ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιστωναίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λάκωνες

Ο οικισμός Βυτουλάδες προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Αλειμματάδες προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Βίστωνας προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Μακράδες προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

Ο οικισμός Κρήνη προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλακοί αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνιαίς αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινήλας αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο Περιάγρων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λάκωνες στον οικισμό Αρκαδάδες

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκαστρίτσης προσαρτάται στο δήμο Ιστωναίων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαριάς

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγρού

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρκαδάδων

Ο οικισμός Μαλακιοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακιών

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακώνων

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακράδων

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάγων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρεπισκόπων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρού

Ο οικισμός Αθηνιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδάδων

Ο οικισμός Καστελλάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδάδων

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδάδων

Ο οικισμός Βυτουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακώνων

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακράδων

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακράδων

Ο οικισμός Βατωνιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάγων

Ο οικισμός Πρινήλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάγων

Το όνομα του οικισμού Μαλακοί του δήμου διορθώνεται σε Μαλακιοί

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκαστρίτσης του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv