ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαλευρίου (Λακωνίας)

28-02-1841

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πάνιτσα από το δήμο Σμήνους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούκια αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτσακας αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από το δήμο Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόμπρα αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουφομύτη αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολά αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλοβά αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Πολυαράβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταρέλιτσα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόζια αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμπερδον αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Αλιόματου αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο Σμήνους και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πετροβούνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάτσακας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Αλιόματου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλυκά προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Δυρόν προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καλόγερος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαθάκια προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλυκά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιάννη Χωριό προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Μαλευρίου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Μαλευρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λυγερέας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυγερέα

Ο οικισμός Λίμπερδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμπέρδου

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κονακίων

Ο οικισμός Πάνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανίτσης

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβελά

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαμνακίου

Ο οικισμός Σολά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγερέα

Ο οικισμός Παλοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγερέα

Ο οικισμός Σκουφομύτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυγερέα

Ο οικισμός Ψαθάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπέρδου

Ο οικισμός Γιάννη Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπέρδου

Ο οικισμός Πολυάραβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Σκαμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Σκυφιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Τόμπρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονακίων

Ο οικισμός Κουλούκια ή Κλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονακίων

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κονακίων

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανίτσης

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Δυρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Σταρέλιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβελά

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαμνακίου

Ο οικισμός Κόζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαμνακίου

Το όνομα του οικισμού Κουλούκια του δήμου διορθώνεται σε Κουλούκια ή Κλούκα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv