ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κότρωνα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κότρωνας από το δήμο Τευθρώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γωνέα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρή αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φλεμοχώρι αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάτα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβάλου

18/12/1920

Ο οικισμός Ξηρή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καβάλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φλεμοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Φλομοχώριον

Ο οικισμός Αλεπού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καυκί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λούτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γωνέα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκαλτσοτιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

05/04/1981

Ο οικισμός Βάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φλομοχώριον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Χαλικιά Βάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

Αναγνώριση του οικισμού Γονέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κότρωνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κότρωνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Φλομοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χαλικιά Βάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γονέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv