ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βούλπης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βούλπη από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 25Α - 30/01/1925

Ο οικισμός Παληοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βούλπης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λογγίτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βούλπης

Αναγνώριση του οικισμού Καρναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βούλπης

05/04/1981

Ο οικισμός Καρναίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βούλπη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv