ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κιρρονηλέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Κιρραιού (Κηρέως) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθα αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Νηλέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιά προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Άννα στον οικισμό Μαντούδι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αρέθα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 18Α - 26/05/1861

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Άννα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κηρινθίων

Δ. Κηρινθίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κιρρονηλέων

ΦΕΚ 11Α - 17/04/1873

Ο οικισμός Μαντούδι ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 12Α - 20/04/1873

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κηρέων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νηλέων

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κηρέων

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv