ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τελεθρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 35Α - 02/06/1877

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουτάς από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλτσάδες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούτι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κεφάλαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καματριάδες προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

ΦΕΚ 39Α - 02/02/1883

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βουτάς στον οικισμό Καμάρια

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μεσούτι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 149Α - 19/07/1899

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γαλτσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv