ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρμενίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γκερλί

Ο οικισμός Χατζήμισι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Ριζόμυλος προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Γιαχαλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Χατζόμπασι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Μπουραζάν προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Σαραχάτι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Σακαλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Πέτρα (Αδατεπέ) προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Σαρασλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Κουνιάρη ή Κουγιούγγερη προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Τσελτσιξή προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Κιομπόμπαση (Ντεμεκλή) προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Μικρό Χαλίτσι ή Αλίτσι προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Αβδουλάρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Δεδέργιαννη (Ντεντέ Βεράτ) προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

Ο οικισμός Κιουλελέρ προσαρτάται στο δήμο Αρμενίου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κιομπόμπαση (Ντεμεκλή) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 356Α - 29/12/1911

Ο οικισμός Σαρασλάρ του δήμου μετονομάζεται σε Μέγα Μοναστήριον

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χατζήμισι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζημισίου

Ο οικισμός Δεδέργιαννη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεδέργιαννης

Ο οικισμός Γκερλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερλίου

Ο οικισμός Κιλελέρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιλελέρ

Ο οικισμός Αβδουλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβδουλάρ

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριζομύλου

Ο οικισμός Γιαχαλάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαχαλάρ

Ο οικισμός Μέγα Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Μοναστηρίου

Ο οικισμός Χατζόμπασι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζομπασίου

Ο οικισμός Κουνιάρη ή Κουγιούγγερη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελεστίνου

Ο οικισμός Τελτιξί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δεδέργιαννης

Ο οικισμός Αλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιλελέρ

Ο οικισμός Σαραχάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουλάρ

Ο οικισμός Σακαλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουλάρ

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαχαλάρ

Ο οικισμός Μπουραζάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χατζομπασίου

Το όνομα του οικισμού Δεδέργιαννη (Ντεντέ Βεράτ) του δήμου διορθώνεται σε Δεδέργιαννη

Το όνομα του οικισμού Τσελτσιξή του δήμου διορθώνεται σε Τελτιξί

Το όνομα του οικισμού Κιουλελέρ του δήμου διορθώνεται σε Κιλελέρ

Το όνομα του οικισμού Μικρό Χαλίτσι ή Αλίτσι του δήμου διορθώνεται σε Αλίτσι

Το όνομα του οικισμού Πέτρα (Αδατεπέ) του δήμου διορθώνεται σε Πέτρα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv