ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβόρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άβορος από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αβόρου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ευθυμία από το δήμο Μυωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Μαρίνα από το δήμο Τιθορέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 194Α - 17/10/1916

Ο οικισμός Καλύβια Αγίας Μαρίνης (Αγία Παρασκευή) προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Αγίας Μαρίνης (Αγία Παρασκευή) της κοινότητας διορθώνεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 405Α - 18/11/1932

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 405Α - 18/11/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από το δήμο Θερμοπυλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίου Γεωργίου Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Ξυνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Γεωργίου Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σεργούνι αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 41Β - 05/05/1916

Ο οικισμός Σεργούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχωράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος από το δήμο Δαφνουσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγλαβίστης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγλαβίστα ή Γλαβίστα από την κοινότητα Αλεποχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγλαβίστης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αγνάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγναντη από το δήμο Δαφνουσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ταχταλί αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ταχταλί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγνάντης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Αιγιτίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γρανίτσα

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Λούτσοβος προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Αγλαβίστα προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

6305/11/1836

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γρανίτσα στον οικισμό Λιδωρίκιον

Ο οικισμός Λιδωρίκιον αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούζα αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβεδίκος αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Δ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αγλαβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Υαίας

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Μαυρογιάννης προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αιγιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβόρου

Ο οικισμός Σεβεδίκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεβεδίκου

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουτών

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκαδιτίου

Ο οικισμός Λιδωρίκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιδωρικίου

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλανδρίνου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιάς

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαλούλας

Ο οικισμός Στρούζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρούζας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο οικισμός Χάνια Στενού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στρούζας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρούζα από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λιδωρικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Στρούζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύρινος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυρίνου

Κ. Πυρίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρούζας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Πύρινος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιγίτιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιγιτίου

Κ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πυρίνου

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεύκας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αιγιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αλεποχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλποχώρι από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγλαβίστα ή Γλαβίστα αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Αγλαβίστα ή Γλαβίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγλαβίστης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αλεποχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αλήφακα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αληφακάρ από την κοινότητα Μαντασιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δραχανί αποσπάται από την κοινότητα Μαντασιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Αληφακάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυές

Ο οικισμός Δραχανί της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυδένδρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυών

Κ. Καρυών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλήφακα

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυδενδρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καρυών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Αλόπης (Δρυόπων) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φραντζής

Ο οικισμός Κομποτάδες προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Αλπόσπητα προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Βαρδάταις προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Δύο Βουνά προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Δέλφινον προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Κωσταλέξης προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Καμάκι προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Σέλιθρον προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Δρέμισσα προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

Ο οικισμός Βρέλλον προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

02-07-1841

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Αλπόσπητα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Κωσταλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Φραντζής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Καμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Σέλιθρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δρέμισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Βρέλλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλποσπήτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλπόσπητα από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γοργοπόταμον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελφίνου

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δύο Βουνών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλποσπήτων

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρδάτων

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλπόσπητα της κοινότητας διορθώνεται σε Αλεπόσπιτα

Το όνομα του οικισμού Γοργοπόταμον της κοινότητας διορθώνεται σε Γοργοπόταμος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλεποσπίτων

Κ. Αλεποσπίτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλποσπήτων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αλεποσπίτων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Αμαλιαπόλεως (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 29Α - 14/08/1863

Ο οικισμός Αμαλιάπολις του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Μιζέλα

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Νέας Μιτζέλης

Δ. Νέας Μιτζέλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 29Α - 14/08/1863

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αμαλιαπόλεως

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Νέας Μιτζέλης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμαλιαπόλεως (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμαλιαπόλεως (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης

Δ. Αμαλιαπόλεως (Λαρίσης)

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμαλιαπόλεως (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αμαλιάπολις


Κ. Αμουρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμούρι από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αμουρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Αμφίσσης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άμφισσα

Ο οικισμός Κούσκι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σεργούνι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σερνικάκι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σιγδίτσα προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σκάλα Αμφίσσης προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Τοπόλια προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Καλοβάτες προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παρνασσίων

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

Ο οικισμός Καλοβάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

Δ. Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούσκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σκάλα Αμφίσσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιτέα προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμφισσέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμφισσέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιτέας

Ο οικισμός Σιγδίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιγδίτσης

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερνικακίου

Ο οικισμός Σεργούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άμφισσα από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ανάβρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανάβρα από την κοινότητα Μενδενίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανάβρας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αντέρα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντέρας από το δήμο Θερμοπυλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Ο οικισμός Αντέρας της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκάρφεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκαρφείας

Κ. Σκαρφείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αντέρα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σκαρφείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Αντικύρας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δεσφίνα από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Αντικύρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αντικύρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αντικύρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεσφίνης

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δεσφίνης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δεσφίνης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αντικύρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντικύρα από την κοινότητα Δεσφίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 486Α - 22/10/1935

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δεσφίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Αγόριανης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Αγόριανη από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Επτάλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Επταλόφου

Κ. Επταλόφου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Αγόριανης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Επταλόφου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Άνω Λαρύμνης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Προσκυνάς

Ο οικισμός Μαλεσίνα προσαρτάται στο δήμο Άνω Λαρύμνης

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Άνω Λαρύμνης

Ο οικισμός Παύλος προσαρτάται στο δήμο Άνω Λαρύμνης

Ο οικισμός Ράδου προσαρτάται στο δήμο Άνω Λαρύμνης

Ο οικισμός Λούτσι προσαρτάται στο δήμο Άνω Λαρύμνης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Άνω Λαρύμνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο οικισμός Μαλεσίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο οικισμός Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Μουσονίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μουσονίτσα από το δήμο Καλλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Μουσονίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Μουσουνίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Μουσουνίτσης

Κ. Άνω Μουσουνίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Μουσονίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Άνω Μουσουνίτσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αργυρίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αργύρια από το δήμο Ομιλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αργυρίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αρκίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρκίτσα από το δήμο Δαφνουσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αρκίτσας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αρτοτίνας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρτοτίνα από το δήμο Βωμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριατσίου

18/12/1920

Ο οικισμός Κερασιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από την κοινότητα Κριατσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αρτοτίνας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αρχανίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρχάνιον από το δήμο Παραχελωϊτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αρχανίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ασβεστίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 220Α - 09/07/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασβέστιον από την κοινότητα Γιαννιτσούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ασβεστίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Αταλάντης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αταλάντη

Ο οικισμός Σκεντέραγα προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Κολάκα προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Μπογδάνον προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Έξαρχος προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Δρίσμπεϊ προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Δρίσμπεϊ προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Κουκουλίκουρα προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Νήσος Αταλάντης προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Δ. Αταλάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μπογδάνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκάλα Αταλάντης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουκουλίκουρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Αταλάντης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 17Α - 16/05/1861

Ο οικισμός Καλαπόδιον αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέλιον αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Δρίσμπεϊ του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Μπούζι προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Αταλάντης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αταλάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αταλάντη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αταλάντης

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εξάρχου

Ο οικισμός Ζέλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελίου

Ο οικισμός Καλαπόδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαποδίου

Ο οικισμός Κολάκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολάκας

Ο οικισμός Σκεντέραγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκεντέραγα

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αταλάντης

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αταλάντης

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τραγάνας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αταλάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αταλάντη από το δήμο Αταλάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Πέλλης

ΦΕΚ 95Α - 26/05/1916

Ο οικισμός Νέα Πέλλη ή Άνω Πέλλη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Πέλλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 31/05/1916

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα Νέας Πέλλης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Πέλλη ή Άνω Πέλλη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 22/09/1925

Ο οικισμός Κάτω Πέλλη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Πέλλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Όρμος Κάτω Πέλλης αποσπάται από την κοινότητα Νέας Πέλλης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Όρμος Κάτω Πέλλης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αταλάντης

Αναγνώριση του οικισμού Δρίσμπεη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αταλάντης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μπούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίκορφον

Ο οικισμός Δρίσμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Βλάσιος

16/10/1940

Ο οικισμός Κάτω Πέλλη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αταλάντης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αταλάντης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αυλακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυλάκι από την κοινότητα Στυλίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αυλακίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αχινού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 160Α - 20/07/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχινός από την κοινότητα Νικόβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουβέλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

Αναγνώριση του οικισμού Δρέπανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

Αναγνώριση του οικισμού Μαγκλαβά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Μαχαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

Αναγνώριση του οικισμού Μαγκλαβούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαγκλαβά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαγκλαβούλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πέρα Μαχαλάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δρέπανον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αχινού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Αχλαδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλάδι από την κοινότητα Ραχών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοαχλάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αχλαδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βαργιάνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάργιανη από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βαργιάνης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βαρδαλής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρδαλή από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βαρδαλής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βαρδάτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρδάταις από την κοινότητα Αλποσπήτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βαρδάταις στον οικισμό Άνω Βαρδάται

Ο οικισμός Βαρδάταις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βαρδάται και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βαρδάται και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

Αναγνώριση του οικισμού Βλαχιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

16/10/1940

Ο οικισμός Βλαχιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βαρδάτων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βασιλικών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικά από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λαδικού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ανατολικόν Λαδικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

Αναγνώριση του οικισμού Δυτικόν Λαδικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λαδικού και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Ανατολικόν Λαδικόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δυτικόν Λαδικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαδικούς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βασιλικών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βελενίκου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελενίκος από την κοινότητα Κίσσελης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τροιζώνια αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Τροιζώνια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελενίκου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Τριζώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελενίκου

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Τριζώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελενίκου

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελενίκου

ΦΕΚ 247Α - 26/07/1929

Ο οικισμός Νέα Τριζώνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Τριζωνίων

Ο οικισμός Έξω Τριζώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Τριζωνίων

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Τριζωνίων

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βελενίκου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βελεσιωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελεσιώτες από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βελεσιωτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βελίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελίτσα από το δήμο Τιθορέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Βελίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τιθορέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τιθορέας

Κ. Τιθορέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τιθορέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βελοσχόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελόσχοβον από την κοινότητα Κλήματος Υαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Β - 07/09/1916

Ο οικισμός Βελόσχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάλλιον

ΦΕΚ 72Α - 07/09/1916

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλίου

Κ. Καλλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 07/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελοσχόβου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βίτολης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 234Α - 04/06/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίτολη από την κοινότητα Τσούκκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βίτολης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βιτρινίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιτρινίτσα από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βιτρινίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τολοφών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τολοφώνος

Κ. Τολοφώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βιτρινίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τολοφώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βλαχοκατούνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχοκάτουνον από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίκορφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τρικόρφου

Κ. Τρικόρφου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλαχοκατούνου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τρικόρφου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βοστινίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βοστινίτσα από το δήμο Υαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βοστινίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνου

Κ. Δάφνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοστινίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Δάφνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βουζίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούζι από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερακλί αποσπάται από το δήμο Θαυμακών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βουζίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βουνιχώρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνιχώρα από το δήμο Μυωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βουνιχώρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βραϊλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βραΐλα από την κοινότητα Λιδωρικίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βραϊλας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Βύδαβης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βύδαβη από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Βύδαβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Πάντες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίων Πάντων

Κ. Αγίων Πάντων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βύδαβης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίων Πάντων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Βωμέας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αρτοτίνα

Ο οικισμός Νούτσομβρος προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Κριάτσι προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Σουρούστι προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

6305/11/1836

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Νούτσομβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Σουρούστι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Βωμέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρτοτίνα από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νούτσομβρος αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρούστι αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστάριτσα αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Βωμέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Βωμέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρτοτίνας

Ο οικισμός Κωστάριτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωσταρίτσης

Ο οικισμός Σουρούστι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουρουστίου

Ο οικισμός Νούτσομβρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νουτσόμβρου

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρτοτίνας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρτοτίνας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γαρδικακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδικάκι από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρεβενίκος αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευθεροχωρίου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Πρεβενίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκαμνός

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Γαρδικάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Οίτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οίτης

Κ. Οίτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικακίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Οίτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γαρδικίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκι από το δήμο Ομιλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσούφλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γαρδικίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκι από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλύχα ή Γλύφα αποσπάται από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελέσι αποσπάται από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουβάλας

Ο οικισμός Βλύχα ή Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σουβάλας

18/12/1920

Ο οικισμός Άγναντη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Γαρδικίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Ο οικισμός Γαρδίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελασγία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πελασγίας

Κ. Πελασγίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βελέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμαρόβρυση

Ο οικισμός Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυπαρισσώνας

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Γαρδικίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθυκοίλων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πελασγίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γιακαρόμπας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιακαρόμπα από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γιακαρόμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγραπιδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγραπιδιάς

Κ. Αγραπιδιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιακαρόμπας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγραπιδιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γιαννιτσούς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννιτσού από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 220Α - 09/07/1932

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασβεστίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γιαννιτσούς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γκουμαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκουμαίοι από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευπαλίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Γκουμαίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γλουνίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλούνιτσα από το δήμο Δρυμίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δερνίτσα αποσπάται από το δήμο Δρυμίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Δερνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερνίτσης

ΦΕΚ 213Α - 06/06/1915

Ο οικισμός Γλούνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμαίας

Κ. Δρυμαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 213Α - 06/06/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλουνίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δρυμαίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γλύφας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλύφα από την κοινότητα Βαθυκοίλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γλύφας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γολεμίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γολέμι από την κοινότητα Λειβανατών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γολέμι της κοινότητας διορθώνεται σε Γουλέμιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γουλεμίου

Κ. Γουλεμίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γολεμίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γουλεμίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γουρίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουρίτσα από το δήμο Καλλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Γουρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυράς

Κ. Πυράς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουρίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πυράς (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γραβιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραβιά από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Γραβιάς (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γραμμένης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραμμένη από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 240Α - 15/11/1928

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστρίου

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γραμμένης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γρανίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από το δήμο Υαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτσόβου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Γρανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Διακόπι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διακοπίου

Κ. Διακοπίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρανίτσας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Διακοπίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Γυφτοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γυφτοχώρι από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 98Α - 14/03/1915

Ο οικισμός Γυφτοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα Σπερχειάδος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος

Κ. Καλλιθέας Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 98Α - 14/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γυφτοχωρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Καλλιθέα Σπερχειάδος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καλλιθέα

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καλλιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλλιθέας Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δαουκλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαουκλή από το δήμο Ξυνιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δραχμάναγας αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορομηλιά αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Αλχανί αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Αλχανί αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Ο οικισμός Δαουκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυνία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξυνίας

Κ. Ξυνίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 21Β - 03/03/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαουκλίου

18/12/1920

Ο οικισμός Δραχμάναγας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μάκρυσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυνίας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κάτω Αλχανί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αθανάστιος

Ο οικισμός Άνω Αλχανί της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιούρι

Ο οικισμός Ζαπάντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλιόκαμπος

24/11/1928

Ο οικισμός Μηλιόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δομοκού

Ο οικισμός Κορομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορομηλιάς

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Νέα Μάκρυσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μάκρυσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξυνία της κοινότητας διορθώνεται σε Ξυνιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ξυνιάδος

Ο οικισμός Άγιος Αθανάστιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλιούρι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ξυνίας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Δαφνουσίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιβανάταις

Ο οικισμός Αρκίτσα προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Λογγός προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Βορλοβάς προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Άγναντη προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Ταχταλί προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Γολέμι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Μελιδόνι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Δημητράκι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

ΦΕΚ 22Α - 19/06/1844

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βορλοβάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαμάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δημητράκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγνάντης

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρκίτσας

Ο οικισμός Λειβανάται αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειβανατών

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Ταχταλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγνάντης

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκίτσας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβανατών

Το όνομα του οικισμού Λιβανάταις του δήμου διορθώνεται σε Λειβανάται

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δελφίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέλφινον από την κοινότητα Αλποσπήτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δελφίνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Δελφών (Καστρίου) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δελφοί

Ο οικισμός Δεσφίνα προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Αντικύρα προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Χρισσό προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αντικύρας

Ο οικισμός Χρισσό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κρίσσης

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αντικύρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αντικύρας

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δελφοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δελφών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δελφοί από το δήμο Κρίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δελφών

Δ. Δελφών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δελφών

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Δελφών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δερβέν - Καρυάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερβέν Καρυά από το δήμο Παραχελωϊτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Δερβέν Καρυά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοσχοκαρυά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μοσχοκαρυάς

Κ. Μοσχοκαρυάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβέν - Καρυάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μοσχοκαρυάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δερβέν Φούρκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερβέν Φούρκα από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Δερβέν Φούρκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλαμακίου

Κ. Καλαμακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβέν Φούρκας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλαμακίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δερβισάδων ή Αγίου Σεραφείμ (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ από το δήμο Θρονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 294Α - 28/08/1915

Ο οικισμός Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σεραφείμ

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Σεραφείμ

Κ. Αγίου Σεραφείμ (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 294Α - 28/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβισάδων ή Αγίου Σεραφείμ

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Σεραφείμ (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δερελίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερελί από το δήμο Ξυνιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Δερελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβόλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβολίου

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερελίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δερνίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερνίτσα από την κοινότητα Γλουνίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Δερνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοθρόνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοθρονίου

Κ. Καλοθρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερνίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλοθρονίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δεσφίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεσφίνα από το δήμο Αντικύρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από το δήμο Αντικύρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Αντικύρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντικύρας

ΦΕΚ 486Α - 22/10/1935

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από την κοινότητα Αντικύρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Δεσφίνης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δίβρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίβρη από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δίβρης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δομοκός από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιφλικάκι αποσπάται από το δήμο Θαυμακών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Σκηνιτών και προσάρτησή του στην κοινότητα Δομοκού

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιφλικάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συνοικισμός Σκηνιτών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δρακοσπηλιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρακοσπηλιά από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Θερμοπυλών και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακοσπηλιάς

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρακοσπηλιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δρακοσπηλιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δραμάλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραμάλα από το δήμο Μελιταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Δραμάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρολίβαδον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρολίβαδου

Κ. Μακρολίβαδου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραμάλας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μακρολίβαδου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δρεμίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρέμισα από το δήμο Καλλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Δρέμισα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανουργιάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανουργιά

Κ. Πανουργιά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρεμίσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πανουργιά (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δρεστενών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δρεστενά από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Δρεστενά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίστενον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριστένου

Κ. Τριστένου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρεστενών

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τριστένου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Δρυμίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δαδίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θερμοπυλών

Ο οικισμός Μονή Δαδίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θερμοπυλών

Ο δήμος καταργείται

Δ. Δρυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 4Α - 16/02/1847

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δαδίον από το δήμο Θερμοπυλών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Δαδίου αποσπάται από το δήμο Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλούνιτσα αποσπάται από το δήμο Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άνω Καλύβια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δερνίτσα αποσπάται από το δήμο Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από το δήμο Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Δρυμίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δρυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δαδίον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαδίου

Ο οικισμός Γλούνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλουνίτσης

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλικών

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαδίου

Ο οικισμός Δερνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γλουνίτσης

Το όνομα του οικισμού Μονή Δαδίου του δήμου διορθώνεται σε Μονή Θεοτόκου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δαδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαδίον από το δήμο Δρυμίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Δρυμίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 213Α - 06/06/1915

Ο οικισμός Δαδίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμφίκλεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμφικλείας

Κ. Αμφικλείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 213Α - 06/06/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαδίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφικλείας

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφικλείας

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αμφικλείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Δύο Βουνών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δύο Βουνά από την κοινότητα Αλποσπήτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Δύο Βουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Βουνών

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δύο Βουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Βουνών

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δύο Βουνά στον οικισμό Κάτω Δύο Βουνά

Ο οικισμός Δύο Βουνά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δύο Βουνών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Δωριέων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλι από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουκουβίστα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιάς Χάνι αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνιανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Σκλήθρος προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριολάταις αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράλλος αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καστέλλι στον οικισμό Κάτω Αγόριανη

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Γραβιά προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Αγόριανη στον οικισμό Γραβιά

Δ. Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μετόχι Προφήτου Ηλιού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γραβιάς Χάνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γκούρα προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Δωριέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Κάνιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κάνιανης

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαργιάνης

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραβιάς

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Αγόριανης

Ο οικισμός Κοκκουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκουβίτσας

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλίου

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αγόριανης Παρνασσίδος

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαριολάτας

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουβάλας

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοχωρίου Δωριέων

Ο οικισμός Μπράλλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπράλλου

Ο οικισμός Άνω Κάνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κάνιανης

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκουβίτσας

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαριολάτας

Το όνομα του οικισμού Κουκουβίστα του δήμου διορθώνεται σε Κοκκουβίτσα

Το όνομα του οικισμού Μαριολάταις του δήμου διορθώνεται σε Μαριολάτα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ελατείας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δραχμάνι

Ο οικισμός Κραβασαράς προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Τουρκοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Σουλίμπεη προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Μόδιον προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Σφάκα προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Δόριζα προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Χούμπαβο προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Μπέλεσι προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Μοιραλί προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Καλαπόδιον προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Ζέλιον προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Αλίσσαχον προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Ο οικισμός Λέφτα προσαρτάται στο δήμο Ελατείας

Δ. Ελατείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 17Α - 16/05/1861

Ο οικισμός Καλαπόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Ζέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

ΦΕΚ 44Α - 05/09/1865

Ο οικισμός Δραχμάνι του δήμου μετονομάζεται σε Ελάτεια

ΦΕΚ 59Α - 15/12/1873

Ο οικισμός Βελίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τιθορέας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

Ο οικισμός Μόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

Ο οικισμός Τουρκοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δόριζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χούμπαβο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλίσσαχον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λέφτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ελατείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ελατείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δραχμάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραχμανίου

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανεσίου

Ο οικισμός Σουλίμπεη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλίμπεη

Ο οικισμός Μπεσχένι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεσχενίου

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραχμανίου

Ο οικισμός Μιραλί ή Μαραλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Κραβασαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσχενίου

Το όνομα του οικισμού Ελάτεια του δήμου διορθώνεται σε Δραχμάνι

Το όνομα του οικισμού Μοιραλί του δήμου διορθώνεται σε Μιραλί ή Μαραλί

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δραχμανίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραχμάνι από το δήμο Ελατείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Δραχμάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελάτεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάτειας

Κ. Ελάτειας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραχμανίου

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφάκας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ελάτειας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ελευθεροχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελευθεροχώρι από την κοινότητα Γαρδικακίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ελευθεροχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Εξάρχου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έξαρχος από το δήμο Αταλάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Εξάρχου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ερατεινής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερατεινή από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ερατεινής (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Ερινεού (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστέλλι

Ο οικισμός Κουκουβίστα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Χλωμός προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Καστριώτισσα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Γκούριτζα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Στρώμνη προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Δρέμισα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κυτινίων

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δωριέων

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Γκούριτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Στρώμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Δρέμισα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Κουκουβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζέλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζέλη από την κοινότητα Λιανοκλαδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζέλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζηλευτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζηλευτού

Κ. Ζηλευτού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζέλης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ζηλευτού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ζελίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζέλιον από το δήμο Αταλάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ζελίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ζημιανής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζημιανή από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζημιανή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δικάστρου

Κ. Δικάστρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζημιανής

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δικάστρου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ζιόψης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζιόψη από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ζιόψη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπροκάμπου

Κ. Ασπροκάμπου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζιόψης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ασπροκάμπου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ζοριάνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζοριάνος από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ζοριάνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Ηρακλειωτών (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1841

Ο οικισμός Παύλιανη αποσπάται από το δήμο Ροδοντίων (Οιτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδικάκι αποσπάται από το δήμο Ροδοντίων (Οιτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο Ροδοντίων (Οιτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκληθράκι αποσπάται από το δήμο Ροδοντίων (Οιτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλπόσπητα αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωσταλέξης αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντζής αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάκι αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλιθρον αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέμισσα αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρέλλον αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοβενίκος αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Δαμάστας αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νευρόπολις αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καμάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέλιθρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δρέμισσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βρέλλον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 13Α - 24/03/1864

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μοσχοχώρι στον οικισμό Αλπόσπητα

ΦΕΚ 44Α - 15/12/1874

Ο οικισμός Αλπόσπητα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μοσχοχώρι ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γρεβενόν προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Ηράκλεια προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Ματάκια προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσταφάμπεη

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομποτάδων

Ο οικισμός Κωσταλέξης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωσταλέξη

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοσχοχωρίου

Ο οικισμός Γαρδικάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικακίου

Ο οικισμός Παύλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παύλιανης

Ο οικισμός Φραντζής αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φραντζή

Ο οικισμός Αλπόσπητα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλποσπήτων

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουσταφάμπεη

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοσχοχωρίου

Ο οικισμός Πρεβενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικακίου

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παύλιανης

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλποσπήτων

Ο οικισμός Γοργοπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλποσπήτων

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλποσπήτων

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλποσπήτων

Το όνομα του οικισμού Προκοβενίκος του δήμου διορθώνεται σε Πρεβενίκος

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Δαμάστας του δήμου καταργείται.

Δ. Ηρακλειωτών (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μοσχοχώρι από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου


Δ. Θαυμακών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θαυμακών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δομοκός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομοκού

Ο οικισμός Γιακαρόμπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιακαρόμπας

Ο οικισμός Βαρδαλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρδαλής

Ο οικισμός Βελεσιώτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελεσιωτών

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουζίου

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αγόριανης Δομοκού

Ο οικισμός Σκάρμιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαρμίτσης

Ο οικισμός Λεύκαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκών

Ο οικισμός Τσατμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσατμά

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουρναρίου

Ο οικισμός Τσιφλάρι ή Τσουφλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου

Ο οικισμός Τσιφλικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δομοκού

Ο οικισμός Γερακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουζίου

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αγόριανης Δομοκού

Ο οικισμός Καρατζιόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσατμά

Ο οικισμός Κοζλόμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουρναρίου

Ο οικισμός Μπεκριλέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου

Ο οικισμός Τσιόμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου

Το όνομα του οικισμού Τσιφλάρι του δήμου διορθώνεται σε Τσιφλάρι ή Τσουφλάρ

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μασλή του δήμου καταργείται.


Δ. Θερμοπυλών (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μώλος

Ο οικισμός Αντέρας προσαρτάται στο δήμο Θερμοπυλών

Ο οικισμός Λιαπάτα προσαρτάται στο δήμο Θερμοπυλών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δαδίον αποσπάται από το δήμο Δρυμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Δαδίου αποσπάται από το δήμο Δρυμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενδενίτσα αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτουμάτα αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβίδια αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνίτσα αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλούνιτσα αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερνίτσα αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοχώρι αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμελιό αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρουκάταις αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μώλος στον οικισμό Μενδενίτσα

Δ. Θερμοπυλών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παλιοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρουμελιό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρουκάταις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρεντζέρι προσαρτάται στο δήμο Θερμοπυλών

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στο δήμο Θερμοπυλών

ΦΕΚ 4Α - 16/02/1847

Ο οικισμός Δαδίον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δρυμίας

Ο οικισμός Μονή Δαδίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας

Ο οικισμός Γλούνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Δερνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μενδενίτσα στον οικισμό Μώλος

Ο οικισμός Αρνίτσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θερμοπυλών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θερμοπυλών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Λιαπάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιαπάτας

Ο οικισμός Ρεντζέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεντζερίου

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μώλου

Ο οικισμός Μενδενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μενδενίτσης

Ο οικισμός Αντέρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντέρα

Ο οικισμός Καραβίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενδενίτσης

Ο οικισμός Κατμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενδενίτσης

Το όνομα του οικισμού Κουτουμάτα του δήμου διορθώνεται σε Κατμάτα

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θρονίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καινούργιον

Ο οικισμός Ρωμάνι προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Δερβισάδες προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Κόμνηνα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Ρεγγίνιον προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Καθάραις προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Χάρμα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Πικράκι προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Μαρτίτσα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Ο οικισμός Παλιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πικράκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαρτίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλιοχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 1Α - 13/01/1856

Ο οικισμός Θρόνιον προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καινούργιον στον οικισμό Θρόνιον

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ρωμάνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 339Α - 16/12/1887

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Θρόνιον στον οικισμό Ρεγγίνιον

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα προσαρτάται στο δήμο Θρονίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβισάδων ή Αγίου Σεραφείμ

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινούργιου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Κόμνηνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομνήνης

Ο οικισμός Ρεγγίνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεγγινίου

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινούργιου

Ο οικισμός Θρόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινούργιου

Ο οικισμός Καθάραις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεγγινίου

Ο οικισμός Χάρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεγγινίου

Το όνομα του οικισμού Δερβισάδες του δήμου διορθώνεται σε Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ιμίρμπεη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιμίρμπεης από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ιμίρμπεης της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθήλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθήλης

Κ. Ανθήλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιμίρμπεη

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανθήλης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ιτέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιτέα από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από το δήμο Κρίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ιτέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιτέας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολοπετινίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ιτέας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίρρας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ιτέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καινούργιου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καινούργιον από το δήμο Θρονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από το δήμο Θρονίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θρόνιον αποσπάται από το δήμο Θρονίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

16/10/1940

Ο οικισμός Θρόνιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καινούργιου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καλαποδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαπόδιον από το δήμο Αταλάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλαποδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Καλλιέων (Καλλιείς) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σέλιανη

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

Ο οικισμός Κολοκυθιά προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

02-07-1941

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος


Κ. Καλλιθέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλλιθέα από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τροιζώνια αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωταίνης

Ο οικισμός Τροιζώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελενίκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ντουβιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλλιθέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καλοβατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλοβάτες από το δήμο Παρνασσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλοβατών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καλυβίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμπιών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμπιά από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καμπιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καμπιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καμπιά στον οικισμό Κάτω Καμπιά

Ο οικισμός Καμπιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καμπιών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κάμπων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κούκουρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπων

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάμποι της κοινότητας διορθώνεται σε Κάμπος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάμπου

Κ. Κάμπου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάμπων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κάμπου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καναλίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κανάλια από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Πυτσόν ή Πυτσιόν αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Πυτσόν ή Πυτσιόν της κοινότητας διορθώνεται σε Πίτσιον

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καναλίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καρατζιολίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρατζιόλι από την κοινότητα Τσατμά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Καρατζιόλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχλαδιάς

Κ. Αχλαδιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατζιολίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αχλαδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αχλαδέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αχλαδέας

Κ. Αχλαδέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αχλαδιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αχλαδέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καρδάρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδάρα από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδάρας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καρδάρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καρουτίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρούτια από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουτίων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καρουτίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καρουτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρούτες από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καρουτών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καρυάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από το δήμο Θρονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καρυάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καστανιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρηγόζιανον αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ρηγόζιανον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπνοχώριον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καστανέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καστελλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλι από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο Δωριέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Χλωμός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καστελλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καστρακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστράκι από την κοινότητα Μανάγουλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καστρακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καστρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 240Α - 15/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστρί από την κοινότητα Γραμμένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από την κοινότητα Γραμμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καστρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Καστριωτίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστριώτισσα από το δήμο Καλλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καστριωτίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κάτω Αγόριανης Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αγόριανη από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Θαυμακών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μασλή προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αγόριανης Δομοκού

ΦΕΚ 16Α - 03/02/1921

Ο οικισμός Μασλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μασλή

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκκάρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εκκάρας

Κ. Εκκάρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Αγόριανης Δομοκού

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Εκκάρας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κάτω Κάνιανης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Κάνιανη από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Κάνιανη αποσπάται από το δήμο Δωριέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κάτω Κάνιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αποστολιάς

Ο οικισμός Άνω Κάνιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αποστολιά

Κ. Αποστολιά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κάνιανης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αποστολιά (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κάτω Μουσονίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μουσονίτσα από το δήμο Καλλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Μουσονίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Μουσουνίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Μουσουνίτσης

Κ. Κάτω Μουσουνίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Μουσονίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κάτω Μουσουνίτσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κάτω Παλαιοξαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Παλαιοξάριον από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κάτω Παλαιοξαρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κηφισοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κηφισοχώρι από το δήμο Τιθορέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κηφισοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κίρρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κίρρα από την κοινότητα Ιτέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κίρρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κίσσελης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κίσσελη από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελενίκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Λεμονιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κίσσελης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κίσσελη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεμονιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεμονιάς

Κ. Λεμονιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κίσσελης

ΦΕΚ 357Α - 09/10/1931

Ο οικισμός Λεμονιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάνορμος Δωρίδος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανόρμου Δωρίδος

Κ. Πανόρμου Δωρίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 357Α - 09/10/1931

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεμονιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πανόρμου Δωρίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κλήματος Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλήμα Ευπαλίου από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Κώμη (Μοναστηράκι) αποσπάται από την κοινότητα Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Κώμη (Μοναστηράκι) της κοινότητας διορθώνεται σε Μοναστηράκι

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

ΦΕΚ 135Α - 17/06/1924

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκιναίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουπλαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Νεραντζιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Μεσινό Χωρίο και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καγκέλαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κλήματος Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κλήματος Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλήμα Υαίας από το δήμο Υαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βελόσχοβον αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Βελόσχοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελοσχόβου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κλήματος Υαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κλωνίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλωνίον από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κλωνίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κοκκουβίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκκουβίτσα από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο Δωριέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλήθρου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κοκκουβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοσκοπή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοσκοπής

Κ. Καλοσκοπής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοκκουβίτσας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλοσκοπής (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κολάκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολάκα από το δήμο Αταλάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κολάκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κολοκυθιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολοκυθιά από το δήμο Ομιλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κολοκυθιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κολοπετινίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολοπετινίτσα από την κοινότητα Ιτέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονοδένδρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μονοδενδρίου

Κ. Μονοδενδρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κολοπετινίτσης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μονοδένδρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριταία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριταίας

Κ. Τριταίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μονοδενδρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τριταίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κόμματος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόμμα από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κόμματος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κομνήνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόμνηνα από το δήμο Θρονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόμνηνα της κοινότητας διορθώνεται σε Κόμνινα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κομνίνης

Κ. Κομνίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κομνήνης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κομνίνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κομποτάδων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομποτάδες από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κομποτάδων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Κορακίων (Κόρακος) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Μουσονίτσα

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στο δήμο Κορακίων (Κόρακος)

Ο οικισμός Κονιάκος προσαρτάται στο δήμο Κορακίων (Κόρακος)

Ο οικισμός Τριβίδι προσαρτάται στο δήμο Κορακίων (Κόρακος)

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα προσαρτάται στο δήμο Κορακίων (Κόρακος)

6305/11/1836

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κορομηλιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορομηλιά από την κοινότητα Ξυνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορομηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κορομηλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κορομηλέας

Κ. Κορομηλέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κορομηλιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κορομηλέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Κορωνείας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λογγίτσι

Ο οικισμός Δρίσταλα προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Δίβρη προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Λιμογάρδι προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

6305/11/1836

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λογγίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάρων

Ο οικισμός Δρίσταλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάρων


Κ. Κουμαριτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουμαρίτσι από την κοινότητα Παύλιανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κουμαριτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κουνιάκων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουνιάκοι από το δήμο Υαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουνιάκοι της κοινότητας διορθώνεται σε Κονιάκος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κονιάκου

Κ. Κονιάκου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουνιάκων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κονιάκου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κουπακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουπάκι από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κουπακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κουρνόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούρνοβον από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κουρνόβου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κραβασαρά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 405Α - 18/11/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κραβασαράς από την κοινότητα Παρωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κραβασαρά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Κρεμαστής Λαρίσης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαρδίκι

Ο οικισμός Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Σουβάλα προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Αχλάδι προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Άγναντη προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Ράχες προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

Δ. Κρεμαστής Λαρίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βλύχα προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Βελέσι προσαρτάται στο δήμο Κρεμαστής Λαρίσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Κρεμαστής Λαρίσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κρεμαστής Λαρίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύλων

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχών

Ο οικισμός Βλύχα ή Γλύφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Βελέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Το όνομα του οικισμού Βλύχα του δήμου διορθώνεται σε Βλύχα ή Γλύφα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κριατσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριάτσι από την κοινότητα Αρτοτίνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρτοτίνας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κρίσσης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χρισσό από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δελφοί αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Κρίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Κρίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κρίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δελφοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελφών

Ο οικισμός Χρυσόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσού

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιτέας

Το όνομα του οικισμού Χρισσό του δήμου διορθώνεται σε Χρυσόν

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κροκυλίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πενταγιοί

Ο οικισμός Δρεστενά προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Αβουρίτη προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Βλαχοβούνι προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Κερασιά προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Κουπάκι προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Ζωριάνον προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Αλποχώρι προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

6305/11/1836

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νούτσομβρος αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρούστι αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστάριτσα αποσπάται από το δήμο Οφιονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο Οφιονείας και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αβουρίτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βλαχοβούνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγλαβίστα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βωμέας

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Νούτσομβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Σουρούστι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Κωστάριτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πενταγιοί ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Κροκυλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεποχωρίου

Ο οικισμός Ζοριάνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζοριάνου

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουπακίου

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνου

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πενταγιών

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρεστενών

Ο οικισμός Αγλαβίστα ή Γλαβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλεποχωρίου

Το όνομα του οικισμού Αγλαβίστα του δήμου διορθώνεται σε Αγλαβίστα ή Γλαβίστα

Το όνομα του οικισμού Ζωριάνον του δήμου διορθώνεται σε Ζοριάνος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παλαιοκατούνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοκάτουνον από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκυλίου

Κ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 294Α - 28/08/1915

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκύλιον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κροκύλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Κροκύλειον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κροκυλείου

Κ. Κροκυλείου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κροκυλίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κροκυλείου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κυπαρισσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυπαρίσσι από την κοινότητα Τραγάνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κυπαρισσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κυριακοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυριακοχώρι από το δήμο Ομιλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νικολιτσίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κυριακοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Κυτινίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυρολιθάρι από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκούριτζα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρώμνη αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέμισα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 4Α - 20/02/1871

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλλιέων

Δ. Καλλιέων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 4Α - 20/02/1871

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κυτινίων

Δ. Καλλιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Καλλιέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Καλλιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μουσονίτσης

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριωτίσσης

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μουσονίτσης

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Ο οικισμός Δρέμισα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρεμίσης

Ο οικισμός Γουρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουρίτσης

Ο οικισμός Στρώμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρώμνης

Το όνομα του οικισμού Γκούριτζα του δήμου διορθώνεται σε Γουρίτσα

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κωσταλέξη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωσταλέξης από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κωσταλέξη (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Κωσταρίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωστάριτσα από το δήμο Βωμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κωστάριτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Διχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διχωρίου

Κ. Διχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κωσταρίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Διχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λαδικούς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαδικού από την κοινότητα Βασιλικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λαδικούς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λάλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάλα από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καράλι αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Λάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδωνιάς

Κ. Ροδωνιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λάλας

16/05/1928

Ο οικισμός Καράλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ροδωνιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Λαμιέων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαμία

Ο οικισμός Ταράτσα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μακρολίβαδον προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δερβέν Φούρκα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Τσοπανλάτες προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δαΐτσα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μπεκί προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ιμίρμπεης προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αλαμάνα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Σαρμουσακλή προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Σαρκλάκι προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κόμμα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

6305/11/1836

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αλαμάνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαρκλάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μακρολίβαδον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δίβρης

Ο οικισμός Δερβέν Φούρκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβέν Φούρκας

Ο οικισμός Κόμμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόμματος

Ο οικισμός Σαρμουσακλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρμουσακλίου

Ο οικισμός Μπεκί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεκίου

Ο οικισμός Ιμίρμπεης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμίρμπεη

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δίβρης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δίβρης

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβέν Φούρκας

Ο οικισμός Δραϊτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεκίου

Ο οικισμός Τσοπαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεκίου

Το όνομα του οικισμού Δαΐτσα του δήμου διορθώνεται σε Δραϊτσά

Το όνομα του οικισμού Τσοπανλάτες του δήμου διορθώνεται σε Τσοπαλάδες

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα Δίβρης και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γαλανέϊκα και προσάρτησή του στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Στυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στυλίδος

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδίτσης

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δίβρης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μαγνησία και προσάρτησή του στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Λαρύμνης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από το δήμο Άνω Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλεσίνα αποσπάται από το δήμο Άνω Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Άνω Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλος αποσπάται από το δήμο Άνω Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο Άνω Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Άνω Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαρτίνον

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο οικισμός Μύλοι Πάργας προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Δ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μύλοι Πάργας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 43Α - 14/12/1857

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαρτίνον στον οικισμό Προσκυνάς

ΦΕΚ 23Α - 20/06/1872

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Προσκυνάς στον οικισμό Μαρτίνον

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ράδου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

Ο οικισμός Λάρυμνα προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τραγάνα προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μαλεσίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλεσίνης

Ο οικισμός Μαρτίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρτίνου

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραγάνας

Ο οικισμός Παύλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παύλου

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλεσίνης

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρτίνου

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρτίνου

Ο οικισμός Λάρυμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρτίνου

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παύλου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παύλου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάρυμνα από την κοινότητα Μαρτίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λειβανατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειβανάται από το δήμο Δαφνουσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λιγνιτωρυχείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειβανατών

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γολεμίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβανάται της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβανάται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβανατών

Κ. Λιβανατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβανατών

Ο οικισμός Λιγνιτωρυχείον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λιβανατών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λευκαδιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λευκαδίτι από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λευκαδιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λευκάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λευκάς από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λευκάς της κοινότητας διορθώνεται σε Λεύκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λεύκας

Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λευκάδος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεύκα από την κοινότητα Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λεύκας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λευκών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεύκαι από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λεύκαι της κοινότητας διορθώνεται σε Λεύκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λεύκας

Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λευκών

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λιανοκλαδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιανοκλάδιον από το δήμο Παραχελωϊτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο Παραχελωϊτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζέλης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λιανοκλάδιον της κοινότητας διορθώνεται σε Λειανοκλάδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λειανοκλαδίου

Κ. Λειανοκλαδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λιανοκλαδίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λειανοκλαδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λιαπάτας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιαπάτα από το δήμο Θερμοπυλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λιαπάτας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λιασκόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιάσκοβον από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Λιάσκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοχώριον Υπάτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης

Κ. Μεσοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιασκόβου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεσοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λιδωρικίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιδωρίκιον από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάνια Στενού αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στρούζας

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραϊλας

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλούλας

Το όνομα του οικισμού Λιδωρίκιον της κοινότητας διορθώνεται σε Λιδορίκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιδορικίου

Κ. Λιδορικίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λιδωρικίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λιδορικίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Λιλαίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σουβάλα

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λιλαίας

Ο οικισμός Βάργιανη προσαρτάται στο δήμο Λιλαίας

Ο οικισμός Γραβιάς Χάνι προσαρτάται στο δήμο Λιλαίας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Γραβιάς Χάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σουβάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κάτω Αγόριανης Παρνασσίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αγόριανη από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 6Β - 01/02/1920

Ο οικισμός Κάτω Αγόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιλαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιλαίας

Κ. Λιλαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 6Β - 01/02/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Αγόριανης Παρνασσίδος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λιλαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λιτοσέλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιτόσελον από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λιτοσέλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λογγιτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λογγίτσι από το δήμο Φαλάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δρίστελλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λογγιτσίου

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Δρίστελλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεράιδας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λογγιτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λουτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούτσι από την κοινότητα Μαρτίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λουτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λουτσόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούτσοβος από την κοινότητα Γρανίτσας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Λούτσοβος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κόκκινος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοκκίνου

Κ. Κοκκίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουτσόβου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κοκκίνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λυκοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκοχώρι από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Βαρνακόβης αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Λυκοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τείχιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τειχίου

Κ. Τειχίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκοχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Βαρνακόβης της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τειχίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Λύχνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λύχνον από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λύχνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Μακρακώμης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσούκκα

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Λιτόσελον προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Σκόρλια προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ροβολάρι προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γιαννιτσότικα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πλατύστομον προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Θραυσιμιώτικα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Βιτώλι προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

02-07-1841

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρυσι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη Ράχη αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γιαννιτσότικα Καλύβια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Θραυσιμιώτικα Καλύβια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γιαννιτσού προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

ΦΕΚ 41Α - 10/10/1869

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Δερβένι του δήμου καταργείται.

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσούκκα στον οικισμό Βαρυμπόπη

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βιτώλι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γιαννιτσού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσούς

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμμένης

Ο οικισμός Λιτόσελον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιτοσέλου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρυμπόπης

Ο οικισμός Μάκρυσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάκρυσι

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατυστόμου

Ο οικισμός Σκόρλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκορλίων

Ο οικισμός Ροβολιάρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροβολιάρου

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρνόβου

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσούκκας

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμουρίου

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσούς

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμένης

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμμένης

Το όνομα του οικισμού Γραμμένη Ράχη του δήμου διορθώνεται σε Γραμμένη

Το όνομα του οικισμού Ροβολάρι του δήμου διορθώνεται σε Ροβολιάρος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βαρυμπόπης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρυμπόπη από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 41Β - 05/05/1916

Ο οικισμός Βαρυμπόπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρακώμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρακώμης

Κ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 41Β - 05/05/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρυμπόπης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Μάκριδος (Παραχελωϊτών) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μάκρυσι

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Γραμμένη Ράχη προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Κούρνοβον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Ασβέστιον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Δερβένι προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Ζέλη προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Στύρφακα προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Αμούρι προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Αρχάνιον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

Ο οικισμός Παληούριον προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μάκρυσι στον οικισμό Λιανοκλάδιον

02-07-1841

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μάκρυσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γραμμένη Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Δερβένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο δήμος καταργείται

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 41Α - 10/10/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιανοκλάδιον από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κούρνοβον αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Καλαμάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λιανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιανοκλαδίου

Ο οικισμός Δερβέν Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβέν - Καρυάς

Ο οικισμός Στύρφακα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στύρφακας

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρχανίου

Ο οικισμός Ζέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιανοκλαδίου

Το όνομα του οικισμού Καρυά του δήμου διορθώνεται σε Δερβέν Καρυά

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κατσικόβρυση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαπολίθι του δήμου καταργείται.


Κ. Μάκρυση (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάκρυση από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μάκρυση της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυνή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυνής

Κ. Μακρυνής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μάκρυση

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακρυνή της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρινή

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μακρινής

Κ. Μακρινής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυνής

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μακρινής (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μάκρυσι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάκρυσι από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μάκρυσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάκρη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μάκρης

Κ. Μάκρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μάκρυσι

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μάκρης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαλαμάτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 239Α - 14/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλάματα από την κοινότητα Μανάγουλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Μανάγουλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαλαμάτων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαλανδρίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλανδρίνον από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαλανδρίνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαλεσίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλεσίνα από το δήμο Λαρύμνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Λαρύμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μαλεσίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσίνης

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Μαλεσίνης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Γεωργίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσίνης

Αναγνώριση του οικισμού Στρουβίκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσίνης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκοχώριον

16/10/1940

Ο οικισμός Πευκοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάζιον

Το όνομα του οικισμού Άγιος Ιωάννης Θεολόγος της κοινότητας διορθώνεται σε Θεολόγος

Ο οικισμός Στρουβίκον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαλεσίνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μανάγουλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανάγουλη από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από την κοινότητα Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από την κοινότητα Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Ο οικισμός Χασάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Πολύκαρπος

ΦΕΚ 239Α - 14/11/1928

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλαμάτων

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλαμάτων

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστρακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μανάγουλη της κοινότητας διορθώνεται σε Μαναγούλη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαναγούλης

Κ. Μαναγούλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Λόγγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαναγούλης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μανάγουλης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαναγούλης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μανεσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσι από το δήμο Ελατείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μιραλί ή Μαραλί αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Μπέλεσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπελεσίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μιραλί ή Μαραλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Προφήτης Ηλίας

Ο οικισμός Μάνεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοχωρίου

Κ. Λευκοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μανεσίου

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προφήτου Ηλία

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λευκοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαντασιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαντασιά από το δήμο Μελιταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραχασάν αποσπάται από το δήμο Μελιταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αληφακάρ αποσπάται από το δήμο Μελιταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραχανί αποσπάται από το δήμο Μελιταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Αληφακάρ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλήφακα

Ο οικισμός Δραχανί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλήφακα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Καραχασάν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλιαδώνος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαντασιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαντετσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάντετσι από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μάντετσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερίου

Κ. Περιστερίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαντετσίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιστερίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαραζά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραζά από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μαραζά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδοδάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδοδάφνης

Κ. Ροδοδάφνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαραζά

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Ροδοδάφνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνοχωρίου

Κ. Δαφνοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ροδοδάφνης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Δαφνοχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαριολάτας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαριολάτα από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο Δωριέων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Γκούρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαριολάτας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαρτίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρτίνον από το δήμο Λαρύμνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από το δήμο Λαρύμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο Λαρύμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λάρυμνα αποσπάται από το δήμο Λαρύμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Λάρυμνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαρύμνης

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Παύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από την κοινότητα Παύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Τσούκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μεταλλείον Τσούκκας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτσίου

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προσκυνά

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαρτίνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μασλή (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 16Α - 03/02/1921

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μασλή από την κοινότητα Κάτω Αγόριανης Δομοκού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαβράκια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαβρακίων

Κ. Γαβρακίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μασλή

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γαβρακίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαυρίλλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρίλλον από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαυρίλλον της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυρίλον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαυρίλου

Κ. Μαυρίλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαυρίλλου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαυρίλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μαυρολιθαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυρολιθάρι από το δήμο Καλλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαυρολιθαρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μεγάλης Κάψης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Κάψη από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεγάλης Κάψης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Μελιταίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μελιταίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δραμάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραμάλας

Ο οικισμός Μαντασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντασιάς

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Δομοκού

Ο οικισμός Παλαμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαμά

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χιλιαδούς

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβαρίτσας

Ο οικισμός Καραχασάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντασιάς

Ο οικισμός Αληφακάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντασιάς

Ο οικισμός Δραχανί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντασιάς

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μακρολείβαδον του δήμου καταργείται.

Κ. Αβαρίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβαρίτσα από το δήμο Μελιταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Αβαρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελιταία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελιταίας

Κ. Μελιταίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβαρίτσας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μελιταίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μενδενίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μενδενίτσα από το δήμο Θερμοπυλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραβίδια αποσπάται από το δήμο Θερμοπυλών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατμάτα αποσπάται από το δήμο Θερμοπυλών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κατμάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάβρα

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανάβρας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μενδενίτσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μεξιατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεξιάταις από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεξιάταις της κοινότητας διορθώνεται σε Μεξιάται

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεξιατών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μερκάδας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μερκάδα από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μερκάδας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μεσαίας Κάψης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσαία Κάψη από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεσαίας Κάψης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Μεσσαπίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεσσάπιον

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μεσσάπιον του δήμου μετονομάζεται σε Γαλαξείδιον

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Γαλαξειδίου

Δ. Γαλαξειδίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μεσσαπίας

Δ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μυωνίας

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Γαλαξειδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαλαξείδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλαξειδίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλαξείδιον από το δήμο Γαλαξειδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαλαξείδιον της κοινότητας διορθώνεται σε Γαλαξίδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαλαξιδίου

Κ. Γαλαξιδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Αψιφιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλαξιδίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαλαξειδίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Γαλαξιδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μηλιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλιά από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μηλέας

Κ. Μηλέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μηλιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μηλέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μοδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μόδιον από το δήμο Τιθορέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μοδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μοναστηρακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 135Α - 17/06/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοναστηράκι από την κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοναστηρακίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαραθιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Μαραθιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μοναστηρακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μοσχοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοσχοχώρι από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρακοσπηλιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μοσχοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μουσταφάμπεη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσταφάμπεη από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 236Α - 04/07/1915

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηράκλεια Τραχινίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Κ. Ηρακλείας Τραχινίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 236Α - 04/07/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσταφάμπεη

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Δαμάστας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

16/05/1928

Ο οικισμός Δαμάστα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται Κάτω Δαμάστας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται Ηρακλείας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται Άνω Δαμάστας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δαμάστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ηράκλεια Τραχινίας της κοινότητας διορθώνεται σε Ηράκλεια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ηρακλείας

Ο οικισμός Σκηνίται Άνω Δαμάστας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται Ηρακλείας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται Κάτω Δαμάστας της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ηρακλείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Δαμάστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ηρακλείας Τραχινίας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ηρακλείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μουστρόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 149Α - 21/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούστροβον από την κοινότητα Σέλιανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μούστροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβόλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβολίου

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουστρόβου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γούρνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίου

Αναγνώριση του οικισμού Βλαχοκόνακα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βλαχοκόνακα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γούρνες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μπεκίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεκί από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δραϊτσά αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσοπαλάδες αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Τσοπαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσοπαλάδων

Ο οικισμός Δραϊτσά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσοπαλάδων

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μπεκί της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυρού

Κ. Σταυρού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεκίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Λιανοκλαδίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σταυρού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μπελεσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπέλεσι από την κοινότητα Μανεσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μπέλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθοχωρίου

Κ. Ανθοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπελεσίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τσάριση και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανθοχωρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανθοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μπεσχενίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεσχένι από το δήμο Ελατείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κραβασαράς αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Μπεσχένι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παρωρίου

Κ. Παρωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεσχενίου

ΦΕΚ 405Α - 18/11/1932

Ο οικισμός Κραβασαράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κραβασαρά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παρώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παρόριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παρορίου

Κ. Παρορίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Δαυλίδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρορίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παρωρίου


Κ. Μπουγομήλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουγομήλα από την κοινότητα Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός Μπουγομήλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυροχωρίου

Κ. Αργυροχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουγομήλας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αργυροχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μπράλλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπράλλος από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπράλλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπράλλος της κοινότητας διορθώνεται σε Μπράλος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπράλου

Κ. Μπράλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μπράλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπράλου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπράλλου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μπράλου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μπρούφλιανης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρούφλιανη από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μπρούφλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διλόφου

Κ. Διλόφου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρούφλιανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σώστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Διλόφου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Διλόφου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Μύλων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύλοι από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μύλων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Μυωνίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγία Ευθυμία

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Βουνιχώρα προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Πεντεόρια προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Μυωνίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ευθυμία από το δήμο Γαλαξειδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο Γαλαξειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο Γαλαξειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο Γαλαξειδίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Μυωνίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μυωνίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Ευθυμίας

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνιχώρας

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεντεορίων

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιτέας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μώλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μώλος από το δήμο Θερμοπυλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μώλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νέας Μάκρυσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μάκρυσι από την κοινότητα Ξυνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέα Μάκρυσι της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Μάκριση

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νέας Μακρίσης

Κ. Νέας Μακρίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέας Μάκρυσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νέας Μακρίσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 19/11/1848

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Πέλλη

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άνω Πέλλη προσαρτάται στο δήμο Νέας Πέλλης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νέα Πέλλη ή Άνω Πέλλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Πέλλης

Ο οικισμός Κάτω Πέλλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Πέλλης

Το όνομα του οικισμού Άνω Πέλλη του δήμου διορθώνεται σε Νέα Πέλλη ή Άνω Πέλλη

Ο δήμος καταργείται

Κ. Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Πέλλη ή Άνω Πέλλη από το δήμο Νέας Πέλλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Πέλλη αποσπάται από το δήμο Νέας Πέλλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Όρμος Κάτω Πέλλης προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Πέλλης

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα Αταλάντης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 26/05/1916

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νέα Πέλλη ή Άνω Πέλλη στον οικισμό Κάτω Πέλλη

Ο οικισμός Νέα Πέλλη ή Άνω Πέλλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αταλάντης

ΦΕΚ 97Α - 31/05/1916

Ο οικισμός Επάνω Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αταλάντης

ΦΕΚ 262Α - 22/09/1925

Ο οικισμός Κάτω Πέλλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αταλάντης

Ο οικισμός Όρμος Κάτω Πέλλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αταλάντης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Μοναστηρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 28Α - 21/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Μοναστήριον από την κοινότητα Σοφιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νέου Μοναστηρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νεοχωρίου Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από το δήμο Μελιταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεοχωρίου Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νεοχωρίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι Τυμφρηστού από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεοχωρίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νεοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι Υπάτης από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νεράιδας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεράιδα από το δήμο Φαλάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Δρίστελλον αποσπάται από την κοινότητα Λογγιτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βουρλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεράιδας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεράιδας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νέων Τριζωνίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 247Α - 26/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Τριζώνια από την κοινότητα Βελενίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Έξω Τριζώνια αποσπάται από την κοινότητα Βελενίκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Βελενίκου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τριζόνια (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Τριζωνίων

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νέα Τριζώνια στον οικισμό Τριζόνια (νησίς)

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τριζονίων

Ο οικισμός Έξω Τριζώνια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Τριζώνια της κοινότητας καταργείται.

Κ. Τριζονίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέων Τριζωνίων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τριζονίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νικόβης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νίκοβα από το δήμο Φαλάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από το δήμο Φαλάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 160Α - 20/07/1919

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχινού

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Νίκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνυδρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανύδρου

Κ. Ανύδρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νικόβης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανύδρου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νικολιτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νικολίτσι από την κοινότητα Κυριακοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νικολιτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Νουτσόμβρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νούτσομβρος από το δήμο Βωμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Νούτσομβρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλό Χωριό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψηλού Χωριού

Κ. Ψηλού Χωριού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νουτσόμβρου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ψηλό Χωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Υψηλόν Χωρίον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Υψηλού Χωρίου

Κ. Υψηλού Χωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ψηλού Χωριού

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Υψηλού Χωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ξυλικών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξυλικοί από το δήμο Δρυμίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ξυλικών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Ξυνιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 198Α - 28/07/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Οζερός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οζερού

Ο οικισμός Δαουκλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαουκλίου

Ο οικισμός Ομβριακή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ομβριακής

Ο οικισμός Δερελί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερελίου

Ο οικισμός Δραχμάναγας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαουκλίου

Ο οικισμός Κορομηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαουκλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαουκλίου

Ο οικισμός Κάτω Αλχανί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαουκλίου

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαουκλίου

Ο οικισμός Άνω Αλχανί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαουκλίου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ομβριακής

Ο οικισμός Λειβαδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ομβριακής

Ο δήμος καταργείται


Κ. Οζερού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οζερός από το δήμο Ξυνιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Οζερός της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Στέφανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Στεφάνου

Κ. Αγίου Στεφάνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οζερού

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Στεφάνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Οιάνθης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαραζά

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Βελενίκος προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Μάκρυση προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Καρούτια προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Σεργούλα προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

6305/11/1836

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο δήμος καταργείται

63

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μαραζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Μάκρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος


Δ. Οινεώνος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κλήμα Ευπαλίου

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Αμπλάς προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Λόγγος προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Χασάναγα προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μαλάματα προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρδάρα προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

6305/11/1836

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Αμπλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Οινεώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κλήμα Ευπαλίου από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκουμαίοι αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανάγουλη αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλάλα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιαδού προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λόγγος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πιλάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλέ προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1886

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ευπαλίου

Δ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1886

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Οινεώνος

ΦΕΚ 46Α - 20/02/1890

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κλήμα Ευπαλίου στον οικισμό Σουλέ

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδάρας

Ο οικισμός Ευπάλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευπαλίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάμπων

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλήματος Ευπαλίου

Ο οικισμός Μανάγουλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανάγουλης

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουτίων

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεργούλας

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχοκατούνου

Ο οικισμός Γκουμαίοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκουμαίων

Ο οικισμός Κώμη (Μοναστηράκι) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευπαλίου

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευπαλίου

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευπαλίου

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπων

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σεργούλας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκουμαίων

Το όνομα του οικισμού Μοναστηράκι του δήμου διορθώνεται σε Κώμη (Μοναστηράκι)

Το όνομα του οικισμού Κάμπος του δήμου διορθώνεται σε Κάμποι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευπάλιον από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κώμη (Μοναστηράκι) αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Κώμη (Μοναστηράκι) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Γκουμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Οιτών (Τράχινος) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαμάστα

Ο οικισμός Μοσχοχώρι προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Προκοβενίκος προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Μονή Δαμάστας προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Ο οικισμός Νευρόπολις προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

02-07-1841

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Προκοβενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Μονή Δαμάστας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Νευρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο δήμος καταργείται

02-07-1941

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλειωτών


Δ. Όλπης (Ολισώνος) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαλανδρίνον

Ο οικισμός Πλέσσα προσαρτάται στο δήμο Όλπης (Ολισώνος)

Ο οικισμός Σώταινα προσαρτάται στο δήμο Όλπης (Ολισώνος)

Ο οικισμός Βραΐλα προσαρτάται στο δήμο Όλπης (Ολισώνος)

Ο οικισμός Μηλιά προσαρτάται στο δήμο Όλπης (Ολισώνος)

6305/11/1836

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Πλέσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ομβριακής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ομβριακή από το δήμο Ξυνιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λειβαδάκι αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λειβαδάκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Αθανασίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ομβριακής

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ομβριακής

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ομβριακής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Ομιλαίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαρδίκι

Ο οικισμός Πουγκάκια προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Στάγια προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Νικολίτσι προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Αργύρια προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκι από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολοκυθιάς

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυριακοχωρίου

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέλιανης

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στάγιας

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργυρίων

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυριακοχωρίου

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέλιανης

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ομιλαίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο δήμος καταργείται


Δ. Οφιονείας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κωστάριτσα

Ο οικισμός Βοστινίτσα προσαρτάται στο δήμο Οφιονείας

6305/11/1836

Ο οικισμός Κωστάριτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παλαιοβράχας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοβράχα από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χαμψά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοβράχας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοβράχας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Παλαιοκάστρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόκαστρον από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοκάστρου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Παλαμά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαμάς από το δήμο Μελιταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαμά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Παληοχωρίου Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παληοχώρι από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώριον Δωριέων

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοχωρίου Δωριέων

Κ. Παλαιοχωρίου Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παληοχωρίου Δωριέων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Παλαιοχωρίου Δωριέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Παρνασσίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τοπόλια από το δήμο Αμφίσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοβάτες αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Παρνασσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Παρνασσίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Παρνασσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καλοβάτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλοβατών

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοπόλιας

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιας

Ο οικισμός Καρκαλάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλιας

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Αργοστίλια του δήμου καταργείται.


Κ. Παύλιανης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παύλιανη από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουμαριτσίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παύλιανης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Παύλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παύλος από το δήμο Λαρύμνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από το δήμο Λαρύμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Λαρύμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρτίνου

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρτίνου


Κ. Πενταγιών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πενταγιοί από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πενταγιών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πεντεορίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεντεόρια από το δήμο Μυωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πεντεορίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Περιβλέπτου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περίβλεπτον από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιβλέπτου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Περιθειωτίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιθειώτισσα από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Περιθειώτισσα της κοινότητας διορθώνεται σε Περιθιώτισσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Περιθιωτίσσης

Κ. Περιθιωτίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Περιθειωτίσσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Περιθιωτίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πιτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πίτσιον από την κοινότητα Καναλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πιτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πιτσιωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πιτσιωτά από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πιτσιωτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πλατυστόμου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατύστομον από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Λουτρών και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατυστόμου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συνοικισμός Λουτρών της κοινότητας διορθώνεται σε Λουτρά Πλατυστόμου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πλατυστόμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πλέσσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλέσσα από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Πλέσσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλιάς

Κ. Αμυγδαλιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλέσσας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυγδαλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμυγδαλέας

Κ. Αμυγδαλέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμυγδαλιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αμυγδαλέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πολυδενδρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολυδένδρι από την κοινότητα Καρυών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πολυδενδρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Ποτιδανείας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Παλαιοξάρι

Ο οικισμός Ιτέα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Στύλια προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Περιθειώτισσα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Λυκοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Παλαιόμυλος προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Γκουμαίοι προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μονή Βαρνακόβης προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

6305/11/1836

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπλάς αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

63

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ποτιδανείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ιτέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αμπλάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πιλάλα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Οινεώνος

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Γκουμαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μανάγουλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Πιλάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Ποτιδανείας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ποτιδανείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοξάριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Παλαιοξαρίου

Ο οικισμός Περιθειώτισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθειωτίσσης

Ο οικισμός Άνω Παλαιοξάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Παλαιοξαρίου

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στύλιας

Ο οικισμός Λυκοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκοχωρίου

Ο οικισμός Μονή Βαρνακόβης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκοχωρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άνω Παλαιοξαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Παλαιοξάρι από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Άνω Παλαιοξάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποτιδανία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποτιδανίας

Κ. Ποτιδανίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Παλαιοξαρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ποτιδανίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πουγκακίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουγκάκια από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο Τυμφρηστού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πυτσόν ή Πυτσιόν αποσπάται από το δήμο Τυμφρηστού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Πυτσόν ή Πυτσιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καναλίων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πουγκακίων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πουγκακίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Πουρναρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουρνάρι από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοζλόμπα αποσπάται από το δήμο Θαυμακών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Κοζλόμπα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Δομοκού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πουρναρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πουρναρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Προσκυνά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προσκυνάς από την κοινότητα Μαρτίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Προσκυνά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Προφήτου Ηλία (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προφήτης Ηλίας από την κοινότητα Λευκοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Προφήτου Ηλία (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Πτελεατών (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πτελεόν

Ο οικισμός Χαμάκον προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

Ο οικισμός Γαύριανη προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

Ο οικισμός Κακολίδι προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

02-07-1841

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο Πυράσσου και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Πτελεατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κακολίδι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 12Α - 20/05/1857

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πτελεόν στον οικισμό Σούρπη

ΦΕΚ 13Α - 24/03/1864

Ο οικισμός Πτελεόν ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σούρπη ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Καλύβια Χαμάκου προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Νιαίς προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Όρμος Πτελεού προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Πτελεατών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Πτελεατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης

Δ. Πτελεατών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Πυράσσου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σούρπη

02-07-1841

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πύργου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργος από την κοινότητα Μαρτίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πύργου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ραχών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ράχες από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο Κρεμαστής Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ραχών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Παραλία Ραχών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ραχών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ρεγγινίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρεγγίνιον από το δήμο Θρονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καθάραις αποσπάται από το δήμο Θρονίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάρμα αποσπάται από το δήμο Θρονίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ρεγγινίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ρεντζερίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρεντζέρι από το δήμο Θερμοπυλών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Ρεντζέρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλίδρομον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιδρόμου

Κ. Καλλιδρόμου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρεντζερίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλλιδρόμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Ροβολιάρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροβολιάρος από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Ροβολιάρος της κοινότητας διορθώνεται σε Ροβολιάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροβολιαρίου

Κ. Ροβολιαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροβολιάρου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ροβολιαρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Ροδοντίων (Οιτών) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παύλιανη

Ο οικισμός Γαρδικάκι προσαρτάται στο δήμο Ροδοντίων (Οιτών)

Ο οικισμός Κουμαρίτσι προσαρτάται στο δήμο Ροδοντίων (Οιτών)

Ο οικισμός Σκληθράκι προσαρτάται στο δήμο Ροδοντίων (Οιτών)

02-07-1841

Ο οικισμός Παύλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Γαρδικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο οικισμός Σκληθράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σαρμουσακλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρμουσακλή από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Σαρμουσακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδίτσης

Κ. Ροδίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρμουσακλίου

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ροδίτσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σεβεδίκου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σεβεδίκος από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σεβεδίκου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σέλιανης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέλιανη από το δήμο Ομιλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 21/07/1927

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουστρόβου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σέλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάρμαρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαρμάρων

Κ. Μαρμάρων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέλιανης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαρμάρων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σεργούλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σεργούλα από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Σεργούλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεργούλας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σεργούλας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σερνικακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σερνικάκι από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σερνικακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σιγδίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιγδίτσα από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σιγδίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσηλίου

Κ. Προσηλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιγδίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Προσηλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σκαλούλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαλούλα από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Λιδωρικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σκαλούλας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σκαρμίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκάρμιτσα από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σκάρμιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Δομοκός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Δομοκού

Κ. Κάτω Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκαρμίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κάτω Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σκεντέραγα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκεντέραγα από το δήμο Αταλάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σκεντέραγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαπλάτανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγαπλατάνου

Κ. Μεγαπλατάνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκεντέραγα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεγαπλατάνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σκλήθρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκλήθρος από την κοινότητα Κοκκουβίτσας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σκλήθρου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σκορλίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκόρλια από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος (Κοκιά) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκορλίων

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Σκόρλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτελέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πτελέας

Κ. Πτελέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκορλίων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πτελέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σμοκόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σμόκοβον από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σμόκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πύργου

Κ. Πύργου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σμοκόβου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πύργου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σουβάλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουβάλα από το δήμο Δωριέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σουβάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύδροσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυδρόσου

Κ. Πολυδρόσου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουβάλας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Πολύδροσος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυδρόσου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πολυδρόσου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σουβάλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουβάλα από την κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλύχα ή Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Βλύχα ή Γλύφα της κοινότητας διορθώνεται σε Γλύφα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σουβάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύκοιλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαθυκοίλων

Κ. Βαθυκοίλων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουβάλας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρόβρυσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθυκοίλων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθυκοίλων

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλύφας

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πελασγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαθύκοιλα της κοινότητας διορθώνεται σε Βαθύκοιλον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαθυκοίλου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμαρόβρυσον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμαρόβρυση της κοινότητας καταργείται.

Κ. Βαθυκοίλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαθυκοίλων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βαθυκοίλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σουλίμπεη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουλίμπεη από το δήμο Ελατείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σουλίμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παναγίτσας

Κ. Παναγίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουλίμπεη

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παναγίτσας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σουρουστίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σουρούστι από το δήμο Βωμέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σουρούστι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερασιών

Κ. Κερασιών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουρουστίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κερασιές της κοινότητας διορθώνεται σε Κερασέαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κερασεών

Κ. Κερασεών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κερασιών

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κερασεών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σπαρτιάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαρτιάς από το δήμο Φαλάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σπαρτιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Σπαρτιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σπαρτιάς

Κ. Σπαρτιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σπαρτιάδος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σπαρτιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Σπερχειάδος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παλαιόβραχον

Ο οικισμός Αγά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κάρνα προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Μαστάνι προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Χαλίλη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Μπρούφλιανη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Γυφτοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Γόριανη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Καλλιγά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κουφόδενδρα προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κλωνίον προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Φτέρη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Καμπιά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Γαύρος προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κιλυμόδι προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Λευκάδες προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κουκιά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Κάρνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαστάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαύρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κιλυμόδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λευκάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουκιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ομιλαίων

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιόβραχον στον οικισμό Αγά

Ο οικισμός Καλλιγά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μούστροβον προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπρούφλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρούφλιανης

Ο οικισμός Γυφτοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυφτοχωρίου

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμπιών

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλωνίου

Ο οικισμός Χαλίλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλίλης

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοβράχας

Ο οικισμός Σπερχειάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπερχειάδος

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φτέρης

Ο οικισμός Γόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κουφόδενδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπερχειάδος

Το όνομα του οικισμού Παλαιόβραχον του δήμου διορθώνεται σε Παλαιοβράχα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπερχειάς από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γόριανη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουφόδενδρα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Δ. Σπερχειάδος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Στάγιας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στάγια από το δήμο Ομιλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Στάγιας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Στρώμνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρώμνη από το δήμο Καλλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στρώμνη της κοινότητας διορθώνεται σε Στρόμη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Στρόμης

Κ. Στρόμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Στρώμνης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Στρόμης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Στύλιας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στύλια από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στύλια της κοινότητας διορθώνεται σε Στίλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Στίλιας

Κ. Στίλιας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Στύλιας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Στίλιας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Στυλίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στυλίς από το δήμο Φαλάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο Φαλάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Φαλάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Στυλίδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Στυλίδος

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Στυλίδος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλική και προσάρτησή του στην κοινότητα Στυλίδος

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυλακίου

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Βασιλική της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Στυλίδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Στύρφακας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στύρφακα από το δήμο Παραχελωϊτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στύρφακα της κοινότητας διορθώνεται σε Στίρφακα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Στίρφακας

Κ. Στίρφακας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Στίρφακας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Στύρφακας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Στίρφακας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Συκά Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκάς Υπάτης από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκάς Υπάτης της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα Υπάτης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκέα Υπάτης

Κ. Συκέα Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκά Υπάτης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Συκέα Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Συκιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκιά από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκέας

Κ. Συκέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Συκέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σφάκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σφάκα από την κοινότητα Ελάτειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σφάκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Σωταίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σώταινα από την κοινότητα Καλλιθέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σωταίνης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Τιθορέας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο δήμος καταργείται

Δ. Τιθορέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 59Α - 15/12/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βελίτσα από το δήμο Ελατείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδιον αποσπάται από το δήμο Ελατείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Βελίτσης προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

ΦΕΚ 82Α - 29/03/1889

Ο οικισμός Καλύβια Βελίτσης του δήμου μετονομάζεται σε Κηφισοχώρι

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Τιθορέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τιθορέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Μαρίνης

Ο οικισμός Κηφισοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κηφισοχωρίου

Ο οικισμός Μόδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοδίου

Ο οικισμός Βελίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελίτσης

Ο δήμος καταργείται


Δ. Τολοφώνος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βιτρινίτσα

Ο οικισμός Κίσσελη προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Βίδαβος προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

6305/11/1836

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλέσσα αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο Όλπης (Ολισώνος) και προσαρτάται στο δήμο

63

Ο οικισμός Μαραζά αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρυση αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Τολοφώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

ΦΕΚ 130Α - 31/12/1880

Ο οικισμός Ξυλογαϊδάρα του δήμου μετονομάζεται σε Ξυλογάδειρα

ΦΕΚ 50Α - 06/03/1893

Ο οικισμός Ερατεινή προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

12/09/1896

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τολοφωνίων

Δ. Τολοφωνίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Ο οικισμός Ερατεινή του δήμου μετονομάζεται σε Τολοφών

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τολοφώνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τροιζώνια προσαρτάται στο δήμο Τολοφωνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Τολοφωνίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τολοφώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τολοφώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βύδαβη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βύδαβης

Ο οικισμός Πλέσσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλέσσας

Ο οικισμός Ερατεινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερατεινής

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιθέας

Ο οικισμός Μάκρυση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάκρυση

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιάς

Ο οικισμός Βιτρινίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιτρινίτσης

Ο οικισμός Μαραζά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραζά

Ο οικισμός Κίσσελη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίσσελης

Ο οικισμός Τροιζώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιθέας

Ο οικισμός Βελενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κίσσελης

Το όνομα του οικισμού Βίδαβος του δήμου διορθώνεται σε Βύδαβη

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τοπόλιας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τοπόλια από το δήμο Παρνασσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Παρνασσίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρκαλάκη αποσπάται από το δήμο Παρνασσίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Καρκαλάκη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Τοπόλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιώνος

Κ. Ελαιώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τοπόλιας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ελαιώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Τραγάνας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τραγάνα από το δήμο Λαρύμνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 197Α - 22/06/1932

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυπαρισσίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τραγάνας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Τσατμά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσατμάς από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρατζιόλι αποσπάται από το δήμο Θαυμακών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Καρατζιόλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρατζιολίου

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Τσατμάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρωτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετρωτού

Κ. Πετρωτού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσατμά

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πετρωτού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Τσερνοβιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσερνοβίτι από το δήμο Φαλάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Τσερνοβίτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιοκερασιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλιοκερασιάς

Κ. Παλιοκερασιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερνοβιτίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλιοκερασιά της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοκερασέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοκερασέας

Κ. Παλαιοκερασέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παλιοκερασιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοκερασέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσιφλάρι ή Τσουφλάρ από το δήμο Θαυμακών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεκριλέρ αποσπάται από το δήμο Θαυμακών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιόμπα αποσπάται από το δήμο Θαυμακών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Τσιφλάρι ή Τσουφλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σοφιάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σοφιάδος

Κ. Σοφιάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσιφλαρίου ή Τσουφλαρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπουγάζι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σοφιάδος

ΦΕΚ 28Α - 21/02/1927

Ο οικισμός Νέον Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Μοναστηρίου

Ο οικισμός Τσιόμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Μοναστήριον

16/05/1928

Ο οικισμός Μπεκριλέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουγάζι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σοφιάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Τσοπαλάδων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσοπαλάδες από την κοινότητα Μπεκίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δραϊτσά αποσπάται από την κοινότητα Μπεκίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 68Β - 22/10/1920

Ο οικισμός Τσοπαλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυγαριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυγαριάς

Κ. Λυγαριάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 68Β - 22/10/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσοπαλάδων

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Δραϊτσά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριλιά

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λυγαριάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Κ. Τσούκκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσούκκα από το δήμο Μακρακώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βίτολη και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσούκκας

ΦΕΚ 234Α - 04/06/1935

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίτολης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τσούκκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Τυμφρηστού (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαυρίλλον

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Καστριάδες προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Μερκάδα προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Μουτσαράκι προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Ζιόψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Περίλευτον προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Πιτσιωτά προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Ζημιανή προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καστριάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κανάλια προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μουτσαράκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λευκάς προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ζημιανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζημιανής

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καναλίων

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκάδος

Ο οικισμός Μαυρίλλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρίλλου

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Κάψης

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μερκάδας

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαίας Κάψης

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Τυμφρηστού

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκάστρου

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβλέπτου

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσιωτών

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουγκακίων

Ο οικισμός Πέρα Κάψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρα Κάψης

Ο οικισμός Ζιόψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζιόψης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουγκακίων

Ο οικισμός Πυτσόν ή Πυτσιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουγκακίων

Το όνομα του οικισμού Περίλευτον του δήμου διορθώνεται σε Περίβλεπτον

Το όνομα του οικισμού Πιτσόν του δήμου διορθώνεται σε Πυτσόν ή Πυτσιόν

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πέρα Κάψης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέρα Κάψη από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Πέρα Κάψη της κοινότητας μετονομάζεται σε Τυμφρηστός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τυμφρηστού

Κ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέρα Κάψης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Τυμφρηστού

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Υαίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιδωρίκιον

Ο οικισμός Σκαλούλα προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Καρούτες προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Στρούζα προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Σεβεδίκος προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Άβορος προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Λευκαδίτι προσαρτάται στο δήμο Υαίας

6305/11/1836

Ο οικισμός Λιδωρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Στρούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Σεβεδίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο Κροκυλίου και προσαρτάται στο δήμο

02/04/1894

Ο οικισμός Βελούχοβον προσαρτάται στο δήμο Υαίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Υαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βοστινίτσης

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσας

Ο οικισμός Κουνιάκοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνιάκων

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλήματος Υαίας

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρανίτσας

Ο οικισμός Βελόσχοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Υαίας

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Υαίας

Το όνομα του οικισμού Κονιάκος του δήμου διορθώνεται σε Κουνιάκοι

Το όνομα του οικισμού Βελούχοβον του δήμου διορθώνεται σε Βελόσχοβον

Ο δήμος καταργείται


Δ. Υπάτης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Υπάτη

Ο οικισμός Μεξιάταις προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λάλα προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Βασιλικά προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Συκάς Υπάτης προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λύχνον προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λιάσκοβον προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Μάντετσι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Γαρδίκι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μπουγομήλα προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λαδικού προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Ρηγόζιανον προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Μονή Αγάθωνος προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καράλι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λουπάκι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικών

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωμέριανης Εδώθε

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λύχνου

Ο οικισμός Μεξιάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεξιατών

Ο οικισμός Λιάσκοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιασκόβου

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Υπάτης

Ο οικισμός Μάντετσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντετσίου

Ο οικισμός Λάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάλας

Ο οικισμός Συκάς Υπάτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκά Υπάτης

Ο οικισμός Υπάτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υπάτης

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωμέριανης Πέρα

Ο οικισμός Σμόκοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμοκόβου

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Ρηγόζιανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Καράλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάλας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Αμαλότα ή Αμβλότα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Μπουγομήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Το όνομα του οικισμού Αμαλότα του δήμου διορθώνεται σε Αμαλότα ή Αμβλότα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Λουπάκι του δήμου καταργείται.

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Υπάτη από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμαλότα ή Αμβλότα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουγομήλα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πουρνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

Αναγνώριση του οικισμού Κουρναρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Μπουγομήλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγομήλας

16/05/1928

Ο οικισμός Κουρναρίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πουρνιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

ΦΕΚ 122Β - 12/12/1932

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης ορίζεται θερινή έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγάθωνος της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγάθωνος

Το όνομα του οικισμού Αμαλότα ή Αμβλότα της κοινότητας διορθώνεται σε Αμαλιώτα

Αναγνώριση του οικισμού Λουπάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

Δ. Υπάτης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος


Δ. Φαλάρων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στυλίς

Ο οικισμός Αχινός προσαρτάται στο δήμο Φαλάρων

Ο οικισμός Τσερνοβίτι προσαρτάται στο δήμο Φαλάρων

Ο οικισμός Νίκοβα προσαρτάται στο δήμο Φαλάρων