ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεοχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από το δήμο Καρυουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φλήτσον αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο Καρυουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μάλτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φλήτσον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαροβούνι ή Τσεροβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαθύ της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Καυκί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγερανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δίχοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγερανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Δίχοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv