ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λυκούρια από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράτι προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

ΦΕΚ 75Α - 15/09/1877

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λυκούρια στον οικισμό Φίλια

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσορωτών

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παγκρατίου

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκοβας

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλίων

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρινοφύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv