ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λακκιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λογκός

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Κουσάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Καγκάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ζερβάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Στανελλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Βερονικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μουρικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μποϊκάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αντιοχάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ευαγγελίστρα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αγγελάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μαστοράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μανεσάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Καλοδικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Γραμματικέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ρωμανάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αρωνάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Βασιλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Αργυράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Δολιετάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Σουμπασαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Πετράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Κάτω Αργυράτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Απεργάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Δενδιάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ευαγγελίστρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουμπασαρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Αργυράτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λάκκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Φουντάνα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 80Α - 27/12/1879

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λογκός στον οικισμό Λάκκα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βουτάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Γεωργουτσάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Λαρικάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Λιαρεκέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Χουρδάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μουκελάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στανελλάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βερονικάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μουρικάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουτάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαρικάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μουκελάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κούτσι προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Μαγαζιά προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

Ο οικισμός Ραντάτικα προσαρτάται στο δήμο Λακκιωτών

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάκκας

Ο οικισμός Λογγάς ή Λογγός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Μαγαζειά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγαζειών

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Μαστοράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Χουρδάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Πετράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Αρωνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Απεργάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Δολιετάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Λιαρεκέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Αργυράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Ραντάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Γεωργουτσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Γραμματικαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκας

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Δενδιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Κουσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Ανεμογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Ρωμανάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Αγγελάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Αντιοχάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Ζερβάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Καλοδικάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Μανεσάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Φουντάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγαζειών

Το όνομα του οικισμού Γραμματικέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Γραμματικαίικα

Το όνομα του οικισμού Λογκός του δήμου διορθώνεται σε Λογγάς ή Λογγός

Το όνομα του οικισμού Μαγαζιά του δήμου διορθώνεται σε Μαγαζειά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv