ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σιδηροκάστρου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιδηρόκαστρον από το δήμο Μαλευρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο Μαλευρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv