ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεσοχωριτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Συναράδες

Ο οικισμός Κουραμάδες προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Καστελλάνοι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Βαρυπατάδες προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρό (Άνω και Κάτω) αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψωραροί αποσπάται από το δήμο Αστυγειτόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο Χρυσιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσα αποσπάται από το δήμο Χρυσιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο Χρυσιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Συναράδες στον οικισμό Καστελλάνοι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τριόλος προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Κοθονίκι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

Ο οικισμός Μπριαμάκι προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καστανιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοθονίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπριαμάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδιωτίσσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Δέκα

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρυπατάδων

Ο οικισμός Άνω Βυρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βυρού

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαστουρίου

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαφατιώνων

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλάνων

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουραμάδων

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυνοπιαστών

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπενιτσών

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέλεκα

Ο οικισμός Συναράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συναράδων

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλάνων

Ο οικισμός Ψωραροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλάνων

Ο οικισμός Τρίαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πέλεκα

Το όνομα του οικισμού Βυρό (Άνω και Κάτω) του δήμου διορθώνεται σε Άνω Βυρόν

Το όνομα του οικισμού Μπενίτσα του δήμου διορθώνεται σε Μπενίτσαι

Το όνομα του οικισμού Τριόλος του δήμου διορθώνεται σε Τρίαλος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv