267Α - 03/12/1966

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάρδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βουπρασίας

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Συμπάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βουπρασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Βουπρασίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λάππας προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Βουπρασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

Δ. Βουπρασίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βάρδα από την κοινότητα Βάρδας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συμπάνιον αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανασουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Πεύκον αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίνια αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Υρμίνης αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμαραίικα αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολάς αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από την κοινότητα Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μανολάς αποσπάται από την κοινότητα Νέας Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Ξενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Ξενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενιές αποσπάται από την κοινότητα Ξενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοττέικα αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Ξενιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Λουτρά Υρμίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Θανασουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Σαμαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άνω Κουρτέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Συμπάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καραβουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μπρίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κοττέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μέγα Πεύκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καρβουναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μανολάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Νέα Μανολάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βρεστού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βρεστού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βροχίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βροχίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυτινέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρύνας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βρύνας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρύνα της κοινότητας διορθώνεται σε Βρίνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρίνας

Κ. Βρίνας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρύνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βυτινεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βυτινεΐκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βυτινέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βυτιναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βυτιναίικων

Κ. Βυτιναίικων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βυτινεΐκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βυτινέϊκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι από την κοινότητα Βροχίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Απόστολοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Κ. Αγίων Αποστόλων (Ηλείας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βυτινέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βώλακος (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Επιτάλιον από την κοινότητα Επιταλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφειούσα αποσπάται από την κοινότητα Αλφειούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ανεμοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Επιταλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλφειούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Επιτάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Ανεμοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γαστούνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γαστούνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 107Α - 04/06/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γαστούνης

Δ. Γαστούνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 107Α - 04/06/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γαστούνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από την κοινότητα Καβάσιλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδιακαύτιον αποσπάται από την κοινότητα Καρδιακαυτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόροιβος αποσπάται από την κοινότητα Κοροίβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπάκιον αποσπάται από την κοινότητα Ρουπακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαστούνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πηνειού

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Κόροιβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Ρουπάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Καρδιακαύτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γερακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γερακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τερόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάληψις

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννιτσοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννιτσοχώριον από την κοινότητα Κάτω Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννιτσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρέκα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γκρέκα (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γκρέκας της κοινότητας διορθώνεται σε Γραίκας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γραίκα

Κ. Γραίκα (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γκρέκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραίκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γουμέρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γουμέρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρανιτσέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γρανιτσέϊκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γρανιτσέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Γρανιτσαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γρανιτσαιίκων

Κ. Γρανιτσαιίκων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γρανιτσέϊκων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καβούρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρανιτσαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρανιτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καβούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρύλλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γρύλλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρύλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμίζης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δαμίζης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 53Α - 06/02/1934

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Δάμιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαμίζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνιωτίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δαφνιωτίσσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνούλας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δαφνούλας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 86Α - 15/04/1966

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα Αλιφείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διασέλων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Διασέλων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Διάσελα της κοινότητας διορθώνεται σε Διάσελλα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διασέλλων

Κ. Διασέλλων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Διασέλων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παπά Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλων

05/04/1981

Ο οικισμός Παππαδού της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παπά Χάνια της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λαδικάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλων

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Διασέλλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παπά Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Λαδικάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δούκα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δούκα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουνέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δουνέϊκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δουνέικα ή Μεσολογγάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Δουναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δουναιίκων

Κ. Δουναιίκων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δουνέϊκων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δανίκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δουναιίκων

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δουναιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Δανίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγωγίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δραγωγίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαιώνος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ελαιώνος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βυτινέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βυτιναίικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελίσσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 183Α - 02/08/1906

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμαλιάς από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουβίτσα αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουρτίκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ελίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας


Κ. Επιταλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Επιταλίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Επιταλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επιτάλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βώλακος

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βώλακος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εφύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Εφύρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 153Α - 17/04/1939

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιμοπούλου

16/10/1940

Ο οικισμός Πυρί της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πιρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Εφύρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαχάρως (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ζαχάρως (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ξηροχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαχάρως

Αναγνώριση του οικισμού Καϊάφας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαχάρως

ΦΕΚ 287Α - 19/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ζαχάρως

Δ. Ζαχάρως (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 19/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ζαχάρως

14/03/1971

Ο οικισμός Κάτω Ξηροχώριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζαχάρω του δήμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Ζαχάρως

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ξηροχώριον και προσάρτησή του στο δήμο Ζαχάρως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από την κοινότητα Ανηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρήνη αποσπάται από την κοινότητα Αρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτέμιδα αποσπάται από την κοινότητα Αρτέμιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννιτσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από την κοινότητα Κακοβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουπάς αποσπάται από την κοινότητα Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέπρεον αποσπάται από την κοινότητα Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκιστος αποσπάται από την κοινότητα Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνιον αποσπάται από την κοινότητα Μίνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίνθη αποσπάται από την κοινότητα Μίνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ξηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ξηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα Πρασιδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδινά αποσπάται από την κοινότητα Ροδινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμέρνα αποσπάται από την κοινότητα Σμέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίνοι αποσπάται από την κοινότητα Σχίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Σχίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Ταξιαρχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Ταξιαρχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολόν αποσπάται από την κοινότητα Ταξιαρχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Καλιδόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίδονα αποσπάται από την κοινότητα Καλιδόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοστομέρα αποσπάται από την κοινότητα Καλιδόνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παναγιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σμέρνας

Ο νέος οικισμός Λογγάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ταξιαρχών

Ο νέος οικισμός Κοτρωνάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ανηλίου

Ο νέος οικισμός Μπούρμπουλας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ανηλίου

Ο νέος οικισμός Κάτω Αρήνη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρήνης

Ο νέος οικισμός Αγραπιδιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λεπρέου

Ο νέος οικισμός Δράκος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λεπρέου

Ο νέος οικισμός Παναγιές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λεπρέου

Ο νέος οικισμός Ρεβελαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λεπρέου

Ο νέος οικισμός Κοτρώνι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξηροχωρίου

Ο νέος οικισμός Μάραθος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξηροχωρίου

Ο νέος οικισμός Παναγιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξηροχωρίου

Ο νέος οικισμός Παλιό Πρασιδάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πρασιδακίου

Ο νέος οικισμός Τρανή Λάκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πρασιδακίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιγαλεία αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Φιγαλεία αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάντα αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ζάχας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ζάχας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπαρακίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζάχας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζάχας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζάχας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ζάχα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζάχας

29/12/1960

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεών

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αλιφείρας

Ο οικισμός Μπαρακίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 183Α - 02/08/1906

Ο οικισμός Αμαλιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ελίσσης

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Κουκουβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αμαλιάς στον οικισμό Γαστούνη

ΦΕΚ 212Α - 09/09/1906

Ο οικισμός Σαμπάναγα του δήμου μετονομάζεται σε Πέτρα

Ο οικισμός Σελήμ - Τσαούση του δήμου μετονομάζεται σε Παλαιοχώριον

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

Κ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 162Α - 19/08/1997

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Ήλιδος

Κ. Αρχαίας Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 162Α - 19/08/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται

Δ. Ήλιδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμαλιάς από το δήμο Αμαλιάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιδιάρης αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώστιον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαφλέικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανίκα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαβάλια αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστεραίικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Χάβαρι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλούκι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγείον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιολάνθη αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκαμπος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούτας αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθάς αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδοχώριον αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινάρι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθών αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδούλα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ηρακλείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ηρακλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θεισόας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Θεισόας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεισόα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιαρδάνου (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βούναργον από την κοινότητα Βουνάργου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανάκια αποσπάται από την κοινότητα Αλποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτιον αποσπάται από την κοινότητα Αλποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αλποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βροχίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από την κοινότητα Κατσαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκόριζο αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοναΐτικα αποσπάται από την κοινότητα Φοναϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Γλυκόριζο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Χανάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καπανδρίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Φοναΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καβάσιλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καβάσιλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαστούνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καγκαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καγκαδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 115Α - 12/05/1945

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Καγκαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 12/05/1945

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας


Κ. Κακοβάτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κακοβάτου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακοταρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κακοταρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλικώμου (Ηλείας)

ΦΕΚ 208Α - 22/07/1974

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από την κοινότητα Λαδικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέον Λαδικόν αποσπάται από την κοινότητα Λαδικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από την κοινότητα Κρουνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλλίκωμον

05/04/1981

Ο οικισμός Νέον Λαδικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλίκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλολετζής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλολετζής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καλολεντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράϊδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεράϊδας

Κ. Νεράϊδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλολετζής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβακίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλυβακίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Καλυβάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβακίων

ΦΕΚ 130Α - 22/09/1983

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλυβάκια στον οικισμό Νέα Καλυβάκια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλυβίων Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Ο οικισμός Νέα Ήλις της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια Ήλιδος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων Μυρτουντίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 46Α - 03/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια Μυρτουντίων από την κοινότητα Βαρθολομιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια Μυρτουντίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυδώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλυδώνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλύδωνα της κοινότητας διορθώνεται σε Καλίδονα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλιδόνης

Κ. Καλιδόνης (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλυδώνης

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Ο οικισμός Κοστομέρα αποσπάται από την κοινότητα Μίνθης και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλιδόνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Καλίδονα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Κοστομέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καμένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κάμενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Νέα Κάμενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καπελέτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καπελέτου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Θανασουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καπελέτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θανασουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καράτουλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καράτουλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κλειδερέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καράτουλα

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καράτουλα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ωλένης

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρδαμά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καρδαμά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα Κουκουβίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πετρούλαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδαμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρδιακαύτη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καρδιακαύτη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Τρουμπές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρουμπέ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καρδιακαύτη της κοινότητας διορθώνεται σε Καρδιακαύτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καρδιακαυτίου

Κ. Καρδιακαυτίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καρδιακαύτη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδιακαύτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαστούνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από την κοινότητα Λουκά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρακασίμιον αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Καρακασίμιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιτοχώριον

29/12/1960

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστρακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καστρακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 417Α - 30/11/1932

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα Τραγανού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπόρσι της κοινότητας διορθώνεται σε Μπόρσιον

Το όνομα του οικισμού Συμίζα της κοινότητας διορθώνεται σε Σιμίζα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Καστράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέλισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελίσσης

Κ. Μελίσσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστρακίου

ΦΕΚ 98Α - 04/05/1979

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τραγανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεχαινών

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεχαινών

Ο οικισμός Μπόρσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεχαινών

Ο οικισμός Σιμίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάστρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάστρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Καραβάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Ψηλή Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Καραβάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Ψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Λουτρά Κυλλήνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κάστρου - Κυλλήνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κυλλήνη από την κοινότητα Κυλλήνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάκι αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Κυλλήνης αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίκαρος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών αποσπάται από την κοινότητα Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκαλίδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Μυρτουντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Μυρτουντίων αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Μυρτουντίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λουτρά Κυλλήνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Ψηλή Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καραβάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καυκαλίδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Ίκαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κάτω Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Νεοχώρι Μυρτουντίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κατακώλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κατακώλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κατάκωλον της κοινότητας διορθώνεται σε Κατάκολον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κατακόλου

Κ. Κατακόλου (Ηλείας)

Αναγνώριση του οικισμού Αλκυών και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακόλου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κατακώλου

19/03/1961

Ο οικισμός Αλκυών της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κατάκολον της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακόλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατάκολον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατσαρού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κατσαρού (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Λουκαβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Λουκαβίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 18/04/1932

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Λουκαβίτσης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Γενιτζαμίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λουκαβίτσης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κάτω Λουκάβιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυγή

Ο οικισμός Γενιτζαμίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ωραία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυγής

Κ. Αυγής (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Λουκαβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Παναγίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 119Α - 18/04/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Παναγία από την κοινότητα Κυλλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ίκαρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Παναγίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίκαρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Κάτω Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Σαμικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Σαμικού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Φιγαλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Φιγαλίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Φιγαλία της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Φιγαλεία

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννιτσοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Φιγαλίας

Αναγνώριση του οικισμού Θολόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Φιγαλίας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Φιγαλείας

Κ. Κάτω Φιγαλείας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Φιγαλίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Γιαννιτσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσοχωρίου

ΦΕΚ 180Α - 13/09/1966

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φασκομηλιάς

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα Φασκομηλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο οικισμός Κάτω Φιγαλεία της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Φιγαλεία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Φιγαλείας

Κ. Νέας Φιγαλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Φιγαλείας

ΦΕΚ 88Α - 15/05/1985

Ο οικισμός Θολόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ταξιαρχών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Φιγαλεία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φιγαλείας

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καυκανιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καυκανιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καυκανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καυκωνία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καυκωνίας

Κ. Καυκωνίας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καυκανιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καυκωνία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κελεβής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κελεβής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κελεβή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κόροιβος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοροίβου

Κ. Κοροίβου (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κελεβής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόροιβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαστούνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κέντρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κέντρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Άννα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σούλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 30Α - 06/03/1985

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμιδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κεραμιδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 53Α - 06/02/1934

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμίζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερτίζης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κερτίζης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πολίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερτίζης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κέρτιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Κυριακή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Κυριακής

Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κερτίζης

19/03/1961

Ο οικισμός Πολίτσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλεινδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κλεινδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κλεινδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κλινδιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κλινδιάς

Κ. Κλινδιάς (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κλεινδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλινδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κολυρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κολυρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κολύρι της κοινότητας διορθώνεται σε Κολίριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κολιρίου

Κ. Κολιρίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κολυρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κολιρέικες Παράγκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κολιρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολιρέικες Παράγκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κολίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορακοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κορακοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορακοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορακοχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μπούκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορακοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κορακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοσκινά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κοσκινά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φαναράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοσκινά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαναράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοτυλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κοτυλίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοτύλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Κωτίλιον

Το όνομα του οικισμού Χάνια ή Στρογγυλά της κοινότητας διορθώνεται σε Στρογγυλόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κωτιλίου

Κ. Κωτιλίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοτυλίου

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Κ. Κωτιλίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας


Κ. Κουκουβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουκουβίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμά

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φραγκοπηδήματος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουκουβίτσης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουκουβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορυφής

Κ. Κορυφής (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκουβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κούμανι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κούμανι (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κούμανι της κοινότητας διορθώνεται σε Κούμανης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κούμανη

Κ. Κούμανη (Ηλείας)

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμανη

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κούμανι

19/03/1961

Ο οικισμός Μάρμαρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κούμανης της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμουθέκρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουμουθέκρας από την κοινότητα Μακίστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 45Α - 31/03/1997

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρτέμιδας

Κ. Αρτέμιδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 45Α - 31/03/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουμουθέκρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρτέμιδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρτεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουρτεσίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Νερόμυλος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 276Α - 23/09/1977

Ο οικισμός Ελαιότοπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουρτέσιον

Ο οικισμός Κουρτέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Κουρτέσιον

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κοττέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουρτεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Κοττέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσοχέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουτσοχέρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουφοπούλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουφοπούλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κράνας (Ηλείας)

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κράνα από την κοινότητα Αμυγδαλεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρεσταίνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κρεσταίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρέσταινα της κοινότητας διορθώνεται σε Κρέστενα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κρεστένων

Κ. Κρεστένων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρεσταίνων

ΦΕΚ 126Α - 04/07/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κρεστένων

Δ. Κρεστένων (Ηλείας)

ΦΕΚ 126Α - 04/07/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κρεστένων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρέστενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σκιλλούντος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κρουνών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κρουνών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 208Α - 22/07/1974

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλικώμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυόβρυσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κρυόβρυσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυονερίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 49Α - 25/02/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρυονέρι από την κοινότητα Χελιδονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Κρυονέρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστήριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοναστηρίου

Κ. Μοναστηρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρυονερίου

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μοναστήριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοναστηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυονέρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κρυονέρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Ανάληψις της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυλλήνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κυλλήνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 18/04/1932

Ο οικισμός Κάτω Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Παναγίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καυκαλίδα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυλλήνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Καυκαλίδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγανά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαγανά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαδικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαδικού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Λαδικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαδικού

ΦΕΚ 208Α - 22/07/1974

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλικώμου

Ο οικισμός Νέον Λαδικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλικώμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λάλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φολόης

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαμπείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπαρμπότα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπείας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μονή Δίβρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπείας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπαρμπότα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλή

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Μονή Δίβρης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάμπεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λαμπείας

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λαμπείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λάμπεια από την κοινότητα Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλύβια Αστρά αποσπάται από την κοινότητα Αστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από την κοινότητα Αστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από την κοινότητα Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοφυτιά αποσπάται από την κοινότητα Ορεινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από την κοινότητα Ορεινής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λάμπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Παλιοφυτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Καλύβια Αστρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λαμπείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Πορετσούς του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας


Κ. Λάνθη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λάνθη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λάνθη της κοινότητας διορθώνεται σε Λάνθιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λανθίου

Κ. Λανθίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λάνθη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Λάνθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαντζοΐου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαντζοΐου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αλμυρίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαντζοΐου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Αλμυρίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λασιώνος (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πανόπουλος από την κοινότητα Αντρωνίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από την κοινότητα Κακοταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από την κοινότητα Τσιπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Τσιπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από την κοινότητα Τσιπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια Σπαρτουλιά αποσπάται από την κοινότητα Αντρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αντρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντρώνι αποσπάται από την κοινότητα Αντρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χάνια Σπαρτουλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Πανόπουλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αντρώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαστεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαστεΐκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λαστέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Λασταίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λασταιίκων

Κ. Λασταιίκων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαστεΐκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λασταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάτα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λάτα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεβεντοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λεβεντοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεπρέου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λεπρέου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκουπάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπρέου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουπάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Λέπρεον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καταρράχιον και προσάρτησή του στο δήμο Λετρίνων

19/03/1961

Ο οικισμός Καταρράχιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πύργος του δήμου

Ο οικισμός Λαμπέτι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πύργος του δήμου

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Πύργου

Δ. Πύργου (Ηλείας)

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λετρίνων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανθόπυργος και προσάρτησή του στο δήμο Πύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγανό αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλάτας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροζέικα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελών αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουζούλιον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα Βαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα Βαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανιτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Γρανιτσαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούρι αποσπάται από την κοινότητα Γρανιτσαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκολον αποσπάται από την κοινότητα Κατακόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Κατακόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολιρέικες Παράγκες αποσπάται από την κοινότητα Κολιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολίριον αποσπάται από την κοινότητα Κολιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λασταίικα αποσπάται από την κοινότητα Λασταιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λεβεντοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφειός αποσπάται από την κοινότητα Σαλμώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από την κοινότητα Σαλμώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρονικολαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καβούρι αποσπάται από την κοινότητα Σκουροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σκουροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Βυτιναίικων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ιτιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λασταιίκων

Ο νέος οικισμός Καβασιλάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου

Ο νέος οικισμός Συντριάδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου

Ο νέος οικισμός Τραγανό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κλινδιά αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίκι αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάνθιον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόπιον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφειούσα αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επιτάλιον αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοχώρι αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκόριζο αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανάκια αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτιον αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοναΐτικα αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Επιταλίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Λευκοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λευκοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαστούνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεχαινών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λεχαινών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπάστας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεχαινών

Αναγνώριση του οικισμού Προσφυγικός Συνοικισμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεχαινών

ΦΕΚ 329Α - 29/12/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λεχαινών

Δ. Λεχαινών (Ηλείας)

ΦΕΚ 329Α - 29/12/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λεχαινών

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μπάστας του δήμου μετονομάζεται σε Άγιοι Θεόδωροι

19/03/1961

Ο οικισμός Προσφυγικός Συνοικισμός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι του δήμου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στο δήμο Λεχαινών

Αναγνώριση του οικισμού Καταρράχι και προσάρτησή του στο δήμο Λεχαινών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσιον αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα Αρετής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λεχαινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μπόρσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καταρράχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιβαδακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λιβαδακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φτελιά της κοινότητας διορθώνεται σε Πτελέα

Το όνομα του οικισμού Ράφτης της κοινότητας διορθώνεται σε Ράπτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιναριάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 374Α - 28/10/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιναριά από την κοινότητα Μοιράκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λούβρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λούβρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λούβρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούβρου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Λούβρον στον οικισμό Λούβρον

Ο οικισμός Άνω Λούβρον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λούβρον της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Λούβρον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λούβρον της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γύρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούβρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούβρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουκά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λουκά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 151Α - 15/06/1933

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Πηνηίων

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου Πηνηίων

16/10/1940

Ο οικισμός Γεροπέτρον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαρβαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουκά

Αναγνώριση του οικισμού Καρακασίμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουκά

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Καρακασίμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

29/12/1960

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρινάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυγιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 119Α - 18/04/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυγιά από την κοινότητα Βαρθολομιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα Βαρθολομιού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγιάς

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ελεούσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγιάς

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγιάς

Αναγνώριση του οικισμού Αρκούδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγιάς

Αναγνώριση του οικισμού Ιονικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Ο οικισμός Αρκούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Ο οικισμός Ιονικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυνίσταινας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λυνίσταινας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυνίσταινα της κοινότητας διορθώνεται σε Λινίσταινα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λινισταίνης

Κ. Λινισταίνης (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυνίσταινας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάγειρα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μάγειρα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγούλας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μαγούλας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βροναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγούλας

Αναγνώριση του οικισμού Κατσομαλιαραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγούλας

14/03/1971

Ο οικισμός Βροναίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαγούλα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαζαρακίου Ηλείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μαζαρακίου Ηλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Μποκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουκοβίνας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πετραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας

19/03/1961

Ο οικισμός Πετραίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Απιδούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακίστου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μακίστου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουμποθέκρας της κοινότητας διορθώνεται σε Κουμουθέκρας

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Κουμουθέκρας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουμουθέκρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάκιστος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρισίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μακρισίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προφήτου Ηλιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρισίων

07/04/1951

Ο οικισμός Μπάμπαις της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλίκη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μαλίκη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαρίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Μαρίνα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νησίου

Ο οικισμός Μαλίκης της κοινότητας μετονομάζεται σε Νησίον

Κ. Νησίου (Ηλείας)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαλίκη

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίου

Αναγνώριση του οικισμού Καραβουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Καραβουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανωλάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μανωλάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μανολάδος

Το όνομα του οικισμού Μανωλάς της κοινότητας διορθώνεται σε Μανολάς

Κ. Μανολάδος (Ηλείας)

Αναγνώριση του οικισμού Παλουκαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανολάδος

Αναγνώριση του οικισμού Καρβουναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανολάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κουνουπέλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανολάδος

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μανωλάδος

07/04/1951

Ο οικισμός Κουνουπέλιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Παλουκαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέγα Πεύκον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σαμαραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανολάδος

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Υρμίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανολάδος

Αναγνώριση του οικισμού Μπρίνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανολάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγα Πεύκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Μπρίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Λουτρά Υρμίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Σαμαραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Μανολάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Καρβουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματαράγκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ματαράγκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ματαράγκας

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Ματαράγκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας


Κ. Ματεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ματεσίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάχου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μάχου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετοχίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μετοχίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 133Α - 03/07/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Μετοχίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 133Α - 03/07/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας


Κ. Μηλιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μηλιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθώνος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μηλιές της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουλιαγμένη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βουλιαγμένης

Κ. Βουλιαγμένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μηλιών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλιαγμένης

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γαβράκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλιαγμένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μηλιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μηλεών

Κ. Μηλεών (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηλιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μίνθης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μίνθης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κοτρώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνθης

Αναγνώριση του οικισμού Κοστομέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνθης

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Ο οικισμός Κοστομέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλιδόνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτρώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Μίνθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοιράκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μοιράκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 374Α - 28/10/1931

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιναριάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μοιράκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μιράκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μιράκας

Κ. Μιράκας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μοιράκας

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ολυμπιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιράκας

ΦΕΚ 145Α - 08/07/1997

Ο οικισμός Μιράκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Πίσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Πίσας

Κ. Αρχαίας Πίσας (Ηλείας)

ΦΕΚ 145Α - 08/07/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μιράκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Πίσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουζακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μουζακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουργιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μουργιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μουργιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μουριά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μουριάς

Κ. Μουριάς (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μουργιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπεντενίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μπεντενίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπεντένι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεάπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεαπόλεως

Κ. Νεαπόλεως (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεντενίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπεσερέ (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μπεσερέ (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληολάνθη της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιολάνθη

Ο οικισμός Καμίνια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αστερέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπεσερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερίου

Κ. Περιστερίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεσερέ

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αστεραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιολάνθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Αστεραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουκοβίνας (Ηλείας)

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μποκοβίνα από την κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μποκοβίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Τριάδος

Κ. Αγίας Τριάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουκοβίνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουχιώτη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μπουχιώτη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπουχιώτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυγείον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυγείου

Κ. Αυγείου (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουχιώτη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυγείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυρσίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μυρσίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεχαινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυρτιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μυρτιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Μυρτιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μυρτέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μυρτέας

Κ. Μυρτέας (Ηλείας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μυρτιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυρτουντίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Μυρτουντίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μπελούσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπάστα προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Μυρτουντίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας


Κ. Μυρωνίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μυρωνίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυρωνία της κοινότητας διορθώνεται σε Μυρώνια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μυρωνίων

Κ. Μυρωνίων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μυρωνίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Ράμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρωνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βλάσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Ράμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Μυρώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Μανωλάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Νέας Μανωλάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέα Μανωλάς της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Μανολάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νέας Μανολάδος

Κ. Νέας Μανολάδος (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέας Μανωλάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μανολάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεμούτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Νεμούτας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Ταξιαρχών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κούτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Κούτρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Μυρτουντίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Νεοχωρίου Μυρτουντίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βυτινέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βυτιναίικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Ο οικισμός Νεοχώρι Μυρτουντίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάστρου - Κυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Πηνηίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 151Α - 15/06/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Λουκά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μπέχρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροποταμιά

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδιάς

Κ. Ροδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεοχωρίου Πηνηίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξενιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξενιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλιόχωρα της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώρα

Το όνομα του οικισμού Ξενιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Ξενιαί

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξενιαί στον οικισμό Καλυβάκια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλυβακίων

Κ. Καλυβακίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξενιών

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξενιών

Κ. Ξενιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Ξενιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηροκάμπου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξηροκάμπου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηροχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξηροχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυλοκέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξυλοκέρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οινόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Οινόης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ζάμπακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Οινόης

19/03/1961

Ο οικισμός Ζάμπακας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ολυμπίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 110Α - 21/05/1904

Ο οικισμός Δούκας ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αρχαία Ολυμπία προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας


Κ. Ορεινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ορεινής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοφυτεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινής

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιοφυτεία της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παλιοφυτιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεινής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλιοφυτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοβαρβασαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Παλαιοβαρβασαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Παλαιοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαστούνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πελοπίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πελοπίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιβολίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Περιβολίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Περιβόλι της κοινότητας διορθώνεται σε Περιβόλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Περιβολίων

Κ. Περιβολίων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Περιβολίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περσαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Περσαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 237Α - 16/10/1979

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα προσαρτάται στην κοινότητα Περσαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετραλώνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας

Κ. Πετραλώνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας από την επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεύκης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πεύκης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πευκών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πευκών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεύκαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πηνείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιμόπουλον από την κοινότητα Σιμοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνα αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από την κοινότητα Ανθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθών αποσπάται από την κοινότητα Ανθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από την κοινότητα Αυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα Αυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από την κοινότητα Βουλιαγμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από την κοινότητα Βουλιαγμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από την κοινότητα Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από την κοινότητα Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από την κοινότητα Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από την κοινότητα Λάτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινάρι αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδούλα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Σιμοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αγραπιδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πρινάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κοτρώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ανθών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Απιδούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Πηνειΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Πηνειΐων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Το όνομα του οικισμού Μποκοβίνα του δήμου διορθώνεται σε Κουσκουνιά

Ο οικισμός Λαζαρίνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντίλαλος προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Αστερέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Αποστολιά προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καλαμποκιαίς προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Παληοφάναρο προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Παληολάνθη προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Τερόν προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Πηνειΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας


Δ. Πηνειού (Ηλείας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαστούνη από το δήμο Γαστούνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Γαστούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από το δήμο Γαστούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόροιβος αποσπάται από το δήμο Γαστούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπάκιον αποσπάται από το δήμο Γαστούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο Γαστούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδιακαύτιον αποσπάται από το δήμο Γαστούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατιώνας αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρουμπούλη αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεγκλαίικα αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρθολομιόν αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Μυρτουντίων αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θίνες αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιονικόν αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκούδι αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμονας αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγανόν αποσπάται από το δήμο Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμίζα αποσπάται από το δήμο Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από το δήμο Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από το δήμο Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όλγα αποσπάται από το δήμο Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Πλατάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πλατάνου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατιάνας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πλατιάνας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πλατιάνα της κοινότητας διορθώνεται σε Πλατάνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πλατάνας

Κ. Πλατάνας (Ηλείας)

Αναγνώριση του οικισμού Καλβόνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πλατιάνας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καλβόνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαδικόν

19/03/1961

Ο οικισμός Λαδικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Πλατάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατιάνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατιάνας

Κ. Πλατιάνας (Ηλείας)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλατάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλουτοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πλουτοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 62Α - 01/03/1977

Ο οικισμός Νέο Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Πλουτοχωρίου

ΦΕΚ 249Α - 05/09/1977

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πλουτοχώριον στον οικισμό Νέο Χωριό

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Πλουτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πουρναρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πουρναρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρασιδακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πρασιδακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ραχών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ραχών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρετούνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ρετούνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 177Α - 07/05/1935

Ο οικισμός Βραχνέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδραβίδας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μπάστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρετούνης

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Ρετούνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρετή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρετής

Κ. Αρετής (Ηλείας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρετούνης

19/03/1961

Ο οικισμός Μπάστα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεχαινών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροβιάτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ροβιάτας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροβιάτας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κασιδιάρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροβιάτας

Αναγνώριση του οικισμού Ρωμέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροβιάτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κασιδιάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροβίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ροβίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδινών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ροδινών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρουπακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρουπάκιον από την κοινότητα Αγίας Μαύρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρουπάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαστούνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρωμεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ρωμεσίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 298Α - 06/10/1933

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαριάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουζούλι της κοινότητας διορθώνεται σε Κουζούλιον

Ο οικισμός Ρεζέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Ρώμεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελώνος

Κ. Αμπελώνος (Ηλείας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρωμεσίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ροζέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροζέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αμπελών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κουζούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαββαλίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σαββαλίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαββάλια της κοινότητας διορθώνεται σε Σαβάλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαβαλίων

Κ. Σαβαλίων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σαββαλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαβάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαλμώνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σαλμώνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλφειός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σαμικού (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Σαμικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαμικού

05/04/1981

Ο οικισμός Νέον Σαμικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαμικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σέκουλα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σέκουλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιμοπούλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σιμοπούλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 153Α - 17/04/1939

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από την κοινότητα Εφύρας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χατζή της κοινότητας διορθώνεται σε Χατζίον

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Χατζίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

ΦΕΚ 86Α - 15/04/1966

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλίβας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πηνείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκαφιδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σκαφιδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλακέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Καλακαίικα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πατρονικολαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαφιδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καλακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Πατρονικολαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σκιλλούντος (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρέστενα από το δήμο Κρεστένων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βρίνα αποσπάται από την κοινότητα Βρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραίκας αποσπάται από την κοινότητα Γραίκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρύλλος αποσπάται από την κοινότητα Γρύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπά Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικάκι αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίκωμον αποσπάται από την κοινότητα Καλλικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από την κοινότητα Καλλικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από την κοινότητα Καλλικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Σαμικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από την κοινότητα Μακρισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από την κοινότητα Πλατιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Πλουτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πλουτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμικόν αποσπάται από την κοινότητα Σαμικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιλλουντία αποσπάται από την κοινότητα Σκιλλουντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία αποσπάται από την κοινότητα Σκιλλουντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρίξα αποσπάται από την κοινότητα Φρίξης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χάνι Γρύλλου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γρύλλου

Ο νέος οικισμός Κλειδί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Σαμικού

Ο νέος οικισμός Φραγγοκκλησιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Σαμικού

Ο νέος οικισμός Μοσχούλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κρεστένων

Ο νέος οικισμός Πόρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κρεστένων

Ο νέος οικισμός Ανεμοχωράκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φρίξης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρέσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Παπά Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Φρίξα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Χάνι Γρύλλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πλουτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μοσχούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Καλλίκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Φραγγοκκλησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σαμικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Γραίκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Γρύλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λαδικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Βρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σκλήβας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σκλήβας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Σκλήβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλέας

Κ. Μηλέας (Ηλείας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκλήβας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκλίβας (Ηλείας)

ΦΕΚ 86Α - 15/04/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκλίβα από την κοινότητα Σιμοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκουροχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σκουροχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καβούρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καβούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Σκουροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκυλλουντίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σκυλλουντίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκυλλουντία της κοινότητας διορθώνεται σε Σκιλλουντία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκιλλουντίας

Κ. Σκιλλουντίας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκυλλουντίας

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία προσαρτάται στην κοινότητα Σκιλλουντίας

ΦΕΚ 8Α - 19/01/1979

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σκιλλουντία στον οικισμό Νέα Σκιλλουντία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκιλλουντία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σμέρνας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σμέρνας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σμύλας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σμύλας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σμύλα της κοινότητας διορθώνεται σε Σμίλα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σμίλας

Κ. Σμίλας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σμύλας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρούτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σμίλας

17/03/1991

Ο οικισμός Καρούτες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σμίλα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμίλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπάτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σπάτων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βερούχος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπάτων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπάτων

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Σπάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος Σπάτων

Ο οικισμός Βερούχος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων

Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτων (Ηλείας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σπάτων

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας


Κ. Σταφιδοκάμπου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σταφιδοκάμπου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταφιδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στομίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Στομίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στραβοκεφάλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Στραβοκεφάλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Στραβοκέφαλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλαδέον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλαδέου

Κ. Κλαδέου (Ηλείας)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στραβοκεφάλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κλαδέον της κοινότητας διορθώνεται σε Κλάδεος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλάδεος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στρεφίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Στρεφίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Στρέφιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρεφίου

05/04/1981

Ο οικισμός Κάτω Στρέφιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στρέφιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Φλοκαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρεφίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρέφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Φλοκαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στρουσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Στρουσίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρούσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκιών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Συκιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιές της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκεών

Κ. Συκεών (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκιών

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχίνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σχίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σχίνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σώπι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σώπι (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σώπι της κοινότητας διορθώνεται σε Σόπιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σοπίου

Κ. Σοπίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σώπι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σώστη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σώστη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σώστη της κοινότητας διορθώνεται σε Σώστιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σωστίου

Κ. Σωστίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σώστη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σώστιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ταξιαρχών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ταξιαρχών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ταξιαρχών

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 208Α - 21/10/1969

Ο οικισμός Κάτω Ταξιάρχαι προσαρτάται στην κοινότητα Ταξιαρχών

ΦΕΚ 74Α - 26/04/1985

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ταξιάρχαι στον οικισμό Κάτω Ταξιάρχαι

ΦΕΚ 88Α - 15/05/1985

Ο οικισμός Θολόν αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Θολόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τζόγια (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Τζόγια (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Τζόγιας της κοινότητας μετονομάζεται σε Πράσινον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασίνου

Κ. Πρασίνου (Ηλείας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζόγια

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κεραμιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασίνου

Αναγνώριση του οικισμού Γλυκόριζο και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Γλυκόριζο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τραγανού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Τραγανού (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 417Α - 30/11/1932

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστρακίου

ΦΕΚ 98Α - 04/05/1979

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τραγανόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τραγανού

Ο οικισμός Όλγα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγανού

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγανού

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τραγανού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τραγανού (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τραγανόν από την κοινότητα Τραγανού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σιμίζα αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όλγα αποσπάται από την κοινότητα Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τραγανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Σιμίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο οικισμός Όλγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τρουμπέ (Ηλείας)

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρουμπές από την κοινότητα Καρδιακαύτη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τρουμπές της κοινότητας μετονομάζεται σε Δήμητρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δήμητρας

Κ. Δήμητρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τρουμπέ

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ρεγκλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δήμητρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρεγκλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρθολομιού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρυπητής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Τρυπητής (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λεκάνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπητής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρυπών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Τρυπών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τρύπαις της κοινότητας διορθώνεται σε Τρύπαι

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπών

ΦΕΚ 231Α - 22/12/1978

Ο οικισμός Τρύπαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσοχωρίου

Κ. Χρυσοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 231Α - 22/12/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τρυπών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσιπιανών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Τσιπιανών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κερέσοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσιπιανών

19/03/1961

Ο οικισμός Κερέσοβα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσιπιανών

Αναγνώριση του οικισμού Κερέσοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσιπιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λασιώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φαναρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φαναρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύλοι

ΦΕΚ 7Α - 23/01/1975

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φασκομηλιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 180Α - 13/09/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φασκομηλιά από την κοινότητα Κάτω Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φιγαλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Φιγαλεία από την κοινότητα Νέας Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάντα αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Πετραλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από την κοινότητα Στομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιγαλεία αποσπάται από την κοινότητα Φιγαλείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Φιγαλεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Νέα Φιγαλεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Τριάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φλώκα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φλώκα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φλώκας της κοινότητας διορθώνεται σε Φλόκας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φλόκα

Κ. Φλόκα (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φλώκα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μύλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Φλόκα

ΦΕΚ 135Α - 26/05/1989

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλόκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φολόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φολόης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φολόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φολόης (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λάλας από την κοινότητα Λάλα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αχλαδινή αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουρούμπας αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από την κοινότητα Δούκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από την κοινότητα Δούκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από την κοινότητα Κούμανη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από την κοινότητα Νεμούτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράϊδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από την κοινότητα Περσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα αποσπάται από την κοινότητα Περσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από την κοινότητα Λάλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φολόη αποσπάται από την κοινότητα Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αϊ Γιαννάκης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κούμανη

Ο νέος οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κούμανη

Ο νέος οικισμός Βίλλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεμούτας

Ο νέος οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεμούτας

Ο νέος οικισμός Τσαπαραίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεμούτας

Ο νέος οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεράιδας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Τσαπαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αϊ Γιαννάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κουτσουρούμπας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Φολόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αχλαδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φρίξης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φρίξης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φρίξα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φυγαλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φυγαλίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φυγαλία της κοινότητας διορθώνεται σε Φιγαλεία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φιγαλείας

Κ. Φιγαλείας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φυγαλίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιγαλεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φωναϊτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φωναϊτίκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φωναΐτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Φοναΐτικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φοναϊτίκων

Κ. Φοναϊτίκων (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φωναϊτίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φοναΐτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαβαρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Χαβαρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Ο οικισμός Κουκλάκι της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαβαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Χάβαρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαβαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρα Χάβαρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χανίων Πανοπούλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χάνια Πανοπούλου από την κοινότητα Αντρωνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Πανόπουλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντρωνίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαριάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Χαριάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 298Α - 06/10/1933

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα Ρωμεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μαυρομμάτι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χειμαδιού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Χειμαδιού (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χελιδονίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Χελιδονίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 49Α - 25/02/1932

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρυονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψαρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 267Α - 03/12/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουπράσιον από την κοινότητα Βάρδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάρδας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ωλένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γραμματικός προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

Κ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ωλένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ωλένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καράτουλας από την κοινότητα Καράτουλα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από την κοινότητα Αρβανίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από την κοινότητα Γουμέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από την κοινότητα Καράτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Καράτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλινδιά αποσπάται από την κοινότητα Κλινδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από την κοινότητα Κουτσοχέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από την κοινότητα Λανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Λανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίκι αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από την κοινότητα Μουζακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από την κοινότητα Πεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόπιον αποσπάται από την κοινότητα Σοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από την κοινότητα Χαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από την κοινότητα Χειμαδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από την κοινότητα Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κλινδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αλμυρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Λάνθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Σόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο δήμος καταργείται