ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβύθου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 224Α - 01/12/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άβυθος από την κοινότητα Ροδοδάφνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

31/12/1967

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Άβυθος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδοδάφνη της κοινότητας Ροδοδάφνης


Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 245Α - 08/10/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κάτω Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιοβλασίτικων

Αναγνώριση του οικισμού Σπαρτούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιοβλασίτικων

ΦΕΚ 186Α - 15/07/1981

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάπελη

Ο οικισμός Σπαρτούλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιοβλασίτικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Λεύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Κάπελη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίου Βασιλείου Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άγιος Βασίλειος (Γουναριάνικα) της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Βασίλειος Πατρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πατρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Ρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίου Γεωργίου Ρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Ο οικισμός Ρίον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Γεώργιος Ρίου της κοινότητας

ΦΕΚ 12Α - 02/02/1982

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ρίου της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ρίου

Κ. Ρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 12Α - 02/02/1982

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Ρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίου Νικολάου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτων (Ηλείας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Αγίου Νικολάου Σπάτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Σπάτων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Παύλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγίου Παύλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Άγιος Παύλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αροανεία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αροανείας

Κ. Αροανείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Παύλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αροανεία της κοινότητας διορθώνεται σε Αροανία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αροανίας

Κ. Αροανίας (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αροανείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αροανία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγραμπέλων (Ηλείας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

Κ. Αγραμπέλων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας

ΦΕΚ 33Α - 14/02/1995

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγράμπελα στον οικισμό Πλατανίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγριδεϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγριδεϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Αγριδέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Ελένη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Κ. Αγίου Κωνσταντίνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγριδεϊκων

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Ελένη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγριδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αγριδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 94Α - 02/07/1960

Ο οικισμός Οικονομαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Οικονομαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Μάρμαρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αιγείρα από την κοινότητα Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Βελάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα Οάσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα Περιθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από την κοινότητα Σελιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από την κοινότητα Σινεβρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αλμυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών

Ο νέος οικισμός Λαμπινός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών

Ο νέος οικισμός Παλιοκάτωνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων

Ο νέος οικισμός Πιμπαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λαμπινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πιμπαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παλιοκάτωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αιγείρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Δ. Αιγιαλείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αίγιον από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωνησκαριά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρ αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουφούσκια αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελινούς αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτέρη αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκραίκας αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόνι αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κερύνεια αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερύνεια αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολαίικα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών Αιγιαλείας αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινός αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιμπαίικα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοκάτωνα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Βεργοβίτσι προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Σέλιτσα Πτέρη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Δ. Αιγιέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγιέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Αιγίου

Δ. Αιγίου (Αχαΐας)

16/10/1940

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Αιγιέων

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αίγιον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Ρούβαλη και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Ρούβαλη του δήμου μετονομάζεται σε Σωτήρ

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φωνησκαριά και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από την κοινότητα Βαλιμιτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από την κοινότητα Δαφνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Δαφνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Διγελιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα Κουλούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από την κοινότητα Κούμαρη Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μαυρίκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαυρίκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Μαυρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουφούσκια αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελινούς αποσπάται από την κοινότητα Σελινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από την κοινότητα Χατζή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από την κοινότητα Τεμένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αίγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Φωνησκαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σωτήρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μπουφούσκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σελινούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αιγών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αιγών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόκαστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγών

Αναγνώριση του οικισμού Οικονομαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγών

ΦΕΚ 94Α - 02/07/1960

Ο οικισμός Οικονομαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγείρας

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγαί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Παληοσταφίδα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Φούρνος Πύργου προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Κ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συλιβαινιώτικα από την κοινότητα Συλιβαινιωτίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από την κοινότητα Βαλιμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από την κοινότητα Βουτσίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιές αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κοκκινιές του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλεσταίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αλεσταίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλέσταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλποχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αλποχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλποχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Αλεποχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλεποχωρίου

Κ. Αλεποχωρίου (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλποχωρίου

ΦΕΚ 199Α - 12/12/1986

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αλεποχώριον στον οικισμό Άγιος Δημήτριος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλυσσού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αλυσσού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλυσσός της κοινότητας διορθώνεται σε Αλισσός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλισσού

Κ. Αλισσού (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλυσσού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αλισσού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλισσού

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ελισσαίος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλισσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Αλισσού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αλισσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Προφήτης Ελισσαίος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αμπελοκήπων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσαμπέλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλέας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμυγδαλέα από την κοινότητα Δάφνης Καλαβρύτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αναστασόβης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αναστασόβης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Ο οικισμός Αναστάσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάστασις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναστάσεως

Κ. Αναστάσεως (Αχαΐας)

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αναστασόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Αχαΐας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Αχαΐας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Πλανιτερέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βλασίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Βλασίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βλασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Γουμενίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Γουμενίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Φαμελίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Γουμενίτσης

07/04/1951

Ο οικισμός Φαμελίτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Άνω Γουμενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσάτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσάτου

Κ. Δροσάτου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Γουμενίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Καστριτσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 264Α - 19/10/1954

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Καστρίτσιον από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καστρίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Κλειτορία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Λουσών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Λουσών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Λουσοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Σουδενέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άνω Σουδενέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Σουδενέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Σουδεναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Σουδεναιίκων

Κ. Άνω Σουδεναιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Σουδενέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Σουδεναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απιδεώνος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απιδεών από την κοινότητα Ριόλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απιδεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραβωνίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραβωνίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αραβωνίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Αρραβωνίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρραβωνίτσης

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αρραβωνίτσης (Αχαΐας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αραβωνίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρραβωνίτσης

14/03/1971

Ο οικισμός Λιδωρίκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαγαζιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραγοζενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραγοζενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αραγόζενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άλσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άλσους

Κ. Άλσους (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραγοζενών

19/03/1961

Ο οικισμός Κυπαρίσσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άλσος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχώβης Αιγιέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραχώβης Αιγιέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Αράχωβα Αιγιέων της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρήνης

Κ. Κρήνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχώβης Αιγιέων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρήνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Ο οικισμός Μικρόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχώβης Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραχώβης Φελλόης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξοχής

Κ. Εξοχής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχώβης Φελλόης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχωβιτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραχωβιτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αραχωβίτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Αραχοβίτικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αραχοβιτίκων

Κ. Αραχοβιτίκων (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αραχοβίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραχοβιτίκων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αραχωβιτίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αραχοβίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Ο οικισμός Κάτω Αραχοβίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργυράς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αργυράς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άρλας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Άρλας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ροβιανίτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Άρλας

19/03/1961

Ο οικισμός Ροβιανίτης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρμπούνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αρμπούνας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αρμπούνα της κοινότητας διορθώνεται σε Άρμπουνας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άρμπουνα

Κ. Άρμπουνα (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αρμπούνας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άρμπουνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρμπουνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αροανείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αροανείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αροανείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Δ. Αροανίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψωφίς από την κοινότητα Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πλατανίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αγραμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από την κοινότητα Αγραμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέσταινα αποσπάται από την κοινότητα Αλεσταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από την κοινότητα Αναστάσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από την κοινότητα Αναστάσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αροανία αποσπάται από την κοινότητα Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από την κοινότητα Δεσινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από την κοινότητα Καμενιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Καμενιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλιον αποσπάται από την κοινότητα Λεχουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Λεχουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεχούρι αποσπάται από την κοινότητα Λεχουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάρτζιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαρτζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαρτζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαρτζινόν αποσπάται από την κοινότητα Λιβαρτζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σειραί αποσπάται από την κοινότητα Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Σειρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από την κοινότητα Ψωφίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τριπόταμα αποσπάται από την κοινότητα Ψωφίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τριπόταμα αποσπάται από την κοινότητα Ψωφίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Ψωφίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ψωφίς αποσπάται από την κοινότητα Ψωφίδος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Θωμαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σειρών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Πλατανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σέλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άνω Ψωφίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άνω Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σειραί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Αροανία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Αλέσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάτω Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λιβαρτζινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Θωμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λιβάρτζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λεχούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ψωφίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ασανίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ασανίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ασάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχαϊκού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αχαϊκού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Διδαχέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιστέρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αχλαδιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 19/09/1933

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλιμής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαλιμής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

12/01/1961

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Λιθόπετρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμαρόβρυση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαλκουβίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαλκουβίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βαλκουβίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπελος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπέλου

Κ. Αμπέλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλκουβίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βάλτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βάλτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαρβάρα Πατρών της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Βαρβάρα Πατρών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πατρών

Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαρβάρας Πατρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελημιτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελημιτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βελημίτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Βαλιμίτικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαλιμιτίκων

Κ. Βαλιμιτίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βελημιτίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελιβίνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελιβίνας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βελιβίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Βιλιβίνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βιλιβίνης

Κ. Βιλιβίνης (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βελιβίνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βιλιβίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελιμαχίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελιμαχίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίων Πάντων και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελιμαχίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελιτσών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελιτσών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βελίτσαις στον οικισμό Άνω Βελιτσαί

Ο οικισμός Βελίτσαις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βελιτσαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελιτσών

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βελιτσαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελιτσών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Κάτω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελλάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελλάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βελλά της κοινότητας διορθώνεται σε Βελά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βελάς

Κ. Βελάς (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βελλάς

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βεργουβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βεργουβίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Γιωργουλιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καραμπασιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρογέικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βεργουβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστήριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοναστηρίου

Κ. Μοναστηρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βεργουβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βερίνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βερίνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βερναρδέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βερναρδέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βερναρδέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βερναρδαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βερναρδαιίκων

Κ. Βερναρδαιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βερναρδέϊκων

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Ο οικισμός Βερναρδαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακταίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακταίου

Κ. Ακταίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερναρδαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βερσοβάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βερσοβάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κασάνεβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βερσοβάς

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βερσοβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσάνθιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσανθίου

Κ. Χρυσανθίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερσοβάς

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσαμπέλων

Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσαμπέλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βεσινίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βεσινίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βεσίνη της κοινότητας διορθώνεται σε Βεσίνιον

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βεσινίου

ΦΕΚ 71Α - 27/03/1973

Ο οικισμός Βεσίνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πάου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πάου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Βουρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Βουτσίμου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βουτσίμου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βραχναίικων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βραχναίικα από την κοινότητα Βραχναιίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από την κοινότητα Θεριανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα Καμινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από την κοινότητα Μονοδενδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Τσουκαλαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Τσουκαλαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοιρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Βραχναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μοιρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δρεσθενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βραχνεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βραχνεΐκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βραχνέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βραχναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βραχναιίκων

Κ. Βραχναιίκων (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Φλάμπουρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραχναιίκων

Αναγνώριση του οικισμού Γκερμπεσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραχναιίκων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βραχνεΐκων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκερμπεσαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Στεφάνη

Ο οικισμός Δρεστενά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

19/03/1961

Ο οικισμός Φλάμπουρας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βραχναίικα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 96Α - 13/08/1982

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βραχναίικων

Ο οικισμός Μοιρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βραχναίικων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρωσθαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βρωσθαίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρωσθαίνης

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Βρώσθαινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλάστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλάστρας

Κ. Γλάστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρωσθαίνης

ΦΕΚ 50Α - 13/03/1971

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γλάστρα στον οικισμό Άγιος Βλάσιος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλάστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκρέκα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Γκρέκα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γκρέκας της κοινότητας διορθώνεται σε Γκραίκας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γκραίκα

Κ. Γκραίκα (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γκρέκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκραίκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλαύκου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Γλαύκου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Γλαύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρεβενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Γρεβενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γρεβενά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σπαρτιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σπαρτιάς

Κ. Σπαρτιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρεβενών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρηγόρη (Αχαΐας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρηγόρης από την κοινότητα Τούμπας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

31/12/1960

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμακινίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δαμακινίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λουμπίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμακινίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λουμπίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνόπυργος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δάφνης Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δάφνης Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυγδαλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμυγδαλέας

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δάφνης Καλαβρύτων

Δ. Δάφνης Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δάφνης Καλαβρύτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παϊων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δαφνών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δαφνών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ντούσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνών

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Ντούσσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ηλίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεμεστίχων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δεμεστίχων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 204Α - 30/06/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

07/04/1951

Ο οικισμός Μιχαλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μιχαλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεμεστίχων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιχαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεοντίου

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεοντίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεσινού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δεσινού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεχουνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δεχουνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δεχουναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεχουνίου

ΦΕΚ 71Α - 27/03/1973

Ο οικισμός Δεχούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πάου

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πάου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δημητροπούλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δημητροπούλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διακοπτού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Διακοπτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρώστενα ή Βρέσταινα της κοινότητας διορθώνεται σε Βρόσταινα

Το όνομα του οικισμού Καγιαννέικα της κοινότητας διορθώνεται σε Καγιανναίικα

Ο οικισμός Χαρέικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Διακοπτού

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαχλωριτίκων

07/04/1951

Ο οικισμός Νειάματα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάστρο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καγιανναίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βρόσταινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόφος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διακοπτόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Διακοπτού

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Διακοπτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διακοπτόν από την κοινότητα Διακοπτού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών Αιγιαλείας αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από την κοινότητα Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από την κοινότητα Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα Ζαχλωριτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από την κοινότητα Καθολικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κερύνεια αποσπάται από την κοινότητα Κερυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερύνεια αποσπάται από την κοινότητα Κερυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κερυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από την κοινότητα Μαμουσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από την κοινότητα Μαμουσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από την κοινότητα Μαμουσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολαίικα αποσπάται από την κοινότητα Νικολαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Ριζομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από την κοινότητα Τραπέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από την κοινότητα Τραπέζης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νέα Κερύνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κερύνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νικολαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ελαιών Αιγιαλείας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Διγελιωτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διγελιώτικα από την κοινότητα Τεμένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δοκανέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δοκανέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δοκανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Δουκαναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δουκαναιίκων

Κ. Δουκαναιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δοκανέϊκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δουκαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δουκαναιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουμενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δουμενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραγάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δραγάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπεθούλκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βυθούλκας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυά

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Δραγάνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροχωρίου

Κ. Πετροχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγάνου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ζαμπετέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βυθούλκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βισκουκέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραπάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δραπάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δράπανος της κοινότητας διορθώνεται σε Δρέπανον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δρεπάνου

Κ. Δρεπάνου (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δραπάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δύμης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Δύμης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βεσκουσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πισοσυκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φράγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαλαμαλικέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στεναΐτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερουσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γκοτζουλέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Δύμης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Δ. Δύμης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αχαΐα από το δήμο Κάτω Αχαΐας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πίσω Συκέα αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αχαΐας αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκαί αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκος αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπελη αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αλισσού αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλισσός αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ελισσαίος αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αλισσός αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Νιφορέϊκων αποσπάται από την κοινότητα Νιφοραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιφοραίικα αποσπάται από την κοινότητα Νιφοραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυθούλκας αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βισκουκέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βυθούλκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάτω Αλισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Αλισσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Νιφορέϊκων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βισκουκέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάπελη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πίσω Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αλισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αχαΐας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Προφήτης Ελισσαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αλυκαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Νιφοραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Δυτικής Αχαΐας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αχαΐα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Μαζαράκιον αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θωμαίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φώσταινα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποιμενοχώριον αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρται αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτόπολις αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουσικά αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουβαλιωτέικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχαϊκόν αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγεραίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαταίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακές αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκας αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαντομέριον αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκανέικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σουδεναίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζησιμαίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνελαίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαλιαραίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ωλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λιμνοχώριον αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαγαίικα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραίικα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Καλαμακίου αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερουσαίικα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουταίικα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Μόβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυθούλκας αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αλισσός αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αλισσού αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Νιφορέϊκων αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βισκουκέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπελη αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίσω Συκέα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλισσός αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκος αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αχαΐας αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ελισσαίος αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκαί αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιφοραίικα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμαίικα αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήριο Αράξου αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχόϊον αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμανάκι αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλαίικα αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψευτέικα αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαίικα αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδεών αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγρια αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Σπάτων αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βελιτσαί αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άραξος αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βελιτσαί αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιονική Ακτή αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από το δήμο Λαρίσου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μετοχίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Εγλυκάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Εγλυκάδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Περιβόλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 182Α - 07/07/1933

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κούτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Εγκλυκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελαιοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελαιοχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελίκης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελίκης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλαντέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελικίστρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελικίστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ζάστοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

07/04/1951

Ο οικισμός Ζάστοβα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Σούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

17/03/1991

Ο οικισμός Νέο Σούλι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρυάκι της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ρυάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ρυάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ερινεού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Ερινεού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Το όνομα του οικισμού Σαλμενίκον του δήμου διορθώνεται σε Άνω Σαλμενίκον

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Σαλμενίκου του δήμου διορθώνεται σε Σαλμενίκον

Ο οικισμός Κακόβατον προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ερινεού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Δ. Ερινεού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαμπίριον από την κοινότητα Ζήριας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαλή αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάραις αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από την κοινότητα Αρραβωνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αρραβωνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από την κοινότητα Δαμακινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Δαμακινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Φτέρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαρκαλή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ερυμάνθιας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ερυμάνθιας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ερυμάνθια της κοινότητας διορθώνεται σε Ερυμάνθεια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ερυμανθείας

Ο οικισμός Κουτροχώρι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ερυμανθείας (Αχαΐας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ερυμάνθιας

31/12/1960

Ο οικισμός Αβράμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλεντζίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μικρουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ερυμάνθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ερυμάνθου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαλανδρίτσα από το δήμο Φαρρών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάσι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δροσιά αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μασουραίικα αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμιον αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπέτα αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαράκες αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανουσέϊκα αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαστραντώνιον αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερυμάνθεια αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλφας αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρέβεδος αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κομπηγάδιον αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόσκαι αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταροχώρι αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σταροχώρι αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίχας αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλούσι αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοραίικα - Σταμαίικα αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιράλιον αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλανίστρα αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Φαρρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαντσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καλεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Καλεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβράμιον αποσπάται από την κοινότητα Καλεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα Καλεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουναβαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οβρυόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θωμέικα αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαϊτέικα αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιτέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεόντιον αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Τόσκαι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαλματούρα και προσάρτησή του στο δήμο Ερυμάνθου

Αναγνώριση του οικισμού Κανελλάκι και προσάρτησή του στο δήμο Ερυμάνθου


Κ. Ζαρούχλης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ζαρούχλης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 245Α - 08/10/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζαχλωριτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαχλωρίτικα από την κοινότητα Διακοπτού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζήριας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ζήριας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Ο οικισμός Λαμπίρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερινεός

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ζήρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Χρούτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδινή

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ροδινή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυανή Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φτέρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρκαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

ΦΕΚ 203Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαθοπύργου

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ερινεού

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Ζαρκαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θεριανού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Θεριανού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βραχναίικων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ισώματος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ισώματος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καγκαδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 12/05/1945

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Καγκαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 12/05/1945

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καθολικού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καθολικού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αυλαίς προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ραλλιά προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Κ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βραχνί της κοινότητας διορθώνεται σε Βραχνίον

Ο οικισμός Αυλαίς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καλαβρύτων

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καλαβρύτων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αυλών και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βλασία αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λουσοί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Λουσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από την κοινότητα Βάλτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλιβίνα αποσπάται από την κοινότητα Βιλιβίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από την κοινότητα Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από την κοινότητα Δουμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιφώνιον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα Κανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενυχταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βλασία αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζαχλωρού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουσικόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουσοί αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από την κοινότητα Κερπινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από την κοινότητα Κερτέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαί αποσπάται από την κοινότητα Κορφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτελη αποσπάται από την κοινότητα Κουτέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Λαγοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από την κοινότητα Λαπαναγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λομποκάς αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόσι αποσπάται από την κοινότητα Πετσάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από την κοινότητα Πετσάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτινού αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριόλιθος αποσπάται από την κοινότητα Πριολίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου Ηλιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου Ηλιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογοί αποσπάται από την κοινότητα Ρογών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Σιγουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγούνι αποσπάται από την κοινότητα Σιγουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστόν αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεχλόν αποσπάται από την κοινότητα Τρεχλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαπάθεια αποσπάται από την κοινότητα Τρεχλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρα αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθολίθιον αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούμπουκας αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτσα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλιον αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ψωφίς αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σειραί αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αροανία αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέσταινα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαρτζινόν αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θωμαίικα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάρτζιον αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεχούρι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψωφίς αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιός Πάος αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χόβολη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτάνη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χόβολη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάος αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκον αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσίνιον αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειτορία αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλανητέρον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάσιον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρμπουνας αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκουρία αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκραταίικα Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλάστρα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δρυμός αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κλειτορία αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Βαλβούσια και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Κούτελη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

Αναγνώριση του οικισμού Στάση Κερπινής και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 158Α - 06/09/2021

Ο οικισμός Ρογοί του δήμου μετονομάζεται σε Ρωγοί

Η τοπική κοινότητα Ρογών του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Ρωγών


Κ. Καλάνιστρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλάνιστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλάνιστρα της κοινότητας διορθώνεται σε Καλανίστρα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλανίστρας

Κ. Καλανίστρας (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλάνιστρας

Κ. Καλάνιστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπούγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Κ. Καλανίστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Καλανίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλεντζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλεντζίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλέντζι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλέντζιον

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεντζίου

31/12/1960

Ο οικισμός Αβράμιον αποσπάται από την κοινότητα Ερυμανθείας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπαντσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεντζίου

ΦΕΚ 303Α - 20/12/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλέντζιον στον οικισμό Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μπαντσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αβράμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιθέας Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλλιθέας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθεόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας Πατρών

ΦΕΚ 261Α - 04/10/1976

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλλιθέα Πατρών στον οικισμό Καλλιθεόκαμπος

ΦΕΚ 170Α - 02/07/1981

Ο οικισμός Καλλιθέα Πατρών της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Καλλιθέα Πατρών

Ο οικισμός Καλλιθεόκαμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Κ. Καλλιφωνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλλιφωνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιφώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλουσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλουσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλούσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάλφα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάλφα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μασουραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάλφα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μασουραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κάλφας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καμαρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Μεσονήσι της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Προβοδός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καμάραι της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μπούκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρών

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρών

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Καμάραις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμενιάνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καμενιάνων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμινίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καμινίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βραχναίικων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κανδάλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κανδάλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρεΐκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καρεΐκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καρέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Καραίικα

Το όνομα του οικισμού Απόστολος της κοινότητας διορθώνεται σε Απόστολοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καραιίκων

Ο οικισμός Βλαχέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουτέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καραιίκων (Αχαΐας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καρεΐκων

ΦΕΚ 137Α - 08/07/1959

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαγαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Καραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστελλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καστελλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστριών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καστριών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταρράκτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καταρράκτου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Αλυσσού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Αλυσσού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Αλυσσός της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Αλισσός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Αλισσού

Κ. Κάτω Αλισσού (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Αλυσσού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αλισσού

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Γιαλός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Αλισσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Αχαΐας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Αχαΐας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Πίσω Συκέα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κάτω Αχαΐας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κάτω Αχαΐας

Δ. Κάτω Αχαΐας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κάτω Αχαΐας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δύμης

Ο οικισμός Πίσω Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αχαΐας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αλυκαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κάτω Βλασίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Βλασίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Μενικέικα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μενυχταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βλασίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βλασίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μενυχταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάτω Βλασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Γουμενίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Γουμενίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κάτω Γουμενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσάριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βρυσαρίου

Κ. Βρυσαρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Γουμενίτσης

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Ο οικισμός Βρυσάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γουμένισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γουμένισσας

Κ. Γουμένισσας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρυσαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ζαχλωρούς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Ζαχλωρούς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάτω Ζαχλωρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Καστριτσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 32Α - 26/02/1954

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Καστρίτσιον από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Καστριτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καστρίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάνη της κοινότητας διορθώνεται σε Κάνιον

Το όνομα του οικισμού Μάζι της κοινότητας διορθώνεται σε Μάζιον

Αναγνώριση του οικισμού Βάλτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κλειτορίας

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Κάνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Μάζιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελατόφυτον

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Ο οικισμός Κάτω Κλειτορία της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειτορία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειτορίας

Κ. Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κλειτορίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειτορίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειτορία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λευκασίου

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Λουσών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Λουσών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουσικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάτω Λουσοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ποταμιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Ποταμιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμίτικος Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ποταμιάς

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 203Α - 17/11/1972

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλαμιά

Κ. Καλαμιά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 203Α - 17/11/1972

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Ποταμιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κερπινής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Κ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κερπινής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερτέζης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κερτέζης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερυνείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κερυνείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Βιλιβινιώτικα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κερύνεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερυνείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Κερύνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Κερύνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Κλείτορος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κλείτορος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομπηγαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κομπηγαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κομπηγάδι της κοινότητας διορθώνεται σε Κομπηγάδιον

Ο οικισμός Συκιαίς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δενδρά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μίκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπηγαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Κομπηγάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπηγαδίου

ΦΕΚ 253Α - 12/10/1949

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λακκωμάτων

07/04/1951

Ο οικισμός Μίκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μίχας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπηγαδίου

ΦΕΚ 249Α - 03/12/1971

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κομπηγάδιον στον οικισμό Νέον Κομπηγάδιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου

Κ. Νέου Κομπηγαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 249Α - 03/12/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κομπηγαδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Νέον Κομπηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Μίχας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορφών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κορφών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορφαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουλούρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κουλούρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κούμανη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κούμανη (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κούμανης της κοινότητας διορθώνεται σε Κούμαρης

Το όνομα του οικισμού Μπολιώτη της κοινότητας διορθώνεται σε Μπολιότιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κούμαρη

Κ. Κούμαρη (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κούμανη

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμαρη

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπολιότιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

Ο οικισμός Μπούμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ελεούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμαρη

ΦΕΚ 306Α - 23/12/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κούμαρης στον οικισμό Ελληνικόν

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κούμαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κούμαρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κούμαρι (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κούμαρι της κοινότητας διορθώνεται σε Κούμαρης

Αναγνώριση του οικισμού Κολοβόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμαρι

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμαρι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κούμαρη Αιγιαλείας

Κ. Κούμαρη Αιγιαλείας (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κούμαρι

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κολοβόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουνινάς ή Κοινινάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κουνινάς ή Κοινινάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουνινά ή Κοινινά της κοινότητας διορθώνεται σε Κουνινά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κουνινάς

Κ. Κουνινάς (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Άννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνινάς

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουνινάς ή Κοινινάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πετροβούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνινάς

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκίστρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουνινάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτέλης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κουτέλης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κούτελη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κραθίδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καλαμιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραμεριά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Κραλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κραλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αυγερέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Αυγεραίικα

Το όνομα του οικισμού Θωμέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Θωμαίικα

Ο οικισμός Παπανικολέικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουντζουρέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπουντουραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κραλίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κράλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Ο οικισμός Χαρμπελέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμάκιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης

Κ. Αγίου Νικολάου Κράλης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κραλίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μπουντουραίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποιμενοχώριον

ΦΕΚ 174Α - 13/11/1984

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Νικόλαος στον οικισμό Καλαμάκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυγεραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Θωμαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Ποιμενοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρήνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κρήνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Λεκάνη της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μονοδένδριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρήνης

ΦΕΚ 91Α - 16/05/1997

Ο οικισμός Μονοδένδριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κριθαρακίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριθαράκια από την κοινότητα Σταροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Τόσκεσι της κοινότητας διορθώνεται σε Τόσκαι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Τόσκαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρινοφύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κρινοφύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Χωρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρινοφύτων

07/04/1951

Ο οικισμός Πέρα Χωρίον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρόκοβας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κρόκοβας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κρόκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σελινούς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σελινούντος

Κ. Σελινούντος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρόκοβας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σελινούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγοβουνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λαγοβουνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάκκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λάκκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λακκόπετρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λακκόπετρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Γκέρμπεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Ο οικισμός Παραλίμνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίμνης

Ο οικισμός Μέσα Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλίμνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λιμανάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ιονική Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

Αναγνώριση του οικισμού Καρνάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Ιονική Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Λιμανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λακκωμάτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λακκωμάτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 253Α - 12/10/1949

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από την κοινότητα Κομπηγαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Ρίκαβα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσαπουρνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκωμάτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λαπαθών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Λαπαθών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λαπαθών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Λαπαναγών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λαπαναγών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λαρισσού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μετόχι από την κοινότητα Μετοχίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απιδεών αποσπάται από την κοινότητα Απιδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήριο Αράξου αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άραξος αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγρια αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα Βελιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα Βελιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από την κοινότητα Καγκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιονική Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμανάκι αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχόϊον αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψευτέικα αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από την κοινότητα Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από την κοινότητα Ριόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ριόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Σπάτων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα Ματαράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ματαράγκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 185Α - 05/09/2006

Ο οικισμός Παραλίμνη του δήμου μετονομάζεται σε Ακρωτήριο Αράξου

ΦΕΚ 195Α - 26/09/2008

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λαρίσου

Δ. Λαρίσου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 195Α - 26/09/2008

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λαρισσού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τσαμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ακρωτήριο Αράξου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μιχόϊον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λιμανάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κεφαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ψευτέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μαζαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Απιδεών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καλόγρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Νέον Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Σπάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άνω Βελιτσαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άραξος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάτω Βελιτσαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ιονική Ακτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λειβαρτζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λειβαρτζίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάρτζι της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάρτζιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαρτζίου

Κ. Λιβαρτζίου (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαρτζίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαρτζίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβαρτζινόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαρτζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Λιβάρτζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Λιβαρτζινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας


Κ. Λεοντίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λεοντίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Ο οικισμός Θωμέϊκα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Κατσαϊτέϊκα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γολέμι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Οβρυόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεοντίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Θωμέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαϊτέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεοντίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μιχαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δεμεστίχων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από την κοινότητα Δεμεστίχων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/03/2001

Ο οικισμός Μιχαλαίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουναβαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άνω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Οβρυόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Θωμέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κατσαϊτέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Βιτέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Λεόντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λευκασίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λευκασίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κλειτορία από την κοινότητα Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Κλειτορία αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρμπουνας αποσπάται από την κοινότητα Άρμπουνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Άρμπουνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλάστρα αποσπάται από την κοινότητα Γλάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Γλάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από την κοινότητα Καστριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από την κοινότητα Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από την κοινότητα Κρινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάσιον αποσπάται από την κοινότητα Λευκασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκουρία αποσπάται από την κοινότητα Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκραταίικα Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλανητέρον αποσπάται από την κοινότητα Πλανητέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από την κοινότητα Τουρλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατείον του δήμου διορθώνεται σε Ζευγολατιόν

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κλειτορίας

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λευκασίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κλειτορία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Πλανητέρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λευκάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άρμπουνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λυκουρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Παγκραταίικα Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Γλάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάτω Δρυμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άνω Κλειτορία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λευκασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Λεχουρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λεχουρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σέλλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεχουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Λεχούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμνοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λιμνοχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λιμνοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνοχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Καλαμακίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Παραλία Καλαμακίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Κάτω Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λόγγου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λόγγου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουσικών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λουσικών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σπολιαρέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σπαλιαραίικα

Ο οικισμός Σακαλέικα της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Γουρνοκοιμασέϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουσικών

17/03/1991

Ο οικισμός Σκάλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λουσικά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουσικά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ωλένιας

Ο οικισμός Σπαλιαραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκουρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λυκουρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυκούρι της κοινότητας διορθώνεται σε Λυκουρία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λυκουρίας

Κ. Λυκουρίας (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυκουρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερασιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκουρίας

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκουρίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυκουρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάγειρα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μάγειρα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Μπαρδουτσοσκουζέικα αποσπάται από την κοινότητα Μυρόβρυσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουτρουμποναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάγειρα

07/04/1951

Ο οικισμός Κουτρουμποναίικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπαρδουτσοσκουζέικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαζαρακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μαζαρακίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαζαράκι στον οικισμό Κάτω Μαζαράκιον

Ο οικισμός Μαζαράκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μαζαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαζαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Δημαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

07/04/1951

Ο οικισμός Δημαίικα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γαλαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γκανέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκανέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Κάτω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Άνω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεοντίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαμουσιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μαμουσιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μανεσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μπούμπουκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μανεσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γολέμη της κοινότητας διορθώνεται σε Γολέμιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπάλιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μανεσίου

ΦΕΚ 116Α - 23/04/1977

Ο οικισμός Κάτω Μαστραντώνιον προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

05/04/1981

Ο οικισμός Μπάλιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Μαστραντώνιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Γολέμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κάτω Μαστραντώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματαράγκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Ματαράγκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Κεφαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρικίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μαυρικίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαυρίκιον στον οικισμό Κάτω Μαυρίκιον

Ο οικισμός Μαυρίκιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαυρίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρικίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μαυρίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μαυρίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κάτω Μαυρίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μελισσίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Ο οικισμός Βελιβενιώτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αχούρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάκκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσορουγίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μεσορουγίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεσορούγια της κοινότητας διορθώνεται σε Μεσορρούγιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεσορρουγίου

Κ. Μεσορρουγίου (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Λυκιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσορρουγίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεσορουγίων

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 245Α - 08/10/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

07/04/1951

Ο οικισμός Λυκιάνικα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βουναριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσορρουγίου

14/03/1971

Ο οικισμός Βουναριάνικα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μεσορρούγι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσορρουγίου

ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεσσάτιδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Οβριά από την κοινότητα Οβριάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θέα αποσπάται από την κοινότητα Θέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Θέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από την κοινότητα Θέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάκαρι αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμένικα αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Θέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μπάκαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δεμένικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μετοχίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 133Α - 03/07/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας

Κ. Μετοχίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 133Α - 03/07/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Πατρών του νομού Αχαΐας από την επαρχία Ηλείας του νομού Ηλείας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Βουπράσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μετοχίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λαρισσού

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Νέον Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηραλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μηραλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μήραλι της κοινότητας διορθώνεται σε Μιράλιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μιραλίου

Κ. Μιραλίου (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηραλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιράλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Ποντιά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μικρού Ποντιά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λομποκάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Ποντιά

07/04/1951

Ο οικισμός Λομποκάς της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λομποκάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Ποντιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λομποκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιντιλογλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μιντιλογλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Νεζερίτη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χατζηλιάκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιντιλογλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραλίας

Ο οικισμός Χατζηλιάκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιτοπόλεως (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μιτοπόλεως (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 23Α - 23/01/1932

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Χιόνας και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Σουβαλιωτέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιτοπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σουβαλιωτέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Μιτόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιχόϊου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μιχόϊου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μιχόϊ της κοινότητας διορθώνεται σε Μιχόϊον

Αναγνώριση του οικισμού Κάνδαλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιχόϊου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσαμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιχόϊου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ψευτέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιχόϊου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιχόϊον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Ψευτέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Τσαμαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μόβρης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σαγαίικα από την κοινότητα Σαγαιίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από την κοινότητα Κρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Καλαμακίου αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Φράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από την κοινότητα Φράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραίικα αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερουσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουταίικα αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από την κοινότητα Φράγκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Λιμνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σαγαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Καλαμακίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γιουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γερουσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μπουταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μοίρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μοίρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιμπάτα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζουμπάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοίρας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γκοτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοίρας

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Ζουμπάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκοτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μοίρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοδενδρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μονοδενδρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βραχναίικων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοστιτσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μοστιτσίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληοκατούνα της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοκατούνα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μοστίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμού

Κ. Δρυμού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοστιτσίου

ΦΕΚ 56Α - 28/03/1985

Ο οικισμός Παλαιοκατούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Δρυμός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαρδικώστα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπαρδικώστα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπαρδικώστας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυσταλλόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης

Κ. Κρυσταλλόβρυσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαρδικώστα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπούκουρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπούκουρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Σπανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπούκουρας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρίνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρίνου

Κ. Κρίνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπούκουρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπρακουμαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπρακουμαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μπρακουμάδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλικού

Κ. Βασιλικού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρακουμαδίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πετσακίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

Αναγνώριση του οικισμού Γκερμπεσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκερμπεσαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριλιά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κυδωνίαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

14/03/1971

Ο οικισμός Πετσακίτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 96Α - 13/08/1982

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα Βραχναιίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Στέρνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυρόβρυσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μυρόβρυσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Μπαρδουτσοσκουζέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάγειρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύρτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μύρτου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Γιουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νασίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νερατζών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νερατζών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νεραντζές της κοινότητας διορθώνεται σε Νεραντζιαί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νεραντζιών

Κ. Νεραντζιών (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νερατζών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νικολέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νικολέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νικολέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Νικολαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νικολαιίκων

Κ. Νικολαιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νικολέϊκων

Ο οικισμός Χαλκιανιώτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικολαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νιφορέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νιφορέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νιφορέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Νιφοραίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νιφοραιίκων

Κ. Νιφοραιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νιφορέϊκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Νιφορέϊκων και προσάρτησή του στην κοινότητα Νιφοραιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Νιφορέϊκων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Νιφοραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 15Α - 27/01/1903

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Περιστέρα από την κοινότητα Περιστέρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από την κοινότητα Ζαρούχλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 268Α - 06/12/1996

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Χαλκιάνικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ξηροχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ξηροχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Παλαιοκωστέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ράχη

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροδρόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 216Α - 25/09/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξηροχώριον στον οικισμό Σταυροδρόμιον

ΦΕΚ 163Α - 05/08/1970

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυροδρομίου

Κ. Σταυροδρομίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 163Α - 05/08/1970

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τριταίας

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Πανουσέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οβριάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Οβριάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παγκρατίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παγκρατίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λιβέριζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγκρατίου

Αναγνώριση του οικισμού Σελλά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγκρατίου

Αναγνώριση του οικισμού Παγκραταίικα Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγκρατίου

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Λιβέριζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Παγκραταίικα Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παϊων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δάφνη από το δήμο Δάφνης Καλαβρύτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από την κοινότητα Νασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάος αποσπάται από την κοινότητα Πάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Πάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Πάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιός Πάος αποσπάται από την κοινότητα Πάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσίνιον αποσπάται από την κοινότητα Πάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκον αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Σκοτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτάνη αποσπάται από την κοινότητα Σκοτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χόβολη αποσπάται από την κοινότητα Χόβολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χόβολη αποσπάται από την κοινότητα Χόβολης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Νέος Πάος του δήμου μετονομάζεται σε Παλαιός Πάος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιός Πάος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάτω Χόβολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σκοτάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άνω Χόβολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Πάος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Πεύκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βεσίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Παΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Παΐων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Παΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Πάου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πάου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Πάος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάϊα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παϊων

Κ. Παϊων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πάου

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Πάϊα της κοινότητας διορθώνεται σε Πάος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πάου

Κ. Πάου (Αχαΐας)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παϊων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Πάος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάου

ΦΕΚ 71Α - 27/03/1973

Ο οικισμός Δεχούνι αποσπάται από την κοινότητα Δεχουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Δεχουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βεσίνιον αποσπάται από την κοινότητα Βεσινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Βεσινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Δεχούνι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δεχουναίικα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Ο οικισμός Παλαιός Πάος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Ο οικισμός Βεσίνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία από την κοινότητα Μιντιλογλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παραλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παραλίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παραλία από την κοινότητα Παραλίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από την κοινότητα Μιντιλογλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζηλιάκον αποσπάται από την κοινότητα Μιντιλογλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογίτικα αποσπάται από την κοινότητα Ρογιτίκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ρογίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Χατζηλιάκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παραλίας Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παραλίας Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Σταθμός της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Γκουμέϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γκουμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κραθιάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κραθιάδος

Κ. Κραθιάδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Ο οικισμός Κραθιάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κράθιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κραθίου

Κ. Κραθίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κραθιάδος

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλίας Πλατάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παραλίας Πλατάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 152Α - 11/05/1932

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται

31/12/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Πλατάνου από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Παραλίας Πλατάνου στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Πλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Κοκκινιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλίμνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλίμνη από την κοινότητα Λακκόπετρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μέσα Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μέσα Γκέρμπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαύρον Όρος

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Παραλίμνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άραξος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αράξου

Κ. Αράξου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παραλίμνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αράξου

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αράξου

ΦΕΚ 18Α - 28/02/1986

Ο οικισμός Μαύρον Όρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλίμνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακρωτήριο Αράξου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Άραξος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Καλόγρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρασκευής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παρασκευής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Ντούσια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πατρέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Πατρέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βραχνέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Λυγιές προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Λιμήν Πατρών προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Τσαπλανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Πατρέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Πατρέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Γλαύκος αποσπάται από την κοινότητα Γλαύκου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Περιβόλα αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 182Α - 07/07/1933

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσα αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγκλυκάς αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Κούτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μποτοβάγια και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Αγία και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Ψαροφάγιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Καστρίτσιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Γούβα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Δασύλλιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Διάκος και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Εβραιομνήματα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαβλάνης και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αρόη και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κρύα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Νεκροταφείον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Παγώνα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Προσφυγικός Συνοικισμός και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Πτωχοκομείον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Τερψιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Τριτάκης και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Φρούριον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Μάμος και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνθεια Ιτεών και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Γηροκομείον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σπυρίδων και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Αεριόφως και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αρόη και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

07/04/1951

Ο οικισμός Προσφυγικός Συνοικισμός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Πτωχοκομείον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Καστρίτσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σεχαινά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αεριόφως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνθεια Ιτεών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Αρόη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γηροκομείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γούβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δασύλλιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Διάκος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εβραιομνήματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαβλάνης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Αρόη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρύα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάμος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεκροταφείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέον Καστρίτσιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παγώνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τερψιθέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τριτάκης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φρούριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαροφάγιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κοτρώνιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Συχαινά και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καστρίτσιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Συχαινά και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καστρίτσιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Ο οικισμός Μποτοβάγια του δήμου μετονομάζεται σε Λεύκα

ΦΕΚ 32Α - 26/02/1954

Ο οικισμός Κάτω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Καστριτσίου

ΦΕΚ 264Α - 19/10/1954

Ο οικισμός Άνω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Καστριτσίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπιγουλάκι του δήμου μετονομάζεται σε Μύλοι

Ο οικισμός Βούντενη του δήμου μετονομάζεται σε Σκιόεσσα

Ο οικισμός Χαράδριον του δήμου μετονομάζεται σε Χάραδρον

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Συχαινά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Γλαύκος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Εγκλυκάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Έξω Αγία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Συχαινά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Κοτρώνιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Λεύκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Περιβόλα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκι αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκοτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοίρα αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιντζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σούλιον αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοιρέϊκα αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρεσθενά αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχοβίτικα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθόπυργος αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αραχοβίτικα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρά αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πατρών αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογίτικα αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζηλιάκον αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάκαρι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμένικα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Ανεμόμυλος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μιντιλογλίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Πέρα Μαχαλά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πέρα Μαχαλά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Πέρα Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Διακοπτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Διακοπτού

Κ. Άνω Διακοπτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέρα Μαχαλά

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Διακοπτού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιθωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Περιθωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιστέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Περιστέρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 245Α - 08/10/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νωνάκριδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιστέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Περιστέρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Διδαχέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αχαϊκού και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Διδαχέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Περιστέρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Στέφανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Στεφάνου

Κ. Αγίου Στεφάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Περιστέρας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Περιστέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φυλακές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Φυλακές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πέτα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πέτα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετρωτού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πετρωτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πετρωτόν στον οικισμό Μαυρομανδήλα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τοπόλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετσάκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πετσάκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μπόσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετσάκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπόσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιτίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πιτίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλάκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλάκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλανιτέρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλανιτέρου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πλανιτέρον της κοινότητας διορθώνεται σε Πλανητέρον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πλανητέρου

Κ. Πλανητέρου (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πλανιτέρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλανητέρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατανίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλατανίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατανιωτίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλατανιωτίσσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σπαρτινού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιωτίσσης

07/04/1951

Ο οικισμός Σπαρτινού της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σπαρτινού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιωτίσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σπαρτινού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατανόβρυσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλατανόβρυσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κυδωνίαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανόβρυσης

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Κυδωνίαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοίμησις

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πλατανόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Κάτω Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλατάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 152Α - 11/05/1932

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

31/12/1932

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Πλατάνου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Παραλίας Πλατάνου στην κοινότητα

ΦΕΚ 117Α - 27/03/1939

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 333Α - 16/11/1953

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαινιωτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

12/01/1961

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλιμής

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κορινθιακό Μπαλκόνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποροβίτσας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ποροβίτσας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ποροβίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποροβίτσας

ΦΕΚ 96Α - 13/06/1967

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ποροβίτσα στον οικισμό Παραλία Ποροβίτσης

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πορτών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πορτών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πόρταις της κοινότητας διορθώνεται σε Πόρται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πόρται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πριολίθου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πριολίθου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πριόλιθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προστοβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Προστοβίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Προστοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

Ο οικισμός Τσαπόγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσιάς

Κ. Δροσιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Προστοβίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγραπιδέαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Μαυροχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτέρη

ΦΕΚ 156Α - 18/09/1985

Ο οικισμός Αγραπιδέαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Δροσιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κάτω Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προφήτου Ηλία (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Προφήτου Ηλία (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Προφήτου Ηλιού

Κ. Προφήτου Ηλιού (Αχαΐας)

14/03/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Προφήτου Ηλία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πτέρης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πτέρης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Βάλτας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 19/09/1933

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπουφονάκια ή Μπουφούσκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπουφούσκια

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πτέρη στον οικισμό Αχλαδιά

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αχλαδιά στον οικισμό Σέλιτσα

ΦΕΚ 33Α - 22/02/1962

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σέλιτσα στον οικισμό Πτέρη

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Σέλιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Πτέρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μπουφούσκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κάτω Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πύργου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληοσταφίδα της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοσταφίδα

Το όνομα του οικισμού Φούρνος Πύργου της κοινότητας διορθώνεται σε Φούρνοι

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριζομύλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ριζομύλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ριόλου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ριόλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Ο οικισμός Απιδεών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απιδεώνος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαζαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ριόλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Μαζαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ρίον από την κοινότητα Ρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πατρών αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από την κοινότητα Ακταίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστρίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καστριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχοβίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αραχοβιτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αραχοβίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αραχοβιτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρά αποσπάται από την κοινότητα Αργυράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από την κοινότητα Δρεπάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστρίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καστριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καστριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πιτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα Ψαθοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Ψαθοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άνω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Αραχοβίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κάτω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ψαθόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κάτω Αραχοβίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Αργυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πατρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ροδιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροδιά από την κοινότητα Τρυπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδοδάφνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ροδοδάφνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδοδάφνης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άκολη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδοδάφνης

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Ο οικισμός Άκολη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άβυθος

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδοδάφνη της κοινότητας

Ο οικισμός Άβυθος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδοδάφνη της κοινότητας

ΦΕΚ 224Α - 01/12/1965

Ο οικισμός Άβυθος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβύθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροϊτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ροϊτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ροΐτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Ρογίτικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρογιτίκων

Κ. Ρογιτίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροϊτίκων

Ο οικισμός Γουμενιτσάτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρογίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρουπακιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ρουπακιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρωγών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ρωγών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρωγοί της κοινότητας διορθώνεται σε Ρογοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρογών

Κ. Ρογών (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρωγών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρογοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαγέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σαγέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαγέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σαγαίικα

Το όνομα του οικισμού Μπουτέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπουταίικα

Το όνομα του οικισμού Γερουσέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Γερουσαίικα

Το όνομα του οικισμού Βραχνέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βραχναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαγαιίκων

Κ. Σαγαιίκων (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγαιίκων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σαγέϊκων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκοτσουλέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λούρος

ΦΕΚ 137Α - 08/07/1959

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λούρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαγαίικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μόβρης

Ο οικισμός Γερουσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Μπουταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαλμενίκου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σαλμενίκου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαλμενίκον της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Σαλμενίκον

Το όνομα του οικισμού Μονή Ελεούσης της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Αγίας Ελεούσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Σαλμενίκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαλμενίκου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βοτένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαλμενίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σανταμερίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σανταμερίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σανταμέρι της κοινότητας διορθώνεται σε Σαντομέριον

Το όνομα του οικισμού Αγία Μαρίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπράτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαντομερίου

Κ. Σαντομερίου (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντομερίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σανταμερίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Μπράτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύλοφον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντομερίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντομερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Σαντομέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαραβαλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σαραβαλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Ρηγανόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δεμένικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαραβαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπάκαρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαραβαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαραβαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλόβρυσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαραβαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπάκαρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Δεμένικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σβυρούς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σβυρούς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Σβυρού της κοινότητας μετονομάζεται σε Όασις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οάσεως

Κ. Οάσεως (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σβυρούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σειρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σειρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σειρών

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Θεόδωροι

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σειρών

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Σειραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελιανιτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σελιανιτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελλιάνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σελλιάνας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σελλιάνα της κοινότητας διορθώνεται σε Σελιάνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σελιάνας

Κ. Σελιάνας (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σελλιάνας

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελλών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σελλών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιγουνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σιγουνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σιγούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σινεβρού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σινεβρού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκεπαστού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σκεπαστού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκεπαστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκιαδά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σκιαδά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Νοτενών της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρπέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

Αναγνώριση του οικισμού Πηγάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

Αναγνώριση του οικισμού Μπαράκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Καρπέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μπαράκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκοτάνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σκοτάνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοτάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Ο οικισμός Σκοτάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκούρα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σκούρα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καρδάσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Καρδάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σουδενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Σουδενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Σουδενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Σουλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σουλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χαρμανταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουλίου

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουλίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Χαρμανταίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλόβρυσον

14/03/1971

Ο οικισμός Περιβόλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Σούλιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Σούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουλίου

ΦΕΚ 201Α - 27/11/1978

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σούλιον στον οικισμό Νέον Σούλιον

05/04/1981

Ο οικισμός Σούλιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Σούλιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουλίου

Αναγνώριση του οικισμού Μιντζαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουλίου

Αναγνώριση του οικισμού Παναγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουλίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σουλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μιντζαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Νέον Σούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταροχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σταροχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γουρζουμισέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τρουσάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταροχωρίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριθαρακίων

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κριθαρακίων

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κριθαρακίων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούλα

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τρουσάκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 06/04/1984

Ο οικισμός Ζώγας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Σταροχώρι

Ο οικισμός Σταροχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Σταροχώρι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Σταροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Άνω Σταροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συλιβαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Συλιβαίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 117Α - 27/03/1939

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 333Α - 16/11/1953

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Συλίβαινα της κοινότητας καταργείται.


Κ. Συλιβαινιωτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Συλιβαινιωτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Συλιβαινιωτίκων

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 333Α - 16/11/1953

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Σιλιβαινιωτίκων και προσάρτησή του στην κοινότητα Συλιβαινιωτίκων

14/03/1971

Ο οικισμός Παραλία Σιλιβαινιωτίκων της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Συλιβαινιώτικα της κοινότητας

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Συμπολιτείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδοδάφνη από την κοινότητα Ροδοδάφνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από την κοινότητα Άλσους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα Βερίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από την κοινότητα Βερίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκραίκας αποσπάται από την κοινότητα Γκραίκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα Γρηγόρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από την κοινότητα Γρηγόρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Δημητροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Δουκαναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Δουκαναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από την κοινότητα Λόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα Μάγειρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μυρόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από την κοινότητα Νεραντζιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από την κοινότητα Σελιανιτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόνι αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Γκραίκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μικρόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τεμένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τεμένης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διγελιωτίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τούμπας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τούμπας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γληγούρι ή Γρηγόρι της κοινότητας διορθώνεται σε Γρηγόρης

Ο οικισμός Επτάσπιτα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Επταπίττα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τούμπας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Επταπίττα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρηγόρη

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Επταπίττα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Επταπίττα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Επταπίττα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Τούμπα στον οικισμό Μερτίδι

31/12/1960

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γρηγόρη

ΦΕΚ 205Α - 25/09/1989

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μερτίδι στον οικισμό Τούμπα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τουρλάδας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τουρλάδας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τραγανού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τραγανού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1932

Ο οικισμός Τραγανόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέος Ερινεός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Ερινεού

Κ. Νέου Ερινεού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τραγανού

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τραπέζης ή Νέων Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τραπέζης ή Νέων Βουρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τράπεζα ή Νέα Βούρα της κοινότητας διορθώνεται σε Τράπεζα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τραπέζης

Κ. Τραπέζης (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τραπέζης ή Νέων Βουρών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Τραπέζης και προσάρτησή του στην κοινότητα Τραπέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρεκλίστρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τρεκλίστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τρεκλίστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρεχλόν

Ο οικισμός Λάπατα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαπάθεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τρεχλού

Κ. Τρεχλού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τρεκλίστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρεχλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λαπάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τριταίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Τριταίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουτροχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Τριταίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Δ. Τριταίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σταυροδρόμιον από την κοινότητα Σταυροδρομίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από την κοινότητα Βελιμαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από την κοινότητα Βελιμαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερυμάνθεια αποσπάται από την κοινότητα Ερυμανθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μασουραίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάλφα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλφας αποσπάται από την κοινότητα Κάλφα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα Ρουπακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπέτα αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαράκες αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από την κοινότητα Σκούρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάσι αποσπάται από την κοινότητα Σκούρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανουσέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από την κοινότητα Χιόνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμιον αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαστραντώνιον αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καρδάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μασουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Γολέμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καρπέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μπαράκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πανουσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Μαστραντώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ερυμάνθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάλφας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τρυπιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τρυπιών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδιάς

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Τρυπιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιών Αιγιαλείας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας

Κ. Ελαιώνος Αιγιαλείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τρυπιών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τερψιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Ελαιών Αιγιαλείας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσαπλανέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τσαπλανέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσαπλανέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θέας

Κ. Θέας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσαπλανέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσαρουχλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τσαρουχλίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσαρούχλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεύκου

Κ. Πεύκου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσαρουχλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεύκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσουκαλέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τσουκαλέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσουκαλέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Τσουκαλαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τσουκαλαιίκων

Κ. Τσουκαλαιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τσουκαλέϊκων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ανεμόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσουκαλαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βραχναίικων

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βραχναίικων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φαρρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαλανδρίτσα από την κοινότητα Χαλανδρίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από την κοινότητα Ισώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Καλανίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλανίστρα αποσπάται από την κοινότητα Καλανίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από την κοινότητα Καλάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλούσι αποσπάται από την κοινότητα Καλουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα Κριθαρακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Κριθαρακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόσκαι αποσπάται από την κοινότητα Κριθαρακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιράλιον αποσπάται από την κοινότητα Μιραλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κομπηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίχας αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σταροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα Φαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρέβεδος αποσπάται από την κοινότητα Φαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα Χαλανδρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοραίικα - Σταμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Χαλανδρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χαλανδρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πρέβεδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Νέον Κομπηγάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Τόσκαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Σταροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άνω Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άνω Σταροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μίχας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καλούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μαστοραίικα - Σταμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μιράλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καλανίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Φαρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πρέβεδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Πρέβεδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Φαρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ζουμπάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Τσιμπάτα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Φαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Φελλόης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας


Κ. Φιλίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Φιλίων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζευγολατείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου