ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παρευηνίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κόνισκα από το δήμο Προσχίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Τερπίτσα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Παρευηνίων

Δ. Παρευηνίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κόνισκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονίσκης

Ο οικισμός Τερπίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τερπίτσας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονίσκης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv