ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αράχοβας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αράχωβα

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Συνίστα προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Κλεπά προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Αβώρανη προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

Ο οικισμός Τέρνοβα προσαρτάται στο δήμο Αράχοβας

ΦΕΚ 66Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Κλεπαΐδος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεπά ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αράχωβα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

Δ. Κλεπαΐδος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλεπάς

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Ναυπακτίας

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συνίστας

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τέρνοβας

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τέρνοβας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv