ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 66Α - 01/03/1950

Ο οικισμός Κατσιγιαννέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Στεφανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

ΦΕΚ 101Α - 01/07/1958

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Ο οικισμός Νέον Ροεινόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Ροεινού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αδριανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Άγιος Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 101Α - 01/07/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχιον από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασκληπιείου

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασκληπιείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αγίου Νικολάου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 154Α - 10/10/1984

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Νικόλαος στον οικισμό Πλατάνιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλέας

Ο οικισμός Πλατάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλέας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αδαμίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αδαμίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Χαραμός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αδάμιον της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στην κοινότητα Αδαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Δημοσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αδαμίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδάμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασκληπιείου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασκληπιείου

Ο οικισμός Δημοσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασκληπιείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αλέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκοτεινή από την κοινότητα Σκοτεινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φρουσιούνα αποσπάται από την κοινότητα Φρουσιούνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Πλατάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Φρουσιούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Αλέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τσιρίστρα προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αλέας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Ανδρίτσης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρίτσα από την κοινότητα Αχλαδοκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανυφίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ανυφίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Ο οικισμός Αβδήμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηραίον

ΦΕΚ 148Α - 11/06/1955

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ηραίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αραχναίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αραχναίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αμαριανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραχναίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργολικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αργολικού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Άργους (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεφαλάρι προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κόκλα προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Καλαμάνη προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Άργους (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαφιδακίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τημένιον και προσάρτησή του στο δήμο Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 292Α - 04/10/1977

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλαρίου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από την κοινότητα Δαλαμανάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από την κοινότητα Ήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από την κοινότητα Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από την κοινότητα Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα Κουρτακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από την κοινότητα Λάλουκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από την κοινότητα Πυργέλλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Άκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τημένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Άργους-Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άργος από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκοβα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τημένιον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κίος αποσπάται από το δήμο Νέας Κίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιωτάκης αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιβέριον αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυκήναι αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χέλμης αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθαίικα αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλαντρένιον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοχώριον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιο αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύνορο αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρούστιον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρκεια αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρία αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέα αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρουσιούνα αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Αρίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αρίας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 66Α - 01/03/1950

Ο οικισμός Μπρουτζαίικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρκαδικού

19/03/1961

Ο οικισμός Πολύγωνον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άρια της κοινότητας

ΦΕΚ 52Α - 07/04/1994

Ο οικισμός Άρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Εξώστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρκαδικού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 66Α - 01/03/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρουτζαίικα από την κοινότητα Αρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσιγιαννέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στεφανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Καζάρμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ιωάννης

19/03/1961

Ο οικισμός Καστράκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γιαννουλαίικα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσιγιαννέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στεφανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 302Α - 10/10/1977

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγουρίου

17/03/1991

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μπρουτζαίικα στον οικισμό Αρκαδικόν

Ο οικισμός Μπρουτζαίικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αρκαδικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκαδικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρκαδικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασκληπιείου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ασίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ασίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασίνης

ΦΕΚ 217Α - 18/08/1976

Ο οικισμός Τσέλλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Παραλία Ασίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ασίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δρέπανον από την κοινότητα Δρεπάνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από την κοινότητα Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ασίνης αποσπάται από την κοινότητα Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Δρεπάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιβάρι αποσπάται από την κοινότητα Δρεπάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα Δρεπάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα Δρεπάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ιρίων αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κάντιας αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσιγιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναπίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρνεζαίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Καρνεζαίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρνεζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρνεζαίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνεζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρνεζαίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τολόν αποσπάται από την κοινότητα Τολού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Τολού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πλατειά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιρίων

Ο οικισμός Παραλία Ιρίων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία Κάντιας του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Δασκαλειό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τολού

Ο νέος οικισμός Κορωνήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τολού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραλία Ασίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Δασκαλειό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Καναπίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ψηλή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Καρνεζαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Βιβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Τολόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Σταυροπόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Άνω Καρνεζαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Κατσιγιανναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Κορωνήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

Κ. Λυγουρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λυγουρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ανδριανοπουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σταματαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοκκινάδες της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χάνι Μερκούρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρουσβαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

ΦΕΚ 302Α - 10/10/1977

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδικού και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ανδριανοπουλαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γιαννουλαίικα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αρχαία Επίδαυρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσοσπηλιώτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Ο οικισμός Αρχαία Επίδαυρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασκληπιείον Επιδαύρου

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ασκληπιείου

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λυγουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμιον αποσπάται από την κοινότητα Αδαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αδαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημοσιά αποσπάται από την κοινότητα Αδαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδικόν αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδικού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κορώνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρουσβαναίικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αναστασοπουλαίικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρυσοσπηλιώτισσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Κοκκινάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Σταματαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αδάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Ασκληπιείον Επιδαύρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αρκαδικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Χάνι Μερκούρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Σπηλεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Δημοσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Χουταλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αχλαδοκάμπου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αχλαδοκάμπου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρίτσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αχλαδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρουστίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Βρουστίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 225Α - 03/12/1965

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βρούστιον στον οικισμό Σταθαίικα

ΦΕΚ 136Α - 12/07/1966

Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από την κοινότητα Σχινοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Χαντάκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σταθαίικα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Στερνίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρουστίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταθαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Ο οικισμός Στερνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Ο οικισμός Βρούστιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γυμνού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Γυμνού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαλαμανάρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Δαλαμανάρας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δημαίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Δημαίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Δήμαινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δημαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Διδύμων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

Κ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Διδύμων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκαϊτίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα Λουκαϊτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Αβγό της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πελεή και προσάρτησή του στην κοινότητα Διδύμων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σαλάντιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Διδύμων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελεή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Σαλάντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Δίδυμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρεπάνου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Δρεπάνου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Ο οικισμός Μουράταγας της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

Ο οικισμός Σταυροπόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρνεζαίικων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βιβάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρεπάνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μαραθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρεπάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ασίνης

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Βιβάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δρυόπης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Δρυόπης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βοηθήκι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Κολοκύθια προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Δρυόπης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιά Επίδαυρος από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα Δημαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα Δημαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολιάκιον αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοθίκιον αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχειά αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Επίδαυρος αποσπάται από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σπηλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Πανόραμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαίας Επιδαύρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιά Επίδαυρος στον οικισμό Ασκληπιείον Επιδαύρου

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινάδες αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματαίικα αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμιον αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκληπιείον Επιδαύρου αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδικόν αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Μερκούρη αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλεία αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημοσιά αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουταλαίικα αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αναστασοπουλαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάνη (Συνεταιρισμός Αστυνομικών) και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Κουτρουμπέικα και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Καλαμίου και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρι (Άγιος Νικόλαος) και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

ΦΕΚ 91Α - 05/08/2015

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ασκληπιείον Επιδαύρου στον οικισμό Λυγουριό


Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

Κ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Δάρδιζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 323Α - 25/11/1955

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θερμησίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θερμησίας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θερμησίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πετροθάλασσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Κουβέρτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Κάπαρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Ποδάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ερμιόνης

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ερμιόνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Ηλιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλέπιον αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή Ύδρας αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωληνάριον αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Κινέτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Κουβέρτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Πετροθάλασσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάπαρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ποδάρι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Άγιοι Ανάργυροι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερμιόνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ηλιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Αχλαδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πλέπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Σωληνάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ακτή Ύδρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ερμιονίδας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρανίδι από το δήμο Κρανιδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδίτσα αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλέπιον αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωληνάριον αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή Ύδρας αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκες αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυνί αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλάντιον αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίδυμα αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χινίτσα αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοπουλέικα αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροθάλασσα αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χηνίτσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερβερόντα αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεή αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόστα αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Φούρνων αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνούπι αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κρανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Βλαχοπουλέικα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αυλώνα και προσάρτησή του στο δήμο Ερμιονίδας

Αναγνώριση του οικισμού Δισκούρια και προσάρτησή του στο δήμο Ερμιονίδας

Αναγνώριση του οικισμού Κουβέρτα και προσάρτησή του στο δήμο Ερμιονίδας

Αναγνώριση του οικισμού Πετροθάλασσα Ερμιόνης και προσάρτησή του στο δήμο Ερμιονίδας

Αναγνώριση του οικισμού Τριανταφύλλι και προσάρτησή του στο δήμο Ερμιονίδας


Κ. Ηλιοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ηλιοκάστρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Ο οικισμός Μεταλλεία της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ηραίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ηραίον από την κοινότητα Ανυφίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θερμησίας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 323Α - 25/11/1955

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θερμησία από την κοινότητα Ερμιόνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Ερμιόνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Ερμιόνης και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αικατερίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμησίας

Αναγνώριση του οικισμού Ακτή Ύδρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμησίας

Αναγνώριση του οικισμού Πλέπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμησίας

Αναγνώριση του οικισμού Σωληνάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θερμησίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλέπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Ακτή Ύδρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Σωληνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ιρίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Ξυδέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ψηλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιρίων

Αναγνώριση του οικισμού Κατσιγιανναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιρίων

ΦΕΚ 13Α - 23/01/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παραλία Ιρίων στον οικισμό Ίρια

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κάντιας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψηλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Παραλία Ιρίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Παραλία Κάντιας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Κατσιγιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καπαρελλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Καπαρελλίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρνεζαίικων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Καρνεζαίικων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καρνεζαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρνεζαίικων

Αναγνώριση του οικισμού Τσαπραλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρνεζαίικων

Αναγνώριση του οικισμού Καναπίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρνεζαίικων

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

Ο οικισμός Σταυροπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Δρεπάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Τσαπραλαίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καναπίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Σταυροπόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Άνω Καρνεζαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Καρνεζαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Καρυάς (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χούνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γαλαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Μποζιονελαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Σπαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Στραβή Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Αρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλαρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 292Α - 04/10/1977

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλάριον από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεφαλοβρύσου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κεφαλοβρύσου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Ο οικισμός Δούκας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δούκα Βρύση της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κιβερίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κιβερίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπηλιωτάκης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Ο οικισμός Κιβέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοιλάδος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κοιλάδος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κορωνίς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοιλάδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δορούφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοιλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοιλάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορωνίς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρτακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κουρτακίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουτσοποδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κουτσοποδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουτσοποδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κουτσοποδίου

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κουτσοποδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κουτσοπόδι από την κοινότητα Κουτσοποδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σταθαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βρουστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από την κοινότητα Βρουστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στερνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βρουστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρούστιον αποσπάται από την κοινότητα Βρουστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλαντρένιον αποσπάται από την κοινότητα Μαλαντρενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χέλμης αποσπάται από την κοινότητα Σχινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σχινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Στερνίτσα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Αεροδρόμιο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κουτσοποδίου

Ο νέος οικισμός Σύνορο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κουτσοποδίου

Ο νέος οικισμός Αγία Αικατερίνη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κουτσοποδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Χέλμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Σταθαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μαλαντρένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Σχινοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Αεροδρόμιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Σύνορο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Βρούστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κοφινίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κοφινίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Ο οικισμός Κοφίνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Τίρυνς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Τίρυνθος

Κ. Νέας Τίρυνθος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοφινίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καποδίστριας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Τίρυνθος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Νέα Τίρυνς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Καποδίστριας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Πετροθάλασσα και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τζέμι και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Φλάμπουρα και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Δορούφι και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Θυνί και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκες και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελεή αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλάντιον αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίδυμα αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνίς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χινίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερβερόντα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόστα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοστούλα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Φούρνων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Τζέμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλάμπουρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοστούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πανόραμα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Διδύμων

Ο νέος οικισμός Χηνίτσα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πορτοχελίου

Ο νέος οικισμός Παραλία Φούρνων προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρανίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Λάκκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Θυνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Σαλάντιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Δίδυμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Χινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Βλαχοπουλέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πετροθάλασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Χηνίτσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Βερβερόντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πελεή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κόστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Παραλία Φούρνων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κορωνίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κουνούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κρυονερίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κρυονερίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζόγκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίου

ΦΕΚ 94Α - 13/04/1981

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 94Α - 13/04/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρυονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάλουκα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λάλουκα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λέρνας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μύλοι από την κοινότητα Μύλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ανδρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιωτάκης αποσπάται από την κοινότητα Κιβερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Κιβερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιβέριον αποσπάται από την κοινότητα Κιβερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Σπηλιωτάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κιβέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λευκακίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λευκακίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λιμνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουκαϊτίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουκαΐτι από την κοινότητα Διδύμων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διδύμων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λυρκείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λυρκείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λύρκεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λυρκείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λύρκεια από την κοινότητα Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από την κοινότητα Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρία αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από την κοινότητα Φρεγκαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Φρεγκαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από την κοινότητα Φρεγκαίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λύρκεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Αρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Λυρκείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Λυρκείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Λυρκείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Μαλαντρενίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μαλαντρενίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλαντρένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μάνεση (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μάνεση (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Δένδρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μάνεσης της κοινότητας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μεθάνων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Στενόν προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Στέρνα Γαμβρού προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Μέρμπακα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μέρμπακα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Μέρμπακας της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Τριάδος

Κ. Αγίας Τριάδος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μέρμπακα

ΦΕΚ 148Α - 11/06/1955

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανυφίου

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από την κοινότητα Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα Παναρίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από την κοινότητα Παναρίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από την κοινότητα Αργολικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από την κοινότητα Πουλλακίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από την κοινότητα Μάνεση και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Μάνεση και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα Ανυφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από την κοινότητα Ανυφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από την κοινότητα Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από την κοινότητα Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα Ηραίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πλατανίτι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Δ. Μινώας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μινώας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μινώας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Μοναστηρακίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοναστηράκιον από την κοινότητα Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπόρσα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μπόρσα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπουτίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μπουτίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Μπούτια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ήρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ήρας

Κ. Ήρας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουτίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυκηναίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μυκήναι από την κοινότητα Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ηραίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από την κοινότητα Μπόρσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από την κοινότητα Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από την κοινότητα Φιχτίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μυκήναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυκήναι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Μύλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μύλων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κουγαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λέρνας

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 177Α - 24/07/1906

Ο οικισμός Τζαφέραγα του δήμου μετονομάζεται σε Ασίνη

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βρωμόβρυση προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Γιαννουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Σταυριχώρι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Σωληνάρι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καραθώνα και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπλιέων

05/04/1981

Ο οικισμός Καραθώνα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπλιον του δήμου

ΦΕΚ 52Α - 07/04/1994

Ο οικισμός Άρια αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξώστης αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκάκια αποσπάται από την κοινότητα Λευκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Πυργιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Πυργιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πυργιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αγία Κυριακή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναγίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εξώστης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Ροεινόν αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αδριανός αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καποδίστριας αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ασίνης αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασκαλειό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναπίτσα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνεζαίικα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιβάρι αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τολόν αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπόδιον αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρνεζαίικα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσιγιανναίικα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αρίας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Νέας Τίρυνθος μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γαλαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγνούντος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Επιδαύρου

Δ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Επιδαύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέας Κίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Νέας Κίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Κίου

Δ. Νέας Κίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Κίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Κίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Νέας Τίρυνθας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τίρυνς από την κοινότητα Νέας Τίρυνθος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τίρυνς αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τίρυνθος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καποδίστριας αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τίρυνθος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Ροεινόν αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ροεινού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Νέα Τίρυνς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Νέον Ροεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Άγιος Αδριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Καποδίστριας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Νέου Ροεινού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Ροεινόν από την κοινότητα Αγίου Αδριανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Ροεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Νεοχωρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιάς Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Παλαιάς Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιάς Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιάς Επιδαύρου

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρχαίας Επιδαύρου

Δ. Αρχαίας Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Παλαιάς Επιδαύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Επίδαυρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Επιδαύρου

Ο οικισμός Επάνω Επίδαυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παναρίτη (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Παναρίτη (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πασά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πασά (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Πασάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ίναχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ινάχου

Κ. Ινάχου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πασά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πορτοχελίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πορτοχελίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κόστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορτοχελίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βερβερούδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορτοχελίου

Αναγνώριση του οικισμού Χινίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορτοχελίου

17/03/1991

Το όνομα του οικισμού Βερβερούδα της κοινότητας διορθώνεται σε Βερβερόντα

Αναγνώριση του οικισμού Κοστούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορτοχελίου

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορτοχελίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αιμιλιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορτοχελίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Χινίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Βερβερόντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Κόστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Κοστούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πουλλακίδας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πουλλακίδας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Προσύμνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Προσύμνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυργέλλας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πυργέλλας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυργιωτίκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πυργιωτίκων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Ποριώτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Πυργιώτικα

19/03/1961

Ο οικισμός Τρακάκικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πυργιώτικα της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργιωτίκων

Αναγνώριση του οικισμού Παληοχώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργιωτίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Παληοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ασπρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκαφιδακίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαφιδάκι από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αλμυρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαφιδακίου

Αναγνώριση του οικισμού Διχάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαφιδακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λέρνας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκοτεινής (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Σκοτεινής (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Σπετσών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Στέρνας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Στέρνας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχινοχωρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Σχινοχωρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κωστακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχινοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χαντάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχινοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χέλμης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχινοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καπεταναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχινοχωρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Κωστακαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σχινοχώριον της κοινότητας

Ο οικισμός Καπεταναίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σχινοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 12/07/1966

Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουστίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χέλμης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Ο οικισμός Σχινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουτσοποδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τολού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Τολού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 168Α - 03/07/1976

Ο οικισμός Λυκοτρύπιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αντώνιος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τολόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τραχείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Τραχείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννοκαλυβαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τραχείας

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Γιαννοκαλυβαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

14/03/1971

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βοθίκιον της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Εξοχή και προσάρτησή του στην κοινότητα Τραχείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Κολιάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Βοθίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Τραχειά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεντρικόν Προγυμναστήριον προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Δ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ύδρας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Δ. Υσιών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Υσιών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Υσιών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος


Κ. Φιχτίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φιχτίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φούρνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φούρνων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φρεγκαίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φρεγκαίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Ο οικισμός Ταβλάρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κακόρεμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φρεγκαίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Φρεγκαίνης

05/04/1981

Ο οικισμός Μανδράκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Στέφανος της κοινότητας

Ο οικισμός Μελίσσιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Στέφανος της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Κακόρεμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φρέγκαινα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φρουσιούνας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Φρουσιούνας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φρουσιούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χώνικα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Χώνικα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 205Α - 25/09/1989

Ο οικισμός Χώνικας της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέο Ηραίο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Ηραίου

Κ. Νέου Ηραίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 205Α - 25/09/1989

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χώνικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται