ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Κ. Αγίου Γάλακτος (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιον Γάλα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γάλακτος

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιον Γάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αγίου Γεωργίου Συκούση (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος Συκούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Συκούσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμποχώρων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αγίου Μηνά (Χίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Θυμιανά από την κοινότητα Θυμιανών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ερμιόνη αποσπάται από την κοινότητα Θυμιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρφάς αποσπάται από την κοινότητα Θυμιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου αποσπάται από την κοινότητα Θυμιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίας Φωτεινής αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μηνά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κεραμεία προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θυμιανών

Ο νέος οικισμός Λευκωνιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θυμιανών

Ο νέος οικισμός Πλάκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Θυμιανών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θυμιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μηνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λευκωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αγία Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καρφάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Παραλία Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αμάδων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμάδες

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμάδες από το δήμο Πεληναίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Αμάδων στο δήμο Πεληναίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αμάδων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Αμάδων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Αμανής (Χίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βολισσός από την κοινότητα Βολισσού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιον Γάλα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γάλακτος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαναγρός αποσπάται από την κοινότητα Βολισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λήμνος αποσπάται από την κοινότητα Βολισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαριώτης αποσπάται από την κοινότητα Βολισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρκέλλας αποσπάται από την κοινότητα Βολισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρή αποσπάται από την κοινότητα Βολισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμιά αποσπάται από την κοινότητα Βολισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα Βολισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβασις αποσπάται από την κοινότητα Διευχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διευχά αποσπάται από την κοινότητα Διευχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από την κοινότητα Κεράμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα Κεράμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγρηγόρος αποσπάται από την κοινότητα Κουρουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνια αποσπάται από την κοινότητα Κουρουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτόποδες αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοπόδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοπόδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελανιός αποσπάται από την κοινότητα Μελανιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμάδος αποσπάται από την κοινότητα Νενητουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νενητούρια αποσπάται από την κοινότητα Νενητουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρπαριά αποσπάται από την κοινότητα Παρπαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα Παρπαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιραμά αποσπάται από την κοινότητα Πιραμάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισπιλούς αποσπάται από την κοινότητα Πισπιλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εζούσα αποσπάται από την κοινότητα Τρυπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από την κοινότητα Τρυπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτά αποσπάται από την κοινότητα Φυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπουριαί αποσπάται από την κοινότητα Φυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλανδρα αποσπάται από την κοινότητα Χαλάνδρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφροδίσια αποσπάται από την κοινότητα Χαλάνδρων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λεπτόποδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μαναγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πιραμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Παρπαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νενητούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κηπουριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νέα Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πισπιλούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κουρούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Εγρηγόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μελανιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρκέλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Χάλανδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λιμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Φυτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιον Γάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Σκαριώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λήμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Χωρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κατάβασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κοσμάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βολισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Εζούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Διευχά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αφροδίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αναβάτου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανάβατος

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Ανάβατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ανέμωνα (Χίου)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλιμασιά από την κοινότητα Καλλιμασιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης αποσπάται από την κοινότητα Καλλιμασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιμασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Διδύμα αποσπάται από την κοινότητα Έξω Διδύμας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολοποτάμιον αποσπάται από την κοινότητα Θολοποταμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβιά αποσπάται από την κοινότητα Θολοποταμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Διδύμα αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Διδύμας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Διδύμας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιμασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ιωνίας

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Έξω Διδύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Μέσα Διδύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Μυρμήγκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Θολοποτάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Σκλαβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο δήμος καταργείται


Κ. Αρμολίων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμόλια

ΦΕΚ 145Α - 01/06/1989

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Αυγωνύμων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αυγώνυμα

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Αυγώνυμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βαβύλων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάβυλα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βάβυλα της κοινότητας διορθώνεται σε Βαβίλοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαβίλων

Κ. Βαβίλων (Χίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαβύλων

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Βαβίλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμποχώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βασιλεωνοίκου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βασιλειώνοικον

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Βασιλειώνοικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμποχώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βερβεράτου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βερβεράτον

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Βερβεράτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμποχώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βέσσης (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βέσση

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέσση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βικίου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βίκιον

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίκιον από το δήμο Πεληναίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Βικίου στο δήμο Πεληναίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κέραμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βολισσού (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βολισσός

ΦΕΚ 41Α - 04/02/1926

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηρούντος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Μαρκέλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολισσού

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λιμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολισσού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χωρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολισσού

Αναγνώριση του οικισμού Σκαριώτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολισσού

Αναγνώριση του οικισμού Λήμνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολισσού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μαναγρός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολισσού

Αναγνώριση του οικισμού Κοσκινάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βολισσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βολισσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αμανής

Ο οικισμός Μαναγρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Λήμνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Σκαριώτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρκέλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Χωρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Λιμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Βουνού (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουνό

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουνού

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λιλικάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουνού

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Λιλικάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Βροντάδων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βροντάδες

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βροντάδες του δήμου διορθώνεται σε Βροντάδος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Μερσινιδίου και προσάρτησή του στο δήμο Βροντάδων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Στεφάνου και προσάρτησή του στο δήμο Βροντάδων

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Βροντάδου

Δ. Βροντάδου (Χίου)

16/10/1940

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Βροντάδων

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Βροντάδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ομηρούπολης

Ο δήμος καταργείται


Κ. Δαφνώνος (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δαφνών

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμποχώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Διευχών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Διευχά

Ο οικισμός Κατάβασις προσαρτάται στην κοινότητα Διευχών

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μουνδών και προσάρτησή του στην κοινότητα Διευχών

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Μουνδών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατάβασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Διευχά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ελάτης (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελάτη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ελάτη της κοινότητας διορθώνεται σε Ελάτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ελάτας

Κ. Ελάτας (Χίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ελάτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Έξω Διδύμας (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έξω Διδύμα

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Έξω Διδύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ευφημιανών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ευφημιανά

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κεραμεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευφημιανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ευφημιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Θυμιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θυμιανών

Ο οικισμός Κεραμεία της κοινότητας καταργείται.

Κ. Θυμιανών (Χίου)

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Λιμιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Θυμιανών

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θυμιανών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ευφημιανών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καρφάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Θυμιανών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ερμιόνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θυμιανών

17/03/1991

Ο οικισμός Μέγας Λιμιώνας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Ερμιόνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θυμιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Μηνά

Ο οικισμός Αγία Ερμιόνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Μηνά

Ο οικισμός Καρφάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Μηνά

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Μηνά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ζυφιά (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζυφιάς

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Ζυφιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμποχώρων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Θολοποταμίου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θολοποτάμιον

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκλαβιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Θολοποταμίου

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Θολοποτάμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Ο οικισμός Σκλαβιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ιωνίας (Χίου)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νένητα από την κοινότητα Νενήτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα Νενήτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίδια αποσπάται από την κοινότητα Νενήτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από την κοινότητα Βουνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Βουνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλικάς αποσπάται από την κοινότητα Βουνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοινή αποσπάται από την κοινότητα Κοινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγίς αποσπάται από την κοινότητα Παγίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάτσια αποσπάται από την κοινότητα Φλατσίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νένητα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Λιλικάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Παγίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Κοινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Γρίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Φλάτσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Βοκαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλιμασιά από το δήμο Ανέμωνα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Διδύμα αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Διδύμα αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρμήγκιον αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολοποτάμιον αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβιά αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο Ανέμωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νένητα αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλικάς αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγίς αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοινή αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίδια αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάτσια αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοκαριά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μονολιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλλιμασιάς

Ο νέος οικισμός Βουδότοπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλλιμασιάς

Ο νέος οικισμός Νεκτά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φλατσίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νεκτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Γρίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μέσα Διδύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καλλιμασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βουδότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κοινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Σκλαβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μυρμήγκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Φλάτσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Θολοποτάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βοκαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νένητα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Έξω Διδύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λιλικάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Παγίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καλαμωτής (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαμωτή

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κώμη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμωτής

ΦΕΚ 145Α - 01/06/1989

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καλλιμασιάς (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλλιμασιά

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιμασιάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αιμιλιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιμασιάς

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Καλλιμασιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανέμωνα

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καμπιών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμπιά

Ο οικισμός Αγρελωπός προσαρτάται στην κοινότητα Καμπιών

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμπιά από το δήμο Πεληναίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από το δήμο Πεληναίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Καμπιών στο δήμο Πεληναίου

17/03/1991

Ο οικισμός Αγρελωπός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καμπιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Καμποχώρων (Χίου)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαλκειό από την κοινότητα Χαλκειού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βερβεράτον αποσπάται από την κοινότητα Βερβεράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαβίλοι αποσπάται από την κοινότητα Βαβίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλειώνοικον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλεωνοίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από την κοινότητα Δαφνώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυφιάς αποσπάται από την κοινότητα Ζυφιά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Συκούσης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζυφιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Χαλκειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βασιλειώνοικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βαβίλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Συκούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βερβεράτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καρδαμύλων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρδάμυλα

Ο οικισμός Περιβολάκι προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλων

Ο οικισμός Νεραύλακας προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλων

Ο οικισμός Σκαρδανάς προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλων

Ο οικισμός Σωτήρας προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλων

Ο οικισμός Ράχη προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλων

Ο οικισμός Μάρμαρον προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλων

16/05/1928

Ο οικισμός Νεραύλακας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιβολάκι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Σωτήρας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ράχη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκαρδανάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 15Α - 27/01/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καρδαμύλων

Δ. Καρδαμύλων (Χίου)

ΦΕΚ 15Α - 27/01/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καρδαμύλων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ναγός και προσάρτησή του στο δήμο Καρδαμύλων

Αναγνώριση του οικισμού Γιόσωνας και προσάρτησή του στο δήμο Καρδαμύλων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχάδα και προσάρτησή του στο δήμο Καρδαμύλων

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Καρδάμυλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πεληναίου

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Ο οικισμός Γιόσωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Ο οικισμός Ναγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρδάμυλα από το δήμο Πεληναίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Πεληναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιόσωνας αποσπάται από το δήμο Πεληναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ναγός αποσπάται από το δήμο Πεληναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο Πεληναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ανακαλείται η προσάρτηση του δήμου Καρδαμύλων στο δήμο Πεληναίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πυργιά και προσάρτησή του στο δήμο Καρδαμύλων

Αναγνώριση του οικισμού Δελφίνι και προσάρτησή του στο δήμο Καρδαμύλων

Αναγνώριση του οικισμού Άμπελος και προσάρτησή του στο δήμο Καρδαμύλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Αμάδων αποσπάται από την κοινότητα Αμάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από την κοινότητα Βικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα Βικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτιούς αποσπάται από την κοινότητα Πιτυούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτούντος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κέρτης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμάδων

Ο νέος οικισμός Γλαστριά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρδαμύλων

Ο νέος οικισμός Μαργαρίτι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρδαμύλων

Ο νέος οικισμός Σαρακηνόπετρα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρδαμύλων

Ο νέος οικισμός Στροβίλι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρδαμύλων

Το όνομα του οικισμού Κέραμος του δήμου διορθώνεται σε Κεραμός

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κέρτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καρδάμυλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Γιόσωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Ναγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Στροβίλι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Παραλία Αμάδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Δελφίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πυργιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μαργαρίτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Σαρακηνόπετρα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Γλαστριά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κεραμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πιτιούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Καρυών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρυαί

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Μάρκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυών

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίων Πατέρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυών

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μονή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυών

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κουρνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυών

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κουρνάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρυών

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκών

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μάρκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πατέρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Ο οικισμός Νέα Μονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Ο οικισμός Πευκών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Καταρράκτου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καταρράκτης

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κεράμου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κέραμος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγιάσματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεράμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κοινής (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοινή

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Επισκέψεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοινής

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Επισκέψεως της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Κοινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κουρουνίων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουρούνια

Ο οικισμός Εγρηγόρος προσαρτάται στην κοινότητα Κουρουνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εγρηγόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Κουρούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Κυδιάντος-Λαγκάδας (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κυδιάντος Λαγκάδος

Ο οικισμός Παραλία Λαγκάδος προσαρτάται στην κοινότητα Κυδιάντος-Λαγκάδας

ΦΕΚ 101Α - 04/05/1920

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κυδιάντος Λαγκάδος στον οικισμό Παραλία Λαγκάδος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λαγκάδας

Κ. Λαγκάδας (Χίου)

Ο οικισμός Παραλία Λαγκάδος της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδα

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κυδιάντος-Λαγκάδας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Λαγκάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγκάδας

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Λαγκάδος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κυδιάντος Λαγκάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Κυδιάντα

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίων Αναργύρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγκάδας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αγρελωπός και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγκάδας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδα από το δήμο Πεληναίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από το δήμο Πεληναίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Λαγκάδας στο δήμο Πεληναίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λεπτοπόδων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λεπτόποδες

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αγιάσματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπτοπόδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεπτόποδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Λιθίου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιθίον

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λιμένας Λιθίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιθίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιθίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Λιμένας Λιθίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Μαστιχοχωρίων (Χίου)

ΦΕΚ 145Α - 01/06/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλαμωτή από την κοινότητα Καλαμωτής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Καλαμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από την κοινότητα Πατρικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από την κοινότητα Αρμολίων και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αλμυρός και προσάρτησή του στο δήμο Μαστιχοχωρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πυργίον από την κοινότητα Πυργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βέσση αποσπάται από την κοινότητα Βέσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτα αποσπάται από την κοινότητα Ελάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίον αποσπάται από την κοινότητα Λιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας Λιθίου αποσπάται από την κοινότητα Λιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχύλια αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερικούντα αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεστά αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολύμποι αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύντα αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δότια αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ελάτας

Ο νέος οικισμός Καλόγερος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεστών

Ο νέος οικισμός Νησάκι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεστών

Ο νέος οικισμός Βενέτικο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πυργίου

Ο νέος οικισμός Πελαγόνησος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πυργίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιμένας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Ελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βέσση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Ολύμποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μεστά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καρύντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λιθίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πελαγόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λιμένας Λιθίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βενέτικο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καλόγερος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μερικούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Τραχύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νησάκι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Δότια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Μελανιού (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελανιός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελανιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μέσα Διδύμας (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέσα Διδύμα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Χαλάνδρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσα Διδύμας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Χαλάνδρων της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Μέσα Διδύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανέμωνα

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μεστών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεστά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πασά Λιμάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεστών

ΦΕΚ 27Α - 11/02/1976

Ο οικισμός Πασά Λιμάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμένας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μερικούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεστών

Αναγνώριση του οικισμού Τραχύλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεστών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμένας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Τραχύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Μερικούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Μεστά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Μυρμηγκίου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μυρμήγκιον

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νενητουρίων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νενητούρια

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοσμάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νενητουρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοσμάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Νενητούρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νενήτων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νένητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βοκαργιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νενήτων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Τρύφωνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νενήτων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών και προσάρτησή του στην κοινότητα Νενήτων

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίου Τρύφωνος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βοκαργιά της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γρίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νενήτων

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Νένητα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιωνίας

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Ο οικισμός Γρίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Νεοχωρίου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοχώριον

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Μηνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αγίας Φωτεινής και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Αγίας Φωτεινής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Μηνά

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μηνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Μηνά

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Μηνά

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Οινουσσών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οινούσσαι (νησίς)

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πασάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Οινουσσών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Οινουσσών

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Οινουσσών

Δ. Οινουσσών (Χίου)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Οινουσσών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ασπαλαθρόκαμπος και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Πατερόνησο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αρχοντόνησο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Βάτος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Γάδρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Γαϊδουρόνησος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Μαλλιαρόπετρα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Μονάφτης (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Νησί Παναγιάς (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Νησί Πίττας (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Παπαποντικάδικο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Πρασονήσια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

Αναγνώριση του οικισμού Σάντα Παναγιά (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Οινουσσών

09/05/2011

Ο οικισμός Πασάς (νησίς) του δήμου καταργείται.


Κ. Ολύμπων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ολύμποι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ολύμποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Ομηρούπολης (Χίου)

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βροντάδος από το δήμο Βροντάδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανάβατος αποσπάται από την κοινότητα Αναβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγώνυμα αποσπάται από την κοινότητα Αυγωνύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μάρκου αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πατέρων αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μονή αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκών αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Πευκών του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καρυαί του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στο δήμο Ομηρούπολης

Αναγνώριση του οικισμού Αίπος και προσάρτησή του στο δήμο Ομηρούπολης

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Ομηρούπολης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από την κοινότητα Συκιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα Συκιάδος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαγκάδας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βροντάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νέα Μονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πατέρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μάρκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Μερσινιδίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Στεφάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αίπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Ανάβατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αυγώνυμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται


Κ. Παγίδος (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παγίς

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Παγίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Παλαιών Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιά Ψαρά

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Αντίψαρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ψαρών

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Παλαιά Ψαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψαρών

Κ. Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιών Ψαρών

ΦΕΚ 18Α - 21/02/1984

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ψαρών

Δ. Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 18Α - 21/02/1984

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ψαρών

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιο Νικολάκι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Δακαλιό (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Νησί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Μαστρογιώργη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

Αναγνώριση του οικισμού Πρασονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ψαρών

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Δ. Ηρωικής Νήσου Ψαρών (Χίου)

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ψαρών


Κ. Παρπαριάς (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παρπαριά

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ισίδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρπαριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παρπαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πατρικών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πατρικά

ΦΕΚ 145Α - 01/06/1989

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Πεληναίου (Χίου)

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρδάμυλα από το δήμο Καρδαμύλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από την κοινότητα Βικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα Συκιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από την κοινότητα Συκιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιόσωνας αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ναγός αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιάδος

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτούντος

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάδας

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμπιών

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βικίου

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμάδων

Ο οικισμός Καρδάμυλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Καρδαμύλων

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκιάδος

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκάδας

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμπιών

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Ο οικισμός Γιόσωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Ο οικισμός Ναγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Συκιάδος στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σπαρτούντος στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Λαγκάδας στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Καμπιών στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Βικίου στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Αμάδων στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση του δήμου Καρδαμύλων στο δήμο


Κ. Πισπιλούντος (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πισπιλούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πισπιλούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πιτυούντος (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πιτιούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιτιούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Ποταμιάς (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ποταμιά

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

H έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ποταμιά στον οικισμό Νέα Ποταμιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Ποταμιάς

Κ. Νέας Ποταμιάς (Χίου)

ΦΕΚ 167Α - 22/07/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ποταμιάς

05/04/1981

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Ποταμιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυραμάς (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πυραμά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πυραμά της κοινότητας διορθώνεται σε Πιραμά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πιραμάς

Κ. Πιραμάς (Χίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πυραμάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιραμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Πυργίου (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πυργίον

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Γεωργίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Εμπορειός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δότια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καρύντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυργίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Καρύντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Δότια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστιχοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σιδηρούντος (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σιδηρούς

ΦΕΚ 41Α - 04/02/1926

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βολισσού

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιδηρούς από την κοινότητα Βολισσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Σπαρτούντος (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπαρτούς

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαρτούς από το δήμο Πεληναίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Σπαρτούντος στο δήμο Πεληναίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλων

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Συκιάδος-Λαγκάδας (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Συκιάς Λαγκάδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συκιάς Λαγκάδος της κοινότητας διορθώνεται σε Συκιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Συκιάδος

Κ. Συκιάδος (Χίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Συκιάδος-Λαγκάδας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παντουκιός και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκιάδος

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεληναίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 115Α - 31/08/1990

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συκιάς από το δήμο Πεληναίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από το δήμο Πεληναίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Συκιάδος στο δήμο Πεληναίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ομηρούπολης

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Τρυπών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τρύπες

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Εζούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρυπών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εζούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φλατσίων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φλάτσια

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Φλάτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιωνίας

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Φυτών (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φυτά

Ο οικισμός Κηπουριοί προσαρτάται στην κοινότητα Φυτών

18/12/1920

Ο οικισμός Κηπουριοί της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κηπουριαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Φυτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Κηπουριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαλάνδρων (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χάλανδρα

Ο οικισμός Καμίνια προσαρτάται στην κοινότητα Χαλάνδρων

Ο οικισμός Αφροδίσια προσαρτάται στην κοινότητα Χαλάνδρων

14/03/1971

Ο οικισμός Καμίνια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάλανδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Ο οικισμός Αφροδίσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμανής

Η κοινότητα καταργείται


Κ. Χαλκειού (Χίου)

ΦΕΚ 123Α - 05/06/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χαλκειό

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Χαλκειό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καμποχώρων

Η κοινότητα καταργείται


Δ. Χίου (Χίου)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χίος

Ο οικισμός Λειβάδια προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο δήμο Χίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Χίου και προσάρτησή του στο δήμο Χίου

Αναγνώριση του οικισμού Βαρβάσιον και προσάρτησή του στο δήμο Χίου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Χίου του δήμου καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λειβάδια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βαρβάσιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας Βοηθείας και προσάρτησή του στο δήμο Χίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Βοηθείας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χίος του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θυμιανά αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μηνά αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκωνιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρφάς αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτόποδες αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαναγρός αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιραμά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρπαριά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νενητούρια αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπουριαί αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισπιλούς αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνια αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγρηγόρος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελανιός αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρκέλλας αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλανδρα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμιά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιον Γάλα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαριώτης αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λήμνος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρή αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβασις αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμάδος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βολισσός αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εζούσα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διευχά αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφροδίσια αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσματα αποσπάται από το δήμο Αμανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Πλακιδιωτίσσης αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεκτά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίδια αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Διδύμα αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιμασιά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουδότοπος αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοινή αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβιά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρμήγκιον αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάτσια αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολοποτάμιον αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοκαριά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νένητα αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Διδύμα αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλικάς αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγίς αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολιά αποσπάται από το δήμο Ιωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυφιάς αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκειό αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλειώνοικον αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαβίλοι αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Συκούσης αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερβεράτον αποσπάται από το δήμο Καμποχώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάμυλα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιόσωνας αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ναγός αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβίλι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αμάδων αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτούς αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελφίνι αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργιά αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκιον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνόπετρα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλαστριά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάδες αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμός αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτιούς αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτα αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέσση αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολύμποι αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεστά αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύντα αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίον αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαγόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας Λιθίου αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενέτικο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερικούντα αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχύλια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δότια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντάδος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μονή αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πατέρων αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μάρκου αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Μερσινιδίου αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Στεφάνου αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίπος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρούς αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάβατος αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντουκιός αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιάς αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρελωπός αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγώνυμα αποσπάται από το δήμο Ομηρούπολης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Νενήτων μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Πυργίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Λαγκάδας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα