ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κρανιά

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Κλεινοβός προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Δολιανά προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Βελίτσενα προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Δραγοβίστη προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Αϊβάν προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Άνω Περλιάγκον προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Κάτω Περλιάγκον προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Χουτάνα προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Κλεινοβός ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού Δολιανών προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

Ο οικισμός Μονή Κλεινοβού προσαρτάται στο δήμο Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Χουτάνα του δήμου καταργείται.

Δ. Χαλκίδος παρ' Ασπροποτάμω (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Περλιάγκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Περλιάγκου

Ο οικισμός Βελίτσενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιτσένης

Ο οικισμός Κλεινοβός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλεινοβού

Ο οικισμός Κρανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρανιάς

Ο οικισμός Δραγοβίστη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγοβίστης

Ο οικισμός Άνω Περλιάγκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Περλιάγκου

Ο οικισμός Αϊβάν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αϊβάν

Ο οικισμός Μονή Κλεινοβού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλεινοβού

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού Δολιανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρανιάς

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγοβίστης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αϊβάν

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv