ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ερινεού (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστέλλι

Ο οικισμός Κουκουβίστα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Χλωμός προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Καστριώτισσα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Γκούριτζα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Στρώμνη προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Δρέμισα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κυτινίων

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δωριέων

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Γκούριτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Στρώμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Δρέμισα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Κουκουβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωριέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv