ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γύθειον

Ο οικισμός Κρανάη ή Μαραθωνήσι προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαυροβούνιον προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Ράχη προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λίμνη προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαρούλια προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κουτουμού προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πύργος Μαγγιόρου προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

28-02-1841

Ο οικισμός Εξοχαί αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κρανάη ή Μαραθωνήσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Μαγγιόρου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πασσαβάς προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Παρασπόρι προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Δελάμπαλι προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαραθόλακα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λάκα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μεσιακόν προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Λιακός προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πριτζιώτικον προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Εξοχαί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαραθόλακα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιακός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Γυθείου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λάκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παρασπόρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λίμνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γύθειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυθείου

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Δελάμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Κουτουμού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Μαρούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροβουνίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γύθειον από το δήμο Γυθείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δελάμπαλι αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτουμού αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρούλια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Β - 27/02/1918

Ο οικισμός Κουτουμού της κοινότητας μετονομάζεται σε Σύνορα

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Παναγίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Παπά Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Γυθείου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Γυριστό και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

ΦΕΚ 23Α - 14/02/1927

Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανίων Κουτουμούς

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβουνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πριτζιώτικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλούνι

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Αγριολαγκάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αραχτιδόλακκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δελάμπαλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεσιακόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παναγίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παπά Βρύση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Γυθείου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σελινίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυθείου

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γυθείου

Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γυθείου

Κ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Βασιλούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σελινίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γυριστό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λίμνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πασσαβάς της κοινότητας καταργείται.

Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 165Α - 14/09/1961

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιών

Ο οικισμός Σύνορα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγιών

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Μαυροβούνιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γύθειον του δήμου

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Ο οικισμός Ράχη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γύθειον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Βουτρούβη και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Λίμνη και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Πασσαβάς και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γυριστά και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Σελινίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

Αναγνώριση του οικισμού Πριτσιώτικον και προσάρτησή του στο δήμο Γυθείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύνορα αποσπάται από την κοινότητα Αιγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγίαι αποσπάται από την κοινότητα Αιγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Αιγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτοβά αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Καρυουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμήνος αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέριον αποσπάται από την κοινότητα Λυγερέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από την κοινότητα Λυγερέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διρόν αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούκα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγερανός αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίχοβα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από την κοινότητα Σκαμνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από την κοινότητα Σκουταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωσιάριον αποσπάται από την κοινότητα Χωσιαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Γεφυράκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρβελά

Ο νέος οικισμός Καυκί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου

Ο νέος οικισμός Μεσοχώρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χωσιάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αιγίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σελινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σμήνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σύνορα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αστέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Παγανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Διρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κουλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γύθειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρυούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γεφυράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαρούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πριτσιώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γυριστά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δίχοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πρωτοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαλλιαρή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βουτρούβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγερανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv