ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυωνίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγία Ευθυμία

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Βουνιχώρα προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Πεντεόρια προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξειδίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Μυωνίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ευθυμία από το δήμο Γαλαξειδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο Γαλαξειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο Γαλαξειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο Γαλαξειδίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Μυωνίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Μυωνίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Ευθυμίας

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνιχώρας

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεντεορίων

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιτέας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv