ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβέρνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άβερνα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Άβερνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυράς

Κ. Αργυράς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβέρνας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αργυράς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεντενίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίας Άννης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Βαρβάρα από το δήμο Νωνάκριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Μαρίνα από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγιοβλασίτικα από την κοινότητα Άνω Αχαΐας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Βασιλείου Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βασίλειος (Γουναριάνικα) από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 50Α - 28/02/1925

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίου Βασιλείου Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Γεωργίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Γεωργίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Γεωργίου Ρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Ρίου από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βερναρδέϊκα αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Ρίον προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ρίου

ΦΕΚ 144Α - 10/06/1925

Ο οικισμός Βερναρδέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερναρδέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίου Γεωργίου Ρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Δημητρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από την κοινότητα Κέντρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Δημητρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Ηλία Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ηλίας Λετρίνων από την κοινότητα Μυρτιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ηλία Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Ηλία Πηνηίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ηλίας από την κοινότητα Μπεζαϊτη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ηλία Πηνηίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Ιωάννου Ελίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης Ελίσσης

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης

Ο οικισμός Σεϊντέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης

ΦΕΚ 37Α - 20/02/1924

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαλιάδος

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαλιάδος

Ο οικισμός Σεϊντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Λετρίνων από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγίου Ιωάννου Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγίου Νικολάου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 47Α - 26/02/1925

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρλάδας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίου Νικολάου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγραπηδοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγραπηδοχώρι από την κοινότητα Λάτα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από την κοινότητα Λάτα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αγραπηδοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγριδεϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγριδέϊκα από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Μουρλά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγριδεϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αγριδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγρίδι από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγριδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιγείρα από την κοινότητα Αρφαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 104Α - 21/06/1928

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Αρφαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ποροβίτσα

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Βερσοβά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Βλωβοκά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ακράτα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ποροβίτσα στον οικισμό Βερσοβά

ΦΕΚ 14Α - 04/05/1873

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βερσοβά στον οικισμό Αρφαρά

ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ακράτας

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Βλωβοκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλωβοκάς

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρφαρών

Ο οικισμός Βερσοβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερσοβάς

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αίγιον (Βοστίτσα)

Ο οικισμός Μουρλά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Λόγγος προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Δημητρόπουλον προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μερτίδι προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Τούμπα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Γληγόρη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Χατζής προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κούμαρι προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άνω Τέμενη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κάτω Τέμενη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Καραχμέτη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αλή Μουχτούρη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

01-07-1841

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατειόν αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουφονόκια αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοχώρι αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίδοβα αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Φράγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλή Μουχτούρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Τέμενη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Τέμενη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραχμέτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τεμένη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μαμουσιά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μελίσσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βίδοβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελημίτικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Σελιανίτικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Νικολέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Γαρδενά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κουλούρα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Επτάσπιτα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αγριδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αχλαδιά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μελίσσια προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Νεραντζές προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αίγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγίου

Ο οικισμός Αγριδέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδεϊκων

Ο οικισμός Βελημίτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελημιτίκων

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκρέκα

Ο οικισμός Κακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοχωρίου

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λόγγου

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουλούρας

Ο οικισμός Ζευγολατειόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζευγολατειού

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζή

Ο οικισμός Κουνινά ή Κοινινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνινάς ή Κοινινάς

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαμουσιάς

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρικίου

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρασκευής

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσίων

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πτέρης

Ο οικισμός Μουρλά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρλά

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελιανιτίκων

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τεμένης

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τούμπας

Ο οικισμός Αράχωβα Αιγιέων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης Αιγιέων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίου

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Γαρδενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Νικολέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Κούμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χατζή

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνινάς ή Κοινινάς

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσίων

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσίων

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Μπουφονάκια ή Μπουφούσκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Βεργοβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρλά

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρλά

Ο οικισμός Νεραντζές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελιανιτίκων

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

Ο οικισμός Γληγούρι ή Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

Ο οικισμός Επτάσπιτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

Το όνομα του οικισμού Αίγιον (Βοστίτσα) του δήμου διορθώνεται σε Αίγιον

Το όνομα του οικισμού Κουνινά του δήμου διορθώνεται σε Κουνινά ή Κοινινά

Το όνομα του οικισμού Σέλιτσα Πτέρη του δήμου διορθώνεται σε Σέλιτσα

Το όνομα του οικισμού Μπουφονόκια του δήμου διορθώνεται σε Μπουφονάκια ή Μπουφούσκα

Το όνομα του οικισμού Γληγόρη του δήμου διορθώνεται σε Γληγούρι ή Γρηγόρι

Το όνομα του οικισμού Αράχοβα του δήμου διορθώνεται σε Αράχωβα Αιγιέων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αίγιον από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Αιγίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιγιέων

Δ. Αιγιέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιγίου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Αιγίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγιέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Αιγών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαλιμή

Ο οικισμός Συλίβαινα προσαρτάται στο δήμο Αιγών

01-07-1841

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βαλκουβίνα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Κορακιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Γκουμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακράτας

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποροβίτσας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας

Ο οικισμός Βαλκουβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

Ο οικισμός Φούρνος Πύργου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Παληοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 32Α - 23/02/1917

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαινιωτίκων

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αλεσταίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλέσταινα από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αλεσταίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αλησούμπαση (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλησούμπαση από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Αλησούμπαση της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιοχωρίου

Κ. Ελαιοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλησούμπαση

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελαιοχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αλποχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλποχώρι από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλποχωρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αλποχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αλποχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλποχώρι από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλποχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αλυσσού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλυσσός από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμινίων

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Ο οικισμός Κάτω Αλυσσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αλυσσού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αλυσσού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αμαλιάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμαλιάς από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαλιάδος

ΦΕΚ 37Α - 20/02/1924

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεϊντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμαλιάδος

Δ. Αμαλιάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμαλιάδος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Αμαλιάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αναστασόβης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αναστάσοβα από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αναστασόβης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ανδραβίδας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδραβίδα από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στρούσι αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 269Α - 29/10/1924

Ο οικισμός Στρούσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρουσίου

ΦΕΚ 178Α - 16/07/1925

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπράτι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανδραβίδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ανδρωνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρώνι από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανδρωνίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Άνω Αχαΐας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Αχαΐα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπολιαρέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πλανιτερέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Αχαΐας

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιοβλασίτικων

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Σπολιαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουδενέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Αχαΐας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Άνω Βλασίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βλασία από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Βλασίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Άνω Γουμενίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Γουμενίτσα από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαραβί αποσπάται από το δήμο Λαπαθών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 236Α - 05/09/1925

Ο οικισμός Σαραβί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Γουμενίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Άνω Σουδενέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 238Α - 05/09/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Σουδενέϊκα από την κοινότητα Φωσταίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Σουδενέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αραβωνίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αραβωνίτσα από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λιδωρίκι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραβωνίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Μαγαζιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραβωνίτσης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραβωνίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αραγοζενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αραγόζενα από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δοκανέϊκα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 23/12/1919

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα Μυρόβρυσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάγειρα

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Δοκανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δοκανέϊκων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κυπαρίσσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραγοζενών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραγοζενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Αραξίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

01-01-1837

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αραχώβης Αιγιέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα Αιγιέων από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραχώβης Αιγιέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αραχώβης Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Φελλόης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραχώβης Φελλόης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αραχωβιτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 71Α - 21/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αραχωβίτικα από την κοινότητα Δραπάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραχωβιτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αρβανίτη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρβανίτης από την κοινότητα Χαριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρβανίτη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Αργυραίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστρίτσι

Ο οικισμός Άβερνα προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Σελλά προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Πιτίτσα προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Βούντενη προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Μπάλας προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Πλατάνι προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Δρέπανον προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Βελβίτσι προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βούντενη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βελβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άβερνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού


Κ. Άρλας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρλα από την κοινότητα Φωσταίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άρλας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αρμπούνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρμπούνα από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αρμπούνας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Αροανείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σοπωτόν

Ο οικισμός Αγρίδι προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Αναστάσοβα προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Τσαρούχλι προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Καμενιάνοι προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Δροβολοβόν προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Δεσινόν προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

01-07-1841

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόβολη προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παΐων

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Τσαρούχλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αροανείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αροανείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδίου

Ο οικισμός Αναστάσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναστασόβης

Ο οικισμός Σοπωτόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σοπωτού

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλίου

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεσινίου

Ο οικισμός Χόβολη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χόβολης

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δροβολοβού

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναστασόβης

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δροβολοβού

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δροβολοβού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρφαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρφαρά από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγείρας

ΦΕΚ 104Α - 21/06/1928

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγείρας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Αρφαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόκηποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοκήπων

Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρφαρών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αρχαίας Ολυμπίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρχαία Ολυμπία από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρχαίας Ολυμπίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ασανίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασάνι από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ασανίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Άσπρων Σπιτιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άσπρα Σπίτια από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Άσπρων Σπιτιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Αχλαδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλαδιά από την κοινότητα Πτέρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αχλαδιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βάλακας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάλακας από την κοινότητα Ξενιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από την κοινότητα Ξενιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βάλακας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βαλατούνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλατούνα από την κοινότητα Σαραβαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρομανδήλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαλατούνας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βαλατούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρωτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετρωτού

Κ. Πετρωτού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλατούνας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πετρωτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βαλιμής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλιμή από το δήμο Κραθίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 29/10/1913

Ο οικισμός Λιθόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Βαλιμής

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαλιμής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βαλκουβίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 78Α - 06/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλκουβίνα από την κοινότητα Ποροβίτσας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Κορακιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαλκουβίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βάλτσας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάλτσα από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Κερπινής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βάλτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βάλτας

Κ. Βάλτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βάλτσας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βάλτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βαρβασαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρβάσαινα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βαρβασαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βαρθολομιού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρθολομιόν από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια Μυρτουντίων αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάχου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γλύφα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρθολομιού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βαρθολομιού (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελανιδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελανίδι από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρινάκι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιμαμτσαούση αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μισαλί προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Ιμαμτσαούση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμαμτσαούση

ΦΕΚ 278Α - 05/11/1924

Ο οικισμός Μισαλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

ΦΕΚ 135Β - 28/11/1929

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βελανίδι στον οικισμό Σούλι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βελανιδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελημιτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελημίτικα από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατειού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία προσαρτάται στην κοινότητα Βελημιτίκων

ΦΕΚ 194Α - 17/10/1916

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τεμένης

ΦΕΚ 19Α - 04/02/1917

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Τεμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελημιτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελιβίνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελιβίνα από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελιβίνας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελίζης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βέλιζα από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βέλιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πευκών

Κ. Πευκών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελίζης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πευκών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελιζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελίζι από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από την κοινότητα Μπαρδικώστα και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Οβριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελιζίου

Αναγνώριση του οικισμού Μουσταφά Εφένδη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελιζίου

ΦΕΚ 269Α - 29/10/1924

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οβριάς

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βελίζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

Ο οικισμός Μουσταφά Εφένδη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεκάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρήνης

Κ. Κρήνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελιζίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κρήνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Βελιμαχίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βελιμάχι

Ο οικισμός Παραλογγοί προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Πέτας προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Καρδαρίτσι προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Βιδιάκι προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Βούτσης προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Μύλος προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Βελιμαχίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελιμαχίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελιμάχιον από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελιμαχίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελιτσών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελίτσαις από την κοινότητα Πορτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελιτσών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βελλάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελλά από το δήμο Φελλόης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελλάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βερβενής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βερβενή από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βερβενή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυόβρυσης

Κ. Κρυόβρυσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερβενής

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κρυόβρυσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βεργουβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βεργουβίτσα από το δήμο Φελλόης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καραμπασιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βεργουβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Ρογέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βεργουβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Γιωργουλιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βεργουβίτσης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βεργουβίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βερίνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βερίνον από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βερίνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βερναρδέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 144Α - 10/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βερναρδέϊκα από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βερναρδέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βερσοβάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βερσοβά από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βερσοβάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βεσινίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βεσίνη από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βεσινίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βισοκάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βισοκά από το δήμο Καλαβρύτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βισοκά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκεπαστόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκεπαστού

Κ. Σκεπαστού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βισοκάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σκεπαστού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Βλασσίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βλασσία

Ο οικισμός Γκέρμπεσι προσαρτάται στο δήμο Βλασσίας

Ο οικισμός Μουρίκι προσαρτάται στο δήμο Βλασσίας

Ο οικισμός Μποντιάδες προσαρτάται στο δήμο Βλασσίας

Ο οικισμός Καρούσι προσαρτάται στο δήμο Βλασσίας

Ο οικισμός Δεμέστιχα προσαρτάται στο δήμο Βλασσίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Βλασσίας

01-07-1841

Ο οικισμός Βλασσία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μποντιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βλωβοκάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλωβοκά από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βλωβοκά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιγαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιγών

Κ. Αιγών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλωβοκάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αιγών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βουνάργου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούναργον από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βουνάργου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Βουπρασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλητσελεπή

Ο οικισμός Μανωλάς προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεντούνι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλότυχον αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλίκης αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαούτι αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Ξενία αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ξενία αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αλητσελεπή στον οικισμό Ψάρι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Επάνω Ξενία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Ξενία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξενιαίς προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 31Α - 07/09/1849

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ψάρι στον οικισμό Μανωλάς

ΦΕΚ 22Α - 27/05/1864

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μανωλάς στον οικισμό Ψάρι

ΦΕΚ 31Α - 12/06/1865

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ψάρι στον οικισμό Μανωλάς

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζόγκα προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Κώμη προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Σούβαρδον προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 59Α - 25/08/1879

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πικέρνη και προσάρτησή του στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κρεμμύδι προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Βουπρασίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Βουπρασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετοχίου

Ο οικισμός Μανωλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανωλάδος

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπελέτου

Ο οικισμός Μαλίκης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλίκη

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζόγκας

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καγκαδίου

Ο οικισμός Ξενιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξενιών

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετοχίου

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετοχίου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαρίου

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαρίου

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Νέα Πικέρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλίκη

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλίκη

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλίκη

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καγκαδίου

Ο οικισμός Δαούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιών

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιών

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Διακοπτόν

Ο οικισμός Διακοπτόν προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Μαμουρά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Διακοπτίτικα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Τρυπιά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαμουρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παναγέικα ή Κερνίτσα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Βρώσθαινα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Καθολικόν προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Πέρα Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Σταυριά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 10Α - 16/02/1876

Ο οικισμός Διακοπτίτικα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παναγέικα ή Κερνίτσα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Διακοπτόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ροδιά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 140Α - 29/04/1892

Ο οικισμός Τράπεζα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Τράπεζα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 363Α - 06/10/1892

Ο οικισμός Τράπεζα του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Βούρα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλυβίτης προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Βουρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Πέρα Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρα Μαχαλά

Ο οικισμός Διακοπτίτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Τρυπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρυπιών

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καθολικού

Ο οικισμός Τράπεζα ή Νέα Βούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραπέζης ή Νέων Βουρών

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Βρώστενα ή Βρέσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρυπιών

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρυπιών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τραπέζης ή Νέων Βουρών

Το όνομα του οικισμού Παναγέικα ή Κερνίτσα του δήμου διορθώνεται σε Κερνίτσα

Το όνομα του οικισμού Βρώσθαινα του δήμου διορθώνεται σε Βρώστενα ή Βρέσταινα

Το όνομα του οικισμού Νέα Βούρα του δήμου διορθώνεται σε Τράπεζα ή Νέα Βούρα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βουτσίμου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούτσιμος από το δήμο Κραθίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βουτσίμου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βραχνεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βραχνέϊκα από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μοιρέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Βραχνεΐκων

ΦΕΚ 197Α - 11/06/1929

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοδενδρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βραχνεΐκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βροχίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βροχίτσα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βροχίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βρωσθαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρώσθαινα από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάνη αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βρωσθαίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Βυτινεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βυτινέϊκα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βυτινεΐκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γαϊδουριάρη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαϊδουριάρης από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα Πατρών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας Πατρών

Κ. Καλλιθέας Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαϊδουριάρη

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλλιθέας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γαρδενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδενά από την κοινότητα Ελίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδενών

Αναγνώριση του οικισμού Βιλιβινιώτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδενών

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γαρδενά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερύνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερυνείας

Κ. Κερυνείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδενών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κερυνείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γαστούνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαστούνη από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γαστούνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γερακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γεράκι από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Τερόν αποσπάται από την κοινότητα Λοπεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γερακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γιαρμένων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιάρμενα από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γιάρμενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φολόη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φολόης

Κ. Φολόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαρμένων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Φολόης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γκερμπεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκέρμπεσι από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο Λαπαθών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γκέρμπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Προφήτης Ηλίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προφήτου Ηλία

Κ. Προφήτου Ηλία (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκερμπεσίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Προφήτου Ηλία (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γκρέκα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκρέκας από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Γκρέκα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Γουμερίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μουζάκι

Ο οικισμός Γούμερον προσαρτάται στο δήμο Γουμερίας

Ο οικισμός Κουτσοχέρα προσαρτάται στο δήμο Γουμερίας

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης προσαρτάται στο δήμο Γουμερίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γουμέρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούμερον από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γουμέρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γουρζουμίσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουρζούμισα από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Κασνέσι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Γουρζούμισα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουρζουμίσης

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαϊτέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουρζουμίσης

Αναγνώριση του οικισμού Θωμέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουρζουμίσης

Αναγνώριση του οικισμού Βιτέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουρζουμίσης

ΦΕΚ 29Β - 14/04/1923

Ο οικισμός Γουρζούμισα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεόντιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεοντίου

Κ. Λεοντίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 29Β - 14/04/1923

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουρζουμίσης

16/05/1928

Ο οικισμός Παλαιά Γουρζούμισα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κουναβαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεοντίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λεοντίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γρανιτσέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρανιτσέϊκα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γρανιτσέϊκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γρεβενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρεβενά από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Γελαδινό και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρεβενών

ΦΕΚ 95Α - 30/04/1924

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενών

16/05/1928

Ο οικισμός Γελαδινό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Γρεβενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Γρόπας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρόπα από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γρόπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάκκα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λάκκας

Κ. Λάκκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρόπας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λάκκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δαμακινίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμακίνι από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δαμακινίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δαμίζης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δάμιζα από την κοινότητα Μπεζαϊτη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δαμίζης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δάρδιζας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δάρδιζα από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δάρδιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδινή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχλαδινής

Κ. Αχλαδινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δάρδιζας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αχλαδινής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Δαφνουσίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κούλλογλη

Ο οικισμός Κλεισούρα προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Μουζίκα προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Μπεσερέ προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Λόπεσι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Κουκλάκι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κούλλογλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μουζίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μπεσερέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Κουκλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δεμεστίχων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεμέστιχα από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μιχαλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεμεστίχων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δεμεστίχων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δεσινού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεσινόν από την κοινότητα Καμενιάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δεσινού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δεχουνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεχούνι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δεχουνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δημητροπούλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δημητρόπουλον από την κοινότητα Μουρλά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δημητροπούλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Διακοπτίτικων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διακοπτίτικα από το δήμο Βουρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο Βουρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από το δήμο Βουρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από το δήμο Βουρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρώστενα ή Βρέσταινα αποσπάται από το δήμο Βουρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Νειάματα προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Κάστρο προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Διακοπτίτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Διακοπτόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διακοπτού

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος της κοινότητας καταργείται.

Κ. Διακοπτού (Αχαΐας και Ήλιδος)

Αναγνώριση του οικισμού Φακιμήσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Διακοπτού

Αναγνώριση του οικισμού Χαρέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Διακοπτού

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Διακοπτίτικων

16/05/1928

Ο οικισμός Φακιμήσι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καγιαννέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Διακοπτού

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς

ΦΕΚ 235Α - 19/07/1929

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Διακοπτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δίβρης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίβρη από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Δίβρης Χρυσαυγής και προσάρτησή του στην κοινότητα Δίβρης

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Δίβρης Χρυσαυγής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δίβρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινόφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρινοφύτου

Κ. Πρινοφύτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δίβρης

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Πρινόφυτον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάμπεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαμπείας

Κ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρινοφύτου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαμπείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δοκανέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δοκανέϊκα από την κοινότητα Αραγοζενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δοκανέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δούκα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δούκας από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δούκα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δουμενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουμενά από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δουμενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δουνέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουνέικα ή Μεσολογγάκι από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 99Α - 03/06/1916

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Δουνέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δουνέϊκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δραγάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγάνον από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεθούλκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βισκουκέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγάνου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δραγάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δραπάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράπανος από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αραχωβίτικα αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 71Α - 21/03/1925

Ο οικισμός Αραχωβίτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχωβιτίκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δραπάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Δροβολοβού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δροβολοβόν από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δροβολοβόν στον οικισμό Καμενιάνοι

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καμενιάνων

Κ. Καμενιάνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δροβολοβού

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεσινού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καμενιάνων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Δύμης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Αχαΐα

Ο οικισμός Γομοστόν προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπούκουρας προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μισοχωράκι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αλεποχωράκι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μέρτεζα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Δραγάνον προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βυθούλκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αλησούμπαση προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Κάτω Αχαΐα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Φώσταινα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Άρλα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Κράλη προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Χαϊκάλι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπερδόνι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Θεριανό προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καμινίτσα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Ρίολος προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πέτας προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Απόστολος προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καραβοστάσι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

01-01-1837

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σανταμέρι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαντζούρι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρταις αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχόϊ αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίτσαις αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μαρίτσης αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Αχαΐα στον οικισμό Κάτω Αχαΐα

Ο οικισμός Μισοχωράκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλεποχωράκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λακκόπετρα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βίδοβα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Νιφοραίοι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Νιφοραίοι του δήμου διορθώνεται σε Νιφορέϊκα

Ο οικισμός Μανωλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πισοσυκιά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γκέρμπεσι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σκιαδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Στριγκλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Χαρμπαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Τσάϊλος προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βεσκουσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπουτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καλογριά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Έξω Βουνά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μέσα Βουνά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μανωλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χαρμπαλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλογριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Έξω Βουνά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μέσα Βουνά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουδενέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σαγέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Φράγκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Λογοθέτης προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σπολιαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σαλαμαλικέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Στεναΐτικα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γερουσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γκοτζουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Δύμης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Δύμης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Κράλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κραλίου

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Αχαΐας

Ο οικισμός Αλησούμπαση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλησούμπαση

Ο οικισμός Καρέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρεΐκων

Ο οικισμός Κάτω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αχαΐας

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούκουρας

Ο οικισμός Στριγκλέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Σουδενέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουδενέϊκων

Ο οικισμός Μέρτεζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέρτεζας

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγάνου

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέτα

Ο οικισμός Πόρταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πορτών

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριόλου

Ο οικισμός Σαγέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαγεϊκων

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαϊκαλίου

Ο οικισμός Σανταμέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σανταμερίου

Ο οικισμός Φώσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωσταίνης

Ο οικισμός Χαντζούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαντζουρίου

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Αχαΐας

Ο οικισμός Σπολιαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Αχαΐας

Ο οικισμός Σκιαδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Μπουτέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Νιφορέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Βίδοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Μπερδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουδενέϊκων

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέρτεζας

Ο οικισμός Μπεθούλκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Βελίτσαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτών

Ο οικισμός Μιχόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτών

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σανταμερίου

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φωσταίνης

Ο οικισμός Τσάϊλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαντζουρίου

Το όνομα του οικισμού Βυθούλκα του δήμου διορθώνεται σε Μπεθούλκα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Μαρίτσης του δήμου καταργείται.


Κ. Εγλυκάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εγκλυκάς από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελικίστρας

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελικίστρας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγλυκάδος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κούτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγλυκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Εγλυκάδος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Εγλυκάδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Ελίκης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πτέρη

Ο οικισμός Μουρίκι προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μελίσσια προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Ριζόμυλος προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Κρόκοβα προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Ζευγολατειόν προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Μπουφονόκια προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης προσαρτάται στο δήμο Ελίκης

01-07-1841

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Ζευγολατειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μπουφονόκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζευγολατειού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατειόν από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαρδενά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικολέϊκα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελημιτίκων

ΦΕΚ 30Β - 30/03/1917

Ο οικισμός Ζευγολατειόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελίκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελίκης

Κ. Ελίκης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 30Β - 30/03/1917

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζευγολατειού

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Γαρδενά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδενών

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρόκοβας

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Ο οικισμός Νικολέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νικολέϊκων

ΦΕΚ 56Α - 11/04/1928

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριζομύλου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χαλκιανιώτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελίκης

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Χαλκιανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νικολέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελίκης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ελικίστρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελικίστρα από την κοινότητα Εγλυκάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελικίστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Ελίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δερβιτσελεπί

Ο οικισμός Καλίτσα προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Χέλμη προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Καρδαμάς προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Κουρτίκι προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Γεράκι προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δερβιτσελεπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Χέλμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ελίσσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ελίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αμαλιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαλιάδος

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακίου

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδαμά

Ο οικισμός Κουκουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκουβίτσης

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουνέϊκων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ερινεού (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερρινεή (Τσετσεβά)

Ο οικισμός Ζήρια προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Αραβωνίτσα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σαλμενίκον προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Χρούτσα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Δαμακίνι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Προβοδός προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μυρίνα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Λουμπούστα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λαλικώστα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άβερνα αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ερρινεή (Τσετσεβά) στον οικισμό Σαλμενίκον

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λαλικώστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σαλμενίκον στον οικισμό Αραγόζενα

Ο οικισμός Ερρινεή (Τσετσεβά) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μυρίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραγόζενα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Βερίνον προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Γρόπα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μυρόβρυση προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μάγειρας προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Δοκανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Συνανιά προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Τραγανόν προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Καμάραις προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Καλύβια Σαλμενίκου προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 13Α - 04/03/1868

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αραγόζενα στον οικισμό Καλύβια Σαλμενίκου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λουμπούστα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λιδωρίκι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σαρκουνάς προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μεσοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Ερινεού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ερινεού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αραγόζενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραγοζενών

Ο οικισμός Αραβωνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραβωνίτσης

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερίνου

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμακινίου

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζήριας

Ο οικισμός Καμάραις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρών

Ο οικισμός Γρόπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρόπας

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρόβρυσης

Ο οικισμός Τραγανόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραγανού

Ο οικισμός Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαλμενίκου

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλών

Ο οικισμός Δοκανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αραγοζενών

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αραβωνίτσης

Ο οικισμός Χρούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζήριας

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζήριας

Ο οικισμός Προβοδός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρών

Ο οικισμός Λιδωρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρών

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρόβρυσης

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλμενίκου

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλμενίκου

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλμενίκου

Ο οικισμός Κακόβατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλών

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλών

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Άβερνα του δήμου καταργείται.


Δ. Ερυμανθίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Προστοβίτσα

Ο οικισμός Καλέντζι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Κούμπερι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Γρεβενόν προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Αλποχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Βελιμάχιον προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Τουρκοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Κουτροχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Χιόνα προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Γολέμη προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Λαζαριό προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Σκιαδάς προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Σκούρας προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Ρένεσι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Τσαπόγα προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μαστραντώνης προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μονή Νοτενών προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Προστοβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Γρεβενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Τουρκοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Γολέμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Λαζαριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Ρένεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Τσαπόγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Νοτενών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κουτροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τουρκοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουρκοχώρι από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Ο οικισμός Τουρκοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερυμάνθια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ερυμάνθιας

Κ. Ερυμάνθιας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρκοχωρίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μικρουλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερυμάνθιας

Αναγνώριση του οικισμού Αβράμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερυμάνθιας

Αναγνώριση του οικισμού Κουτροχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερυμάνθιας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ερυμάνθιας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Εφύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Λουκάβιτσα

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Μουσούλη προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Δελίμπαλι προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Πυρί προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Καραλή προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Βελανίδι προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Ρουπακιά προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Σούλι προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Μπαλί προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κάτω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μουσούλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Δελίμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καραλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μπαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δελιμπαλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δελίμπαλι από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκά

Ο οικισμός Χατζή προσαρτάται στην κοινότητα Δελιμπαλίου

Ο οικισμός Πυρί προσαρτάται στην κοινότητα Δελιμπαλίου

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγανά

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Ο οικισμός Δελίμπαλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Εφύρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εφύρας

Κ. Εφύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δελιμπαλίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Εφύρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ζαρουχλέικων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαρουχλέϊκα από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζαρουχλέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλαύκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλαύκου

Κ. Γλαύκου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαρουχλέικων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Γλαύκου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ζαρούχλης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαρούχλα από το δήμο Νωνάκριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ζαρούχλης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ζήριας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζήρια από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χρούτσα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

Αναγνώριση του οικισμού Λαμπίρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ζήριας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ζόγκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζόγκα από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συμίζα προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζόγκας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστρακίου

Κ. Καστρακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

Ο οικισμός Ζόγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Ο οικισμός Κόκλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδιον

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζόγκας

ΦΕΚ 427Α - 07/12/1929

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τραγανού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καστρακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαστούνη

Ο οικισμός Σελήμ - Τσαούση προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Ροβιάτα προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Σαββάλια προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καραγιούζι προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Ακοβίτη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Κελεβή προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Σώστη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Μπουχιώτη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Παλαιόπολις προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καλύβια Παλαιοπόλεως προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Σαμπάναγα προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Μουσουλούμπεη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δερβιτσελεπί αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίτσα αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χέλμη αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαστούνη στον οικισμό Δερβιτσελεπί

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δερβιτσελεπί στον οικισμό Γαστούνη

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χέλμη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουκουβίτσα προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Χάβαρι προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

ΦΕΚ 98Α - 24/11/1885

Ο οικισμός Δερβιτσελεπί του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμαλιάς του δήμου

Ο οικισμός Καλίτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμαλιάς του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αμαλιάς και προσάρτησή του στο δήμο Ήλιδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ακοβίτη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 216Α - 02/08/1891

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαστούνη στον οικισμό Αμαλιάς

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κουρτίκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Παλαιόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπόλεως

Ο οικισμός Σαμπάναγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμπάναγα

Ο οικισμός Μπουχιώτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουχιώτη

Ο οικισμός Κελεβή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κελεβής

Ο οικισμός Γαστούνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαστούνης

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαβαρίου

Ο οικισμός Καραγιούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραγιούζι

Ο οικισμός Σαββάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαββαλίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοχωρίου

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροβιάτας

Ο οικισμός Σώστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουχιώτη

Ο οικισμός Μουσουλούμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κελεβής

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραγιούζι

Το όνομα του οικισμού Πέτρα του δήμου διορθώνεται σε Σαμπάναγα

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Παλαιοπόλεως του δήμου διορθώνεται σε Καλύβια Ήλιδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παλαιοπόλεως (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόπολις από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Παλαιόπολις της κοινότητας μετονομάζεται σε Ήλιδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ήλιδος

Κ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοπόλεως

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα Μπουχιώτη και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 215Α - 19/08/1925

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Ήλιδος

Ο οικισμός Νέα Ήλις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Ηρακλείας (Λανθίου) (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καράτουλας

Ο οικισμός Ρετεντού προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Σώπι προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Αρβανίτης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Λάνθη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδώρου προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Ρετεντού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Σώπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Λάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδώρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μπρούμας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρούμα από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Μπρούμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηράκλεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρακλείας

Κ. Ηρακλείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρούμας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ηρακλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Θαλιάδων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βάχλια

Ο οικισμός Ξηροκαρύταινα προσαρτάται στο δήμο Θαλιάδων

Ο οικισμός Πέρα Συριάμον προσαρτάται στο δήμο Θαλιάδων

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Θαλιάδων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Θελπούσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χώρα

Ο οικισμός Ράχαις προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

Ο οικισμός Σταυρί προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

Ο οικισμός Ντηλαλί προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Θελπούσης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Θεριανού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θεριανό από την κοινότητα Τσουκαλέϊκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Θεριανού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ιμαμτσαούση (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιμαμτσαούση από την κοινότητα Βελανιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 278Α - 05/11/1924

Ο οικισμός Μισαλί αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός Ιμαμτσαούση της κοινότητας μετονομάζεται σε Κέντρον

Ο οικισμός Μισαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Άννα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κέντρου

Κ. Κέντρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιμαμτσαούση

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κέντρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ίσαρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίσαρι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ίσαρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ίσωμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ισώματος

Κ. Ισώματος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ίσαρι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ισώματος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καβάσιλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καβάσιλα από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καβάσιλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καγκαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καγκάδι από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματαράγκας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καγκαδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καθολικού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καθολικόν από το δήμο Βουρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καθολικού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κακοταρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακοτάρι από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κακοταρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κακοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακοχώρι από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κακοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφναι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνών

Κ. Δαφνών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακοχωρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δαφνών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλάβρυτα

Ο οικισμός Βραχνί προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σούβαρδον προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κραστικοί προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βισοκά προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Λαύρας προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

01-07-1841

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουδενά Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούνιτσα αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμάκο αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγούνι αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρακτινού αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούβελος αποσπάται από το δήμο Λαπαθών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουδενά Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Σουδενά Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σουδενών

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Δούνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Χαμάκο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Σιγούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Χαρακτινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Σουδενά Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κούβελος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Προμήσι προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Καλάβρυτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βισοκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βισοκάς

Ο οικισμός Μονή Αγίας Λαύρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κραστικοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βραχνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Αυλαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Προμήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ραλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλάβρυτα από το δήμο Καλαβρύτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Λαύρας αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κραστικοί αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραχνί αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αυλαίς αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Προμήσι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραλλιά αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Ραλλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Προμήσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καλάνιστρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλάνιστρα από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρδικώστα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κινέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνιστρας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ελεούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνιστρας

Αναγνώριση του οικισμού Βαλμανδούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλάνιστρας

16/05/1928

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαλμανδούρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κινέτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλάνιστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καλάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάλανος από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καλεντζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλέντζι από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλεντζίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κέρτεζη

Ο οικισμός Σαβάνι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Συρμπάνι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Κάνδαλος προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Λαγοβούνι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κέρτεζη από το δήμο Καλαβρύτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συρμπανίου

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαβανίου

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερτέζης

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγοβουνίου

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συρμπανίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σαβανίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαβάνι από το δήμο Καλλιφωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Σαβάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιφώνιον

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιφωνίου

Κ. Καλλιφωνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαβανίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλλιφωνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καλολετζής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλολεντζή από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλολετζής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Καλοτυχίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ψάρι

Ο οικισμός Ζουλάτικα προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

Ο οικισμός Ρεντούνι προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

Ο οικισμός Καπελέτον προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

Ο οικισμός Καλότυχον προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

Ο οικισμός Μπεντένι προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

Ο οικισμός Ματαράγκα προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

Ο οικισμός Καγκάδι προσαρτάται στο δήμο Καλοτυχίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Ρεντούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Καλότυχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλουσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλούσι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλουσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καλυβίων Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 215Α - 19/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια Ήλιδος από την κοινότητα Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Ήλις αποσπάται από την κοινότητα Ήλιδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλυβίων Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάλφα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάλφας από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάλφα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καμαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμάραις από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Προβοδός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιδωρίκι αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λιδωρίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αραβωνίτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μεσονήσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καμαρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καμένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάμενα από την κοινότητα Μουργιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καμένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καμινίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμίνια από την κοινότητα Αλυσσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καμινίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κανδάλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 37Α - 12/02/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάνδαλος από την κοινότητα Συρμπανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κανδάλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καπελέτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπελέτον από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Πικέρνη αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

18/12/1920

Ο οικισμός Νέα Πικέρνη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καπελέτου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καραγιούζι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραγιούζι από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουχιώτη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καραγιούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελοκάμπου

Κ. Αμπελοκάμπου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραγιούζι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αμπελοκάμπου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καράτουλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καράτουλας από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καράτουλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καρδαμά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμάς από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καρδαμά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καρδιακαύτη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδιακαύτη από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρουμπές αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καρδιακαύτη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καρεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρέϊκα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκιαδέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουτέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

18/12/1920

Ο οικισμός Σκιαδέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρεΐκων

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Ο οικισμός Μπουτέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαγέϊκων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπουτέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρεΐκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καρεΐκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καρνεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρνέσι από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καρνέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Κλειτορία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Κλειτορίας

Κ. Άνω Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρνεσίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καστελλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλι από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καστελλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καστριτσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστρίτσι από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 15/10/1925

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστριών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστριά από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καστριών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάστρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάστρον από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτρά Κυλλήνης αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάστρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κατακώλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατάκωλον από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Κατακώλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακώλου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Κατακώλου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κατακώλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κατσαρού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσαρός από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κατσαρού (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάτω Αλυσσού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αλυσσός από την κοινότητα Αλυσσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Αλυσσού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάτω Αχαΐας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αχαΐα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νιφορέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στεναΐτικα προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μανετέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

ΦΕΚ 254Α - 09/10/1924

Ο οικισμός Νιφορέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιφορέϊκων

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιφορέϊκων

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγιοβλασίτικων

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Νιφορέϊκων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Αχαΐας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάτω Βλασίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βλασία από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βλασίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μενικέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βλασίας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Βλασίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάτω Γουμενίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Γουμενίτσα από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Γουμενίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάτω Ζαχλωρούς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Ζαχλωρού από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού αποσπάται από το δήμο Κερπινής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου αποσπάται από το δήμο Κερπινής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 235Α - 19/07/1929

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Ζαχλωρούς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κάτω Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μοστίτσι

Ο οικισμός Καστέλλι προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλειτορίας

Ο οικισμός Κλείτωρ προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλειτορίας

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κάτω Λουκαβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Λουκάβιτσα από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Λουκαβίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κάτω Ποταμιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Ποταμιά από το δήμο Κραθίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Παραμεριά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ποταμιάς

18/12/1920

Ο οικισμός Παραμεριά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ποταμιάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Ποταμιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Καυκανιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καυκανιά από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καυκανιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κελεβής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κελεβή από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουσουλούμπεη αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Μουσουλούμπεη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσουλούμπεη

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ρουπάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κελεβής

16/05/1928

Ο οικισμός Ρουπάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κελεβής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κερήνειας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κλαπατσούνα

Ο οικισμός Βελιβίνα προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Δίγελα προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Δουμενά προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Βάλτσα προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κερπινή

Ο οικισμός Ρωγοί προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Ζαχλωρού προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

01-07-1841

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρίτσοβα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζαχλωρού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Κάτω Ζαχλωρού προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κερπινής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλτσας

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετσάκων

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλαπατσούνης

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιβίνας

Ο οικισμός Ρωγοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωγών

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουμενών

Ο οικισμός Κάτω Ζαχλωρού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ζαχλωρούς

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερπινής

Ο οικισμός Κυρίτσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυρίτσοβας

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαπαναγών

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βάλτσας

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλαπατσούνης

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαπαναγών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερπινή από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κερπινής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κερτέζης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κέρτεζη από το δήμο Καλλιφωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κερτέζης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κερτίζης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κέρτιζα από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κερτίζης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κλαδέας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νεμούτα

Ο οικισμός Δάρδιζα προσαρτάται στο δήμο Κλαδέας

Ο οικισμός Λάλας προσαρτάται στο δήμο Κλαδέας

Ο οικισμός Πόθος προσαρτάται στο δήμο Κλαδέας

Ο οικισμός Λάσδικας προσαρτάται στο δήμο Κλαδέας

Ο οικισμός Δούκας προσαρτάται στο δήμο Κλαδέας

Ο οικισμός Μηλιαίς προσαρτάται στο δήμο Κλαδέας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Ηλείας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ολυμπίων

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Δάρδιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στραβοκεφάλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στραβοκέφαλον από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 362Α - 19/11/1925

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λάλα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Στραβοκεφάλου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κλαπατσούνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλαπατσούνα από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο Κερπινής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Ο οικισμός Κλαπατσούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανιώτισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανιωτίσσης

Κ. Πλατανιωτίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλαπατσούνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σπαρτινού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιωτίσσης

16/05/1928

Ο οικισμός Σπαρτινού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλατανιωτίσσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κλεινδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλεινδιά από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κλεινδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαζέϊκα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Καστριά προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Κάνη προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Πλανιτέρον προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Βρώσθαινα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Αρμπούνα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Καρνέσι προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρια αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλάδα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 31Α - 23/08/1863

Ο οικισμός Φίλια ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Λυκούρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λευκασίου

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βάλτος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παληοκατούνα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καρνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρνεσίου

Ο οικισμός Αρμπούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμπούνας

Ο οικισμός Πλανιτέρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλανιτέρου

Ο οικισμός Βρώσθαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωσθαίνης

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοστιτσίου

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριών

Ο οικισμός Μαζέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζέϊκων

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλείτορος

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωσθαίνης

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζέϊκων

Ο οικισμός Παληοκατούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλείτορος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κλείτορος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλείτωρ από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληοκατούνα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Παληοκατούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοστιτσίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κλείτορος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κόκοβας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκοβα από το δήμο Λευκασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κόκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοτάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοτάνης

Κ. Σκοτάνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόκοβας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σκοτάνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κολυρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολύρι από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κολυρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κομπηγαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομπηγάδι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δενδρά αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κομπηγαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κοντοβαζαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοντοβάζαινα

Ο οικισμός Μπουκοβίνα προσαρτάται στο δήμο Κοντοβαζαίνης

Ο οικισμός Δίβριτσα προσαρτάται στο δήμο Κοντοβαζαίνης

Ο οικισμός Δεχούρι προσαρτάται στο δήμο Κοντοβαζαίνης

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Κοντοβαζαίνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κορακονήσου (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μπέλεσι

Ο οικισμός Τσιάρεσι προσαρτάται στο δήμο Κορακονήσου

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα προσαρτάται στο δήμο Κορακονήσου

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Κορακονήσου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κορακοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορακοχώρι από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κορακοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κοσκινά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοσκινάς από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 172Α - 28/06/1923

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάγειρα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κοσκινά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κουκουβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκουβίτσα από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ασφαλακτόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουκουβίτσης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουκουβίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κούκουρα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούκουρα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Ο οικισμός Κούκουρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαλμώνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σαλμώνης

Κ. Σαλμώνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κούκουρα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αλφειός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαλμώνης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σαλμώνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κουλλόγλης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούλλογλη από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Ο οικισμός Κούλλογλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινόη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οινόης

Κ. Οινόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουλλόγλης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Οινόης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κουλούρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουλούρα από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κουλούρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κούμανη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούμανης από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούμπα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπολιώτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμανη

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμανη

16/05/1928

Ο οικισμός Νεοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κούμανη (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κούμανι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούμανι από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κούμανι (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κουνινάς ή Κοινινάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουνινά ή Κοινινά από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κουνινάς ή Κοινινάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κουτέλης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούτελη από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κουτέλης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κουτσοχέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτσοχέρα από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίου Θεοδώρου προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσοχέρας

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Αγίου Θεοδώρου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουτσοχέρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Ποταμιά

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Τσιβλός προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

01-07-1841

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Καλαμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Βούτσιμος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 10Α - 02/02/1885

Ο οικισμός Πλάτανος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαλιμή ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Συλιβιώτικα προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κραθίδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτσίμου

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ποταμιάς

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου

Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαίνης

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλιμής

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης

Το όνομα του οικισμού Συλιβιώτικα του δήμου διορθώνεται σε Σιλιβενιώτικα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Παραμεριά του δήμου καταργείται.


Κ. Κραλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κράλη από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αυγερέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Κραλίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χαρμπελέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κραλίου

Αναγνώριση του οικισμού Θωμέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κραλίου

Αναγνώριση του οικισμού Παπανικολέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κραλίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μουντζουρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κραλίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κραλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κρασέτζας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρασέτζα από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κρασέτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρβάρα Πατρών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαρβάρας Πατρών

Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρασέτζας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κριεκουκίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριεκούκι από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κριεκούκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελόπιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πελοπίου

Κ. Πελοπίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κριεκουκίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πελοπίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κρινοφύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρινόφυτα από το δήμο Λευκασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κρινοφύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κρόκοβας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρόκοβα από την κοινότητα Ελίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κρόκοβας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Κυθηρίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κριεκούκι

Ο οικισμός Στρέφι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Σμύλα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Μπρούμα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Καυκανιά προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Φλώκας προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Δρούβα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Σμύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Μπρούμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Καυκανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Φλώκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κυλληνίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαρθολομιόν

Ο οικισμός Καλύβια Βαρθολομιού προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

Ο οικισμός Βρανάς προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

Ο οικισμός Λυγιά προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

Ο οικισμός Μάχος προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

Ο οικισμός Κάστρον προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

Ο οικισμός Γλαρέντζα προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών προσαρτάται στο δήμο Κυλληνίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βαρθολομιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Καλύβια Βαρθολομιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Γλαρέντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κυλλήνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυλλήνη από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Βλαχερνών και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυλλήνης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κυλλήνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Κυρίτσοβας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυρίτσοβα από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κυρίτσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορφαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορφών

Κ. Κορφών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κυρίτσοβας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κορφών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λαγανά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγανάς από την κοινότητα Δελιμπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαγανά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λαγοβουνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγοβούνι από το δήμο Καλλιφωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λαγοβουνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λακκόπετρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 143Α - 12/04/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λακκόπετρα από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλίμνη αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λακκόπετρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λακκωμάτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λακκώματα από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κομπηγαδίου

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κομπηγαδίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λακκωμάτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λάλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάλας από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 362Α - 19/11/1925

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από την κοινότητα Στραβοκεφάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λάλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λαλικώστα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαλικώστα από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Λαλικώστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαραί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαρών

Κ. Φαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαλικώστα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Φαρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λαλουσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάλουσι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζώγας αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Λαλικώστα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Λαλικώστα και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γουρζουμισέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαλουσίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λάλουσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταροχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταροχωρίου

Κ. Σταροχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαλουσίου

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από την κοινότητα Χιόνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σταροχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίβρη

Ο οικισμός Πορετζού προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Γερμοτζάνι προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Βερβενή προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Τσιπιανά προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Κέρτιζα προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Νουσά προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Μποστενίτσα προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Ηλείας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κούμανι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεινδιά αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάρμενα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρώνι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Νότενας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Νότενας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δίβρης προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Μονή Πορετσούς προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Δίβρης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λαμπείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Πορετζού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πορετζού

Ο οικισμός Βερβενή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερβενής

Ο οικισμός Νουσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νουσάς

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιπιανών

Ο οικισμός Μποστενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποστενίτσης

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δίβρης

Ο οικισμός Κέρτιζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερτίζης

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοταρίου

Ο οικισμός Ανδρώνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρωνίου

Ο οικισμός Κούμανι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούμανι

Ο οικισμός Γιάρμενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαρμένων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Άννης

Ο οικισμός Κλεινδιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλεινδιάς

Ο οικισμός Ρεμουτζάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορετζού

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Άννης

Το όνομα του οικισμού Γερμοτζάνι του δήμου διορθώνεται σε Ρεμουτζάνι

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαμπετίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαμπέτι από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Λαμπέτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάνθη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάνθη από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λάνθη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λαντζοΐου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαντζόϊ από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Ωλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαντζοΐου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Λαπαθών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γουμενίτσα

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μπούμπουκας προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Ασάνι προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Φλάμπουρα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Λάπατα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Τρεκλίστρα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Σαραβί προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Κούτελη προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Κούβελος προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

01-07-1841

Ο οικισμός Βλασσία αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποντιάδες αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούβελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γουμενίτσα στον οικισμό Μάνεσι

Ο οικισμός Γουμενίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βλασσία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μποντιάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Βλασία προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Άνω Βλασία προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Κάτω Γουμενίτσα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Άνω Γουμενίτσα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Λαπαθών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λαπαθών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Άνω Βλασία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βλασίας

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανεσίου

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεμεστίχων

Ο οικισμός Κάτω Γουμενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Γουμενίτσης

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερμπεσίου

Ο οικισμός Τρεκλίστρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρεκλίστρας

Ο οικισμός Φλάμπουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλαμπούρων

Ο οικισμός Άνω Γουμενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Γουμενίτσης

Ο οικισμός Κάτω Βλασία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βλασίας

Ο οικισμός Κούτελη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτέλης

Ο οικισμός Ασάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασανίου

Ο οικισμός Μπούμπουκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπεσίου

Ο οικισμός Λάπατα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρεκλίστρας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρων

Ο οικισμός Σαραβί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γουμενίτσης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαπαναγών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαπαναγοί από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς αποσπάται από το δήμο Κερπινής και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λαπαναγών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λαστεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαστέϊκα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λαστεΐκων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λάτα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάτας από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγραπηδοχώρι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Αγραπηδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγραπηδοχωρίου

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγραπηδοχωρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λάτα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λεβεντοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεβεντοχώρι από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λεβεντοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λειβαρτζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειβάρτζι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεχουρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λειβαρτζίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος

Ο οικισμός Λαμπέτι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κολύρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Λετρίνων προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Σκαφιδιά προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Σκουροχώρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βαρβάσαινα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κούκουρα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζόγιας αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρώμεσι αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλουποχώρι αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βροχίτσα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Φωναΐτικα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βυτινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Γρανιτσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κατάκωλον προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κορακοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κουζούλι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Λαστέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακασίου

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βροχίτσης

Ο οικισμός Φωναΐτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωναϊτίκων

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλποχωρίου

Ο οικισμός Ρώμεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμεσίου

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσαρού

Ο οικισμός Τζόγιας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τζόγια

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρτιάς

Ο οικισμός Λαστέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαστεΐκων

Ο οικισμός Κολύρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολυρίου

Ο οικισμός Βυτινέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυτινεΐκων

Ο οικισμός Κορακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορακοχωρίου

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοβαρβασαίνης

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρβασαίνης

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούκουρα

Ο οικισμός Κατάκωλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατακώλου

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβεντοχωρίου

Ο οικισμός Σκουροχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουροχωρίου

Ο οικισμός Γρανιτσέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανιτσέϊκων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Λετρίνων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Λετρίνων

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνάργου

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλοκέρας

Ο οικισμός Λαμπέτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπετίου

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βροχίτσης

Ο οικισμός Κουζούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμεσίου

Ο οικισμός Καλακέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Το όνομα του οικισμού Αλουποχώρι του δήμου διορθώνεται σε Αλποχώρι

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Λαμπέτι αποσπάται από την κοινότητα Λαμπετίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Λευκασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λυκούρια από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράτι προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

ΦΕΚ 75Α - 15/09/1877

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λυκούρια στον οικισμό Φίλια

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσορωτών

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παγκρατίου

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκοβας

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλίων

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρινοφύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λεχαινών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεχαινά από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λεχαινών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λεχουρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεχούρι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από την κοινότητα Λειβαρτζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κερέσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασιά

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λεχουρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λόγγου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λόγγος από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λόγγου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λοπεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λόπεσι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λόπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταρράκτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταρράκτου

Κ. Καταρράκτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοπεσίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καταρράκτου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λοπεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λόπεσι από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τερόν αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκλάκι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κουκλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαβαρίου

Ο οικισμός Τερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γερακίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ρένεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοπεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Κώμη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοπεσίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κώμη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λόπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόνερον

Ο οικισμός Ρένεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάληψις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονέρου

Κ. Κρυονέρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοπεσίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κρυονέρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λούβρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούβρο από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαγάτουρα αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 202Α - 23/08/1924

Ο οικισμός Λαγάτουρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκουρεσίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λούβρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούβρου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Λούβρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούβρου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λούβρο στον οικισμό Κάτω Λούβρον

Ο οικισμός Λούβρο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λούβρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λουκά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουκάς από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γεροπέτρον αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραγιούζι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρακασίμι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από την κοινότητα Δελιμπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Αναζήρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουκά

Αναγνώριση του οικισμού Δάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουκά

16/05/1928

Ο οικισμός Δάρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καραγιούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινάρι

Ο οικισμός Καρακασίμι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρυά της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λουκά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Λυκουρεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκούρεσι από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 23/08/1924

Ο οικισμός Λαγάτουρα αποσπάται από την κοινότητα Λούβρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λυκούρεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλάκι

Ο οικισμός Λαγάτουρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλακίου

Κ. Βασιλακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκουρεσίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βασιλακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Λυκουρίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φίλια

Ο οικισμός Τσορωτά προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Κόκοβα προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Λυκούρια προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Κρινόφυτα προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Μαμαλούκα προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Λυκούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λυκουρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκούρι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λυκουρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μάγειρα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 172Α - 28/06/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάγειρας από την κοινότητα Κοσκινά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μάγειρα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μάγειρα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάγειρας από την κοινότητα Αραγοζενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μάγειρα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαγούλας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγούλα από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μαγούλας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαζαρακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαζαράκι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μαζαρακίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαζαρακίου Ηλείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαζαράκι από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κακαρούκα αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μποκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα Σιμοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κακαρούκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Απιδούλα

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μαζαρακίου Ηλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαζέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαζέϊκα από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κάνη αποσπάται από την κοινότητα Βρωσθαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μαζέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κλειτορία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Κλειτορίας

Κ. Κάτω Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάζι από την κοινότητα Ζόγκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουρτέσι

Ο οικισμός Ζουλάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νερόμυλος

Ο οικισμός Σούβαρδον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουρτεσίου

Κ. Κουρτεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουρτεσίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαλακασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλακάσι από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βυτινέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλακασίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μαλακάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιώνος

Κ. Ελαιώνος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαλακασίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ελαιώνος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαλίκη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλίκης από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αλετρέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλίκη

16/05/1928

Ο οικισμός Αλετρέικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κασνέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρίνα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μαλίκη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μαμουσιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαμουσιά από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από την κοινότητα Τρυπιών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Δερβένιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαμουσιάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μαμουσιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μανεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσι από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούμπουκας αποσπάται από το δήμο Λαπαθών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μανεσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μανεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσι από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μανεσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μανωλάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανωλάς από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μανωλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανωλάδος

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Νέα Μανωλάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μανωλάδος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μανωλάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ματαράγκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ματαράγκα από την κοινότητα Καγκαδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ματαράγκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μάχου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάχος από την κοινότητα Βαρθολομιού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μάχου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Μεγανήτιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παρασκευή

Ο οικισμός Γκρέκας προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Αράχοβα προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Φράγκα προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Κακοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Κουνινά προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Βίδοβα προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Βίδοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μελισσίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελίσσια από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βελιβενιώτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσίων

Αναγνώριση του οικισμού Αχούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσίων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πυργάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσίων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μελισσίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μεντζένων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέντζενα από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μέντζενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανόβρυσης

Κ. Πλατανόβρυσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεντζένων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλατανόβρυσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μέρτεζας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέρτεζα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιουλέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Μέρτεζας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μέρτεζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύρτος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μύρτου

Κ. Μύρτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μέρτεζας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μύρτου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μεσορουγίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσορούγια από το δήμο Νωνάκριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μεσορουγίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Μεσσάτιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σαραβάλι

Ο οικισμός Σκούρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Βελίζι προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Οβριά προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Ψαράδες προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Βουντούσα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Βόλα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Παυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μιντιλόγλι προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Δρεστενά προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Ελικίστρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Ζάστοβα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Παλαιόπυργος προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

35Α

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 35Α - 17/07/1836

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βελίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ψαράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βουντούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ζάστοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων


Κ. Μετοχίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχι από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 116Α - 24/05/1920

Ο οικισμός Αλητσελεπή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουπράσιον

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μετοχίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μηλιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλιαίς από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μηλιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μηραλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μήραλι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μηραλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μικρού Ποντιά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρός Ποντιάς από το δήμο Νωνάκριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μικρού Ποντιά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μιντιλογλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μιντιλόγλι από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ροΐτικα αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Νεζερίτη προσαρτάται στην κοινότητα Μιντιλογλίου

Ο οικισμός Ανάληψις προσαρτάται στην κοινότητα Μιντιλογλίου

Ο οικισμός Οβριά προσαρτάται στην κοινότητα Μιντιλογλίου

Ο οικισμός Γουμενιτσάτικα προσαρτάται στην κοινότητα Μιντιλογλίου

18/12/1920

Ο οικισμός Ανάληψις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιντιλογλίου

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Ροΐτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροϊτίκων

Ο οικισμός Γουμενιτσάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροϊτίκων

16/05/1928

Ο οικισμός Οβριά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μιντιλογλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μιτοπόλεως (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μιτόπολις από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιστέρας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μιτοπόλεως (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μιχόϊου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μιχόϊ από την κοινότητα Πορτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μιχόϊου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μοιράκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοιράκα από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκορτζιά αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γκορτζιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιναριά

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μοιράκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μοίρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοίρα από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλατούνας

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από την κοινότητα Μπαρδικώστα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μοίρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μονοδενδρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 197Α - 11/06/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονοδένδρι από την κοινότητα Βραχνεΐκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μονοδενδρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μοστιτσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοστίτσι από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Παληοκατούνα αποσπάται από την κοινότητα Κλείτορος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μοστιτσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μουζακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουζάκι από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μουζακίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μουζίκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 144Α - 10/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουζίκα από την κοινότητα Μπεζαϊτη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μουζίκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνιώτισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνιωτίσσης

Κ. Δαφνιωτίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουζίκας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Δαφνιωτίσσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μουργιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουργιά από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάμενα αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Κάμενα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμένης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μουργιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μουρικίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουρίκι από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 31/05/1914

Το όνομα του οικισμού Μουρίκι της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυρίκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαυρικίου

Κ. Μαυρικίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 144Α - 31/05/1914

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μουρικίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρικίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μαυρικίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μουρλά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουρλά από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριδεϊκων

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1924

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δημητροπούλου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μουρλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδοδάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδοδάφνης

Κ. Ροδοδάφνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουρλά

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ροδοδάφνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μουροχόβης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουρόχοβα από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μουρόχοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάκα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλάκας

Κ. Πλάκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουροχόβης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλάκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μουσουλούμπεη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσουλούμπεη από την κοινότητα Κελεβής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μουσουλούμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοχωρίου

Κ. Λευκοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσουλούμπεη

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λευκοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπαρδικώστα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαρδικώστας από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σάπια Βρύση αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από την κοινότητα Καλάνιστρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελιζίου

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλανδρίτσης

18/12/1920

Ο οικισμός Σάπια Βρύση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοίρας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπαρδικώστα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπεδρονίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπερδόνι από την κοινότητα Σουδενέϊκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπερδόνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχαϊκόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχαϊκού

Κ. Αχαϊκού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεδρονίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αχαϊκού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπεζαϊτη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεζαΐτη από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δάμιζα αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουζίκα αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αηλιάδες αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασίου αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Αηλιάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Ηλίας

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ηλία Πηνηίων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1925

Ο οικισμός Δάμιζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμίζης

ΦΕΚ 144Α - 10/06/1925

Ο οικισμός Μουζίκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουζίκας

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπεζαΐτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεραμιδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεραμιδιάς

Κ. Κεραμιδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεζαϊτη

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κεραμιδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπεντενίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεντένι από την κοινότητα Αγίας Άννης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπεντένι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεύκης

Κ. Πεύκης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεντενίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Πεύκης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπεντενίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεντένι από την κοινότητα Βουπρασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μπεντενίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπεσερέ (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεσερέ από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αστερέϊκα αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληοφάναρο αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αποστολιά αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαμποκιαίς αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληολάνθη αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Αντίλαλος προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσερέ

18/12/1920

Ο οικισμός Αποστολιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παληοφάναρο της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Καλαμποκιαίς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αντίλαλος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μπεσερέ (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μποζαϊτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μποζαΐτικα από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βελβίτσι αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 25/05/1925

Ο οικισμός Χαράδριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μποζαΐτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μποστενίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μποστενίτσα από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μποστενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορεινή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορεινής

Κ. Ορεινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μποστενίτσης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ορεινής (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπούκουρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούκουρας από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σπανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

Αναγνώριση του οικισμού Τσάκωνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

Αναγνώριση του οικισμού Φράγκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαγέϊκων

16/05/1928

Ο οικισμός Τσάκωνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σπανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

ΦΕΚ 142Α - 30/07/1928

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φράγκας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπούκουρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπουρδάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουρδάνον από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τατάραλι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Τατάραλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τατάραλι

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπουρδάνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλιών

Κ. Μηλιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουρδάνου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μηλιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπουχιώτη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουχιώτη από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σώστη αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα Καραγιούζι και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ήλιδος

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Σώστη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σώστη

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μπουχιώτη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπρακουμαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρακουμάδι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπρακουμαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μπράτι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 178Α - 16/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπράτι από την κοινότητα Ανδραβίδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπράτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταφιδόκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταφιδοκάμπου

Κ. Σταφιδοκάμπου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπράτι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σταφιδοκάμπου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Μυρόβρυσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρόβρυση από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπαρδουτσοσκουζέικα προσαρτάται στην κοινότητα Μυρόβρυσης

ΦΕΚ 271Α - 23/12/1919

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αραγοζενών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μυρόβρυσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Μυρτιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τζόγιας

Ο οικισμός Ρώμεσι προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Μαλακάσι προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Κατσαρός προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Βούναργον προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Ξυλοκέρα προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Αλουποχώρι προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Μυρτιά προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Τζόγιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Ρώμεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Αλουποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μυρτιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρτιά από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλακέϊκα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ηλία Λετρίνων

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαφιδιάς

Ο οικισμός Καλακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαφιδιάς

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαφιδιάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μυρτιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Μυρτουντίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεχαινά

Ο οικισμός Νεοχώρι Μυρτουντίων προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Στρούσι προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Σουλεϊμάναγα προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Καρδιακαύτη προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Τρουμπές προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Κάτω Καβάσιλα προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Ανδραβίδα προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Μπράτι προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Τραγανόν προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Μαρκόπουλον προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Κουρτεσάκι προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Επάνω Καβάσιλα προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βαρθολομιόν αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Βαρθολομιού αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαρέντζα αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γλαρέντζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτεσάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυλλήνη προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

ΦΕΚ 8Α - 25/02/1874

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λεχαινά στον οικισμό Ανδραβίδα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Όλγα προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Ρετούνη προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ανδραβίδα στον οικισμό Λεχαινά

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Επάνω Καβάσιλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Καβάσιλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καβάσιλα προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Λουτρά Κυλλήνης προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

Ο οικισμός Μπελούσι προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Μυρτουντίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Μυρτουντίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβάσιλα

Ο οικισμός Βαρθολομιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρθολομιού

Ο οικισμός Καρδιακαύτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδιακαύτη

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρθολομιού

Ο οικισμός Μάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρθολομιού

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρθολομιού

Ο οικισμός Καλύβια Μυρτουντίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρθολομιού

Ο οικισμός Τρουμπές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδιακαύτη

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Βαρθολομιού του δήμου διορθώνεται σε Καλύβια Μυρτουντίων

Ο οικισμός Λεχαινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεχαινών

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυλλήνης

Ο οικισμός Ρετούνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρετούνης

Ο οικισμός Σουλεϊμάναγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλεϊμάναγα

Ο οικισμός Νεοχώρι Μυρτουντίων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Μυρτουντίων

Ο οικισμός Ανδραβίδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδραβίδας

Ο οικισμός Τραγανόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραγανού

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάστρου

Ο οικισμός Μπάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρετούνης

Ο οικισμός Στρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδραβίδας

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδραβίδας

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τραγανού

Ο οικισμός Όλγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τραγανού

Ο οικισμός Λουτρά Κυλλήνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάστρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νάσια από το δήμο Παΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νασίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Νέας Μανωλάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μανωλάς από την κοινότητα Μανωλάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Νέας Μανωλάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Νεζερών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάλανος

Ο οικισμός Λόπεσι προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Καλάνιστρα προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Συκιαίς προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Δενδρά προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Κομπηγάδι προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Λακκώματα προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Σποδιάναις προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Μονή Χρυσοποδαριτίσσης προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Καλάνιστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Δενδρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Κομπηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Σποδιάναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μονή Χρυσοποδαριτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών


Κ. Νεμούτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεμούτα από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Νεμούτας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Νεοχωρίου Μυρτουντίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι Μυρτουντίων από το δήμο Μυρτουντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βυτινέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου Μυρτουντίων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Νεοχωρίου Μυρτουντίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Νερατζών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεραντζές από την κοινότητα Σελιανιτίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νερατζών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Νικολέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νικολέϊκα από την κοινότητα Ελίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Χαλκιανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Ελίκης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νικολέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Νιφορέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 254Α - 09/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νιφορέϊκα από την κοινότητα Κάτω Αχαΐας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νιφορέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Νουσάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νουσά από το δήμο Λαμπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νουσά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αστράς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αστρά

Κ. Αστρά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νουσάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αστρά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζαρούχλα

Ο οικισμός Αγρίδιον προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Βουνάκι προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Χαλκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Σόλος προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Μεσορούγια προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Περιστέρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαρούχλα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα

ΦΕΚ 23Α - 26/06/1863

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Βαρβάρα στον οικισμό Σόλος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λυκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λυκιάνικα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 264Α - 27/10/1889

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σόλος στον οικισμό Περιστέρα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Μεσορούγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσορουγίων

Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Ποντιά

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιστέρας

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρούχλης

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσορουγίων

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ξενίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαλίκης

Ο οικισμός Κόκλα προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Μπόρσι προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Βάλακας προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Δαούτι προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Επάνω Ξενία προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Κάτω Ξενία προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Σπάτα προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Καλυβάκια προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Κασνέσι προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

Ο οικισμός Κουμουθέκρα προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μαλίκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Δαούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Επάνω Ξενία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Κάτω Ξενία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ξενιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξενιαίς από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαούτι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Ζόγκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλακας

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάλακας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δαούτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιόχωρα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξενιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ξηροκάμπου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηρόκαμπος από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αμπάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροκάμπου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξηροκάμπου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Ξυλοκέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξυλοκέρα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξυλοκέρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Οβριάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 269Α - 29/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οβριά από την κοινότητα Βελιζίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Οβριάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δούκας από το δήμο Κλαδέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρδιζα αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμύλα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρούμα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκανιά αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλώκας αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλιζα αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραβοκέφαλον αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοιράκα αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούβρο αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβαις αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγάτουρα αποσπάται από το δήμο Πίσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γούβαις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμενα προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Μουργιά προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Γκορτζιά προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 28Α - 27/07/1861

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δούκας στον οικισμό Κριεκούκι

ΦΕΚ 22Α - 27/05/1864

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κριεκούκι στον οικισμό Δούκας

ΦΕΚ 31Α - 12/06/1865

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δούκας στον οικισμό Κριεκούκι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κοσκινάς προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

Ο οικισμός Δρούβα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δούκας ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 320Α - 17/12/1888

Ο οικισμός Κριεκούκι ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μάγειρας προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 103Α - 12/05/1890

Ο οικισμός Λάλας ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ολυμπίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιών

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δούκα

Ο οικισμός Δάρδιζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάρδιζας

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάλα

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεμούτας

Ο οικισμός Μπρούμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρούμας

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουρναρίου

Ο οικισμός Σμύλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμύλας

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεκουκίου

Ο οικισμός Στραβοκέφαλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στραβοκεφάλου

Ο οικισμός Βέλιζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελίζης

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρεφίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσκινά

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκουρεσίου

Ο οικισμός Φλώκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλώκα

Ο οικισμός Μοιράκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοιράκας

Ο οικισμός Λούβρο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούβρου

Ο οικισμός Καυκανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καυκανιάς

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροκάμπου

Ο οικισμός Μουργιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουργιάς

Ο οικισμός Αρχαία Ολυμπία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άσπρων Σπιτιών

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δούκα

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στραβοκεφάλου

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσκινά

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράκας

Ο οικισμός Γκορτζιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράκας

Ο οικισμός Λαγάτουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούβρου

Ο οικισμός Κάμενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουργιάς

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παγκρατίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παγκράτι από το δήμο Λευκασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παγκρατίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Παΐων (Πάου) (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στρέζοβα

Ο οικισμός Νάσια προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

Ο οικισμός Βεσίνη προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

Ο οικισμός Σκούπι προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

01-07-1841

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Παΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στρέζοβα από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαρούχλι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Παΐων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Παΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρέζοβας

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νασίων

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούπι

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μαμαλούκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσαρούχλι του δήμου καταργείται.


Κ. Παλαιοβαρβασαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοβαρβάσαινα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Παλαιοβαρβασαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Παλαιοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοχώριον από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Παλαιοχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Παναχαιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γουρζούμισα

Ο οικισμός Επάνω Μοίρα προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Κάτω Μοίρα προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Τοπόλοβα προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Βαλατούνα προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Κασνέσι προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Ζουμπάτα προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Μαζαράκι προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Λαλικώστα προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

Ο οικισμός Σούλιον προσαρτάται στο δήμο Παναχαιών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Επάνω Μοίρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κάτω Μοίρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βαλατούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Λαλικώστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Γουρζούμισα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Ζουμπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παραλίας Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Ακράτας από την κοινότητα Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παραλίας Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Παραλίας Πλατάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 152Α - 25/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Πλατάνου από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παραλίας Πλατάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Παρασκευής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παρασκευή από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ντούσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρασκευής

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παρασκευής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Δ. Πατρέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πάτραι

Ο οικισμός Κυνηγού προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ρωμανός προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Επάνω Συχενά προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Εγκλυκάς προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μποζαΐτικα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονή Γηροκομείου προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κάτω Συχενά προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 35Α - 17/07/1836

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίζι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαράδες αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουντούσα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόλα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάστοβα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούντενη αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελβίτσι αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Μοίρα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μοίρα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλατούνα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάτω Συχενά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Μοίρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μοίρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυνηγού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οβριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαράδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βόλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Συχενά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουντούσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόπυργος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συχενά προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μοίρα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μπιγουλάκι προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλυσσός προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (Γουναριάνικα) προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ψαθόπυργος προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καμίνια προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μοιρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καστελόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ρίου προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καστελόκαμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραχωβίτικα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βερναρδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονοδένδρι προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ζάστοβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μοιρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαρουχλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Πατρέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Πατρέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (Γουναριάνικα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Πατρών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ρίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Ρίου

Ο οικισμός Αλυσσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλυσσού

Ο οικισμός Βραχνέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραχνεΐκων

Ο οικισμός Δράπανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραπάνου

Ο οικισμός Τσαπλανέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσαπλανέϊκων

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαϊδουριάρη

Ο οικισμός Βελίζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιζίου

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μιντιλογλίου

Ο οικισμός Μοίρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοίρας

Ο οικισμός Ψαθόπυργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαθοπύργου

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαραβαλίου

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλίου

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουκαλέϊκων

Ο οικισμός Εγκλυκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εγλυκάδος

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριτσίου

Ο οικισμός Ζαρουχλέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρουχλέικων

Ο οικισμός Μποζαΐτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποζαϊτίκων

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Πατρών

Ο οικισμός Βερναρδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ρίου

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυσσού

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυσσού

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχνεΐκων

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχνεΐκων

Ο οικισμός Αραχωβίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραπάνου

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαπλανέϊκων

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαπλανέϊκων

Ο οικισμός Ροΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μιντιλογλίου

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοίρας

Ο οικισμός Βαλατούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαραβαλίου

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουκαλέϊκων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εγλυκάδος

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εγλυκάδος

Ο οικισμός Βελβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μποζαϊτίκων

Το όνομα του οικισμού Δρέπανον του δήμου διορθώνεται σε Δράπανος

ΦΕΚ 130Α - 25/05/1925

Ο οικισμός Χαράδριον αποσπάται από την κοινότητα Μποζαϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζαΐτικα αποσπάται από την κοινότητα Μποζαϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 306Α - 15/10/1925

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από την κοινότητα Καστριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Πατρών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Γηροκομείου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μποζαΐτικα του δήμου μετονομάζεται σε Προάστειον

Ο οικισμός Βελβίτσι του δήμου μετονομάζεται σε Χαράδριον

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Πατρέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Πέρα Μαχαλά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέρα Μαχαλάς από το δήμο Βουρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πέρα Μαχαλά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Περιθωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιθώρι από το δήμο Φελλόης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Περιθωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος


Κ. Περιστέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιστέρα από το δήμο Νωνάκριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Αγρίδιον απ