ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγδινών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγδίνες από την κοινότητα Κρυονερίτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληόβρυση της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόβρυση

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγκάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Άννης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νηλέως

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίας Σοφίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Σοφία από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λιμιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Σοφίας

07/04/1951

Ο οικισμός Λιμιώνας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Κατούνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύλοι

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λιμνιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Σοφίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος από το δήμο Αιδηψίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Αιδηψίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγιόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αθανασίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος από την κοινότητα Πάλιουρα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Δημήτριος από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Ιωάννου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουστομάλον αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Κουστομάλον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Ιωάννης της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ακτή Νηρέως και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Ο οικισμός Ακτή Νηρέως αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Λουκά (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Λουκάς από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπρινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Λουκά

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον (φυλακές) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Λουκά

ΦΕΚ 16Α - 10/02/1928

Ο οικισμός Παραμερίταις αποσπάται από την κοινότητα Τραχηλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Νεοχώριον (φυλακές) της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παραμερίταις της κοινότητας διορθώνεται σε Παραμερίται

Το όνομα του οικισμού Μπρινιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Πρινιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαρμαρένια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Λουκά

17/03/1991

Ο οικισμός Μαρμαρένια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Λουκάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Ο οικισμός Παραμερίται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Νικολάου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγριοβοτάνου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγριοβότανον από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγριοβοτάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγριοβότανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αετού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αετός από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πετμεζόχωμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αετού

16/10/1940

Ο οικισμός Πετμεζόχωμα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μπούρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αετού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπούρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιγαίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λίμνη

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κεχριαίς προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μανδανικά προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κουρκουλοί προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Σκεπαστή προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Ροβιαίς προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Αγιαννάκος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Δρυμώνα προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μονή Γέροντος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κούτσουρο προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μαρούλι προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μετόχιον Ξηροποτάμου προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μονή Ταξιάρχου προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Καλαμούδι προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούτσουρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ξηροποτάμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δαμιά προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κούλουρος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Αιγέων

Ο οικισμός Μονή Ταξιάρχου του δήμου καταργείται.

Δ. Αιγέων (Ευβοίας)

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Αιγαίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λίμνης

Ο οικισμός Κουρκουλοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρκουλών

Ο οικισμός Ροδιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδιών

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκεπαστής

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λίμνης

Ο οικισμός Μονή Γέροντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρκουλών

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρκουλών

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Μανδανικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Αγιαννάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Το όνομα του οικισμού Ροβιαίς του δήμου διορθώνεται σε Ροδιαίς

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αιδηψίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αιδηψός

Ο οικισμός Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Άγιος προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Γουργουβίτσα προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Μονή Ηλία ή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Ξηροχωρίου του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού αποσπάται από το δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιχαδονήσια αποσπάται από το δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από το δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιχάς αποσπάται από το δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιχαδονήσια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Λιχάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιχάδος

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου

Ο οικισμός Γουργουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουργουβίτσης

Ο οικισμός Αιδηψός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιδηψού

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιάλτρων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιχάδος

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουργουβίτσης

Το όνομα του οικισμού Μονή Ηλία ή Αγίου Γεωργίου του δήμου διορθώνεται σε Μονή Αγίου Γεωργίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιδηψού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιδηψός από το δήμο Αιδηψίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Αιδηψού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιδηψού

ΦΕΚ 387Α - 02/11/1926

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρών Αιδηψού

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιδηψού

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο οικισμός Αιδηψός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αιδηψού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λουτρά Αιδηψού από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων αποσπάται από την κοινότητα Γιάλτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Γιάλτρων αποσπάται από την κοινότητα Γιάλτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από την κοινότητα Γιάλτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλια αποσπάται από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιδηψός αποσπάται από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου

Ο νέος οικισμός Πλατανιάς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου

Ο νέος οικισμός Σκεπαστή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου

Ο νέος οικισμός Ροδοδάφνη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γιάλτρων

Ο νέος οικισμός Μαούνης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λουτρών Αιδηψού

Ο νέος οικισμός Παιδούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λουτρών Αιδηψού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Παιδούπολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Παραλία Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Λουτρά Γιάλτρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Αιδηψός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Μαούνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Ήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλιβερίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλιβέριον από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάραβος αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μηλάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλιβερίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κάραβος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Θερμοηλεκτρικού Εργοστασίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλιβερίου

14/03/1971

Ο οικισμός Μηλάκι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλιβέρι της κοινότητας

Ο οικισμός Συνοικισμός Θερμοηλεκτρικού Εργοστασίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλιβέρι της κοινότητας

ΦΕΚ 101Α - 28/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλιβερίου

Δ. Αλιβερίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 101Α - 28/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλιβερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλιβέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ταμιναίων

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αλμυροποτάμου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλμυροπόταμος από το δήμο Στυρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυροποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Καβαλλιανή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυροποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Καβαλλιανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλόννησος (Ηλιοδρόμια)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ίκος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξηρόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δύο Αδελφοί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πιπέρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σκάτζουρας προσαρτάται στο δήμο Αλοννήσου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά προσαρτάται στο δήμο Αλοννήσου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ψαθούρα προσαρτάται στο δήμο Αλοννήσου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Ευβοίας

Δ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευβοίας από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αλόννησος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλοννήσου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλοννήσου

Το όνομα του οικισμού Αλόννησος (Ηλιοδρόμια) του δήμου διορθώνεται σε Αλόννησος

Το όνομα του οικισμού Κυρά Παναγιά του δήμου διορθώνεται σε Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλόννησος από το δήμο Αλοννήσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αλοννήσου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μουρτερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθούρα (Θέουσα) (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Σκάντζουρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Περιστέρα (Ξηρόν) (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Πατητήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Κυρά Παναγιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Βότση και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας


Δ. Αμαρυνθίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βάθεια

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Κάτω Μάμουλα προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Γυμνόν προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Μποτίνον προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Μαρκόπουλο προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Κομοδί προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κάτω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μποτίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κομοδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 75Α - 18/04/1907

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Βάθεια

Ο οικισμός Άνω Βάθεια προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

ΦΕΚ 336Α - 09/12/1911

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια του δήμου μετονομάζεται σε Αμάρυνθος

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Βάθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βάθειας

Ο οικισμός Άνω Βάθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βάθειας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βάθειας

Το όνομα του οικισμού Αμάρυνθος του δήμου διορθώνεται σε Κάτω Βάθεια

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμάρυνθος από την κοινότητα Αμαρύνθου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλάζια Νερά αποσπάται από την κοινότητα Αμαρύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκάκι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σέτα αποσπάται από την κοινότητα Σέτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από την κοινότητα Σέτας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Αμάρυνθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Κουκάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Άνω Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Γαλάζια Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο οικισμός Κάτω Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερετρίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αμελάντων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμέλαντες από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμυγδαλιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμυγδαλιά από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καψούρι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θύμη αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυγδαλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέα

Το όνομα του οικισμού Καψούρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καψούριον

Το όνομα του οικισμού Θύμη της κοινότητας διορθώνεται σε Θύμιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμυγδαλέας

Ο οικισμός Δρυμονάρι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αμυγδαλέας (Ευβοίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμυγδαλιάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δρυμονάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καφηρέως

Ο οικισμός Δρυμονάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Ο οικισμός Καψούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Ο οικισμός Θύμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανδρωνιάνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρωνιάνοι από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρασαλιάνοι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Καρασαλιάνοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δένδρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Ανδρωνιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανθηδώνος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δροσιά από την κοινότητα Δροσιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόνια αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτυπονήσιον (Γάιδαρος) (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκίσια αποσπάται από την κοινότητα Ανθηδώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκροπονέρια αποσπάται από την κοινότητα Ανθηδώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υλίκη αποσπάται από την κοινότητα Ανθηδώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθηδών αποσπάται από την κοινότητα Ανθηδώνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κρόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Σκροπονέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ανθηδών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Λουκίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κτυπονήσιον (Γάιδαρος) (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Υλίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ξηρόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Άνω Βάθειας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βάθεια από το δήμο Αμαρυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κουκάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βάθειας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βάθειας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουκάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Άνω Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άνω Κουρουνίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 116Α - 23/03/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Κουρούνι από την κοινότητα Κουρουνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Κουρούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αρτεμισίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρτεμίσιον από την κοινότητα Αρτεμισίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από την κοινότητα Αγδινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριοβότανον αποσπάται από την κοινότητα Αγριοβοτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αγριοβοτάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασμήνιον αποσπάται από την κοινότητα Ασμηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλές αποσπάται από την κοινότητα Ασμηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαροπούλι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από την κοινότητα Γερακιούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγριοβότανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κεφαλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Ψαροπούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Ασμήνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αρτεμισίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ελληνικά

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Βασιλικός προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Γούβες προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Γερακιού προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Μηλιαίς προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Κρυονερίτης προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Αγριοβοτάνι προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Κερασιά προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Αγδίνες προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Τσαπουρνιά προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Ξηροχωρίου του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Αγριοβοτάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ασμινίου ή Ποτακίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασμίνι ή Ποτάκι από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ασμίνι ή Ποτάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Ασμήνιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ασμηνίου

Κ. Ασμηνίου (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ασμινίου ή Ποτακίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασμηνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασμήνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Ο οικισμός Κεφαλές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Άταλι (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άταλι από το δήμο Μεσσαπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βεργίνι αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Βεργίνι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άταλι της κοινότητας διορθώνεται σε Άτταλη

Το όνομα του οικισμού Πλατάνα της κοινότητας διορθώνεται σε Πλατάνια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άτταλης

Κ. Άτταλης (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άταλι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άτταλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αυγαριάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυγαριά από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 22/03/1930

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλατσώνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αυγαριά της κοινότητας διορθώνεται σε Αβγαριά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αβγαριάς

Κ. Αβγαριάς (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αυγαριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβγαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αυλίδος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαθύ από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αυλίδος αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα Φάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παραλία Αυλίδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μικρό Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αυλωναρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αυλωνάρι από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 01/04/1916

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από την κοινότητα Ορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρυμπόπης

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 16/09/1927

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλωναρίου

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα Βαρυμπόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ιερά Μονή Λευκών της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Βαρυμπόπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Ο οικισμός Βούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λοφίσκος

Ο οικισμός Κουρβίνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαία

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λοφίσκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλωναρίου

05/04/1981

Ο οικισμός Κάτω Λοφίσκος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λοφίσκος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αυλώνος (Ευβοίας)

12-02-1848

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αυλωνάρι από το δήμο Διστύων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καρυών αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτάρα αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γερμανού αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Γερμανού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος ή Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πύργος ή Περιβόλια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυλωναρίου

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδερής

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοδρύου

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορίου

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οκτωνιάς

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ωρολογίου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

Ο οικισμός Μονή Καρυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδερής

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδερής

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδερής

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοδρύου

Ο οικισμός Μουρτάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ορίου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οκτωνιάς

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οκτωνιάς

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ωρολογίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ωρολογίου

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Πυργί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αυλωνάρι από την κοινότητα Αυλωναρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορασίδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτερή αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Ορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από την κοινότητα Ορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από την κοινότητα Ωρολογίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από την κοινότητα Ωρολογίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από την κοινότητα Ωρολογίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πρινάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μουρτερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κορασίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αφρατίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αφράτι από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λεχριές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αφρατίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γυρίσματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αφρατίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεχριές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Γυρίσματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Αφράτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδερής (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλαδερή από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Καρυών αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδερής

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Καρυών της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συκιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδερής

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάλα

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λάλα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάλαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδερής

ΦΕΚ 83Α - 06/05/1988

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αχλαδερή στον οικισμό Συκέαι

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κορασίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδερής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορασίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχλαδίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλάδι από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φραγκάκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Ο οικισμός Φραγκάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αχμέταγα (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχμέταγα από το δήμο Κηρέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαθαρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Γερόρρευμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχμέταγα

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παγώντα

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παγώντα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αχμέταγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Προκόπιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προκοπίου

Κ. Προκοπίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχμέταγα

16/05/1928

Ο οικισμός Γερόρρευμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 170Α - 30/04/1935

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραζίου

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προκόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαθέος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Βαθέος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αυλίδος

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Μικρό Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαρυμπόπης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρυμπόπη από την κοινότητα Αυλωναρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικός από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 107Α - 04/05/1933

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βασιλικός της κοινότητας διορθώνεται σε Βασιλικά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βασιλικών

Κ. Βασιλικών (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βασιλικού

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ψαροπούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Ο οικισμός Ψαροπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλικού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικόν από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λευκαντίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βασιλικού

Δ. Βασιλικού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληλαντίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βατώντος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 221Α - 12/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βατώντας από την κοινότητα Ψαχνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βατώντος

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βατώντος

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Βατώντας της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αρτάκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Αρτάκης

Κ. Νέας Αρτάκης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βατώντος

16/10/1940

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τριάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βατώντας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Αρτάκης

14/03/1971

Ο οικισμός Βατώντας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Αρτάκη της κοινότητας

ΦΕΚ 54Α - 17/02/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Αρτάκης

Δ. Νέας Αρτάκης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 54Α - 17/02/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Αρτάκης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Αρτάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βελουσίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελούσια από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεπούρων

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Βελούσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Βέλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βέλους

Κ. Βέλους (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελουσίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βερτούρων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βέρτουρα από το δήμο Μεσσαπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Πηγαδάκια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 22/03/1930

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντοδεσποτίου

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Βέρτουρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυρού

Κ. Σταυρού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερτούρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βίρας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίρα από το δήμο Στυρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπούφαλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βίρας

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Βίρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυρού

Κ. Αργυρού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βίρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργυρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Μπούφαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Αργυρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βιτάλου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίταλον από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλετιάνοι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαροκόπος αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρινιάνοι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Μαλετιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλετιάνων

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Βίταλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βίταλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βιτάλων

Κ. Βιτάλων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βιτάλου

14/03/1971

Ο οικισμός Κρινιάνοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίταλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Χαροκόπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βλαχιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχιά από το δήμο Κηρέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλίου

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 391Α - 18/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχιά από την κοινότητα Πηλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα Πηλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βούνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 397Α - 19/12/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούνοι από την κοινότητα Στενής Δίρφυος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουτά (Ευβοίας)

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουτάς από την κοινότητα Μονοκαρυάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Μονοκαρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 214Α - 11/10/1947

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρύσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρύση από το δήμο Κονιστρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρύσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαβαλά (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαβαλάς από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλατσώνας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 87Α - 22/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλατσώνα από την κοινότητα Αυγαριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γαλλιτσάδων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλλιτσάδες από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινομηλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Εγκίν και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλλιτσάδων

ΦΕΚ 87Α - 22/03/1930

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιωτίσσης

Ο οικισμός Νέα Εγκίν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιωτίσσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαλλιτσάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Γαλατσάδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαλατσάδων

Κ. Γαλατσάδων (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαλλιτσάδων

ΦΕΚ 214Α - 11/10/1947

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλατσάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γερακιούς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γερακιού από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιάλτρων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιάλτρα από το δήμο Αιδηψίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 120Α - 18/06/1975

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιάλτρα από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτρά Γιάλτρων αποσπάται από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιάλτρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Λουτρά Γιάλτρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιαννιτσίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννίτσι από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοίλωσι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγειά αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουάσης

Ο οικισμός Κοίλωσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουάσης

Ο οικισμός Λαγειά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουάσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γιαννίτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γιδών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γίδαις από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γίδαις της κοινότητας διορθώνεται σε Γίδαι

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Γίδαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμφιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμφιθέας

Κ. Αμφιθέας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιδών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Γλώσσης (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πλατάνα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κλήμα προσαρτάται στο δήμο Γλώσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Γλώσσης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Ευβοίας

Δ. Γλώσσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευβοίας από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Γλώσσα (Πλατάνα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλώσσης (Πλατάνας)

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλήματος

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γλώσσης (Πλατάνας)

Το όνομα του οικισμού Πλατάνα του δήμου διορθώνεται σε Γλώσσα (Πλατάνα)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γλώσσης (Πλατάνας) (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλώσσα (Πλατάνα) από το δήμο Γλώσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο Γλώσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λουτράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Γλώσσης (Πλατάνας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Γλώσσης (Πλατάνας) (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας


Κ. Γουβών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούβες από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 107Α - 04/05/1933

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόκαστρο και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γουργουβίτσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουργουβίτσα από το δήμο Αιδηψίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Αιδηψίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουργουβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Δαφνοκούκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουργουβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Ήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουργουβίτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουργουβίτσης

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο οικισμός Άνω Ήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Ο οικισμός Δαφνοκούκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Ο οικισμός Ήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Ο οικισμός Γουργουβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραμματικιάνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 66Α - 18/03/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραμματικιάνοι από την κοινότητα Καλημεριάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κολιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Καλημεριάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 276Α - 10/12/1947

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλημεριάνων

Ο οικισμός Κολιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλημεριάνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γραμπιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γραμπιά από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεκουνίδα αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρούκλια αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοκκάλαις αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκκάλαις της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκάλοι

19/03/1961

Ο οικισμός Κοκκάλοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γραμπιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρούκλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γραμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μεκουνίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γυμνού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γυμνόν από την κοινότητα Κάτω Μαμούλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μαμούλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωσις

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Διρφύων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στρόπωνες

Ο οικισμός Βλάχια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Καντούνια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Πηγάδια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Σαρακίνικο προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Αγία Σοφία προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Βάβουλα προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κοτσίκια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Τσεργιαίς προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κούτουρλα προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Βλάχια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καντούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Βάβουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 5Α - 05/02/1875

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στρόπωνες από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 9Α - 07/02/1876

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 83Α - 21/08/1882

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στενή από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Τσέργαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσεργών

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμπιών

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστέλλας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασιάς

Ο οικισμός Κεχριαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεχριών

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετοχίου Διρφύων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέτας

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενής

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροπώνων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετοχίου Διρφύων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μύστρου

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροπώνων

Το όνομα του οικισμού Τσεργιαίς του δήμου διορθώνεται σε Τσέργαι

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στενή Δίρφυος από την κοινότητα Στενής Δίρφυος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Στενή αποσπάται από την κοινότητα Στενής Δίρφυος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Στενής Δίρφυος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από την κοινότητα Βούνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριοσυκιά αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από την κοινότητα Καθενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουντέριον αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα Λούτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από την κοινότητα Πούρνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρη αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Χιλιαδού αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα Μίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα Μίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από την κοινότητα Μίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούρας αποσπάται από την κοινότητα Παλιούρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισσώνας αποσπάται από την κοινότητα Πισσώνα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άνω Μίστρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Σκουντέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αγριοσυκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κάτω Στενή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μίστρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πισσώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Στενή Δίρφυος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Λάμαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παλιούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παραλία Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψαχνά από το δήμο Μεσσαπίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άτταλη αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάται αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Παγώντας αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυκάπα αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροτριβιά αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυμάλλη αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πολιτικών αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μίστρος αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουντέριον αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριοσυκιά αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Στενή αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίστρος αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισσώνας αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενή Δίρφυος αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρη αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούρας αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Θηλυκόντας και προσάρτησή του στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Αναγνώριση του οικισμού Κακοπέρατο και προσάρτησή του στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Αναγνώριση του οικισμού Κλιμάκι και προσάρτησή του στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Αναγνώριση του οικισμού Κλιμάκι και προσάρτησή του στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Αναγνώριση του οικισμού Φτελιά Παραλίας Καστέλλας και προσάρτησή του στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Αναγνώριση του οικισμού Χλόες και προσάρτησή του στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

ΦΕΚ 106Α - 31/07/2017

Ο οικισμός Παλιούρας του δήμου μετονομάζεται σε Πάλιουρας

Ο οικισμός Πλατάνια του δήμου μετονομάζεται σε Πλατάνα

Η τοπική κοινότητα Παλιούρα του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Πάλιουρα


Δ. Διστύων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίστος

Ο οικισμός Αυλωνάρι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κοσκινά ή Κόσκινον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κριεζά προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ζερμπίσια προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Καλέντζι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Βελούσια προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Λέπουρα προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Νικολέτα προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Λάλας προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Αχλαδερή προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Καρυών προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Βούζι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Μεργιάστης προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Αγία Θέκλη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ωρολόγιον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Πυρνάκι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κοίλη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Οκτωνιά προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κουρβίνον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Πυργί προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Όριον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μουρτάρα προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κατσικιά προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Γερμανού προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

11-06-1836

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κονιστρίων

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κονιστρίων

11-02-1841

Ο οικισμός Αλιβέριον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουστουμάλι αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κορακίων αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερόνικον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμερίταις αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάραβος αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δίστος στον οικισμό Αλιβέριον

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βερόνικον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατσικιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεργιάστης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κορακίων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

12-02-1848

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αυλώνος

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Καρυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μουρτάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Γερμανού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λούκας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουτουμουλάς προσαρτάται στο δήμο Διστύων

12/09/1896

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ταμινέων

Δ. Ταμινέων (Ευβοίας)

12/09/1896

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Διστύων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Λουκά

Ο οικισμός Αλιβέριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλιβερίου

Ο οικισμός Βελούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελουσίων

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβαλά

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερμπισίων

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θαρουνίων

Ο οικισμός Κόσκινο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσκίνου

Ο οικισμός Κριεζά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεζών

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρθενίου

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετριών

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραχηλίου

Ο οικισμός Κουστομάλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλιβερίου

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλιβερίου

Ο οικισμός Κάραβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλιβερίου

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελουσίων

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερμπισίων

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερμπισίων

Ο οικισμός Δίστος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσκίνου

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κριεζών

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παρθενίου

Ο οικισμός Παραμερίταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τραχηλίου

Το όνομα του οικισμού Κουστουμάλι του δήμου διορθώνεται σε Κουστομάλον

Το όνομα του οικισμού Κοσκινά ή Κόσκινον του δήμου διορθώνεται σε Κόσκινο

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δοκού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δοκός από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δραζίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 170Α - 30/04/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράζι από την κοινότητα Προκοπίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από την κοινότητα Προκοπίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Δράζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνούσσης

Κ. Δαφνούσσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Δαφνούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δροσιάς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Δροσιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

Αναγνώριση του οικισμού Κρόνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Παναγίτσας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

17/03/1991

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δροσιά της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλία Παναγίτσας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δροσιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανθηδώνος

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Ο οικισμός Κρόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Ο οικισμός Κτυπονήσιον (Γάιδαρος) (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Ο οικισμός Ξηρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δυστίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κριεζά από την κοινότητα Κριεζών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούφαλον αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόν αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από την κοινότητα Βέλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύστος αποσπάται από την κοινότητα Δύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από την κοινότητα Δύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάρακες αποσπάται από την κοινότητα Ζαράκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ζαράκων αποσπάται από την κοινότητα Ζαράκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόσκινα αποσπάται από την κοινότητα Κοσκίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Κοσκίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Κριεζών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από την κοινότητα Λεπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιάναμμο αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλιμάκι αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μπούφαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Δύστος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λιάναμμο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παραλία Ζαράκων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κλιμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ζάρακες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κόσκινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κριεζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αργυρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ελληνικών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελληνικά από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελληνικών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ελυμνίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λίμνη από το δήμο Λίμνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σηπιάς αποσπάται από το δήμο Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρόνια αποσπάται από το δήμο Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρετσινόλακκος αποσπάται από το δήμο Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιάς αποσπάται από το δήμο Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη αποσπάται από το δήμο Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχριαί αποσπάται από την κοινότητα Κεχριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Κεχριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλοί αποσπάται από την κοινότητα Κουρκουλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβιαί αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από την κοινότητα Ροβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Ρετσινόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Σηπιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κουρκουλοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κεχριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Χρόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μυρτιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Ροβιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Ενορίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ενορία από το δήμο Κυμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ενορία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ερέτριας (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερέτρια

Ο οικισμός Ζαϊμη προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

Ο οικισμός Κοτρόνη προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

Ο οικισμός Μαλακόντα προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

Ο οικισμός Παλαιοκαστρί προσαρτάται στο δήμο Ερέτριας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ζαϊμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κοτρόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μαλακόντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παλαιοκαστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ψαρριανών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 18Α - 08/07/1848

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ερέτρια από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 22Α - 30/06/1849

Ο οικισμός Ερέτρια του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Ψαρά

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Νέων Ψαρών

Δ. Νέων Ψαρών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 22Α - 30/06/1849

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ψαρριανών

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Νέα Ψαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Ψαρών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Νέων Ψαρών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Ψαρά από το δήμο Νέων Ψαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Νέα Ψαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερέτρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ερετρίας

Κ. Ερετρίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέων Ψαρών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαλακώντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

ΦΕΚ 200Α - 20/10/1961

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερετρίας

ΦΕΚ 101Α - 28/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ερετρίας

Δ. Ερετρίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 101Α - 28/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ερετρίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάρυνθος αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκάκι αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βάθεια αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάζια Νερά αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σέτα αποσπάται από το δήμο Αμαρυνθίων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ολυμπιακής Αεροπορίας και προσάρτησή του στο δήμο Ερετρίας


Κ. Ζάρκων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζάρκα από το δήμο Στυρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Ζάρκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζάρακες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζαράκων

Κ. Ζαράκων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζάρκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ζαράκων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαράκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζάρακες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Παραλία Ζαράκων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερμπισίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερμπίσια από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 50Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεντζίου

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Ζερμπίσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δύστος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δύστου

Κ. Δύστου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζερμπισίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δύστος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θαρουνίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θαρούνια από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θεολόγου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θεολόγος από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Καμάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πούρνου

ΦΕΚ 200Α - 20/10/1961

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερετρίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιστιαίας-Αιδηψού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ιστιαία από το δήμο Ιστιαίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονολιά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιχάς αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγύλη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλίνα αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιάς αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρεγολίμανο αποσπάται από την κοινότητα Λιχάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σινασός αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανατάδικα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινομηλέα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατσάδες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβγαριά αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο Ιστιαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παιδούπολη αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιόκαμπος αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Γιάλτρων αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιδηψός αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαούνης αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλια αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από το δήμο Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριοβότανον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλές αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρο αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαροπούλι αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασμήνιον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Ωρεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο Ωρεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρεοί αποσπάται από το δήμο Ωρεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Πύργος αποσπάται από το δήμο Ωρεών και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Ιστιαίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ξηροχώρι

Ο οικισμός Ωρεοί προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βλαχάτες προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καστανιώτισσα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καμάρια προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γαλτσάδες προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βουτάς προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Σίμια προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Μεσούτι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Μονοκαρυά προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βιστρίτσα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Τσιφλίκια Δύο (Μετοχικά) προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Αυγαριά προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γαλατσώνα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κουρμπάτσι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Ασμένι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καλαβρού προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Ξηροχωρίου του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριοβοτάνι αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Τσιφλίκια Δύο (Μετοχικά) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 02/06/1877

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τελεθρίου

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Γαλτσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Μεσούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κεφάλαις προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κεφάλαις αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βλαχάτες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 149Α - 19/07/1899

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλτσάδες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεφάλαις του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αγριοβότανον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριοβοτάνου

Ο οικισμός Κουρμπάτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρμπατσίου

Ο οικισμός Ασμίνι ή Ποτάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασμινίου ή Ποτακίου

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

Ο οικισμός Γαλλιτσάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλλιτσάδων

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακιούς

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουβών

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελληνικών

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίων

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκινομηλιάς

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρυονερίτου

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοκαρυάς

Ο οικισμός Ωρεοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ωρεών

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Αυγαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυγαριάς

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιτσάδων

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιτσάδων

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίων

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινομηλιάς

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυονερίτου

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυονερίτου

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοκαρυάς

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοκαρυάς

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Βιστρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυγαριάς

Το όνομα του οικισμού Αγριοβοτάνι του δήμου διορθώνεται σε Αγριοβότανον

Το όνομα του οικισμού Ασμένι του δήμου διορθώνεται σε Ασμίνι ή Ποτάκι

Το όνομα του οικισμού Γαλτσάδες του δήμου διορθώνεται σε Γαλλιτσάδες

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ξηροχωρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηροχώρι από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βιστρίτσα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 113Α - 07/06/1913

Ο οικισμός Ξηροχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιστιαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιστιαίας

Κ. Ιστιαίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 113Α - 07/06/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Αναγνώριση του οικισμού Συνασσός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιστιαίας

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Ο οικισμός Νέος Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Πύργου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Μουρσαλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιστιαίας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Νέον Μουρσαλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Μουρσαλίου

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μουρσαλίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μουρσαλίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συνασσός της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Σινασός

Το όνομα του οικισμού Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα της κοινότητας διορθώνεται σε Κανατάδικα

Το όνομα του οικισμού Νεοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Νεοχώριον

ΦΕΚ 8Α - 13/01/1949

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιστιαίας

Δ. Ιστιαίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 8Α - 13/01/1949

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιστιαίας

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Βιστρίτσα του δήμου μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Ο οικισμός Τσιφλίκι του δήμου μετονομάζεται σε Άγιος Παντελεήμων

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Σινασός του δήμου

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ιστιαία του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Μονοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μονοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Μονοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβγαριά αποσπάται από την κοινότητα Αβγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατσάδες αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ιστιαία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Νέα Σινασός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κάτω Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κανατάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κοκκινομηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γαλατσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Αβγαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καδίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάδι από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιάννηδες αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιάννηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καθενών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καθενοί από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πεισώντας αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 08/08/1924

Ο οικισμός Πεισώντας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεισώντα

ΦΕΚ 131Α - 26/05/1925

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούτσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κακολιρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακολύρι από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 2Β - 05/01/1916

Ο οικισμός Κακολύρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταξιάρχαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταξιαρχών

Κ. Ταξιαρχών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 2Β - 05/01/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακολιρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλεντζίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 50Α - 06/03/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλέντζι από την κοινότητα Ζερμπισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Καλέντζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πράσινον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασίνου

Κ. Πρασίνου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλεντζίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παναγίτσα Πούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγίτσα Πούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλημεριάνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλημεριάνοι από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κολιάνοι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεντούλης αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Έντζ και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλημεριάνων

16/05/1928

Ο οικισμός Έντζ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 66Α - 18/03/1933

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμματικιάνων

Ο οικισμός Κολιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμματικιάνων

ΦΕΚ 276Α - 10/12/1947

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Γραμματικιάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Γραμματικιάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Κολιάνοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλημεριάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Μεντούλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιανού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλλιανός από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκιάλπηδες αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλέργον προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιανού

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπαμπάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιανού

Αναγνώριση του οικισμού Τζωναίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιανού

Αναγνώριση του οικισμού Μήζηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιανού

Αναγνώριση του οικισμού Λενωσαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιανού

16/10/1940

Ο οικισμός Μήζηδες της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μπαμπάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Γκιάλπηδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Σώτειρα

Ο οικισμός Τζωναίοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βράχος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λενωσαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Σώτειρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Καλλέργον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλού Χωρίου-Παντειχίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Καλού Χωρίου-Παντειχίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου

Κ. Καλοχωρίου-Παντειχίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλού Χωρίου-Παντειχίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλυβίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικάσι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λάλας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια της κοινότητας

Ο οικισμός Νικάσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρίτσας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμαρίτσα από το δήμο Μεσσαπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πεθαμένος αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 138Α - 20/06/1924

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυπαρισσίου

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κυπαρισσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Πεθαμένος της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίτσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμαρίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμάρια από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Καλαβρού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμπιών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμπιά από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καμπιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκουντέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμπιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουντέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καρύστου (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάρυστος

Ο οικισμός Πλατανιστός προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αντιάς προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κόμητον προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Δράμεσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κατσούφι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ζαχαριά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αμυγδαλιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σχίζαλη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλιανός προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ρούκλια προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γιαννίτσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πόθιον προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σκούασι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μπαρελάι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Στουπαίοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μπαγιάτι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βατίσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Θύμη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αλέξης προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μελισσώνα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Χεροδύναμος προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Φρύγανη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μπεζάνοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κατσαρόνι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μαμαλιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μαρμάρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πεταλιοί προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

25-10-1842

Ο οικισμός Οθωνούπολις προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κατσούφι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρινιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γκιάλπηδες προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βαρελαίοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 22Α - 25/08/1848

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάρυστος στον οικισμό Οθωνούπολις

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Ο οικισμός Κατσαρόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μπεζάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Φρύγανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Θύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Οθωνούπολις στον οικισμό Κάρυστος

Ο οικισμός Αγαθόν προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λαψούρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Οθωνούπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαρελάι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πανωχώρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σιμικούκι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Δρυμονάρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλέργον προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λενωσέους προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Τζενέοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λαψούρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πανωχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σιμικούκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λενωσέους του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζενέοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αετός προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γραμπιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κοκκάλαις προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καψούρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λάλας προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μεκουνίδα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Νικάσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πηγαδάκια προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Θύμη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λυκόρρευμα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Κάρυστος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρύστου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αετού

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Γραμπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμπιάς

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιανού

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Κόμητον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομήτου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύλων

Ο οικισμός Πλατανιστός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανιστού

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρύστου

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρύστου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αετού

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Καψούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Θύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Μεκουνίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμπιάς

Ο οικισμός Ρούκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμπιάς

Ο οικισμός Κοκκάλαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμπιάς

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιανού

Ο οικισμός Γκιάλπηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιανού

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Νικάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομήτου

Ο οικισμός Δράμεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομήτου

Ο οικισμός Λυκόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατανιστού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρύστου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάρυστος από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Γελαδόμανδρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Λυκόρρευμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αντώνιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Γεφύρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Παραλείβαδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Σκιναρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Μουρτερό και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Καρύστου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Λειβαδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Παξιμάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρόχωμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Αγριληές και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Ντακαρόνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

16/05/1928

Ο οικισμός Καλαμίτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γελαδόμανδρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυκόρρευμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλείβαδον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκιναρή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Καρύστου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λειβαδάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παξιμάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ασπρόχωμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγριληές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντακαρόνια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κοντορρεύματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηγαδάκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλο Γεφύρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουρτερό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοντορρεύματα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καρύστου

Δ. Καρύστου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καρύστου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπούρος αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούκλια αποσπάται από την κοινότητα Γραμπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμπιά αποσπάται από την κοινότητα Γραμπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεκουνίδα αποσπάται από την κοινότητα Γραμπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιστός αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμιον αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδηλού (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηδουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ακρωτήρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αετού

Ο νέος οικισμός Ζαρμπουταίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρύστου

Ο νέος οικισμός Σφυριδούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρύστου

Ο νέος οικισμός Άγιοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλατανιστού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλιανή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπόταμος αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύρευμμα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλησο αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωνί αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελλαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογέρι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουππαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλέργον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατήσιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμάριον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λενωσαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρώνιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώτειρα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύμιον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμιτον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψούριον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμονάριον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Καστανιωτίσσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 87Α - 22/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιώτισσα από την κοινότητα Γαλλιτσάδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέα Εγκίν αποσπάται από την κοινότητα Γαλλιτσάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νέα Εγκίν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστανιώτισσα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωρεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καστέλλας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλα από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κατσαρονίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσαρόνι από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καραίοι αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Καραίοι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαμαλιά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κατσαρόνι της κοινότητας διορθώνεται σε Κατσαρώνιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κατσαρωνίου

Κ. Κατσαρωνίου (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κατσαρονίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσαρώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Βάθειας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βάθεια από το δήμο Αμαρυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 151Α - 07/06/1914

Το όνομα του οικισμού Κάτω Βάθεια της κοινότητας διορθώνεται σε Αμάρυνθος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμαρύνθου

Κ. Αμαρύνθου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 151Α - 07/06/1914

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Βάθειας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάζια Νερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαρύνθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμάρυνθος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Γαλάζια Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Μαμούλων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μάμουλα από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυμνού

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυμνού

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Κάτω Μάμουλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μαμούλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κάτω Ποταμιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Ποταμιά από το δήμο Κυμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο Κυμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Πλατάνα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Ποταμιά της κοινότητας

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατάνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατάνας

Κ. Πλατάνας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 259Α - 24/11/1966

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Ποταμιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καφηρέως (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμυγδαλέα από την κοινότητα Αμυγδαλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρυμονάριον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καψούριον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θύμιον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Κομίτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόμιτον αποσπάται από την κοινότητα Κομίτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από την κοινότητα Κομίτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Θύμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κόμιτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καψούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Δρυμονάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καψάλων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάψαλα από την κοινότητα Στύρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 41Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεράμιας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεράμια από την κοινότητα Στροφυλιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 13/05/1925

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα Στροφυλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα Στροφυλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Νέα Φαράκλα της κοινότητας διορθώνεται σε Φαράκλα

ΦΕΚ 78Α - 21/03/1932

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαράκλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεράμια της κοινότητας διορθώνεται σε Κεράμεια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεραμείας

Κ. Κεραμείας (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κεράμιας

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεράμεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κερασιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερασιά από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κερασιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κερασέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κερασέας

Κ. Κερασέας (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κερασιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεχριών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεχριαίς από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μανδανικά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεχριαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Κεχριαί

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μανδανικά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κήπων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κήποι από το δήμο Κονιστρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπηλιές αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σπηλιές της κοινότητας διορθώνεται σε Σπηλιαί

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινοεκκλησιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Κήπων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκινοεκκλησιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Σπηλιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κιρραιού (Κηρέως) (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγία Άννα

Ο οικισμός Παππάδες προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Κοτσικιά προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Αχλάδι προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Στράφι προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Αμέλαντες προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Κεράμια προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Παληόβρυση προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Στροφυλιά προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Φαράκλα προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Τσούκα προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Κρυόβρυση προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Κηρέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 12Α - 20/04/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαντούδι από το δήμο Κηρινθίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κηρέως

Δ. Κηρέως (Ευβοίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κηρέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

ΦΕΚ 156Α - 11/05/1892

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαντούδι στον οικισμό Αχμέταγα

ΦΕΚ 294Α - 22/08/1892

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αχμέταγα στον οικισμό Μαντούδι

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κιμάσι προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Φούρνοι προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντουδίου

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχμέταγα

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαθαρίου

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχιάς

Ο οικισμός Κιμάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλίου

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροφυλιάς

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχιάς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαντούδι από την κοινότητα Μαντουδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Μαντουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα Βλαχιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα Βλαχιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούσσα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κηρίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Κηρίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήρινθος αποσπάται από την κοινότητα Κηρίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από την κοινότητα Πηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκόπιον αποσπάται από την κοινότητα Προκοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από την κοινότητα Στροφυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα Φαράκλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Προκόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Δαφνούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κήρινθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κιρρονηλέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθα αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιά προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Άννα στον οικισμό Μαντούδι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αρέθα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 18Α - 26/05/1861

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Άννα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κηρινθίων

Δ. Κηρινθίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κιρρονηλέων

ΦΕΚ 11Α - 17/04/1873

Ο οικισμός Μαντούδι ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 12Α - 20/04/1873

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κηρέων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νηλέων

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κλήματος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κλήμα από το δήμο Γλώσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κλήμα στον οικισμό Άνω Κλήμα

Ο οικισμός Κλήμα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος

16/10/1940

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Κλήμα στον οικισμό Κλήμα

Ο οικισμός Άνω Κλήμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κλήμα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κλήμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλήματος

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Κλήματος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας


Κ. Κοκκινομηλιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκκινομηλιά από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιτσάδων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκκινομηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκινομηλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκκινομηλέας

Κ. Κοκκινομηλέας (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοκκινομηλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκινομηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κομήτου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόμητον από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράμεσι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόμητον της κοινότητας διορθώνεται σε Κόμιτον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κομίτου

Κ. Κομίτου (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κομήτου

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Δράμεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελισμός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Ο οικισμός Κόμιτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καφηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κονιστρίων (Ευβοίας)

11-06-1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κονίστραις από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

11-06-1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πυρνάκι από το δήμο Διστύων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

11-06-1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοίλη από το δήμο Διστύων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασσά αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακολύρι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιές αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστός αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλιβάνου αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κοίλη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 32Α - 19/11/1848

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κακολύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Λόκας προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Πασσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πασσά

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρύσης

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κήπων

Ο οικισμός Κονίστραις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονιστρών

Ο οικισμός Κρεμαστός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρεμαστού

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυχωρίου

Ο οικισμός Λόκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσά

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρύσης

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρύσης

Ο οικισμός Σπηλιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κήπων

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονιστρών

Ο οικισμός Κλιβάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονιστρών

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανικίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κονιστρών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κονίστραις από το δήμο Κονιστρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κλιβάνου αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Κλιβάνου της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κονίστραις της κοινότητας διορθώνεται σε Κονίστραι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονίστραι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κονιστρών

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κονιστρών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κονίστραι από την κοινότητα Κονιστρών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόκας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κουρούνι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κουρουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από την κοινότητα Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάννηδες αποσπάται από την κοινότητα Καδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από την κοινότητα Καδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κουρούνιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κουρουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοεκκλησιές αποσπάται από την κοινότητα Κήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιαί αποσπάται από την κοινότητα Κήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από την κοινότητα Κήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από την κοινότητα Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστός αποσπάται από την κοινότητα Κρεμαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από την κοινότητα Μανικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίλιον αποσπάται από την κοινότητα Μονοδρύου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από την κοινότητα Μονοδρύου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κοκκινοεκκλησιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λόκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άνω Κουρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Σπηλιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Γιάννηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κάτω Κουρούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κοίλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κονίστραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κρεμαστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κοντοδεσποτίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 87Α - 22/03/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντοδεσπότι από την κοινότητα Βερτούρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοσκίνου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόσκινο από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δίστος αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Δίστος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόσκινο της κοινότητας διορθώνεται σε Κόσκινα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοσκίνων

Κ. Κοσκίνων (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοσκίνου

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόσκινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοτσικιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοτσικιά από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κοτσικιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοτσικιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Κοτσικιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κοτυλαίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κονίστραις

Ο οικισμός Καλημεριάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κάδι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Πασσά προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κακολύρι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Διρρεύματα προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Σπηλιές προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Μονόδρυο προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Βρύση προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Γάϊα προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Μανίκια προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Μακρυχώρι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κρεμαστός προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κλιβάνου προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κολιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Μαλετιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Καρασαλιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Βίταλον προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Χαροκόπι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Ανδρωνιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Καλλιανοί προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

11-06-1836

Ο οικισμός Κονίστραις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κονιστρίων

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Πασσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Κακολύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Σπηλιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Κρεμαστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

Ο οικισμός Κλιβάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρίων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κονίστραις στον οικισμό Καλημεριάνοι

ΦΕΚ 76Α - 18/12/1836

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από το δήμο Κυμαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καλλιανοί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 32Α - 19/11/1848

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακολύρι αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κρυσιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Γιάννηδες προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

Ο οικισμός Κουρούνι Πύργου προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κρυσιάνοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλλιανοί προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κρινιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μεντούλης προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Ανδρωνιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρωνιάνων

Ο οικισμός Βίταλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιτάλου

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καδίου

Ο οικισμός Καλημεριάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλημεριάνων

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρουνίου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Κακολύρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακολιρίου

Ο οικισμός Καρασαλιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδρωνιάνων

Ο οικισμός Μαλετιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιτάλου

Ο οικισμός Χαροκόπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιτάλου

Ο οικισμός Κρινιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιτάλου

Ο οικισμός Γιάννηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καδίου

Ο οικισμός Κολιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλημεριάνων

Ο οικισμός Μεντούλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλημεριάνων

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλημεριάνων

Ο οικισμός Άνω Κουρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρουνίου

Ο οικισμός Καλλιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Το όνομα του οικισμού Χαροκόπι του δήμου διορθώνεται σε Χαροκόπος

Το όνομα του οικισμού Κουρούνι Πύργου του δήμου διορθώνεται σε Άνω Κουρούνι

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κουρκουλών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρκουλοί από το δήμο Αιγέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Γέροντος αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Γέροντος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουρκουλοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρμπατσίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρμπάτσι από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πευκί προσαρτάται στην κοινότητα Κουρμπατσίου

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Κουρμπάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρτεμίσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρτεμισίου

Κ. Αρτεμισίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουρμπατσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρτεμισίου

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρουνίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρούνι από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Κουρούνι αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 116Α - 23/03/1929

Ο οικισμός Άνω Κουρούνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Κουρουνίου

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Κουρούνι της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Κουρούνιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Κουρουνίου

Κ. Κάτω Κουρουνίου (Ευβοίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουρουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Κουρούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρεμαστού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρεμαστός από το δήμο Κονιστρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρεμαστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κριεζών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριεζά από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Ζαπάντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κριεζά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δυστίων

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κρυονερίτου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρυονερίτης από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγδινών

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλεών

Το όνομα του οικισμού Μηλιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέαι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κυμαίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κούμη ή Κύμη

Ο οικισμός Οξύλιθος προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Κληματάρι προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Κήπος προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Κουρούνι προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Ενορία προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Μονή Μάντζαρη προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

ΦΕΚ 76Α - 18/12/1836

Ο οικισμός Κουρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοτυλαίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κήπος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Παραλία Κύμης προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

Ο οικισμός Πλατάνα προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Κυμαίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Κούμη ή Κύμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κύμης

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμιάς

Ο οικισμός Ενορία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ενορίας

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ποταμιάς

Ο οικισμός Οξύλιθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οξυλίθου

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κύμης

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κύμης

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ποταμιάς

Ο οικισμός Μονή Μάντζαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οξυλίθου

Ο οικισμός Κληματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οξυλίθου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κύμης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούμη ή Κύμη από το δήμο Κυμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από το δήμο Κυμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο Κυμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Κύμης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κύμης

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Κύμης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σούκαρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κύμης

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Κύμης

16/10/1940

Ο οικισμός Σούκαρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 204Α - 20/09/1944

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Κύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Κύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κύμης

Δ. Κύμης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κύμης

ΦΕΚ 276Α - 10/12/1947

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Κύμης

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλίας Κύμης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κύμης και προσάρτησή του στο δήμο Κύμης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πετισούνας και προσάρτησή του στο δήμο Κύμης

ΦΕΚ 46Α - 10/03/1979

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Χηλή και προσάρτησή του στο δήμο Κύμης

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στο δήμο Κύμης

Αναγνώριση του οικισμού Μισόκαμπος και προσάρτησή του στο δήμο Κύμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα Ανδρωνιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρωνιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Ανδρωνιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίταλα αποσπάται από την κοινότητα Βιτάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκόπος αποσπάται από την κοινότητα Βιτάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ενορία αποσπάται από την κοινότητα Ενορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλημεριάνοι αποσπάται από την κοινότητα Καλημεριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεντούλης αποσπάται από την κοινότητα Καλημεριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Καλημεριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλετιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Μαλετιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Οξυλίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα Οξυλίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξύλιθος αποσπάται από την κοινότητα Οξυλίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματάρι αποσπάται από την κοινότητα Οξυλίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μάντζαρη αποσπάται από την κοινότητα Οξυλίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιανοί αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Ταξιαρχών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παραλία Μετοχίου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μετοχίου Διρφύων

Ο νέος οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Οξυλίθου

Ο νέος οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βιτάλων

Ο νέος οικισμός Καζάρμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαλετιάνων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κληματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ανδρωνιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μαλετιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μονή Μάντζαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μεντούλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ενορία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Καλλιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πετισούνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Καλημεριάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Χηλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κύμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Χαροκόπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παραλία Μετοχίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Βίταλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Οξύλιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μισόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Κύμης-Αλιβερίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αλιβέρι από το δήμο Ταμυνέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματάρι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρωνιάνοι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλετιάνοι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μάντζαρη αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεντούλης αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύμη αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ενορία αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιανοί αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετισούνας αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλημεριάνοι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικιάνοι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χηλή αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κύμης αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκόπος αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μετοχίου αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίταλα αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξύλιθος αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μισόκαμπος αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάδι αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοεκκλησιές αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόκας αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κουρούνι αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάϊα αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιαί αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάννηδες αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κουρούνιον αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίλιον αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονίστραι αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διρρεύματα αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστός αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από το δήμο Κονιστρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα Πούντα αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμερίται αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή Νηρέως αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθούπολη αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλάκι αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινάκιον αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτερή αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορασίδα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούφαλον αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύστος αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιάναμμο αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ζαράκων αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλιμάκι αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάρακες αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόσκινα αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριεζά αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόν αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο Δυστίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 197Α - 21/12/2017

Ο οικισμός Πράσινον του δήμου μετονομάζεται σε Καλέντζι

Η τοπική κοινότητα Πρασίνου του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Καλεντζίου


Κ. Κυπαρισσίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 138Α - 20/06/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυπαρίσσι από την κοινότητα Καμαρίτσας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δροσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάλα (Ευβοίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάλας από την κοινότητα Αχλαδερής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Νικολέτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Λάλας της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεοχωρίου

Κ. Νεοχωρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λάλα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λάμαρι (Ευβοίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάμαρι από την κοινότητα Στροπώνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στροπώνων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάμαρι από την κοινότητα Στροπώνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στροπώνων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεπούρων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λέπουρα από την κοινότητα Βελουσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ληλαντίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στενή

Ο οικισμός Σέτα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μύστρος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καμπιά προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Βούνοι προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Γίδαις προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πεισώντας προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καθενοί προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Έρα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πάλιουρας προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μακρυκάππα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Λούτσα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καλαμώντα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πούρνος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Λυτός προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πολυτήρα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Θεολόγος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Θεολόγου προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Άρμα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Γέροντας προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κατούνια προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καντούνια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάβουλα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βλάχια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καντούνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαμώντα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λυτός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Θεολόγου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λάμαρι προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

ΦΕΚ 5Α - 05/02/1875

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διρφύων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στενή στον οικισμό Καθενοί

Ο οικισμός Μονή Έρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Άρμα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 9Α - 07/02/1876

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καθενοί στον οικισμό Στρόπωνες

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στρόπωνες στον οικισμό Στενή

Ο οικισμός Βάβουλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 83Α - 21/08/1882

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διρφύων

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στενή στον οικισμό Καθενοί

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πολυτήρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Σοφίας

Ο οικισμός Γίδαις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιδών

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θεολόγου

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καθενών

Ο οικισμός Μακρυκάππα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυκάππας

Ο οικισμός Μύστρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύστρου

Ο οικισμός Πάλιουρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάλιουρα

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Σοφίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Σοφίας

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θεολόγου

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θεολόγου

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θεολόγου

Ο οικισμός Πεισώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καθενών

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καθενών

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυκάππας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάλιουρα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικόν από το δήμο Βασιλικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεχριές αποσπάται από την κοινότητα Αφρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυρίσματα αποσπάται από την κοινότητα Αφρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτι αποσπάται από την κοινότητα Αφρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Μύτικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λάμψακος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Λαμψάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμα αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Λεχριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Γυρίσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Αφράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Νέα Λάμψακος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λίμνης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λίμνη από το δήμο Αιγέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουρτιάς προσαρτάται στην κοινότητα Λίμνης

Ο οικισμός Ρετσινόλακκος προσαρτάται στην κοινότητα Λίμνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Λίμνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίμνης

Αναγνώριση του οικισμού Κατούνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίμνης

Αναγνώριση του οικισμού Βαθειά Κανάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίμνης

Αναγνώριση του οικισμού Χορτοκόπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίμνης

16/05/1928

Ο οικισμός Βαθειά Κανάλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χορτοκόπι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Λίμνης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατούνια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μουρτιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Μυρτιάς

Αναγνώριση του οικισμού Χρόνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λίμνης

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λίμνης

Δ. Λίμνης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λίμνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σηπιάς και προσάρτησή του στο δήμο Λίμνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κατούνια και προσάρτησή του στο δήμο Λίμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ελυμνίων

Ο οικισμός Σηπιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Χρόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Ρετσινόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Μυρτιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λιναριάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιναριά από το δήμο Σκυρίων (Σκύρου) και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκύρου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λιχάδος (Λιχαδέων) (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιχάς

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

Ο οικισμός Γιάλτρα προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

Ο οικισμός Λιχαδονήσια προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Ξηροχωρίου του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Λιχαδονήσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Λιχάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λιχάδος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιχάς από το δήμο Αιδηψίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Αιδηψίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιχαδονήσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

16/10/1940

Ο οικισμός Λιχαδονήσια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγύλη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Μονολιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιοχώρι της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γρεγολίμανο και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονολιά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Λιχάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Στρογγύλη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Βασιλίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κοκκινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γρεγολίμανο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουκισίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Λουκισίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ανθηδών και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουκισίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Σκροπονέρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουκισίων

ΦΕΚ 92Α - 16/05/1997

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθηδώνας

Κ. Ανθηδώνας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 92Α - 16/05/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουκισίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουκίσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Ο οικισμός Σκροπονέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Ο οικισμός Υλίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Ο οικισμός Ανθηδών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθηδώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτρών Αιδηψού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 387Α - 02/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτρά Αιδηψού από την κοινότητα Αιδηψού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λουτρών Αιδηψού

Δ. Λουτρών Αιδηψού (Ευβοίας)

Ο οικισμός Αιδηψός αποσπάται από την κοινότητα Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αιδηψού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από την κοινότητα Γιάλτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ήλια αποσπάται από την κοινότητα Γουργουβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα Γουργουβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοκούκη αποσπάται από την κοινότητα Γουργουβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλια αποσπάται από την κοινότητα Γουργουβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα Γουργουβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουργουβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Γουργουβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λουτρών Αιδηψού

16/10/1940

Ο οικισμός Ταξιάρχης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δαφνοκούκη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Ήλια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 203Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γουργουβίτσα του δήμου μετονομάζεται σε Πολύλοφον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Γιάλτρων και προσάρτησή του στο δήμο Λουτρών Αιδηψού

ΦΕΚ 120Α - 18/06/1975

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιάλτρων

Ο οικισμός Λουτρά Γιάλτρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιάλτρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αιδηψού

Ο οικισμός Ήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Παραλία Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο οικισμός Αιδηψός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψού

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λούτσας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 131Α - 26/05/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούτσα από την κοινότητα Καθενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρυκάππας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυκάππα από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσεργών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακρυκάππα της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρυκάπα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μακρυκάπας

Κ. Μακρυκάπας (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυκάππας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Επτακόνακα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυκάπας

05/04/1981

Ο οικισμός Επτακόνακα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρυκάπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μακρυχωρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυχώρι από το δήμο Κονιστρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαλετιάνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλετιάνοι από την κοινότητα Βιτάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καζάρμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλετιάνων

07/04/1951

Ο οικισμός Καζάρμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλετιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μανικίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαντουδίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαντούδι από το δήμο Κηρέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιμάσι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαθαρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Δαφνοπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαντουδίου

16/05/1928

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαφνοπόταμος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κιμάσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φούρνοι της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φούρνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαντουδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κηρέως

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λίμνη από το δήμο Ελυμνίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδοπόταμο αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμεια αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκάκη αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κοτσικιάς αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρετσινόλακκος αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σηπιάς αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλοί αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχριαί αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρόνια αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιάς αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβιαί αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από το δήμο Ελυμνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκόπιον αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούσσα αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήρινθος αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο


Δ. Μαρμαρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κατσαρόνι από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεζάνοι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρύγανη αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύμη αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραίοι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Λαγειά προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Φυγιάς προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γαλάνα προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κοίλωσι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κακογκιώνι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 129Α - 13/06/1903

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κατσαρόνι στον οικισμό Μαρμάρι

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Κατσαρόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσαρονίου

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μπεζάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεζάνων

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Κοίλωσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Λαγειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Φυγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κακογκιώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Καραίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Φρυγιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Το όνομα του οικισμού Φρύγανη του δήμου διορθώνεται σε Φρυγιαίς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαρμαρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρμάρι από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φυγιάς αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυκόρρευμα αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κακογκιώνι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στουπαίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φυγιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Φηγιάς

Το όνομα του οικισμού Πεταλιοί της κοινότητας διορθώνεται σε Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς)

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικόνησον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χερσονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Κακογκιώνι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαρμάριον της κοινότητας

Ο οικισμός Λυκόρρευμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαρμάριον της κοινότητας

Ο οικισμός Ποντικόνησον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τραγονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Φηγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λυκόρεμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

17/03/1991

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαρμάριον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Διασταύρωση και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρμάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαρμαρίου

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαρμαρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαρμάριον από την κοινότητα Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από την κοινότητα Ακταίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από την κοινότητα Ακταίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λενωσαίοι αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώτειρα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλέργον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρώνιον αποσπάται από την κοινότητα Κατσαρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουππαίοι αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατήσιον αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χωνί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κατσαρωνίου

Ο νέος οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρμαρίου

Ο νέος οικισμός Κρύα Βρύση προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρμαρίου

Ο νέος οικισμός Παναγία προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρμαρίου

Ο νέος οικισμός Καλογέρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουππαίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χωνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βαρελλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλογέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Στουππαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλέργον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βατήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μαρμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λενωσαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κατσαρώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σώτειρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μελισσώνας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελισσώνα από την κοινότητα Μπεζάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μελισσώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Μελισσών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μελισσώνος

Κ. Μελισσώνος (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μελισσώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεσοχωρίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσοχώρια από το δήμο Στυρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμουνίων

ΦΕΚ 16Α - 22/01/1925

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Ποταμουνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μεσσαπίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστέλλα

Ο οικισμός Ψαχνά προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βατώντας προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Τριάδα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Φύλλα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Απόκρημνον προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άκρες προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Ζούρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πολιτικά προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νεροτρουβιά προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βέρτουρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καστέλλα στον οικισμό Ψαχνά

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ψαχνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βατώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Απόκρημνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Νεροτρουβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βέρτουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 69Α - 03/11/1866

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψαχνά από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατώντας αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόκρημνον αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροτρουβιά αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρτουρα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Καμαρίτσα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μέλανα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζούρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Απόκρημνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μέλανα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άταλι προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βρυσάκια προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Δαφνώντας προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πεθαμένος προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πηγαδάκια προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πλατάνα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βεργίνι προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Ψαχνά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαχνών

Ο οικισμός Άταλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άταλι

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίτσας

Ο οικισμός Νεροτρουβιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεροτρουβιάς

Ο οικισμός Βέρτουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερτούρων

Ο οικισμός Βρυσάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Φυγιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Βατώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άταλι

Ο οικισμός Βεργίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άταλι

Ο οικισμός Πεθαμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίτσας

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίτσας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίτσας

Ο οικισμός Δαφνώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεροτρουβιάς

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βερτούρων

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βερτούρων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψαχνά από το δήμο Ψαχνών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυμάλλη αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Άτταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άτταλη αποσπάται από την κοινότητα Άτταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από την κοινότητα Κοντοδεσποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυκάπα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυκάπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Νεροτριβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Νεροτριβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροτριβιά αποσπάται από την κοινότητα Νεροτριβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Παγώντας αποσπάται από την κοινότητα Παγώντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από την κοινότητα Παγώντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάται αποσπάται από την κοινότητα Παγώντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πολιτικών αποσπάται από την κοινότητα Πολιτικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από την κοινότητα Πολιτικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ψαχνά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άτταλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μαρκάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νέος Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μακρυκάπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νεροτριβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μακρυμάλλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παραλία Πολιτικών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μετοχίου Διρφύων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχι από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μετοχίου Διρφύων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μετοχίου Κηρέως (Ευβοίας)

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μετόχι από την κοινότητα Σπαθαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μηλεών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλέαι από την κοινότητα Κρυονερίτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοδρύου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονόδρυο από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοίλη της κοινότητας διορθώνεται σε Κοίλιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοίλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μονοκαρυάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μονοκαρυά από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτά

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μονοκαρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονοκαρυάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Ο οικισμός Κάτω Μονοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπεζάνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεζάνοι από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φρυγιαίς αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καραίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσαρονίου

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσαρονίου

Το όνομα του οικισμού Φρυγιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Φρύγανη

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσώνας

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπαθαίος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπεζάνων

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φρύγανη της κοινότητας διορθώνεται σε Φρυγάνιον

Ο οικισμός Γαλάνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χεροδύναμος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπαθαίος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μπεζάνοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραδείσιον

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κισσός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παραδεισίου

Κ. Παραδεισίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεζάνων

19/03/1961

Ο οικισμός Φρυγάνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραδείσιον της κοινότητας

Ο οικισμός Κισσός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χάνια της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραδεισίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύλων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύλοι από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύστρου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύστρος από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μύστρος της κοινότητας διορθώνεται σε Μίστρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μίστρου

Κ. Μίστρου (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μύστρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μίστρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μύτικα (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύτικας από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέας Λαμψάκου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέα Λάμψακος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Λάμψακος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Μουρσαλίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Μουρσαλί από την κοινότητα Ιστιαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Ιστιαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Ιστιαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Νέον Μουρσαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταξιάρχης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταξιάρχου

Κ. Ταξιάρχου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέου Μουρσαλίου

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ταξιάρχης της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωρεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέου Πύργου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέος Πύργος από την κοινότητα Ιστιαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωρεών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεροτρουβιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεροτρουβιά από το δήμο Μεσσαπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαφνώντας αποσπάται από το δήμο Μεσσαπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Νεροτρουβιά της κοινότητας διορθώνεται σε Νεροτριβιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νεροτριβιάς

Κ. Νεροτριβιάς (Ευβοίας)

18/12/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νεροτρουβιάς

Ο οικισμός Δαφνώντας της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δάφνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεροτριβιάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Θεοτόκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεροτριβιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νεροτριβιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νέων Στύρων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Στύρα από την κοινότητα Στύρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρεούζι αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουταίοι αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Ρεούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωοδόχος Πηγή

Ο οικισμός Τσουταίοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύρρευμα

05/04/1981

Ο οικισμός Βαθύρρευμα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Δήλησο και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Στύρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Δήλησο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Νηλέων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαντούδι

Ο οικισμός Σπαθάρι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Τρούπι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Δράζι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αχμέταγα προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αρέθα προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Παγώντας προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Μαρκάταις προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Πήλι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αρέθα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 12Α - 20/04/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από το δήμο Κηρινθίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Νηλέως

Δ. Νηλέως (Ευβοίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Νηλέων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Άννης

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμελάντων

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδίου

Ο οικισμός Κάτω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μαμούλων

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκυλόγιαννης

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοτσικιάς

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παππάδων

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροφυλιάς

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Άννης

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμελάντων

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μαμούλων

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μαμούλων

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκυλόγιαννης

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκυλόγιαννης

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροφυλιάς

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροφυλιάς

Το όνομα του οικισμού Φαράκλα του δήμου διορθώνεται σε Παλαιά Φαράκλα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από την κοινότητα Αγίας Άννης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από την κοινότητα Αμελάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από την κοινότητα Αμελάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκάκη αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμεια αποσπάται από την κοινότητα Κεραμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κοτσικιάς αποσπάται από την κοινότητα Κοτσικιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από την κοινότητα Κοτσικιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα Παππάδων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αχλαδοπόταμο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοτσικιάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αχλαδοπόταμο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κεράμεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Φραγκάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Παραλία Κοτσικιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Οκτωνιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οκτωνιά από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 01/04/1916

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Οκτωνιά της κοινότητας διορθώνεται σε Οχθονιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Οχθονιάς

Κ. Οχθονιάς (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Οκτωνιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μουρτερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Οχθονιάς

ΦΕΚ 24Α - 07/02/1976

Ο οικισμός Οχθονιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Οκτωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οκτωνιάς

Κ. Οκτωνιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 24Α - 07/02/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οχθονιάς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μερκούριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Οκτωνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μουρτερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οξυλίθου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οξύλιθος από το δήμο Κυμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Μάντζαρη αποσπάται από το δήμο Κυμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κληματάρι αποσπάται από το δήμο Κυμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Οξυλίθου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μεσονήσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Οξυλίθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Οξύλιθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Κληματάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Μονή Μάντζαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ορίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Όριον από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουρτάρα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος προσαρτάται στην κοινότητα Ορίου

ΦΕΚ 66Α - 01/04/1916

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μουρτάρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παγώντα (Ευβοίας)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παγώντας από την κοινότητα Αχμέταγα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από την κοινότητα Αχμέταγα και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαρκάταις της κοινότητας διορθώνεται σε Μαρκάται

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Παγώντας και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγώντα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Παγώντας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μαρκάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πάλιουρα (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάλιουρας από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αθανασίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πάλιουρας της κοινότητας διορθώνεται σε Παλιούρας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλιούρα

Κ. Παλιούρα (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πάλιουρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλιούρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παππάδων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παππάδες από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παππάδων

16/10/1940

Ο οικισμός Ξηροπόταμος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλίας Αυλίδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Παραλίας Αυλίδος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Αυλίδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλίας Κύμης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Κύμης από την κοινότητα Κύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πρασούδα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Κύμης

ΦΕΚ 204Α - 20/09/1944

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κύμης

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κύμης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 276Α - 10/12/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Κύμης από το δήμο Κύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 46Α - 10/03/1979

Ο οικισμός Παραλία Κύμης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Πρασούδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παρθενίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παρθένι από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ταμιναίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πασσά (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πασσά από το δήμο Κονιστρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λόκας αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Πασσά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Βλάσιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Βλασίου

Κ. Αγίου Βλασίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πασσά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Ο οικισμός Λόκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονιστρών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πεισώντα (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 08/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεισώντας από την κοινότητα Καθενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πεισώντας της κοινότητας διορθώνεται σε Πισσώνας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πισσώνα

Κ. Πισσώνα (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πεισώντα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πισσώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετριών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετριαί από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Πετριών και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετριών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παραλία Πετριών της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιοι Απόστολοι

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γκούρθι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετριών

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Γκούρθι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλώνια

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσκίνων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λιάναμμο και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετριών

Αναγνώριση του οικισμού Κλιμάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετριών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιάναμμο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Κλιμάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πηλίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα Βλαχιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα Βλαχιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τρίτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηλίου

Αναγνώριση του οικισμού Λειβαδάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηλίου

ΦΕΚ 391Α - 18/12/1933

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχιάς

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Λειβαδάκια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Τρίτη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πλατανιστού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατανιστός από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μανδηλού (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιστού

07/04/1951

Ο οικισμός Καστρί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαστρογιανναίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιστού

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιστού

Αναγνώριση του οικισμού Επανωχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιστού

Αναγνώριση του οικισμού Μεταίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιστού

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μεταίϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιών

19/03/1961

Ο οικισμός Μαστρογιανναίοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατανιστός της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πηδουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιστού

Αναγνώριση του οικισμού Καστρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατανιστού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πλατανιστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ποτάμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μανδηλού (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πηδουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πολιτικών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Πολιτικών και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολιτικών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Πολιτικών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποταμιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμιά από το δήμο Κυμαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Ποταμιά της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Ποταμιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Ποταμιάς

Κ. Άνω Ποταμιάς (Ευβοίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ποταμιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποταμουνίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμούνια από την κοινότητα Στύρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 16Α - 22/01/1925

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Ποταμούνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυπόταμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυποτάμου

Κ. Πολυποτάμου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ποταμουνίων

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Καραλήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πούρνου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πούρνος από την κοινότητα Θεολόγου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυργίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 195Α - 16/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυργί Αυλώνος από την κοινότητα Αυλωναρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργος από το δήμο Κοτυλαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλλιανοί αποσπάται από το δήμο Κοτυλαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Καλλιανοί της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιανοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιανοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύμης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ροδιών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροδιαίς από το δήμο Αιγέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδανικά αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγιαννάκος αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μανδανικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεχριών

Το όνομα του οικισμού Ροδιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Ροβιαίς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροβιών

Κ. Ροβιών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροδιών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροβιών

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ροβιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Ροβιαί

Το όνομα του οικισμού Παληοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώριον

Ο οικισμός Αγιαννάκος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροβιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Ροβιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σέτας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέτα από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σέτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Σέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκεπαστής (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκεπαστή από το δήμο Αιγέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σκιάθου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Σκίαθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκιάθου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκιάθου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκίαθος από το δήμο Σκιάθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Σκιάθου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Σκιάθου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελισμού της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Δασκαλονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Τσουγκριά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Ρέπιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιάθου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σκιάθου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας


Δ. Σκοπέλου (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκόπελος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ευαγγελισμός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Μονή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεταμόρφωσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επισκοπή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρόδρομος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ευστάθιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πάνορμον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Σκοπέλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Ευβοίας

Δ. Σκοπέλου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευβοίας από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκοπέλου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκοπέλου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκόπελος από το δήμο Σκοπέλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προδρόμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ρηγίνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκοπέλου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ρηγίνου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελισμού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Σκοπέλου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας


Κ. Σκουάσης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκούασι από την κοινότητα Γιαννιτσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοίλωσι αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγειά αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λαγειά της κοινότητας διορθώνεται σε Πλαγιά

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Σκούασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακταίον

Ο οικισμός Κοίλωσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκάλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακταίου

Κ. Ακταίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκουάσης

19/03/1961

Ο οικισμός Πλαγιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ακταίον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκυλόγιαννης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκυλόγιαννη από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 135Α - 11/04/1915

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κήρινθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κηρίνθου

Κ. Κηρίνθου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 135Α - 11/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκυλόγιαννης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκυλογιαννίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κηρίνθου

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Τσούκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωοδόχος Πηγή

19/03/1961

Ο οικισμός Σκυλογιαννίτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κήρινθος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Κήρινθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Σκυρίων (Σκύρου) (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκύρος

ΦΕΚ 8Α - 18/03/1858

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σκοπέλου του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Καρυστίας του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λιναριά προσαρτάται στο δήμο Σκυρίων (Σκύρου)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Σκύρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκύρου

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιναριάς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκύρου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκύρος από το δήμο Σκυρίων (Σκύρου) και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα Λιναριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φωκάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκύρου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκύρου

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σκύρου

Δ. Σκύρου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σκύρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σαρακηνόν (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Σκυροπούλα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ασπούς και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μελά και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυρά Παναγιά και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Αχερούνες και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Τραχύ και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Καλίκρι και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Ατσίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μώλος και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Νύφι και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκος και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Αχίλλι και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Έξω Ποδιές (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκύρου

Ο νέος οικισμός Μέσα Πόδια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκύρου


Κ. Σπαθαρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαθάρι από το δήμο Κηρέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Μαντουδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Αχμέταγα και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάκαβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαρίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αρχάγγελος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαρίου

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετοχίου Κηρέως

07/04/1951

Ο οικισμός Αρχάγγελος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Κάκαβος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στενής (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στενή από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 280Α - 18/08/1915

Ο οικισμός Στενή της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενή Δίρφυος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στενής Δίρφυος

Κ. Στενής Δίρφυος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 280Α - 18/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στενής

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Στενή και προσάρτησή του στην κοινότητα Στενής Δίρφυος

ΦΕΚ 397Α - 19/12/1930

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Στενής Δίρφυος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στενή Δίρφυος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Διρφύων

Ο οικισμός Κάτω Στενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στουπαίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στουπαίοι από την κοινότητα Στύρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλογήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στουπαίων

16/05/1928

Ο οικισμός Καλογήρι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στουπαίοι της κοινότητας διορθώνεται σε Στουππαίοι

Το όνομα του οικισμού Βατίσι της κοινότητας διορθώνεται σε Βατήσιον

Το όνομα του οικισμού Βαρελαίοι της κοινότητας διορθώνεται σε Βαρελλαίοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Στουππαίων

Κ. Στουππαίων (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Στουπαίων

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μπαγιάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζοβούνιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Στουππαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βατήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βαρελλαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στροπώνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρόπωνες από το δήμο Διρφύων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάμαρι

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από την κοινότητα Λάμαρι και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάμαρι

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από την κοινότητα Λάμαρι και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λάμαρι της κοινότητας διορθώνεται σε Λάμαρη

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ειρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Στροπώνων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Χιλιαδού και προσάρτησή του στην κοινότητα Στροπώνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάμαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Παραλία Χιλιαδού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στροφυλιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στροφυλιά από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεράμιας

ΦΕΚ 119Α - 13/05/1925

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεράμιας

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεράμιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Στυραίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στύρα από την κοινότητα Στύρων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Αλμυροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλιανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αλμυροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Αλμυροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλησο αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Πολυποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πολυποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Στυρέων (Ευβοίας)

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βαθύρευμμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νέων Στύρων

Δ. Στυραίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Στυρέων

Δ. Στυρέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Στυραίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καβαλλιανή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πολυπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βαθύρευμμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Δήλησο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο δήμος καταργείται

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στύρα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ρεούζι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Αμυνού προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Τσουταίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Κουβέλα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Καραλήδες προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ποταμούνια προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Τσακαίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ραπταίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Μετόχι Βύθουλον προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ζάρκα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Βίρα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Μεσοχώρια προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάψαλα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Αμυνού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Βύθουλον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Καγκαδαίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Κελλιά προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καγκαδαίοι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Παραλία Στύρων προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλμυροποτάμου

Ο οικισμός Βίρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίρας

Ο οικισμός Ζάρκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζάρκων

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στύρων

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Τσουταίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Ρεούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Παραλία Στύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στύρων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στύρα από το δήμο Στυρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσουταίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρεούζι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παραλία Στύρων αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στουπαίων

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στουπαίων

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στουπαίων

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμουνίων

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμουνίων

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καγκαδαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ανεμπορείου και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Λιοφάτεζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Στύρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Στύρων

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

Ο οικισμός Ρεούζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

Ο οικισμός Τσουταίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Στύρων της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στύρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλία Ανεμπορείου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιοφάτεζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καψάλων

ΦΕΚ 41Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νιμπορειό και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Ελαφολίμανο και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Στυραίων

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ταμιναίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αλιβέρι από το δήμο Αλιβερίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Αλιβερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο Αλιβερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή Νηρέως αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμερίται αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από την κοινότητα Θαρουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από την κοινότητα Παρθενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Παρθενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα Πούντα αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από την κοινότητα Τραχηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ταμυνέων (Ευβοίας)

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ανθούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλιβερίου

Ο νέος οικισμός Μηλάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλιβερίου

Δ. Ταμιναίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Ταμυνέων

Δ. Ταμυνέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Ταμιναίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλιβέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παναγίτσα Πούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παραμερίται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου