ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίας Τριάδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Αθανασίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος από την κοινότητα Αλαλκομενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 164Α - 09/08/1947

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλαλκομενών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Βλασίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Βλασίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Γεωργίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Ο οικισμός Ράχη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Δημητρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Δημητρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Μαυρόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Θωμά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Θωμά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινοφύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Μελετίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Μελέτιος από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 268Α - 27/09/1952

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Μελέτιος από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 150Α - 18/09/1962

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Σπυρίδωνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίου Σπυρίδωνος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Ρωμαίικου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ακοντίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ακοντίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διόνυσος της κοινότητας Διονύσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ακραιφνίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ακραίφνιον από την κοινότητα Ακραιφνίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Κάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μονή Πελαγίας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοκκίνου

Ο νέος οικισμός Σκροπονέρια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοκκίνου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Ακραίφνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Σκροπονέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Ακραιφνίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Σέγγινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόκκινον Μεταλλείον προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ακραιφνίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακραίφνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ακραιφνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αλαλκομενών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αλαλκομενών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αθανασίου

ΦΕΚ 164Α - 09/08/1947

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Ο οικισμός Αλαλκομεναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αμπελοχωρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αμπελοχωρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ανθοχωρίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Ανθοχωρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος

07/04/1951

Ο οικισμός Τσάριση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αντικύρας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Αντικύρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Παρνασίδος του νομού Φωκίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ισίδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικύρας

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σωτήρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντικύρας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αραχώβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Αραχώβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αραχώβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Αραχόβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αραχόβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αραχόβης

Δ. Αραχόβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αραχόβης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης και προσάρτησή του στο δήμο Αραχόβης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ζεμενό Αραχόβης και προσάρτησή του στο δήμο Αραχόβης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζεμενό Αραχόβης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Αυλίδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χάλια Μεγάλα στον οικισμό Χάλια

Ο οικισμός Χάλια Μεγάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάλια Μικρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαλούχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κιατίπη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάλια προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας


Κ. Βαγίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βαγίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βαγίων

Δ. Βαγίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βαγίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Βαθέος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βαθέος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Στεφάνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

19/03/1961

Ο οικισμός Παντείχιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Στεφάνου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου-Παντειχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Βαθέος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας

Κ. Βαθέος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλού Χωρίου-Παντειχίου


Κ. Βελή (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελή από την κοινότητα Ρωμαίικου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Βελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσηλίου

Κ. Προσηλίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βρασταμιτών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βρασταμιτών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Βρασταμίτες της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλάντης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Υψηλάντου

Κ. Υψηλάντου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρασταμιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υψηλάντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Γεραλίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Γεραλίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γεραλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Φάρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φάρου

Κ. Φάρου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γεραλίου

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Φάρου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας


Κ. Δαριμαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δαριμαρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Δαριμάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαριμαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβενοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δαυλείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δαυλείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δαύλειας

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαύλειας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Δαύλειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δαύλεια από την κοινότητα Δαυλείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σταθμός Δαυλείας αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόριον αποσπάται από την κοινότητα Παρορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από την κοινότητα Δαυλείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Σταθμός Δαυλείας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Παρόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Δερβενοχωρίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πύλη από την κοινότητα Πύλης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα Πύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από την κοινότητα Πύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Πύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από την κοινότητα Σκούρτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από την κοινότητα Στεφάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα Στεφάνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δαφνούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκίνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Διονύσου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 146Α - 24/07/1959

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διόνυσος από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Διστομίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Διστομίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Διστομίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Διστόμου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Διστόμου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Διστόμου

Δ. Διστόμου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Διστόμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Διστόμου και προσάρτησή του στο δήμο Διστόμου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Διστόμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από την κοινότητα Στειρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από την κοινότητα Στειρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Παραλία Διστόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δίστομον από το δήμο Διστόμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζεμενό Αραχόβης αποσπάται από το δήμο Αραχόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο Αραχόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης αποσπάται από το δήμο Αραχόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Διστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Διστόμου αποσπάται από το δήμο Διστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Διστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από το δήμο Διστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα Αντικύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από την κοινότητα Αντικύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Αντικύρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Αντικύρας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Δομβραίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δομβραίνης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Δομβραίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορύνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορύνης

Κ. Κορύνης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δομβραίνης

ΦΕΚ 281Α - 10/12/1975

Ο οικισμός Κορύνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δόμβρενα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δομβρένης

Κ. Δομβρένης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 281Α - 10/12/1975

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορύνης

ΦΕΚ 133Α - 03/06/1976

Το όνομα του οικισμού Δόμβρενα της κοινότητας διορθώνεται σε Δόμβραινα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δομβραίνης

Κ. Δομβραίνης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 03/06/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δομβρένης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δομβραίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δόμβραινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θίσβης

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Δρίτσης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Δρίτσης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Δρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άρμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άρματος

Κ. Άρματος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δρίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τανάγρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελλοπίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ελλοπίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελλοπία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευαγγελιστρίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευαγγελιστρίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζερικίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ζερικίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Ζερίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελικών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελικώνος

Κ. Ελικώνος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζερικίων

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Ελικών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θεσπιών

Δ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θεσπιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Θεσπιέων (Βοιωτίας)

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο Θεσπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από την κοινότητα Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από την κοινότητα Λεονταρίου Θηβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Θεσπιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Ο οικισμός Τάχι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θήβαι του δήμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νεκτάριος και προσάρτησή του στο δήμο Θηβαίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεών αποσπάται από την κοινότητα Ελεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ύπατον αποσπάται από την κοινότητα Υπάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Νεκτάριος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θίσβη αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελλοπία αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόμβραινα αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάγια αποσπάται από το δήμο Βαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαταιαί αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Θίσβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θίσβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θίσβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Θίσβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Θίσβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δόμβραινα από την κοινότητα Δομβραίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης αποσπάται από την κοινότητα Δομβραίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Δομβραίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελλοπία αποσπάται από την κοινότητα Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θίσβη αποσπάται από την κοινότητα Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από την κοινότητα Ξηρονομής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα Ξηρονομής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

To Τοπικό Διαμέρισμα Προδρόμου του δήμου μετονομάζεται σε Χώστια

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θίσβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Ελλοπία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Δόμβραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο δήμος καταργείται


Δ. Θίσβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θίσβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Αλυκή Δομβραίνης προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θίσβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας


Κ. Θουρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θουρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλού Χωρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλόν Χωρίον από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλού Χωρίου-Παντειχίου

Κ. Καλού Χωρίου-Παντειχίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 91Α - 06/06/1967

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλόν Χωρίον από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Καλού Χωρίου-Παντειχίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας


Κ. Καπαρελλίου Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Καπαρελλίου Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλαμάκιον της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαταιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καρυάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Καρυάς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κλειδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κλειδίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οινοφύτων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοκκίνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κοκκίνου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Νέον Κόκκινον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ιωάννης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κορωνείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κορωνείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κυβέρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Αγόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Κορώνειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από την κοινότητα Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αλαλκομενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαλκομεναί αποσπάται από την κοινότητα Αλαλκομενών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Αλαλκομεναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Ζελίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Κουκούρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κουκούρων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Ο οικισμός Κούκουρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Άννα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Άννης

Κ. Αγίας Άννης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκούρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κραβασαρά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Κραβασαρά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Κραβασαράς της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλικά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλικών

Κ. Βασιλικών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κραβασαρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυριακίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κυριακίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία Καλαμιώτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

Αναγνώριση του οικισμού Ταρσός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καρυώτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Παναγία Καλαμιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Καρυώτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λαφυστίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λαφυστίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαφύστιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μελετίου

ΦΕΚ 268Α - 27/09/1952

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μελετίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 291Α - 09/10/1952

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούρπης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1953

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μελετίου

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Σούρπη του δήμου μετονομάζεται σε Ανάληψις

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκαλάδες και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 150Α - 18/09/1962

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μελετίου και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λεβάδεια του δήμου

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Ελικών αποσπάται από την κοινότητα Ελικώνος και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

Αναγνώριση του οικισμού Τζιμαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

Αναγνώριση του οικισμού Ζελίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαφύστιον αποσπάται από την κοινότητα Λαφυστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από την κοινότητα Ρωμαίικου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαιρώνεια αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Δαυλείας αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόριον αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαλκομεναί αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελίτσα αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία Καλαμιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτι αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σούρπη και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Αγίου Γεωργίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα


Κ. Λεονταρίου Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λεονταρίου Θηβών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεύκτρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λεύκτρων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λεύκτρων

Δ. Λεύκτρων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λεύκτρων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Λιβαδόστρας και προσάρτησή του στο δήμο Λεύκτρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο δήμος καταργείται


Κ. Λουκισίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λουκισίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Ούγγρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Υλίκη

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Λουκισίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας


Κ. Λουτουφίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λουτουφίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λουτσίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Λουτσίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαζίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μαζίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λόφιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζίου

ΦΕΚ 60Α - 08/04/1965

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Λόφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρομματίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μαυρομματίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μαυρονερίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μαυρονερίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Δαυλείας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταθμός Δαυλείας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαύλειας

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαύλειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουλκίου Λεβαδείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Αλίαρτος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μούλκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλίαρτος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλιάρτου

Κ. Αλιάρτου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουλκίου Λεβαδείας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλιάρτου

Δ. Αλιάρτου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλιάρτου

ΦΕΚ 60Α - 08/04/1965

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Λόφιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλίαρτος του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από την κοινότητα Σωληναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλάντης αποσπάται από την κοινότητα Υψηλάντου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός Άσκρη ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 25Α - 31/01/2014

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 25Α - 31/01/2014

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αλιάρτου


Κ. Μουρικίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουρικίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανακίων

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καστρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουρικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μουσταφάδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουσταφάδων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μουσταφάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσταφάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μπάλτσης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μπάλτσης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μπάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελισσοχωρίου

Κ. Μελισσοχωρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπάλτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Νεοχωρίου Θηβών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Νεοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Νεοχωράκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νεοχωρακίου

Κ. Νεοχωρακίου (Βοιωτίας)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νεοχωρίου Θηβών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ξηρονομής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ξηρονομής (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηρονομής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οινοφύτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Οινοφύτων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δήλεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Οινοφύτων

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Οινοφύτων

Δ. Οινοφύτων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Οινοφύτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Οινόφυτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο δήμος καταργείται


Δ. Ορχομενού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Σκριπούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξυνός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 311Α - 14/11/1949

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πετρομαγούλα από την κοινότητα Πετρομαγούλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκριπού αποσπάται από την κοινότητα Σκριπούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαμάλιον αποσπάται από την κοινότητα Σκριπούς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Σκριπού του δήμου μετονομάζεται σε Αθάμας

Ο οικισμός Τζαμάλιον του δήμου μετονομάζεται σε Διόνυσος

ΦΕΚ 146Α - 24/07/1959

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διονύσου

19/03/1961

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πετρομαγούλα στον οικισμό Ορχομενός

Αναγνώριση του οικισμού Ορχομενός και προσάρτησή του στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Αθάμας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ορχομενός του δήμου

Ο οικισμός Πετρομαγούλα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ορχομενός του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόγεια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα Διονύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από την κοινότητα Λουτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακραίφνιον αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκροπονέρια αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο


Κ. Παλαιοπαναγιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Παλαιοπαναγιάς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παναγίας

Κ. Παναγίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοπαναγιάς

ΦΕΚ 55Α - 04/03/1970

Ο οικισμός Παναγία της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασκραία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασκραίων

Κ. Ασκραίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 55Α - 04/03/1970

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παναγίας

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός Ασκραία της κοινότητας μετονομάζεται σε Άσκρη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άσκρης

Κ. Άσκρης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασκραίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πανάκτου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πανάκτου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Καβάσιλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πράσινον

ΦΕΚ 88Α - 19/06/1972

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλης

Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παραλίας Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Παραλίας Αυλίδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Παραλίας Αυλίδος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας


Κ. Παρορίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Παρορίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος

07/04/1951

Ο οικισμός Σταθμός Δαυλίδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρόριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαύλειας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παύλου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Παύλου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Πέτρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ράχη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πέτρα προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πέτρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πετρομαγούλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πετρομαγούλας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 311Α - 14/11/1949

Ο οικισμός Πετρομαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πλαταιών

Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πλαταιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο Λεύκτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από την κοινότητα Λουτουφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πλαταιαί στον οικισμό Καπαρέλλιον Πλαταιών

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καπαρελλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πλαταιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Πλατανακίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατανάκια από την κοινότητα Μουρικίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρικίου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Προφήτου Ηλία (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Προφήτου Ηλία (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύλης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πύλης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Ραπενδόσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούλα

ΦΕΚ 88Α - 19/06/1972

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα Πανάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από την κοινότητα Πανάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δερβενοχωρίων

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβενοχωρίων

Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβενοχωρίων

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβενοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πύργου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας

Κ. Πύργου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Βοιωτίας από την επαρχία Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ρωμαίικου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ρωμαίικου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελή

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκούρτων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σκούρτων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβενοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σκριπούς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σκριπούς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 311Α - 14/11/1949

Ο οικισμός Σκριπού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Τζαμάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σούρπης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 291Α - 09/10/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σούρπη από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαήδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σπαήδων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Σπαήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελεώνος

Κ. Ελεώνος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σπαήδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στειρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Στειρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Στεφάνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Στεφάνης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβενοχωρίων

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δερβενοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συρτσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Συρτσίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Σύρτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ύπατον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Υπάτου

Κ. Υπάτου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Συρτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ύπατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σχηματαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σχηματαρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα Δήλεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχηματαρίου

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σχηματαρίου

Δ. Σχηματαρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σχηματαρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Πλάκα Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Σωληναρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σωληναρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Τανάγρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Τανάγρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Η κοινότητα καταργείται

Δ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άρμα από την κοινότητα Άρματος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασωπία αποσπάται από την κοινότητα Ασωπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τανάγρα αποσπάται από την κοινότητα Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόφυτα αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

H έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άρμα στον οικισμό Σχηματάρι

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκήνωση και προσάρτησή του στο δήμο Τανάγρας

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στο δήμο Τανάγρας

Αναγνώριση του οικισμού Τζιγκουράτι και προσάρτησή του στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 270Α - 24/12/2014

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από τη δημοτική ενότητα Οινοφύτων και προσαρτάται στη δημοτική ενότητα Δηλεσίου

Ο οικισμός Πλάκα Δήλεσι αποσπάται από τη δημοτική ενότητα Σχηματαρίου και προσαρτάται στη δημοτική ενότητα Δηλεσίου


Κ. Τοπόλιας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Τοπόλιας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Τοπόλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάστρου

Κ. Κάστρου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τοπόλιας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αλογοπατησιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάστρου

14/03/1971

Ο οικισμός Αλογοπατησιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Χαιρώνειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χαιρώνειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Καράμπουσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Απόστολοι

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χαιρωνείας

Δ. Χαιρωνείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χαιρώνειας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα Ακοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από την κοινότητα Θουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Χαιρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο δήμος καταργείται


Κ. Χαλίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χαλίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Χάλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλίας

Κ. Χαλίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαλίων

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Χαλία της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσιάς

Κ. Δροσιάς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαλίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας

Κ. Δροσιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας από την επαρχία Θηβών του νομού Βοιωτίας


Κ. Χλεμποτσαρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χλεμποτσαρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Χλεμποτσάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασωπία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασωπίας

Κ. Ασωπίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χλεμποτσαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασωπία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χώστιας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χώστιας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώστιας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Χώστια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελικών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελικώνος

Κ. Ελικώνος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χώστιας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Ελικών της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προδρόμου

Κ. Προδρόμου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ελικώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Η κοινότητα καταργείται