ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

Η κοινότητα καταργείται

14/03/1971

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Μαρίνα από το δήμο Στυλίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Τιθορέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Γεωργίου Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 336Α - 25/11/1953

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ασπροκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από την κοινότητα Βίτολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Δικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρίλον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Κάψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από την κοινότητα Μερκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίας Κάψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Δίκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μαυρίλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογγού

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα Λογγού και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρονέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Ακτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αγίου Σεραφείμ (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Σεραφείμ (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Σεραφείμ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Στεφάνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγίου Στεφάνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγνάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγνάντης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγραπιδιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αγραπιδιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγραπιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλεποσπίτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αλεποσπίτων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γοργοποτάμου

Κ. Γοργοποτάμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλεποσπίτων

17/03/1991

Ο οικισμός Αλεπόσπιτα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γοργοεπηκόου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γοργοποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμουρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αμουρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειανοκλαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Τιθορέα από το δήμο Τιθορέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Μπράλος αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφίκλεια αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιθρώνιον αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκόβρυση αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμαία αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερόλακκα αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Δωριέων αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράλος αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από το δήμο Ελάτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από το δήμο Ελάτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάλυμα αποσπάται από το δήμο Ελάτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέλιον αποσπάται από το δήμο Ελάτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτεια αποσπάται από το δήμο Ελάτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από το δήμο Ελάτειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιθορέα αποσπάται από το δήμο Τιθορέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Τιθορέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδιον αποσπάται από το δήμο Τιθορέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Τιθορέας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καλύβια και προσάρτησή του στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας και προσάρτησή του στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Μοδίου και προσάρτησή του στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Οδηγήτριας και προσάρτησή του στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κάτω Τιθορέας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Ανάβρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανάβρας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανατολής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανατολής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανθήλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανθήλης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθήλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανθοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανθοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Ανθοχωρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος


Κ. Ανύδρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ανύδρου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνυδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργυρίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αργυρίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αργυροχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αργυροχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρκίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αρκίτσας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλυψώ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκίτσας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αικατερίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκίτσας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκίτσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αρχανίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αρχανίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασβεστίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ασβεστίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ασπροκάμπου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ασπροκάμπου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 336Α - 25/11/1953

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αταλάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Αταλάντης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αταλάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Αταλάντης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αταλάντης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αταλάντης

Δ. Αταλάντης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αταλάντης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παλίρροια και προσάρτησή του στο δήμο Αταλάντης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από την κοινότητα Εξάρχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Καλαποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκάλυπτος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρτώνη αποσπάται από την κοινότητα Κυρτώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Μεγαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόβιβος αποσπάται από την κοινότητα Τραγάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από την κοινότητα Τραγάνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αταλάντη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λοκρών

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Ευκάλυπτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μεγαπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Κυρτώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Παλίρροια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Καλαπόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μικρόβιβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αυλακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αυλακίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχινού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αχινού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καραβόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

ΦΕΚ 223Α - 30/11/1965

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραβομύλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

Αναγνώριση του οικισμού Σκασμάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκασμάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αχλαδέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αχλαδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 216Α - 02/08/1951

Ο οικισμός Παλαιοαχλάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαθυκοίλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βαθυκοίλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύκοιλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελασγίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρδαλής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βαρδαλής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρδαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρδάτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βαρδάτων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 330Α - 01/11/1946

Ο οικισμός Κάτω Βαρδάται αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βαρδατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βασιλικών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελεσιωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βελεσιωτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελεσιώτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βίτολης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βίτολης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουζίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βουζίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Γερακλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαβρακίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γαβρακίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαρδικίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γαρδικίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερακλίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γερακλί από την κοινότητα Βουζίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Γερακλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννιτσούς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γιαννιτσούς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννιτσού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γλύφας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γλύφας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παγώνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Γλύφας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παγώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελασγίας

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελασγίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γοργοποτάμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μοσχοχώρι από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από την κοινότητα Βαρδάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από την κοινότητα Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλβαντζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από την κοινότητα Δελφίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από την κοινότητα Δύο Βουνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελευθεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κρίκελλον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κρικέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από την κοινότητα Οίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από την κοινότητα Οίτης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Χαλβαντζαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Νέον Κρίκελλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Γουλεμίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γουλεμίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γουλέμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραμμένης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Γραμμένης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαμάστας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 9Α - 16/01/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Δαμάστα από την κοινότητα Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Αναγνώριση του οικισμού Χαλβαντζαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμάστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Ο οικισμός Χαλβαντζαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δάφνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δάφνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιβανάται από την κοινότητα Λιβανατών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλέμιον αποσπάται από την κοινότητα Γουλεμίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Γουλέμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Λιβανάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δελφίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δελφίνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δίβρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δίβρης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμογαρδίου

ΦΕΚ 157Α - 14/07/1956

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμογαρδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δικάστρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δικάστρου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διλόφου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Διλόφου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δίλοφον στον οικισμό Άγιος Σώστης

ΦΕΚ 168Α - 03/07/1976

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Σώστου

Κ. Αγίου Σώστου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 168Α - 03/07/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Διλόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 32Α - 27/02/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δομοκού

Δ. Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 32Α - 27/02/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δομοκού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μάτι και προσάρτησή του στο δήμο Δομοκού

17/03/1991

Ο οικισμός Μάτι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δομοκός του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Γερακλί αποσπάται από την κοινότητα Γερακλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από την κοινότητα Βουζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λεύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Μακρολίβαδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντασιά αποσπάται από την κοινότητα Μαντασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιταία αποσπάται από την κοινότητα Μελιταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μάκριση αποσπάται από την κοινότητα Νέας Μακρίσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Παλαμάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαμάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυδενδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Δομοκού αποσπάται από την κοινότητα Πουρναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Πουρναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλιαδών αποσπάται από την κοινότητα Φυλιαδώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Δομοκού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εκκάρα αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδαλή αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδιά αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιάδα αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαυμακό αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίλια αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεσιώτες αποσπάται από το δήμο Θεσσαλιώτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυνιάς αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομβριακή αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Καΐτσης αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλείον αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Δομοκού μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα


Κ. Δρακοσπηλιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δρακοσπηλιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Θερμοπύλαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θερμοπυλών

Κ. Θερμοπυλών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρακοσπηλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Θερμοπυλών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Θερμοπύλαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρυμαίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δρυμαίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δρυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Δρυμίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δρυμίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Αμφικλείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αμφικλείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δρυμίας

Δ. Δρυμίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμφικλείας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αμφικλείας

Δ. Αμφικλείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Δρυμίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Περδικόβρυση και προσάρτησή του στο δήμο Αμφικλείας

Αναγνώριση του οικισμού Πευκόβρυση και προσάρτησή του στο δήμο Αμφικλείας

Αναγνώριση του οικισμού Φτερόλακκα και προσάρτησή του στο δήμο Αμφικλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα Μπράλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μπράλος αποσπάται από την κοινότητα Μπράλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράλος αποσπάται από την κοινότητα Μπράλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από την κοινότητα Ξυλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Δωριέων αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Δωριέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιθρώνιον αποσπάται από την κοινότητα Τιθρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμαία αποσπάται από την κοινότητα Δρυμαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Μπράλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Αμφίκλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Τιθρώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Πευκόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Δρυμαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Φτερόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Δωριέων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Μπράλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δύο Βουνών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δύο Βουνών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Δύο Βουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Βουνών

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Δύο Βουνά στον οικισμό Δύο Βουνά

Ο οικισμός Άνω Δύο Βουνά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Δύο Βουνά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εκκάρας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Εκκάρας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εκκάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελατείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ελατείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ελατείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Ελάτειας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ελάτειας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 95Α - 23/05/1985

Ο οικισμός Ελάτεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελάτειας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελάτειας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 95Α - 23/05/1985

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ελάτεια από την κοινότητα Ελάτειας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 135Α - 29/08/1986

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από την κοινότητα Παναγίτσας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζέλιον αποσπάται από την κοινότητα Ζελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από την κοινότητα Σφάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάλυμα αποσπάται από την κοινότητα Σφάκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Κατάλυμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Ζέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Ελάτεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ελευθεροχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ελευθεροχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εξάρχου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Εξάρχου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Εχιναίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ράχες από την κοινότητα Ραχών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκασμάδα αποσπάται από την κοινότητα Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από την κοινότητα Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Καραβομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Καραβομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ραχών αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκερασέας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φούρνοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ραχών

Ο νέος οικισμός Φτιλιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ραχών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Παλαιοκερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Παραλία Αχινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Δρέπανο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Φτιλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Σκασμάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Νέα Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Παραλία Ραχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ζελίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ζελίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελάτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζηλευτού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ζηλευτού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζηλευτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειανοκλαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ηρακλείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ηρακλείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 9Α - 16/01/1947

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμάστας

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμάστας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμάστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γρεβενόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ηράκλεια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ματάκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νευρόπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκληθράκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γοργοπόταμον προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Δ. Θαυμακών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θαυμακών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Θαυμακών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Φθιώτιδος


Δ. Θερμοπυλών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θερμοπυλών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θερμοπυλών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Δ. Θεσσαλιώτιδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέον Μοναστήριον από την κοινότητα Νέου Μοναστηρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγραπιδιά αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδαλή αποσπάται από την κοινότητα Βαρδαλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεσιώτες αποσπάται από την κοινότητα Βελεσιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από την κοινότητα Γαβρακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκάρα αποσπάται από την κοινότητα Εκκάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από την κοινότητα Εκκάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαυμακό αποσπάται από την κοινότητα Θαυμακού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιάδα αποσπάται από την κοινότητα Σοφιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίλια αποσπάται από την κοινότητα Σοφιάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εκκάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Βαρδαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Αγραπιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Σοφιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Άνω Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Θαυμακό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Νέον Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Πετρίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Βελεσιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Θρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Καινούργιου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καινούργιου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αικατερίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινούργιου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμένων Βούρλων

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμένων Βούρλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαμακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλαμακίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλαποδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλαποδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαπόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιδρόμου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλλιδρόμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλίδρομον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιθέας Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλλιθέας Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κάτω Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλοθρονίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καλοθρονίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Καλοθρόνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τιθρώνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τιθρωνίου

Κ. Τιθρωνίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλοθρονίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τιθρώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμένων Βούρλων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 137Α - 08/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμένα Βούρλα από την κοινότητα Καρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καμένων Βούρλων

Δ. Καμένων Βούρλων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καμένων Βούρλων

ΦΕΚ 231Α - 13/12/1965

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεγγίνιον αποσπάται από την κοινότητα Ρεγγινίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Νέο Θρόνιο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καινουργίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καμμένα Βούρλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Ρεγγίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Νέο Θρόνιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καμπιών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καμπιών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια Καμπιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καναλίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καναλίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κανάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καναλίων

Αναγνώριση του οικισμού Ντελή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καναλίων

Αναγνώριση του οικισμού Ζερέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καναλίων

14/03/1971

Ο οικισμός Ζερέλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντελή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κάτω Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καραβομύλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 30/11/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραβόμυλος από την κοινότητα Αχινού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραβομύλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καρυάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 137Α - 08/07/1947

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμένων Βούρλων

ΦΕΚ 231Α - 13/12/1965

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμένων Βούρλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 38Α - 23/03/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από την κοινότητα Ροδωνιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδωνιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καρυών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστανέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καστανέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καστρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βαρδατών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 330Α - 01/11/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βαρδάται από την κοινότητα Βαρδάτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Κάτω Βαρδάται της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Κρίκελλον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Κρικέλλου

Κ. Νέου Κρικέλλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Βαρδατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Κρίκελλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κάτω Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Κάτω Δομοκός της κοινότητας μετονομάζεται σε Θαυμακό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θαυμακού

Κ. Θαυμακού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Δομοκού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θαυμακό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κάτω Τιθορέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Τιθορέα από την κοινότητα Κάτω Τιθορέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Τιθορέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τιθορέας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κηφισοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κηφισοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Κηφισοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Τιθορέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Τιθορέας

Κ. Κάτω Τιθορέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κηφισοχωρίου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Κάτω Τιθορέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κάτω Τιθορέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλωνίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κλωνίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τριφύλλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλωνίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανοίγματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Ανοίγματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κολάκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κολάκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 170Α - 17/09/1987

Ο οικισμός Κολάκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυρτώνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυρτώνης

Κ. Κυρτώνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 170Α - 17/09/1987

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κολάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυρτώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κολοκυθιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κολοκυθιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κόμματος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κόμματος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόμμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομνίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κομνίνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόμνινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομποτάδων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κομποτάδων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορομηλέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κορομηλέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουμαριτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κουμαριτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρνόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κουρνόβου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Κούρνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλόφου

Κ. Τριλόφου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουρνόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κραβασαρά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κραβασαρά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Κραβασαρά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος


Δ. Κρεμαστής Λαρίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Κρεμαστής Λαρίσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κρεμαστής Λαρίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Κυπαρισσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κυπαρισσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ευκάλυπτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευκάλυπτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυριακοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κυριακοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κωσταλέξη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Κωσταλέξη (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κωσταλέξης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαδικούς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λαδικούς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μαγνησίας

Ο οικισμός Νέα Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Άμπλιανης

ΦΕΚ 110Α - 08/05/1950

Ο οικισμός Νέα Άμπλιανη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Άμπλιανης και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παγκράτιον και προσάρτησή του στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Νέας Μαγνησίας και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Γαλανέϊκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Νέα Άμπλιανη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Παγκράτιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

17/03/1991

Ο οικισμός Ταράτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγραδούλα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθήλη αποσπάται από την κοινότητα Ανθήλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από την κοινότητα Δίβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Θερμοπυλών αποσπάται από την κοινότητα Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπύλαι αποσπάται από την κοινότητα Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμμα αποσπάται από την κοινότητα Κόμματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωσταλέξης αποσπάται από την κοινότητα Κωσταλέξη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Λυγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα Λυγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ροδίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντζής αποσπάται από την κοινότητα Φραντζή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Φραντζή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Φραντζή και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλβαντζαίικα αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κρίκελλον αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοκαρυά αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηλευτόν αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίρφακα αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεξιάται αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαλώτα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωνιά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκά Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπάτη αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Παύλιανη αποσπάται από την κοινότητα Παύλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλιανη αποσπάται από την κοινότητα Παύλιανης και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσούκα προσαρτάται στο δήμο Λαρύμνης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λαρύμνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαρύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάρυμνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οπουντίων

Ο οικισμός Μεταλλεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οπουντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λειανοκλαδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λειανοκλαδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λειανοκλάδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λειανοκλαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λειανοκλαδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λειανοκλάδιον από την κοινότητα Λειανοκλαδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από την κοινότητα Αμουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηλευτόν αποσπάται από την κοινότητα Ζηλευτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίρφακα αποσπάται από την κοινότητα Στίρφακας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μοσχοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ζηλευτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Στίρφακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λειανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λεύκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

21/01/1962

Το όνομα του οικισμού Λεύκα της κοινότητας διορθώνεται σε Λευκάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λευκάδος

Κ. Λευκάδος (Φθιώτιδος)

21/01/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λεύκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λευκοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λευκοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 95Α - 23/05/1985

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελάτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιαπάτας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λιαπάτας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Λιαπάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Χαράλαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους

Κ. Αγίου Χαραλάμπους (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιαπάτας

ΦΕΚ 203Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιβανατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λιβανατών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβανάται αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δαφνουσίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιμογαρδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιμογάρδι από την κοινότητα Δίβρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 157Α - 14/07/1956

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δίβρης και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγραδούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμογαρδίου

ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Ροδίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 153Α - 24/10/1983

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λιμογάρδι στον οικισμό Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμογαρδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγραδούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιτοσέλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λιτοσέλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αφεντικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιτοσέλου

17/03/1991

Ο οικισμός Αφεντικά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βίτολη της κοινότητας Βίτολης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιτόσελον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λογγιτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λογγιτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογγίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λογγού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λογγός από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λοκρών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αταλάντη από το δήμο Αταλάντης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκάλυπτος αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαπλάτανος αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρτώνη αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλίρροια αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαπόδιον αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόβιβος αποσπάται από το δήμο Αταλάντης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλέμιον αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβανάται αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλείον Τσούκκας αποσπάται από το δήμο Οπουντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλεία αποσπάται από το δήμο Οπουντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρτίνον αποσπάται από το δήμο Οπουντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρυμνα αποσπάται από το δήμο Οπουντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγονήσι αποσπάται από το δήμο Οπουντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλεσίνα αποσπάται από το δήμο Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεκούνα αποσπάται από το δήμο Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από το δήμο Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Πουρνάρα και προσάρτησή του στο δήμο Λοκρών

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μαρτίνου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Λουτρών Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 107Α - 06/05/1980

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτρά Υπάτης από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λουτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Λουτσίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος


Κ. Λυγαριάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λυγαριάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λύχνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Λύχνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

09/04/1960

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγάθωνος αποσπάται από την κοινότητα Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λύχνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγάθωνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μακρακώμης

Δ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 111Α - 28/08/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μακρακώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αρχανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβέστιον αποσπάται από την κοινότητα Ασβεστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννιτσού αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη αποσπάται από την κοινότητα Γραμμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληούριον αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτόσελον αποσπάται από την κοινότητα Λιτοσέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Γιαννιτσού αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Γιαννιτσούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Πλατυστόμου αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβολιάριον αποσπάται από την κοινότητα Ροβολιαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Τσούκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάς αποσπάται από την κοινότητα Παππά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τυμφρηστός αποσπάται από την κοινότητα Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκαστρον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρίλον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοίγματα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κανάλια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοραίικα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχικος αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπερχειάς αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μακρακώμη στον οικισμό Σπερχειάς

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παπαδέικα και προσάρτησή του στο δήμο Μακρακώμης

Αναγνώριση του οικισμού Κουρελέικα και προσάρτησή του στο δήμο Μακρακώμης


Κ. Μάκρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μάκρης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρολίβαδου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μακρολίβαδου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρυρράχης (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης και υπάγεται στην επαρχία Δομοκού του νομού Φθιώτιδος

Κ. Μακρυρράχης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δομοκού του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Καΐτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλεσίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαλεσίνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλεσίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαλεσίνης

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλεσίνης

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλεσίνης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλεσίνης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαλεσίνης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαλεσίνα από την κοινότητα Μαλεσίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνά και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λεκούνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαλεσίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μαλεσίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Λεκούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μαντασιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαντασιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαντασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρμάρων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαρμάρων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαρτίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαρτίνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρτίνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Οπουντίων

Ο οικισμός Μεταλλείον Τσούκκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οπουντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρίλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μαυρίλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρίλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Βρύσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 147Α - 22/07/1975

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Βρύση από την κοινότητα Ροδίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλης Κάψης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεγάλης Κάψης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγαπλατάνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεγαπλατάνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγαπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μελιταίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Μελιταίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μελιταίας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Μελιταίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μελιταίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελιταία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μενδενίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μενδενίτσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μενδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Ο οικισμός Καραβίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεξιατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεξιατών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεξιάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μερκάδας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μερκάδας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσαίας Κάψης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεσαίας Κάψης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοποταμιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεσοποταμιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοχωρίου Μακρακώμης (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης και υπάγεται στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος

Κ. Μεσοχωρίου Μακρακώμης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

ΦΕΚ 100Α - 23/06/1987

Ο οικισμός Μεσοχώριον Μακρακώμης της κοινότητας μετονομάζεται σε Παππάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παππά

Κ. Παππά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 100Α - 23/06/1987

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεσοχωρίου Μακρακώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μεσοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώριον Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μοδίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοσχοκαρυάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μοσχοκαρυάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοσχοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειανοκλαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μοσχοχωρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μοσχοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπράλου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος

Κ. Μπράλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

Ο οικισμός Άνω Μπράλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

Ο οικισμός Μπράλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύλων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μύλων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελασγίας

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελασγίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μώλου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Μώλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 203Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μώλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 203Α - 27/08/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μώλος από την κοινότητα Μώλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σεραφείμ αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σεραφείμ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα Ανάβρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίδρομον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμνινα αποσπάται από την κοινότητα Κομνίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μενδενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβίδια αποσπάται από την κοινότητα Μενδενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάρφεια αποσπάται από την κοινότητα Σκαρφείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Σκάρφεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Μενδενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Καραβίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Κόμνινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Καλλίδρομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Άγιος Σεραφείμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καμμένα Βούρλα από το δήμο Καμένων Βούρλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέρι αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεγγίνιον αποσπάται από το δήμο Καμένων Βούρλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο Καμένων Βούρλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Καμένων Βούρλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Θρόνιο αποσπάται από το δήμο Καμένων Βούρλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο Καμένων Βούρλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάρφεια αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενδενίτσα αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβίδια αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμνινα αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίδρομον αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σεραφείμ αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Άγναντη και προσάρτησή του στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μώλου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 133Α - 19/07/2018

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καμένων Βούρλων

Δ. Καμένων Βούρλων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 133Α - 19/07/2018

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου


Κ. Νέας Άμπλιανης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Άμπλιανη από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 110Α - 08/05/1950

Ο οικισμός Νέα Άμπλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Μαγνησίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μαγνησία από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Μακρίσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νέας Μακρίσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Μάκριση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νέας Μιτζέλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Νέας Μιτζέλης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 160Α - 28/07/1899

Ο οικισμός Νέα Μιζέλα του δήμου μετονομάζεται σε Αμαλιάπολις

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αμαλιαπόλεως

Δ. Αμαλιαπόλεως (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 160Α - 28/07/1899

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Νέας Μιτζέλης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμαλιαπόλεως (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Δ. Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 59Α - 07/03/1906

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Πέλλη στον οικισμό Άνω Πέλλη

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Νέου Μοναστηρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νέου Μοναστηρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Δομοκού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεοχωρίου Δομοκού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεοχωρίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεοχωρίου Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεράιδας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νεράιδας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Δρίστελλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βουρλιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νικολιτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Νικολιτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυλικών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ξυλικών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξυλικοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ελεούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυνιάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξυνιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ομβριακή από την κοινότητα Ομβριακής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κορομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Καΐτσης αποσπάται από την κοινότητα Μακρυρράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από την κοινότητα Μακρυρράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυνιάς αποσπάται από την κοινότητα Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Ξυνιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλείον αποσπάται από την κοινότητα Ομβριακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Δομοκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Ελεούσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Ξυνιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Ομβριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Λουτρά Καΐτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Μεταλλείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ξυνιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ξυνιάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Δερβέν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλχανί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Αλχανί προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Κάτω Αλχανί προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Δραχμάναγας προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Κορομηλιά προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Λειβαδάκι προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Ξυνιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Οίτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Οίτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ομβριακής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ομβριακής (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παναγίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ομβριακή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ξυνιάδος

Ο οικισμός Μεταλλείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Δ. Οπουντίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαρτίνον από την κοινότητα Μαρτίνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λάρυμνα αποσπάται από την κοινότητα Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλεία αποσπάται από την κοινότητα Λαρύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλείον Τσούκκας αποσπάται από την κοινότητα Μαρτίνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λαγονήσι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαρύμνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεταλλείον Τσούκκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μεταλλεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μαρτίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Λάρυμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Λαγονήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παλαιάς Γιαννιτσούς (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 160Α - 28/07/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης και υπάγεται στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος

Κ. Παλαιάς Γιαννιτσούς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 160Α - 28/07/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Γιαννιτσού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοβράχας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοβράχας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Ο οικισμός Χαμψά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκάστρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοκάστρου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκερασέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοκερασέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου Δωριέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος

Κ. Παλαιοχωρίου Δωριέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Δωριέων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 236Α - 12/08/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοχώριον Τυμφρηστού από την κοινότητα Πουγκακίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαμά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παλαμά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Παλαμάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Παλαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Παλαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παναγία από την κοινότητα Ομβριακής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παναγίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παναγίτσας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 135Α - 29/08/1986

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελάτειας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κατσικόβρυση προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

Ο οικισμός Σαπολίθι προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Παρορίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Παρορίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος


Κ. Παύλιανης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Παύλιανης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Παύλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Παύλιανης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Παύλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Παύλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παύλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Παύλου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος


Κ. Πελασγίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πελασγίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Πελασγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πελασγίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελασγία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πελασγίας

Ο οικισμός Κυπαρισσώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελασγίας

Ο οικισμός Παραλία Πελασγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελασγίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πελασγίας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πελασγία από την κοινότητα Πελασγίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαθύκοιλον αποσπάται από την κοινότητα Βαθυκοίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώνι αποσπάται από την κοινότητα Γλύφας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από την κοινότητα Γλύφας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρισσώνας αποσπάται από την κοινότητα Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πελασγίας αποσπάται από την κοινότητα Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κυπαρισσώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Βαθύκοιλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Παραλία Πελασγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Παγώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Πελασγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυλίδος

Ο δήμος καταργείται


Κ. Περιβλέπτου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιβλέπτου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Περιστερίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιστερίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετρωτού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πετρωτού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιτσίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πιτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιτσιωτών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πιτσιωτών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατυστόμου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πλατυστόμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατύστομον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Λουτρά Πλατυστόμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολυδενδρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πολυδενδρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πουγκακίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πουγκακίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 236Α - 12/08/1946

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βλάχικος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πουγκακίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κέδρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πουγκακίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαστοραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πουγκακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλάχικος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Μαστοραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πουρναρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πουρναρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταθμός Δομοκού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προσκυνά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Προσκυνά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προσκυνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαλεσίνης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προφήτου Ηλία (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Προφήτου Ηλία (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Προφήτου Ηλία (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος


Κ. Πτελέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πτελέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πτελέα στον οικισμό Πύργος (Κοκιά)

Ο οικισμός Πτελέα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Πύργος (Κοκιά) της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτελέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πτελεατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Πτελεατών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Πτελεατών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Πτέρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πτέρης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Πτέρη της κοινότητας διορθώνεται σε Φτέρη

Το όνομα του οικισμού Άνω Πτέρη της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Φτέρη

Αναγνώριση του οικισμού Χελιμόδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτέρης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φτέρης

Κ. Φτέρης (Φθιώτιδος)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πτέρης

14/03/1971

Ο οικισμός Χελιμόδιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πύργου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πύργου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Πύργου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος


Κ. Ραχών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ραχών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ραχών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Εχιναίων

Ο οικισμός Παραλία Ραχών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρεγγινίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ρεγγινίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Χάρμα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Καθάραις της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρεγγίνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμένων Βούρλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροβολιαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ροβολιαρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροβολιάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ροδίτσης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδίτσης

ΦΕΚ 147Α - 22/07/1975

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Βρύσης

ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμογαρδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδωνιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ροδωνιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 38Α - 23/03/1967

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς Υπάτης

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκαρφείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σκαρφείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκάρφεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μώλου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σοφιάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σοφιάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πετρίλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σοφιάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σοφιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Ο οικισμός Πετρίλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσσαλιώτιδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαρτιάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σπαρτιάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 216Α - 02/08/1951

Ο οικισμός Παλαιοαχλάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Παλαιοαχλάδιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλάδιον

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Αχλάδιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Σπαρτιά

ΦΕΚ 157Α - 14/07/1956

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σπαρτιά στον οικισμό Νέα Σπαρτιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εχιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 163Α - 21/07/1904

Ο οικισμός Αγά του δήμου μετονομάζεται σε Σπερχειάς

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Κουφόδενδρα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Γόριανη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σπερχειάδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σπερχειάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από την κοινότητα Αργυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Καναλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Καναλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από την κοινότητα Κλωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα Κλωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοίγματα αποσπάται από την κοινότητα Κλωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα Κολοκυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κυριακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από την κοινότητα Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσοποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από την κοινότητα Νικολιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβράχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Πιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχικος αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοραίικα αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Φτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Φτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανοίγματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κάτω Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μαστοραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Βλάχικος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Σπερχειάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κάτω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Στάγιας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Στάγιας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Στάγια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατάνου

Κ. Πλατάνου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στάγιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυρού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σταυρού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

05/04/1981

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Λιανοκλαδίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σταυρός της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στίρφακας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Στίρφακας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Σταθμός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στίρφακα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λειανοκλαδίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στυλίδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Στυλίδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 16Α - 31/01/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Στυλίδος

Δ. Στυλίδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 16Α - 31/01/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Στυλίδος

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Μαρίνης

Αναγνώριση του οικισμού Πεταράδες και προσάρτησή του στο δήμο Στυλίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στο δήμο Στυλίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνυδρον αποσπάται από την κοινότητα Ανύδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Αυλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγίτσι αποσπάται από την κοινότητα Λογγιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βασιλική προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στυλίδος

Ο νέος οικισμός Κούτσουρο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στυλίδος

Ο νέος οικισμός Πλάκες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στυλίδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκερασέα αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αχινού αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανο αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτιλιά αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκασμάδα αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ραχών αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο Εχιναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρισσώνας αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύκοιλον αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πελασγίας αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώνι αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελασγία αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλύφα αποσπάται από το δήμο Πελασγίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Δρυμάρια και προσάρτησή του στο δήμο Στυλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Λιασίκι και προσάρτησή του στο δήμο Στυλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Λιμάνι Βαθυκοίλου και προσάρτησή του στο δήμο Στυλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Φανός και προσάρτησή του στο δήμο Στυλίδος


Κ. Συκέα Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Συκέα Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Το όνομα του οικισμού Συκέα Υπάτης της κοινότητας διορθώνεται σε Συκάς Υπάτης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκά Υπάτης

Κ. Συκά Υπάτης (Φθιώτιδος)

14/03/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκέα Υπάτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκά Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σφάκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σφάκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κατάλυμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σφάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελάτειας

Ο οικισμός Κατάλυμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελάτειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τιθορέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τιθορέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τιθορέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τιθορέας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τιθορέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Τιθορέα από το δήμο Κάτω Τιθορέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδιον αποσπάται από την κοινότητα Μοδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιθορέα αποσπάται από την κοινότητα Τιθορέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κάτω Τιθορέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Τιθορέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Τιθορέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Μόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Τιθορέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Τιθορέας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τιθορέας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Τραγάνας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τραγάνας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόβιβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τραγάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόβιβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αταλάντης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τσούκκας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τσούκκας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κάψη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Πέρα Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Πιτσόν προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Ράχη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τυμφρηστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αμαλότα προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Λουπάκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδωνιάς

09/04/1960

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγάθωνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λύχνου

ΦΕΚ 43Α - 02/03/1966

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Υπάτη στον οικισμό Λουτρά Υπάτης

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Υπάτης

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Υπάτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Υπάτη και προσάρτησή του στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 107Α - 06/05/1980

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρών Υπάτης

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρών Υπάτης

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρών Υπάτης

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρών Υπάτης

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λουτρά Υπάτης στον οικισμό Υπάτη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώριον Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αργυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από την κοινότητα Κομποτάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από την κοινότητα Λαδικούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Ροδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκά Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Συκά Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Λύχνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγάθωνος αποσπάται από την κοινότητα Λύχνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από την κοινότητα Λύχνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεξιάται αποσπάται από την κοινότητα Μεξιατών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του οικισμού Αμαλιώτα του δήμου διορθώνεται σε Αμαλώτα

Το όνομα του οικισμού Συκάς Υπάτης του δήμου διορθώνεται σε Συκά Υπάτης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μεσοχώριον Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μεξιάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αμαλώτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ροδωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Συκά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Υπάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Φαλάρων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Φαλάρων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βουρλιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Φαλάρων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος


Κ. Φραντζή (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Φραντζή (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Υδρόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φραντζή

Αναγνώριση του οικισμού Ζακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φραντζή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φραντζής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Υδρόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ζακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φυλιαδώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Φυλιαδώνος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Ο οικισμός Σχισμάδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυλιαδών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομοκού

Η κοινότητα καταργείται