ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεσσάτιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σαραβάλι

Ο οικισμός Σκούρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Βελίζι προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Οβριά προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Ψαράδες προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Βουντούσα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Βόλα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Παυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μιντιλόγλι προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Δρεστενά προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Ελικίστρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Ζάστοβα προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Παλαιόπυργος προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

35Α

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 35Α - 17/07/1836

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βελίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ψαράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βουντούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ζάστοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Εκτύπωση  Αρχείο csv