ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκουταρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκούταρι από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λούρα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

18/12/1920

Ο οικισμός Σκάλωμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λούρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 212Α - 26/08/1948

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv