ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αβόρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αβόρου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίων Πάντων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίων Πάντων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέοι Άγιοι Πάντες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίων Πάντων

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αγίων Πάντων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίων Πάντων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγλαβίστης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγλαβίστης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Αγλαβίστα ή Γλαβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβόλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβολίου

Κ. Περιβολίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγλαβίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αιγιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 60Α - 27/03/1902

Ο οικισμός Μαυρογιάννης του δήμου μετονομάζεται σε Λεύκα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Κ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αιγιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 209Α - 07/08/1953

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιγίτιον από την κοινότητα Πενταπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλεποχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αλεποχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αμυγδαλέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 290Α - 01/10/1977

Ο οικισμός Αμυγδαλέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλέσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλέσσας

Κ. Πλέσσας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 290Α - 01/10/1977

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμυγδαλέας

ΦΕΚ 20Α - 22/01/1981

Ο οικισμός Πλέσσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλιάς

Κ. Αμυγδαλιάς (Φωκίδος)

ΦΕΚ 20Α - 22/01/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλέσσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 163Α - 31/07/1901

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αμφισσέων

Δ. Αμφισσέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 163Α - 31/07/1901

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αμφίσσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμφισσέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Κ. Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμφίσσης

Δ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμφίσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ευθυμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δροσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από την κοινότητα Σερνικακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αντικύρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αντικύρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αντικύρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Κ. Αντικύρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αντικύρα από την κοινότητα Δεσφίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Αντικύρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος


Κ. Άνω Μουσουνίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Άνω Μουσουνίτσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Άνω Μουσουνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αθανάσιος Διάκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αθανασίου Διάκου

Κ. Αθανασίου Διάκου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Μουσουνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αθανάσιος Διάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αποστολιά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αποστολιά (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οινοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αποστολιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρτοτίνας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αρτοτίνας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 19Α - 26/01/1952

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριατσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαργιάνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βαργιάνης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βαρδουσίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κροκύλειον από την κοινότητα Κροκυλείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από την κοινότητα Αρτοτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχώριον αποσπάται από την κοινότητα Διχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωριάνος αποσπάται από την κοινότητα Ζοριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέαι αποσπάται από την κοινότητα Κερασεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινος αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από την κοινότητα Κουπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από την κοινότητα Κριατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από την κοινότητα Πενταγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από την κοινότητα Τριστένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Υψηλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 106Α - 13/05/2002

Η ονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Ζοριάνου του δήμου διορθώνεται σε Ζωριάνου

Το όνομα του οικισμού Ζοριάνος του δήμου διορθώνεται σε Ζωριάνος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Υψηλόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Διχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κόκκινος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κερασέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κροκύλειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ζωριάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βελενίκου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βελενίκου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βελενίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαίας

Κ. Ελαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελενίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουνιχώρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βουνιχώρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βραϊλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Βραϊλας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βωμέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Βωμέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Βωμέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος


Δ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Γαλαξειδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Κ. Γαλαξιδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Γαλαξιδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Ο οικισμός Αψιφιά (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλαξιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Αψηφιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλαξιδίου

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γαλαξιδίου

Δ. Γαλαξιδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γαλαξιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από την κοινότητα Βουνιχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από την κοινότητα Πεντεορίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αψηφιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Γαλαξίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γκουμαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Γκουμαίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Γκουμαίοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλοθέη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φιλοθέης

Κ. Φιλοθέης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκουμαίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραβιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Γραβιάς (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γραβιάς (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γραβιά από την κοινότητα Γραβιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αποστολιάς αποσπάται από την κοινότητα Αποστολιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από την κοινότητα Βαργιάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοσκοπή αποσπάται από την κοινότητα Καλοσκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από την κοινότητα Μαριολάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Οινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από την κοινότητα Σκλήθρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αποστολιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Καλοσκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δάφνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Δάφνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαφνοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Δαφνοχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γλυφάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνοχωρίου

ΦΕΚ 152Α - 12/07/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δαφνοχώριον στον οικισμό Γλυφάδα

ΦΕΚ 311Α - 31/12/1968

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλυφάδας

Κ. Γλυφάδας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 311Α - 31/12/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαφνοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Δαφνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δελφών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Δελφών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρισσό αποσπάται από την κοινότητα Χρισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Προφήτη Ηλία αποσπάται από την κοινότητα Χρισσού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλάνια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Δελφών

Ο νέος οικισμός Κρόκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Δελφών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δελφοί ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αψηφιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαξίδιον αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποστολιάς αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοσκοπή αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακριά Μαλλιά αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενημάκια αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμοί αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσακος αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενός αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριταία αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρά αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόμη αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανουργιάς αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσουνίτσα αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθανάσιος Διάκος αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαμπειός αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιταμός αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλαία αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαταριές αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δελφοί στον οικισμό Άμφισσα

09/05/2011

Ο οικισμός Αγία Σοφία του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Γαλαξιδίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Δελφών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Δεσφίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Δεσφίνης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντικύρας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

Αναγνώριση του οικισμού Στενός και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

Αναγνώριση του οικισμού Γενημάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μακριά Μαλλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

Αναγνώριση του οικισμού Πρόσακος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βάλτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεσφίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δεσφίνης

Δ. Δεσφίνης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δεσφίνης

ΦΕΚ 679Β - 31/05/2006

Ο οικισμός Αγία Σοφία προσαρτάται στο δήμο Δεσφίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μακριά Μαλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Γενημάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Ποταμοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πρόσακος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Στενός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Διακοπίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Διακοπίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Διχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δωρίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιδορίκιον από το δήμο Λιδωρικίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Υψηλόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχώριον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινος αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέαι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κροκύλειον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωριάνος αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαναγούλη αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάκιον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιδάνεια αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Σεργούλας αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοξάριον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τείχιον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευπάλιον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγορίτικα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνος αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλλιον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθιώτισσα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίλια αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριζόνια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Λεμονιάς αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασούδι αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τολοφώνος αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινή αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλοβινός αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τολοφών αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράκια αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοχώριον αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμος Δωρίδος αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερατεινή αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Δωριέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κάνιανη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Κάνιανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Κάτω Κάνιανη προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος


Κ. Ελαιώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ελαιώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επταλόφου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Επταλόφου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ιταμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Επταλόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσού

Ο οικισμός Ιταμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ερατεινής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ερατεινής (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ερατεινή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 12/02/1907

Ο οικισμός Σουλέ του δήμου μετονομάζεται σε Ευπάλιον

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Κ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γρηγορίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευπαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευπάλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευπαλίου

Ο οικισμός Γρηγορίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ευπάλιον από την κοινότητα Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πευκάκιον αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγορίτικα αποσπάται από την κοινότητα Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Μαλαμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από την κοινότητα Μαλαμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από την κοινότητα Μαναγούλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από την κοινότητα Μαναγούλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαναγούλη αποσπάται από την κοινότητα Μαναγούλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοξάριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοξαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιδάνεια αποσπάται από την κοινότητα Ποτιδάνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Σεργούλας αποσπάται από την κοινότητα Σεργούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σεργούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από την κοινότητα Σεργούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τείχιον αποσπάται από την κοινότητα Τειχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης αποσπάται από την κοινότητα Τειχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από την κοινότητα Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαναγούλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πευκάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ποτιδάνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Παραλία Σεργούλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Παλαιοξάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Τείχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ευπάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Γρηγορίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζοριάνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ζοριάνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζωριάνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ιτέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ιτέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιτέας

ΦΕΚ 109Α - 23/08/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιτέας

Δ. Ιτέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 109Α - 23/08/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιτέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα Κίρρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριταία αποσπάται από την κοινότητα Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Τριταία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται


Δ. Καλλιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Καλλιέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Καλλιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Δ. Καλλιέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυρολιθάρι από την κοινότητα Μαυρολιθαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αθανάσιος Διάκος αποσπάται από την κοινότητα Αθανασίου Διάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Καστριωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσουνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσουνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανουργιάς αποσπάται από την κοινότητα Πανουργιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρά αποσπάται από την κοινότητα Πυράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόμη αποσπάται από την κοινότητα Στρόμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Στρόμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πανουργιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μουσουνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αθανάσιος Διάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλλιθέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλλιθέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Ντουβιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

Αναγνώριση του οικισμού Πρασούδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ειρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

Αναγνώριση του οικισμού Κλοβινός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

Αναγνώριση του οικισμού Φλαμπουράκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Φλαμπουράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Κλοβινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Πρασούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 27Α - 20/01/1956

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος Υαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος Υαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλοβατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλοβατών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Καλοβάτες της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοχωρίου

Κ. Δροσοχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλοβατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλοσκοπής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καλοσκοπής (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλοσκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάμπου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κάμπου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρδάρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καρδάρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Παλαιοχάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκάκιον

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Καρδάρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσάτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσάτου

Κ. Δροσάτου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρδάρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πευκάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρουτίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καρουτίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθιά

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Καρούτια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πύργου

Κ. Πύργου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρουτίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρουτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καρουτών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστελλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καστελλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 8Α - 19/01/1979

Ο οικισμός Καστέλλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστέλλια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστελλίων

Κ. Καστελλίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 8Α - 19/01/1979

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστελλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστρακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καστρακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστριωτίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Καστριωτίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Μουσουνίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κάτω Μουσουνίτσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 31Α - 08/02/1980

Ο οικισμός Κάτω Μουσουνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μουσουνίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μουσουνίτσης

Κ. Μουσουνίτσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 31Α - 08/02/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μουσουνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουσουνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Παλαιοξαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κάτω Παλαιοξαρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 48Α - 14/03/1959

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοξάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιοξάριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοξαρίου

Κ. Παλαιοξαρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 48Α - 14/03/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Παλαιοξαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοξάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερασεών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κερασεών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κίρρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κίρρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλήματος Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κλήματος Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Μεσινό Χωρίο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Καγκέλαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

14/03/1971

Ο οικισμός Νεραντζιαί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγή της κοινότητας

Ο οικισμός Κοκκιναίοι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κούκουρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουπλαίοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλήματος Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κλήματος Υαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 27Α - 20/01/1956

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλίου

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κοκκίνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόκκινος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κονιάκου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κονιάκου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουπακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κουπακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κριατσίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 19Α - 26/01/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριάτσι από την κοινότητα Αρτοτίνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κρίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Κρίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 230Α - 03/09/1908

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου μετονομάζεται σε Κίρρα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κρίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος


Δ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Κροκυλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Κ. Κροκυλείου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κροκυλείου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κροκύλειον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκαδιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λευκαδιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λεύκας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιδορικίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λιδορικίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Χάνια Στενού της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενό

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λιδορικίου

Δ. Λιδορικίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λιδορικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από την κοινότητα Αβόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από την κοινότητα Βραϊλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνος αποσπάται από την κοινότητα Δάφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από την κοινότητα Διακοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από την κοινότητα Δωρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλλιον αποσπάται από την κοινότητα Καλλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από την κοινότητα Καλλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από την κοινότητα Καλλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από την κοινότητα Καρουτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από την κοινότητα Κονιάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από την κοινότητα Λευκαδιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από την κοινότητα Μαλανδρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Περιθιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίλια αποσπάται από την κοινότητα Στίλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από την κοινότητα Σωταίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 253Α - 13/10/2005

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λιδωρικίου

Δ. Λιδωρικίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 253Α - 13/10/2005

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λιδορικίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιδορίκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δωρίδος

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Δάφνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κάλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Περιθιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Στίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιλαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Λιλαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιλαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρινής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μακρινής (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλαμάτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαλαμάτων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλανδρίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαλανδρίνου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαναγούλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαναγούλης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Μαναγούλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαραθιά (Φωκίδος)

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθιάς από την κοινότητα Καρουτίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαριολάτας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαριολάτας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρολιθαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μαυρολιθαρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μηλέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοναστηρακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μοναστηρακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 39Α - 12/03/1992

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκάλωμα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπράλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Μπράλου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος

Κ. Μπράλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος


Δ. Μυωνίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Μυωνίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μυωνίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος


Κ. Οινοχωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οινοχώριον από την κοινότητα Αποστολιά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου Δωριέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Παλαιοχωρίου Δωριέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοχωρίου Δωριέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος


Κ. Πανόρμου Δωρίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πανόρμου Δωρίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάνορμος Δωρίδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Όρμος Λεμονιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανουργιά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πανουργιά (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πανουργιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παρνασσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Παρνασσίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αργοστίλια προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

Ο οικισμός Καρκαλάκη προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Παρνασσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος


Δ. Παρνασσού (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πολύδροσος από την κοινότητα Πολυδρόσου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από την κοινότητα Επταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιταμός αποσπάται από την κοινότητα Επταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλαία αποσπάται από την κοινότητα Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πολύδροσος αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αλαταριές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Επταλόφου

Ο νέος οικισμός Ζαμπειός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Επταλόφου

Ο νέος οικισμός Λιβάδι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυδρόσου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζαμπειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Ιταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Λιλαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άνω Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αλαταριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πενταγιών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πενταγιών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πενταπόλεως (Φωκίδος)

ΦΕΚ 209Α - 07/08/1953

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεντάπολις

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγιτίου

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαλούλας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλούλας

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλούλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λεύκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεντάπολις

19/03/1961

Ο οικισμός Βελά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πεντάπολις της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεντεορίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πεντεορίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιθιωτίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Περιθιωτίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιθιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυδρόσου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πολυδρόσου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύδροσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παρνασσού

Ο οικισμός Άνω Πολύδροσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ποτιδανείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Ποτιδανείας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ποτιδανείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Κ. Ποτιδανίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ποτιδανίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Ο οικισμός Ποτιδανία της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποτιδάνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποτιδάνειας

Κ. Ποτιδάνειας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ποτιδανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποτιδάνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προσηλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Προσηλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βίνιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Προσηλίου

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Προσήλιον στον οικισμό Βίνιανη

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Προσηλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυράς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Πυράς (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σεβεδίκου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σεβεδίκου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Σεβεδίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Δωρικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δωρικού

Κ. Δωρικού (Φωκίδος)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σεβεδίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σεργούλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σεργούλας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Σεργούλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σερνικακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σερνικακίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκαλούλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σκαλούλας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βελά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαλούλας

ΦΕΚ 209Α - 07/08/1953

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαλούλα από την κοινότητα Πενταπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκλήθρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σκλήθρου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γραβιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στίλιας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Στίλιας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στρόμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Στρόμης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρόμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Συκέας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σωταίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σωταίνης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τειχίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τειχίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τείχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τολοφωνίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Τολοφωνίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 155Α - 24/07/1901

Ο οικισμός Τολοφών του δήμου μετονομάζεται σε Ερατεινή

Ο οικισμός Ξυλογάδειρα του δήμου μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τολοφώνος

Δ. Τολοφώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 155Α - 24/07/1901

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τολοφωνίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τολοφώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος


Κ. Τολοφώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τολοφώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Τολοφώνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολοφώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Τολοφώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Τολοφών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τολοφώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ερατεινή από την κοινότητα Ερατεινής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράκια αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλοβινός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασούδι αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινή αποσπάται από την κοινότητα Μακρινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμος Δωρίδος αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Δωρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Λεμονιάς αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Δωρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τολοφώνος αποσπάται από την κοινότητα Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τολοφών αποσπάται από την κοινότητα Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Τριζονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Τριζονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριζόνια (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τριζονίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τριζόνια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Όρμος Λεμονιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πρασούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Παραλία Τολοφώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μακρινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κλοβινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Τολοφών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Φλαμπουράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Δαφνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πάνορμος Δωρίδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ερατεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Τριζονίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τριζονίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριζονίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ο οικισμός Τριζόνια (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρικόρφου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τρικόρφου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριστένου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τριστένου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριταίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Τριταίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριταία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιτέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Υαίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Υαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος


Κ. Υψηλού Χωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Υψηλού Χωρίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υψηλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρυσού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Χρυσού (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προφήτη Ηλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσού

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Ο οικισμός Χρυσόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρισσό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρισσού

Κ. Χρισσού (Φωκίδος)

ΦΕΚ 98Α - 02/07/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χρυσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρισσό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μονή Προφήτη Ηλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Η κοινότητα καταργείται