ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγγελοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγγελόκαστρον από το δήμο Σολυγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγγελοκάστρου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Αγιονορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγιονόρι

Ο οικισμός Κλένια προσαρτάται στο δήμο Αγιονορίου

Ο οικισμός Χιλιομόδι προσαρτάται στο δήμο Αγιονορίου

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Αγιονορίου

Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι προσαρτάται στο δήμο Αγιονορίου

09-12-1840

Ο οικισμός Αγιονόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Χιλιομόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγιονορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγιονόρι από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγιονόρι της κοινότητας διορθώνεται σε Αγιονόριον

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγιονορίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αγίου Βασιλείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βασίλειος από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Σώστη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγίου Βασιλείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αγίου Γεωργίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από το δήμο Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο Νεμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Νεμέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 73Β - 12/10/1923

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεμέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεμέας

Κ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 73Β - 12/10/1923

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 164Α - 06/08/1927

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσίου Νεμέας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αγίου Ιωάννου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγίου Ιωάννου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αγίου Νικολάου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από το δήμο Αλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τάτσι αποσπάται από το δήμο Αλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλατάνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Τάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αγίου Νικολάου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αγίων Θεοδώρων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι από το δήμο Περαχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αγίων Θεοδώρων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι από το δήμο Μεθάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοσώνα αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αδαμίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αδάμι από το δήμο Ασκληπιείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χαραμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αδαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αδαμίου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αδαμίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αθηκίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αθήκια από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αλαμάνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθηκίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αθήκια της κοινότητας διορθώνεται σε Αθίκια

Το όνομα του οικισμού Αλαμάνος της κοινότητας διορθώνεται σε Αλαμάννος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αθικίων

Κ. Αθικίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών και προσάρτησή του στην κοινότητα Αθικίων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αθηκίων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αθικίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Αιγείρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πιτσά

Ο οικισμός Σκούπα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Λούζι προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Λουτρά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Πιτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αιγιαλείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τρανοζευγολατιό

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Χασάναγα προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βέλλο προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πουλίτσα προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

09-12-1840

Ο οικισμός Τρανοζευγολατιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Βέλλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μπουγιάτι

Ο οικισμός Τάτσι προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο οικισμός Φρουσίνα προσαρτάται στο δήμο Αλέας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από το δήμο Κηλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κηλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπουγιάτι στον οικισμό Τάτσι

ΦΕΚ 12Α - 28/02/1862

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τάτσι στον οικισμό Μπουγιάτι

ΦΕΚ 20Α - 20/02/1867

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπουγιάτι στον οικισμό Τάτσι

ΦΕΚ 266Α - 28/10/1889

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τάτσι στον οικισμό Μπουγιάτι

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Αλέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπουγιάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγιατίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκοτεινής

Ο οικισμός Φρουσίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φρουσύνας

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυμνού

Ο οικισμός Τάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυμνού

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυμνού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ανδρίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 225Α - 16/07/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρίτσα από την κοινότητα Αχλαδοκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 53Α - 06/02/1934

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντικυθήρων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμός από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Άσπρος Λάκκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Καντιλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρέλλαις και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Πηλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Τσικαλαργιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Σκαριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Αλληλιζιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρο και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Παπαδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Μπατουδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Πατεριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Χαρκαλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαμπετιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Γαλανιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

16/05/1928

Ο οικισμός Άσπρος Λάκκος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καντιλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμαρέλλαις της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηλιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζαμπετιανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκαριανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παπαδιανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κατσανεβιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Αποληταριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

Αναγνώριση του οικισμού Αλεβιζιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικυθήρων

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αντικυθήρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ανυφίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανυφί από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αβδήμπεη αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ανυφίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Άνω Διμηνιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Διμηνιό από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Άνω Διμηνιό της κοινότητας μετονομάζεται σε Δημινιόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δημινιού

Κ. Δημινιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Διμηνιού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δημινιόν της κοινότητας διορθώνεται σε Διμηνιόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διμηνιού

Κ. Διμηνιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δημινιού

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Διμηνιού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Άνω Μούσχας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μούσχα από το δήμο Μεθάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μούσχα αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Άνω Μούσχας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Άνω Μπέλεσι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μπέλεσι από το δήμο Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Άνω Μπέλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλόβρυσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Κ. Κεφαλοβρύσου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Μπέλεσι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δούκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Αναγνώριση του οικισμού Δούκα Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κεφαλοβρύσου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Άνω Συνοικίας Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φλαμπουρίτσα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Συνοικία Τρικάλων

18/12/1920

Ο οικισμός Φλαμπουρίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Βλασίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Συνοικίας Τρικάλων

Αναγνώριση του οικισμού Σαϊττάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Συνοικίας Τρικάλων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Άνω Συνοικίας Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Άνω Φαναρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Φανάρι από το δήμο Δρυόπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολάκι αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρατζάς αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τραχειά αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρυτσούλαις αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολοκύθια αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βοηθήκι αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Βρυτσούλαις της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κολοκύθια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Υδρόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χατζημέτο και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Τραχειά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραχείας

Ο οικισμός Βοηθήκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τραχείας

Ο οικισμός Κολάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τραχείας

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τραχείας

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τραχείας

Ο οικισμός Χατζημέτο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τραχείας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Άνω Φαναρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Άνω Φενεού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Συβίστα

Ο οικισμός Βύλλια προσαρτάται στο δήμο Άνω Φενεού

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Συβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Βύλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Απίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Απία (Βλαχατέϊκα)

Ο οικισμός Βαλίδι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Άσσος προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Μπόσνα προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Αζίζι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Μπολάτι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Βαρελά προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Κοκκώνι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Νεράντζα προσαρτάται στο δήμο Απίας

09-12-1840

Ο οικισμός Απία (Βλαχατέϊκα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μπόσνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αζίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Βαλίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Βαρελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας


Δ. Αραχναίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χέλι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου προσαρτάται στο δήμο Αραχναίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Χελίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χέλι από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Χέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αραχναίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αραχναίου

Κ. Αραχναίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χελίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αραχναίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άργος

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κατακεκρυμμένης προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κεφαλάρι (Μύλοι του Ερασίνου ποταμού) προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόϊ αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακίρι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κεφαλάρι (Μύλοι του Ερασίνου ποταμού) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσακίρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιπποφορβείον προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Πυριτιδοποιείον προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Σιδηρουργείον προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κρόϊ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κατακεκρυμμένης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιπποφορβείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πυριτιδοποιείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σιδηρουργείον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Άργους (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άργους

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργέλλας

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυβερίου

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άργους

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άργους

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άργους

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργέλλας

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργέλλας

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργέλλας

Ο οικισμός Καλαμάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυβερίου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυβερίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άργος από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Κολοκυνθού και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Κρόι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Αναζήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Κυρήμι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ταξιάρχαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Βουρλίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Αλμύραι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ευαγγελίστρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Άκοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Μπούρδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

ΦΕΚ 273Α - 29/09/1925

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Άργους

Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 29/09/1925

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Άργους

16/05/1928

Ο οικισμός Κρόι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κολοκυνθού του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κίος και προσάρτησή του στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Νέα Κίος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κίου

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαφιδακίου

ΦΕΚ 247Α - 26/07/1929

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδακίου και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεφαλάρι του δήμου διορθώνεται σε Κεφαλάριον

Ο οικισμός Αλμύραι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουρλίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αναζήρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυρήμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Ταξιάρχαι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούρδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Ευαγγελίστρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαγούλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Άργους (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αρείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρεια από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Προυντζέϊκα αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερζές αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Μονή αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μερζές της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξώστης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πολύγωνον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρείας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρείας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άρεια της κοινότητας διορθώνεται σε Άρια

Το όνομα του οικισμού Αγία Μονή της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Παναγίας

Το όνομα του οικισμού Προυντζέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπρουτζαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρίας

Κ. Αρίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αρείας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αρίας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αρωνιαδίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρωνιάδικα από το δήμο Ποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πιτσινάδες αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαμβακαράδικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γερακιτιάνικα προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνιαδίκων

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Αρωνιαδίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Ασίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαϊδάρι

Ο οικισμός Τζαφέραγα προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Τσέλλο προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Μουράταγας προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Ίρια προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Σουλινάρι προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Κάνδια προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Μονή Αυγού προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Τζαφέραγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Αυγού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώας

Ο οικισμός Σουλινάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώας

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ασίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασίνη από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ασίνη της κοινότητας διορθώνεται σε Ασίνη

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ασίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ασπροκάμπου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρόκαμπος από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ασπροκάμπου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Άσσου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άσσος από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αζίζι αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Αζίζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Άσσος

ΦΕΚ 85Α - 20/03/1930

Ο οικισμός Κάτω Άσσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Άσσου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Άσσου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αυγού ή Λυκοποριάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυγό ή Λυκοποριά από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αυγό ή Λυκοποριά της κοινότητας διορθώνεται σε Λυκοποριά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λυκοποριάς

Κ. Λυκοποριάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αυγού ή Λυκοποριάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λυκοποριάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Αχλαδοκάμπου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλαδόκαμπος από το δήμο Υσιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Υσιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο Υσιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Υσιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούγα

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπούγα

ΦΕΚ 225Α - 16/07/1932

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρίτσης

ΦΕΚ 53Α - 06/02/1934

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ανδρίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αχλαδοκάμπου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βασιλικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικόν από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 48Β - 20/08/1920

Ο οικισμός Βασιλικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Σικυών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σικυώνος

Κ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 48Β - 20/08/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βασιλικού

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βελλίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελλίνα από το δήμο Πελλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βελλίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βέλλου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βέλλο από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 132Α - 01/07/1927

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεράντζης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βέλλο της κοινότητας διορθώνεται σε Βέλον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βέλου

Κ. Βέλου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέλου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βέλλου

ΦΕΚ 222Α - 04/09/1942

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κρηνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βέλου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βιαραδίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιαράδικα από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Βιαραδίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βλαντουσίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαντούσια από το δήμο Πελλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βλαντούσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Στύλια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στυλίων

Κ. Στυλίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλαντουσίων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στυλίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βραχατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βραχάτι από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 293Α - 16/11/1927

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χασάναγα

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπολατίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βραχατίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βρουστίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρούστι από το δήμο Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σταθέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρουστίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρούστι της κοινότητας διορθώνεται σε Βρούστιον

Το όνομα του οικισμού Σταθέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σταθαίικα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Βρουστίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Βρωμολίμνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμολίμνη από το δήμο Μεθάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Βρωμολίμνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Γαλατά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλατάς από το δήμο Τροιζήνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Γαλατά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Γαλατά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλατάς από την κοινότητα Αηδονίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γαλατά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Γελήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γελήνη

Ο οικισμός Σοφιανά προσαρτάται στο δήμο Γελήνης

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Γελήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Γενεσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαλαμανάρα

Ο οικισμός Πυργέλα προσαρτάται στο δήμο Γενεσίου

Ο οικισμός Κουρτάκι προσαρτάται στο δήμο Γενεσίου

Ο οικισμός Λάλουκας προσαρτάται στο δήμο Γενεσίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γερακαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γερακάρι από την κοινότητα Ποταμού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Γερακαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Γκερμπεσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκέρμπεσι από την κοινότητα Μάνεσι και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από την κοινότητα Μάνεσι και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γκέρμπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μιδέα

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μιδέας

Κ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκερμπεσίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Γκιόζας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκιόζα από το δήμο Φενεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Γκιόζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάτιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ματίου

Κ. Ματίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκιόζας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ματίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Γκούρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκούρα από το δήμο Φενεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στένωμα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στόγκα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Στένωμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στόγκα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Γκούρας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Κ. Γκούρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας


Δ. Γυμνού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γυμνόν

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γυμνού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γυμνόν από το δήμο Αλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο Αλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπουριμάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυμνού

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουριμάδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Γυμνού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Δαλαμανάρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 157Α - 14/07/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαλαμανάρα από την κοινότητα Πυργέλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Δαλαμανάρας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Δαμαλά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμαλάς από το δήμο Τροιζήνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μούλκια αποσπάται από το δήμο Τροιζήνος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καββασιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμαλά

Αναγνώριση του οικισμού Κατάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμαλά

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμαλά

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Δαμαλά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Δάρα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δάρα από το δήμο Τροιζήνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πασσιά αποσπάται από το δήμο Τροιζήνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βίδι αποσπάται από το δήμο Τροιζήνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαλαριά αποσπάται από το δήμο Τροιζήνος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαζώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάρα

Αναγνώριση του οικισμού Ψήφτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάρα

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Δάρα (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Δενδρού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δενδρόν από την κοινότητα Ρεθίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Δενδρού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Δερβενίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερβένιον από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυγιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ροδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δερβενίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρα Λιθάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δερβενίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Δερβένιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενόπορον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στενοπόρου

Κ. Στενοπόρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβενίου

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Στενόπορον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακταίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακταίου

Κ. Ακταίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στενοπόρου

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Ακταίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δερβένιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δερβενίου

Κ. Δερβενίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ακταίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Δερβενίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Δημαίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δήμαινα από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Δημαίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίδυμον

Ο οικισμός Φούρνοι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Σταΐλια προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καρακάσι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Λουκαΐτι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Τσουκάλια προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καψοσπίτι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

05-01-1842

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Δίδυμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

ΦΕΚ 60Α - 29/08/1866

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δίδυμον από το δήμο Ερμιόνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σταΐλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καψοσπίτι του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Δίδυμον του δήμου διορθώνεται σε Δίδυμοι

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Διδύμων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δίδυμοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διδύμων

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρακασίου

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διδύμων

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρακασίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίδυμοι από το δήμο Διδύμων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 317Α - 31/12/1927

Ο οικισμός Αβγό αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δίδυμοι της κοινότητας διορθώνεται σε Δίδυμα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Διδύμων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Δούσιας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δούσια από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Δούσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζευγαλατή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζευγαλατής

Κ. Ζευγαλατής (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δούσιας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ζευγαλατή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλαρίου

Κ. Κεφαλαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζευγαλατής

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κεφαλαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Δρυόπης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δρυόπη (Έστεμον)

Ο οικισμός Κάτω Φανάρι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Ποτάμι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Λεσιά προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Ράδον προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μπεδένι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Τραχειά προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Καρατζάς προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μήτον προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μονή Βύδι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δρυόπη (Έστεμον) στον οικισμό Κάτω Φανάρι

Ο οικισμός Άνω Φανάρι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μπεδένι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δρυόπη (Έστεμον) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρατζάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μήτον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βύδι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κολάκι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Χατζημέτο προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Χατζημέτο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Σκαπέτι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ποτάμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ματαράγκα προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μπάφι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Βρυτσούλαις προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Δρυόπης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Δρυόπης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Φανάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Φαναρίου

Ο οικισμός Άνω Φανάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Σκαπέτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Φαναρίου

Ο οικισμός Λεσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Φαναρίου

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Κολάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Καρατζάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Τραχειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Βρυτσούλαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Κολοκύθια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Βοηθήκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διδύμων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κάτω Φαναρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Φανάρι από το δήμο Δρυόπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκαπέτι αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεσιά αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Κάτω Φανάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορθολίθιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορθολιθίου

Κ. Ορθολιθίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Φαναρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορθολιθίου

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ορθολιθίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Εξαμιλλίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εξαμίλια από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεχριαίς αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλοκερίζης

16/10/1940

Ο οικισμός Κεχριαίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκερίζης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Εξαμιλλίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νέα Επίδαυρος (Πιάδα)

Ο οικισμός Μόλος Παλαιάς Επιδαύρου προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Παλαιά Επίδαυρος προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Αγνούντος προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Δήμαινα προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καλύβια Δήμαινας προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μετόχιον Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μπουλμέτι προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Παλαιό Λυγουριό προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Ιερόν προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μόλος Παλαιάς Επιδαύρου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λήσσης

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγνούντος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δήμαινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Δήμαινας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπουλμέτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιό Λυγουριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιερόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 10/02/1875

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λήσσης

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Δήμαινα προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δήμαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δημαίνης

Ο οικισμός Παλαιά Επίδαυρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιάς Επιδαύρου

Ο οικισμός Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερμιόνη

Ο οικισμός Σαμπάριζα προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Θερμησιά προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Πλέσι προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μετόχι Ύδρας προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

05-01-1842

Ο οικισμός Δίδυμον αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σαλάντι προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Πρόδρος προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μπαλαμπάνι προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Φουρκαριά προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

ΦΕΚ 60Α - 29/08/1866

Ο οικισμός Δίδυμον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διδύμων

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Θερμησιά του δήμου διορθώνεται σε Θερμησία

Ο οικισμός Πλέσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Ύδρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαλάντι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρόδρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαλαμπάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φουρκαριά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σαμπάριζα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερμιόνης

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ερμιόνης

Ο οικισμός Θερμησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ερμιόνης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερμιόνη από το δήμο Ερμιόνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θερμησιά αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Φουρκαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Δάρδιζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Κινέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Σαμπάριζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

16/05/1928

Ο οικισμός Φουρκαριά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σαμπάριζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

16/10/1940

Ο οικισμός Μεταλλεία της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ευαγγελιστρίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 419Α - 19/12/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευαγγελίστρια από την κοινότητα Πουλίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 120Α - 05/03/1936

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πουλίτσης

Η κοινότητα καταργείται

31/12/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευαγγελίστρια από την κοινότητα Πουλίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ευαγγελιστρίας στην κοινότητα Πουλίτσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Ζαχόλης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζαχόλη

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσερεγούνι αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κορυφής αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από το δήμο Χελυδορέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσά αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Κορυφής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Κούτος προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Κουνιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Ζερβιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Μαυριάνικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Αυγό ή Λυκοποριά προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Σκουπέικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Βουζάνικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Πιτσαδέικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Λουτρέικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Στόμιο προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Λυγιά προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Δερβένιον προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Κουτιώτικα προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Ροζενά προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Επάνω Αιγιαλός προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαχόλη στον οικισμό Πύργος

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 54Α - 15/11/1860

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 20Α - 20/02/1867

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πύργος στον οικισμό Δερβένιον

ΦΕΚ 14Α - 04/05/1873

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ευρωστίνης

Δ. Ευρωστίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 14Α - 04/05/1873

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ζαχόλης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σκουπέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πιτσαδέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λουτρέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουτιώτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραβιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

Ο οικισμός Πεταλού προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καραβιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαχόλη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μεντουριάνικα προσαρτάται στο δήμο Ευρωστίνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Ευρωστίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ευρωστίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούπας

Ο οικισμός Κουνιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνιανίκων ή Ζαχόλης

Ο οικισμός Στόμιο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στομίου

Ο οικισμός Κούτος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούτου

Ο οικισμός Πιτσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσών

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουζίου

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Λουτρού

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβενίου

Ο οικισμός Αυγό ή Λυκοποριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυγού ή Λυκοποριάς

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρανταπήχου

Ο οικισμός Τσερεγούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσίου-Τσερεγουνίου

Ο οικισμός Ζερβιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνιανίκων ή Ζαχόλης

Ο οικισμός Μαυριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνιανίκων ή Ζαχόλης

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνιανίκων ή Ζαχόλης

Ο οικισμός Επάνω Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνιανίκων ή Ζαχόλης

Ο οικισμός Μεντουριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούτου

Ο οικισμός Βουζάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούτου

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λουτρού

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβενίου

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβενίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζεμενού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζεμενόν από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ζεμενού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ζευγολατιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατείον από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ράχιανι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγολατιού

Αναγνώριση του οικισμού Καλέντζιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγολατιού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατείον της κοινότητας διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζευγολατείου

Κ. Ζευγολατείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζευγολατιού

Ο οικισμός Ράχιανι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ζευγολατείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Θολερού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θολερόν από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Θολερού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Θορνακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τουρνίκι

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Θορνακίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υσιών

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υσιών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Θροφαρών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θροφαροί από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θροφαροί της κοινότητας διορθώνεται σε Θροφάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θροφαρίου

Κ. Θροφαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Θροφαρών

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Θροφαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ιμπραϊμπεη (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιμπραήμ Μπέη από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 17/09/1918

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήναι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρηνών

Κ. Κρηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 66Α - 17/09/1918

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιμπραϊμπεη

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταρσινών

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σαταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρηνών

ΦΕΚ 222Α - 04/09/1942

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βέλου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κρηνών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Ιναχίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πασσιά

Ο οικισμός Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Χώνικας προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Πλέσσα προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Βασόρκα προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Βαρδουβά προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πασσιά στον οικισμό Χώνικας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μπούτια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλέσσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βασόρκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

ΦΕΚ 10Α - 12/02/1868

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χώνικας στον οικισμό Μπερμπάτι

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Προσυμναίων

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπερμπάτι στον οικισμό Πασσιά

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ιναχίας

ΦΕΚ 35Α - 02/06/1877

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πασσιά στον οικισμό Μπερμπάτι

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπερμπατίου

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμνών

Ο οικισμός Πασσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πασσιά

Ο οικισμός Χώνικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο οικισμός Βαρδουβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο οικισμός Άνω Μπούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ιρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίρια από το δήμο Μινώας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο Μινώας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αβγό αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 317Α - 31/12/1927

Ο οικισμός Αβγό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διδύμων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ξυδέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιρίων

Αναγνώριση του οικισμού Καρνεζαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιρίων

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ιρίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιρίων

ΦΕΚ 130Β - 28/10/1930

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ίρια στον οικισμό Παραλία Ιρίων

ΦΕΚ 253Α - 31/08/1933

Ο οικισμός Καρνεζαίικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρνεζαίικων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ιρίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ισθμίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίσθμια από το δήμο Περαχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυράς Βρύση αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Περαχώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ισθμίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καισαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καίσαρι από το δήμο Πελλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καισαρίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καισαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Καλαυρείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πόρος (Καλαυρεία)

Ο οικισμός Αγροκήπια προσαρτάται στο δήμο Καλαυρείας

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής προσαρτάται στο δήμο Καλαυρείας

26-09-1840

Ο οικισμός Πόρος (Καλαυρεία) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Αγροκήπια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλιάνη (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλλιάνοι από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλλιάνοι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλιανοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλιανών

Κ. Καλιανών (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλιάνη

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καλιανών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καλυβίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Φενεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κελί αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φονιά αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βύλλια αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκιώνα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σαϊτάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων

Αναγνώριση του οικισμού Λούζι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός Φονιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φονιά

16/05/1928

Ο οικισμός Γκιώνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κελί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαϊτάς της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βύλλια της κοινότητας διορθώνεται σε Βίλια

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καλυβίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καμαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμάρι από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κλουτσινετέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Κλουτσινετέϊκα της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κορυφής και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Αραχωβίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καρυώτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καμάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αραχωβίτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καμαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καπαρελλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπαρέλι από το δήμο Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Καπαρελλίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καραβά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραβάς από το δήμο Ποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Προγγί αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διακοπουλιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δέσποινα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος Μουδαρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραβά

16/05/1928

Ο οικισμός Δέσποινα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φάρος Μουδαρίου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βουνό και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραβά

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Καραβά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καρακασίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρακάσι από το δήμο Διδύμων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Καρακάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιόκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλιοκάστρου

Κ. Ηλιοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρακασίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καψοσπίτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηλιοκάστρου

16/10/1940

Ο οικισμός Τσουκάλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καψοσπίτι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηλιοκάστρου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ηλιοκάστρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καρβουνάδων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβουνάδες από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταθιάνικα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεραμωτόν αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλεξανδράδες αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φρατσίων

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Μυρτίδια αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιδίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Καρβουνάδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καρνεζαίικων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 253Α - 31/08/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρνεζαίικα από την κοινότητα Ιρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Καρνεζαίικων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καρυάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από το δήμο Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο Υσιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπούγα

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρία

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Καρυάς (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Καρυάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρυά

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρυάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 321Α - 18/09/1915

Ο οικισμός Καρυώτικα ορίζεται χειμερινή έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυώτικα προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καρυάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Καστανέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστανιά

Ο οικισμός Μπάσι προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Μπάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καστανιάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άμπουλα προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Κιόνια προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουζίου

18/12/1920

Ο οικισμός Άμπουλα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καρτέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

ΦΕΚ 81Α - 09/04/1924

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάτσιζας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μικρός Μαχαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καστανέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Καστριτσιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστριτσιάνικα από το δήμο Ποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλοϊζιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φριλιγκιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουανιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/09/1915

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καστριτσιάνικα στον οικισμό Φριλιγκιάνικα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φριλιγκιανίκων

Κ. Φριλιγκιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

14/09/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστριτσιανίκων

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Φριλιγκιανίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Κ. Φριλιγκιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δρυμονάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Δρυμωνάριον


Κ. Κατσιγκρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσίγκρι από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιαννουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μελισσιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Κυναμπάρδι αποσπάται από την κοινότητα Κοφινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κυναμπάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Ροεινόν

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Γκάτζια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Στεφανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κατσιγιαννέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κατσίγκρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αδριανός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Αδριανού

Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατσιγκρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γιαννουλέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Γιαννουλαίικα

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αδριανού

Αναγνώριση του οικισμού Καστράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αδριανού

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσουλιάνικα ή Λειβάδιον από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοντελετού αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκουλιάνικα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουραντιάνικα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατούνι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τζιάνικα προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Βρουχιάνικα προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Κοτσιφιάνικα προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα ή Λειβάδιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβάδιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιβαδίου

Κ. Λιβαδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σωτήρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Χαρκοματιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Τραβασαριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Βρανάδικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Διακακιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Καλοζούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαδίου

16/05/1928

Ο οικισμός Χαρκοματιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρανάδικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Διακακιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλοζούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σωτήρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Λιβαδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κάτω Αλμυρής (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρητόν αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Αλμυρή

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αλμυρής

08/10/1934

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Αλμυρή στον οικισμό Γαλατάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλατακίου

Κ. Γαλατακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

08/10/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Αλμυρής

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρητόν της κοινότητας διορθώνεται σε Ρυτόν

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γαλατακίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κάτω Άσσου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 85Α - 20/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Άσσος από την κοινότητα Άσσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Άσσου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κάτω Διμηνιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 198Α - 18/07/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Διμηνιό από την κοινότητα Σικυωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Διμηνιού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κάτω Λουτρού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Λουτρόν από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λουτρού

16/10/1940

Ο οικισμός Λουτρέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Λουτρού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κάτω Μπέλεσι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μπέλεσι από το δήμο Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 197Α - 17/09/1927

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στέρνας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κάτω Μπέλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λύρκεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυρκείας

Κ. Λυρκείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μπέλεσι

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λυρκείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Κάτω Πελλήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κλημέντι

Ο οικισμός Καίσαρι προσαρτάται στο δήμο Κάτω Πελλήνης

Ο οικισμός Βελλίνα προσαρτάται στο δήμο Κάτω Πελλήνης

Ο οικισμός Μονήδριον Παναγίας προσαρτάται στο δήμο Κάτω Πελλήνης

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Βελλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Μονήδριον Παναγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κάτω Ταρσού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Ταρσός από την κοινότητα Στενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα Στενού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Ταρσού

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Ταρσού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Κελεών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιόπεσι

Ο οικισμός Βοϊβονδά προσαρτάται στο δήμο Κελεών

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Κελεών

Ο οικισμός Μποζικά προσαρτάται στο δήμο Κελεών

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας προσαρτάται στο δήμο Κελεών

09-12-1840

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κηλώσσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκοτεινή

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Κηλώσσης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κλένιας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλένια από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κλένιας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Βασίλειος

Ο οικισμός Στεφάνι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Κοντόσταυλον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Βουσμπάρδι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μονή Στεφανίου προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Χάνι Κορτέσσας προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

09-12-1840

Ο οικισμός Αγιονόρι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιομόδι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βουσμπάρδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλένια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάνι Κορτέσσας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτέσα προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Αθήκια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Παλαιόν Αλημένον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μαψός προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Κουταλάς προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Σκούρουγλι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Πασιά προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Άνω Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Κάτω Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Σέϊκα προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βασίλειος στον οικισμό Χιλιομόδι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σκούρουγλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πασιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόν Αλημένον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτέσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άνω Κλένια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κλένια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κλεωνών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγιονόρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιονορίου

Ο οικισμός Αθήκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αθηκίων

Ο οικισμός Κοντόσταυλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντοσταύλου

Ο οικισμός Χιλιομόδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χιλιομοδίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλένιας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στεφανίου

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοσταύλου

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιλιομοδίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κλημεντίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλημέντι από το δήμο Πελλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πάσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλημεντίου

ΦΕΚ 38Α - 07/02/1946

Ο οικισμός Πάσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πασίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κλημεντίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κοιλάδος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοιλάς από το δήμο Κρανιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κοιλάδος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κοκκωνίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκκώνι από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 294Α - 28/08/1915

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελίστρια

ΦΕΚ 202Α - 22/09/1927

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουλίτσης

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πουλίτσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κοκκωνίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κοντολιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντολιάνικα από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φατσάδικα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πορτολαμιάνικα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Τσικαλαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντολιανίκων

Αναγνώριση του οικισμού Γουδιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντολιανίκων

Αναγνώριση του οικισμού Χαρατζάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντολιανίκων

16/05/1928

Ο οικισμός Χαρατζάνικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαζαρακιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντολιανίκων

Αναγνώριση του οικισμού Καρμουλιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντολιανίκων

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κοντολιανίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κοντοσταύλου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντόσταυλον από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση αποσπάται από το δήμο Κλεωνών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπουζμπάρδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντοσταύλου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση της κοινότητας μετονομάζεται σε Σπαθοβούνι

Ο οικισμός Μπουζμπάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βελανιδιές

16/10/1940

Ο οικισμός Βελανιδιές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Σπαθοβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουταλά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κοντοσταύλου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόρινθος

Ο οικισμός Περιγιάλι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Εξαμίλια προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κεχριαίς προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

09-12-1840

Ο οικισμός Απία (Βλαχατέϊκα) αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόσνα αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζίζι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρανοζευγολατιό αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλλο αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέχαιον (Πίσσα) αποσπάται από το δήμο Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλατσίνι αποσπάται από το δήμο Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινοχώρια αποσπάται από το δήμο Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Το όνομα του οικισμού Τρανοζευγολατιό του δήμου διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Ο οικισμός Κουλατσίνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σχοινοχώρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απία (Βλαχατέϊκα) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπόσνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λέχαιον (Πίσσα) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυπαρίσσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αναπνοή προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Παλαιά Κόρινθος προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αναπνοή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βραχάτι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Λιμοχώρι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σουληνάρι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ταρσινά προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Χαλκί προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κολομπότσι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κυράς Βρύση προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Λεύκα προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μπεκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σολωμός προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραχατίου

Ο οικισμός Λιμοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμοχωρίου

Ο οικισμός Εξαμίλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εξαμιλλίων

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζευγολατιού

Ο οικισμός Παλαιά Κόρινθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιάς Κορίνθου

Ο οικισμός Βέλλο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βέλλου

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκωνίου

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμπραϊμπεη

Ο οικισμός Περιγιάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιγιαλίου

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουληναρίου

Ο οικισμός Χαλκί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκίου

Ο οικισμός Σολωμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σολωμού

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άσσου

Ο οικισμός Κόρινθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορίνθου

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχατίου

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχατίου

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαμιλλίων

Ο οικισμός Κεχριαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαμιλλίων

Ο οικισμός Κυράς Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ισθμίας

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βέλλου

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκωνίου

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκωνίου

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμπραϊμπεη

Ο οικισμός Κολομπότσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περιγιαλίου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Μπεκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Αζίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άσσου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κορίνθου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόρινθος από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 256Α - 01/08/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κορινθίων

Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 256Α - 01/08/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κορίνθου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κόρφου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόρφος από την κοινότητα Σοφικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κόρφου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουνιανίκων ή Ζαχόλης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουνιάνικα από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζερβιάνικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυριάνικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επάνω Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Κουνιάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευρωστίνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευρωστίνης

Κ. Ευρωστίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουνιανίκων ή Ζαχόλης

18/12/1920

Ο οικισμός Ζερβιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαυριάνικα της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Επάνω Αιγιαλός της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Αιγιαλός

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροζενών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ευρωστίνη της κοινότητας διορθώνεται σε Εβροστίνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Εβροστίνης

Κ. Εβροστίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Εβροστιναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εβροστίνης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ευρωστίνης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Εβροστίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουνοπίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουνουπίτσα από το δήμο Μεθάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κουνοπίτσης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουρτακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 190Α - 31/05/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρτάκι από την κοινότητα Πυργέλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κουρτακίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουταλά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουταλάς από την κοινότητα Σολομού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από την κοινότητα Σολομού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπαθοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Κοντοσταύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κουταλά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κούτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούτος από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεντουριάνικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βουζάνικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 135Α - 11/04/1915

Ο οικισμός Κούτος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χελυδόριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χελυδορίου

Κ. Χελυδορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 135Α - 11/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κούτου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προφήτου Ηλιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Χελυδορίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βουζάνικα της κοινότητας διορθώνεται σε Βυζιάνικα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Χελυδορίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουτσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούτσι από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κούτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργολικόν

Ο οικισμός Μπολάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολοκοτρώνης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργολικού

Κ. Αργολικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κολοκοτρώνης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αργολικού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουτσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 40Α - 21/03/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούτσι από την κοινότητα Κουτσίου-Τσερεγουνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κούτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορφιώτισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορφιωτίσσης

Κ. Κορφιωτίσσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κορφιωτίσσης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουτσίου Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 164Α - 06/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούτσι από την κοινότητα Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κουτσίου Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουτσίου-Τσερεγουνίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούτσι από το δήμο Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσερεγούνι αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 40Α - 21/03/1922

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσίου

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κούτσι στον οικισμό Τσερεγούνι

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Τσερεγούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βρυσούλας

Κ. Βρυσούλας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσίου-Τσερεγουνίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρυσούλα της κοινότητας διορθώνεται σε Βρυσούλαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρυσουλών

Κ. Βρυσουλών (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Καρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρυσουλών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρυσούλας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βρυσουλών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουτσομοδίου ή Ηρακλείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δερβενάκια αποσπάται από το δήμο Νεμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτσομόδι αποσπάται από το δήμο Νεμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ηράκλειον

18/12/1920

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ηρακλείου

Κ. Ηρακλείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Δαλματίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουτσομοδίου ή Ηρακλείου

16/05/1928

Ο οικισμός Δαλματίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ηρακλείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κουτσοποδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτσοπόδι από το δήμο Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κουτσοποδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κοφινίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοφίνι από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κυναμπάρδι προσαρτάται στην κοινότητα Κοφινίου

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Κυναμπάρδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κοφινίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Κυβερίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυβέρι από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλαμάνη αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ξυλοκερατέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυβερίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυβερίου

Ο οικισμός Καλαμάνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυβερίου

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύλων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κυβέρι της κοινότητας διορθώνεται σε Κιβέριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κιβερίου

Ο οικισμός Καλαμάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κιβερίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιβερίου

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλιωτάκης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιβερίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κυβερίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κιβερίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Κυθηρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Φράτσια αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιαράδικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάδες αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτόν αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοκαιριναί αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσινιάνικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέσι αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντολιάνικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 9Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σταθιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νησίδιον Αιγιλείας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντικύθηρα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Μανιτοχώρι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδίων προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Κυθηρίων (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κυθηρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντικυθήρων

Ο οικισμός Βιαράδικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιαραδίκων

Ο οικισμός Καρβουνάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβουνάδων

Ο οικισμός Κοντολιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντολιανίκων

Ο οικισμός Κύθηρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυθήρων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα ή Λειβάδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πιτσιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Φράτσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φρατσίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Σταθιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Κεραμωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Αλεξανδράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Φατσάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντολιανίκων

Ο οικισμός Πορτολαμιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντολιανίκων

Ο οικισμός Καψάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Μανιτοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Στραπόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Σπηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Κοντελετού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Σκουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Λουραντιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Κατούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μιτάτων

Ο οικισμός Αρέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Καλοκαιριναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Το όνομα του οικισμού Αντικύθηρα του δήμου διορθώνεται σε Ποταμός

Το όνομα του οικισμού Κατσουλιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Κατσουλιάνικα ή Λειβάδιον

Το όνομα του οικισμού Πιτσινιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Πιτσιάνικα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κυθήρων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κύθηρα από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καψάλι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανιτοχώρι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στραπόδι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπηλιαίς αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Σπηλιαίς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κυθήρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Κυλληνίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γκούρα

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λαγκαδέϊκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκαδέϊκα από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τουρτουρέικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 236Α - 04/07/1915

Ο οικισμός Φικουλάζον ορίζεται χειμερινή έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λαγκαδέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Λαγκαδαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαγκαδαιίκων

Κ. Λαγκαδαιίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγκαδαιίκων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαγκαδέϊκων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λαγκαδαιίκων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λαλιώτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαλιώτης από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λαλιώτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λάλουκα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 190Α - 31/05/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάλουκας από την κοινότητα Πυργέλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λάλουκα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λαύκας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαύκα από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λαύκας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λερίζης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 31Α - 26/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λέριζα από την κοινότητα Μαζίου Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λερίζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Λεχαίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λέχαιον (Πίσσα)

Ο οικισμός Κουλατσίνι προσαρτάται στο δήμο Λεχαίου

Ο οικισμός Σχοινοχώρια προσαρτάται στο δήμο Λεχαίου

09-12-1840

Ο οικισμός Λέχαιον (Πίσσα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κουλατσίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σχοινοχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λεχαίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λέχαιον από την κοινότητα Περιγιαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λεχαίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Λήσσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λυγουριό

Ο οικισμός Αδάμι προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λυγουριό από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 7Α - 10/02/1875

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λυγουριό από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κορώνη προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κορώνη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 204Α - 09/10/1893

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ασκληπιείου

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 204Α - 09/10/1893

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λήσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυγουρίου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αδαμίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λυγουρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυγουριό από το δήμο Ασκληπιείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμνό και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σταματέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κορώνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρυσβανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χατζαλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ιερόν Λυγουριού και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Δεσκηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ψιμουλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κρεμνό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δεσκηλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιερόν Λυγουριού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζαλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψιμουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρυσβανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταματέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χουταλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Αναστασοπουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λυγουρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Λιμνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λίμναις

Ο οικισμός Μπερμπάτι προσαρτάται στο δήμο Λιμνών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λιμνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λίμναις από το δήμο Προσυμναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λιμνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λιμοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιμοχώρι από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Λιμοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνοχωρίου

Κ. Ελληνοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμοχωρίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ελληνοχωρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λιοντίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιόντι από το δήμο Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Λιόντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεόντιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεοντίου

Κ. Λεοντίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιοντίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λεοντίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λιοπεσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιόπεσι από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από το δήμο Νεμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μποζικών

ΦΕΚ 170Α - 19/08/1928

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραδεισίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Λιόπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γονούσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γονούσσης

Κ. Γονούσσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιοπεσίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχόβης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γονούσσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γονούσσης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λογοθετιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λογοθετιάνικα από το δήμο Ποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χριστοφοριάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περλεγκιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιανιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουσουνάρι αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κομηνιάνικα ή Δουριάνικα προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Λογοθετιανίκων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λουζίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούζι από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Λούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικών

Κ. Ελληνικών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουζίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ελληνικά της κοινότητας διορθώνεται σε Ελληνικόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ελληνικών

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ελληνικού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λουτρακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτράκιον από το δήμο Περαχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περαχώρα αποσπάται από το δήμο Περαχώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποσειδωνία αποσπάται από το δήμο Περαχώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Περαχώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας

Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λουτρακίου

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Προσφυγικός Συνοικισμός και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Λυγιάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυγιά από την κοινότητα Δερβενίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Λυγιάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Λυρκείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Μπέλεσι

Ο οικισμός Μαλανδρίνι προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Στέρνα προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μαλανδρίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρούστι αποσπάται από το δήμο Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο Ορνεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ορνεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο Ορνεών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 21Α - 10/08/1848

Ο οικισμός Κάτω Μπέλεσι ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρυά ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Λυρκείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Λυρκείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Κάτω Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μπέλεσι

Ο οικισμός Άνω Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μπέλεσι

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπαρελλίου

Ο οικισμός Βρούστι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρουστίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μπέλεσι

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μαζίου Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάζι από το δήμο Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λέριζα αποσπάται από το δήμο Νεμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 31Α - 26/02/1927

Ο οικισμός Λέριζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λερίζης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστρακίου

Κ. Καστρακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζίου Νεμέας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καστρακίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μαζίου Τρικκάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάζι από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεθίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξανθοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξανθοχωρίου

Κ. Ξανθοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζίου Τρικκάλων

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σοφιανών

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ξανθοχωρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μαλανδρινίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλανδρίνι από το δήμο Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαλανδρίνι της κοινότητας διορθώνεται σε Μαλαντρένιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαλαντρενίου

Κ. Μαλαντρενίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαλανδρινίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μαλαντρενίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μάνεσι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσι από την κοινότητα Πουλακίδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα Πουλακίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα Πουλακίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από την κοινότητα Πουλακίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Αμαργιανό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μάνεσι

ΦΕΚ 417Α - 26/11/1926

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από την κοινότητα Πουλακίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερμπεσίου

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπεσίου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Δούσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μετόχιον

16/05/1928

Ο οικισμός Αμαργιανό της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μάνεσι της κοινότητας διορθώνεται σε Μάνεσης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μάνεση

Κ. Μάνεση (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μάνεσι

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μάνεση (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μανεσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσι από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πουλακίδα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 220Α - 10/06/1915

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μάνεσι στον οικισμό Πουλακίδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πουλακίδας

Κ. Πουλακίδας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 220Α - 10/06/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μανεσίου

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνεσι

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

ΦΕΚ 417Α - 26/11/1926

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πουλακίδα της κοινότητας διορθώνεται σε Πουλλακίδα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πουλλακίδας

Κ. Πουλλακίδας (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πουλακίδας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πουλλακίδας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μαρκασίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρκάσι από το δήμο Πελλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μαρκάσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μάνας

Κ. Μάνας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαρκασίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μάνα της κοινότητας διορθώνεται σε Μάννα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μάννας

Κ. Μάννας (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μάνας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μάννας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Μάσητος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κρανίδι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Μάσητος

Ο οικισμός Λιμήν Χέλι προσαρτάται στο δήμο Μάσητος

Ο οικισμός Σχοινίτσα προσαρτάται στο δήμο Μάσητος

05-01-1842

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κρανιδίου

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μάσητος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Το όνομα του οικισμού Λιμήν Χέλι του δήμου διορθώνεται σε Πορτοχέλιον

Ο οικισμός Σχοινίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοιλάς προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σχοινίτσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φούρνων

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοιλάδος

Ο οικισμός Κρανίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρανιδίου

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πορτοχελίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτοχελίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρανίδι από το δήμο Κρανιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρανιδίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κρανιδίου

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κρανιδίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μάτζανης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάντζανη από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μάτζανης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μάτσιζας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 81Α - 09/04/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάτσιζα από την κοινότητα Μπουζίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα Καστανιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρίζα προσαρτάται στην κοινότητα Μάτσιζας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μάτσιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Στυμφαλία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στυμφαλίας

Κ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μάτσιζας

16/10/1940

Ο οικισμός Δρίζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μεγάλης Βάλτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Βάλτσα από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλα Βάλτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάλων Βάλτων

Κ. Μεγάλων Βάλτων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Βάλτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεγάλα Βάλτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μεγάλος Βάλτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεγάλου Βάλτου

Κ. Μεγάλου Βάλτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεγάλων Βάλτων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μεγάλου Βάλτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μεγαλοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλον Χωρίον από το δήμο Μεθάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στέρνα Γαμβρού αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καημένη Χώρα αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεγάλο Ποτάμι αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαθύ προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

18/12/1920

Ο οικισμός Στέρνα Γαμβρού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μεγαλοχωρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέθανα

Ο οικισμός Βρωμολίμνη προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Κουνουπίτσα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Κάτω Μίγκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Επάνω Μίγκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Μούσκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κοσώνα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Καημένη Χώρα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Μεγάλον Χωρίον προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 43Α - 14/12/1857

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μέθανα στον οικισμό Βρωμολίμνη

ΦΕΚ 4Α - 08/01/1867

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βρωμολίμνη στον οικισμό Κουνουπίτσα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Μίγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Μίγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μούσκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δριτζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Κάτω Μούσχα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Άνω Μούσχα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Μεγάλο Ποτάμι προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Παναγία προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 25Α - 10/04/1882

Ο οικισμός Κουνουπίτσα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βρωμολίμνη ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κόλιανη προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 133Α - 17/08/1898

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κουνουπίτσα στον οικισμό Μέθανα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μεθάνων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κουνουπίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνοπίτσης

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας

Ο οικισμός Μεγάλον Χωρίον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Μέθανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεθάνων

Ο οικισμός Βρωμολίμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμολίμνης

Ο οικισμός Άνω Μούσχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μούσχας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνοπίτσης

Ο οικισμός Κοσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας

Ο οικισμός Στέρνα Γαμβρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Καημένη Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Μεγάλο Ποτάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Κόλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθάνων

Ο οικισμός Δριτζέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθάνων

Ο οικισμός Κάτω Μούσχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μούσχας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέθανα από το δήμο Μεθάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόλιανη αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δριτζέϊκα αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μεθάνων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μελισσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελίσσι από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μελισσίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μέρμπακα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέρμπακας από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 227Α - 10/07/1929

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παναρίτη

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μέρμπακα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μέσης Συνοικίας Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέση Συνοικία Τρικάλων

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεθίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μέσης Συνοικίας Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μεσινού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσινόν από το δήμο Φενεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μεσινού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Μεσσινού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεσινόν

Ο οικισμός Μοσιά προσαρτάται στο δήμο Μεσσινού

Ο οικισμός Γκιόζα προσαρτάται στο δήμο Μεσσινού

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Γκιόζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μηδείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέρμπακας

Ο οικισμός Πουλακίδα προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Δένδρα προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Γκέρμπεσι προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Παναρίτι προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μαριανό προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χέλι αποσπάται από το δήμο Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδήμπεη αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαριανό του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Μιδέας

Δ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Μηδείας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χελίου

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανυφίου

Ο οικισμός Μέρμπακας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέρμπακα

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανεσίου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χελίου

Ο οικισμός Αβδήμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανυφίου

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέρμπακα

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέρμπακα

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Πουλακίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μικράς Βάλτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρή Βάλτσα από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρά Βάλτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικρών Βάλτων

Κ. Μικρών Βάλτων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικράς Βάλτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μικρά Βάλτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρός Βάλτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μικρού Βάλτου

Κ. Μικρού Βάλτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μικρών Βάλτων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μικρού Βάλτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Μινώας (Αργολίδος και Κορινθίας)

25-10-1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τολόν

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλινάρι αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λυκοτρούπιον προσαρτάται στο δήμο Μινώας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λυκοτρούπιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μινώας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μινώας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιρίων

Ο οικισμός Τολόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τολού

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιρίων

Ο οικισμός Σουλινάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τολού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μιτάτων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μιτάτα από το δήμο Ποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μόνης αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μιτάτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μοσιάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοσιά από το δήμο Φενεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μοσιάς (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μουλκίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλκι από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μουλκίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπασίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπάσι από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μπασίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπερμπατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπερμπάτι από το δήμο Προσυμναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μπερμπάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσύμνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσύμνης

Κ. Προσύμνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπερμπατίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Προσύμνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μποζικών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μποζικά από το δήμο Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από την κοινότητα Λιοπεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 15/10/1925

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βοϊβοντά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μποζικά της κοινότητας διορθώνεται σε Μποζικάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μποζικά

Κ. Μποζικά (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μποζικών

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μποζικά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπολατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπολάτι από την κοινότητα Βραχατίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μπολατίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπόρσια (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 253Α - 31/08/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπόρσα από την κοινότητα Φύχτιας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπόρσα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπόρσας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπόρσα

Κ. Μπόρσα (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπόρσια

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μπόρσα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπότσικα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπότσικα από το δήμο Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Νεμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από το δήμο Νεμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρίου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μπότσικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδόνια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αηδονίων

Κ. Αηδονίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπότσικα

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλατά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Αηδονίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπούγα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούγα από την κοινότητα Αχλαδοκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μπούγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίου

Κ. Κρυονερίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπούγα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φρεγκαίνης

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φρεγκαίνης

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φρεγκαίνης

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φρεγκαίνης

Ο οικισμός Ταβλάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φρεγκαίνης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κρυονερίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπουγιατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουγιάτι από το δήμο Αλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μπουγιάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλέας

Κ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουγιατίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αλέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπουζίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούζι από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από την κοινότητα Καστανιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 09/04/1924

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάτσιζας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μπουζίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μπουτίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 359Α - 20/10/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μπούτια από την κοινότητα Πασσιά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια αποσπάται από την κοινότητα Πασσιά και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπούτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπουτίων

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Μπούτια στον οικισμό Μπούτια

Ο οικισμός Άνω Μπούτια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μπουτίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαρβάτι

Ο οικισμός Κάτω Φίκτια προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο οικισμός Άνω Φίκτια προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο οικισμός Μπόρσα προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο οικισμός Πρίφτανη προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μαλανδρίνι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο Μυσσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοχώρι αποσπάται από το δήμο Μυσσίας και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χαρβάτι στον οικισμό Κουτσοπόδι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Φίκτια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Φίκτια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φύχτια προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσοποδίου

Ο οικισμός Μαλανδρίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλανδρινίου

Ο οικισμός Φύχτια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φύχτιας

Ο οικισμός Χαρβάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρβατίου

Ο οικισμός Σχινοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχινοχωρίου

Ο οικισμός Μπόρσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φύχτιας

Ο οικισμός Πρίφτανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρβατίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μυλοποτάμου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυλοπόταμος από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρέσι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μυλοποτάμου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Μύλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύλοι από την κοινότητα Κυβερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύλων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μύλων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Μυσσίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κουτσοπόδι

Ο οικισμός Σχινοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μυσσίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο οικισμός Σχινοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ναύπλιον

Ο οικισμός Πρόνοια προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Κατόγλι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Πλουμούσι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μερζές προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Απόβαθμοι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αγροκήπιον του κ. Μιαούλη προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαφέραγα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αυγού αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοφίνι αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσίγκρι αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρεια αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κατόγλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλουμούσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απόβαθμοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγροκήπιον του κ. Μιαούλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μελισσιά προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μπολάτι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αυγού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Μονή προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Φιλιππή προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Παναγιωτίτσα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παναγιωτίτσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Φιλιππή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αβγό προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ποριώτικα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Προυντζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κοφίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοφινίου

Ο οικισμός Κατσίγκρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Άρεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρείας

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαϊτζίκου

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασίνης

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσίου

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοφινίου

Ο οικισμός Γιαννουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Προυντζέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρείας

Ο οικισμός Μερζές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρείας

Ο οικισμός Αγία Μονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρείας

Ο οικισμός Ποριώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαϊτζίκου

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασίνης

Ο οικισμός Μουράταγας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Σταυριχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Βρωμόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Αβγό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιρίων

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσίου

Ο δήμος καταργείται

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ναυπλίου και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπλιέων

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ναυπλίου του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπλιον του δήμου

Ο οικισμός Πρόνοια του δήμου καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπούρτζιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγνούντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

16/10/1940

Ο οικισμός Πεύκον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Νέας Κίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Κίος από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Νέας Κίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Νεζέϊκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεζέϊκα από το δήμο Σολυγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ηλιέϊκα αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Νεζέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατακάλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κατακαλίου

Κ. Κατακαλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεζέϊκων

16/10/1940

Ο οικισμός Ηλιέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κατακαλίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος

Ο οικισμός Κουτσομόδι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Κούτσι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Σκράπαλι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Στιμάγκα προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Βράχου προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

09-12-1840

Ο οικισμός Φλοιούς αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπότσικα αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σκράπαλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλοιούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόντι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γρούστι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Λέριζα προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γρούστι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσίου-Τσερεγουνίου

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου Νεμέας

Ο οικισμός Μπότσικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπότσικα

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποζικών

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στιμάγκας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Λιόντι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιοντίου

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιοπεσίου

Ο οικισμός Λέριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου Νεμέας

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπότσικα

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπότσικα

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Δερβενάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσομοδίου ή Ηρακλείου

Ο οικισμός Κουτσομόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσομοδίου ή Ηρακλείου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από το δήμο Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Νεοχωρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Νεράντζης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 132Α - 01/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεράντζα από την κοινότητα Βέλλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Νεράντζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ξυλοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξυλόκαστρον από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζούγρα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φακουλάζον αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρκιάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρακέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκορδέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκετζιάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λασκάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θεοδωρέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρίζας

Ο οικισμός Χαρκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Πετρακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

18/12/1920

Ο οικισμός Φακουλάζον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυώτικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζευγολατιό ή Παραλία Υψηλών Αλωνιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

ΦΕΚ 98Α - 26/05/1927

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 138Α - 11/07/1927

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Σκετζιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Λασκάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Ζούγρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελλήνη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θεοδωρέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Θεοδωραίικα

Το όνομα του οικισμού Σκορδέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σκορδιάνικα

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατιό ή Παραλία Υψηλών Αλωνιών της κοινότητας διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ξυλοκάστρου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ξυλοκερίζης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξυλοκέριζα από την κοινότητα Εξαμιλλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Ο οικισμός Κεχριαίς αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Το όνομα του οικισμού Κεχριαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Κεχριαί

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ξυλοκερίζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Οινόης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρυά

Ο οικισμός Βρούστι προσαρτάται στο δήμο Οινόης

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Οινόης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Βρούστι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ορεξίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαύκα

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ορνεών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Μπέλεσι

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ορνεών

Ο οικισμός Καπαρέλι προσαρτάται στο δήμο Ορνεών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άνω Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παλαιάς Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιά Επίδαυρος από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Επίδαυρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιάς Επιδαύρου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Παλαιάς Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Παλαιάς Κορίνθου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιά Κόρινθος από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πεντεσκούφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιάς Κορίνθου

Αναγνώριση του οικισμού Ράχιανι και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιάς Κορίνθου

16/10/1940

Ο οικισμός Ράχιανι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Παλαιάς Κορίνθου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Παναρητίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παναρήτι

Ο οικισμός Βλαντούσια προσαρτάται στο δήμο Παναρητίου

Ο οικισμός Μαρκάσι προσαρτάται στο δήμο Παναρητίου

Ο οικισμός Κούτσι προσαρτάται στο δήμο Παναρητίου

Ο οικισμός Τσερεγούνι προσαρτάται στο δήμο Παναρητίου

Ο οικισμός Μονή Κορυφής προσαρτάται στο δήμο Παναρητίου

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Τσερεγούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Μονή Κορυφής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο οικισμός Παναρήτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Βλαντούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Μαρκάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παναριτίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παναρήτι από το δήμο Πελλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Παναριτίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Παναρίτη (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 227Α - 10/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παναρίτι από την κοινότητα Μέρμπακα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναρίτη

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Παναρίτη (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Παραδεισίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 170Α - 19/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραδείσι από την κοινότητα Λιοπεσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Παραδεισίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πασίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 38Α - 07/02/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάσιον από την κοινότητα Κλημεντίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πασίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πασσιά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πασσιά από το δήμο Προσυμναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χώνικας αποσπάται από το δήμο Προσυμναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρδουβά αποσπάται από το δήμο Προσυμναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Μπούτια αποσπάται από το δήμο Προσυμναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια αποσπάται από το δήμο Προσυμναίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Άνω Μπούτια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπούτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πασσιά

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βαρδουβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίστρατον

16/05/1928

Ο οικισμός Μπούτια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βασέρκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πασσιά

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μπούτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πασσιά

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μπούτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πασσιά

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Ο οικισμός Χώνικας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώνικα

ΦΕΚ 359Α - 20/10/1934

Ο οικισμός Άνω Μπούτια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουτίων

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτίων

16/10/1940

Ο οικισμός Βασέρκα της κοινότητας καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Πασσιά της κοινότητας διορθώνεται σε Πασάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πασά

Κ. Πασά (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πασσιά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πασά (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Πελλήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγάλη Βάλτσα

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Θροφαροί προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Ζεμενόν προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Θολερόν προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Λαλιώτης προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Θροφαροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Θολερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μονήδριον Ζεμενού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μεγάλη Βάλτσα στον οικισμό Κλημέντι

Ο οικισμός Παναρήτι αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαντούσια αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάσι αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελλίνα αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονήδριον Παναγίας αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Ο οικισμός Μονήδριον Παναγίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Πελλήνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Πελλήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βλαντούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαντουσίων

Ο οικισμός Παναρήτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παναριτίου

Ο οικισμός Μαρκάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρκασίου

Ο οικισμός Βελλίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελλίνης

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλημεντίου

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καισαρίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Περαχώρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Περαχώρα

Ο οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λουτράκιον προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

Ο οικισμός Κουλαντζίκιον προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

Ο οικισμός Πίσσα προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

Ο οικισμός Μονή Κράθι προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Κράθι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σχοίνος προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

ΦΕΚ 3Α - 23/01/1880

Ο οικισμός Περαχώρα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λουτράκιον ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σχοίνος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

Ο οικισμός Ίσθμια προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

Ο οικισμός Ποσειδωνία προσαρτάται στο δήμο Περαχώρας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Περαχώρας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Περαχώρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ίσθμια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ισθμίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρακίου

Ο οικισμός Πήσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πήσιας

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ισθμίας

Ο οικισμός Περαχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρακίου

Ο οικισμός Ποσειδωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρακίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρακίου

Ο οικισμός Πίσσα του δήμου μετονομάζεται σε Πήσια

Ο δήμος καταργείται


Κ. Περιγιαλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιγιάλι από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κολομπότσι αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεράσιμος προσαρτάται στην κοινότητα Περιγιαλίου

ΦΕΚ 108Α - 30/04/1925

Ο οικισμός Κολομπότσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λέχαιον

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Λέχαιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεχαίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Περιγιαλίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πετρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετρί από την κοινότητα Μπότσικα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πετρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πήσιας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πήσια από το δήμο Περαχώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πήσια της κοινότητας διορθώνεται σε Πίσια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πισίων

Κ. Πισίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πήσιας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πισίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πιτσιανίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πιτσιάνικα από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλοκαιριναί αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 16Β - 10/03/1927

Ο οικισμός Πιτσιάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτίδια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρτιδίων

Κ. Μυρτιδίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 16Β - 10/03/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πιτσιανίκων

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Μυρτίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μυρτίδια στον οικισμό Δρυμών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμώνος

Κ. Δρυμώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυρτιδίων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυμώνος

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Δρυμώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πιτσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πιτσά από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Πιτσά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιτσών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πιτσά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιτσών

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πιτσά στον οικισμό Κάτω Πιτσά

Ο οικισμός Πιτσά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πιτσών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πόρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πόρος (Καλαυρεία) από το δήμο Τροιζήνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Τροιζήνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεντρικόν Προγυμναστήριον αποσπάται από το δήμο Τροιζήνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Πόρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πορτοχελίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πορτοχέλιον από το δήμο Κρανιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κώστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορτοχελίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κώστα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πορτοχελίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Ποταμίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βαμβακαράδικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Γερακάρι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Γερακιτιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Ντουργιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Μελιτιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Διακοπουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Προγγί προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Πετρούνι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Μονή Αγία προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γερακιτιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ντουργιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Αναστασία προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Αγία Πελαγία προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Δέσποινα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Τσουανιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Ποταμίων (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ποταμίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αρωνιάδικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρωνιαδίκων

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραβά

Ο οικισμός Μιτάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μιτάτων

Ο οικισμός Λογοθετιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Καστριτσιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμού

Ο οικισμός Πιτσινάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνιαδίκων

Ο οικισμός Βαμβακαράδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνιαδίκων

Ο οικισμός Προγγί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβά

Ο οικισμός Διακοπουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβά

Ο οικισμός Δέσποινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβά

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μόνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μιτάτων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Χριστοφοριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Περλεγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Λιανιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Κουσουνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Αλοϊζιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Φριλιγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Τσουανιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Μελιτιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Ζαγλανικιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγία του δήμου διορθώνεται σε Μονή Αγίας Μόνης

Το όνομα του οικισμού Ντουργιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Κομηνιάνικα ή Δουριάνικα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Κίπερι του δήμου καταργείται.

Κ. Ποταμού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμός από το δήμο Ποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελιτιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαγλανικιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακαρίου

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ποταμού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πουλίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 202Α - 22/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουλίτσα από την κοινότητα Κοκκωνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 419Α - 19/12/1931

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευαγγελιστρίας

ΦΕΚ 120Α - 05/03/1936

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

31/12/1936

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ευαγγελιστρίας στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πουλίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Πουλλίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πουλλίτσης

Κ. Πουλλίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πουλίτσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πουλλίτσης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Προσύμνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ανυφί

Ο οικισμός Πλατανίτι προσαρτάται στο δήμο Προσύμνης

Ο οικισμός Αβδήμπεη προσαρτάται στο δήμο Προσύμνης

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι προσαρτάται στο δήμο Προσύμνης

Ο οικισμός Δούσια προσαρτάται στο δήμο Προσύμνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Αβδήμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πυργέλλας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυργέλα από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 14/07/1924

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαλαμανάρας

ΦΕΚ 190Α - 31/05/1929

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρτακίου

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάλουκα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πυργέλλας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πυργιωτίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποριώτικα από την κοινότητα Λευκακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τρακάκικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργιωτίκων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πυργιωτίκων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Πύργου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργος από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πύργου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ρεθίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρέθι από την κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιούκα αποσπάται από την κοινότητα Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου Τρικκάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δενδρού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλακιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρεθίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ρεθίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Ρητού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ρητόν

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Ρητού

09-12-1840

Ο οικισμός Ρητόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ρίζας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρίζα Ξυλοκάστρου από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαρκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιγερίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

ΦΕΚ 98Α - 26/05/1927

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

ΦΕΚ 138Α - 11/07/1927

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Σκετζιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λασκάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Λασκάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζητουλιαρέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Ζητουλιάνικα

Το όνομα του οικισμού Γεωργαντέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Γεωργανταίκα

Το όνομα του οικισμού Χαρκιάνικα της κοινότητας διορθώνεται σε Χαρτσιάνικα

Ο οικισμός Σκετζιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πετρακέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ρίζας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ροζενών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροζενά από την κοινότητα Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ροζενών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σαρανταπήχου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαραντάπηχον από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σαρανταπηχιώτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαρανταπήχου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σαρανταπήχου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βασιλικόν

Ο οικισμός Μούλκι προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Κιάτο προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Διμηνιό προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μελίσσι προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θροφαροί αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολερόν αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονήδριον Ζεμενού αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάντζανη αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψομάτι αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Ο οικισμός Μονήδριον Ζεμενού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ραψομάτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Γεληνιάτικα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Πάστου προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μπάδιψα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Καπανδρί Μεγάλης Βάλτσης προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μετόχιον Μονής Λεχόβης προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Καρυώτικα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βασιλικόν στον οικισμό Κιάτο

ΦΕΚ 54Α - 15/11/1860

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γεληνιάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πάστου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπάδιψα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καπανδρί Μεγάλης Βάλτσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Μονής Λεχόβης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζεμενού

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιοπεσίου

Ο οικισμός Θολερόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θολερού

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

Ο οικισμός Άνω Διμηνιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Διμηνιού

Ο οικισμός Θροφαροί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θροφαρών

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαλιώτου

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Βάλτσης

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλκίου

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλίου

Ο οικισμός Μάντζανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάτζανης

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιάς

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσίου

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Βάλτσης

Ο οικισμός Κιάτο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιάτου

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιοπεσίου

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάτζανης

Ο οικισμός Γεληνιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκιάς

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιάτου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κιάτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιάτο από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 247Α - 04/12/1913

Ο οικισμός Κιάτο της κοινότητας μετονομάζεται σε Σικυών

ΦΕΚ 301Α - 02/09/1915

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σικυώνος

Κ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 301Α - 02/09/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιάτου

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Σικυών της κοινότητας μετονομάζεται σε Σικυωνία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σικυωνίας

Κ. Σικυωνίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σικυώνος

ΦΕΚ 422Α - 28/11/1929

Ο οικισμός Τραγάναις προσαρτάται στην κοινότητα Σικυωνίας

ΦΕΚ 198Α - 18/07/1933

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Διμηνιού

ΦΕΚ 192Β - 15/10/1936

Ο οικισμός Σικυωνία της κοινότητας μετονομάζεται σε Κιάτο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κιάτου

Κ. Κιάτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 192Β - 15/10/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σικυωνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεάπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιάτου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σικυώνος

Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κιάτου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σκαφιδακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαφιδάκι από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 247Α - 26/07/1929

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκοτεινής (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκοτεινή από το δήμο Αλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Σκοτεινής (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σκούπας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκούπα από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκουπαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκούπας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σκούπας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Σολυγείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σοφικόν

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

09-12-1840

Ο οικισμός Βαλίδι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελά αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρητόν αποσπάται από το δήμο Ρητού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ρητού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο Υρνηθίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βαρελά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βαλίδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόρφος προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Γαλατάκι προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Αλμυρή προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Βλασέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Νεζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Ηλιέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Σκλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Μαστρίζα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Ρεθεζά προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μαστρίζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρεθεζά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σολυγείας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σολυγείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγελοκάστρου

Ο οικισμός Νεζέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεζέϊκων

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σοφικού

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεζέϊκων

Ο οικισμός Ηλιέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεζέϊκων

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεζέϊκων

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σοφικού

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αλμυρής

Ο οικισμός Ρητόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αλμυρής

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Αλμυρή του δήμου καταργείται.


Κ. Σολωμού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σολωμός από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπεκιάνικα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από το δήμο Κλεωνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο Κλεωνών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σολωμός της κοινότητας διορθώνεται σε Σολομός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σολομού

Κ. Σολομού (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σολομού

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σολωμού

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουταλά

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουταλά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σολομού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σουληναρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουληνάρι από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σουληναρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σουλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σούλι από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σουλίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σοφιανών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σοφιανά από την κοινότητα Ξανθοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σοφιανών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σοφικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σοφικόν από το δήμο Σολυγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόρφου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σοφικού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σπαϊτζίκου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαϊτζίκον από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ποριώτικα αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Παλαιομέλισσα προσαρτάται στην κοινότητα Σπαϊτζίκου

18/12/1920

Ο οικισμός Παλαιομέλισσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκάκια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκακίων

Κ. Λευκακίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σπαϊτζίκου

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Ποριώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργιωτίκων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λευκακίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σπαρτινέϊκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαρτινέϊκα από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 280Α - 18/08/1915

Ο οικισμός Γεληνιάτικα ορίζεται χειμερινή έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γεληνιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Συκιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γεληνιάτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Γελινιάτικα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Σπαρτινέϊκων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Στενού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στενόν

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στενού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στενόν από το δήμο Φενεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ταρσού

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ταρσού

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στενού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Στέρνας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 197Α - 17/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στέρνα από την κοινότητα Κάτω Μπέλεσι και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Στέρνας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Στεφανίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στεφάνι από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Δημητρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Στεφανίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στεφανίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Στιμάγκας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στιμάγκα από το δήμο Νεμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σινάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στιμάγκας

16/10/1940

Ο οικισμός Σινάνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στιμάγκας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Στομίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στόμιο από το δήμο Ευρωστίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στομίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δούσια

Ο οικισμός Καλλιάνοι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Ψάρι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Μπούζι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Ζαρακά προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάσι αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο Ορεξίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 42Α - 30/11/1857

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δούσια στον οικισμό Καλλιάνοι

ΦΕΚ 6Α - 08/02/1877

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καλλιάνοι στον οικισμό Μπάσι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζαρακά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάτσιζα προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Κιόνι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

ΦΕΚ 8Α - 10/01/1883

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπάσι στον οικισμό Καλλιάνοι

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κιόνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροκάμπου

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δούσιας

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουζίου

Ο οικισμός Καλλιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλιάνη

Ο οικισμός Μπάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπασίου

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαύκας

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο δήμος καταργείται


Κ. Συβίστης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συβίστα από το δήμο Φενεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Συβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φενεός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φενεού

Κ. Φενεού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Συβίστης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Φενεού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Συκιάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκιά από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γεληνιάτικα αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 280Α - 18/08/1915

Ο οικισμός Γεληνιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτινέϊκων

16/05/1928

Ο οικισμός Συκιά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκέας

Κ. Συκέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκιάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Συκέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Σχινοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σχινοχώρι από το δήμο Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Σχινοχωρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ταρσινών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ταρσινά από την κοινότητα Κρηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ταρσινών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Ταρσού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ταρσός

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Ταρσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Τημενίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μύλοι

Ο οικισμός Σκαφιδάκι προσαρτάται στο δήμο Τημενίου

Ο οικισμός Κρόϊ προσαρτάται στο δήμο Τημενίου

Ο οικισμός Κυβέρι προσαρτάται στο δήμο Τημενίου

Ο οικισμός Τσακίρι προσαρτάται στο δήμο Τημενίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κρόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Τσακίρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο δήμος καταργείται


Δ. Τιπαρήνου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σπέτσαι

Ο οικισμός Σπετσοπούλα προσαρτάται στο δήμο Τιπαρήνου

ΦΕΚ 32Α - 01/09/1834

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Σπετσών

Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 32Α - 01/09/1834

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τιπαρήνου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παραπόλα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Σπετσών

Ο οικισμός Τρίκερι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Σπετσών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Σπετσών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σπετσοπούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρίκερι (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Σπετσών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σπέτσαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπετσών

Ο οικισμός Παραπόλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπετσών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπετσών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπέτσαι από το δήμο Σπετσών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραπόλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σπετσών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο Σπετσών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σπετσοπούλα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Τζήλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Λιγονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Ζυγεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Έλωνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Βρέλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Κτήμα Αδοσίδου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σπετσών

Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σπετσών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παραπόλα (νησίς) του δήμου διορθώνεται σε Βελοπούλα (νησίς)

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κτήμα Αδοσίδου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βρέλον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Έλωνας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζυγεριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζήλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγονέριον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σπετσών

ΦΕΚ 15Α - 20/01/1948

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σπετσών και Ερμιονίδος του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Αττικής του νομού Αττικής

Δ. Σπετσών (Αττικής)

ΦΕΚ 15Α - 20/01/1948

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Αττικής του νομού Αττικής από την επαρχία Σπετσών και Ερμιονίδος του νομού Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κούτσι

Ο οικισμός Κοφίνι προσαρτάται στο δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος)

Ο οικισμός Κατσίγκρι προσαρτάται στο δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος)

Ο οικισμός Άρεια προσαρτάται στο δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος)

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά προσαρτάται στο δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος)

Ο οικισμός Τίρυνς προσαρτάται στο δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Κοφίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Κατσίγκρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Άρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Τιτάνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μάντζανη

Ο οικισμός Ραψομάτι προσαρτάται στο δήμο Τιτάνης

Ο οικισμός Σούλι προσαρτάται στο δήμο Τιτάνης

Ο οικισμός Παραδείσι προσαρτάται στο δήμο Τιτάνης

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Μάντζανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Ραψομάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βοϊβοντά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 306Α - 15/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βοϊβονδά από την κοινότητα Μποζικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βοϊβονδά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τιτάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τιτάνης

Κ. Τιτάνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοϊβοντά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Τιτάνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Τολού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τολόν από το δήμο Μινώας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σουλινάρι αποσπάται από το δήμο Μινώας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πλατειά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

Αναγνώριση του οικισμού Ρόβη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

Αναγνώριση του οικισμού Υψηλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

Αναγνώριση του οικισμού Λυκοτρύπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

16/05/1928

Ο οικισμός Σουλινάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρόβη (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Υψηλή (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Τολού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Τραχείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τραχειά από την κοινότητα Άνω Φαναρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βοηθήκι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Φαναρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολάκι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Φαναρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Φαναρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Φαναρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζημέτο αποσπάται από την κοινότητα Άνω Φαναρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Τραχείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 387Α - 12/12/1933

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τροιζηνίας του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Ναυπλίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Κ. Τραχείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 387Α - 12/12/1933

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναυπλίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας από την επαρχία Τροιζηνίας του νομού Αττικής και Βοιωτίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βοηθήκι της κοινότητας διορθώνεται σε Βοθίκιον

Το όνομα του οικισμού Κολάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Κολιάκιον

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Τραχείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τρίκαλα

Ο οικισμός Ζούγρα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μέσα Ξυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κάτω Ξυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασίου προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Γελήνη αποσπάται από το δήμο Γελήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο Γελήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Ο οικισμός Μέσα Ξυλόκαστρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Ξυλόκαστρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τουρτουρέικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Δενδρόν προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κορυφής προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 54Α - 15/11/1860

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Ζαχόλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 15Α - 30/03/1876

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Τρίκαλα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τουρτουρέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κορυφής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χαρκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σακελλαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ζουμανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μερτικέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Γεωργέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Συγερίτση προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Λασκάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ρέθι προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τσιούκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Λυκουρδά προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γελήνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σακελλαρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζουμανέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λυκουρδά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τουρτουρέικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σκορδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φραγκέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κασαβέτη προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Πετρακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σκετζιάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τσεβριάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Λαγκαδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τσεβριάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μανωλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίου

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρικάλων

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Λαγκαδέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκαδέϊκων

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου Τρικκάλων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτινέϊκων

Ο οικισμός Κλουτσινετέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίου

Ο οικισμός Τσιούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικάλων

Ο οικισμός Κασαβέτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικάλων

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ζούγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Φακουλάζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Χαρκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Πετρακέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Σκορδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Σκετζιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Λασκάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Θεοδωρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Τουρτουρέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκαδέϊκων

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου Τρικκάλων

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου Τρικκάλων

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκιάς

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Συνοικίας Τρικάλων

Ο οικισμός Φλαμπουρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Συνοικίας Τρικάλων

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μανωλέϊκα του δήμου καταργείται.

Κ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρίκαλα από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιούκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κασαβέτη αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Τσιούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεθίου

18/12/1920

Ο οικισμός Κασαβέτη της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τρίκαλα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Συνοικία Τρικάλων

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων

Κ. Κάτω Συνοικίας Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τρικάλων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Συνοικίας Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαμαλάς

Ο οικισμός Απάθεια προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Κατάρα προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Κοκκινιά προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Μαζώματα προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Πασσιά προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Βαλαριά προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

26-09-1840

Ο οικισμός Πόρος (Καλαυρεία) αποσπάται από το δήμο Καλαυρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγροκήπια αποσπάται από το δήμο Καλαυρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Καλαυρείας και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δαμαλάς στον οικισμό Πόρος (Καλαυρεία)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αγροκήπια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απάθεια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δάρα προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γαλατάς προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Βίδι προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μαζώματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μούλκια προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλατά

Ο οικισμός Δάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάρα

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμαλά

Ο οικισμός Πόρος (Καλαυρεία) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόρου

Ο οικισμός Πασσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Βίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Βαλαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Μούλκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαλά

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Ο οικισμός Κεντρικόν Προγυμναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ύδρα

Ο οικισμός Δοκός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Βέλβινα) προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Βέλβινα) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Δοκού προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά Αγκιστριώτου προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά Αγκιστριώτου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ύδρας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ύδρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ύδρας

Ο οικισμός Δοκός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Δοκού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ύδρα από το δήμο Ύδρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δοκός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Δοκού αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δοκού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ευπραξίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μάμας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ζούρβας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ματρώνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

ΦΕΚ 277Α - 28/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ύδρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 277Α - 28/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Υρνηθίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγγελόκαστρον

09-12-1840

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Υσιών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αχλαδόκαμπος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο Θορνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Θορνακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κρύα Βρύση προσαρτάται στο δήμο Υσιών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ανδρίτσα προσαρτάται στο δήμο Υσιών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Υσιών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Υσιών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αχλαδόκαμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδοκάμπου

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Φενεού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλύβια

Ο οικισμός Φονιά προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) προσαρτάται στο δήμο Φενεού

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Συβίστα αποσπάται από το δήμο Άνω Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βύλλια αποσπάται από το δήμο Άνω Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από το δήμο Μεσσινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από το δήμο Μεσσινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκιόζα αποσπάται από το δήμο Μεσσινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Στενού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταρσός αποσπάται από το δήμο Ταρσού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Ο οικισμός Ταρσός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Ταρσός προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός προσαρτάται στο δήμο Φενεού

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καλύβια στον οικισμό Γκούρα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γκιώνα προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Κελί προσαρτάται στο δήμο Φενεού

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά προσαρτάται στο δήμο Φενεού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Φενεού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Φενεού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενού

Ο οικισμός Συβίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συβίστης

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκούρας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσινού

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοσιάς

Ο οικισμός Γκιόζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκιόζας

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενού

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενού

Ο οικισμός Στένωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκούρας

Ο οικισμός Στόγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκούρας

Ο οικισμός Κελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Φονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Βύλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Γκιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Φλοιούντος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φλοιούς

Ο οικισμός Γαλατάς προσαρτάται στο δήμο Φλοιούντος

Ο οικισμός Μπότσικα προσαρτάται στο δήμο Φλοιούντος

Ο οικισμός Πετρί προσαρτάται στο δήμο Φλοιούντος

09-12-1840

Ο οικισμός Φλοιούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Μπότσικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Φονιά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φονιά από την κοινότητα Καλυβίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Φονιά (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Φούρνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φούρνοι από το δήμο Κρανιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φούρνων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Φρατσίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Φράτσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Βιαράδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Καρβουνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κεραμωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Καλοκαιριναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Πιτσινιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Αρέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κοντολιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Φρατσίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φράτσια από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από την κοινότητα Καρβουνάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Φρατσίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Φρεγκαίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φρέγκαινα από την κοινότητα Κρυονερίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ταβλάρι αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φρεγκαίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Φρουσύνας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φρουσίνα από το δήμο Αλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φρουσίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Φρουσιούνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φρουσιούνας

Κ. Φρουσιούνας (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φρουσύνας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φρουσιούνας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Φύχτιας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φύχτια από το δήμο Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπόρσα αποσπάται από το δήμο Μυκηνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 253Α - 31/08/1933

Ο οικισμός Μπόρσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπόρσια

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φύχτια της κοινότητας διορθώνεται σε Φίχτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φιχτίου

Κ. Φιχτίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φύχτιας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φιχτίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Χαϊδαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαϊδάρι από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουράταγας αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυριχώρι αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρωμόβρυση αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Βρωμόβρυση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταυριχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σωληνάρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ανηφοράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Βιβάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαϊδαρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Ανηφοράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λεύκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροπόδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμαστός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαϊδαρίου

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρεπάνου

Ο οικισμός Χαϊδάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρέπανον

Κ. Δρεπάνου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαϊδαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κρεμαστός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βιβάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Δρεπάνου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Χαλκίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαλκί από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χαλκί της κοινότητας διορθώνεται σε Χαλκείον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χαλκείου

Κ. Χαλκείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χαλκίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Χαλκείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Χαρβατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαρβάτι από το δήμο Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρίφτανη αποσπάται από το δήμο Μυκηνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Χαρβάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυκήναι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυκηνών

Κ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαρβατίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Πρίφτανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστηράκιον

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Χασάναγα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 293Α - 16/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χασάναγα από την κοινότητα Βραχατίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Χασάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκιδάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκιδά

Κ. Κροκιδά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χασάναγα

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Κροκιδάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασωπία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασωπίας

Κ. Ασωπίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κροκιδά

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Ασωπία της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκιδάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκιδά

Κ. Κροκιδά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασωπίας

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Κροκιδάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Βοχαϊκόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βοχαϊκού

Κ. Βοχαϊκού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κροκιδά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βοχαϊκού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Χελυδορέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σαραντάπηχον

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαχόλης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χιλιομοδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χιλιομόδι από το δήμο Κλεωνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Κλεωνών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Χιλιομόδι της κοινότητας διορθώνεται σε Χιλιομόδιον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Φανερωμένης της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Χιλιομοδίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Χώνικα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώνικας από την κοινότητα Πασσιά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Χώνικα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Κ. Ψαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψάρι από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ψαρίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας