ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυφαίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγραφα

Ο οικισμός Επινιανά προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Βραγκιανά προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Βελισδόνι προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Κύφου προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Στύλου προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Σύχνικον προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

Ο οικισμός Βεσοκά προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βελισδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Κύφου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Στύλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Σύχνικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βεσοκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv