ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγγελοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγγελοκάστρου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγιονορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγιονορίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιονόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τενέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βασιλείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγίου Βασιλείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Χάνια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Βασίλειος της κοινότητας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σώστη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τενέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγίου Ιωάννου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγίων Θεοδώρων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Μαρίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίων Θεοδώρων

Δ. Αγίων Θεοδώρων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αηδονίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αηδονίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αηδονίων

17/03/1991

Ο οικισμός Χάνια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αηδόνια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αθικίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αθικίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αθίκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σαρωνικού

Ο οικισμός Αλαμάννος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Λουτρού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 65Α - 15/03/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λουτρόν από την κοινότητα Κάτω Λουτρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

31/12/1952

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λουτρού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Συνοικίας Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Άνω Συνοικίας Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαϊττάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 315Α - 14/10/1977

Ο οικισμός Άνω Συνοικία Τρικάλων της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Τρίκαλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Τρικάλων

Κ. Άνω Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 315Α - 14/10/1977

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Συνοικίας Τρικάλων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ζήρεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Τρικάλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Τρίκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ζήρεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροκάμπου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ασπροκάμπου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άσσου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Άσσου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

Ο οικισμός Βεληνιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άσσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άσσου - Λεχαίου

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άσσου - Λεχαίου

Ο οικισμός Βεληνιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άσσου - Λεχαίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Άσσου - Λεχαίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Περιγιάλι από την κοινότητα Περιγιαλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Άσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από την κοινότητα Άσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεληνιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Άσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άσσος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Άσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέχαιον αποσπάται από την κοινότητα Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Περιγιάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κάτω Άσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Λέχαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Βεληνιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βελλίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βελλίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Βελλίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Βελίνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βελίνης

Κ. Βελίνης (Κορινθίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βελλίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βέλου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βέλου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Παναγίας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βέλου-Νεράντζης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βέλου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βέλον από το δήμο Βέλου-Νεράντζης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από την κοινότητα Κοκκωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από την κοινότητα Κρηνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πουλλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από την κοινότητα Στιμάγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από την κοινότητα Ταρσινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο Βέλου-Νεράντζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Βέλου-Νεράντζης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Βέλου-Βόχας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατείον από το δήμο Βόχας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοχαϊκόν αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Βέλου-Νεράντζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βέλον από την κοινότητα Βέλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από την κοινότητα Νεράντζης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βέλου

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βοχαϊκού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βοχαϊκού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βοχαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βόχας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατείον από την κοινότητα Ζευγολατείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βοχαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα Βοχαϊκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από την κοινότητα Βραχατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από την κοινότητα Μπολατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από την κοινότητα Σουληναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από την κοινότητα Χαλκείου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Βοχαϊκόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βραχατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βραχατίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρυσουλών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βρυσουλών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέαι Βρυσούλαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρυσουλών

14/03/1971

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέαι Βρυσούλαι της κοινότητας

ΦΕΚ 164Α - 24/08/1971

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέων Βρυσουλών

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βρυσούλαι στον οικισμό Νέαι Βρυσούλαι

Κ. Νέων Βρυσουλών (Κορινθίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρυσουλών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέαι Βρυσούλαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γαλατά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γαλατακίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μυρτέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρόν Ελένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

ΦΕΚ 316Α - 31/12/1954

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γαλατάκι στον οικισμό Κάτω Αλμυρή

19/03/1961

Ο οικισμός Μυρτέα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κάτω Αλμυρής και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

05/04/1981

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αλμυρής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Αλμυρή της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Αλμυρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ντράσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

Αναγνώριση του οικισμού Μυρτέζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Ωραίας Ελένης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Ντράσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Ρυτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Μυρτέζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Νέα Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Κάτω Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γκούρας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Κ. Γκούρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γκούρας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γονούσσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γονούσσης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχόβης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γονούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δενδρού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Δενδρού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερβενίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Δερβενίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεταλούς

19/03/1961

Ο οικισμός Ροδιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δερβένιον της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από την κοινότητα Πεταλούς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παραλία Πεταλούς αποσπάται από την κοινότητα Πεταλούς και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Παραλία Πεταλούς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δερβένιον της κοινότητας

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μαύρα Λιθάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διμηνιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Διμηνιού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Διμηνιού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διμηνιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εβροστίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Εβροστίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 182Α - 14/12/1983

Ο οικισμός Εβροστιναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εβροστίνης-Ροζενών

Ο οικισμός Άνω Αιγιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εβροστίνης-Ροζενών

Ο οικισμός Εβροστίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εβροστίνης-Ροζενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εβροστίνης-Ροζενών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 182Α - 14/12/1983

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροζενά από την κοινότητα Ροζενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Εβροστιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Εβροστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Αιγιαλός αποσπάται από την κοινότητα Εβροστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εβροστίνη αποσπάται από την κοινότητα Εβροστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Εβροστιναίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροζενά της κοινότητας

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Εβροστίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Αιγιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελληνικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ελληνικού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελληνοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ελληνοχωρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εξαμιλλίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Εξαμιλλίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

20/11/1962

Το όνομα του οικισμού Εξαμίλια της κοινότητας διορθώνεται σε Εξαμίλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Εξαμιλίων

Κ. Εξαμιλίων (Κορινθίας)

20/11/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Εξαμιλλίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δάφνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Εξαμιλίων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Εξαμίλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Εξαμιλίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Εξαμιλίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κοσμάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Εξαμιλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Εξαμίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κάτω Εξαμίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευαγγελιστρίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευρωστίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δερβένιον από την κοινότητα Δερβενίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαύρα Λιθάρια αποσπάται από την κοινότητα Δερβενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβροστίνη αποσπάται από την κοινότητα Εβροστίνης-Ροζενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αιγιαλός αποσπάται από την κοινότητα Εβροστίνης-Ροζενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από την κοινότητα Εβροστίνης-Ροζενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από την κοινότητα Σαρανταπήχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρανταπηχιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Σαρανταπήχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεντουριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Χελυδορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυζιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Χελυδορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελυδόριον αποσπάται από την κοινότητα Χελυδορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιο αποσπάται από την κοινότητα Στομίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουπαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοποριά αποσπάται από την κοινότητα Λυκοποριάς και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Βυζιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Κουμαριάς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Εβροστίνης-Ροζενών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χελυδόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σκουπαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κουμαριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σαρανταπηχιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μεντουριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Στόμιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μαύρα Λιθάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Εβροστίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Λυκοποριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ευρωστίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Ευρωστίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λουτρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ευρωστίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας


Κ. Ζεμενού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ζεμενού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζευγολατείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ζευγολατείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κυράς Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγολατείου

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεντζίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα Καλεντζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Κυράς Βρύση της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζευγολατείον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βόχας

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ηρακλείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ηρακλείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Ηράκλειον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Νεμέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Νεμέας

Κ. Αρχαίας Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ηρακλείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δερβενάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Αρχαία Νεμέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Κουτσομόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θολερού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Θολερού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Θολερόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Θαλερόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θαλερού

Κ. Θαλερού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Θολερού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θαλερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θροφαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Θροφαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θροφάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ισθμίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ισθμίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Καλαμάκι της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισθμίας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Καλαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισθμίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισθμίας

Αναγνώριση του οικισμού Άρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισθμίας

17/03/1991

Ο οικισμός Άρης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ισθμία της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παράδεισος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισθμίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Κυράς Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Ισθμία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Παλαιόν Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καισαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καισαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλεντζίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλέντζιον από την κοινότητα Ζευγολατείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλιανών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καλιανών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλιανοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καλυβίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 39Α - 11/02/1977

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Φενεός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Φενεού

Κ. Αρχαίας Φενεού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 39Α - 11/02/1977

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Φενεός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Βίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καμαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κορυφής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Άνω Καμάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καρυάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καστανέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστρακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καστρακίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατακαλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κατακαλίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αρακούκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Σιδερώνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Κατακάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Αρακούκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Σιδερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Άσσου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Άσσου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Άσσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άσσου - Λεχαίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Διμηνιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Διμηνιού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Λουτρού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Λουτρού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 65Α - 15/03/1952

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Λουτρού

31/12/1952

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Λουτρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ταρσού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Ταρσού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κεφαλαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλένιας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κλένιας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τενέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κλεωνών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μονή Στεφανίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας


Κ. Κλημεντίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κλημεντίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκωνίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κοκκωνίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοντοσταύλου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κοντοσταύλου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Κοντόσταυλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαίαι Κλεωναί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών

Κ. Αρχαίων Κλεωνών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοντοσταύλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαίαι Κλεωναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κλεωνών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Κόρινθος αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεσκούφι αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξαμίλια αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχριαί αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Εξαμίλια αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Σολομού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολομός αποσπάται από την κοινότητα Σολομού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πεντεσκούφι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Αρχαίο Λιμάνι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαίας Κορίνθου

Ο νέος οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξυλοκερίζης

Ο νέος οικισμός Θυμαριώνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξυλοκερίζης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδερώνα αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυτόν αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αλμυρή αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθίκια αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αλμυρή αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαμάννος αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντράσσα αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμέλη αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Ωραίας Ελένης αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακάλι αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρακούκια αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκολίμανο αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιουρκάτι αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλιος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσσης αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάλι αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιγιάλι αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άσσος αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέχαιον αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεληνιάτικα αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθοβούνι αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιομόδιον αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιονόριον αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός Αρχαία Κόρινθος ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 39Α - 25/02/2020

Ο οικισμός Ρυτόν του δήμου μετονομάζεται σε Ρειτό


Κ. Κορφιωτίσσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κορφιωτίσσης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορφιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κόρφου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κόρφου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουταλά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κουταλά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαθοβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τενέας

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τενέας

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τενέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσίου Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κουτσίου Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 249Α - 31/10/1996

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κρηνών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαγκαδαιίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λαγκαδαιίκων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τουρτουρέικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυσταλλοπηγή

Ο οικισμός Φικουλάζον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμφιθέα

19/03/1961

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαγκαδαίικα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαγκαδαίικα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Λαγκαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαλιώτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λαλιώτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαύκας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λαύκας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεοντίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λεοντίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεόντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λερίζης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λερίζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λέριζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λερίζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεχαίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λεχαίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λέχαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άσσου - Λεχαίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λουτράκιον από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαυρολίμνη αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περαχώρα αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυράς Βρύση αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη Βουλιαγμένης αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίνος αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα Ισθμού αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυονίδες (νησίδες) αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισθμία αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Παταπίου αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυόνα αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακές αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίσια αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Σκαλωσιά και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Αναγνώριση του οικισμού Στέρνα και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός Περαχώρα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 23Α - 29/01/2014

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 23Α - 29/01/2014

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων


Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Προσφυγικός Συνοικισμός του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

19/03/1961

Ο οικισμός Ποσειδωνία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λουτράκιον του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Οσίου Παταπίου και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Όασις και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αλκυονίδες (νησίδες) και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρόκαμπος και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Γέφυρα Ισθμού και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη Βουλιαγμένης και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πολιτεία και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

17/03/1991

Ο οικισμός Όασις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Πολιτεία του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ειρήνη και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλωμα και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Αλκυόνα και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ισθμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυράς Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ισθμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισθμία αποσπάται από την κοινότητα Ισθμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα Ισθμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Ισθμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Ισθμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίνος αποσπάται από την κοινότητα Πισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίσια αποσπάται από την κοινότητα Πισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Πισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακές αποσπάται από την κοινότητα Πισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Πισίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Μαυρολίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Περαχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Κυράς Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Λίμνη Βουλιαγμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Σχίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Γέφυρα Ισθμού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Αλκυονίδες (νησίδες) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Ισθμία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Παλαιόν Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Μονή Οσίου Παταπίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Αλκυόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Βαμβακές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Πίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λυγιάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λυγιάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυκοποριάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λυκοποριάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυκοποριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάννας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μάννας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάτζανης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μάτζανης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μάντζανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μάτζανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ματίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ματίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λοπέσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ματίου

Αναγνώριση του οικισμού Αμυγδαλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ματίου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Λοπέσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδέαι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Βάλτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μεγάλου Βάλτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Βάλτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλος Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Βαλτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μελισσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μελισσίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελισσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσης Συνοικίας Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μέσης Συνοικίας Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέση Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσινού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μεσινού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Βάλτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μικρού Βάλτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοσιάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μοσιάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουλκίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μουλκίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δουρβατιώνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουλκίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Δουρβατιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπασίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μπασίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Μπάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Κορινθίας)

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μποζικά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μποζικά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μποζικάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπολατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μπολατίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουζίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μπουζίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 27Α - 11/02/1976

Ο οικισμός Μπούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυλλήνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυλλήνης

Κ. Κυλλήνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 27Α - 11/02/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Νεμέας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 249Α - 31/10/1996

Ο οικισμός Νεμέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 249Α - 31/10/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεμέα από την κοινότητα Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα Κουτσίου Νεμέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα Αηδονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβενάκια αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Νεμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Νεμέα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Νεμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσομόδι αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Νεμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαίαι Κλεωναί αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεόντιον αποσπάται από την κοινότητα Λεοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από την κοινότητα Πετρίου και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Βράχου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δαλματίνα προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας


Κ. Νεράντζης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Νεράντζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Νεράντζης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξανθοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ξανθοχωρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυλοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ξυλοκάστρου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελλήνης

07/04/1951

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Ζευγολατείον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξυλόκαστρον της κοινότητας

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξυλόκαστρον της κοινότητας

Ο οικισμός Σκορδιάνικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θεοδωραίικα της κοινότητας

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ξυλοκάστρου

Δ. Ξυλοκάστρου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ξυλοκάστρου

17/03/1991

Ο οικισμός Θεοδωραίικα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μερτικέϊκα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Τρίκαλα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήρεια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γελινιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γελινιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Γελινιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από την κοινότητα Δενδρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από την κοινότητα Ζεμενού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλερόν αποσπάται από την κοινότητα Θαλερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θροφάριον αποσπάται από την κοινότητα Θροφαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμάριον αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κορφιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από την κοινότητα Μάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από την κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Βρυσούλαι αποσπάται από την κοινότητα Νέων Βρυσουλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ξανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα Παναριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από την κοινότητα Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πιτσά αποσπάται από την κοινότητα Πιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πιτσά αποσπάται από την κοινότητα Πιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από την κοινότητα Ρεθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρτσιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγερίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργανταίκα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από την κοινότητα Σοφιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από την κοινότητα Στυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άνω Καμάριον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κάτω Πιτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Λαγκαδαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ξανθοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σιγερίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Νέαι Βρυσούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Πιτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ζήρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Θροφάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μέση Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Γελινιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κορφιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Θαλερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Γεωργανταίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Χαρτσιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξυλόκαστρον από το δήμο Ξυλοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χελυδόριον αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουπαίικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριάς αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρανταπηχιώτικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεντουριάνικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιο αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρα Λιθάρια αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβροστίνη αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοποριά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πιτσά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδαίικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθοχώριον αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγερίτσα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Βρυσούλαι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πιτσά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήρεια αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θροφάριον αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γελινιάτικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφιώτισσα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλερόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργανταίκα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρτσιάνικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Ξυλοκερίζης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ξυλοκερίζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυλοκερίζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιάς Κορίνθου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Παλαιάς Κορίνθου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βεληνιάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιάς Κορίνθου

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Ο οικισμός Παλαιά Κόρινθος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Κόρινθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου

Κ. Αρχαίας Κορίνθου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιάς Κορίνθου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αναπνοή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

Ο οικισμός Βεληνιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άσσου

14/03/1971

Ο οικισμός Αναπνοή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρχαία Κόρινθος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κοράκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου

ΦΕΚ 39Α - 06/04/1984

Ο οικισμός Κοράκου της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαίο Λιμάνι

17/03/1991

Ο οικισμός Αρχαίο Λιμάνι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρχαία Κόρινθος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Κόρινθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Πεντεσκούφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναριτίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Παναριτίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δυτικόν Παναρίτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναριτίου

14/03/1971

Ο οικισμός Δυτικόν Παναρίτιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παναρίτι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραδεισίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Παραδεισίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πασίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πασίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πελλήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Πελλήνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Πελλήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

Κ. Πελλήνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πελλήνη από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Περαχώρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Περαχώρας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουλαντζίκιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Περαχώρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας


Κ. Περιγιαλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Περιγιαλίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Γεράσιμος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιγιάλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Άσσου - Λεχαίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεταλούς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεταλού από την κοινότητα Δερβενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Πεταλούς και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεταλούς

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβενίου

Ο οικισμός Παραλία Πεταλούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβενίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πετρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πισίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πισίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σχίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πισίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σωτήρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πισίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βαμβακές και προσάρτησή του στην κοινότητα Πισίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρολίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πισίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σχίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Πίσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Βαμβακές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο οικισμός Μαυρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιτσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πιτσών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πιτσά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Άνω Πιτσά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πουλλίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πουλλίτσης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πύργου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρεθίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ρεθίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Βασιλακιάνικα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Τσιούκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρίζας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ρίζας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Ζητουλιάνικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρίζα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαρτσιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Σιγερίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Γεωργανταίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροζενών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ροζενών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 182Α - 14/12/1983

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εβροστίνης-Ροζενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρανταπήχου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σαρανταπήχου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σαρανταπηχιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σαρωνικού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αθίκια από την κοινότητα Αθικίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλαμάννος αποσπάται από την κοινότητα Αθικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα Αθικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Ωραίας Ελένης αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντράσσα αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυτόν αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέζα αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα Γαλατακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Κατακαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακάλι αποσπάται από την κοινότητα Κατακαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρακούκια αποσπάται από την κοινότητα Κατακαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδερώνα αποσπάται από την κοινότητα Κατακαλίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Θυμέλη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαλατακίου

Ο οικισμός Λουτρόν Ελένης του δήμου μετονομάζεται σε Λουτρά Ωραίας Ελένης

Ο οικισμός Μυρτέζα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδερώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ρυτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κάτω Αλμυρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αθίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Νέα Αλμυρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αλαμάννος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ντράσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Θυμέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Λουτρά Ωραίας Ελένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κατακάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αρακούκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σικυών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Διμηνιό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Διμηνιό προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Γεληνιάτικα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Νεάπολις του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Τραγάναις του δήμου καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανατολική Τραγάνα και προσάρτησή του στο δήμο Σικυώνος

Δ. Σικυωνίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελίνα αποσπάται από την κοινότητα Βελίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γονούσσα αποσπάται από την κοινότητα Γονούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμηνιόν αποσπάται από την κοινότητα Διμηνιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Διμηνιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Διμηνιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από την κοινότητα Κλημεντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από την κοινότητα Λαλιώτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλος Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από την κοινότητα Μουλκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουρβατιώνα αποσπάται από την κοινότητα Μουλκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζικάς αποσπάται από την κοινότητα Μποζικά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάσιον αποσπάται από την κοινότητα Πασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σικυών αποσπάται από την κοινότητα Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιτάνη αποσπάται από την κοινότητα Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κοκκινιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Διμηνιού

Ο οικισμός Ανατολική Τραγάνα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανοί αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φενεός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίλια αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Φενεός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτιον αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 23Α - 29/01/2014

Η τοπική κοινότητα Σικυώνος του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού

ΦΕΚ 112Α - 04/08/2017

Η δημοτική κοινότητα Σικυώνος του δήμου μετονομάζεται σε δημοτική κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου


Κ. Σκούπας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σκούπας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Σκούπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκούπας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουπαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σολομού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σολομού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Λεύκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπεκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σολομός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σολυγείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σολυγείας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σολυγείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

Δ. Σολυγείας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σοφικόν από την κοινότητα Σοφικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από την κοινότητα Κόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάλι αποσπάται από την κοινότητα Σοφικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης αποσπάται από την κοινότητα Σοφικού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Πέτρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κόρφου

Ο νέος οικισμός Ήλιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κόρφου

Ο νέος οικισμός Κάβος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κόρφου

Ο νέος οικισμός Άγιος Βλάσσης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σοφικού

Ο νέος οικισμός Κιουρκάτι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σοφικού

Ο νέος οικισμός Φραγκολίμανο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σοφικού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Φραγκολίμανο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κιουρκάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ήλιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Πευκάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σουληναρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σουληναρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σουλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σουλίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σοφιανών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σοφιανών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σοφικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σοφικού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Μαρίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σοφικού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πευκάλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σοφικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σολυγείας

Ο οικισμός Πευκάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαρτινέϊκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σπαρτινέϊκων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 224Α - 06/11/1957

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σπαρτινέϊκα στον οικισμό Γελινιάτικα

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γελινιατίκων

Κ. Γελινιατίκων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σπαρτινέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γελινιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στενού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στενού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στεφανίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στεφανίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τενέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στιμάγκας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στιμάγκας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στομίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στομίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Στόμιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στυλίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στυλίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλιανοί από την κοινότητα Καλιανών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ασπροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από την κοινότητα Καισαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από την κοινότητα Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από την κοινότητα Λαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από την κοινότητα Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καλιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας


Κ. Συκέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Συκέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ταρσινών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ταρσινών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τενέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χιλιομόδιον από την κοινότητα Χιλιομοδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγιονόριον αποσπάται από την κοινότητα Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από την κοινότητα Κλένιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Κουταλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από την κοινότητα Κουταλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από την κοινότητα Κουταλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από την κοινότητα Στεφανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σπαθοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Χιλιομόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αγιονόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τιτάνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Τιτάνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τιτάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Συγερίτση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φραγκέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Θεοδωρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κλουτσινετέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φακουλάζον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φλαμπουρίτσα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Συνοικίας Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Συνοικίας Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φενεού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Φενεού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φενεός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Φενεού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γκούρα από την κοινότητα Γκούρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρχαία Φενεός αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίλια αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ταρσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ταρσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτιον αποσπάται από την κοινότητα Ματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα Ματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από την κοινότητα Ματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από την κοινότητα Μοσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Στενού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φενεός αποσπάται από την κοινότητα Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αχλαδέαι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Φενεός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Βίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Αρχαία Φενεός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Μάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Φενεού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Φενεού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Στένωμα προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Στόγκα προσαρτάται στο δήμο Φενεού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Φενεού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας


Κ. Φονιά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Φονιά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Ο οικισμός Φονιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανοράματος

Κ. Πανοράματος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φονιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαλκείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Χαλκείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χελυδορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Χελυδορίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 126Α - 18/07/1957

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χελυδόριον στον οικισμό Μεντουριάνικα

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Μεντουριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Βυζιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Χελυδόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χιλιομοδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Χιλιομοδίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καμμαρέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χιλιομοδίου

17/03/1991

Ο οικισμός Καμμαρέτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χιλιομόδιον της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χιλιομόδιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χιλιομόδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τενέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ψαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται