ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ποτιδαμίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δορβιτσιά

Ο οικισμός Ελευθεριανή προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Βελίσκα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Γρανίτσα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Δέλγα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Γολέμι προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Στράνωμα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Στύλια προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Φαμήλα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Σίμος προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Πωκίστα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

Ο οικισμός Κωλοσύρτης προσαρτάται στο δήμο Ποτιδαμίας

ΦΕΚ 66Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Φαμήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Σίμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Πωκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Χώμερη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Βελίσκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv