ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγαλιανού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγαλιανού (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αγαλιανού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας


Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Βαμβακιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Τριάδος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κτημενίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ανδρέου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίου Ανδρέου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Μιάρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 17Α - 04/02/1958

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 98Α - 15/05/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από την κοινότητα Χρύσως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μακρινάγκον αποσπάται από την κοινότητα Χρύσως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από την κοινότητα Χρύσως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Χαραλάμπους (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίου Χαραλάμπους (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγραίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αγραίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Φραγκίστα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλη Φραγκίστα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μικρή Φραγκίστα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αγραίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας


Δ. Αγράφων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αγράφων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγράφων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάϊκας

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάϊκας

Ο οικισμός Παληόλακα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάϊκας

Ο οικισμός Νιάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάϊκας

ΦΕΚ 67Α - 17/04/1947

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληόλακα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νιάλα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 120Α - 29/04/1952

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάϊκας

ΦΕΚ 202Α - 04/08/1953

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Σάϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράλωνα

Ο οικισμός Νιάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράϊδα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γαβρολισιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Παραμερίτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγράφων

Ο οικισμός Παραμερίτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γαβρολισιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Παλαιόλακκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγραφα από την κοινότητα Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραμερίτα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρολισιάδα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγγιανά αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλάριον αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουστίσα αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανηφόρα αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα Μαράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα Μαράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Τριδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από την κοινότητα Τροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τροβάτου

Ο νέος οικισμός Καβάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τροβάτου

Ο νέος οικισμός Κατσαντώνης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαράθου

Ο νέος οικισμός Δένδρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βραγγιανών

Ο νέος οικισμός Έλατος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βραγγιανών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπάρες αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυτική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέντης αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βίνιανη αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελο αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ραπτόπουλον αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αργύριον αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλέσι αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασιά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουσιανά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπτόπουλον αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμάμπελα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λημέρι αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθοχώρι αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρατοβούνιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγραφα στον οικισμό Κερασοχώριον

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Δροσέλα και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιό Χωριό και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Πύρνος και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Φτελιά και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων


Κ. Αλεστίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αλεστίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανατολικής Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ανατολικής Φραγκίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ανιάδας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Απεραντίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Απεραντίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Απεραντίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

Δ. Απεραντίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από την κοινότητα Γρανίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βαλαώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από την κοινότητα Βαλαώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Βαλαώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Βούλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από την κοινότητα Βούλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λημέρι αποσπάται από την κοινότητα Λημερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λιθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από την κοινότητα Σιβίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρατοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Σιβίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Τοπολιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από την κοινότητα Τοπολιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από την κοινότητα Τοπολιάνων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αρμάμπελα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γρανίτσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αρμάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λημέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λιθοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Πρατοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αρακυνθίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αρακυνθίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τύρνος προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αρακυνθίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας


Δ. Ασπροποτάμου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ραπτόπουλον από την κοινότητα Ραπτοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από την κοινότητα Κέδρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αργύριον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Αργυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Νέου Αργυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Πρασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασιά αποσπάται από την κοινότητα Πρασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουσιανά αποσπάται από την κοινότητα Πρασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από την κοινότητα Πρασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλέσι αποσπάται από την κοινότητα Πρασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ραπτόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Ραπτοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Ραπτοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Διάσελο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κέδρων

Ο νέος οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ραπτοπούλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Διάσελο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κάτω Ραπτόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Νέον Αργύριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βασιλέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Πρασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Φουσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Ραπτόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ασπροπύργου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ασπροπύργου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παρηγόρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπροπύργου

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Αμπέλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελαώρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βελαώρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιβίστης

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιβίστης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελαώρας

Αναγνώριση του οικισμού Κονδυλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελαώρας

Αναγνώριση του οικισμού Όχθια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελαώρας

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκιον

14/03/1971

Ο οικισμός Όχθια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστράκιον της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 31/12/1980

Ο οικισμός Βελαώρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλαώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαλαώρας

Κ. Βαλαώρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 310Α - 31/12/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελαώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βελωτών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βελωτών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βίνιανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βίνιανης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Βίνιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βίνιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βίνιανης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κερασοχώριον από την κοινότητα Κερασοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέντης αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομμάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομμάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από την κοινότητα Χρύσως και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Χρύσως

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κρέντης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Νέα Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βούλπης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βούλπης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λογγίτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βούλπης

Αναγνώριση του οικισμού Καρναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βούλπης

05/04/1981

Ο οικισμός Καρναίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βούλπη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουτύρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βουτύρου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βούτυρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βραγγιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βραγγιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Ο οικισμός Έλατος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κριθάρια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βραγγιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βαλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κουστίσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βράχας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βράχας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γρανίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Γρανίτσης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρανίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Απεραντίων

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δερματίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δερματίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δολόπων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Δολόπων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Δολόπων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας


Κ. Δομιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δομιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Δομιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δομνίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρίκελλον από την κοινότητα Κρικέλλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από την κοινότητα Άμπλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουρνάρα αποσπάται από την κοινότητα Ροσκάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από την κοινότητα Ροσκάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβλοι αποσπάται από την κοινότητα Στάβλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από την κοινότητα Ψιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ψιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από την κοινότητα Ψιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνος αποσπάται από την κοινότητα Δομνίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομνίστα αποσπάται από την κοινότητα Δομνίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα Δομνίστης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ψιανών

Ο νέος οικισμός Βύθισμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ψιανών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Βύθισμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μαρίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ρυάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δομνίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Στάβλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κρίκελλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Στουρνάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δομνίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δομνίστης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

14/03/1971

Ο οικισμός Αμπέλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 214Α - 01/12/1972

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Δομνίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δυτικής Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δυτικής Φραγκίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καπνοχώρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

Αναγνώριση του οικισμού Περουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

Αναγνώριση του οικισμού Καρακάσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

Αναγνώριση του οικισμού Γουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

19/03/1961

Ο οικισμός Καπνοχώρια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δυτική Φραγκίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φραγκίστας

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επινιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Επινιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Τσίρτια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανηφόρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανηφόρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Ασπρόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Επισκοπής (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Επισκοπής (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Εσωχωρίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Εσωχωρίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κατσουδαίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ευρυτάνων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Ευρυτάνων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Ευρυτάνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας


Κ. Καλεσμένου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καλεσμένου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστηράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεσμένου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καλεσμένον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεσμένου

Αναγνώριση του οικισμού Αρωνιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεσμένου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άνω Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αρωνιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρβασαρά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρβασαρά (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

Κ. Καρβασαρά (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας


Κ. Καρίτσης Δολόπων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρίτσης Δολόπων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ραφήνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρίτσης Δολόπων

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Ρεύμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρίτσης Δολόπων

Αναγνώριση του οικισμού Χόλιανο και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρίτσης Δολόπων

Αναγνώριση του οικισμού Πλακωτόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρίτσης Δολόπων

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Χόλιανο της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρωτόν

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

Κ. Καρίτσης Δολόπων (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας


Κ. Καρίτσης Καρπενησίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρίτσης Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καροπλεσίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καροπλεσίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Χωρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καροπλεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουκκαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καροπλεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αγαθή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καροπλεσίου

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Νέον Χωρίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθηρόν

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

Κ. Καροπλεσίου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας


Δ. Καρπενησίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Καρπενησίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρπενησίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καρπενησίου

Δ. Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καρπενησίου

ΦΕΚ 17Α - 04/02/1958

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 281Α - 10/12/1975

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

05/04/1981

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας του δήμου καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βελούχι και προσάρτησή του στο δήμο Καρπενησίου

Αναγνώριση του οικισμού Ιτιά και προσάρτησή του στο δήμο Καρπενησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακιαί αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτυρον αποσπάται από την κοινότητα Βουτύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρωνιάδα αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυσχάδες αποσπάται από την κοινότητα Κορυσχάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρίκη αποσπάται από την κοινότητα Μυρίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Παππαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυτικόν Παππαρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Παππαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιά αποσπάται από την κοινότητα Παυλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Παυλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στένωμα αποσπάται από την κοινότητα Στενώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από την κοινότητα Στεφανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιδάκια αποσπάται από την κοινότητα Φιδακίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λεύκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Νικολάου

Ο νέος οικισμός Μεσαμπελιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορυσχάδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνά αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόρνος αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προυσού αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούλιον αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικναίικα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προυσός αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρηγόρης αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Χωρίον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζίλον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Δερμάτι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουλιουραίικα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μικρόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδόνα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαύσιον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρίτσα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Χωρίον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βύθισμα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνος αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκιον αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομνίστα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβλοι αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρίκελλον αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουρνάρα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 151Α - 26/08/2021

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την τοπική κοινότητα Δομιανών και ορίζεται έδρα της νέας τοπικής κοινότητας Αγίας Παρασκευής


Κ. Καστανέας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καστανέας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταβόθρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καταβόθρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δροσοπηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταβόθρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κέδρων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κέδρων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερασοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κερασοχωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερασοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βίνιανης

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Ο οικισμός Κρέντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλαυσίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κλαυσίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κακουλιουραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλαυσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλαύσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Ο οικισμός Κακουλιουραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορίτσας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 178Α - 13/09/1966

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλειστόν από την κοινότητα Κλειστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κλειστού


Κ. Κορίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κορίτσης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 180Β - 18/09/1951

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κορίτσα στον οικισμό Μεσοχώριον

Ο οικισμός Μεσοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτσης

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Κορίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειστόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειστού

Κ. Κλειστού (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειστού

ΦΕΚ 178Α - 13/09/1966

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορίτσας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κορίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορυσχάδων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κορυσχάδων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Κορυσχάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορυσχάδων

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Κυψέλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυσχάδες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορυσχάδων

Κ. Κορυσχάδων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κυψέλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορυσχάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουφάλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κουφάλας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Ο οικισμός Κουφάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουφάλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρικέλλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Κρικέλλου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρίκελλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κτημενίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Κτημενίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Κτημενίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

Δ. Κτημενίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από την κοινότητα Δομιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Δομιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Πετραλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από την κοινότητα Χόχλιας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λάσπης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λάσπης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Ο οικισμός Λάσπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 104Α - 11/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λάσπης

ΦΕΚ 74Α - 28/03/1952

Ο οικισμός Παλαιοκόπριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεύκη

19/03/1961

Ο οικισμός Λεύκη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεπιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λεπιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λημερίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λημερίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Τορνοβέτσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλια

14/03/1971

Ο οικισμός Προσήλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λημέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιθοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λιθοχωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 204Α - 17/12/1984

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τοπολιάνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιθοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαραθιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μαραθιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαραθιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθιάς

Αναγνώριση του οικισμού Αμίριανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθιάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παρκιό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαράθου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μαράθου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρομμάτας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μαυρομμάτας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λογγιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρομμάτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεγάλου Χωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μεγάλου Χωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 37Α - 29/01/1951

Ο οικισμός Κοντός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροσκάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γάβρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Χωρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Δερμάτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Χωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγα Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ποταμιάς

Ο οικισμός Νέο Δερμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοκώμης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μεσοκώμης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοκώμης

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρυάκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρυάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μικρού Χωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μικρού Χωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Μικρόν Χωρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μικρού Χωρίου

ΦΕΚ 184Α - 29/06/1974

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μικρό Χωρίον στον οικισμό Νέον Μικρόν Χωρίον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Μικρόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Ο οικισμός Μικρό Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μολόχας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μολόχας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

Κ. Μολόχας (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας


Κ. Μοναστηρακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μοναστηρακίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σίχνικον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοναστηρακίου

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Σίχνικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλόβρυσον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουζίλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μουζίλου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουζίλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπελοκομίτης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μπελοκομίτης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

Κ. Μπελοκομίτης (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας


Κ. Μυρίκης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μυρίκης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Αργυρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Αργύριον από την κοινότητα Ραπτοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Ραπτοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Αργύριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεράϊδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Νεράϊδας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 207Α - 15/11/1965

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νεράϊδα στον οικισμό Σαραντάπορον

ΦΕΚ 165Α - 24/07/1968

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σαραντάπορον στον οικισμό Νεράϊδα

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

Κ. Νεράϊδας (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας


Κ. Νοστίμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Νοστίμου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοκατούνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Παλαιοκατούνας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσούκκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνας

Αναγνώριση του οικισμού Αμπάρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνας

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιοκατούνα στον οικισμό Άγιος Προκόπιος

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Προκόπιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνας

05/04/1981

Ο οικισμός Παλαιοκατούνα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Προκόπιος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Αμπάρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Παλαιοχωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιοχώριον στον οικισμό Άγιος Γεώργιος

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 212Α - 28/09/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Γεώργιος στον οικισμό Παλαιοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παππαρουσίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Παππαρουσίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Δυτικόν Παππαρούσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παππαρουσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππαρούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δυτικόν Παππαρούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Παρακαμπυλίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Παρακαμπυλίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Παρακαμπυλίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας


Κ. Παυλοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Παυλοπούλου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Παυλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετραλώνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Πετραλώνων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ποταμιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Χωρίον από την κοινότητα Μεγάλου Χωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από την κοινότητα Ανιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από την κοινότητα Δερματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαύσιον αποσπάται από την κοινότητα Κλαυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουλιουραίικα αποσπάται από την κοινότητα Κλαυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζίλον αποσπάται από την κοινότητα Μουζίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από την κοινότητα Νοστίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από την κοινότητα Συγκρέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδόνα αποσπάται από την κοινότητα Χελιδόνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Δερμάτι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μικρόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μέγα Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μουζίλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Νέο Δερμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κακουλιουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Νέον Μικρόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Χελιδόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κλαύσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κάτω Καρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μικρό Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πρασιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Πρασιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Πρασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Φουσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Βασιλέσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προδρόμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Προδρόμου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Ο οικισμός Αλαταρού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοκλήσσιον της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προυσού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Προυσού (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Προυσού και προσάρτησή του στην κοινότητα Προυσού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τσικναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Προυσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προυσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Προυσού

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προυσού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Κούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Τσικναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Άνω Εσωχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Προυσού (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Προυσός από την κοινότητα Προυσού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από την κοινότητα Αλεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα Ασπροπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Ασπροπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από την κοινότητα Βελωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από την κοινότητα Εσωχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από την κοινότητα Εσωχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προυσού αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούλιον αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικναίικα αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Εσωχώρια αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από την κοινότητα Σαρκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Σαρκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόρνος αποσπάται από την κοινότητα Τόρνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κυνηγός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σταυροχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Τόρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προυσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άνω Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Τσικναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Προυσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Παρηγόρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ραπτοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ραπτοπούλου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερασοβάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραπτοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Κρετσίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραπτοπούλου

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Κερασοβάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούλα

Ο οικισμός Κρετσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Νέον Αργύριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Αργυρίου

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Αργυρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Ραπτόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Κάτω Ραπτόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροσκάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ροσκάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 37Α - 29/01/1951

Ο οικισμός Κοντός αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Χωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Κοντός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στουρνάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σάϊκας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σάϊκα από την κοινότητα Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληόλακα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νιάλα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 67Α - 17/04/1947

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγράφων

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγράφων

Ο οικισμός Παληόλακα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγράφων

Ο οικισμός Νιάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 120Α - 29/04/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σάϊκα από την κοινότητα Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 04/08/1953

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σαρκίνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Σαρκίνης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μυλωναίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σελλών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 270Α - 28/09/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σελλά από την κοινότητα Στεφανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Στεφανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιβίστης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιβίστα από την κοινότητα Βελαώρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από την κοινότητα Βελαώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πρατοβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιβίστης

ΦΕΚ 170Α - 17/09/1987

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σιβίστα στον οικισμό Χρίσοβα

17/03/1991

Ο οικισμός Σιβίστα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χρίσοβα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Πρατοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκοπιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Σκοπιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 214Α - 01/12/1972

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δομνίστης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στάβλων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Στάβλων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στάβλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυροπηγίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Σταυροπηγίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 39Α - 06/04/1984

Ο οικισμός Σταυροπήγιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπλιανη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άμπλιανης

Κ. Άμπλιανης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 39Α - 06/04/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σταυροπηγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σταυροχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Σταυροχωρίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στενώματος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Στενώματος (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στένωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στεφανίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Στεφανίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 270Α - 28/09/1953

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλών

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συγκρέλλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Συγκρέλλου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τοπολιάνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Τοπολιάνων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τοπολιάνων

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκιον

ΦΕΚ 204Α - 17/12/1984

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από την κοινότητα Λιθοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τόρνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Τόρνου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τόρνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριδένδρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Τριδένδρου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τριποτάμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Τριποτάμου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοψαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποτάμου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βρεκαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Καϊπανάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τροβάτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Τροβάτου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φιδακίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Φιδακίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιδάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φουρνάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Φουρνάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φουρνάς

Δ. Φουρνάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φουρνάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από την κοινότητα Βράχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 195Α - 26/09/2008

To Τοπικό Διαμέρισμα Κλειστού του δήμου μετονομάζεται σε Κλειτσού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Φουρνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Φραγκίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δυτική Φραγκίστα από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από την κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπάρες αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αμπάρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Δυτική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χελιδόνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Χελιδόνας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χελιδόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χόχλιας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Χόχλιας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόχλιας

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλατος

14/03/1971

Ο οικισμός Έλατος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χόχλια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χρύσως (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Χρύσως (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 98Α - 15/05/1947

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Μακρινάγκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ψιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ψιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Ο οικισμός Βύθισμα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται