ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβδού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αβδού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβδού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Βαρβάρα

Ο οικισμός Τζαγκαροπουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κερατοκεφάλι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

16/05/1928

Ο οικισμός Τζαγκαροπουλιανά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πειρουνιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Πειρουνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Κερατοκεφάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίας Βαρβάρας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Βαρβάρα από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πειρουνιανά αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερατοκεφάλιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μουλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα Δουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόλενα αποσπάται από την κοινότητα Δουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούλι αποσπάται από την κοινότητα Δουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαράνι αποσπάται από την κοινότητα Λαρανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεβελιανά αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Πρινιά και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βορρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεγάλης Βρύσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κερατοκεφάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Λαράνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Βορρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Πειρουνιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Δούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άνω Μούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Κόλενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Πρεβελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Αγίου Βασιλείου Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Άρβη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 202Α - 04/08/1953

Ο οικισμός Κρεββατάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλοβρυσίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Άρβη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λατόμια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου

Αναγνώριση του οικισμού Ξερόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λατόμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Βιάννου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Νέα Άρβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου Πεδιάδος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Βασίλειος Πεδιάδος

Ο οικισμός Μελέσσαις προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Πεδιάδος

ΦΕΚ 150Α - 10/05/1930

Ο οικισμός Μελέσσαις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελεσσών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πεδιάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Θωμά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Θωμάς

Ο οικισμός Γέννα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Κόλαινα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Κεφάλα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Αδράκτια προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Αξέντι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Δαμάνια προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Αρκάδιον προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Δούλι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Λαράνι προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Καβάλον προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

16/05/1928

Ο οικισμός Καβάλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αξέντι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεφάλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Ο οικισμός Λαράνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαρανίου

Ο οικισμός Δαμάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαρανίου

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαρανίου

Ο οικισμός Κόλαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαρανίου

ΦΕΚ 17Α - 14/01/1936

Ο οικισμός Δούλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουλίου

ΦΕΚ 26Α - 19/02/1947

Ο οικισμός Αρκάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμανίων

14/03/1971

Ο οικισμός Αδράκτια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Θωμάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κυρίλλου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 153Α - 11/07/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κύριλλος από την κοινότητα Πλώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γερόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κυρίλλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άγιος Κύριλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Μύρωνος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Μύρων

Ο οικισμός Πυργού προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μύρωνος

Ο οικισμός Ξηροληά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Μύρωνος

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Πυργού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μύρων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γοργολαΐνη

Ο οικισμός Ξηροληά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Σύλλα (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Σύλλας από το δήμο Ηρακλείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλειών

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη αποσπάται από την κοινότητα Κανλί Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 308Α - 07/09/1932

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειών και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζερβού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Σύλλα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Σύλλα

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Άγιος Σύλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Ζερβού Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Δέκα (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιοι Δέκα

Ο οικισμός Μητρόπολις προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Δέκα

Ο οικισμός Γκαγκάλες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Δέκα

Ο οικισμός Βουρβουλίτης προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Δέκα

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Ο οικισμός Γκαγκάλες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκαγκαλών

ΦΕΚ 150Α - 10/05/1930

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μητροπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γόρτυνας

Ο οικισμός Βουρβουλίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Παρασκιών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιες Παρασκιές

Ο οικισμός Κελιά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Παρασκιών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Άγιες Παρασκιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Ο οικισμός Κελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αϊτανίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 197Α - 17/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αϊτάνια από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αϊτάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλαγνίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αλάγνι

Ο οικισμός Αμουργιέλες προσαρτάται στην κοινότητα Αλαγνίου

Ο οικισμός Πατσίδερος προσαρτάται στην κοινότητα Αλαγνίου

Ο οικισμός Στείρωνας προσαρτάται στην κοινότητα Αλαγνίου

Ο οικισμός Γουρνιά προσαρτάται στην κοινότητα Αλαγνίου

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατσιδέρου

Ο οικισμός Στείρωνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιδέρου

Ο οικισμός Γουρνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιδέρου

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατσιδέρου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αλάγνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αληθινής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 8Α - 13/01/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αληθινή από την κοινότητα Πόμπιας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμαριανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμαριανά από την κοινότητα Κασταμονίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμαριανά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμαριανόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμαριανού

Κ. Αμαριανού (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμαριανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμαριανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελούζου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμπελούζος

Ο οικισμός Χουστουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Πλουτή προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Ρουφάς προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Καστέλλιον προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Μορώνι προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Κυρμουσή προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Σαφεριανά προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Χουστουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χουστουλιανών

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλίου Καινουργίου

16/05/1928

Ο οικισμός Σαφεριανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Ο οικισμός Ρουφάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρουφά

Ο οικισμός Πλουτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρουφά

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Μορώνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μορωνίου

Ο οικισμός Κυρμουσή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μορωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελούζος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυρών (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Αμυρών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυρά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμιράς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμιρά

Κ. Αμιρά (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμυρών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άρβη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμιρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Αμιράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντισκαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 59Α - 16/02/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντισκάρι από την κοινότητα Μιαμούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Απεζανών αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλατιά Περάματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντισκαρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τζίγκουνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντισκαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αντισκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Μονή Απεζανών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Πλατιά Περάματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Ακρίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 205Α - 27/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Άκρια από την κοινότητα Στόλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μωριά αποσπάται από την κοινότητα Στόλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιφούτ Καστέλλι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτού αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Ο οικισμός Κουτού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαρανίου

ΦΕΚ 214Α - 05/07/1932

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από την κοινότητα Στόλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα Στόλων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσιφούτ Καστέλλι της κοινότητας διορθώνεται σε Καστέλλιον

Το όνομα του οικισμού Μωριά της κοινότητας διορθώνεται σε Μοριά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Ασιτών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Ασίτες από την κοινότητα Κάτω Ασιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Ασίτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Άνω Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Ο οικισμός Πλάκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερατόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βιάννου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καψάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βιάννου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βιάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βιάννος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βιάννου

Ο οικισμός Αγία Μονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Καψάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κερατόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανωπόλεως (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανώπολις

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Ανωπόλεως

Ο οικισμός Γούρνες προσαρτάται στην κοινότητα Ανωπόλεως

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου προσαρτάται στην κοινότητα Ανωπόλεως

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινούργιου Χωριού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χάνιον του Κοκκίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανωπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανώπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Χάνιον του Κοκκίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Απεσοκαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απεσοκάρι από την κοινότητα Πλώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Απεσοκάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Απεσωκάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Απεσωκαρίου

Κ. Απεσωκαρίου (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Απεσοκαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απεσωκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αποστόλων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Απόστολοι

Ο οικισμός Τσουρλί προσαρτάται στην κοινότητα Αποστόλων

16/05/1928

Ο οικισμός Τσουρλί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρκαλοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρκαλοχώρι

Ο οικισμός Χουμέρι προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Αγία Σεμνή προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Ζήντα προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Αλή Τζανή προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μουσσούτα προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Καλό Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Γάσι προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαλοχωρίου

ΦΕΚ 95Α - 25/05/1927

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτουφούς

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αλή Τζανή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχοντικόν

14/03/1971

Ο οικισμός Γάσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρκαλοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 53Α - 11/04/1994

Ο οικισμός Αρκαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μουσσούτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Αλή Τζανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Ζήντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Αγία Σεμνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρκαλοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 53Α - 11/04/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρκαλοχώριον από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσσούτα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλή Τζανή αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήντα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σεμνή αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από την κοινότητα Πατσιδέρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από την κοινότητα Γαρίπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από την κοινότητα Γαρίπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασάς αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από την κοινότητα Ινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Ινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από την κοινότητα Ινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα Καραβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από την κοινότητα Κασάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνος αποσπάται από την κοινότητα Κασάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγούτα αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακιώτες αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Νιπιδιτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιπιδιτός αποσπάται από την κοινότητα Νιπιδιτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούτσουρος αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστελλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβριανά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μουσσούτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ζήντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κρασάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Φαβριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κάτω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Βακιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κασάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τσούτσουρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Νιπιδιτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αγία Σεμνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λαγούτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αρχανών-Αστερουσίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πύργος ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επάνω Αρχάναι ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πεζά από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πατσίδες αποσπάται από το δήμο Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από το δήμο Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από το δήμο Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερά Ελαιούσα αποσπάται από το δήμο Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αρχάναι αποσπάται από το δήμο Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύπετρον αποσπάται από το δήμο Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεφέλιον αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωράκι αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνιά αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εθιά αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυράθι αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποσελέμι αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράνυμφοι αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροτάσιον αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προτόρια αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχεντριά αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από το δήμο Αστερουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκάδιον αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουδέτσιον αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρίτσι αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλάγνι αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλίσσα αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακοί αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πεδιάδος αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιες Παρασκιές αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμάνια αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμανώγεια αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνάβοι αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελέσαι αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελιά αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταλαγάρι αποσπάται από το δήμο Νίκου Καζαντζάκη και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικήτας και προσάρτησή του στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Αναγνώριση του οικισμού Κώμες και προσάρτησή του στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων


Κ. Ασημίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασήμι

Ο οικισμός Μετόχι Μαντζουνιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ασημίου

Ο οικισμός Φαραγγιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ασημίου

Ο οικισμός Αποΐνιον προσαρτάται στην κοινότητα Ασημίου

Ο οικισμός Πραιτώρια προσαρτάται στην κοινότητα Ασημίου

Ο οικισμός Βελούλι προσαρτάται στην κοινότητα Ασημίου

Ο οικισμός Σωκαράς προσαρτάται στην κοινότητα Ασημίου

Ο οικισμός Μετόχια Σωκαρά προσαρτάται στην κοινότητα Ασημίου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Σωκαράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωκαρά

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σωκαρά

Ο οικισμός Μετόχια Σωκαρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σωκαρά

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σωκαρά

Ο οικισμός Φαραγγιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σωκαρά

Ο οικισμός Μετόχι Μαντζουνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σωκαρά

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Ο οικισμός Πραιτώρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πραιτωρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασήμι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασκών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασκοί από την κοινότητα Ξυδά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αστερουσιών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πύργος από την κοινότητα Πύργου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αχεντριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αχεντριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχεντριά αποσπάται από την κοινότητα Αχεντριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εθιά αποσπάται από την κοινότητα Εθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Εθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροτάσιον αποσπάται από την κοινότητα Εθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Λιγορτύνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από την κοινότητα Λιγορτύνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Λιγορτύνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράνυμφοι αποσπάται από την κοινότητα Παρανύμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αποσπάται από την κοινότητα Παρανύμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από την κοινότητα Παρανύμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προτόρια αποσπάται από την κοινότητα Προτορίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποσελέμι αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυράθι αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεφέλιον αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από την κοινότητα Χάρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα Χάρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωράκι αποσπάται από την κοινότητα Χάρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα Χαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από την κοινότητα Χαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από την κοινότητα Χαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πλατανιάς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παρανύμφων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Τεφέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Δωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Εθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Πυράθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αποσελέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Παράνυμφοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Ροτάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Προτόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αχεντριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αστρακών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επάνω Αστρακοί από την κοινότητα Βαρβάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Αστρακοί αποσπάται από την κοινότητα Βαρβάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Κάτω Αστρακοί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αστρακοί της κοινότητας

Ο οικισμός Επάνω Αστρακοί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αστρακοί της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αστρακοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αστρακών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αστρακοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αστριτσίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αστρίτσι από την κοινότητα Βώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αστρίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αστυρακίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 111Α - 31/03/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αστυράκι από την κοινότητα Δαμάστας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμαράκι αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Ο οικισμός Αστυράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αυγενικής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αυγενική

Ο οικισμός Βλαχιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αυγενικής

07/04/1951

Ο οικισμός Βλαχιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυγενική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αφρατίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 145Α - 14/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αφράτιον από την κοινότητα Εμπάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αφράτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχεντριά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχεντριά από την κοινότητα Μεσοχωριού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παναγιά Τζουτζούρου αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωριού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωριού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χουλή Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχεντριά

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παναγιά Τζουτζούρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χουλή Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 04/10/1976

Ο οικισμός Πέρα Τσούτσουρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Ο οικισμός Μαριδάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Παντελεήμων

Αναγνώριση του οικισμού Μαριδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχεντριά

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Τσούτσουρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχεντριά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Αχεντριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλάδας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 356Α - 14/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλάδα από την κοινότητα Ρογδιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Πελαγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαγιωνιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαγιωνιά από την κοινότητα Σταβγιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λούκια αποσπάται από την κοινότητα Σταβγιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμάσα αποσπάται από την κοινότητα Σταβγιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαγιωνιά της κοινότητας διορθώνεται σε Βαγιονιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαγιονιάς

Κ. Βαγιονιάς (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαγιωνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Κουμάσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Βαγιονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρβάρων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάρβαροι

Ο οικισμός Κάτω Αστρακοί προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρων

Ο οικισμός Επάνω Αστρακοί προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρων

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Επάνω Αστρακοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αστρακών

Ο οικισμός Κάτω Αστρακοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αστρακών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βάρβαροι της κοινότητας διορθώνεται σε Βάρβαρον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαρβάρου Αγίων Παρασκιών

Κ. Βαρβάρου Αγίων Παρασκιών (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαρβάρων

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Βάρβαρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρτιάς

Κ. Μυρτιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρβάρου Αγίων Παρασκιών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρβάρως (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 414Α - 22/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρβάρω από την κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλενιανό αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Ο οικισμός Βαρβάρω της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχάγγελος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαγγέλλου

Κ. Αρχαγγέλλου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρβάρως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Γαλενιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλειών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλειές από το δήμο Ηρακλείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σύλλα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Στεργιανό αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σύλλαμος αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 308Α - 07/09/1932

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Σύλλα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βασιλειές της κοινότητας διορθώνεται σε Βασιλείαι

Ο οικισμός Στεργιανό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Βασιλείαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Σύλλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλική από την κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικών Ανωγείων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βασιλικά Ανώγεια

Ο οικισμός Φλαθιάκες προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων

Ο οικισμός Κανδήλα προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων

Ο οικισμός Βασιλική προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικής

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλαθιάκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Βασιλικά Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαχού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Βαχού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βενεράτου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βενεράτον

Ο οικισμός Συνάπι προσαρτάται στην κοινότητα Βενεράτου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Βενεράτου

Ο οικισμός Μονή Παλιανής προσαρτάται στην κοινότητα Βενεράτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βενεράτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τετραχωρίου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραχωρίου

Ο οικισμός Συνάπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραχωρίου

Ο οικισμός Μονή Παλιανής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βιάννος από την κοινότητα Άνω Βιάννου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λατόμια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Βιάννου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Άρβη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρβη αποσπάται από την κοινότητα Αμιρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμιράς αποσπάται από την κοινότητα Αμιρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μονή αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψάλη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερατόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτιον αποσπάται από την κοινότητα Αφρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από την κοινότητα Βαχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θωμαδιανό αποσπάται από την κοινότητα Εμπάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έμπαρον αποσπάται από την κοινότητα Εμπάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαρή Φοράδα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βίγλες αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαφλάγκος αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφίδια αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνδονία αποσπάται από την κοινότητα Καλαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βιάννος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Σύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Σύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοβρύσιον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεββατάς αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κόρνιας αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρθα αποσπάται από την κοινότητα Μάρθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιλλιαράδες αποσπάται από την κοινότητα Μιλλιαράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Ξενιάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενιάκος αποσπάται από την κοινότητα Ξενιάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκαλαρά αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατόμια αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Συκολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρτσα αποσπάται από την κοινότητα Συκολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκολόγος αποσπάται από την κοινότητα Συκολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόνδρος αποσπάται από την κοινότητα Χόνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέρματος αποσπάται από την κοινότητα Χόνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα Χόνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περβόλα αποσπάται από την κοινότητα Χόνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Χόνδρου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Βαχουδιανός Ξερόκαμπος και προσάρτησή του στο δήμο Βιάννου

Αναγνώριση του οικισμού Κολύμποι και προσάρτησή του στο δήμο Βιάννου

Αναγνώριση του οικισμού Μονομπούκα και προσάρτησή του στο δήμο Βιάννου

Αναγνώριση του οικισμού Πατέλες και προσάρτησή του στο δήμο Βιάννου

Αναγνώριση του οικισμού Φασκομηλιά και προσάρτησή του στο δήμο Βιάννου


Κ. Βοριζίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βορίζια

Ο οικισμός Σκούρβουλα προσαρτάται στην κοινότητα Βοριζίων

Ο οικισμός Λαλουμάς προσαρτάται στην κοινότητα Βοριζίων

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Σκούρβουλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουρβούλων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μεσήσκλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βοριζίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βορίζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Ο οικισμός Λαλουμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Ο οικισμός Μεσήσκλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βόρρων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βόρροι

Ο οικισμός Φανερωμένη προσαρτάται στην κοινότητα Βόρρων

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στην κοινότητα Βόρρων

Ο οικισμός Παναγιά Καλυβιανή προσαρτάται στην κοινότητα Βόρρων

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φανερωμένης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φανερωμένης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βόρροι της κοινότητας διορθώνεται σε Βώροι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βώρων

Κ. Βώρων (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βόρρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βώροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Παναγιά Καλυβιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουτουφούς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 95Α - 25/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουτουφού από την κοινότητα Παρτήρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Παρτήρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Παρτήρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα Παρτήρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βουτουφού της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοχωρίου

Κ. Λευκοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουτουφούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουτών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βούται

Ο οικισμός Γιοφυράκια προσαρτάται στην κοινότητα Βουτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιοφυράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Βούται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βώνης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βώνη

Ο οικισμός Φιλίσσα προσαρτάται στην κοινότητα Βώνης

Ο οικισμός Αστρίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Βώνης

Ο οικισμός Γαλατάς προσαρτάται στην κοινότητα Βώνης

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Ο οικισμός Αστρίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αστριτσίου

ΦΕΚ 308Α - 07/09/1932

Ο οικισμός Φιλίσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελεσσών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βώνη της κοινότητας διορθώνεται σε Βόνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βόνης

Κ. Βόνης (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βώνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θραψανού

Ο οικισμός Βόνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θραψανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαζίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 120Α - 19/04/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γάζιον από την κοινότητα Τυλίσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι Αμπεδίν Μπέη αποσπάται από την κοινότητα Τυλίσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καβροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Τυλίσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Τσαλικάκη αποσπάται από την κοινότητα Τυλίσσου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/07/1931

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γάζιον στον οικισμό Καβροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καβροχωρίου

Κ. Καβροχωρίου (Ηρακλείου)

16/07/1931

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαζίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μετόχι Τσαλικάκη της κοινότητας διορθώνεται σε Τσαλικάκιον

Ο οικισμός Μετόχι Αμπεδίν Μπέη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσαλικάκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλογιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβροχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κολλυβάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβροχωρίου

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Γάζιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαζίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαζίου

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαζίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γάζιον αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αμμουδάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβροχωρίου

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καβροχώριον στον οικισμό Γάζιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαζίου

Κ. Γαζίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καβροχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ξεροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαζίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαζίου

Αναγνώριση του οικισμού Μάρτυρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαζίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαζίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Εργατικές Κατοικίες και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαζίου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Γάζιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γαζίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Κεφαλογιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Ξεροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Μάρτυρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γάζιον από την κοινότητα Καβροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Καβροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από την κοινότητα Καβροχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβροχωρίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβροχωρίου

Ο οικισμός Γάζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβροχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γαζίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γάζιον από την κοινότητα Γαζίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Καλέσια αποσπάται από την κοινότητα Καλεσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλογιάννης αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξεροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρτυρες αποσπάται από την κοινότητα Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σαββαθιανών αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινοπεράματα αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπετανάκι Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα Φόδελε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Φόδελε αποσπάται από την κοινότητα Φόδελε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φόδελε αποσπάται από την κοινότητα Φόδελε και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κεφαλογιάννης του δήμου μετονομάζεται σε Άγιοι Θεόδωροι

Ο οικισμός Μάρτυρες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αμμουδάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξεροπόταμος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εργατικές Κατοικίες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαζίου

Ο νέος οικισμός Σκαφιδαράς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαζίου

Ο νέος οικισμός Τίμιος Σταυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαζίου

Ο νέος οικισμός Άνω Καλέσια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλεσίων

Ο νέος οικισμός Πλαϊτης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ροδιάς

Ο νέος οικισμός Αμμούδι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αχλάδας

Ο νέος οικισμός Λυγαριά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αχλάδας

Ο νέος οικισμός Μαδές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αχλάδας

Ο νέος οικισμός Μονοναύτης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αχλάδας

Ο νέος οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αχλάδας

Ο νέος οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ροδιάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γάζιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Καβροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Κάτω Καλέσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Τίμιος Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Καπετανάκι Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Λινοπεράματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Παραλία Φόδελε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Πλαϊτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Μονή Σαββαθιανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Μαδές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Αμμούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Φόδελε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Μονοναύτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Σκαφιδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γαλλιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαλλιά

Ο οικισμός Απόλυχνος προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιάς

Ο οικισμός Μονόχωρον προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιάς

Ο οικισμός Νταραγδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαλλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Γαλιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαλιάς

Ο οικισμός Νταραγδιανά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Γαλιάς (Ηρακλείου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαλλιάς

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Γαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Απόλυχνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Μονόχωρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλύφας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαλύφα

Ο οικισμός Γάλυπε προσαρτάται στην κοινότητα Γαλύφας

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Γάλυπε αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καινούργιου Χωριού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαλύφα της κοινότητας διορθώνεται σε Γαλίφα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαλίφας

Κ. Γαλίφας (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαλύφας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλίφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερακίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γεράκιον

Ο οικισμός Αρμάχα προσαρτάται στην κοινότητα Γερακίου

Ο οικισμός Μαθιά προσαρτάται στην κοινότητα Γερακίου

ΦΕΚ 160Α - 14/05/1930

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαθιάς

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Αρμάχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γέργερης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γέργερη

Ο οικισμός Νίβρητος προσαρτάται στην κοινότητα Γέργερης

Ο οικισμός Απομαρμά προσαρτάται στην κοινότητα Γέργερης

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Ο οικισμός Νίβρητος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιβρήτου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαστραχιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

Αναγνώριση του οικισμού Καρδαμιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

Αναγνώριση του οικισμού Τζανιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ράπτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

07/04/1951

Ο οικισμός Τζανιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Γέργερη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ρούβα

Ο οικισμός Απομαρμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Ο οικισμός Καρδαμιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Ο οικισμός Μαστραχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκαγκαλών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκαγκάλες από την κοινότητα Αγίων Δέκα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαλής αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Γκαγκάλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γοργολαΐνη (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Μύρων από την κοινότητα Αγίου Μύρωνος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ξηροληά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μύρωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ασίτες αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίση αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γοργολαΐνη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ασίτες αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταμόδι αποσπάται από την κοινότητα Πενταμοδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροκέφαλον αποσπάται από την κοινότητα Πετροκεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργού αποσπάται από την κοινότητα Πυργούς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νίση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μονή Γοργολαΐνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Άνω Ασίτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Κάτω Ασίτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Πετροκέφαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ξηροληά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Άγιος Μύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Πενταμόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Πυργού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Γόρτυνας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Δέκα από την κοινότητα Αγίων Δέκα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βουρβουλίτης αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Δέκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κυρίλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κύριλλος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κυρίλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελούζος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελούζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απεσωκάριον αποσπάται από την κοινότητα Απεσωκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούκια αποσπάται από την κοινότητα Βαγιονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάσα αποσπάται από την κοινότητα Βαγιονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγιονιά αποσπάται από την κοινότητα Βαγιονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαθιάκες αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλής αποσπάται από την κοινότητα Γκαγκαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκαγκάλες αποσπάται από την κοινότητα Γκαγκαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Μητροπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαδογιάννης αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυτικός αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέντας αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρότος αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιαμού αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλώρα αποσπάται από την κοινότητα Πλώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουστουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Χουστουλιανών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δυτικός του δήμου μετονομάζεται σε Δυσκός

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασήμι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόλοι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοριά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερατοκεφάλιον αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαράνι αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορρός αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πειρουνιανά αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούλι αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μούλια αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόλενα αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεβελιανά αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαλίδα αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απομαρμά αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανασός αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέργερη αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμιανά αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρόσοι αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύβριτος αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστραχιανά αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Γουβών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γούβες

Ο οικισμός Κάτω Κόξαρη προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

Ο οικισμός Επάνω Κόξαρη προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Σκοτεινό αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Επάνω Κόξαρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόξαρης

Ο οικισμός Κάτω Κόξαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κόξαρης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κόξαρης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φοίνιξ και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο οικισμός Φοίνιξ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Γούβαι

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γουβών

Ο οικισμός Σκοτεινό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Κάτω Γούβαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γουβών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γούβες από την κοινότητα Γουβών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκοτεινό αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γούβαι αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόξαρη αποσπάται από την κοινότητα Κόξαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρασσό αποσπάται από την κοινότητα Χαρασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορός αποσπάται από την κοινότητα Χαρασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκητά και προσάρτησή του στο δήμο Γουβών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Πελαγία και προσάρτησή του στο δήμο Γουβών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανώπολις αποσπάται από την κοινότητα Ανωπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από την κοινότητα Ανωπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνιον του Κοκκίνη αποσπάται από την κοινότητα Ανωπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα Ανωπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Επάνω Βαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα Επάνω Βαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένο αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθειανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βαθείας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βραχόκηπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Βαθείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χαρασσό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Βραχόκηπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Βαθειανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Κάτω Γούβαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Σταυρωμένο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Πελεκητά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Βορός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Κόξαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Σκοτεινό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Δία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Ανώπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Χάνιον του Κοκκίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Επάνω Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γρηγοριάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρηγοριά από την κοινότητα Μαγαρικαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γρηγοριά της κοινότητας διορθώνεται σε Γρηγορία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γρηγορίας

Κ. Γρηγορίας (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γρηγοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρηγορία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γωνιών Μαλεβυζίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γωνιές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γωνιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γωνιών Πεδιάδος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γωνιές

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γωνιές της κοινότητας διορθώνεται σε Γωνίαι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γωνίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμανίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 26Α - 19/02/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμάνια από την κοινότητα Λαρανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα Λαρανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρκάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κακού Χωριού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 147Α - 06/07/1954

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρκάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Ο οικισμός Δαμάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμάστας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δαμάστα

Ο οικισμός Καμαράκι προσαρτάται στην κοινότητα Δαμάστας

Ο οικισμός Αστυράκι προσαρτάται στην κοινότητα Δαμάστας

ΦΕΚ 111Α - 31/03/1926

Ο οικισμός Αστυράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αστυρακίου

Ο οικισμός Καμαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αστυρακίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αστρινό και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμάστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Ο οικισμός Αστρινό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δαφναίς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δαφναίς της κοινότητας διορθώνεται σε Δαφνές

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δαφνέ

Κ. Δαφνέ (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δαφνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δεματίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεμάτιον από την κοινότητα Καστελλιανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 551Β - 07/07/1997

Ο οικισμός Κρασάς προσαρτάται στην κοινότητα Δεματίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Κρασάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διονυσίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 9Α - 17/01/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διονύσιον από την κοινότητα Σταβιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουλίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 17Α - 14/01/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δούλι από την κοινότητα Αγίου Θωμά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόλαινα αποσπάται από την κοινότητα Λαρανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόλαινα της κοινότητας διορθώνεται σε Κόλενα

ΦΕΚ 147Α - 06/07/1954

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα Δαμανίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Κόλενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Δούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δουρβουτζίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουρβουτζή από την κοινότητα Κανλί Καστελλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από την κοινότητα Κανλί Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κανλί Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλένι αποσπάται από την κοινότητα Κανλί Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 53Α - 27/02/1935

Ο οικισμός Ρουκάνι αποσπάται από την κοινότητα Κανλί Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 40Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Δουρβουτζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυπάρισσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυπαρίσσου

Κ. Κυπαρίσσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 40Α - 16/02/1948

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουρβουτζίου

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Ρουκάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Ο οικισμός Γαλένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεμένους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εθιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εθιά από την κοινότητα Μεσοχωριού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωτάσι αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 71Β - 18/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Εθιά στον οικισμό Ροτάσιον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Άννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εθιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Ροτάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εληάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εληά

Ο οικισμός Βαθύ προσαρτάται στην κοινότητα Εληάς

Ο οικισμός Επάνω Βάθεια προσαρτάται στην κοινότητα Εληάς

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια προσαρτάται στην κοινότητα Εληάς

16/05/1928

Ο οικισμός Βαθύ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 162Α - 15/05/1930

Ο οικισμός Επάνω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επάνω Βαθείας

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Βαθείας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Εληά της κοινότητας διορθώνεται σε Ελαία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ελαίας

Κ. Ελαίας (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Εληάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρτερός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δία (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαίας

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρωμένο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Σταυρωμένο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εμπάρου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έμπαρον

Ο οικισμός Μάρθα προσαρτάται στην κοινότητα Εμπάρου

Ο οικισμός Θωμαδιανό προσαρτάται στην κοινότητα Εμπάρου

Ο οικισμός Πέρα Μάρθα προσαρτάται στην κοινότητα Εμπάρου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μάρθα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάρθας

Ο οικισμός Πέρα Μάρθα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάρθας

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Αφρατί αποσπάται από την κοινότητα Παναγιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αφρατί της κοινότητας διορθώνεται σε Αφράτιον

ΦΕΚ 145Α - 14/07/1947

Ο οικισμός Αφράτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αφρατίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θωμαδιανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Έμπαρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επάνω Αρχανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επάνω Αρχάναι

Ο οικισμός Κάτω Αρχάναι προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Αρχανών

Ο οικισμός Βαθύπετρον προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Αρχανών

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Κάτω Αρχάναι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αρχανών

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρχανών

Δ. Αρχανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Επάνω Αρχανών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρνάρι και προσάρτησή του στο δήμο Αρχανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερά Ελαιούσα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσίδες αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αρχάναι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αρχανών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αράπ-Αγάς του δήμου μετονομάζεται σε Κερά Ελαιούσα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πατσίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κερά Ελαιούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κάτω Αρχάναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Βαθύπετρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Επάνω Βαθείας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 162Α - 15/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επάνω Βάθεια από την κοινότητα Εληάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα Εληάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 396Α - 07/09/1935

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βαθείας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Επάνω Βαθείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Επάνω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επάνω Γαρύπας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επάνω Γαρύπα από την κοινότητα Καλυβίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Γαρύπα αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Κατσικάλι αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 308Α - 07/09/1932

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαρύπας

Κ. Γαρύπας (Ηρακλείου)

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Επάνω Γαρύπας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Επάνω Γαρύπα της κοινότητας διορθώνεται σε Επάνω Γαρίπα

Το όνομα του οικισμού Κάτω Γαρύπα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Γαρίπα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαρίπας

Κ. Γαρίπας (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαρύπας

07/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Επάνω Γαρίπα στον οικισμό Γαρίπα

Ο οικισμός Επάνω Γαρίπα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαρίπα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Γαρίπα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαρίπα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσικάλι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γαρίπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρίπας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επισκοπής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Επισκοπή

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Μετόχι Χοχλακιές προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Σκόπελα προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Ο οικισμός Μετόχι Σωμαρά προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 356Α - 14/11/1925

Ο οικισμός Σταμνοί αποσπάται από την κοινότητα Σγουροκεφαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Αϊτάνια αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 197Α - 17/09/1927

Ο οικισμός Αϊτάνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αϊτανίων

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι Σωμαρά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Επισκοπής

Ο οικισμός Σκόπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Ο οικισμός Μετόχι Χοχλακιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Ο οικισμός Σταμνοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Επισκοπής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπή από την κοινότητα Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αϊτάνια αποσπάται από την κοινότητα Αϊτανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλίφα αποσπάται από την κοινότητα Γαλίφας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκόπελα αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Χοχλακιές αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταμνοί αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλυπε αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου Χωριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου Χωριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγουροκεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Σγουροκεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γάλυπε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Σγουροκεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Γαλίφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Σταμνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Αϊτάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Σκόπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Μετόχι Χοχλακιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζαρού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαρός

Ο οικισμός Παναγία προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Δρόσοι προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Φαρίον προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Μάκραι προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Μονή Βροντησίου προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Κούρτες προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Καλαθιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Παλιάμα προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στην κοινότητα Ζαρού

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Ο οικισμός Δρόσοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιβρήτου

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Φαρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μορωνίου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μορωνίου

Ο οικισμός Μάκραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μορωνίου

Ο οικισμός Παλιάμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μορωνίου

Ο οικισμός Καλαθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μορωνίου

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαρός στον οικισμό Άνω Ζαρός

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζαρός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ζαρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαρού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ζαρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαρού

07/04/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Ζαρός στον οικισμό Ζαρός

Ο οικισμός Άνω Ζαρός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Ζαρός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζαρός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ζαρού

Ο οικισμός Μονή Βροντησίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Ο οικισμός Κούρτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ζαρού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζαρός από την κοινότητα Ζαρού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βορίζια αποσπάται από την κοινότητα Βοριζίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαλουμάς αποσπάται από την κοινότητα Βοριζίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσήσκλιον αποσπάται από την κοινότητα Βοριζίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βροντησίου αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρτες αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρίον αποσπάται από την κοινότητα Μορονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Μορονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκραι αποσπάται από την κοινότητα Μορονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μορόνιον αποσπάται από την κοινότητα Μορονίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μεσήσκλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μορόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Ζαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μονή Βροντησίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Κούρτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Βορίζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μάκραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Λαλουμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Φαρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζωφόρων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζωφόροι

Ο οικισμός Σαμπάς προσαρτάται στην κοινότητα Ζωφόρων

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Σαμπάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμπά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωφόροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θραψανού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ηρακλείου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ηράκλειον

Ο οικισμός Χρυσοπηγή προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Βραδιάρη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Καινούργια Πόρτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Στειακού προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ακ-Τάμπια προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Δρακουλιάρης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Κατσαμπάς προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μπουγάδα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μακρύς Τοίχος προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μαραθίτης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Χάνι Ασάνη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Φορτέτζα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Βασιλειές προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μαλάδες προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Άγιος Σύλλας προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Φοινικιά προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Γούρνες προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Αθάνατοι προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Πειρουνάκη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

16/05/1928

Ο οικισμός Φορτέτζα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηράκλειον του δήμου

Ο οικισμός Χάνι Ασάνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βραδιάρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καινούργια Πόρτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πειρουνάκη του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βλιχιά και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Κνωσσός και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Αλατιάτα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Χανιών Πόρτα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Φαγαρέτου Πόρτα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Προάστειον και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι Δεχήρ-Αγά και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαμπελιές και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Μασταμπάς και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Καμίνια και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Θέρισσος και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Βούλγαρη και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Ατσαλένιο Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Μετεβή Καμάρος και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Ο οικισμός Άγιος Σύλλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Σύλλα

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Σύλλα

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Βασιλειές αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλειών

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλειών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μετεβή Καμάρος του δήμου διορθώνεται σε Μπεντεβής

Ο οικισμός Ακ-Τάμπια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατσαμπάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπουγάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στειακού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρυσοπηγή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλατιάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ατσαλένιο Μετόχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βούλγαρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Θέρισσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καμίνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μασταμπάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεσαμπελιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Δεχήρ-Αγά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φαγαρέτου Πόρτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χανιών Πόρτα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βραδιάρης και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Φορτέτσα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Φορτέτσα και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηράκλειον του δήμου

Ο οικισμός Άνω Φορτέτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηράκλειον του δήμου

Ο οικισμός Μαραθίτης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηράκλειον του δήμου

Ο οικισμός Μπεντεβής του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηράκλειον του δήμου

Ο οικισμός Νέα Φορτέτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηράκλειον του δήμου

Ο οικισμός Μακρύς Τοίχος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κνωσσός του δήμου

Ο οικισμός Βραδιάρης του δήμου καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κορακοβούνι και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

Αναγνώριση του οικισμού Παπά Τίτου Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ηρακλείου

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Βασιλείαι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύλλαμος αποσπάται από την κοινότητα Βασιλειών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 153Α - 25/07/1997

Ο οικισμός Κορακοβούνι του δήμου μετονομάζεται σε Αμφιθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιοφυράκια αποσπάται από την κοινότητα Βουτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούται αποσπάται από την κοινότητα Βουτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνές αποσπάται από την κοινότητα Δαφνέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλια αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλάνιον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυράκια αποσπάται από την κοινότητα Σταυρακίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αμφιθέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παπά Τίτου Μετόχι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Λοφούπολις προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηρακλείου

Ο νέος οικισμός Σέμελη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηρακλείου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Αλικαρνασσός ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νίση αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γοργολαΐνη αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ασίτες αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ασίτες αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροκέφαλον αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροληά αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μύρων αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταμόδι αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργού αποσπάται από το δήμο Γοργολαΐνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σύλλας αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλένιον αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουκάνι αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβού Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Τεμένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνάπι αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενεράτον αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγενική αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίβα αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσια αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Βενεράτον αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παλιανής αποσπάται από το δήμο Παλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασάς αποσπάται από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Βασιλειών μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Θραψανού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θραψανός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θραψανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θραψανού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θραψανού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Θραψανός από την κοινότητα Θραψανού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα Βόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόνη αποσπάται από την κοινότητα Βόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωφόροι αποσπάται από την κοινότητα Ζωφόρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου αποσπάται από την κοινότητα Σαμπά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμπάς αποσπάται από την κοινότητα Σαμπά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θραψανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ζωφόροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Σαμπάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Βόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ινίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίνι από την κοινότητα Σχοινιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Σχοινιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από την κοινότητα Σχοινιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καινούργιου Χωριού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καινούργιο Χωριό από την κοινότητα Ανωπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γάλυπε αποσπάται από την κοινότητα Γαλύφας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γάλυπε αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακού Χωριού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακό Χωριό από την κοινότητα Τεφελίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρμανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 26Α - 19/02/1947

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμανίων

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Ο οικισμός Κακό Χωριό της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταξοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεταξοχωρίου

Κ. Μεταξοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακού Χωριού

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρακίου

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρακίου

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Ο οικισμός Αρμανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Καλαμίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκαφίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ψαρή Φοράδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Σταυριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βίγλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φαφλάγκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Συνδονία και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαρή Φοράδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κάτω Βίγλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Φαφλάγκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Σκαφίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Συνδονία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλού Χωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλό Χωριό

Ο οικισμός Βορός προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Χωρίου

Ο οικισμός Χαρασσό προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Χωρίου

Ο οικισμός Σκοτεινό προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Σκοτεινό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Χαρασσό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρασσού

Ο οικισμός Βορός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρασσού

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλύβια

Ο οικισμός Κατσικάλι προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Δραπέτι προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Κάτω Γαρύπα προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Επάνω Γαρύπα προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Επάνω Γαρύπα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επάνω Γαρύπας

Ο οικισμός Κάτω Γαρύπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Γαρύπας

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Κατσικάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Γαρύπας

ΦΕΚ 308Α - 07/09/1932

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρύπας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμάρι από την κοινότητα Κορφών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαριώτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης και υπάγεται στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου

Κ. Καμαριώτου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμαριώτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμάραι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμηλαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμηλάρι

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Καμηλαρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμηλαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμηλάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κανλί Καστελλίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλνί Καστέλλι

Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα προσαρτάται στην κοινότητα Κανλί Καστελλίου

Ο οικισμός Καλός προσαρτάται στην κοινότητα Κανλί Καστελλίου

Ο οικισμός Δουρβουτζή προσαρτάται στην κοινότητα Κανλί Καστελλίου

Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη προσαρτάται στην κοινότητα Κανλί Καστελλίου

Ο οικισμός Γαλένι προσαρτάται στην κοινότητα Κανλί Καστελλίου

Ο οικισμός Ρουκάνι προσαρτάται στην κοινότητα Κανλί Καστελλίου

Ο οικισμός Αρχιστράτηγος προσαρτάται στην κοινότητα Κανλί Καστελλίου

16/05/1928

Ο οικισμός Αρχιστράτηγος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Δουρβουτζή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουρβουτζίου

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουρβουτζίου

Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουρβουτζίου

Ο οικισμός Γαλένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουρβουτζίου

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Σύλλα

ΦΕΚ 53Α - 27/02/1935

Ο οικισμός Ρουκάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουρβουτζίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καλνί Καστέλλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Προφήτης Ηλίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προφήτου Ηλιού

Κ. Προφήτου Ηλιού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κανλί Καστελλίου

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τεμένους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καραβάδου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραβάδος από την κοινότητα Μάρθας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρουζανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 215Α - 07/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Καρουζανά από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπιτζαριανό της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουζανών

ΦΕΚ 56Α - 28/03/1985

Ο οικισμός Πηγή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μπιτζαριανό

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κασσάνων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κασσάνοι

Ο οικισμός Ρουσοχώρια προσαρτάται στην κοινότητα Κασσάνων

Ο οικισμός Νιπηδητός προσαρτάται στην κοινότητα Κασσάνων

Ο οικισμός Αυλή προσαρτάται στην κοινότητα Κασσάνων

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Νιπηδητός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παναγιάς

ΦΕΚ 125Α - 07/04/1926

Ο οικισμός Ρουσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιπηδητού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κασσάνοι της κοινότητας διορθώνεται σε Κασάνος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κασάνου

Κ. Κασάνου (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κασσάνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Κασάνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κασταμονίτσης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κασταμονίτσα

Ο οικισμός Τοίχος προσαρτάται στην κοινότητα Κασταμονίτσης

Ο οικισμός Αμαριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κασταμονίτσης

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Αμαριανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαριανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καστελλίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλιον από την κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμάχα αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα Πολυθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από την κοινότητα Πολυθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από την κοινότητα Λιλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Λιλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμαριανόν αποσπάται από την κοινότητα Αμαριανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από την κοινότητα Ασκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα Κασταμονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κασταμονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυττός αποσπάται από την κοινότητα Λυττού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από την κοινότητα Μαθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμάρι αποσπάται από την κοινότητα Σμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αρχαγγέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα Αρχαγγέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλενιανόν αποσπάται από την κοινότητα Αρχαγγέλλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Σμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λυττός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αρμάχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Γαλενιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αμαριανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καστελλίου Καινουργίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλιον από την κοινότητα Αμπελούζου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστελλίου Πεδιάδος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστέλλιον

Ο οικισμός Βαρβάρω προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Διαβαϊδέ προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Καρδουλιανό προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Γαλενιανό προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

ΦΕΚ 414Α - 22/12/1925

Ο οικισμός Βαρβάρω αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρβάρως

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρως

Ο οικισμός Γαλενιανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρως

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Διαβαϊδέ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστέλλιον της κοινότητας

Ο οικισμός Καρδουλιανό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστέλλιον της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καστελλίου

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταλαγαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καταλαγάρι από την κοινότητα Κουνάβων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Καταλαγάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Αρχανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αρχάναι από την κοινότητα Επάνω Αρχανών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Ο οικισμός Πατσίδες αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αρχανών

Αναγνώριση του οικισμού Αράπ-Αγάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αρχανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών

Ο οικισμός Κερά Ελαιούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών

Ο οικισμός Πατσίδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών

Ο οικισμός Κάτω Αρχάναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ασιτών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Ασίτες

Ο οικισμός Κάτω Νίση προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ασιτών

Ο οικισμός Άνω Νίση προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ασιτών

Ο οικισμός Μονή Γοργολαΐνη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ασιτών

Ο οικισμός Άνω Ασίτες προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ασιτών

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Άνω Ασίτες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Ασιτών

16/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Νίση της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νίση της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Νίση της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νίση της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Νίση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ασιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νίση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Ο οικισμός Μονή Γοργολαΐνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Ο οικισμός Κάτω Ασίτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βαθείας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 396Α - 07/09/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βάθεια από την κοινότητα Επάνω Βαθείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βαθειανός Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βαθείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθειανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Κάτω Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βιάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κάτω Βιάννος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Καλεσσών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Καλέσσα

Ο οικισμός Άνω Καλέσσα προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καλεσσών

Ο οικισμός Μετόχι Θειακάκενας προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καλεσσών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Καλέσσα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Καλέσια

Το όνομα του οικισμού Άνω Καλέσσα της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Καλέσια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλεσίων

Κ. Καλεσίων (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Καλεσσών

Ο οικισμός Μετόχι Θειακάκενας της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Άνω Καλέσια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Καλέσια της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Κάτω Καλέσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Καστελλιανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Καστελλιανά

Ο οικισμός Μετόχι Βαργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καστελλιανών

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καστελλιανών

Ο οικισμός Φίλιπποι προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καστελλιανών

Ο οικισμός Δεμάτιον προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καστελλιανών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καστελλιανών

Ο οικισμός Φαβριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καστελλιανών

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Βαργιανά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστελλιανών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καστελλιανών (Ηρακλείου)

Αναγνώριση του οικισμού Τσούτσουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστελλιανών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Καστελλιανών

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεματίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσούτσουρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Κάτω Καστελλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Φαβριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Σύμης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Κάτω Σύμης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κάτω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεραμουτσίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραμούτσι από την κοινότητα Τυλίσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμούτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεράς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 350Α - 14/10/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερά από την κοινότητα Κρασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηνυτής αποσπάται από την κοινότητα Κρασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Καρδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κρασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μηνυτής της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεράς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Μονή Καρδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Άνω Κερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεράσσων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεράσσα από την κοινότητα Σίββας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεράσσα της κοινότητας διορθώνεται σε Κεράσια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κερασίων

Κ. Κερασίων (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κεράσσων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Βενεράτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Βενεράτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραχωρίου

Ο οικισμός Κεράσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλοβρυσίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Κεφαλοβρυσίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κόρνιας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλοβρυσίου

ΦΕΚ 202Α - 04/08/1953

Ο οικισμός Κρεββατάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Βιάννου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Κόρνιας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλοβρυσίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κόρνιας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλοβρυσίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλοβρυσίου

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλοβρύσιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλοβρύσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κρεββατάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Άνω Κόρνιας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλήματος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλήμα

Ο οικισμός Λαγωλιό προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Λαγωλιό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγωλιού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κόξαρης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επάνω Κόξαρη από την κοινότητα Γουβών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κόξαρη αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Επάνω Κόξαρη στον οικισμό Κόξαρη

Ο οικισμός Επάνω Κόξαρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κόξαρη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κόξαρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κόξαρης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κόξαρης

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Κόξαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορφών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορφές

Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στην κοινότητα Κορφών

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Κορφών

Ο οικισμός Αδριανός προσαρτάται στην κοινότητα Κορφών

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ προσαρτάται στην κοινότητα Κορφών

Ο οικισμός Μονή Καβαλαράς προσαρτάται στην κοινότητα Κορφών

Ο οικισμός Άνω Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Κορφών

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Ο οικισμός Άνω Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρακίου

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρακίου

Ο οικισμός Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρακίου

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρακίου

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Καβαλαράς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορφές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουνάβων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουνάβοι

Ο οικισμός Ζαγοριάνοι προσαρτάται στην κοινότητα Κουνάβων

Ο οικισμός Κώμαις προσαρτάται στην κοινότητα Κουνάβων

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Καταλαγάρι αποσπάται από την κοινότητα Χουδετσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Καταλαγάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταλαγαρίου

14/03/1971

Ο οικισμός Ζαγοριάνοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κουνάβοι της κοινότητας

Ο οικισμός Κώμαις της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Κουνάβοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουσέ (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουσές από την κοινότητα Πετροκεφαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λήσταρος αποσπάται από την κοινότητα Πετροκεφαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λήσταρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Κουσές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κόφινα (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασήμι από την κοινότητα Ασημίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μοριά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Διονυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από την κοινότητα Διονυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από την κοινότητα Λουρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από την κοινότητα Στόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόλοι αποσπάται από την κοινότητα Στόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ασήμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Στόλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μοριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κρασίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κράσι

Ο οικισμός Μηνυτής προσαρτάται στην κοινότητα Κρασίου

Ο οικισμός Μονή Καρδιώτισσα προσαρτάται στην κοινότητα Κρασίου

Ο οικισμός Κερά προσαρτάται στην κοινότητα Κρασίου

ΦΕΚ 350Α - 14/10/1930

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεράς

Ο οικισμός Μηνυτής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεράς

Ο οικισμός Μονή Καρδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεράς

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Κράσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρουσσώνος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρουσσών

Ο οικισμός Σάρχος προσαρτάται στην κοινότητα Κρουσσώνος

Ο οικισμός Κιθαρίδα προσαρτάται στην κοινότητα Κρουσσώνος

ΦΕΚ 132Α - 01/07/1927

Ο οικισμός Σάρχος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάρχου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρουσσών της κοινότητας διορθώνεται σε Κρουσών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κρουσώνος

Κ. Κρουσώνος (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρουσσώνος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ειρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρουσώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρουσών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κρουσώνα

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσώνα

Ο οικισμός Κιθαρίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσώνα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κρουσώνα (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρουσών από την κοινότητα Κρουσώνος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κορφές αποσπάται από την κοινότητα Κορφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρουσώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιθαρίδα αποσπάται από την κοινότητα Κρουσώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκιον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάρχος αποσπάται από την κοινότητα Σάρχου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρουσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Σάρχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Κιθαρίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Κορφές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαγωλιού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγωλιό από την κοινότητα Κλήματος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λαγωλιό της κοινότητας διορθώνεται σε Λαγολίον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαγολίου

Κ. Λαγολίου (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαγωλιού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγολίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαρανίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαράνι από την κοινότητα Αγίου Θωμά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαμάνια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτού αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόλαινα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Α - 14/01/1936

Ο οικισμός Κόλαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουλίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κουτού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 26Α - 19/02/1947

Ο οικισμός Δαμάνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμανίων

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμανίων

ΦΕΚ 147Α - 06/07/1954

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στόλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαράνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ληλιανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 166Α - 17/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ληλιανά από την κοινότητα Μουκτάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Μουκτάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ληλιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Λιλιανόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιλιανού

Κ. Λιλιανού (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ληλιανών

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιγορτύνου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 232Α - 08/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιγόρτυνος από την κοινότητα Τεφελίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουρών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούρες από την κοινότητα Στόλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρακίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λουτράκι από την κοινότητα Κορφών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Κορφών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα Κορφών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από την κοινότητα Κορφών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λουτράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρακίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Λουτράκι στον οικισμό Λουτράκιον

Ο οικισμός Άνω Λουτράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αδριανός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λουτράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσώνα

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαγαρικαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαγαρικάριον

Ο οικισμός Τεμενέλι προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαρικαρίου

Ο οικισμός Καλοχωραφίτης προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαρικαρίου

Ο οικισμός Γρηγοριά προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαρικαρίου

Ο οικισμός Κισσοί προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαρικαρίου

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Ο οικισμός Γρηγοριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρηγοριάς

16/05/1928

Ο οικισμός Τεμενέλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κισσοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Μαγαρικάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Καλοχωραφίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαθιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 160Α - 14/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαθιά από την κοινότητα Γερακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαλεβιζίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γάζιον από το δήμο Γαζίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κολλυβάς αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβροχώριον αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλέσια αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τίμιος Σταυρός αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπετανάκι Μετόχι αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινοπεράματα αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Φόδελε αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαϊτης αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σαββαθιανών αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδές αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμούδι αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φόδελε αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοναύτης αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδαράς αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από το δήμο Γαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρουσών αποσπάται από το δήμο Κρουσώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο Κρουσώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο Κρουσώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Κρουσώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάρχος αποσπάται από το δήμο Κρουσώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιθαρίδα αποσπάται από το δήμο Κρουσώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφές αποσπάται από το δήμο Κρουσώνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιές αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρινό αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαριώτης αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμούτσι αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστυράκι αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τύλισος αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαράκι αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Τυλίσου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αχλάδας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Ροδιάς μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Δ. Μαλίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μάλια από την κοινότητα Μαλίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κράσι αποσπάται από την κοινότητα Κρασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα αποσπάται από την κοινότητα Μαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Μαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Μαλίων και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάλια του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάλια του δήμου

Ο οικισμός Αγία Πελαγία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάλια του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταλίς αποσπάται από την κοινότητα Μοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοχός αποσπάται από την κοινότητα Μοχού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μοχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Σταλίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Μάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Κράσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μαλλίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μάλλια

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μάλλια της κοινότητας διορθώνεται σε Μάλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαλίων

Κ. Μαλίων (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαλλίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μεταμόρφωσις και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιον Πνεύμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλίων

05/04/1981

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάλια της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Πελαγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλίων

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Μάλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαλίων

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλίων

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαράθου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάραθος από την κοινότητα Φόδελε και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάρθας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάρθα από την κοινότητα Εμπάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέρα Μάρθα αποσπάται από την κοινότητα Εμπάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα Μηλιαράδων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Πέρα Μάρθα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραβάδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάρθα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Βρύσεως (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεγάλη Βρύσις

Ο οικισμός Ξερόκαμπος προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Βαλής προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Πρεβελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Βορρού προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Ίνια προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Γράντο προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Τσιφούτ Καστέλλι προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Κάτω Μούλια προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Ο οικισμός Κουτού προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Ο οικισμός Βαλής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκαγκαλών

ΦΕΚ 205Α - 27/09/1927

Ο οικισμός Τσιφούτ Καστέλλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ακρίων

Ο οικισμός Κουτού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ακρίων

16/05/1928

Ο οικισμός Γράντο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαρανίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βορρού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξερόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρεβελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελεσσών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 150Α - 10/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελέσσαις από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Πεδιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 308Α - 07/09/1932

Ο οικισμός Φιλίσσα αποσπάται από την κοινότητα Βώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μελέσσαις της κοινότητας διορθώνεται σε Μελέσαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μελεσών

Κ. Μελεσών (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μελεσσών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μελέσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Ο οικισμός Φιλίσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοχωριού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσοχωριό

Ο οικισμός Εθιά προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσι προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

Ο οικισμός Αχεντριά προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

Ο οικισμός Άγιος Βλάσης προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

Ο οικισμός Γενούς Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

Ο οικισμός Πηρουνιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

Ο οικισμός Παναγιά Τζουτζούρου προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωριού

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Ο οικισμός Εθιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εθιάς

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Ο οικισμός Αχεντριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχεντριά

Ο οικισμός Παναγιά Τζουτζούρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχεντριά

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχεντριά

16/05/1928

Ο οικισμός Γενούς Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηρουνιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βλάσης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεσοχωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Μεσοχώριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεσοχωριού

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεσοχωριού

Κ. Μεσοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετοχίου Καμαριώτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης και υπάγεται στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου

Κ. Μετοχίου Καμαριώτου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Μαλεβιζίου του νομού Ηρακλείου από την επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Μετόχι Καμαριώτου της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδονοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αηδονοχωρίου

Κ. Αηδονοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μετοχίου Καμαριώτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλιαράδων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μηλιαράδες

Ο οικισμός Καραβάδος προσαρτάται στην κοινότητα Μηλιαράδων

Ο οικισμός Κατωφύγιον προσαρτάται στην κοινότητα Μηλιαράδων

Ο οικισμός Ξενιάκος προσαρτάται στην κοινότητα Μηλιαράδων

ΦΕΚ 48Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάρθας

ΦΕΚ 50Α - 29/03/1927

Ο οικισμός Ξενιάκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξενιάκου

Ο οικισμός Κατωφύγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιάκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιαράδες της κοινότητας διορθώνεται σε Μιλλιαράδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μιλλιαράδων

Κ. Μιλλιαράδων (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηλιαράδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιλλιαράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μητροπόλεως (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 150Α - 10/05/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μητρόπολις από την κοινότητα Αγίων Δέκα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιαμούς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μιαμού

Ο οικισμός Μονή Απεζανών προσαρτάται στην κοινότητα Μιαμούς

Ο οικισμός Αντισκάρι προσαρτάται στην κοινότητα Μιαμούς

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Μιαμούς

Ο οικισμός Κρότος προσαρτάται στην κοινότητα Μιαμούς

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες προσαρτάται στην κοινότητα Μιαμούς

Ο οικισμός Άγιος Κύριλλος προσαρτάται στην κοινότητα Μιαμούς

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πόμπιας

ΦΕΚ 29Α - 24/01/1926

Ο οικισμός Άγιος Κύριλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλώρας

ΦΕΚ 59Α - 16/02/1926

Ο οικισμός Αντισκάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντισκαρίου

Ο οικισμός Μονή Απεζανών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντισκαρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λέντας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιαμούς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παπαδογιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιαμούς

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιαμούς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δυτικός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιαμούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Παπαδογιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Δυτικός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Λέντας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Κρότος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μιαμού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μινώα Πεδιάδας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστέλλιον ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρκαλοχώριον ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ευαγγελισμός από το δήμο Καστελλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσσούτα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήντα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασάς αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβριανά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακιώτες αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούτσουρος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιπιδιτός αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σεμνή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγούτα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμάρι αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυττός αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμάχα αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλενιανόν αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαριανόν αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θραψανός αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωφόροι αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμπάς αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόνη αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Μοιρών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοίραι

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος προσαρτάται στην κοινότητα Μοιρών

Ο οικισμός Βρέλης προσαρτάται στην κοινότητα Μοιρών

Ο οικισμός Καππαριανά προσαρτάται στην κοινότητα Μοιρών

16/05/1928

Ο οικισμός Βρέλης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 75Α - 24/03/1949

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μοιρών

Δ. Μοιρών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 75Α - 24/03/1949

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μοιρών

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Γαλιά αποσπάται από την κοινότητα Γαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλυχνος αποσπάται από την κοινότητα Γαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόχωρον αποσπάται από την κοινότητα Γαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από την κοινότητα Αληθινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντισκάρι αποσπάται από την κοινότητα Αντισκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Απεζανών αποσπάται από την κοινότητα Αντισκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιά Περάματα αποσπάται από την κοινότητα Αντισκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από την κοινότητα Αντισκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λήσταρος αποσπάται από την κοινότητα Κουσέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσές αποσπάται από την κοινότητα Κουσέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρι αποσπάται από την κοινότητα Περίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροκεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Πετροκεφαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαϊδάκια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οδηγητρίας αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόμπια αποσπάται από την κοινότητα Πόμπιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουτή αποσπάται από την κοινότητα Ρουφά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουφάς αποσπάται από την κοινότητα Ρουφά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρβουλα αποσπάται από την κοινότητα Σκουρβούλων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Καππαριανά του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Μακρονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πηγαϊδακίων

Ο νέος οικισμός Τράφος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πηγαϊδακίων

ΦΕΚ 737Β - 20/06/2006

Ο οικισμός Πόμπια ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μοίραι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Φαιστού

Ο οικισμός Πλατιά Περάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μονόχωρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Πέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Σκούρβουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μονή Οδηγητρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Ρουφάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Λήσταρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Τράφος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Κουσές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Πόμπια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Πηγαϊδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Γαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Αντισκάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Απόλυχνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Πλουτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μακρονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μονή Απεζανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Πετροκεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μικρονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μονής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 183Β - 20/10/1943

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονή από την κοινότητα Τυλίσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μορωνίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μορώνι από την κοινότητα Αμπελούζου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φαρίον αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάκραι αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυρμουσή αποσπάται από την κοινότητα Αμπελούζου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλιάμα αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαθιανά αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μορώνι της κοινότητας διορθώνεται σε Μορόνιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μορονίου

Κ. Μορονίου (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μορωνίου

Ο οικισμός Καλαθιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλιάμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κυρμουσή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Ο οικισμός Μάκραι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Ο οικισμός Μορόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουκτάρων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουκτάροι

Ο οικισμός Ληλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μουκτάρων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Μουκτάρων

ΦΕΚ 166Α - 17/08/1928

Ο οικισμός Ληλιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ληλιανών

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ληλιανών

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Μουκτάροι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελισμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευαγγελισμού

Κ. Ευαγγελισμού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουκτάρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουλίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 127Α - 27/06/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλια από την κοινότητα Πανασσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μούλια της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Μούλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Μουλίων

Κ. Άνω Μουλίων (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μουλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοχού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοχός

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σταλίς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοχού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταλίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλίων

Ο οικισμός Μοχός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπαμπαλή Μετοχίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 56Α - 09/03/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαμπαλή Μετόχι από την κοινότητα Σκαλανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρασάς αποσπάται από την κοινότητα Σκαλανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 73Α - 24/03/1952

Ο οικισμός Μπαμπαλή Μετόχι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 73Α - 24/03/1952

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαμπαλή Μετοχίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Αλικαρνασσού

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Αλικαρνασσού

Ο οικισμός Πρασάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Αλικαρνασσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Αλικαρνασσού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέα Αλικαρνασσός

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Κατσαμπά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Μέσα Κατσαμπά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρέμα

05/04/1981

Ο οικισμός Ρέμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Αλικαρνασσός της κοινότητας

ΦΕΚ 54Α - 17/02/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Αλικαρνασσού

Δ. Νέας Αλικαρνασσού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 54Α - 17/02/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασάς αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Πρασάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νιβρήτου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νίβρητος από την κοινότητα Γέργερης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρόσοι αποσπάται από την κοινότητα Ζαρού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νίβρητος της κοινότητας διορθώνεται σε Νύβριτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νυβρίτου

Κ. Νυβρίτου (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νιβρήτου

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Νύβριτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Ο οικισμός Δρόσοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νίκου Καζαντζάκη (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πεζά από την κοινότητα Πεζών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αστρίτσι αποσπάται από την κοινότητα Αστριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακοί αποσπάται από την κοινότητα Αστρακών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελέσαι αποσπάται από την κοινότητα Μελεσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλίσσα αποσπάται από την κοινότητα Μελεσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιες Παρασκιές αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Παρασκιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Παρασκιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνάβοι αποσπάται από την κοινότητα Κουνάβων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταλαγάρι αποσπάται από την κοινότητα Καταλαγαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλάγνι αποσπάται από την κοινότητα Αλαγνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πεδιάδος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Πεδιάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρκάδιον αποσπάται από την κοινότητα Δαμανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δαμανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμάνια αποσπάται από την κοινότητα Δαμανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πεζά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αρκάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Χουδέτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αστρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αλάγνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Φιλίσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αστρακοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πεδιάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Άγιες Παρασκιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Δαμάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αρμανώγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κουνάβοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μελέσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Καταλαγάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νιπηδητού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 125Α - 07/04/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νιπηδητός από την κοινότητα Παναγιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρουσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Κασσάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νιπηδητός της κοινότητας διορθώνεται σε Νιπιδιτός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νιπιδιτού

Κ. Νιπιδιτού (Ηρακλείου)

Το όνομα του οικισμού Ρουσοχώρια της κοινότητας διορθώνεται σε Ρουσσοχώρια

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νιπηδητού

ΦΕΚ 15Α - 09/02/1967

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρουσσοχωρίων

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Ρουσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Ρουσσοχωρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Νιπιδιτός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξενιάκου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 50Α - 29/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξενιάκος από την κοινότητα Μηλιαράδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατωφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Μηλιαράδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατωφύγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Ξενιάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυδά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ξυδάς

Ο οικισμός Σπυριδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ξυδά

Ο οικισμός Ασκοί προσαρτάται στην κοινότητα Ξυδά

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασκών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξυδάς της κοινότητας διορθώνεται σε Ξιδάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ξιδά

Κ. Ξιδά (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ξυδά

Ο οικισμός Σπυριδιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 126Α - 09/07/1987

Ο οικισμός Ξιδάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυττός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυττού

Κ. Λυττού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 126Α - 09/07/1987

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξιδά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυττός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παναγιά

Ο οικισμός Αφρατί προσαρτάται στην κοινότητα Παναγιάς

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Νιπηδητός αποσπάται από την κοινότητα Κασσάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 125Α - 07/04/1926

Ο οικισμός Νιπηδητός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιπηδητού

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Αφρατί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εμπάρου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παναγιά της κοινότητας διορθώνεται σε Παναγία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παναγίας

Κ. Παναγίας (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παναγιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανασσού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πανασσός

Ο οικισμός Μούλια προσαρτάται στην κοινότητα Πανασσού

ΦΕΚ 127Α - 27/06/1927

Ο οικισμός Μούλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πανασσός της κοινότητας διορθώνεται σε Πανασσός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πανασού

Κ. Πανασού (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πανασσού

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Πανασός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανοράματος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 140Α - 14/06/1956

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πανόραμα από την κοινότητα Πατσιδέρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από την κοινότητα Πατσιδέρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από την κοινότητα Πατσιδέρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρανύμφων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 307Α - 07/09/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παράνυμφοι από την κοινότητα Πύργου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Τριών Εκκλησιών αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Τριών Εκκλησιών της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τρεις Εκκλησιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρανύμφων

05/04/1981

Ο οικισμός Πλατανιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παράνυμφοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρτήρων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάρτηρα

Ο οικισμός Χανδρού προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Νίσπιτον προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Βουτουφού προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Βιτσιλιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Μπαδιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Τουρλωτή προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Χαλασό προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

ΦΕΚ 95Α - 25/05/1927

Ο οικισμός Βουτουφού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτουφούς

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτουφούς

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτουφούς

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτουφούς

16/05/1928

Ο οικισμός Νίσπιτον της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πάρτηρα της κοινότητας διορθώνεται σε Πάρτιρα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παρτίρων

Ο οικισμός Βιτσιλιά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Παρτίρων (Ηρακλείου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παρτήρων

07/04/1951

Ο οικισμός Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βιτσιλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρτίρων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μικρά Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρτίρων

05/04/1981

Ο οικισμός Βιτσιλιά της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Χαλασό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάρτιρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατσιδέρου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πατσίδερος από την κοινότητα Αλαγνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στείρωνας αποσπάται από την κοινότητα Αλαγνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Αλαγνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από την κοινότητα Αλαγνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στείρωνας της κοινότητας διορθώνεται σε Στίρονας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Γουρνιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

ΦΕΚ 140Α - 14/06/1956

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανοράματος

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανοράματος

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανοράματος

ΦΕΚ 53Α - 11/04/1994

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεζών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεζά

Ο οικισμός Σκυλλοί προσαρτάται στην κοινότητα Πεζών

ΦΕΚ 404Α - 16/12/1925

Ο οικισμός Σκυλλοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκυλλών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Πεζά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πενταμοδίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πενταμόδι από την κοινότητα Πετροκεφάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πενταμόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέρι από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετροκεφαλίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πετροκεφάλι

Ο οικισμός Κουσές προσαρτάται στην κοινότητα Πετροκεφαλίου

Ο οικισμός Λήσταρος προσαρτάται στην κοινότητα Πετροκεφαλίου

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Κουσές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουσέ

Ο οικισμός Λήσταρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουσέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετροκεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετροκεφάλου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πετροκέφαλον

Ο οικισμός Πενταμόδι προσαρτάται στην κοινότητα Πετροκεφάλου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Πενταμόδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πενταμοδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετροκέφαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεύκου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Πεύκου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκαλαρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεύκου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λατόμια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεύκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κοκκαλαρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Λατόμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαϊδακίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 5Α - 12/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πηγαϊδάκια από την κοινότητα Πόμπιας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιαλομονόχωρο αποσπάται από την κοινότητα Πόμπιας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από την κοινότητα Πόμπιας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Οδηγητρίας αποσπάται από την κοινότητα Πόμπιας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Γιαλομονόχωρο της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μάρκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγαϊδακίων

Αναγνώριση του οικισμού Μικρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγαϊδακίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσόστομος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγαϊδακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Πηγαϊδάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Μονή Οδηγητρίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Μικρονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηγαϊδουρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πηγαϊδούρι

Ο οικισμός Μπιτζαριανό προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Λαγός προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Άγνος προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Τζίγκουνας προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

ΦΕΚ 215Α - 07/10/1927

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουζανών

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουζανών

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουζανών

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουζανών

16/05/1928

Ο οικισμός Άγνος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Πηγαϊδούρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυθέας

Κ. Πολυθέας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πηγαϊδουρίου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιτσιδίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πιτσίδια

Ο οικισμός Μάταλα προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιδίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Καλαμάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιτσιδίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιτσίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Μάταλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Νέο Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατάνου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάτανος

Ο οικισμός Τρυπητά προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Πέρι προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Πλώρα αποσπάται από την κοινότητα Πλώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Απεσοκάρι αποσπάται από την κοινότητα Πλώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29Α - 24/01/1926

Ο οικισμός Πλώρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλώρας

Ο οικισμός Απεσοκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλώρας

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Πέρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περίου

16/10/1940

Ο οικισμός Τρυπητά της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τρυπητά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρυπητά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλώρας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλώρα

Ο οικισμός Απεσοκάρι προσαρτάται στην κοινότητα Πλώρας

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Πλώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Απεσοκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 29Α - 24/01/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλώρα από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Απεσοκάρι αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Κύριλλος αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Απεσοκάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απεσοκαρίου

ΦΕΚ 153Α - 11/07/1949

Ο οικισμός Άγιος Κύριλλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κυρίλλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πόμπιας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πόμπια

Ο οικισμός Μονή Οδηγητρίας προσαρτάται στην κοινότητα Πόμπιας

Ο οικισμός Γιαλομονόχωρο προσαρτάται στην κοινότητα Πόμπιας

Ο οικισμός Αληθινή προσαρτάται στην κοινότητα Πόμπιας

Ο οικισμός Πηγαϊδάκια προσαρτάται στην κοινότητα Πόμπιας

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 5Α - 12/01/1927

Ο οικισμός Πηγαϊδάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαϊδακίων

Ο οικισμός Γιαλομονόχωρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδακίων

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδακίων

Ο οικισμός Μονή Οδηγητρίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδακίων

ΦΕΚ 8Α - 13/01/1949

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αληθινής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πόμπια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποταμιών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ποταμιές

Ο οικισμός Σφενδήλι προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμιών

Ο οικισμός Μετόχι Παναγίου Τάφου προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμιών

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Παναγίου Τάφου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σφενδήλι της κοινότητας διορθώνεται σε Σφενδύλιον

Το όνομα του οικισμού Ποταμιές της κοινότητας διορθώνεται σε Ποταμιαί

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Σφενδύλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πραιτωρίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πραιτώρια από την κοινότητα Ασημίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πραιτώρια της κοινότητας διορθώνεται σε Προτόρια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Προτορίων

Κ. Προτορίων (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πραιτωρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προτόρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πρινιά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρινιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πύργος

Ο οικισμός Πλατανιάς προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Μουρνιά προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Μονή Τριών Εκκλησιών προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Ρωτάσι προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Πρινιάς προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Κεφαλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Αμύγδαλος προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Παράνυμφοι προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Πλακιώτισσα προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Ο οικισμός Ρωτάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εθιάς

ΦΕΚ 232Α - 08/07/1930

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιγορτύνου

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιγορτύνου

ΦΕΚ 307Α - 07/09/1932

Ο οικισμός Παράνυμφοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρανύμφων

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παρανύμφων

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παρανύμφων

Ο οικισμός Μονή Τριών Εκκλησιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παρανύμφων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρωτάσι της κοινότητας διορθώνεται σε Ροτάσιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αστερουσιών

Ο οικισμός Μουρνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυργούς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυργού από την κοινότητα Αγίου Μύρωνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργολαΐνη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρογδιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρογδιά

Ο οικισμός Αχλάδα προσαρτάται στην κοινότητα Ρογδιάς

Ο οικισμός Μονή Σαββαθιανών προσαρτάται στην κοινότητα Ρογδιάς

ΦΕΚ 356Α - 14/11/1925

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλάδας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρογδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ροδιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροδιάς

Κ. Ροδιάς (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρογδιάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λινοπεράματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδιάς

Αναγνώριση του οικισμού Παντάνασσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδιάς

Αναγνώριση του οικισμού Καπετανάκι Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδιάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόκαστρο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Σαββαθιανών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Λινοπεράματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Καπετανάκι Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ρούβα (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γέργερη από την κοινότητα Γέργερης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απομαρμά αποσπάται από την κοινότητα Γέργερης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμιανά αποσπάται από την κοινότητα Γέργερης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστραχιανά αποσπάται από την κοινότητα Γέργερης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από την κοινότητα Γέργερης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύβριτος αποσπάται από την κοινότητα Νυβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρόσοι αποσπάται από την κοινότητα Νυβρίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανασός αποσπάται από την κοινότητα Πανασού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Τζανιανά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γέργερης

Ο νέος οικισμός Ψαλίδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γέργερης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ψαλίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Απομαρμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Πανασός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Γέργερη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Καρδαμιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Δρόσοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Νύβριτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μαστραχιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ρουσσοχωρίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 15Α - 09/02/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρουσσοχώρια από την κοινότητα Νιπιδιτού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Ρουσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιπιδιτού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρουφά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρουφάς από την κοινότητα Αμπελούζου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλουτή αποσπάται από την κοινότητα Αμπελούζου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλουτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Ο οικισμός Ρουφάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαμπά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαμπάς από την κοινότητα Ζωφόρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου αποσπάται από την κοινότητα Σγουροκεφαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θραψανού

Ο οικισμός Σαμπάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θραψανού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σάρχου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 132Α - 01/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σάρχος από την κοινότητα Κρουσσώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σάρχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσώνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σγουροκεφαλίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σγουροκεφάλι

Ο οικισμός Σταμνοί προσαρτάται στην κοινότητα Σγουροκεφαλίου

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου προσαρτάται στην κοινότητα Σγουροκεφαλίου

Ο οικισμός Φουρνάροι προσαρτάται στην κοινότητα Σγουροκεφαλίου

ΦΕΚ 356Α - 14/11/1925

Ο οικισμός Σταμνοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμπά

16/05/1928

Ο οικισμός Φουρνάροι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σγουροκεφάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σίββα (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σίββας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σίββας της κοινότητας διορθώνεται σε Σίβας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σίβα

Κ. Σίβα (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σίββα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σίββας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σίββα

Ο οικισμός Κεράσσα προσαρτάται στην κοινότητα Σίββας

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Κεράσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεράσσων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σίββα της κοινότητας διορθώνεται σε Σίβα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σίβας

Κ. Σίβας (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σίββας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκαλανίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκαλάνιον

Ο οικισμός Στεργιανό προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλανίου

Ο οικισμός Καρτερός προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλανίου

Ο οικισμός Πρασάς προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλανίου

Ο οικισμός Μπαμπαλή Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλανίου

Ο οικισμός Πατσίδες προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλανίου

Ο οικισμός Σύλλαμος προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλανίου

Ο οικισμός Αϊτάνια προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλανίου

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Αϊτάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Στεργιανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλειών

Ο οικισμός Σύλλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλειών

ΦΕΚ 56Α - 09/03/1931

Ο οικισμός Μπαμπαλή Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαμπαλή Μετοχίου

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαμπαλή Μετοχίου

Ο οικισμός Πρασάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαμπαλή Μετοχίου

ΦΕΚ 204Α - 14/08/1948

Ο οικισμός Πατσίδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αρχανών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σπήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαλανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Σκαλάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκουρβούλων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκούρβουλα από την κοινότητα Βοριζίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκούρβουλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μοιρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκυλλών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 404Α - 16/12/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκυλλοί από την κοινότητα Πεζών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Σκυλλοί της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλονή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλονής

Κ. Καλλονής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκυλλών

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νίκου Καζαντζάκη

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σμαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σμάρι

Ο οικισμός Μονή Καλλέργη προσαρτάται στην κοινότητα Σμαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Καλλέργη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταβγιών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στάβγιες

Ο οικισμός Βαγιωνιά προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Κουμάσα προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Κάρυα προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Διονύσιον προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Παναγία προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Λούκια προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Ακάμαστος προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Καπετανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Βαγιωνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαγιωνιάς

Ο οικισμός Λούκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαγιωνιάς

Ο οικισμός Κουμάσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαγιωνιάς

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στερνών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στάβγιες της κοινότητας διορθώνεται σε Στάβιαι

Το όνομα του οικισμού Ακάμαστος της κοινότητας διορθώνεται σε Ακάμωτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σταβιών

Κ. Σταβιών (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σταβγιών

Ο οικισμός Κάρυα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 9Α - 17/01/1958

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διονυσίου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διονυσίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταβιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρακίων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σταυράκια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στερνών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στέρνες από την κοινότητα Χάρακος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Σταβγιών και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Στερνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στόλων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στόλοι

Ο οικισμός Άνω Άκρια προσαρτάται στην κοινότητα Στόλων

Ο οικισμός Κάτω Άκρια προσαρτάται στην κοινότητα Στόλων

Ο οικισμός Λούρες προσαρτάται στην κοινότητα Στόλων

Ο οικισμός Ρίζικας προσαρτάται στην κοινότητα Στόλων

Ο οικισμός Μωριά προσαρτάται στην κοινότητα Στόλων

Ο οικισμός Ατσιπάδες προσαρτάται στην κοινότητα Στόλων

ΦΕΚ 205Α - 27/09/1927

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Ακρίων

Ο οικισμός Μωριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ακρίων

ΦΕΚ 214Α - 05/07/1932

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ακρίων

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ακρίων

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουρών

ΦΕΚ 147Α - 06/07/1954

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από την κοινότητα Λαρανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Ρίζικας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στόλοι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Στόλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκολόγου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Συκολόγου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τέρτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκολόγου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Τέρτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Συκολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχοινιάς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σχοινιά

Ο οικισμός Ίνι προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιάς

Ο οικισμός Μιτσιτσίρι προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιάς

Ο οικισμός Σωφακιανό προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιάς

Ο οικισμός Μαχαιρά προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιάς

Ο οικισμός Λαγούτα προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιάς

Ο οικισμός Βακιώτες προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιάς

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στην κοινότητα Σχοινιάς

16/05/1928

Ο οικισμός Μιτσιτσίρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σωφακιανό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ινίου

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ινίου

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ινίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σχοινιά της κοινότητας διορθώνεται σε Σκινιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκινιά

Κ. Σκινιά (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σχοινιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγούτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Βακιώτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σωκαρά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σωκαράς από την κοινότητα Ασημίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχια Σωκαρά αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φαραγγιανά αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Μαντζουνιανά αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Μαντζουνιανά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σωκαράς της κοινότητας διορθώνεται σε Σοκαράς

Το όνομα του οικισμού Μετόχια Σωκαρά της κοινότητας διορθώνεται σε Μετόχια Σοκαρά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σοκαρά

Κ. Σοκαρά (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σωκαρά

14/03/1971

Ο οικισμός Φαραγγιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σοκαράς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τεμένους (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Προφήτης Ηλίας από την κοινότητα Προφήτου Ηλιού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Σύλλας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σύλλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σύλλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σύλλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβού Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σύλλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σύλλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουκάνι αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλένιον αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μετόχι Τζαγκαράκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Άγιος Σύλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Γαλένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ρουκάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Καρκαδιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Ζερβού Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Τετραχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βενεράτον από την κοινότητα Βενεράτου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αυγενική αποσπάται από την κοινότητα Αυγενικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Βενεράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνάπι αποσπάται από την κοινότητα Βενεράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παλιανής αποσπάται από την κοινότητα Βενεράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίβα αποσπάται από την κοινότητα Σίβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Βενεράτον αποσπάται από την κοινότητα Κερασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσια αποσπάται από την κοινότητα Κερασίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βλαχιανά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αυγενικής

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Παλιανής

Δ. Παλιανής (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τετραχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συνάπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Βενεράτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Αυγενική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Σίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Κεράσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Νέον Βενεράτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο οικισμός Μονή Παλιανής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τεφελίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τεφέλιον

Ο οικισμός Χαράκι προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Πυράθι προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Βορριάς προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Μελιδοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Λιγόρτυνος προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Κακό Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Καμάρες προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Παρθένι προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Αρμανώγεια προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Μαδέ προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

Ο οικισμός Αποσελέμι προσαρτάται στην κοινότητα Τεφελίου

16/05/1928

Ο οικισμός Καμάρες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Ο οικισμός Κακό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακού Χωριού

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακού Χωριού

Ο οικισμός Μελιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακού Χωριού

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακού Χωριού

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακού Χωριού

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακού Χωριού

Ο οικισμός Αρμανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακού Χωριού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κακού Χωριού

ΦΕΚ 232Α - 08/07/1930

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιγορτύνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αποσελέμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Πυράθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Τεφέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τυλίσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τύλισος από την κοινότητα Τυλίσου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αηδονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαράκι αποσπάται από την κοινότητα Αστυρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστυράκι αποσπάται από την κοινότητα Αστυρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρινό αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαριώτης αποσπάται από την κοινότητα Καμαριώτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμούτσι αποσπάται από την κοινότητα Κεραμουτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα Μαράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα Μονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιές αποσπάται από την κοινότητα Γωνιών Μαλεβυζίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Γωνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Αστρινό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Καμαριώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Κεραμούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Αστυράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Τύλισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Καμαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλεβιζίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τυλίσσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τύλισσος

Ο οικισμός Μετόχι Αμπεδίν Μπέη προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μετόχι Μακράκη προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μετόχι Βιστάκη προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μονή προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μετόχι Ανεμογιώργη προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μεγάλος Λάκκος προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Κεραμούτσι προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μετόχι Καραμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μετόχι Κυρόμπεη προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Γάζιον προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Καβροχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Μετόχι Τσαλικάκη προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

Ο οικισμός Σκαφιδαράς προσαρτάται στην κοινότητα Τυλίσσου

16/05/1928

Ο οικισμός Μεγάλος Λάκκος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Ανεμογιώργη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Βιστάκη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Κυρόμπεη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Κεραμούτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμουτσίου

ΦΕΚ 120Α - 19/04/1930

Ο οικισμός Γάζιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαζίου

Ο οικισμός Μετόχι Αμπεδίν Μπέη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαζίου

Ο οικισμός Καβροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαζίου

Ο οικισμός Μετόχι Τσαλικάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαζίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τύλισσος της κοινότητας διορθώνεται σε Τύλισος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τυλίσου

Ο οικισμός Μετόχι Καραμανλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Μακράκη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκαφιδαράς της κοινότητας καταργείται.

Κ. Τυλίσου (Ηρακλείου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τυλίσσου

ΦΕΚ 183Β - 20/10/1943

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τύλισος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τυλίσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τυμπακίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τυμπάκιον

Ο οικισμός Κόκκινος Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Τυμπακίου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Τυμπακίου

Δ. Τυμπακίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Τυμπακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βώροι αποσπάται από την κοινότητα Βώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά Καλυβιανή αποσπάται από την κοινότητα Βώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγορία αποσπάται από την κοινότητα Γρηγορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμηλάρι αποσπάται από την κοινότητα Καμηλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Καμηλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καμηλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγολίον αποσπάται από την κοινότητα Λαγολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσίδια αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάταλα αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Φανερωμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα Φανερωμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίβας αποσπάται από την κοινότητα Σίβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσοί αποσπάται από την κοινότητα Μαγαρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγαρικάριον αποσπάται από την κοινότητα Μαγαρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχωραφίτης αποσπάται από την κοινότητα Μαγαρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παναγιά Καλυβιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μάταλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Σίβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Κόκκινος Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Νέο Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Πιτσίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Γρηγορία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Κισσοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Καλοχωραφίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Λαγολίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Βώροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Μαγαρικάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο οικισμός Καμηλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαιστού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Φαιστού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τυμπάκιον ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μοίραι από το δήμο Μοιρών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πλατιά Περάματα αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόχωρον αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρι αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρβουλα αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οδηγητρίας αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουφάς αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λήσταρος αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράφος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσές αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόμπια αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαϊδάκια αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλιά αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντισκάρι αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλυχνος αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αληθινή αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουτή αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Απεζανών αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοί Λιμένες αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροκεφάλι αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μοιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά Καλυβιανή αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάταλα αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίβας αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινος Πύργος αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσίδια αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγορία αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσοί αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχωραφίτης αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγολίον αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βώροι αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγαρικάριον αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμηλάρι αποσπάται από το δήμο Τυμπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσήσκλιον αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μορόνιον αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρός αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βροντησίου αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρτες αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορίζια αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκραι αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαλουμάς αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρίον αποσπάται από το δήμο Ζαρού και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αφραθιάς και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού

Αναγνώριση του οικισμού Έλληνας και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού

Αναγνώριση του οικισμού Καβούσα και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού

Αναγνώριση του οικισμού Κριγοί και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού

Αναγνώριση του οικισμού Ξεροκάμπια και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού

Αναγνώριση του οικισμού Στέρνα και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού

Αναγνώριση του οικισμού Σφαιριανά και προσάρτησή του στο δήμο Φαιστού


Κ. Φανερωμένης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φανερωμένη από την κοινότητα Βόρρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Βόρρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τυμπακίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φόδελε (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φόδελε

Ο οικισμός Μάραθος προσαρτάται στην κοινότητα Φόδελε

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος προσαρτάται στην κοινότητα Φόδελε

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1927

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαράθου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Φόδελε και προσάρτησή του στην κοινότητα Φόδελε

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Παραλία Φόδελε αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Ο οικισμός Φόδελε αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαζίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαρακίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαράκι από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από την κοινότητα Μεταξοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χάρακος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χάρακας

Ο οικισμός Στέρνες προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Αγία Φωτιά προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Ζάμπρες προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Δωράκι προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στερνών

16/05/1928

Ο οικισμός Ζάμπρες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Δωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαρασσού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαρασσό από την κοινότητα Καλού Χωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βορός αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Χαρασσό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Ο οικισμός Βορός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουβών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χερσονήσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χερσόνησος

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Κουτουλουφάρι προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Επισκοπιανό προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Μετόχια Αγριανά προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Μετόχι Σγούρου προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μετόχι Σγούρου της κοινότητας διορθώνεται σε Σβούρου Μετόχιον

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Ο οικισμός Χερσόνησος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χερσονήσου

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χερσόνησος στον οικισμό Κουτουλουφάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουτουλουφαρίου

Κ. Κουτουλουφαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χερσονήσου

ΦΕΚ 412Α - 30/12/1933

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στην κοινότητα

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κουτουλουφάρι στον οικισμό Λιμήν Χερσονήσου

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

Κ. Λιμένος Χερσονήσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 412Α - 30/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτουλουφαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σβούρου Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Το όνομα του οικισμού Επισκοπιανό της κοινότητας διορθώνεται σε Πισκοπιανόν

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανισσαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Σαραντάρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χερσονήσου

Ο οικισμός Σαραντάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Ανισσαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Πισκοπιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Κουτουλουφάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χερσονήσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χερσόνησος από την κοινότητα Χερσονήσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 30/12/1933

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτουλουφαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σβούρου Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χατζανών Μετόχια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χερσονήσου

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Χατζανών Μετόχια της κοινότητας μετονομάζεται σε Χατζανά

ΦΕΚ 157Α - 04/09/1972

Ο οικισμός Σβούρου Μετόχιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάληψις

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Αγκισαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Αποσελέμης και προσάρτησή του στην κοινότητα Χερσονήσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγκισαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Αγριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Αποσελέμης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Χατζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Χερσόνησος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Χερσονήσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιμήν Χερσονήσου από την κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδού αποσπάται από την κοινότητα Αβδού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα Κεράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καρδιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κεράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κερά αποσπάται από την κοινότητα Κεράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάρης αποσπάται από την κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανισσαράς αποσπάται από την κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισκοπιανόν αποσπάται από την κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτουλουφάρι αποσπάται από την κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιαί αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφενδύλιον αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκισαράς αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριανά αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποσελέμης αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζανά αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσόνησος αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παναγία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαραντάρης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λιμήν Χερσονήσου στον οικισμό Γούρνες

Ο οικισμός Χαρασσό αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχόκηπος αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθειανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γούβαι αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένο αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητά αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορός αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόξαρη αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτεινό αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτερός αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώπολις αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνιον του Κοκκίνη αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βάθεια αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοχός αποσπάται από το δήμο Μαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταλίς αποσπάται από το δήμο Μαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλια αποσπάται από το δήμο Μαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράσι αποσπάται από το δήμο Μαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλυπε αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγουροκεφάλι αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλίφα αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταμνοί αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊτάνια αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκόπελα αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Χοχλακιές αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ρωμανός και προσάρτησή του στο δήμο Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Δράπανος και προσάρτησή του στο δήμο Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Κακόπετρα και προσάρτησή του στο δήμο Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Καλιβομούρης και προσάρτησή του στο δήμο Χερσονήσου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Ελαίας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Χόνδρου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Χόνδρου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Περβόλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Αποστολιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Θυμιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Μύλος Κωστιανού και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

19/03/1961

Ο οικισμός Αποστολιανός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χόνδρος της κοινότητας

Ο οικισμός Θυμιανός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χόνδρος της κοινότητας

Ο οικισμός Μύλος Κωστιανού της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Περβόλα της κοινότητας

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Καστρίον προσαρτάται στην κοινότητα Χόνδρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δέρματος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χόνδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Δέρματος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Περβόλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χουδετσίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χουδέτσιον

Ο οικισμός Καταλαγάρι προσαρτάται στην κοινότητα Χουδετσίου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Καταλαγάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνάβων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χουστουλιανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χουστουλιανά από την κοινότητα Αμπελούζου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χουστουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται