ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσεροβάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσεροβά από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαχού

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μιτζιόλενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσεροβάς

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσεροβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσεροβάς

Κ. Τσεροβάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μιτζιόλενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαία

Κ. Δροσοπηγής (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv