ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μελιτίνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Νικόλαος

Ο οικισμός Κάστρον - Βαρδούνια προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Αγιοστράτης προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Μπασσούνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Σελεγούδι προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Καστάνια προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Τζαλακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Μαλιτσίνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Αρχοντικόν προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

Ο οικισμός Δεσφίνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Πρίτση αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούντζα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελίνα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Φελλίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αγιοστράτης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπασσούνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζαλακέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Παλαιά Βαρδούνια προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Μελιτίνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Μελιτίνης (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Μελιτίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πρίτση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρίτσης

Ο οικισμός Ζελίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελίνης

Ο οικισμός Σελεγούδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελεγουδίου

Ο οικισμός Στροτζά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροτζάς

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκίνων Λουριών

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρχοντικού

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανίας

Ο οικισμός Μαλιτσίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλιτσίνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελίνης

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροτζάς

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκίνων Λουριών

Ο οικισμός Παλαιά Βαρδούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάστρον - Βαρδούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Το όνομα του οικισμού Στρούντζα του δήμου διορθώνεται σε Στροτζά

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζελίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζελίνα από το δήμο Μελιτίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Μελιτίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 74Α - 26/03/1925

Ο οικισμός Ρόζοβα αποσπάται από την κοινότητα Στροτζάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζελίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελιτίνη

Ο οικισμός Ρόζοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεμονιά

Ο οικισμός Τσέρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελιτίνης

Κ. Μελιτίνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελιτίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Ο οικισμός Λεμονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σμύνους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv